شنبه 26 خرداد 1403
دریچه بازدید کناف

دریچه بازدید کناف

 021-44000365

برای دسترسی به تاسیسات از قبیل فلکه های آب ، فیوزهای توکار برق و موارد مشابه از دریچه بازدید کناف استفاده می شود دریچه بازدید کنافکه این نوع دریچه هم از 3 نوع متریال تولید می شود:

1-دریچه بازدید کناف آلومینیومی با فریم و بدنه از جنس آلومینیوم با رنگ کوره ای

2-دریچه بازدید کناف آهنی با فریم و بدنه از جنس ورق روغنی و گالوانیزه با رنگ کوره ای .

3-دریچه بازدید کناف چوبی MDF با روکش پلی یورتان

لازم به ذکر است این دریچه بصورت سفارشی و متناسب با فضای محیط قابل رنگ آمیزی می باشد.

تعریف دریچه بازدید کناف

دریچه بازدید کناف دربی است که عمدتاً برای بازدیدِ تاسیسات از قبیل فنکویلِ سقفی، شیرآلات و فیوزهای برق به کار می رود که بنا به اولویت کاربرد به توضیح انواع مختلف آن می پردازیم:

انواع دریچه بازدید کناف

۱-دریچه بازدید کناف فن کویل

دریچه بازدید کناف فن کویل عموماً برای بازدید وتعمیر فن کویل های سقفی طراحی و ساخته می شود و به اپراتور این امکان را می دهد که بصورت دوره ای بتواند دستگاه فن کویل را بصورت سهل الوصول چکاپ و تعمیر نماید. سیستم دستگاه فن کویل بعنوانِ سیرکولاتورِهوا در محیط عمل می کند، لذا دارای یک فنِ دمنده و همچنین یک بخشِ مکنده می باشد که جهتِ کاراییِ سیستم مکنده باید بر روی دربِ دریچه بازدید کناف فن کویل امکانِ مکشِ هوا را ایجادنمود،به همین خاطر دریچه بازدید کناف فن کویل در انواع مختلف طراحی و تولید می شود:

الف- دریچه بازدید کناف فن کویل ساده:

در فن کویل هایی که سیستمِ برگشتِ هوای آنها بوسیله کانالِ رابط از محیط تغذیه می شود نیازی به ایجادِ منفذِ عبور هوا بر روی بدنه ی درب دریچه بازدید کناف فن کویل ( دریچه دسترسی فن کویل )نیست و در این نوع دستگاهها لزوماً باید درب دریچه بازدید کناف فن کویل کاملاً مسدود باشد. دریچه بازدید کناف فن کویل ساده دارای دو نوع فریمِ ۳ و ۵ سانتی میباشد و در دومدلِ لولایی و وزنه ای تولید می گردد.دربِ دریچه بازدید کناف فن کویل ساده،بصورت یک ورقِ صاف و بدون هرگونه سوراخ و شیار می باشد و در این دریچه امکانِ ترددِ هوا از بیرون به سمتِ داخلِ محفظه ی فن کویل وجود ندارد. 

دربِ دریچه بازدید کناف فن کویل ساده لولایی بوسیله لولا به قسمتِ فریم متصل می گردد وبه وسیله قفل زیمنسی،  درب ، باز و بسته می شود، اما در مدلِ وزنه ای درب بصورت کامل از فریم جدا شده و بعداز مراحلِ بازدید و تعمیرِ فن کویل در محلِ نشیمنِ خود جانمایی می گردد.سطحِ بدنه ی دریچه بازدید کناف فن کویل ساده نیز بوسیله رنگ کوره ای در رنگهای متنوع قابل پوشش می باشد.دریچه بازدید کناف فن کویل را می توان هم بصورت پیچ از رو، و هم بصورتِ پیچ از داخل(بصورت مخفی) در محل موردنظر نصب نمود.

ب- دریچه بازدید کناف فن کویل شیاردار:

بر روی دربِ فن کویل هایی که هوای سیستمِ برگشتِ آنها باید مستقیماً از زیرِ دستگاه  تامین گردد باید منفذی روی درب دریچه بازدید کناف فن کویل ( دریچه بازدید کناف داکت اسپلیت ) ایجاد نمود که هوای فضای محیط بوسیله دستگاه فنکویل مکش شود و به این منظور روی درب دریچه بازدید کناف فن کویل شیارهای موازی در طولهای 9 و 18 سانتی بصورتِ پرسی و فابریک ایجاد می شود و به این دلیل به این نوع دریچه بازدید کناف فنکویل ، دریچه بازدید کناف فن کویل شیاردار گفته می شود. دریچه بازدید کناف فنکویل شیاردار نیز به دوصورتِ لولایی و وزنه ای قابل تولید و عرضه می باشد.سطحِ بدنه ی دریچه بازدید کناف فنکویل شیاردار نیز بوسیله رنگ کوره ای در رنگهای متنوع قابل پوشش می باشد.دریچه بازدید کناف فنکویل شیاردار را هم می توان بصورتِ پیچ از رو، و هم بصورت پیچ از داخل(بصورت مخفی) در محل مورد نظر نصب نمود.

پ- دریچه بازدید کناف فنکویل خطی ۳۰درجه:

دریچه بازدید کناف فنکویل خطی ۳۰درجه هم برای دستگاههایی که نیاز به مکشِ مستقیمِ هوا از زیرِ فنکویل را دارند موردِ استفاده قرار می گیرد و مکانیسمِ این دریچه نیز به این ترتیب است که بر روی دربِ اصلیِ دریچه بازدید کناف فنکویل، یک دریچه خطی ۳۰ درجه نیز تعبیه می شود و این دریچه خطی۳۰ درجه وظیفه ی انتقال و مکشِ هوا را از محیط به داخلِ محفظه ی دستگاه فنکویل به عهده می گیرد. دریچه بازدید کناف فنکویل خطی ۳۰درجه نیز در دومدلِ وزنه ای و لولایی تولید و عرضه می گردد.برای تناسبِ بینِ دریچه بازدید کناف فنکویل خطی ۳۰درجه و دریچه دمشِ هوای دهانه فنکویل بهتر است برای دریچه ی دمش نیز، از دریچه خطی ۳۰درجه استفاده نمود.سطح بدنه دریچه دسترسی فنکویل خطی ۳۰ درجه نیز بوسیله رنگ کوره ای در رنگهای متنوع قابل پوشش می باشد. دریچه بازدید کناف فنکویل خطی ۳۰ درجه را نیز می توان هم بصورتِ پیچ از رو، و هم بصورتِ پیچ از داخل(بصورت مخفی) در محل مورد نظر نصب نمود.

پ- دریچه بازدید کناف فنکویل خطی کله قندی:

دریچه بازدید کناف فنکویل ( دریچه زیر فن کویل ) خطی کله قندی نیز برای دستگاههایی که نیاز به مکشِ مستقیم از زیرِ فنکویل را دارند مورد استفاده قرار می گیرد و مکانیسمِ این دریچه نیز به این ترتیب است که بر روی دربِ اصلیِ دریچه بازدید کناف فنکویل، یک دریچه خطی کله قندی تعبیه می شود و این دریچه خطی کله قندی وظیفه ی انتقال و مکشِ هوا را از محیط به داخلِ محفظه ی دستگاه فنکویل به عهده می گیرد.دریچه دسترسی فنکویل خطی کله قندی در دومدلِ وزنه ای و لولایی تولید و عرضه می گردد.سطحِ بدنه دریچه بازدید کناف فنکویل خطی کله قندی نیز به وسیله رنگ کوره ای در رنگ های متنوع قابل پوشش می باشد.دریچه بازدید کناف فنکویل خطی کله قندی را هم می توان بصورت پیچ از رو و هم بصورت پیچ از داخل(بصورتِ مخفی) در محل مورد نظر نصب نمود.

ت- دریچه بازدید کناف فنکویل گل سقفی(پلّه ای):

دریچه بازدید کناف فنکویل گل سقفی جزوِ شکیل ترین دریچه های بازدید فنکویل می باشد و با دو طرحِ تک گل و دوگل، تولید و عرضه می گردد و درواقع این شیارهای پلّه ای، وظیفه ی مکشِ هوا به داخلِ محفظه ی فنکویل را به عهده داشته و در فنکویل هایی که نیاز به مکشِ بیشتر وجود دارد این شیارهای پله ای شکل بصورتِ دوقلو یا دوپلّه در حاشیه یا در قسمتِ داخلیِ دربِ دریچه بازدید کناف فنکویل تعبیه می گردد. همانطور که گفته شد گل یا پلّه ی  این دریچه ها هم میتواند در حاشیه ی دربِ دریچه تعبیه گردد و هم در قسمت های داخلیِ دربِ دریچه، که بنا به طراحیِ داخلی و به تناسبِ محلِ نصب و همچنین بنا به سلیقه ی طراح یا کارفرما این شیارها بر روی بدنه ی دریچه بازدید کناف فنکویل طراحی و اجرا می گردد. دربِ دریچه بازدید کناف فنکویل گل سقفی نیز به دوصورتِ وزنه ای و لولایی تولید و عرضه می گردد.سطحِ بدنه ی دریچه بازدید کناف فنکویل بوسیله رنگ کوره ای در رنگهای متنوع قابلِ پوشش می باشد. دریچه بازدید کناف فنکویل را می توان هم بصورت پیچ از رو و هم بصورت پیچ از داخل(بصورتِ مخفی) در محل مورد نظر نصب نمود.

ث- دریچه بازدید کناف فنکویل خطی با طرح اسلوت:

در فضاهایی که دریچه های دمشِ هوا بصورت اسلوت طراحی و اجرا شده، برای هماهنگیبیشتر جهتِ تناسبِ نمایِ دریچه بازدید کناف فنکویل و نمای دریچه های دمشِ هوا، از دریچه بازدید کناف فنکویل خطی با طرح اسلوت استفاده میشود، که این دریچه بازدید کناف فنکویل ،بوسیله ی ورودیهای دریچه اسلوت که بر روی ان نصب شده وظیفه ی مکشِ هوا را به درونِ محفظه ی فنکویل به عهده می گیرد. 

دریچه بازدید کناف فنکویل خطی با طرح اسلوت را می توان به دوصورتِ وزنه ای و لولایی طراحی و تولید نمود. سطحِ بدنه دریچه بازدید کناف فنکویل خطی با طرح اسلوت بوسیله رنگ کوره ای در رنگهای متنوع پوشش داده میشود. دریچه بازدید کناف فنکویل خطی با طرح اسلوت را می توان هم بصورت پیچ از رو و هم پیچ از داخل(پیچ مخفی)  در محل مورد نظر نصب نمود.

ج- دریچه بازدید کناف فنکویل مشبک:

دریچه دسترسی فنکویل مشبک نیز جهت دستگاههایی کاربرد دارد که مکشِ آنها از زیرِ فنکویل تامین می شود و مکانیسم آن نیز منافذ مشبکِ دریچه مشبکی ست که در بدنه درب دریچه دسترسی فنکویل نصب می شود قابلِ توجیه می باشد. درواقع دریچه مشبک با سوراخهای لانه زنبوری، بهترین امکان را برای مکشِ هوای محیط به داخلِ محفظه دستگاه فنکویل ایجاد میکند و بهترین راندمان را  برای کارکردِ دستگاهِ فنکویل ایجاد می کند.ضمنِ اینکه برای تطابق و تناسب با این نوع دریچه بازدید کناف فنکویل ،بهتر است دریچه های دمشِ هوای فنکویل نیز از نوعِ مشبک یا لانه زنبوری باشد. دربِ دریچه بازدید کناف فنکویل مشبک را می توان هم به صورت وزنه ای و هم بصورت لولایی تولید و عرضه نمود.سطحِ بدنه دریچه بازدید کناف فنکویل مشبک با رنگ کوره ای و در رنگهای متنوع پوشش داده می شود.دریچه بازدید کناف فنکویل مشبک را هم می توان بصورتِ پیچ از رو و هم پیچ از داخل(بصورت مخفی) در محل مورد نظر تعبیه و نصب نمود.

چ-دریچه بازدید کناف فنکویل چوبی ( ام دی اف):

دریچه بازدید کناف فنکویل چوبی ، از نظر ماهیت از جنسِ ام دی اف ساخته می شود، بنابراین، هم به لحاظ رنگ و هم به لحاظ مدل، دارای تنوعِ چشمگیری است. روندِ تولید دریچه بازدید کناف فنکویل چوبی ام دی اف به این ترتیب است که ابتدا طرح و مدلِ دریچه بازدید کناف فنکویل چوبی (ام دی اف) بوسیله نرم افزارهای دیجیتالی طراحی و سپس قطعاتِ ام دی اف بوسیله دستگاه "سی ان سی" بر اساسِ طرحِ اولیه شکل داده می شود و پس از مونتاژ، دریچه ،بوسیله رنگِ پی وی سیِ ضدآب پوشش داده می شود. تنوعِ رنگ و مدل و ماهیتِ چوبیِ این نوع دریچه، باعث شده کارفرمایان و مهندسین ناظر اقبالِ ویژه ای نسبت به کاربرد این نوع دریچه نشان داده اند.

۲- دریچه بازدید کناف تاسیسات آب و فاضلاب

دریچه بازدید کناف تاسیسات آب و فاضلاب برای دسترسی و امکانِ رفعِ انسدادِ لوله ها، زانو ها ،سیفون ها و اتصالاتِ آب و فاضلاب به کار می رود.، لازم به ذکر است با استفاده ارز دریچه بازدید کناف تاسیسات دیگر نیازی به شکاف یا تخریب مسیرِ لوله ها و دیگر تاسیسات نیست.درواقع دریچه بازدید کناف تاسیساتِ ساختمان در محل های مربوطه باعث می شود هم بر روی آلات و سیستم های تاسیساتی ،پوششی مناسب نصب گردد و همچنین  دسترسی به این تاسیسات تسهیل گردد. در هر سیستم آب و فاضلاب باید به تعداد کافی دریچه بازدید کناف در محلِ نصبِ شیرآلات و همچنین سه راهی ها یا زانوها و یا سیفونهای فاضلاب که در مسیردیوارها عبور کرده، نصب گردد. دریچه بازدید کناف تاسیساتِ آب و فاضلاب هم برای دسترسی به لوله های آب و شیرآلاتِ مربوطه و همچنین برای دسترسی به گلوگاههای سیستمِ فاضلاب و هم برای پوششِ نمای این تاسیسات بکار می رود. دریچه بازدید کناف تاسیساتِ اب و فاضلاب باید به گونه ای نصب گردد که به لحاظِ ابعاد، قابلیتِ دسترسیِ آسان و هنچنین تعمیرِ تاسیسات را به راحتی امکانپذیر نماید.درصورتِ امکان بهتراست برای نصبِ مستحکمِ دریچه بازدید کناف تاسیسات باید دورِ شکافِ مربوطه یک قاب چهارگوش از جنس فلز یا قاب چوبی نصب گردد تا فریمِ دریچه بازدید کناف با پیچ ب۵ آن متصل گردد. دریچه بازدید کناف تاسیسات هم می تواند از جنس آلومینیوم با رنگ کوره ای و قفل زیمنسی ساخته شود و هم می تواند بصورت پلاستیکی تولید و عرضه گردد. از جمله مزایای دریچه بازدید کناف پلاستیکی سبُکی، قیمت مناسب و مقاوم بودنِ آنها در برابرِ رطوبت و نمناکی محیط می باشد. دریچه بازدید کناف آلومینیومی با پوشش رنگ کوره ای به هر ابعاد بصورت سفارشی قابل ساخت و تولید می باشد. دریچه بازدید کناف پلاستیکی در ابعاد استاندارد به ابعادِ 15×15 , 20×20 ,25×25 ,30×20  و 30×30 تولید و عرضه میگردد. دریچه بازدید کناف تاسیسات همچنین برای پوشش تاسیساتِ الکتریکیِ ساختمان از قبیل کلید و فیوزها و یا همچنین سیم های اصلیِ عبوری از داخلِ سقفهای کاذب و یا محل های دیگر مورد استفاده قرار می گیرد.بنا به تناسبِ طراحیِ محیط در صورتِ تمایلِ کارفرمایان برای استفاده از مّتریالِ چوب برای دریچه بازدید کناف می توان دریچه بازدید کناف را از جنسِ ام دی اف طراحی و تولید نمود.دریچه بازدید کناف چوبی بنا به سفارش کارفرما در ابعاد مختلف و طرح ها و رنگ های متنوع عرضه گردد، دریچه بازدید کناف چوبی ام دی اف دارای دستگیره های شیک و دکوراتیو می باشد. درب دریچه بازدید کناف تاسیسات را می توان بصورت چِفتی و قفلی( قفل زیمنسی ، مگنتی و قفلِ توکار) طراحی و تولید نمود. دریچه بازدید کناف تاسیسات را می توان بصورتِ شیاردار تولید نمود تا هم امکانِ ترددِ هوا از بیرون به داخل و بالعکس امکانپذیر نماید. دریچه بازدید کناف را می توان روی دیوار و همچنین سطحِ سقف کاذب بصورتِ آسان نصب نمود.

مزایای دریچه بازدید کناف:

۱-نصب سریع و آسانِِِ  دریچه بازدید کناف

۲-پوششِ حفره های تاسیسات توسط دریچه بازدید کناف

۳-پوششِ محفظه ی دستگاه فنکویل در سقف توسط دریچه بازدید کناف

۴-امکانِ ساختِ دریچه بازدید کناف با سه نوع متریال از قبیل آلومینیوم،ام دی اف و پلاستیک

۵-امکانِ تولیدِ دریچه بازدید کناف در مدل و رنگ و ابعادِ متنوع

۶-تنوعِ شکل و نوعِ درب دریچه بازدید کناف: وزنه ای، لولایی، ساده، شیاردار

مطالب تکمیلی

دریچه بازدید کناف فنکویل پرّه Z

برای بازدید دستگاههای فنکویل که نیاز به مکش هوا از طریق درب دریچه بازدید کناف فنکویل دارند، دریچه بازدید کناف فنکویل پرّه Zرا می توان معرفی نمود.  در این دریچه بازدید کناف شیارهای ورودی هوا که بصورت گریل های پرّهاز پروفیل آلومینیوم تعبیه شده اند، عامل ورود هوای برگشت به محیط محفظه دستگاه فنکویل شده و به این طریق تعادل در هوای رفت و برگشتِ دستگاه فنکویل برقرار می شود.  این شیارهای پرّهZبصورت موازی در یک یا دوطرفِ دربِ دریچه بازدید کناف قرار گرفته و با فضای ایجاد شده در میان پرّه ها،دستگاههایی که نیاز به هوای برگشتِ بیشتری از محیط دارند بطور کامل از هوای برگشت تغذیه می شوند.  درب دریچه بازدید کناف فنکویل پرّه Zاز جنس ورق آلومینیوم و خودِ پرّه هایاز جنس پروفیل آلومینیوم می باشد.  سطح بدنه دریچه بازدید کناف فنکویل پرّهZبا رنگ کوره ای پودری استاتیک در رنگهای دلخواه از قبیل سفید،کرم،قهوه ای و... پوشش داده می شود.  درب دریچه بازدید کناف فنکویل پرّه Zبه دو صورتِ وزنه ای و لولایی با قفل زیمنس طراحی و ساخته می شود.  فریمِ دریچه بازدید کناف فنکویل پرّهZدر دو اندازه ی ۳ و ۵ سانتی قابل تولید و عرضه می باشد.  دریچه بازدید کناف فنکویل پرّه Zرا هم می توان بصورت پیچ از رو و هم بصورت پیچ ازتو(پیچ مخفی) در محل خود نصب نمود.

دریچه بازدید کناف فنکویل ترکیبی

دریچه بازدید کناف فنکویل ترکیبی برای بازدید و تعمیر دستگاههای فنکویلی که نیاز به هوای برگشتِ زیادی جهت تغذیه هوا دارند بکار می رود.  همانگونه که از نام این دریچه بازدید کناف پیداست شیارها یا مداخلِ ورودی هوا به محفظه ی داخلی دستگاه فنکویل بصورت ترکیبی و مختلط می باشد.مثلا روی درب دریچه بازدید کناف همزمان از شیارهای پرّه Z و همچنین ورق مشبک یا پانچ استفاده می شود تا میزان هوای عبوری از دریچه بازدید کناف برای تغذیه دستگاه فنکویل به بیشترین حدِ خود افزایش یابد.  جنس دریچه بازدید کناف فنکویل ترکیبی اماهیتاً از آلومینیوم و پوشش دریچه بازدید کناف از رنگ کوره ایِ پودری استاتیک، در رنگ های مختلف و متناسب با محیط می باشد.  یکی از مزایای دریچه بازدید کناف فنکویل ترکیبی، ظاهرِ شیک و دکوراتیوِ این دریچه بازدید کناف می باشد.  درب دریچه بازدید کناف فنکویل ترکیبی به دوصورتِ وزنه ای و لولایی با قفل زیمنس بنا به سفارش و تاکید کارفرما، تولید و عرضه می شود.  فریم دریچه بازدید کناف فنکویل نیز در دو سایزِ ۳ و ۵سانتی با توجه به وضعیتِ محیطِ دهانه انشعاب کانال هوا تولید می گردد.  دریچه بازدید کناف فنکویل ترکیبی را با دو روش پیچ از رو و پیچ ازتو( پیچ مخفی) بر روی فریم یا قوطی که برای نصب دریچه بازدید کناف تعبیه شده نصب می کنند.

دریچه بازدید کناف استیل

در فضاهایی با کاربریِ ویژه، مثل اتاق های تمیز یا فضاهایی که داخلِ آنها رطوبتِ بالایی وجود داردمثل استخرها، و همچنین فضاهایی که در آنها آلاینده های اسیدی و خورنده وجود دارد، برای دریچه بازدید کناف فنکویل یا تاسیسات، الزاماً از دریچه بازدید کناف استیل استفاده می شود.  دریچه بازدید کناف استیل معمولا از جنس استنلس استیلِ نگیر با عیار ۳۰۴ ساخته می شود.لازم به توضیح است در صورتِ اسیدی یا خورنده بودنِ آلاینده های محیط، دریچه بازدید کناف را از جنس استیل با عیار ۳۱۶ می سازند.  درب دریچه بازدید کناف استیل بصورت وزنه ای و لولایی قابلِ تعبیه می باشد.  با توجه به استیل بودنِ جنسِ دریچه بازدید کناف در این مکانها،برای لولای درب دریچه بازدید کناف ی که بصورت لولایی ساخته می شود باید از جنس استیل استفاده نمود.  جنس دریچه بازدید کناف استیل، شاملِ فریم و درب دریچه بازدید کناف ،تماماً از ورق استنلس استیل می باشد و به همین علت فریمِ دریچه بازدید کناف استیل نیز در تمام سایزها قابلِ طراحی و ساخت می باشد.  دریچه بازدید کناف استیل به دو صورت پیچ مخفی(پیچ ازتو) یا پیچ از رو در محلِ مورد نظر قابل نصب می باشد.

دریچه بازدید کناف فنکویل پی وی سی

ماهیت و ساختارِ ِ این دریچه بازدید کناف از پی وی سی می باشد.با توجه به شکل پذیری و طرح پذیریِ دریچه بازدید کناف پی وی سی توسط دستگاه سی ان سی به راحتی می توان طرح ها و نقوشِ زیبا و دکوراتیو را بر روی بدنه ی آن ایجاد نمود.  دریچه بازدید کناف فنکویل پی وی سی نیز همچون دیگر دریچه ها دارای یک فِریم یا قاب و همچنین بدنه ی دربِ بازشونده می باشد.  درب دریچه بازدید کناف فنکویل پی وی سی بصورت وزنه ای بر روی فِریمِ دریچه سوار شده و هنگام بازدید و تعمیرِ دستگاه فنکویل بارز و بسته می شود.  از جمله مزایای استفاده از دریچه بازدید کناف فنکویل پی وی سی، خاصیتِ ضدآب بودنِ آن می باشد.  ضدآب بودن و ظاهرِ زیبای این دریچه بازدید کناف باعث شده استفاده از این دریچه گسترشِ خوبی پیداکند.  فریم و درب دریچه بازدید کناف فنکویل پی وی سی قابلِ ابزار خوری و سی ان سی می باشد.به این ترتیب ک۶ طرحِ موردِ درخواستِ کارفرما با نرم افزار مربوطه به دستگاه اعلام و پس از اجرا، دریچه بازدید کناف ،مونتاژ و آماده تحویل می شود.  جهت نصب دریچه بازدید کناف فنکویل پی وی سی ابتدا باید فریم، در محل یا حفره ی مورد نظر، نصب و سپس دربِ دریچه بازدید کناف بر روی فریم تعبیه گردد.

دریچه بازدید کناف پلاستیکی

با توجه به شرایط آب و هوایی و همچنین شرایطِ محیطی، در بعضی جاها امکانِ استفاده از جنس آلومینیوم یا چوب(ام دی اف) برای ساخت دریچه بازدید کناف وجود ندارد.  مواردی از قبیل وجود رطوبت در محیط ،استفاده از دریچه بازدید کناف پلاستیکی  را بجای استفاده از دریچه بازدید کناف آلومینیومی و چوبی الزام آور می کند.  این موضوع بطور عمومی در شهرهای شمالی یا جنوبی که در کرانه ی دریاها قرار دارند و میزان رطوبت در هوای این شهر ها بالاست بیشتر قابل لمس می باشد.  البته به غیر از موارد فوق استفاده از دریچه بازدید کناف پلاستیکی در دیوار یا سقف سرویس های بهداشتی، استخر، سونا و محل های مشابه که میزانِ رطوبت بواسطه بخار و شستشو بسیار بالاست، طبیعی به نظر می رسد. ماهیت دریچه پلاستیکی از مواد پلیمریِ ABS می باشد که شرکت تهویه فراز با استفاده از موادِ فوق با چگالیِ بالا،سعی در تولید دریچه بازدید کناف پلاستیکی با کیفیت و استاندارد بالا نموده است.  لازم به ذکر است انواع دریچه بازدید کناف پلاستیکی در ابعاد استاندارد(۱۵×۱۵ و ۲۰×۲۰ و ۲۵×۲۵ و ۳۰×۳۰ و همچنین ۳۰×۲۰) تولید و عرضه می گردد.  از جمله مزایای استفاده از دریچه بازدید کناف پلاستیکی می توان به وزن سبکِ آن اشاره نمود،این خصوصیت باعث می شود که در جاهایی مثل سقف ها یا سقف های کاذب که دریچه بازدید کناف باید در سقف نصب شود، امکانِ خطر یا افتادنِ دریچه بازدید کناف به حداقل برسد. دومین ویژگیِ استفاده از دریچه بازدید کناف پلاستیکی، قیمت مناسب و مقرون به صرفه آن می باشد.بطوریکه قیمت دریچه بازدید کناف پلاستیکی در مقایسه با دریچه بازدید کناف آلومینیومی و دریچه بازدید کناف چوبی، به طور چشمگیری کاهش می یابد، که این کاهش قیمت حتی به پنجاه درصد هم می رسد.  دریچه بازدید کناف پلاستیکی دارای یک فریم در حاشیه ی درب و یک دربِ بازشونده در چهارچوبِ داخلیِ خود می باشد.  طریقه نصب دریچه بازدید کناف پلاستیکی نیز بسیار آسان و بصورت پیچی می باشد.  دریچه بازدید کناف پلاستیکی با دوطرحِ درب بصورتِ دربِ کاملا پوشیده و درب گریل دار تولید و عرضه می گردد که این گریل ها باعث رسیدن هوا از بیرون به داخلِ محفظه ای که دریچه بازدید کناف برروی آن نصب می شود می گردد.  درب دریچه بازدید کناف پلاستیکی بصورت چِفتی باز و بسته می شود و بر روی درب حفره ای تعبیه شده که این حفره بوسیله انگشت باعث باز و بسته شدنِ دربِ دریچه بازدید کناف می گردد.  عرضِ فریمِ دریچه پلاستیکی حدودا ۳.۵ سانت می باشد که این فریم باعثِ پوششِ حفره ی اطرافِ محلِ جانماییِ دریچه بازدید کناف می شود.

طریقه ی سایز زدنِ دریچه بازدید کناف:

یکی از مواردی که در ساخت و نصبِ دریچه بازدید کناف تاسیسات و دریچه بازدید کناف فنکویل می تواند نقش تعیین کننده داشته باشد،درست سایززدنِ حفره ی محلِ نصب دریچه بازدید کناف می باشد.به همین منظور اولین موضوعی که باید موردِ لحاظ قرارگیرد گونیا بودنِ فریم یا قابِ محل اجرای دریچه بازدید کناف می باشد.باتوجه به اینکه قالبِ دریچه بازدید کناف بصورت گونیا و نوددرجه طراحی و ساخته می شود،اگر احیانا چهارچوبه ی حفره ای که قرار است دریچه بازدید کناف بر روی آن نصب شود قناس یا ناگونیا باشد،نصاب در زمان نصب دچار مشکل و احتمالاً ناتوان از نصبِ دریچه بازدید کناف شود.  دومین آیتم که باید در زمانِ سایز زدن باید مورد توجه قرارگیرد این موضوع می باشد که حتما باید صفربه صفرِ طول و عرضِ حفره ی نصبِ دریچه بازدید کناف را اندازه گرفت و لحاظ کردنِ بادخور را به سازنده دریچه بازدید کناف محول نمود.(لازم به ذکر است سازنده دریچه بازدید کناف بصورتِ استاندارد برای دریچه بازدید کناف بادخور می گذارد).  نکته دیگری که برای ساخت و نصب دریچه بازدید کناف مهم می باشد تاین موضوع می باشد که راستا و افقِ لبه ی فریم یا قابِ حفره ی دریچه بازدید کناف از افقِ دیوار یا سقف بیرون نزده باشد،زیرا اگر اینگونه باشد دریچه بازدید کناف پس از نصب بصورت زائده ی بدشکل که از امتدادِ سقف یا دیوار بیرون زده دیده می شود.  اگر دریچه بازدید کناف لولایی باشد باید در زمان سایزینگِ دریچه بازدید کناف به نوع و محلِ قرارگیریِ لولای دربِ دریچه بازدید کناف دقت نمود،زیرا گاهی نیازداست لولای دریچه بازدید کناف در طولِ دریچه بازدید کناف و بعضی وقتها نیز نیاز است لولا در عرضِ دریچه بازدید کناف تعبیه گردد.  لازم به ذکر است اگر دریچه بازدید کناف در سقف باشد و مدلِ دریچه بازیدی نیز وزنه ای باشد دیگر نیازی به رعایتِ اهمیتِ طول و عرض نیست.  اگر در جلوی محلِ نصب دریچه بازدید کناف مانعی باشد که نتوان درب دریچه بازدید کناف را بازوبست نمود در زمانِ سایزینگ باید برای سازنده مشخص نمود که از دریچه بازدید کناف با دربِ کشویی استفاده گردد.  امکانِ نصبِ پیچ از رو یا از داخل نیز از جمله مواردی است که در زمان سایز و با مشورت با کارفرما مشخص می گردد.

طریقه ساخت دریچه بازدید کناف

الف- ساخت دریچه بازدید کناف آلومینیومی با رنگ کوره ای:

پس از مرحله سایزینگِ دریچه بازدید کناف در محل،نوبت به مرحله ساخت دریچه بازدید کناف می رسد.اولین چیزی که باید در نظر داشت این موضوع می باشد که سایزِ گرفته شده باید بصورتِ صفر به صفرِ چهارچوبه ی حفره ای که قرار است دریچه بازدید کناف روی آن نصب شود باشد،یعنی در مرحله ی سایزینگ  طول و عرضِ حفره،دقیقاً باید به اندلزه موجود و بدون درنظرگرفتنِ بادخور، باشد.زیرا سازنده ی دریچه بازدید کناف در کارخانه بصورت اتوماتیک برای هر بُعد از طول و عرضِ حفره ی دریچه بازدید کناف یک سانت بادخور درنظر میگیرد که این بادخور برای هر سمت از شمال،جنوب،غرب و شرقِ دریچه بازدید کناف ،بطورِ اختصاصی نیم سانت تعلق می یابد.  بطور مثال اگر ابعاد حفره ی دریچه بازدید کناف ۳۰×۳۰ سانت باشد،قسمتِ فرورونده ی دریچه بازدید کناف ۲۹×۲۹ سانت ساخته می شود تا دریچه به راحتی و بدونِ برخورد به مانعی در حفره فرورفته و دریچه بازدید کناف به راحتی نصب گردد.  پس از چکاپ لیست سایززده شده و لحاظِ مقادیر بادخور، نوبت به برش و ساخت دریچه بازدید کناف می رسد.اولین مرحله از ساخت دریچه بازدید کناف آلومینیومی، برشِ پروفیل دریچه بازدید کناف آلومینیومی می باشد.در این مرحله ابعاد مدنظر،بوسیله ارّه برقی بصورت ۴۵ درجه "فارسی بُر" شده و بوسیله گوشه های ورقی از پشت بازاویه ی ۹۰ درجه به هم متصل شده و شاکله ی دریچه بازدید کناف تشکیل می شود.این قطعه اصطلاحاً "فِریمِ دریچه بازدید کناف" نامیده می شود  در مرحله ی بعد نوبت به ساخت درب دریچه بازدید کناف می رسد که بر اساس ابعادِ حاصله از فریم دریچه بازدید کناف ساخته می شود.ابعاد دربِ دریچه بازدید کناف نیز باید به مقدار خیلی کم(در حد یک تا دو میل) از ابعاد داخلیِ فریمِ دریچه بازدید کناف کوچکتر باشد تا به راحتی در داخل کادرِ فریم دریچه بازدید کناف ،باز و بسته شود.  اگر نوع درب دریچه بازدید کناف وزنه ای باشد از پروفیلی برای ساخت فریم استفاده می شود که مثل "سه پری" به داخل لبه داشته باشد که این لبه باعث ایجاد نشیمن گاهی برای دربِ وزنه ایِ دریچه بازدید کناف گردد.  ولی اگر نوع درب دریچه بازدید کناف لولایی با قفل زیمنسی باشد،باید از پروفیلی استفاده نمود که فاقد لبه به سمت داخل باشد تا درب بدون هیچ مانعی باز و بسته شود .استفاده از "زِه وار" در حاشیه ی درب دریچه بازدید کناف برای پوششِ خلاءِ محیط درب دریچه بازدید کناف ،هم باعث زیبایی و هم باعث استحکام دریچه بازدید کناف می گردد.  پس از ساخت درب دریچه بازدید کناف نوبت به پِرسِ سوراخ و تعبیه ی محل قفلِ درب دریچه بازدید کناف می رسد.پس از سوراخ کردنِ جای قفل، خودِ قفل را بصورت پیچی به محل سوراخ چسبانده و تثبیت می کنیم.  در مرحله بعد نوبت به جانمایی و الصاقِ درب به فریمِ دریچه بازدید کناف می رسد. درب دریچه بازدید کناف را با استفاده از لولای ورقی به فریمِ دریچه بازدید کناف متصل می کنیم(علتِ استفاده از لولای ورقی نیز این موضوع می باشد که از ایجاد فاصله ی زیاد بین درب و فریم و همچنین ایجادِ خلاء در میان درب و فریم جلوگیری شود، زیرا اگر این فاصله زیاد باشد،از زیبایی و شکیل بودنِ دریچه بازدید کناف در روی نما کاسته می شود.  اگر قرار باشد دریچه بازدید کناف بصورتِ "پیچ ازرو" نصب شود باید قبل از مرحله ی رنگ کاری، به تعداد متناسب با ابعاد دریچه بازدید کناف روی نمای فریمِ دریچه بازدید کناف جای پیچ ایجاد کرد، ولی اگر قرارباشد دریچه بازدید کناف بصورت "پیچ ازتو یا پیچ مخفی" نصب شود نیازی به ایجاد جای پیچ روی نمای فریمِ دریچه بازدید کناف نیست و با ایجاد جای پیچ در قسمت داخلیِ فریم دریچه بازدید کناف می توان امکانِ نصب را برای نصاب فراهم آورد.  پس از تعبیه دربِ دریچه بازدید کناف و ساختار یافتنِ آن، نوبت به اجرای پوشش رنگ مناسب بر روی سطح دریچه بازدید کناف می رسد.این کار با روش رنگ کوره ای از جنسِ پودری استاتیک با انتخاب رنگِ دلخواه انجام می پذیرد و پس از پاشیدنِ پودر رنگ استاتیک ،دریچه بازدید کناف در داخل کوره قرار می گیرد و رنگِ آن بصورت کامل در درجه حرارتِ خاصی اصطلاحاً پخته می شود.  پس از مرحله رنگ و کوره، دریچه بازدید کناف با احتیاط بر روی میزکار قرار گرفته و سپس با کاورِ پلاستیکی بسته بندی و آماده تحویل می گردد.

ب- ساخت دریچه بازدید کناف آهنی با رنگ کوره ای:

برای ساخت این نوع دریچه بازدید کناف ،ابتدا جنس ورقِ دریچه بازدید کناف تعیین و سپس اقدام به برشِ قطعاتِ فِریم و درب دریچه بازدید کناف می گردد. عرض فریم در این نوع دریچه بازدید کناف کاملا اختیاری و بصورتِ سفارشی و در عرض دلخواه ،برش و خم کاری و بصورت چهارچوبه ی قائم الزاویه مونتاژ می گردد.پس از برش و ساخت قاب یا فریمِ دریچه بازدید کناف از ورق آهنی(گالوانیزه یا روغنی)،نوبت به ساخت درب دریچه بازدید کناف می رسد.  ابعاد درب دریچه بازدید کناف متناسب با ابعادِ داخلیِ قابِ دریچه بازدید کناف ساخته و پس از آماده سازی،به قفل و لولا تجهیز می گردد.لازم به ذکر است اگر درب دریچه بازدید کناف وزنه ای باشد،نیازی به قفل یا لولا نیست و درب دریچه بازدید کناف بصورت وزنه ای روی قاب دریچه می نشیند.محل کاربردِ دریچه بازدید کناف وزنه ای صرفاً در سقفها می باشد،اما از دریچه بازید لولایی می توان هم در سقف و هم در دیوار استفاده نمود.  دریچه بازدید کناف آهنی با استفاده از رنگ کوره ایِ پودری استاتیک پوشش داده شده و پس از بسته بندی به مشتری ارایه می گردد.  جهت نصب دریچه بازدید کناف از روش پیچ و رولپلاک استفاده می گردد.ضخامت ورق آهنیِ دریچه بازدید کناف معمولا از ورق به ضخامت یک میلیمترمی باشد.   دریچه بازدید کناف آهنی را هم می توان بصورت پیچ ازرو و هم می توان بصورت پیچ مخفی در محل مورد نظر نصب نمود.

پ- ساخت دریچه بازدید کناف چوبی(ام دی اف):

ساخت دریچه بازدید کناف چوبی ابتدا با برشِ چهارچوبه ی فریمِ دریچه بازدید کناف توسط دستگاه سی ان سی بر اساس برنامه ای که به دستگاه داده شده، شروع می گردد.همزمان با برشِ فریم دریچه بازدید کناف ،بر لبه های بیرونی و داخلیِ فریم در اصطلاح ابزارکاری نیز انجام می پذیرد.  در مرحله بعد قسمتِ فرورونده ی پشت فریم در حفره ای که قرار است دریچه بازدید کناف در آن جانمایی گردد،طراحی و به قسمت پشتیِ فریمِ دریچه بازدید کناف تعبیه می گردد.  در مرحله سوم نوبت به برشِ درب دریچه بازدید کناف می رسد. بر اساس ابعاد داخلیِ فریمِ دریچه بادید ،درب دریچه بازدید کناف نیز بریده شده و یراق و لولاهای مربوطه هم روی درب و هم روی دیواره ی دریچه بازدید کناف تعبیه و جانمایی می گردد.  با قراردادن درب دریچه بازدید کناف در محل خود،نوبت به رنگ آمیزیِ دریچه بازدید کناف می رسد.  ابعاد قسمتِ فرورنده ی دریچه بازدید کناف ،باید در هر بُعد به اندازه یک سانتیمتر کمتر در نظر گرفته شود تا دریچه بازدید کناف به راحتی در محل خود نصب گردد.  دریچه بازدید کناف چوبی را می توان هم بصورت پیچ ازرو و هم بصورت پیچ از تو(پیچ مخفی) نصب نمود.  از جمله نکات مهم در ساخت دریچه بازدید کناف چوبی ،کیفیتِ رنگ می باشد.  نکته ی دوم ضخامت ام دی افِ مصرفی برای ساخت دریچه بازدید کناف می باشد.  مطلبِ دیگر اینکه، حتما باید از لولا و یراق آلاتِ مناسب برای درب دریچه بازدید کناف استفاده گردد. سطح دریچه بازدید کناف چوبی را هم می توان بصورت رنگ پلی اورتان و هم بصورت لایه ی روکش،وَکیوم نمود.  دریچه بازدید کناف چوبی را نیز می توان بصورت دیواری و بعضاً بصورت سقفی استفاده نمود.

روش ها و مراحل ساخت و کاربرد دریچه بازدید کناف

روش های ساخت و کاربردِ انواع دریچه بازدید کناف فن کویل

الف-روش ساخت دریچه بازدید کناف فن کویل آلومینیومی

الف-۱- مراحل ساخت دریچه بازدید کناف فن کویل آلومینیومی با درب ساده لولایی

این نوع دریچه بازدید کناف فن کویل آلومینیومی تماماً از جنس آلومینیوم می باشد و برای بازدید دستگاه های فن کویلی به کار می رود که نیازی به مکش هوا از طریق منافذِ درب دریچه بازدید کناف ندارند.دریچه بازدید کناف فن کویل ساده از یک ساختار فریم و یک درب که بصورت لولایی و با قفلی یا چِفتی که بر روی دربِ این دریچه بازدید کناف تعبیه می شود،بازوبست می شود تشکیل شده است.  برای ساخت این دریچه بازدید کناف ابتدا باید سایزِ قاب یا کلافِ زیرکارِ دریچه بازدید کناف بطور دقیق و بدون در نظر گرفتنِ کسورات استحصال شود.پس از ارسال این ابعاد به کارخانه، سازنده بطور اتوماتیک به میزان نیم سانت از هرطرف این سایز را کسر کرده و اقدام به برش اضلاع فریمِ دریچه بازدید کناف می کند.پس از برشِ اضلاعِ فریم نوبت به گوشه زنیِ اضلاع می رسد.با توجه به اینکه تمام زوایای دریچه بازدید کناف باید گونیا باشد،تمام زاویه های اضلاعِ فریم به میزان ۴۵ درجه خواهد بود.با گوشه زنیِ پروفیل های فریم دریچه بازدید کناف، باید نسبت به ساختاربخشی این پروفیل های چهارگانه که همان اضلاعِ فریمِ دریچه بازدید کناف هستند اقدام نمود.این پروفیل های آماده و گوشه زنی شده، بوسیله ی قطعه ای بنام کُرنر که از نمای پشتیِ دریچه بازدید کناف قابل رویت هستند به هم متصل شده و تشکیلِ یک ساختار واحد و چهارگوش بنام فریمِ دریچه بازدید کناف را می دهند.پس تکمیلِ ساختِ فریم باید جهت ایجاد جای پیچ بر روی نمای بیرونی یا داخلیِ ساختار فریم اقدامی نمود.اگر قرار باشد این مدل دریچه بازدید کناف فن کویل بصورت پیچ ازرو یا نما، در محل خود تعبیه شود باید جای پیچ ها بر روی ساختار بیرونی و نمای فریم به شکل منظم و استاندارد ایجاد گردد.اگر هم که قرار باشد دریچه بازدید کناف بصورت پیچ مخفی در محل خود نصب گردد این جای پیچ ها بر روی دیواره ی داخلیِ فریم دریچه بازدید کناف ایجاد می شود تا بعد از نصب این دریچه بازدید کناف فن کویل زایده ی تاجِ پیچ ها از بیرون قابل رویت نباشد.نکته ی مهم در ایجاد جای پیچ ها این است که با توجه به پِرسی بودنِ مراحلِ ایجادِ جای پیچ ها،لذا ‌این مراحل باید حتما قبل از عملیات رنگ کاری صورت پذیرد تا آسیبی به رنگ و کیفیتِ ساختار دریچه بازدید کناف پس از رنگ وارد نیاید.  مرحله ی بعدیِ کار،ساخت و آماده سازیِ درب دریچه بازدید کناف فن کویل لولایی با درب ساده ،می باشد.برای ساخت درب دریچه بازدید کناف ابعاد داخلیِ فریمِ این دریچه بازدید کناف ملاک کار می باشد.البته باید از هرسو به میزان دومیل و از سمتی که قرار است لولا بر روی مواضعِ فریم و درب دریچه بازدید کناف متصل شود به میزان نیم سانت کسر نمود تا درب دریچه بازدید کناف به راحتی و بدون گیر باز و بسته گردد.با استحصالِ ابعادِ درب دریچه بازدید کناف ،ورقِ درب دریچه بازدید کناف طوری برش می خورد که از هر بُعد به میزان یک سانت امکانِ ایجادِ لبه را داشته باشد.این لبه در محیط درب دریچه بازدید کناف باعث می شود ساختار درب با قوام بیشتری در محل خود ایستایی داشته باشد و از هرگونه تاب خوردگی و دفرمگیِ درب دریچه بازدید کناف هم جلوگیری می کند.لازم به ذکر است همانطور که قبلا نیز اشاره گردید جنس این درب دریچه بازدید کناف از ورق آلومینیوم بوده و ضخامت این ورق نیز برای ابعاد متوسط و پایینتر به میزان یک میلیمتر و برای ابعاد بزرگ طبعاً بیشتر می گردد.  با توجه به ساده بودنِ دربِ این دریچه بازدید کناف فن کویل،لذا نیازی به ایجاد منفذ یا معبری برای عبور جریان هوا به داخل محفظه ای که دستگاه فن کویل در آنجا نصیب شده، نیست.فقط در این مرحله باید جای قفل یا قفل ها باید بر روی ساختار درب دریچه بازدید کناف فن کویل باید ایجاد گردد.  با تکمیل مراحل ساخت درب دریچه بازدید کناف،باید درب را با فریم بوسیله لولا به هم متصل نمود و ساختار اولیه دریچه بازدید کناف فن کویلِ ساده را تکمیل کرد.  با اتمام ساخت دریچه بازدید کناف فن کویل آلومینیومی ساده لولایی، نوبت به عملیات رنگ پاشی بر روی درب سطوح بیرونی و داخلیِ دریچه بازدید کناف فن کویل ساده می رسد.نوعِ رنگی که به این منظور به کار می رود رنگ پودریِ استاتیکِ کوره ای می باشد.این نوع رنگ با دارا بودنِ کدهای مختلف و متنوع امکانِ بخشیدنِ نمایی زیبا به ساختار دریچه بازدید کناف را نسبت به هر محیطی برآورده می کند.از مزایای رنگ بر سطوح دریچه بازدید کناف فن کویل این است که هم نمای دریچه بازدید کناف بیشترین هماهنگی و هارمونی را با محیط اطراف پیدا می کند و هم ساختار دریچه بازدید کناف را در برابر ضربه و خط و خش حفظ می کندپس از بیرون آوردنِ دریچه بازدید کناف فن کویل لولایی ساده، از کوره ی رنگ باید بلافاصله دریچه بازدید کناف را در مشمایی ضخیم و ضربه گیر کاور نمود تا به هیچ عنوان خطر یا آسیبی متوجهِ ساختارِ دریچه بازدید کناف در زمان انتقال به پروژه نگردد.

الف-۲- مراحل ساخت دریچه بازدید کناف فن کویل آلومینیومی با درب ساده وزنه ای

همانطور که از نام این دریچه بازدید کناف پیداست اولا از جنس آلومینیوم ساخته شده و ثانیا جهت بازدید دستگاه فن کویل به کار می رود.ساختار این دریچه بازدید کناف از دو جزء فریم و درب که بصورت کاملا جداشونده بازوبست می شود تشکیل شده است.لذا برای ساخت آن باید ابتدا مراحل طراحی و ساخت فریم این دریچه بازدید کناف انجام پذیرد.برای طراحی فریم باید ابعاد داخلیِ قاب زیرکارِ دریچه بازدید کناف سایز گردد.برای عدم بروز مشکل در هنگام جانماییِ فریم دریچه بازدید کناف ،باید در زمان سایزینگ به میزان نیم سانت از هر بُعد از قاب زیر کارِ دریچه بازدید کناف جهت ساخت فریم کسر نمود تا فریم به میزان کافی برای جانمایی و نصب بر روی قاب بادخور داشته باشد.  پس از سایزینگ قاب و طراحیِ ابعاد اضلاع فریم این دریچه بازدید کناف باید پروفیل فریم ها را به مقادیر لازم برش داد و سپس نسبت به گوشه زنیِ سرهای اضلاع فریم اقدام نمود.این کار باعث گونیا درآمدنِ چهارچوبه ی فریم دریچه بازدید کناف می گردد.پس از گوشه زنی باید نسبت به همچسبانی اضلاع فریم دریچه بازدید کناف اقدام گردد.این کار نیز بوسیله کرنرهای فلزی و بدون اتصال جوشی و بصورت پِرسی صورت می پذیرد.با اتصال اضلاع فریم به هم، ساختار و چهارچوبه فریم دریچه بازدید کناف شکل اولیه ی خود را می یابد.در همین مرحله جای پیچ ها بر روی فریم دریچه بازدید کناف تعبیه می گردد تا پس از پس از عملیات رنگ خدشه و آسیبی به کیفیت رنگ وارد نگردد.جای این پیچ ها هم می تواند بر روی نمای فریم دریچه بازدید کناف باشد،هم می تواند در دیواره ی داخلی فریم دریچه بازدید کناف تعبیه گردد.  با توجه به وزنه ای بودنِ مدل این دریچه بازدید کناف پس از ساخت فریم دریچه بازدید کناف و ایجاد جای پیچ ها بر روی فریم دریچه بازدید کناف باید مستقیم به طراحی و ساخت درب این دریچه بازدید کناف اقدام کنیم.ابعاد درب این دریچه بازدید کناف دقیقا با الهام از ابعاد داخلیِ نشیمنِ فریم دریچه بازدید کناف استحصال گردد.برای عدم گیر کردنِ درب دریچه بازدید کناف به ساختار داخلی فریم دریچه بازدید کناف باید از هر بُعد از ابعاد داخلیِ فریم دریچه بازدید کناف به میزان ۲ میلیمتر کسر نمود تا درب دریچه بازدید کناف به راحتی در محل خود بر روی فریم دریچه بازدید کناف قابلیت جانمایی داشته باشد. جنس درب این دریچه بازدید کناف از ورق آلومینیومی بوده و ضخامت ان نیز به تناسب ابعاد فریم دریچه بازدید کناف قابل افزایش می باشد.در واقع صخامت درب دریچه بازدید کناف به بزرگی ابعاد دریچه بازدید کناف وابسته است.  با توجه به ساده بودنِ مدلِ درب این دریچه بازدید کناف فن کویل نیازی به ایجاد شیار یا منفذ هوا بر روی ساختار درب دریچه بازدید کناف نیست و درب دریچه بازدید کناف بصورت یک صفحه فلت قابل کاربرد می باشد.  برای استحکام درب دریچه بازدید کناف و جلوگیری از هرگونه تاب خوردگی بر روی سطوح درب دریچه بازدید کناف در اطراف حاشیه ی چهارگانه درب دریچه بازدید کناف خم های نود درجه به سمت داخل ایجاد می کنیم تا درب بصورت استوار و محکم قابلیت استفاده داشته باشد. نکته مهم در زمان طراحی و ساخت دریچه بازدید کناف فن کویل ساده وزنه ای این است که حتما باید فاصله بین درب دریچه بازدید کناف با دستگاه فن کویل چک شود. زیرا در صورت کم بودنِ این فاصله امکان عدم بهره برداری از این دریچه بازدید کناف در آن محل وجود دارد.این موضوع باید حتما در زمان سایزینگ قاب زیرکار دریچه بازدید کناف مورد توجه قرار گیرد.  با اتمام ساخت فریم و درب دریچه بازدید کناف فن کویل ساده وزنه ای،برای زیبایی ساختار دریچه بازدید کناف و محافظت بدنه دریچه بازدید کناف در برابر خراشیدگی و آسیب هایی از این دست باید سطوح داخلی و بیرونی دریچه بازدید کناف با استفاده از رنگ کوره ای پودری استاتیک پوشش داده شود.وجود کدرنگ های مختلف و زیبا باعث تناسب حداکثریِ نمای دریچه بازدید کناف با نمای محیط می گردد.  پس از انجام عملیات رنگ و خروج دریچه بازدید کناف از کوره رنگ برای حفاظت دریچه بازدید کناف در زمان انتقال دریچه بازدید کناف به محل نصب از پوشش های مشمایی بصورت ضربه گیر استفاده می شود.

الف-۳-مراحل ساخت دریچه بازدید کناف فن کویل آلومینیوم شیاردار لولایی

دریچه بازدید کناف شیاردار از پرکاربرد ترین انواع دریچه بازدید کناف فن کویل می باشد. برای دستگاههای فن کویلی که نیاز به مکش هوای برگشت از طریق درب دریچه بازدید کناف فن کویل دارند عموما از این نوع دریچه بازدید کناف استفاده می کنند.میزان شیارهای موجود روی درب دقیقا به میزان نیاز دستگاه به هوای برگشت یا مکشِ دستگاه بستگی دارد.عرض این شیارهای موازی یا بصورت ۹ سانتی یا بصورت ۱۸ سانتی در نظر گرفته می شود که به تناسب بزرگی یا کوچکی درب دریچه بازدید کناف از این شیارها استفاده می گردد.نوع جانماییِ این شیارها نیز بسیار مهم است و این جانمایی متناسب نقطه ی مکنده دستگاه فن کویل تعیین می گردد.البته با توجه به اینکه محل اصلی مکش دستگاه فن کویل عموما در جانب پشت دستگاه تعبیه شده است معمولا راستای این شیارها در کناره ی یک سومِ طول درب و نزدیک لولا قرار می گیرد،لازم به توضیح است گاهی اوقات برای زیبایی بیشتر و نمای دکوراتیوتر راستای این شیارهای موازی در آکسِ درب جانمایی می شود.این شیارهای موازی هم می تواند بصورت طولی در درازای درب و هم بصورت چند خط عرضی در عرض درب دریچه بازدید کناف فن کویل ایجاد و جانمایی گردد.  برای ساخت این نوع دریچه بازدید کناف ابتدا باید طراحی و ساخت فریم دریچه بازدید کناف انجام پذیرد.به همین منظور ابتدا سایز دقیق پایه و قاب دریچه بازدید کناف که در سقف کاذب موجود است سایزینگ می شود.بر اساس این مقادیر و کسر باخور از فریم دریچه بازدید کناف اقدام به طراحی و ساخت این قطعه از دریچه بازدید کناف می شود.هر فریم دریچه بازدید کناف دارای طول و عرض معینی هست که بر اساس سایز پایه مشخص شده است.با برش پروفیل اضلاع فریم دریچه بازدید کناف آنها را بصورت ۴۵ درجه گوشه زنی می کنیم تا فریم پس از مونتاژ بصورت کاملا گونیا در بیاید.پس از گوشه زنیِ فریم دریچه بازدید کناف بوسیله ی کرنرهای مخصوص فلزی اقدام به چسباندن هریک از دوضلعِ مجاور فریم دریچه بازدید کناف می کنیم تا فریم دریچه بازدید کناف فن کویل بصورت کامل ساختار چهارضلعی به خود بگیرد.پس از ساختاریابیِ فریم دریچه بازدید کناف فن کویل شیاردارِ لولایی بلافاصله نسبت به ایجاد حفره یا جای پیچ بر روی ساختار فریم دریچه بازدید کناف می کنیم.این جای پیچ ها یا بر روی نمای بیرونی فریم دریچه بازدید کناف یا بر روی دیواره داخلیِ فریم دریچه بازدید کناف ایجاد می شود.  پس از آماده سازیِ فریم دریچه بازدید کناف نوبت به ساخت درب دریچه بازدید کناف فن کویل شیاردار می رسد.جنس دربِ این نوع دریچه بازدید کناف از ورق آلومینیوم با ضخامت یک میلیمتر و بالاتر می باشد.برای ساخت درب دریچه بازدید کناف ابتدا ابعاد داخلیِ فریمِ دریچه بازدید کناف که از قبل آماده کرده ایم را سایز می زنیم و به میزان یک الی دومیل از هرسو برای باخور جهت عملکرد درب دریچه بازدید کناف از این مقادیر حذف می کنیم.با برش ورق درب دریچه بازدید کناف نوبت به مراحل خم کاری در حاشیه درب و نیز ایجاد شیار بر ساختار داخلی درب دریچه بازدید کناف می رسد.همانطور که اشاره گردید برای محکم تر شدن ساختار درب دریچه بازدید کناف و جلوگیری از تاب خوردگی و لرزش درب دریچه بازدید کناف در حاشیه و چهارچوبه درب دریچه بازدید کناف یک خم یا لبه ی یک سانتی ایجاد میکنیم که درب به حالت ایده ال و ایستایی کامل برسد.بعد از این کار در نقاط مشخصی که از قبل معین کرده ایم بوسیله ی پِرس های مخصوصی اقدام به ایجاد شیار(۹ و ۱۸ سانتی)بر روی ساختار درب دریچه بازدید کناف می کنیم.بعد از شیارزنی و خم کاریِ لبه های کناریِ درب دریچه بازدید کناف فن کویل باید جای قفل یا قفل های زیمنس بر روی نقاطِ مشخص درب دریچه بازدید کناف فن کویل تعبیه گردد نا پس از مرحله رنگ کاری بتوان به راحتی قفل یا قفل ها را بر روی درب دریچه بازدید کناف فن کویل تعبیه نمود.  تمامی مراحل خم کاری و شیارزنی و هر کاری که بصورت پِرسی یا صربه ای باید روی درب یا فریم دریچه بازدید کناف فن کویل انجام پذیرد باید قبل از عملیات رنگ صورت گیرد.  با اتمام مراحل ساخت درب دریچه بازدید کناف فن کویل شیاردار لولایی نوبت به الحاق درب به فریم دریچه بازدید کناف فن کویل با لولای فلزی می رسد.در دریچه های تک درب صرفا یک لولا و در دریچه های دو درب از دو رشته لولا در دو نقطه مقابل درب های دریچه بازدید کناف استفاده می شود.عملیات اتصال درب یا دربها به فریم دریچه بازدید کناف بوسیله پرچ انجام می گیرد.با پرچ و اتصال فریم و درب دریچه بازدید کناف و شکل گیریِ کامل دریچه بازدید کناف فن کویل شیاردار لولایی نوبت به عملیات رنگ آمیزی بر کلیه سطوح دریچه بازدید کناف فن کویل شیاردار لولایی می رسد برای تناسب و هارمونی نمای این دریچه بازدید کناف با نمای محیط و نیز برای حفظ دریچه بازدید کناف در برابر خط و خش و آسیبهای احتمالی از پوشش رنگ کوره ایِ پودری استاتیک استفاده می شود.به همین منظور از انواع کدزنگ برای پوشش سطوح دریچه بازدید کناف استفاده می شود تا بهترین امکان برای ایجاد فضایی دلنشین بر روی سقف یا محل نصب دریچه بازدید کناف حاصل آید.  پس از انجام عملیات رنگ و خارج نمودنِ دریچه بازدید کناف از کوره رنگ برای انتقال صحیح و بدون خطرِ دریچه بازدید کناف از کارگاه رنگ تا محل پروژه از کاور مشمایی ضخیم و ضدضربه برای پوشاندن سطوح دریچه بازدید کناف فن کویل شیاردار لولایی بهره گرفته می شود.

الف-۴- مراحل ساخت دریچه بازدید کناف فن کویل آلومینیومی شیاردار وزنه ای:

جنسی که برای ساخت این دریچه بازدید کناف به کار می رود تماماً از آلومینیوم می باشد.اجزای اصلی این دریچه بازدید کناف از دو قسمت فریم و درب تشکیل می شود و با توجه به وزنه ای بودنِ مدلِ درب این دریچه بازدید کناف،باید گفت که برای بازکردن و بازدیدِ دستگاه،قسمت درب دریچه بازدید کناف کاملا از فریم جداشده و کنار گذاشته می شود.در ساخت این دریچه بازدید کناف نیز ابتدا از ساخت فریم شروع به کار می کنیم.ابعادی که برای ساخت فریم دریچه بازدید کناف فن کویل شیاردارِ وزنه ای مدنظر قرار گرفته می شود دقیقا بر اساس ابعاد داخلیِ چهارچوبه یا حفره مربوطه می باشد،لازم به توضیح است این ابعاد در زمان سایزینگ باید بطور دقیق سایز شوند و میزان بادخوری که برای امکان نصب دریچه بازدید کناف باید درنظرگرفته شود هنگام ساختِ دریچه بازدید کناف در کارخانه بطور خودکار در نظر گرفته می شود.پس اولین مرحله پس از سایزینگ برش اضلاع فریم دریچه بازدید کناف می باشد.پس از برشِ این اضلاع،باید نسبت به اتصال آنها در زوایای گونیا نسبت به هم اقدام گردد.این اتصال توسط دستگاه پرس صورت می گیرد.با ایجاد ساختار فریم دریچه بازدید کناف شیاردار وزنه ای نوبت به ایجاد جای پیچ بر روی فریم این دریچه بازدید کناف می رسد.با استفاده از قالب های خاص و بصورت پِرسی این جای پیچ ها در همان مراحل اولیه ساخت فریم دریچه بازدید کناف  تعبیه می گردد که در مراحل بعد از رنگ ساختار دریچه بازدید کناف دچار افت کیفیت نشود.این جای پیچها در دو قسمت از جمله نمای بیرونی و دیواره ی داخلیِ فریم دریچه بازدید کناف شیاردار وزنه ای قابل ایجاد است.پس از این مرحله نوبت به ساخت درب دریچه بازدید کناف فن کویل می رسد.ساختار درب این دریچه بازدید کناف در قسمت های محیطی دارای لبه ی دوسانتی و در قسمت داخلی دارای شیارهای موازی به عرض ۹ و ۱۸ سانت می باشد که در قسمت وسط یا کنارهای درب دریچه بازدید کناف ایجاد می شود.با توجه به اینکه درب دریچه بازدید کناف فن کویل شیاردار وزنه ای بصورت وزنه ای و جداشونده از فریم دریچه بازدید کناف طراحی و ساخته می شود باید ابعاد طولی و عرضیِ درب این دریچه بازدید کناف نسبت به ابعاد داخلیِ فریم دریچه بازدید کناف از هرطرف به میزان ۲ میل کمتر در نظر گرفته شود که به راحتی در داخل ساختار نگهدارنده ی فریم درقچه بازدید جانمایی گردد.این میزان بادخور باعث می شود درب دریچه بازدید کناف در زمان کارگذاشتن و برداشتنِ آن دچار تخریب و استهلاک نگردد.ضخامت ورقی که برای ساخت درب دریچه بازدید کناف وزنه ای شیاردار به کار می رود عمدتا یک میلیمتر می باشد،اما در ابعاد بزرگتر الزماً باید از ورق آلومینیوم ضخامت های بالاتر استفاده گردد.آنچه که باید در طراحی و ساخت این نمونه دریچه بازدید کناف مدنظر قرار گیرد اینستکه فاصله درب دریچه بازدید کناف فن کویل از دستگاه در حدی باشد که هنگام برداشتن یا بازکردن درب دریچه بازدید کناف مشکلی پیش نیاید و درب دریچه بازدید کناف فنکویل بدون گیرکردن به دستگاه یا هرمانع دیگری باز و بسته شود.  بااتمام مراحل ساخت فریم و درب دریچه بازدید کناف فن کویل شیاردار نوبت به اجرای عملیات رنگ می رسد.جنس رنگ بکاررفته برای پوشش سطوح این دریچه بازدید کناف از نوع الکتروستاتیک است.از کدرنگ های متنوعی نیز برای زیباتر کردنِ نمای ساختار دریچه بازدید کناف شیاردار وزنه ای می توان بهره جست.

الف-۵- مراحل ساخت دریچه بازدید کناف فن کویل خطی وزنه ای

این دریچه بازدید کناف در ساختار درب خود دارای یک دریچه ورودی هوا می باشد که هوای لازم برای سیستم برگشت هوای فن کویل از معابر هوای این دریچه خطیِ فرعی تامین می شود.ابعاد و سایز معبرِ این دریچه هوا به میزان نیاز دستگاه فن کویل به هوای مازاد محیط بستگی دارد.برای ساخت این دریچه بازدید کناف از ساخت فریم آغاز می کنیم.فریم این دریچه بازدید کناف را از پروفیل آلومینیوم با عرض های ۳ و ۵ سانتی می توان انتخاب نمود.هریک از اضلاع فریم دریچه بازدید کناف به میزان یک سانت از ابعاد حفره ای که قرار است دریچه بازدید کناف بر روی آن نصب شود کوچکتر در نظر گرفته می شود.این موضوع به خاطر آنستکه هنگام نصب دریچه بازدید کناف در محل مورد نظر خللی پدید نیاید و دریچه بازدید کناف بدون هیچ مانعی امکان تعبیه داشته باشد.با برش اضلاع فریم دریچه بازدید کناف خطی تمام سرهای این اضلاع با دستگاه اره برقی با زاویه ی ۴۵ درجه گوشه زنی می شود تا در زمان همچسبانیِ این اضلاع، زاویه ی ۹۰ درجه یا گونیا حاصل شود.روش اتصال گوشه های فریم دریچه بازدید کناف خطی نیز بوسیله کرنرهای فلزی می باشد.پس از بوجود آمدن ساختار فریم دریچه بازدید کناف خطی باید جای پیچ ها را بر روی نمای بیرونی یا داخلیِ فریم تعبیه نمود تا در زمان انجام عملیات رنگ مشکلی پدید نیاید.با توجه به وزنه ای بودنِ مدل این دریچه بازدید کناف،ساختار پروفیل فریم طوری است که پس از ایجاد فریم از قسمت داخلیِ فریم یک نشیمن گاه برای درب پدید می آید که این موضوع باعث نگهداریِ درب دریچه بازدید کناف خطی در ساختار دریچه بازدید کناف می شود.مرحله بعدی در این روند،ساخت درب دریچه بازدید کناف خطی است.جنس درب این دریچه بازدید کناف از ورق آلومینیومی با ضخامت یک میل و بالاتر است.بر اساس ابعاد پدید آمده در فضای داخلیِ فریم دریچه بازدید کناف خطی، یک قطعه ورق آلومینیوم برش داده می شود.ابعاد این ورق باید طوری باشد که لبه های خم کاری در دور درب را نیز شامل شود.این لبه های برای ایجاد استحکام به ساختار درب دریچه بازدید کناف ایجاد می شوند.در اینجا نیز موضوع میزان بادخور بین ابعاد درب و ابعاد فریم مساله ای مهم محسوب می شود.در واقع برای اینکه درب دریچه بازدید کناف هنگام باز و بسته شدن هیچ گیر و مانعی نداشته باشد باید به میزان دو تا سه میل از هر طرف کمتر در نظر گرفته شود.پس از خم کاریِ لبه های حاشیه ی درب دریچه بازدید کناف خطی باید نسبت به برش محل تعبیه ی دریچه خطی بر روی درب دریچه بازدید کناف اقدام کنیم.این دریچه خطی بصورت طولی بر روی درب دریچه بازدید کناف تعبیه می شود.با نصب دریچه خطی بر دوی درب دریچه بازدید کناف، مراحل اولیه ی ساخت  دریچه بازدید کناف به مایان می رسد.پس از انجام این مراحل باید نسبت به انجام عملیات رنگ اقدام کنیم.این عملیات با پاشیدن رنگ پودری الکتروستاتیک بر روی سطوح داخلی و بیرونی دریچه بازدید کناف خطی شروع و با گذاشتن دریچه بازدید کناف در کوره رنگ ادامه می یابد.در واقع این رنگ در کوره پخته و مقاوم می شود.برای تناسب بیشترِ نمای دریچه بازدید کناف خطی با نمای محیط از کد رنگ های بسیار زیبا و شیک می توان استفاده نمود.با خارج نمودنِ دریچه بازدید کناف خطی از کوره رنگ برای عدم بروز آسیب به ساختار دریچه بازدید کناف از کاور مشماییِ ضربه گیر برای پوشش این دریچه استفاده می شود تا در هنگام انتقال به پروژه و در مراحل قبل از نصب آسیبی به ساختار دریچه بازدید کناف وارد نیاید

الف-۶-مراحل ساخت دریچه بازدید کناف فن کویل خطی لولایی

عملکرد این دریچه بازدید کناف بصورت لولایی بوده و درب این دریچه بازدید کناف نیز بصورت لولایی و قفل باز و بسته می شود.برای ساخت این دریچه بازدید کناف ابتدا سایز حفره ای که قرار است این دریچه بازدید کناف بر روی آن حفره جانمایی شود استحصال می شود.به میزان نیم سانت از هر طرف برای باخور در نظر گرفته می شود تا هنگام نصب دریچه بازدید کناف در محل خود مشکلی پدید نیاید.جنس فریم دریچه بازدید کناف خطی لولایی نیز از پروفیل آلومینیومی با عرض ۳ و ۵ سانتیمتر است.ابعاد طولی و عرضیِ فریم دریچه بازدید کناف خطی لولایی بوسیله ی گوشه ها یا کُرنرهای فلزی به هم متصل شده و تشکیل ساختار چهارگوشی به نام فریم را می دهند.با آماده شدن فریم دریچه بازدید کناف خطی لولایی در همین مرحله جاپیچ هایی که قرار است هنگام نصب دریچه بازدید کناف به نصب دریچه بازدید کناف کمک کنند بر روی نمای بیرونی یا داخلیِ فریم دریچه بازدید کناف تعبیه می شوند تا ساختار فریم دریچه بازدید کناف خطی به لحاظ ساخت تکمیل شود.پس از این مرحله باید نسبت به تدوین ساختار درب دریچه بازدید کناف خطی لولایی اقدام کرد.با توجه به لولایی بودنِ مدل درب این دریچه بازدید کناف ابعاد طولی و عرضیِ درب این دریچه بازدید کناف به میزان نیم سانت با ابعاد داخلی فریم دریچه بازدید کناف کوچکتر در نظر گرفته می شود.این کسر سایز برای سهولت در عملکرد درب دریچه بازدید کناف می باشد.لبه های کناریِ درب این دریچه بازدید کناف را به میزان ۱.۵ تا ۲ سانت با زاویه ۹۰ درجه خمکاری می کنیم تا داز دفرمه شدن یا تاب برداشتنِ درب دریچه بازدید کناف جلوگیری شود.در یکی از حاشیه های خم کاری شده ی درب دریچه بازدید کناف خطی لولا نصب می شود.این لولا از یک طرف به درب و از سوی دیگر به دیواره ی داخلیِ فریم دریچه بازدید کناف متصل می شود.در داخل ساختار درب این دریچه بازدید کناف یک مقطع گریلی که با دریچه خطی پوشش داده می شود وجود دارد که هوای بیرون را به داخل محفظه ی دستگاه فن کویل هدایت می کند.در واقع این دریچه خطی تعادل هوایی را بین داخل و خارج دریچه بازدید کناف فن کویل برقرار می کند.با توجه به لولایی بودنِ مدلِ این دریچه بازدید کناف برای بستن دبر این دریچه بازدید کناف از انواع قفل از جمله قفل زیمنس استفاده نی شود.تعداد این قفل ها بر روی درب دریچه بازدید کناف خطی لولایی،به ابعاد و سایز دریچه مربوط می شود.با اتمام مراحل ساخت فریم و درب دریچه بازدید کناف باید برای انجام عملیات رنگ اقدام شود.جنس رنگ پوشش دریچه بازدید کناف خطی لولایی نیز از نوع پودری الکتروستاتیکِ کوره ای می باشد.پس از اتمام رنگ کاری،باید دریچه بازدید کناف خطی لولایی را در درون مشمای ضدضربه کاور نمود و به محل پروژه ارسال کرد.

الف-۷- مراحل ساخت دریچه بازدید کناف فن کویل مشبک وزنه ای

جهت سهولت در انتقال هوای برگشت دستگاه فن کویل از محیط به سمت دستگاه از دریچه بازدید کناف مشبک لولایی می توان استفاده نمود.شبکه های لانه زنبوری ِ تعبیه شده بر روی قسمتی از درب این دریچه بازدید کناف باعث می شود هوا به راحت ترین و سریعترین شکل ممکن عبور داده شود و دستگاه فن کویل به راحتی امکان سیرکولاسیون داشته باشد.برای ساخت این دریچه بازدید کناف لزوماً ابتدا قابی که قرار است دریچه بازدید کناف بر روی آن تعبیه گردد یایز می شود،سپس بر اساس این سایزهای طولی و عرضی اقدام به برش اضلاع فریم دریچه بازدید کناف مشبک می شود.این اضلاع بلافاصله با ارّه برقی با زاویه ۴۵ درجه گوشه زنی می شود تا پس از اتصال به هم،ساختاری کاملا گونیا پدید آید.برای اتصال این اضلاع به هم نیز از قطعات فلزی به نام کُرنر استفاده می شود که به حالت پِرسی از پشت کار باعث تثبیت ساختار چهارگوشِ فریم دریچه بازدید کناف مشبک می شود.با توجه به وزنه ای بودنِ ساختار این دریچه بازدید کناف و نیاز به نشیمن گاهی که درب این دریچه بازدید کناف در محل خود دارد باید نوع پروفیل ِ فریم این دریچه بازدید کناف را از مدل پروفیل با سه پری انتخاب نمود که پس از ایجاد ساختار فریم دریچه بازدید کناف بتوان درب دریچه بازدید کناف را بر روی آن جانمایی نمود.با اتصال اضلاع چهارگانه ی فریم دریچه بازدید کناف مشبکِ وزنه ای،باید جای پیچ های نگهدارنده ی فریم دریچه بازدید کناف را بر روی نمای بیرونی یا داخلیِ فریم دریچه بازدید کناف ایجاد نمود.این جاپیچ ها که به خزینه پیچ هم معروف هستند توسط یک قالب مخصوص بصورت پِرسی بر روی فریم دریچه بازدید کناف به تعداد استاندارد ایجاد می شوند تا در زمان نصب بتوانند ساختار دریچه بازدید کناف را در محل مورد نطر به خوبی حفظ کنند.عرض پروفیل آلومینیومیِ فریم دریچه بازدید کناف مشبک با دو سایز ۳ و ۵ سانتی قابل کاربرد است.ابعاد فریم دریچه بازدید کناف مشبک از هرسو به میزان نیم سانت نسبت به قالب فریمِ حفره کوچکتر در نظر گرفته می شود تا به راحتی امکان جانمایی د محل خود را داشته باشد.با اتمام ساخت فریم دریچه بازدید کناف باید بر روی مراحل ساخت درب دریچه بازدید کناف مشبکِ وزنه ای تمرکز کنیم.طول و عرض درب دریچه بازدید کناف متناسب با طول و عرض فریم دریچه بازدید کناف محایبه و طراحی می شود.از آنجا که مدلِ این دریچه بازدید کناف وزنه ای می باشد،بادخوری که برای جانماییِ درب بر روی فریم دریچه بازدید کناف باید در نظر داشت از هرطرف ۲ میل می باشد.برای جلوگیری از هرنوع تاب خوردگی و دفرمه شدنِ ساختار درب دریچه بازدید کناف مشبک،باید دورتادورِ درب دریچه بازدید کناف مشبک را یک لبه ی ۲ سانتی ایجاد کنیم تا درب دریچه بازدید کناف یک حالت کاملا ایستا به خود بگیرد.برای ایجاد حفره های مشبکِ هوا باید یک قسمت از درب دریچه بازدید کناف را که به محل مکشِ دستگاه فن کویل است را به میزان متناسب برش دهیم و شبکه های لانه زنبوری را در این فضا بر روی درب دریچه بازدید کناف جانمایی کنیم.برای جلوگیری از تردد حشرات یا گردوخاک از محفطه داخلیِ دریچه بازدید کناف به سمت بیرون یا بالعکس،می توان از یک توری آلومینیومی استفاده نمود تا به راحتی بتوان این معضل را رفع نمود.ضخامت ورق درب دریچه بازدید کناف مشبک که از جنس آلومینیوم می باشد در ابعاد معمولی به میزان یک میل و در ابعاد بزرگتر به میزان ۱.۲۵ و حتی ۱.۵ میل هم افزایش می یابد.چون ساختار و عملکردِ این دریچه بازدید کناف بصورت وزنه ای می باشد،دیگر نیازی به لولا یا قفل برای درب این دریچه بازدید کناف نیست و تنها نکته ای که باید در کاربرد این دریچه بازدید کناف که بصورت وزنه ای عمل می کند اینستکه فاصله درب دریچه بازدید کناف تا دستگاه فن کویل حداقل باید ۱۰ سانتیمتر باشد تا به راحتی بتوان درب دریچه بازدید کناف را به راحتی باز و بست نمود.با اتمام مراحل ساخت فریم و درب دریچه بازدید کناف باید نسبت به رنگ آمیزی و پوشش دریچه بازدید کناف مشبک وزنه ای اقدام شود.این موضوع هم باعث محافظت ساختار دریچه بازدید کناف در برابر ضربه و صدمات احتمالی می شود و هم باعث زیبایی و تناسب رنگ نمای دریچه بازدید کناف با رنگ و نمای محیط می شود.به همین منظور از کد رنگ های بسیار شیک و متنوع می توان بهره گرفت تا بهترین هارمونی و تناسب بین پوشش دریچه بازدید کناف با نمای محیطی پدید آید.جنس رنگی که برای پوشش سطوح دریچه بازدید کناف استفاده می سود از التروستاتیک است که در کوره پخته می شود.با اتمام عملیات رنگ و خروج دریچه بازدید کناف مشبکِ وزنه ای از کوره ی رنگ، آنرا با یک کاور مشماییِ ضربه گیر،کاور می کنیم تا در مسیر انتقال به پروژه و محل نصب دچار آسیب نشود.

الف-۸- مراحل ساخت دریچه بازدید کناف فن کویل مشبک لولایی

این دریچه بازدید کناف فن کویل دارای درب لولایی می باشد که از طریق قفلِ تعبیه شده بر روی درب آن باز و بسته می شود.دو بخشِ اصلیِ این دریچه بازدید کناف عبارت از فریم و درب می باشد که بر روی درب این دریچه بازدید کناف یک دریچه فرعیِ مشبک تعبیه می شود.در واقع شبکه های لانه زنبوریِ این دریچه داخلی که بر روی درب دریچه بازدید کناف قرار دارد هوای لازم برای سیرکولاسیونِ دستگاه فن کویل را تامین می کند.شروع ساخت این دریچه بازدید کناف با طراحیِ فریم آن می باشد.این طراحی با سایزینگ چهارچوبه ای که قرار است دریچه بازدید کناف بر روی آن تعبیه شود آغاز می شود.پس از سایزینگِ حفره ی مربوطه،اضلاع فریم با احتساب نیم سانت بادخور از هر طرف با ارّه برقی برش داده می شوند.برش های اولیه که بصورت صاف می باشد با برش های ۴۵ درجه ترمیم می شود تا در زمان اتصال گوشه های فریم دریچه بازدید کناف،گوشه های دریچه بازدید کناف بصورت کاملا گونیا امکان تشکیل یک چهارچوبه ی منظم را داشته باشند.برای اتصال اضلاع فریم دریچه بازدید کناف به هم از ۴ عدد کُرنر یا گوشه ی فلزی بهره جسته می شود.این کرنرها در پشت هریک از گوشه های فریم در درون قالب قرار گرفته و با یک ضربه که توسط دستگاه پِرسِ اتوماتیک به آنها وارد میشود عملِ اتصال اضلاع فریمِ دریچه بازدید کناف به هم را به بهترین شکل به انجام می رسانند.با اتصال اضلاع فریم و تشکیل چهارچوبه فریم دریچه بازدید کناف باید بلافاصله نسبت به ایجاد جای پیچ بر روی نمای بیرونی یا داخلیِ فریم دریچه بازدید کناف اقدام گردد.این عمل باعث می شود تا بعد از عملیات رنگ به واسطه ایجاد جای پیچ آسیبی به ساختار فریم دریچه بازدید کناف وارد نشود.با آماده شدن فریم دریچه بازدید کناف مشبکِ لولایی به مرحله بعد که همان ساخت و الحاق درب دریچه بازدید کناف مشبک به فریم می باشد وارد می شویم.ابعاد داخلیِ فریم دریچه بازدید کناف تعیین کننده ی ابعاد دبر دریچه بازدید کناف می باشد.با توجه به اینکه مدلِ درب این دریچه بازدید کناف بصورت لولایی می باشد باید علاوه بر دو میل بادخور،در سمتی که لولا نصب خواهد شد به میزان ۴ میل نیز بصورت مازاد برای بادخور در نظر گرفته شود تا درب دریچه بازدید کناف مشبکِ لولایی هنگام عملکرد به هیچ عنوان به مانعی برخورد نداشته باشد و به راحتی باز و بسته شود.تمامیِ اضلاع درب دریچه بازدید کناف مشبک به میزان دو سانت بیشتر در نظر گرفته می شود تا پس از خم کاری، درب حالت ایستا و محکم به خود بگیرد.پس از خم کاریِ اضلاعِ درب دریچه بازدید کناف باید میزان فضایی که قرار است دریچه مشبک بر روی درب دریچه بازدید کناف اشغال کند را برش می دهیم و دریچه مشبکی را از قبل آماده کردیم بر روی این محل تعبیه و تثبیت می کنیم.ابعاد و سایز این دریچه فرعیِ مشبک به میزان هوایی که دستگاه باید از محیط تغذیه کند بستگی دارد.بدیهی است هرچه میزان هوای لازم از محیط بیشتر باشد،ابعاد این دریچه مشبک بزرگتر می شود.پس از تعبیه دریچه مشبک بر روی درب این دریچه بازدید کناف باید جای قفل های زیمنس بر روی نقاط مشخص بصورت پِرسی سوراخ گردد که بتوان پس از عملیات رنگ قفل ها را در این محل ها جانمایی نمود.برای اتصال درب به فریم دریچه بازدید کناف مشبکِ لولایی،از لولای فلزی استفاده می شود.معمولا این لولا در طول درب و فریم دریچه بازدید کناف تعبیه می شود تا بتواند با بیشترین مقدارِ نگهدارندگی،ایفای نقش کند.پس از ساخت درب و فریم دریچه بازدید کناف مشبکِ لولایی،وارد مرحله ی رنگ آمیزی دریچه بازدید کناف می شویم.نوع رنگ پوشش سطوح دریچه بازدید کناف مشبکِ لولایی از جنس الکتروستاتیک می باشد که در کوره پخته می شود.برای زیبایی و ایجاد نمایی دکوراتیو از کدرنگ های متنوع می توان بهره گرفت.

 

چگونه می توان دریچه بازدید کناف را از تهویه فراز سفارش داد؟
برای خرید دریچه بازدید کناف قبل از هر اقدامی کافیست از مشاوره کارشناسان مجموعه تهویه فراز بهره گیرید. سپس با کمک مشاوران ابعاد صحیح دریچه بازدید کناف را اعلام کنید. در این مرحله هم می توانید به صورت آنلاین و هم به صورت حضوری جهت ثبت سفارش محصول اقدام نمایید. در نتیجه این محصول بدون واسطه و با مناسبترین قیمت و البته بالاترین کیفیت به دست مشتری خواهد رسید.
گالری تصاویر
دریچه چوبی هوا