چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398
قیمت عایق الاستومری

قیمت عایق الاستومری 

عایق الاستومری از مجموعه محصولات مربوط به عایق حرارتی و صوتی به حساب می آید.در واقع فوم عایق الاستومری با ساختار سلول بسته ی خود از انتقال حرارت و صوت بطور عمده جلوگیری کرده و دارای ضریب انتقال حرارتی و صوتی بسیار پایینی می باشد.جهت بررسی و اعلام قیمت عایق الاستومری به موارد متعددی باید دقت نمود.میزان تخلخل و دانسیته فوم عایق الاستومری در تعیین کیفیت و قیمت عایق الاستومری نقش مستقیم و عمده ای دارد. قیمت عایق الاستومری

با توجه به نوع ساختار فوم عایق الاستومری و میزان مقاومت عایق الاستومری در برابر حریق و شعله مستقیم، می توان به شاخصه اعلام قیمت عایق الاستومری در ابعاد مختلف دست یافت. 

با توجه به دسته بندی های متفاوت در ساختار و عملکرد انواع عایق الاستومری و نیز نوع و ضخامت پوشش ها و کیفیت چسب هایی که برای چسباندن عایق الاستومری بر سطوح مختلف بکار می رود قیمت عایق الاستومری تعرفه بندی می گردد. 

عایق الاستومری حرارتی دارای دو دسته بندی کلی بنام های"عایق الاستومری رولی"و"عایق الاستومری لوله ای" می باشد.هر یک از این دسته بندی ها دارای ضخامت ها و سایزهای متعدد می باشد که برای استحصال قیمت عایق الاستومری باید به نوع جنس،صخامت و سایز عایق الاستومری توجه نمود. 

 

انواع قیمت عایق الاستومری بنا به نوع عایق : 

قیمت عایق الاستومری رولی ساده 

عایق الاستومری رولی دارای ضخامت های گوناگون از 3 تا ۱۰۰ میلیمت می باشد.بدیهی است قیمت عایق الاستومری رولی در هر سایز نسبت به ضخامت های دیگر متفاوت خواهد و هر چه سایز و ضخامت عایق الاستومری بالاتر می رود قیمت عایق الاستومری نیز به میزان مشخص و خاصی نیز بالاتر می رود.در این نوع عایق الاستومری رولی، قیمت عایق الاستومری بصورت خام و بدون احتساب هزینه چسب و پوشش در نظر گرفته شده و اعلام می گردد.نکته مهم دیگر که باید مدنظر قرار گیرد کیفیت و دانسیته و تخلخل عایق الاستومری می باشد.طبیعتا هرچه استاندارد و دانسیته عایق الاستومری بالاتر باشد قیمت عایق الاستومری نیز به همان نسبت افزایش می یابد.البته باید در زمان خرید به دقت به ضخامت عایق الاستومری دقت کامل نمود تا سایز یا ضخامت اعلامی،ضخامت اسمی نبوده و فروشنده با تضمین کتبی ضخامت واقعی را اعلام و تحویل نماید.در تمامی موارد عدم رعایت هریک از موارد مطروحه می تواند عاملی برای کاهش کاذب قیمت عایق الاستومری و افت کیفیت عایق الاستومری محسوب گردد. 

 

قیمت عایق الاستومری رولی پشت چسبدار 

با توجه به نیاز خریدار و کسر هزینه های جانبی در محل پروژه،اکثر کارفرمایان و مهندسین نسبت به تهیه عایق الاستومری رولی بصورت چسبدار و آماده تمایل بیشتری نشان می دهند.در این مرحله برای استحصال قیمت عایق الاستومری باید هم خودِ قیمت عایق الاستومری بصورت خام و هم قیمت جنس چسب عایق الاستومری و نیز هزینه اجرت عایق الاستومری را در مجموع جمعبندی و به یک رقم واحد در قیمت عایق الاستومری پشت چسبدار دست یافت.با توجه به نوعِ پشت چسبدار کردن عایق الاستومری که به دو حالت چسبدار ساده و چسبدار مسلح صورت می پذیرد ، باید گفت هر یک از این روش های چسبدار کردن شامل مقادیر مجزا در تعیین قیمت عایق الاستومری می گردد. 

در اینجا نیز به سان موارد بالا کیفیت،دانسیته و تخلخل عایق الاستومری از عوامل مهم و اصلی در تعیین قیمت عایق الاستومری رولی محسوب می گردد. 

 

قیمت عایق الاستومری رولی ساده با فویل آلومینیوم ساده 

در جاهاییکه عایق الاستومری بر روی سطوح سر باز نصب شده برای جلوگیری از استهلاک زودرس و ارتقای راندمان عملکرد عایق الاستومری رولی از پوشش فویل آلومینیوم در ضخامت های گوناگون استفاده می گردد. پس می توان اذعان نمود که نوع کیفیت،ضخامت و مقدار فویل مصرفی در ساختار پوشش عایق الاستومری از جمله موارد مهم دیگر در تعیین قیمت عایق الاستومری می باشد.فویل آلومینیوم پوشش بر روی سطوح عایق الاستومری عبارت از ۱۳۰ ، ۱۷۰ ، ۲۳۰ و حتی ۴۰۰ میکرون هم امکانپذیر می باشد.بدیهی است با افزایش ضخامت پوشش فویل آلومینیومی، رقم تمام شده ی قیمت عایق الاستومری در مجموع نیز بالاتر می رود.نکته قابل ذکر در این میان که می تواند در زمینه تعیین قیمت عایق الاستومری باعث تغییراتی شود اینستکه که فویل پوششیِ آلومینیومی می تواند با دو نوع مدل و دو کیفیت ارایه گردد.نوع اول که قیمت عایق الاستومری اغلب بصورت پایه قیمت اعلام می گردد فویل آلومینیوم ساده می باشد.اما نوع دوم، فویل آلومینیومی مسلح یا نخدار می باشد که به لحاظ رقمی در مقایسه با "قیمت عایق الاستومری فویلی آلومینیومی ساده"به میزان محدودی بیشتر می گردد.ضخامت های پوشش فویل آلومینیومیِ عایق الاستومری از ۱۷۰ میکرون به بالا می باشد.پس آنچه که در این آیتم می توان به آن اشاره نمود قیمت عایق الاستومری با پوشش فویل آلومینیوم بر اساس قیمت جنسِ فویل آلومینیوم و اجرت اتصال فویل به سطح عایق الاستومری جمعبندی و قابل اعلام می باشد.پس در این حالت قیمت عایق الاستومری صرفا شامل خودِ قیمت عایق الاستومری و فویلِ الحاقی می باشد و سمت دیگرِ سطح عایق الاستومری بصورت خام و بدون چسب در نظر گرفته شده است. 

 

قیمت عایق الاستومری رولی ساده با پوشش فویل آلومینیوم مسلح 

در صورتیکه خشونت محیطی به لحاظ آب و هوایی و یا موارد مشابه به لحاظ ضربه یا پارگیِ سطح عایق الاستومری در محل نصب عایق الاستومری به شرایط بغرنج رسیده باشد برای جلوگیری از آسیب ها و صدمات محیطی به عایق الاستومری و نیز سطحی که عایق الاستومری بر روی آن تعبیه شده اجباراً باید از پوشش فویل آلومینیوم مسلح یا نخدار برای کاور کردن سطح عایق الاستومری بهره گرفت.قیمت عایق الاستومری با پوشش فویل آلومینیوم مسلح مستقیماً به ضخامت خود عابق الاستومری و ضخامت فویل آلومینیومی وابسته است.به لحاظ پایه ی قیمت عایق الاستومری با این پوشش،باید حداقل ضخامت فویل آلومینیوم مسلح را به میزان ۱۷۰ میکرون در نظر گرفت.طبعاً برای ضخامت های بالاتر افزایش قیمت عایق الاستومری را در پی خواهد داشت.در این حالت هم مجددا یک سطح عایق الاستومری بصورت خام(بدون چسب) و رویه ی دیگرِ عایق الاستومری با پوشش فویل آلومینیوم مسلح در نظر گرفته شده است. 

 

قیمت عایق الاستومری رولی پشت چسبدار با پوشش فویل آلومینیوم ساده 

در این روش فروش قیمت عایق الاستومری شامل خودِ قیمت عایق الاستومری به انضمام هزینه فویل آلومینیوم ساده به اضافه هزینه چسبدارکردنِ عایق الاستومری مطرح می باشد.در واقع برای رسیدن به قیمت عایق الاستومری پشت چسبدار با پوشش آلومینیوم ساده ابتدا بصورت خام و مجزا قیمت عایق الاستومری بصورت خام و سپس قیمت چسب عایق الاستومری و هزینه اجرت چسبدارکردن و بعد از آن قیمت فویل آلومینیوم ساده در ضخامت های مربوطه را تعیین و با جمعبندیِ این چهار آیتم بطور نهایی به قیمت عایق الاستومری می رسیم.در این حالت فویل پوشش آلومینیومی بصورت ساده و غیر مسلح در نظر گرفته می شود و با افزایش ضخامت خودِ عایق الاستومری یا پوشش فویل آلومینیومیِ ساده قیمت عایق الاستومری ِ نهایی نیز افزایش می یابد. 

 

قیمت عایق الاستومری رولی پش چسبدار با پوشش فویل آلومینیوم مسلح 

این نوع عایق الاستومری به لحاط قیمت عایق الاستومری از جمله کاملترین و گرانبهاترین نوع از انواع عایق الاستومری محسوب می گردد.در واقع هم از یک سو سطح داخلیِ عایق الاستومری دارای حالت چسبدار گشته و هم از سوی دیگر سطح بیرونیِ عایق الاستومری دارای مقاوم ترین پوشش گردیده است.برای استحصال قیمت عایق الاستومری در این روش نخست قیمت عایق الاستومری بصورت خام در نظر گرفته می شود و سپس قیمت و اجرت چسب و چسبکاریِ سطح داخلی و در وحله ی بعد هزینه فویل آلومینیوم مسلح و مبلغ اجرت فویل دار کردنِ عایق الاستومری به مبالغ دیگر اضافه می شود و در نهایت به یک رقمِ کلی در زمینه قیمت عایق الاستومری در واحد مترمربع می رسیم. 

قیمت عایق الاستومری لوله ای خام 

در سیستم های عایق بندیِ لوله های تاسیسات موتورخانه و موارد مشابه،در سال های اخیر از عایق الاستومری لوله ای به وفور استفاده می گردد.به لحاظ قیمت عایق الاستومری دو آیتم اصلی مدنظر می باشد.آیتم اول ضخامت خودِ عایق الاستومری لوله ای و سپس قطر داخلیِ عایق الاستومری لوله ای به لحاظ قیمت عایق الاستومری لوله ای تعیین کننده می باشد.همانطور که از نام این نوع عایق الاستومری پیداست هم بصورت لوله ای و هم بصورت خام مورد کاربرد قرار می گیرد.پس در تعیین و اعلام قیمت عایق الاستومری لوله ای خام فقط به ضخامت و قطر عایق الاستومری لوله ای اکتفا می شود و آیتم های چون روکش یا موارد دیگر به هیچ عنوان مطرح نیست. 

 

قیمت عایق الاستومری لوله ای با پوشش فویل آلومینیوم ساده 

در محوطه داخلی و بیرونیِ موتورخانه ها و فضاهایی که لوله های تاسیسات بصورت نمای سرباز اجرا شده اند برای جلوگیری از استهلاک،ضربه پذیری، تخریب و آسیب های احتمالی ِ سطح بیرونی عایق الاستومری لوله ای از پوشش فویل آلومینیوم استفاده می شود.کیفیت و ضخامت این فویل آلومینیوم در تعیین قیمت عایق الاستومری لوله ای تاثیدر مستقیم و بسزایی دارد.پس می توان گفت قیمت عایق الاستومری در این حالت به سه آیتم مجزا از جمله قیمت عایق الاستومری لوله ای خام و هزینه فویل ساده و نیز اجرت فویلکاری مربوط می شود و این سه عامل تعیین کننده قیمت عایق الاستومری لوله ای با پوسش فویل آلومینیوم ساده می باشد.همانطور که اشاره گردید هر ضخامت و هر قطر عایق الاستومری و نیز هر ضخامت فویل آلومینیومی ساده به تنهایی خود عاملِ تعیین کننده ی قیمت عایق الاستومری لوله ای محسوب می گردد.نکته مهم که در تعیین این قیمت عایق الاستومری دارای اهمیت می باشد اینستکه فویل آلومینیوم کاربردیدر این حالت بصورت ساده و غیرمسلح در نظر گرفته شده است. 

 

قیمت عایق الاستومری لوله ای با پوشش فویل آلومینیوم مسلح 

در فضاهاییکه احتمال آسیب هایی چون پارگی یا خرده خرده شدن یا ضربه پدیریِ سطح عایق الاستومری و نیز صدماتی چون خورندگی یا مواردی از قبیل شرایط آب و هوایی نامطلوب بسیار بالاست به ناچار باید سطوح عایق الاستومری با فویل آلومینیوم مسلح کاور گردد.بنابراین تمام این اِلمانها(از قبیل قطرعایق الاستومری،ضخامت عایق الاستومری و نیز ضخامت فویل آلومینیوم مسلح و حتی اجرت فویلکاریِ عایق الاستومری لوله ای) در تعیین قیمت عایق الاستومری لوله ای دخالت و تاثیر مستقیم دارد.این نوع عایق الاستومری نیز در زیر مجموعه ی انواع عایق الاستومری لوله ای از کاملترین و گران ترین نوع از انواع عایق الاستومری لوله ای محسوب می شود.بدیهی است هرچه ضخامت و قطر عایق الاستومری و نیز ضخامت فویل آلومینیوم مسلحِ بکار رفته در ساختار عایق الاستومری لوله ای بالاتر باشد قیمت عایق الاستومری لوله ای نیز به همان نسبت افزایش می یابد.

گالری تصاویر عایق الاستومری

تصاویر کانال فلکسیبل
محصولات مرتبط

مشاهده محصولات تهویه فراز در یک نگاه . با کلیک بر روی هر محصول جزئیات آن را مشاهده نمایید.   www.tfduct.com

 

                 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/flexibel-Ducts.jpg

کانال فلکسیبل

                            

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Spiral-channel-air.jpg

کانال اسپیرال

                          
 
دریچه-بازدید-آلومینیومی-و-چوبی

دریچه​ بازدید​ فن کویل

آلومینیومی​ و چوبی


                          
 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Industrial-Hood.jpg

هود صنعتی


                           
کانال گرد هوا جهت سوله و سالن

کانال گرد هوا جهت

سوله و سالن


                          
           

دریچه-گرد

دریچه گرد

    
 
 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Flushing-Facade.jpg

فلاشینگ نما


  اجرای سقف شیبدار، آبرو، فلاشینگ نما

اجرای سقف شیبدار،

آبرو، فلاشینگ نما


 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Elastomeric-insulation-Ducts.jpg

عایق الاستومری

 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/planiom-box.jpg

پلنیوم باکس

 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Industrial-chimney-cap-Roof.jpg

کلاهک بام


   http://www.tfduct.com/Files/Editor/Images/Similar-Products/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C.jpg

اجرا​ و​ ساخت​ غبارگیر صنعتی

 
  انواع دریچه استیل و شوت زباله

انواع دریچه استیل

و شوت زباله

    اجرای-غبارگیر-صنعتی

اجرای​ غبارگیر​ صنعتی

    کاور کانال

کاور کانال

 

 

ساخت و اجرای سانتریفیوژ و داکت مکنده

طراحی و اجرای  مکنده و داکت

     اجرای-کانال-فلکسیبل

اجرای​ کانال فلکسیبل

    انواع-دریچه-سقفی

انواع​ دریچه سقفی

 
     دریچه-اسلوت

دریچه اسلوت

     http://www.tfduct.com/Files/Editor/Images/Similar-Products/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84.jpg         

اتصالات​ و​ قطعات اسپیرال


     دریچه خورشیدی با پلنیوم

دریچه خورشیدی با پلنیوم

     دریچه هوا

دریچه هوا

     دریچه پادری

دریچه ​پادری

    دریچه پلاستیکی

دریچه پلاستیکی

 
   دریچه کروی

دریچه کروی

    دریچه گرد

دریچه گرد

   دودکش موتورخانه

دودکش موتورخانه

    رابط برزنتی

رابط برزنتی

    هواکش بین کانالی

هواکش بین کانالی

    انواع دریچه های آلومینیومی و چوبی

انواع دریچه های

آلومینیومی و چوبی

 
      کانالهای اکسپوز جهت کافی شاپ،فست فود و محیطهای تجاری و اداری

کانالهای اکسپوز جهت کافی شاپ

،فست فود و محیطهای تجاری و اداری

      کانال هواساز

کانال هواساز

     

دریچه-بازدید

اجرای ساندویچ پنل

سقف، دیوار و پارتیشن
      هود صنعتی ۲

هود صنعتی ۲

  کلاهک آلمانی

کلاهک آلمانی

       اجرای پوشش سقف های شیبدار و فضایی

 اجرای پوشش سقف

های شیبدار و فضایی

 
   ساخت انواع فیلتر هود و دریچه هوا

ساخت انواع فیلتر هود

و دریچه هوا

  خدمات استیل آشپزخانه های صنعتی

خدمات استیل آشپزخانه

های صنعتی

 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Damper-channel.jpg

دمپر بین کانالی(هوا)


   ساخت و نصب انواع مکنده ها با کانالهای مربوطه

ساخت و نصب انواع

مکنده ها با کانالهای

مربوطه

  ورقکاری،استیل کاری و ساخت سازه های گنبدی

ورقکاری،استیل کاری

و ساخت سازه های گنبدی

   کانال گرد اسپیرال

کانال گرد اسپیرال

 
   
   
   
   
   
   
 

www.tfduct.com