شنبه 5 خرداد 1403
قیمت عایق الاستومری

قیمت عایق الاستومری

021-44000365

عایق الاستومری از مجموعه محصولات مربوط به عایق حرارتی و صوتی به حساب می آید.در واقع فوم عایق الاستومری با ساختار سلول بسته ی خود از انتقال حرارت و صوت بطور عمده جلوگیری کرده و دارای ضریب انتقال حرارتی و صوتی بسیار پایینی می باشد.جهت بررسی و اعلام قیمت عایق الاستومری به موارد متعددی باید دقت نمود.میزان تخلخل و دانسیته فوم عایق الاستومری در تعیین کیفیت و قیمت عایق الاستومری نقش مستقیم و عمده ای دارد. قیمت عایق الاستومری

با توجه به نوع ساختار فوم عایق الاستومری و میزان مقاومت عایق الاستومری در برابر حریق و شعله مستقیم، می توان به شاخصه اعلام قیمت عایق الاستومری در ابعاد مختلف دست یافت. 

با توجه به دسته بندی های متفاوت در ساختار و عملکرد انواع عایق الاستومری و نیز نوع و ضخامت پوشش ها و کیفیت چسب هایی که برای چسباندن عایق الاستومری بر سطوح مختلف بکار می رود قیمت عایق الاستومری تعرفه بندی می گردد. 

عایق الاستومری حرارتی دارای دو دسته بندی کلی بنام های"عایق الاستومری رولی"و"عایق الاستومری لوله ای" می باشد.هر یک از این دسته بندی ها دارای ضخامت ها و سایزهای متعدد می باشد که برای استحصال قیمت عایق الاستومری باید به نوع جنس،صخامت و سایز عایق الاستومری توجه نمود. 

 

انواع قیمت عایق الاستومری بنا به نوع عایق : 

قیمت عایق الاستومری رولی ساده 

عایق الاستومری رولی دارای ضخامت های گوناگون از 3 تا ۱۰۰ میلیمت می باشد.بدیهی است قیمت عایق الاستومری رولی در هر سایز نسبت به ضخامت های دیگر متفاوت خواهد و هر چه سایز و ضخامت عایق الاستومری بالاتر می رود قیمت عایق الاستومری نیز به میزان مشخص و خاصی نیز بالاتر می رود.در این نوع عایق الاستومری رولی، قیمت عایق الاستومری بصورت خام و بدون احتساب هزینه چسب و پوشش در نظر گرفته شده و اعلام می گردد.نکته مهم دیگر که باید مدنظر قرار گیرد کیفیت و دانسیته و تخلخل عایق الاستومری می باشد.طبیعتا هرچه استاندارد و دانسیته عایق الاستومری بالاتر باشد قیمت عایق الاستومری نیز به همان نسبت افزایش می یابد.البته باید در زمان خرید به دقت به ضخامت عایق الاستومری دقت کامل نمود تا سایز یا ضخامت اعلامی،ضخامت اسمی نبوده و فروشنده با تضمین کتبی ضخامت واقعی را اعلام و تحویل نماید.در تمامی موارد عدم رعایت هریک از موارد مطروحه می تواند عاملی برای کاهش کاذب قیمت عایق الاستومری و افت کیفیت عایق الاستومری محسوب گردد. 

 

قیمت عایق الاستومری رولی پشت چسبدار 

با توجه به نیاز خریدار و کسر هزینه های جانبی در محل پروژه،اکثر کارفرمایان و مهندسین نسبت به تهیه عایق الاستومری رولی بصورت چسبدار و آماده تمایل بیشتری نشان می دهند.در این مرحله برای استحصال قیمت عایق الاستومری باید هم خودِ قیمت عایق الاستومری بصورت خام و هم قیمت جنس چسب عایق الاستومری و نیز هزینه اجرت عایق الاستومری را در مجموع جمعبندی و به یک رقم واحد در قیمت عایق الاستومری پشت چسبدار دست یافت.با توجه به نوعِ پشت چسبدار کردن عایق الاستومری که به دو حالت چسبدار ساده و چسبدار مسلح صورت می پذیرد ، باید گفت هر یک از این روش های چسبدار کردن شامل مقادیر مجزا در تعیین قیمت عایق الاستومری می گردد. 

در اینجا نیز به سان موارد بالا کیفیت،دانسیته و تخلخل عایق الاستومری از عوامل مهم و اصلی در تعیین قیمت عایق الاستومری رولی محسوب می گردد. 

 

قیمت عایق الاستومری رولی ساده با فویل آلومینیوم ساده 

در جاهاییکه عایق الاستومری بر روی سطوح سر باز نصب شده برای جلوگیری از استهلاک زودرس و ارتقای راندمان عملکرد عایق الاستومری رولی از پوشش فویل آلومینیوم در ضخامت های گوناگون استفاده می گردد. پس می توان اذعان نمود که نوع کیفیت،ضخامت و مقدار فویل مصرفی در ساختار پوشش عایق الاستومری از جمله موارد مهم دیگر در تعیین قیمت عایق الاستومری می باشد.فویل آلومینیوم پوشش بر روی سطوح عایق الاستومری عبارت از ۱۳۰ ، ۱۷۰ ، ۲۳۰ و حتی ۴۰۰ میکرون هم امکانپذیر می باشد.بدیهی است با افزایش ضخامت پوشش فویل آلومینیومی، رقم تمام شده ی قیمت عایق الاستومری در مجموع نیز بالاتر می رود.نکته قابل ذکر در این میان که می تواند در زمینه تعیین قیمت عایق الاستومری باعث تغییراتی شود اینستکه که فویل پوششیِ آلومینیومی می تواند با دو نوع مدل و دو کیفیت ارایه گردد.نوع اول که قیمت عایق الاستومری اغلب بصورت پایه قیمت اعلام می گردد فویل آلومینیوم ساده می باشد.اما نوع دوم، فویل آلومینیومی مسلح یا نخدار می باشد که به لحاظ رقمی در مقایسه با "قیمت عایق الاستومری فویلی آلومینیومی ساده"به میزان محدودی بیشتر می گردد.ضخامت های پوشش فویل آلومینیومیِ عایق الاستومری از ۱۷۰ میکرون به بالا می باشد.پس آنچه که در این آیتم می توان به آن اشاره نمود قیمت عایق الاستومری با پوشش فویل آلومینیوم بر اساس قیمت جنسِ فویل آلومینیوم و اجرت اتصال فویل به سطح عایق الاستومری جمعبندی و قابل اعلام می باشد.پس در این حالت قیمت عایق الاستومری صرفا شامل خودِ قیمت عایق الاستومری و فویلِ الحاقی می باشد و سمت دیگرِ سطح عایق الاستومری بصورت خام و بدون چسب در نظر گرفته شده است. 

 

قیمت عایق الاستومری رولی ساده با پوشش فویل آلومینیوم مسلح 

در صورتیکه خشونت محیطی به لحاظ آب و هوایی و یا موارد مشابه به لحاظ ضربه یا پارگیِ سطح عایق الاستومری در محل نصب عایق الاستومری به شرایط بغرنج رسیده باشد برای جلوگیری از آسیب ها و صدمات محیطی به عایق الاستومری و نیز سطحی که عایق الاستومری بر روی آن تعبیه شده اجباراً باید از پوشش فویل آلومینیوم مسلح یا نخدار برای کاور کردن سطح عایق الاستومری بهره گرفت.قیمت عایق الاستومری با پوشش فویل آلومینیوم مسلح مستقیماً به ضخامت خود عابق الاستومری و ضخامت فویل آلومینیومی وابسته است.به لحاظ پایه ی قیمت عایق الاستومری با این پوشش،باید حداقل ضخامت فویل آلومینیوم مسلح را به میزان ۱۷۰ میکرون در نظر گرفت.طبعاً برای ضخامت های بالاتر افزایش قیمت عایق الاستومری را در پی خواهد داشت.در این حالت هم مجددا یک سطح عایق الاستومری بصورت خام(بدون چسب) و رویه ی دیگرِ عایق الاستومری با پوشش فویل آلومینیوم مسلح در نظر گرفته شده است. 

 

قیمت عایق الاستومری رولی پشت چسبدار با پوشش فویل آلومینیوم ساده 

در این روش فروش قیمت عایق الاستومری شامل خودِ قیمت عایق الاستومری به انضمام هزینه فویل آلومینیوم ساده به اضافه هزینه چسبدارکردنِ عایق الاستومری مطرح می باشد.در واقع برای رسیدن به قیمت عایق الاستومری پشت چسبدار با پوشش آلومینیوم ساده ابتدا بصورت خام و مجزا قیمت عایق الاستومری بصورت خام و سپس قیمت چسب عایق الاستومری و هزینه اجرت چسبدارکردن و بعد از آن قیمت فویل آلومینیوم ساده در ضخامت های مربوطه را تعیین و با جمعبندیِ این چهار آیتم بطور نهایی به قیمت عایق الاستومری می رسیم.در این حالت فویل پوشش آلومینیومی بصورت ساده و غیر مسلح در نظر گرفته می شود و با افزایش ضخامت خودِ عایق الاستومری یا پوشش فویل آلومینیومیِ ساده قیمت عایق الاستومری ِ نهایی نیز افزایش می یابد. 

 

قیمت عایق الاستومری رولی پش چسبدار با پوشش فویل آلومینیوم مسلح 

این نوع عایق الاستومری به لحاط قیمت عایق الاستومری از جمله کاملترین و گرانبهاترین نوع از انواع عایق الاستومری محسوب می گردد.در واقع هم از یک سو سطح داخلیِ عایق الاستومری دارای حالت چسبدار گشته و هم از سوی دیگر سطح بیرونیِ عایق الاستومری دارای مقاوم ترین پوشش گردیده است.برای استحصال قیمت عایق الاستومری در این روش نخست قیمت عایق الاستومری بصورت خام در نظر گرفته می شود و سپس قیمت و اجرت چسب و چسبکاریِ سطح داخلی و در وحله ی بعد هزینه فویل آلومینیوم مسلح و مبلغ اجرت فویل دار کردنِ عایق الاستومری به مبالغ دیگر اضافه می شود و در نهایت به یک رقمِ کلی در زمینه قیمت عایق الاستومری در واحد مترمربع می رسیم. 

قیمت عایق الاستومری لوله ای خام 

در سیستم های عایق بندیِ لوله های تاسیسات موتورخانه و موارد مشابه،در سال های اخیر از عایق الاستومری لوله ای به وفور استفاده می گردد.به لحاظ قیمت عایق الاستومری دو آیتم اصلی مدنظر می باشد.آیتم اول ضخامت خودِ عایق الاستومری لوله ای و سپس قطر داخلیِ عایق الاستومری لوله ای به لحاظ قیمت عایق الاستومری لوله ای تعیین کننده می باشد.همانطور که از نام این نوع عایق الاستومری پیداست هم بصورت لوله ای و هم بصورت خام مورد کاربرد قرار می گیرد.پس در تعیین و اعلام قیمت عایق الاستومری لوله ای خام فقط به ضخامت و قطر عایق الاستومری لوله ای اکتفا می شود و آیتم های چون روکش یا موارد دیگر به هیچ عنوان مطرح نیست. 

 

قیمت عایق الاستومری لوله ای با پوشش فویل آلومینیوم ساده 

در محوطه داخلی و بیرونیِ موتورخانه ها و فضاهایی که لوله های تاسیسات بصورت نمای سرباز اجرا شده اند برای جلوگیری از استهلاک،ضربه پذیری، تخریب و آسیب های احتمالی ِ سطح بیرونی عایق الاستومری لوله ای از پوشش فویل آلومینیوم استفاده می شود.کیفیت و ضخامت این فویل آلومینیوم در تعیین قیمت عایق الاستومری لوله ای تاثیدر مستقیم و بسزایی دارد.پس می توان گفت قیمت عایق الاستومری در این حالت به سه آیتم مجزا از جمله قیمت عایق الاستومری لوله ای خام و هزینه فویل ساده و نیز اجرت فویلکاری مربوط می شود و این سه عامل تعیین کننده قیمت عایق الاستومری لوله ای با پوسش فویل آلومینیوم ساده می باشد.همانطور که اشاره گردید هر ضخامت و هر قطر عایق الاستومری و نیز هر ضخامت فویل آلومینیومی ساده به تنهایی خود عاملِ تعیین کننده ی قیمت عایق الاستومری لوله ای محسوب می گردد.نکته مهم که در تعیین این قیمت عایق الاستومری دارای اهمیت می باشد اینستکه فویل آلومینیوم کاربردیدر این حالت بصورت ساده و غیرمسلح در نظر گرفته شده است. 

 

قیمت عایق الاستومری لوله ای با پوشش فویل آلومینیوم مسلح 

در فضاهاییکه احتمال آسیب هایی چون پارگی یا خرده خرده شدن یا ضربه پدیریِ سطح عایق الاستومری و نیز صدماتی چون خورندگی یا مواردی از قبیل شرایط آب و هوایی نامطلوب بسیار بالاست به ناچار باید سطوح عایق الاستومری با فویل آلومینیوم مسلح کاور گردد.بنابراین تمام این اِلمانها(از قبیل قطرعایق الاستومری،ضخامت عایق الاستومری و نیز ضخامت فویل آلومینیوم مسلح و حتی اجرت فویلکاریِ عایق الاستومری لوله ای) در تعیین قیمت عایق الاستومری لوله ای دخالت و تاثیر مستقیم دارد.این نوع عایق الاستومری نیز در زیر مجموعه ی انواع عایق الاستومری لوله ای از کاملترین و گران ترین نوع از انواع عایق الاستومری لوله ای محسوب می شود.بدیهی است هرچه ضخامت و قطر عایق الاستومری و نیز ضخامت فویل آلومینیوم مسلحِ بکار رفته در ساختار عایق الاستومری لوله ای بالاتر باشد قیمت عایق الاستومری لوله ای نیز به همان نسبت افزایش می یابد.

  

بررسی شرایط و ویژگی های موثر در تعیین قیمت عایق الاستومری

قیمت عایق الاستومری رولی ساده

عایق الاستومری رولی ساده دارای ضخامت های متنوعی می باشد.بطور مثال اگر بخواهیم جهت عایق الاستومری رولی ساده قیمت بندی داشته باشیم باید از عناوین مختلف از جمله قیمت عایق الاستومری ساده به ضخامت ۳ میل ، قیمت عایق الاستومری ساده به ضخامت ۶ میل ،قیمت عایق الاستومری رولی ضخامت ۹ میل،قیمت عایق الاستومری ساده به ضخامت ۱۳ میل ،قیمت عایق الاستومری رولی به ضخامت ۱۹ میل ،قیمت عایق الاستومری رولی ساده به ضخامت ۲۵ میل و به همین منوال قیمت عایق الاستومری تا ۵۰ میل قابل تعرفه بندی می باشد.طبعا قیمت عایق الاستومری رولی به ضخامت ۳ میل از قیمت عایق الاستومری ساده به ضخامت ۶ میل کمتر می باشد.قیمت عایق الاستومری ساده به ضخامت ۶ میل از قیمت عایق الاستومری رولی به ضخامت ۹ میل پایینتر می باشد.یعنی ضخامت عایق الاستومری در هر یک از انواع نقش تعیین کننده و اساسی در میزان قیمت عایق الاستومری در آن زیرمجموعه را دارد.با توجه به ساده بودنِ نوعِ عایق الاستومری در این زیر مجموعه قیمت عایق الاستومری در هر یک از این آیتم ها از نوع چسبدار یا فویل دار کمتر است.به این ترتیب باید اذعان داشت عواملی چون چسب،فویل (ساده یا نخدار)، ضخامت فویل و یا نوع چسب از جمله چسب ساده یا چسب

مسلح بطور مستقیم در افزایش یا کاهش قیمت عایق الاستومری دخیل می باشند.هریک از ضخامت های عایق الاستومری رولی ساده در یک بسته بندی دارای طول های متنوعی می باشد.مثلا طول یک بسته عایق الاستومری رولی ساده به ضخامت ۳میل تا ۳۰ متر می رسد،اما طول یک بسته عایق الاستومری به ضخامت عایق الاستومری به ضخامت ۱۳ میل در حد ۱۴ متر می باشد.بدین ترتیب تعیین شاخص برای قیمت عایق الاستومری رولی ساده با توجه به ضخامت عایق الاستومری در هر شاخه قابل اعتنا نخواهد بود و قیمت عایق الاستومری رولی ساده بطور مشخص به صورت واحد مترطول قابل بررسی و مقایسه می باشد.برای تعیین قیمت عایق الاستومری ساده بصورت رولی صرفا بصورت یک ضخامت-یک متراژ در رول قابل مقایسه می باشد.

با توجه به ساده بودنِ این نوع عایق الاستومری،قیمت عایق الاستومری ساده در مقایسه با ضخامت های برابر در بسته های دیگر با توجه به بدون چسب بودنِ نوعِ این عایق الاستومری ،بسیار پایینتر می باشد.بطور کلی قیمت عایق الاستومری ساده بعنوان تعیین کننده ی پایه ی فیمت عایق الاستومری حتی در موارد مشابه در انواع دیگر عایق الاستومری محسوب می گردد.یعنی اگر قیمت عایق الاستومری رولی ساده در هر ضخامت را بعنوان مرجع ملاک کار قرار دهیم با افزودن قیمت و نوع چسب ،همچنین با افزودن قیمت و نوع فویلِ پوشش آلومینیوم به راحتی قیمت عایق الاستومری با آپشن های مختلف را می توانیم دریابیم.گاهی اوقات با توجه به کمیاب بودنِ یکی از ضخامت های عایق الاستومری در بازار اجبارا از تجمیع دو ضخامت عایق الاستومری که بوسیله چسب مخصوص عایق الاستومری به هم می چسبانیم تشکیل یک ضخامت جدید از عایق الاستومری را می دهیم.در این وضعیت برای تعیین قیمت عایق الاستومری در ضخامت جدید باید به قیمت عایق الاستومری های تجمیع شده در این عایق الاستومری و همچنین به قیمت چسب بکار رفته برای این منظور دقت شود تا یک میزان مشخص برای قیمت عایق الاستومری تعیین گردد.

 قیمت عایق الاستومری رولی پشت چسبدار ساده 

عایق الاستومری رولی هم بصورت خام یا بدون چسب و هم بصورت آماده و پشت چسبدار قابل تهیه و کاربرد می باشد.قیمت عایق الاستومری پشت چسبدار به میزان هزینه های وارده برای چسبدار کردن عایق الاستومری از قیمت عایق الاستومری رولی ساده بالاتر می باشد.این هزینه ها عبارت از هزینه چسب مخصوص عایق الاستومری،کاغذ مخصوص و نیز اجرت چسبدار کردنِ عایق الاستومری می باشد.پس هریک از عوامل یادشده بطور مستقیم در تعیین قیمت عایق الاستومری رولی پشت چسبدار دخالت دارند. از جمله موارد دیگرِ یادشده در تعیین قیمت عایق الاستومری پشت چسبدار،نوع چسب عایق الاستومری می باشد.از آنجا که برای چسبدار کردن عایق الاستومری از انواع چسب ساده و چسب مسلح یا نخدار می توان استفاده نمود،می توان گفت قیمت عایق الاستومری پشت چسبدار ساده از قیمت عایق الاستومری پشت چسبدار مسلح کمتر است. 

برای تعیین قیمت عایق الاستومری پشت چسبدار ساده باید به ضخامت عایق الاستومری توجه نمود.ضخامت انواع عایق الاستومری از 3 میل شروع شده و تا ضخامت 50 میل تولید می گردد.با توجه به تسلسل ضخامت های استاندارد عایق الاستومری در مقادیر۳-۶-۹-۱۳-۱۹-۲۵ بدیهی است قیمت عایق الاستومری در ضخامت 6 میل از قیمت عایق الاستومری در ضخامت ۳ میل بیشتر است و به همین نسبت قیمت عایق الاستومری با ضخامت 9 میل از قیمت عایق الاستومری با ضخامت ۶ میل بالاتر است.این نسبت اختلاف قیمت عایق الاستومری به همین ترتیبِ نردبانی با تغییر ضخامت عایق الاستومری بالا و پایین می شود. 

عایق الاستومری در ضخامت های مختلف در رول هایی با مقادیر مختلف بسته بندی می شود.مثلا عایق الاستومری رولی پشت چسبدار با ضخامت 6میل در بسته بندیِ ۳۰ متری عرضه می شود.اگر بخواهیم قیمت عایق الاستومری را بصورت رولی تعیین کنیم باید به متراژِ استاندارد در هر رول دقت کنیم.ضریب متراژ هر رول عایق الاستومری،مشخص کننده ی قیمت عایق الاستومری رولی پشت چسبدار می باشد. 

نوع و کیفیت چسب عایق الاستومری نیز از عوامل تاثیرگذار در قیمت عایق الاستومری رولی پشت چسبدار می باشد.میزان چسبناکی و کیفیت رزین بکار رفته درساختار چسب مخصوص عایق الاستومری موجب بالارفتن کیفیت و قیمت عایق الاستومری می گردد.با توجه به ساده بودن نوع چسب عایق الاستومری در این نوع چسبکاری باعث می شود پایین ترین شاخص در تعیین قیمت عایق الاستومری مِلاک قرار گیرد.البته نباید از نوع و کیفیت عملیات چسبکاریِ عایق الاستومری چشم نمود که بالابودنِ این کیفیت نیز از عوامل  تعیین کننده در قیمت عایق الاستومری می باشد. 

قیمت عایق الاستومری چسبدار مسلح 

همانطور که قبلا نیز اشاره گردید نوع چسب عایق الاستومری دارای انواع مختلفی می باشد.ساده ترین نوعی که بر اساس آن عایق الاستومری چسبدار می گردد به لحاظ قیمت عایق الاستومری در کمترین میزان قرار دارد.اما گاهی در موارد خاص از جمله شرایط خاص آب و هوایی و یا سطوح خشن و موارد مشابه برای استحکام بیشتر باید کیفیت چسبکاری از خاصیت ویژه ای مثل نخداربودن یا در اصطلاح مسلح باشد تا مانع از پارگی یا آسیب های احتمالی به ساختار عایق الاستومری گردد.با توجه به استفاده ی مازاد از مَتریال بیشتر که همان نخهای چسبدار شده می باشد،لاجرم قیمت عایق الاستومری چسبدار شده بالاتر می رود.البته صرفا این مورد به تنهایی در ارتقای قیمت عایق الاستومری موثر نیست،یعنی علاوه بر این مورد در هر یک از ضخامت های استاندارد عایق الاستومری بنا به افزایش ضخامت عایق الاستومریِ چسبدار شده ی مسلح، قیمت عایق الاستومری نیز افزایش می یابد.بطور مثال قیمت عایق الاستومری چسبدار شده ی مسلح در ضخامت ۹میل از قیمت عایق الاستومری چسبدار شده ی مسلح در ضخامت ۶ میل بیشتر است و این ترتیب در ضخامت های بالاتر به تسلسلِ ضخامت ادامه دارد و قیمت عایق الاستومری در ضخامت ۱۳ میل از قیمت عایق الاستومری در ضخامت ۹ میل بالاتر است.از جمله موارد دیگر در افزایش قیمت عایق الاستومری پشت چسبدار مسلح نوع عایق الاستومری می باشد.اگر عایق الاستومری از نوع پوشش دار فویلی آلومینیومی باشد بنا به ضخامت فویل آلومینیومی و ضخامت خودِ عایق الاستومری قیمت عایق الاستومری متغیر می باشد.بطور مثال قیمت عایق الاستومری پشت چسبدار مسلح، با پوشش فویل آلومینیوم به ضخامت ۱۷۰ میکرون از قیمت عایق الاستومری پشت چسبدار مسلح،با پوشش فویل آلومینیوم به ضخامت ۱۳۰ میکرون بالاتر است.پس هم ضخامت عایق الاستومری چسبدار مسلح در تعیین قیمت عایق الاستومری موثر است و هم ضخامت و هم نوع پوشش سطوح عایق الاستومری در میزان قیمت عایق الاستومری موثر است. 

با توجه طول متراژهای متفاوت برای هر رول عایق الاستومری در ضخامت خاص می توان به انواع قیمت عایق الاستومری پشت چسبدار مسلح در هرول رسید.مثلا قیمت عایق الاستومری پشت چسبدار مسلح با ضخامت ۹ میل در هرول با طول ۲۰ متر از قیمت عایق الاستومری پشت چسبدار مسلح با ضخامت ۶میل در هر رول با طول ۳۰ متر متفاوت است.پس اگر قیمت عایق الاستومری پشت چسبدار مسلح را بخواهیم بصورت رولی نیز بررسی کنیم به نتایج متفاوتی می رسیم.گاهی اوقات عرض هر رول عایق الاستومری بیشتر از یک متر در نظر گرفته می شود ،این موضوع در تعیین قیمت عایق الاستومری رولی بسیار تاثیرگذار است.مسلما قیمت عایق الاستومری پشت چسبدار مسلح با عرض یک متر در هر رول کمتر از قیمت عایق الاستومری پشت چسبدار مسلح با عرض ۱.۲۵ متر می گردد. 

قیمت عایق الاستومری ساده با پوشش فویلدار 

اگرعایق الاستومری در یک سمت خود بصورت خام و در سمت دیگر بصورت فویلدار عرضه گردد در اینصورت جهت تعیین و تشخیص قیمت عایق الاستومری مذکور باید به آپشن های آن از جمله ضخامت عایق الاستومری،طول رول عایق الاستومری و نیز به نوع و ضخامت فویل آلومینیومی که بصورت پوشش بر روی یک سطح عایق الاستومری کاور شده است توجه کنیم.در واقع قیمت عایق الاستومری در وحله اول با ضخامت عایق الاستومری ارتباط مستقیم دارد.بطور مثال قیمت عایق الاستومری ۳ میل با پوشش فویل آلومینیوم از قیمت عایق الاستومری باضخامت ۶میل با پوشش فویل آلومینیوم پایین تر است.پس به وضوح می توان گفت ارتقای ضخامت عایق الاستومری باعث افزایش قیمت عایق الاستومری می گردد.در این نوع عایق الاستومری با توجه خام بودنِ آن،نیازی به محاسبات اضافی از جمله هزینه چسب،کاغد کراپ و موارد احتمالیِ دیگر در رقم نهاییِ قیمت عایق الاستومری با پوشش فویلی نیست.اما از سوی دیگر با کاربرد فویل آلومینیوم در یک سطح عایق الاستومری،جهت تعیین و محاسبه قیمت عایق الاستومری فویلدار باید به نوع،کیفیت و ضخامت عایق الاستومری توجه نمود.ضخامت های متنوع فویل آلومینیوم باعث تعیین قیمت عایق الاستومری می گردد.بطور مثال در این نوع پوشش ها از انواع فویل آلومینیوم با ضخامت های ۱۳۰،۱۷۰ و ۲۲۰ میکرون استفاده می گردد که هریک از این ضخامت ها بطور مستقیم در افزایش و کاهش قیمت عایق الاستومری دخیل هستند.از ضخامت فویل ها که بگذریم نوع فویل آلومینیوم نیز در قیمت عایق الاستومری بسیار تاثیرگذار است.مثلاوبعضی فویل ها بصورت ساده در ساختار عایق الاستومری به کار می روند و بعضی دیگر نیز بصورت نخدار و مسلح مورد کاربرد قرار می گیرند.بدیهی است قیمت عایق الاستومری با پوشش فویل آلومینیوم ساده از قیمت عایق الاستومری با پوشش فویل آلومینیوم مسلح پاایین تر است.موضوع دیگر در تعیین قیمت عایق الاستومری رولی، طول و عرض هر رول عایق الاستومری می باشد.طبعا قیمت عایق الاستومری با ضخامت ۱۳ میل که ۱۴ متر طول و یک متر عرض دارد با قیمت عایق الاستومری ۹ میل که ۲۰ متر طول و یک متر عرض دارد متفاوت است.علاوه بر طول هر یک رول های عایق الاستومری،عرض هر رول عایق الاستومری نیز در تعیین و تشخیص قیمت عایق الاستومری موثر است.بعضی از انواع عایق الاستومری دارای عرض ۱.۲۵ متر هستند و این خود از عوامل تعیین قیمت عایق الاستومری محسوب می گردد.در تمامی این موارد در این قسمت قیمت عایق الاستومری بصورت خام یا بدون چسب با پوشش فویل آلومینیوم در ضخامت های گوناگون در نظر گرفته شده است.به این ترتیب می توان ضخامت و کیفیت فویل آلومینیوم را نیز از ایتم های تعیین کننده ی قیمت عایق الاستومری در نظر گرفت.

قیمت عایق الاستومری پشت چسبدار ساده با پوشش فویلی 

عایق الاستومری به دوصورت پشت چسدار می گردد.نوع اول پشت چسبدار ساده و نوع دوم پشت چسبدار نخدار. به لحاظ مظنه یا قیمت عایق الاستومری باید گفت قیمت عایق الاستومری پشت چسبدار ساده از قیمت عایق الاستومری پشت چسبدار مسلح پایینتر است.در عایق پشت چسبدار ساده صرفا از یک لایه چسب ساده استفاده می شود اما در عایق پشت چسبدار مسلح علاوه بر چسب از یک لایه تار و پود مسلح نیز استفاده می شود که همین موضوع هم به لحاظ جنس تار و پود مسلح و هم به لحاظ اجرت نوع چسبدار مسلح، باعث افزایش قیمت عایق الاستومری پشت چسبدار مسلح نسبت به قیمت عایق الاستومری پشت چسبدار ساده می گردد. 

علاوه بر تاثیر کیفیت و نوع چسب عایق الاستومری بعنوان شاخص قیمت عایق الاستومری،باید به عوامل دیگری چون ضخامت و پوشش فویل عایق الاستومری نیز باید اشاره نمود.در این آیتم نیز ضخامت عایق الاستومری در تعیین قیمت عایق الاستومری بسیار موثر است.بطور مثال قیمت عایق الاستومری پشت چسبدار ساده با پوشش فویلی به ضخامت ۹ میل از قیمت عایق الاستومری پشت چسبدار ساده با پوشش فویلی به ضخامت ۶ میل بیشتر است.این تغییر و افزایش ضخامت عایق الاستومری پشت چسبدار ساده با پوشش فویلی بطور مستقیم و پلکانی در افزایش قیمت عایق الاستومری تاثیرگذار است. 

با توجه به پوشش دار بودنِ این نوع عایق الاستومری،نوع و ضخامت فویلِ بکار رفته در ساختار این عایق الاستومری بطور شایانی در قیمت عایق الاستومری موثر است.انواع فویل و ضخامت فویل بکار رفته در عایق الاستومری به شرح زیر است: 

الف- فویل آلومینیوم ساده: این نوع فویل عایق الاستومری از جنس آلومینیوم ساده در ضخامت های ۱۳۰،۱۷۰ میکرون و ...بکار می رود.بدیهی است قیمت عایق الاستومری با پوشش فویل آلومینیوم به ضخامت 170 میکرون از قیمت عایق الاستومری با پوشش فویل آلومینیوم به ضخامت ۱۳۰ میکرون بالاتر است. 

ب- فویل آلومینیوم مسلح(نخدار): این نوع فویل عایق الاستومری از جنس آلومینیوم نخدار(مسلح) با ضخامت های ۱۷۰ میکرون به بالا در ساختار عایق الاستومری بکار می رود.طبعا با توجه به افزایش ضخامت فویل آلومینیوم نخدار و بالاتر رفتنِ وزن و کیفیت فویل قیمت عایق الاستومری با پوشش این فویل نیز به مراتب بالاتر می رود. 

در صورتیکه بخواهیم قیمت عایق الاستومری را با واحد رولی مقایسه و بررسی کنیم باید به متراژهای استاندارد جهت هر ضخامت از این نوع عایق الاستومری توجه نمود.بطور مثال طول هر رول عایق الاستومری ۱۳ میل ۱۴ متر و طول هر رول عایق الاستومری ۹ میل ۲۰ متر می باشد، که بر اساس ضریب قیمت هر متر عایق الاستومری به قیمت عایق الاستومری در هرول می توان پی برد.عرض رول های عایق الاستومری پشت چسبدار ساده با پوشش فویل آلومینیومی عموما یک متر است،اما بعض اوقات برای پِرت کمتر از رول عایق الاستومری با عرض ۱.۲۵ متر استفاده می گردد.بدیهی است قیمت عایق الاستومری در هر رول با عرض یک متر کمتر از قیمت عایق الاستومری با عرض ۱.۲۵ متر می باشد.

 

قیمت عایق الاستومری پشت چسبدار مسلح فوبلی 

اگر بخواهیم استحکام چسبکاریِ عایق الاستومری را بر روی محل نصب به بیشترین میزان افزایش دهیم تا عایق الاستومری در برابر خشونت های محیطی و عوامل فرسایشی مثل آب باران و برف و نیز گرد و خاک و عوامل مشابه مثل ضربه و پارگی و ریش ریش شدن بیشترین مقاومت را از خود نشان دهد،برای چسبکاری از چسب مسلح نخدار استفاده می کنیم.این نوع چسب و کیفیت آن در تعیین قیمت عایق الاستومری نقش عمده ای دارد.با توجه به کاربرد الیاف مقاوم در ساختار چسب این نوع عایق الاستومری لذا آیتم های مرتبط با تعیین قیمت عایق الاستومری عبلرت از کیفیت عایق الاستومری، ضخامت عایق الاستومری،کیفیت چسب عایق الاستومری،نوع چسب عایق الاستومری(به لحاظ ساده یا نخدار بودن)،نوع پوشش فویل عایق الاستومری (فویل آلومینیوم ساده یا مسلح) و نیز ضخامت هریک از انواع فویل آلومینیوم که بعنوان پوشش عایق الاستومری بکار می رود از جمله عوامل موثر در تعیین قیمت عایق الاستومری می باشد.به این ترتیب می توان به ترتیب به نقش آیتم های یاد شده بعنوان شاخص قیمت عایق الاستومری اشاره نمود. 

الف- ضخامت عایق الاستومری:اولین آیتم در تعیین قیمت عایق الاستومری در هرنوع، ضخامت خودِ عایق الاستومری است.همانطور که در بخش های دیگر یاد شد مهمترین دلیل برای افزایش با کاهش قیمت عایق الاستومری افزایش یا کاهش ضخامت عایق الاستومری می باشد.در واقع به زبان ساده قیمت عایق الاستومری با ضخامت ۲۵ میل از قیمت عایق الاستومری با ضخامت ۱۹ میل بالاتر است.ابن اختلاف قیمت عایق الاستومری در ضخامت گوناگون به ترتیب و تسلسل با جهش یا افت ضخامت هر لایه ضخامت عایق الاستومری در نوسان است.به این موضوع باید کیفیت عایق الاستومری را نیز افزود.دانسیته و میزان تخلخل ذرات ریزِ عایق الاستومری از جمله عوامل مهم در تعیین شاخص قیمت عایق الاستومری محسوب می شود. 

ب-کیفیت چسب عایق الاستومری:امکان چسبندگی بالای عایق الاستومری به سطوح مختلف از توان،قدرت و کیفیت چسب عایق الاستومری ناشی می شود.استفاده از چسب های استاندارد و دارای تاریخ مصرف و عیار مناسب برای چسب کاری عایق الاستومری باعث می شود قیمت عایق الاستومری در دو مورد مشابه متفاوت باشد.متاسفانه در بعضی موارد برای کاهش هزینه های خدماتی از جمله اجرت چسب و چسبکاری مشاهده شده که از چسب های غیراستاندارد یا تاریخ گذشته استفاده می شود که علیرغم کاهش قیمت عایق الاستومریِ چسبدار،اما کیفیت چسبندگی به حداقل می رسد که این موضوع در درازمدت باعث خسارات فراوانی در سیستم هایی که از عایق الاستومری در ساختار انها بکار می رود می شود. 

پ- نوع چسب عایق الاستومری: عایق الاستومری به دو صورتِ چسب ساده و چسب مسلح، چسبدار می شود.در حالت چسب ساده صرفا کیفیت خودِ چسب عایق الاستومری مطرح می باشد،اما در چسب مسلح کیفیت نخ ها و تاروپودهای بکار رفته در ساختار چسب نیز باعث افزایش یا کاهش قیمت عایق الاستومریِ چسبدار می گردد.مسلما قیمت عایق الاستومری پشت چسبدار ساده از قیمت عایق الاستومری پشت چسبدار مسلح کمتر خواهد شد. 

ت-ضخامت فویل آلومینیوم عایق الاستومری:با توجه به فویلدار بودن این عایق الاستومری می توان آنرا به لحاظ قیمت عایق الاستومری از گرانترین ها محسوب نمود.با توجه به نیاز این نوع عایق الاستومری به روکش های مختلف در ضخامت های مختلف می توان گفت ضخامت و وزن هر نوع پوششِ فویل در تعیین قیمت عایق الاستومری به طور مستقیم تاثیر گذار است.بطور عرفی قیمت عایق الاستومری با پوشش فویلی با ضخامت ۱۷۰ میکرون از قیمت عایق الاستومری با پوشش فویلی با ضخامت ۱۳۰ میکرون بیشتر است.پس در این مرحله به تاثیر ضخامت و وزن پوشش فویل آلومینیوم که بعنوان روکش در سطح بیرونی عایق الاستومری نصب می شود بر روی قیمت عایق الاستومری پی بردیم. 

ث-نوع فویل آلومینیوم عایق الاستومری: برای پوشش عایق الاستومری جهت محافظت سطح آن از صدمات و آسیب های محیطی و طبیعی بنا به خشونت اب و هوایی و منطقه ای،از انواع فویل الومینیوم مثل فویل الومینیوم ساده و فویل آلومینیوم مسلح یا نخدار در ضخامت های مختلف استفاده می گردد.برای بررسی و مقایسه انواع قیمت عایق الاستومری باید به نوع و ضخامت پوشش فویل آلومینیوم دقت نمود.بطور طبیعی قیمت عایق الاستومری با پوشش فویل آلومینیوم ۱۳۰ میکرونِ ساده از قیمت عایق الاستومری با پوشش فویل آلومینیومِ نخدارِ همسان کمتر است. 

در این مورد از انواع عایق الاستومری هم باید گفت اگر قیمت عایق الاستومری با واحد رول، اعلام و بررسی شود بنا به ضخامت،طول و عرض هر رول عایق الاستومری چسبدار مسلحِ فویلی می توان به قیمت عایق الاستومری در آن رول پی برد.بطور مثال قیمت عایق الاستومری با چسب و فویلِ مسلح به ضخامت عایق الاستومریِ ۹ میل در هر رول از فیمت عایق الاستومری با چسب و فویل مسلح به ضخامت عایق الاستومریِ ۱۳ میل در هر رول، متفاوت است. 

ج- دانسیته یا میزان تخلخل ذرات عایق الاستومری در کیفیت و مرغوبیت  عایق الاستومری نقش عمده ای دارد.به راحتی می توان متوجه شد هر مقدار دانسیته ذرات عایق الاستومری بیشتر باشد میزان مقاومت عایق الاستومری در برابر نفوذ برودت ،حرارت و صوت بالاتر است و ضریب انتقال حرارت و صوت به کمتربن میزان می رسد.با توجه به توضیحات بالا می توان گفت قیمت عایق الاستومری با دانسیته بالا،گران تر از قیمت عایق الاستومری با دانسیته متوسط یا پایین می باشد.

 
 


گالری تصاویر عایق الاستومری

تصاویر کانال فلکسیبل
قیمت عایق الاستومری اطلاعات تکمیلی

عوامل تعیین کننده در قیمت عایق الاستومری 

برای بررسی عوامل موثر در تعیین قیمت عایق الاستومری به چند موضوع مهم باید اشاره نمود.اولین عامل کیفیتِ ماهیت عایق الاستومری است.در واقع گرید و کیفیت مواد اولیه عایق الاستومری و مقاومت آن در برابر حرارت و شعله و نیز کیفیت تخلخل و میزان تراکم عایق الاستومری جزو مهمترین عوامل تعیین قیمت عایق الاستومری می باشد. 

عامل دوم در این تعیین قیمت عایق الاستومری نوعِ خام یا چسبدارِ آن می باشد.طبیعتا خدمات چسب و نوع ساده و مسلحِ آن بر پوشش عایق الاستومری هر یک بطور مجزا در این امر دخیل است.علاوه بر نوع و کیفیت چسب، عامل مهمِ دیگری از جمله کیفیت کاورِ آلومینیومی می باشد که بر سطوح بیرونیِ عایق الاستومری پوشانده می شود.کاور آلومینیومی برای محافظت سطوح عایق الاستومری در برابر عوامل فرساینده از جمله نورخورشید،آب باران و برف و نیز گردوخاک بکار می رود و دارای انواع ساده و مسلح در ضخامت های گوناگون می باشد.تمام این مواردِ یادشده از جمله کیفیت، ضخامت و ساده یا مسلح بودنِ فویل آلومینیومِ بکاررفته برسطوح عایق الاستومری در میزان قیمت عایق الاستومری تاثیرگذار است. 

شایان ذکر است علاوه بر هریک از این دو موضوع(کیفیت چسب و فویل آلومینیوم)،نوع عایق الاستومری که به جزء "رولی" و "لوله ای" تقسیم می شود بطور ماهُوی در تعیین قیمت عایق الاستومری عاملی موثر و تعیین کننده است.  

قیمت عایق الاستومری رولی ساده

عایق الاستومری رولی ساده دارای ضخامت های متنوعی می باشد.بطور مثال اگر بخواهیم جهت عایق الاستومری رولی ساده قیمت بندی داشته باشیم باید از عناوین مختلف از جمله فیمت عایق الاستومری ساده به ضخامت ۳ میل ، قیمت عایق الاستومری ساده به ضخامت ۶ میل ،قیمت عایق الاستومری رولی ضخامت ۹ میل،قیمت عایق الاستومری ساده به ضخامت ۱۳ میل ،قیمت عایق الاستومری رولی به ضخامت ۱۹ میل ،قیمت عایق الاستومری رولی ساده به ضخامت ۲۵ میل و به همین منوال قیمت عایق الاستومری تا ۵۰ میل قابل تعرفه بندی می باشد.طبعا قیمت عایق الاستومری رولی به ضخامت ۳ میل از قیمت عایق الاستومری ساده به ضخامت ۶ میل کمتر می باشد.قیمت عایق الاستومری ساده به ضخامت ۶ میل از قیمت عایق الاستومری رولی به ضخامت ۹ میل پایینتر می باشد.یعنی ضخامت عایق الاستومری در هر یک از انواع نقش تعیین کننده و اساسی در میزان قیمت عایق الاستومری در آن زیرمجموعه را دارد.با توجه به ساده بودنِ نوعِ عایق الاستومری در این زیر مجموعه قیمت عایق الاستومری در هر یک از این آیتم ها از نوع چسبدار یا فویل دار کمتر است.به این ترتیب باید اذعان داشت عواملی چون چسب،فویل (ساده یا نخدار)، ضخامت فویل و یا نوع چسب از جمله چسب ساده یا چسب

مسلح بطور مستقیم در افزایش یا کاهش قیمت عایق الاستومری دخیل می باشند.هریک از ضخامت های عایق الاستومری رولی ساده در یک بسته بندی دارای طول های متنوعی می باشد.مثلا طول یک بسته عایق الاستومری رولی ساده به ضخامت ۳میل تا ۳۰ متر می رسد،اما طول یک بسته عایق الاستومری به ضخامت عایق الاستومری به ضخامت ۱۳ میل در حد ۱۴ متر می باشد.بدین ترتیب تعیین شاخص برای قیمت عایق الاستومری رولی ساده با توجه به ضخامت عایق الاستومری در هر شاخه قابل اعتنا نخواهد بود و قیمت عایق الاستومری رولی ساده بطور مشخص به صورت واحد مترطول قابل بررسی و مقایسه می باشد.برای تعیین قیمت عایق الاستومری ساده بصورت رولی صرفا بصورت یک ضخامت-یک متراژ در رول قابل مقایسه می باشد.

با توجه به ساده بودنِ این نوع عایق الاستومری،قیمت عایق الاستومری ساده در مقایسه با ضخامت های برابر در بسته های دیگر با توجه به بدون چسب بودنِ نوعِ این عایق الاستومری ،بسیار پایینتر می باشد.بطور کلی قیمت عایق الاستومری ساده بعنوان تعیین کننده ی پایه ی فیمت عایق الاستومری حتی در موارد مشابه در انواع دیگر عایق الاستومری محسوب می گردد.یعنی اگر قیمت عایق الاستومری رولی ساده در هر ضخامت را بعنوان مرجع ملاک کار قرار دهیم با افزودن قیمت و نوع چسب ،همچنین با افزودن قیمت و نوع فویلِ پوشش آلومینیوم به راحتی قیمت عایق الاستومری با آپشن های مختلف را می توانیم دریابیم.گاهی اوقات با توجه به کمیاب بودنِ یکی از ضخامت های عایق الاستومری در بازار اجبارا از تجمیع دو ضخامت عایق الاستومری که بوسیله چسب مخصوص عایق الاستومری به هم می چسبانیم تشکیل یک ضخامت جدید از عایق الاستومری را می دهیم.در این وضعیت برای تعیین قیمت عایق الاستومری در ضخامت جدید باید به قیمت عایق الاستومری های تجمیع شده در این عایق الاستومری و همچنین به قیمت چسب بکار رفته برای این منظور دقت شود تا یک میزان مشخص برای قیمت عایق الاستومری تعیین گردد.

 قیمت عایق الاستومری رولی پشت چسبدار ساده 

عایق الاستومری رولی هم بصورت خام یا بدون چسب و هم بصورت آماده و پشت چسبدار قابل تهیه و کاربرد می باشد.قیمت عایق الاستومری پشت چسبدار به میزان هزینه های وارده برای چسبدار کردن عایق الاستومری از قیمت عایق الاستومری رولی ساده بالاتر می باشد.این هزینه ها عبارت از هزینه چسب مخصوص عایق الاستومری،کاغذ مخصوص و نیز اجرت چسبدار کردنِ عایق الاستومری می باشد.پس هریک از عوامل یادشده بطور مستقیم در تعیین قیمت عایق الاستومری رولی پشت چسبدار دخالت دارند. از جمله موارد دیگرِ یادشده در تعیین قیمت عایق الاستومری پشت چسبدار،نوع چسب عایق الاستومری می باشد.از آنجا که برای چسبدار کردن عایق الاستومری از انواع چسب ساده و چسب مسلح یا نخدار می توان استفاده نمود،می توان گفت قیمت عایق الاستومری پشت چسبدار ساده از قیمت عایق الاستومری پشت چسبدار مسلح کمتر است. 

برای تعیین قیمت عایق الاستومری پشت چسبدار ساده باید به ضخامت عایق الاستومری توجه نمود.ضخامت انواع عایق الاستومری از 3 میل شروع شده و تا ضخامت 50 میل تولید می گردد.با توجه به تسلسل ضخامت های استاندارد عایق الاستومری در مقادیر۳-۶-۹-۱۳-۱۹-۲۵ بدیهی است قیمت عایق الاستومری در ضخامت 6 میل از قیمت عایق الاستومری در ضخامت ۳ میل بیشتر است و به همین نسبت قیمت عایق الاستومری با ضخامت 9 میل از قیمت عایق الاستومری با ضخامت ۶ میل بالاتر است.این نسبت اختلاف قیمت عایق الاستومری به همین ترتیبِ نردبانی با تغییر ضخامت عایق الاستومری بالا و پایین می شود. 

عایق الاستومری در ضخامت های مختلف در رول هایی با مقادیر مختلف بسته بندی می شود.مثلا عایق الاستومری رولی پشت چسبدار با ضخامت 6میل در بسته بندیِ ۳۰ متری عرضه می شود.اگر بخواهیم قیمت عایق الاستومری را بصورت رولی تعیین کنیم باید به متراژِ استاندارد در هر رول دقت کنیم.ضریب متراژ هر رول عایق الاستومری،مشخص کننده ی قیمت عایق الاستومری رولی پشت چسبدار می باشد. 

نوع و کیفیت چسب عایق الاستومری نیز از عوامل تاثیرگذار در قیمت عایق الاستومری رولی پشت چسبدار می باشد.میزان چسبناکی و کیفیت رزین بکار رفته درساختار چسب مخصوص عایق الاستومری موجب بالارفتن کیفیت و قیمت عایق الاستومری می گردد.با توجه به ساده بودن نوع چسب عایق الاستومری در این نوع چسبکاری باعث می شود پایین ترین شاخص در تعیین قیمت عایق الاستومری مِلاک قرار گیرد.البته نباید از نوع و کیفیت عملیات چسبکاریِ عایق الاستومری چشم نمود که بالابودنِ این کیفیت نیز از عوامل  تعیین کننده در قیمت عایق الاستومری می باشد. 

قیمت عایق الاستومری چسبدار مسلح 

همانطور که قبلا نیز اشاره گردید نوع چسب عایق الاستومری دارای انواع مختلفی می باشد.ساده ترین نوعی که بر اساس آن عایق الاستومری چسبدار می گردد به لحاظ قیمت عایق الاستومری در کمترین میزان قرار دارد.اما گاهی در موارد خاص از جمله شرایط خاص آب و هوایی و یا سطوح خشن و موارد مشابه برای استحکام بیشتر باید کیفیت چسبکاری از خاصیت ویژه ای مثل نخداربودن یا در اصطلاح مسلح باشد تا مانع از پارگی یا آسیب های احتمالی به ساختار عایق الاستومری گردد.با توجه به استفاده ی مازاد از مَتریال بیشتر که همان نخهای چسبدار شده می باشد،لاجرم قیمت عایق الاستومری چسبدار شده بالاتر می رود.البته صرفا این مورد به تنهایی در ارتقای قیمت عایق الاستومری موثر نیست،یعنی علاوه بر این مورد در هر یک از ضخامت های استاندارد عایق الاستومری بنا به افزایش ضخامت عایق الاستومریِ چسبدار شده ی مسلح، قیمت عایق الاستومری نیز افزایش می یابد.بطور مثال قیمت عایق الاستومری چسبدار شده ی مسلح در ضخامت ۹میل از قیمت عایق الاستومری چسبدار شده ی مسلح در ضخامت ۶ میل بیشتر است و این ترتیب در ضخامت های بالاتر به تسلسلِ ضخامت ادامه دارد و قیمت عایق الاستومری در ضخامت ۱۳ میل از قیمت عایق الاستومری در ضخامت ۹ میل بالاتر است.از جمله موارد دیگر در افزایش قیمت عایق الاستومری پشت چسبدار مسلح نوع عایق الاستومری می باشد.اگر عایق الاستومری از نوع پوشش دار فویلی آلومینیومی باشد بنا به ضخامت فویل آلومینیومی و ضخامت خودِ عایق الاستومری قیمت عایق الاستومری متغیر می باشد.بطور مثال قیمت عایق الاستومری پشت چسبدار مسلح، با پوشش فویل آلومینیوم به ضخامت ۱۷۰ میکرون از قیمت عایق الاستومری پشت چسبدار مسلح،با پوشش فویل آلومینیوم به ضخامت ۱۳۰ میکرون بالاتر است.پس هم ضخامت عایق الاستومری چسبدار مسلح در تعیین قیمت عایق الاستومری موثر است و هم ضخامت و هم نوع پوشش سطوح عایق الاستومری در میزان قیمت عایق الاستومری موثر است. 

با توجه طول متراژهای متفاوت برای هر رول عایق الاستومری در ضخامت خاص می توان به انواع قیمت عایق الاستومری پشت چسبدار مسلح در هرول رسید.مثلا قیمت عایق الاستومری پشت چسبدار مسلح با ضخامت ۹ میل در هرول با طول ۲۰ متر از قیمت عایق الاستومری پشت چسبدار مسلح با ضخامت ۶میل در هر رول با طول ۳۰ متر متفاوت است.پس اگر قیمت عایق الاستومری پشت چسبدار مسلح را بخواهیم بصورت رولی نیز بررسی کنیم به نتایج متفاوتی می رسیم.گاهی اوقات عرض هر رول عایق الاستومری بیشتر از یک متر در نظر گرفته می شود ،این موضوع در تعیین قیمت عایق الاستومری رولی بسیار تاثیرگذار است.مسلما قیمت عایق الاستومری پشت چسبدار مسلح با عرض یک متر در هر رول کمتر از قیمت عایق الاستومری پشت چسبدار مسلح با عرض ۱.۲۵ متر می گردد. 

 

قیمت عایق الاستومری ساده با پوشش فویلدار 

اگرعایق الاستومری در یک سمت خود بصورت خام و در سمت دیگر بصورت فویلدار عرضه گردد در اینصورت جهت تعیین و تشخیص قیمت عایق الاستومری مذکور باید به آپشن های آن از جمله ضخامت عایق الاستومری،طول رول عایق الاستومری و نیز به نوع و ضخامت فویل آلومینیومی که بصورت پوشش بر روی یک سطح عایق الاستومری کاور شده است توجه کنیم.در واقع قیمت عایق الاستومری در وحله اول با ضخامت عایق الاستومری ارتباط مستقیم دارد.بطور مثال قیمت عایق الاستومری ۳ میل با پوشش فویل آلومینیوم از قیمت عایق الاستومری باضخامت ۶میل با پوشش فویل آلومینیوم پایین تر است.پس به وضوح می توان گفت ارتقای ضخامت عایق الاستومری باعث افزایش قیمت عایق الاستومری می گردد.در این نوع عایق الاستومری با توجه خام بودنِ آن،نیازی به محاسبات اضافی از جمله هزینه چسب،کاغد کراپ و موارد احتمالیِ دیگر در رقم نهاییِ قیمت عایق الاستومری با پوشش فویلی نیست.اما از سوی دیگر با کاربرد فویل آلومینیوم در یک سطح عایق الاستومری،جهت تعیین و محاسبه قیمت عایق الاستومری فویلدار باید به نوع،کیفیت و ضخامت عایق الاستومری توجه نمود.ضخامت های متنوع فویل آلومینیوم باعث تعیین قیمت عایق الاستومری می گردد.بطور مثال در این نوع پوشش ها از انواع فویل آلومینیوم با ضخامت های ۱۳۰،۱۷۰ و ۲۲۰ میکرون استفاده می گردد که هریک از این ضخامت ها بطور مستقیم در افزایش و کاهش قیمت عایق الاستومری دخیل هستند.از ضخامت فویل ها که بگذریم نوع فویل آلومینیوم نیز در قیمت عایق الاستومری بسیار تاثیرگذار است.مثلاوبعضی فویل ها بصورت ساده در ساختار عایق الاستومری به کار می روند و بعضی دیگر نیز بصورت نخدار و مسلح مورد کاربرد قرار می گیرند.بدیهی است قیمت عایق الاستومری با پوشش فویل آلومینیوم ساده از قیمت عایق الاستومری با پوشش فویل آلومینیوم مسلح پاایین تر است.موضوع دیگر در تعیین قیمت عایق الاستومری رولی، طول و عرض هر رول عایق الاستومری می باشد.طبعا قیمت عایق الاستومری با ضخامت ۱۳ میل که ۱۴ متر طول و یک متر عرض دارد با قیمت عایق الاستومری ۹ میل که ۲۰ متر طول و یک متر عرض دارد متفاوت است.علاوه بر طول هر یک رول های عایق الاستومری،عرض هر رول عایق الاستومری نیز در تعیین و تشخیص قیمت عایق الاستومری موثر است.بعضی از انواع عایق الاستومری دارای عرض ۱.۲۵ متر هستند و این خود از عوامل تعیین قیمت عایق الاستومری محسوب می گردد.در تمامی این موارد در این قسمت قیمت عایق الاستومری بصورت خام یا بدون چسب با پوشش فویل آلومینیوم در ضخامت های گوناگون در نظر گرفته شده است.به این ترتیب می توان ضخامت و کیفیت فویل آلومینیوم را نیز از ایتم های تعیین کننده ی قیمت عایق الاستومری در نظر گرفت.

 

قیمت عایق الاستومری پشت چسبدار ساده با پوشش فویلی 

عایق الاستومری به دوصورت پشت چسدار می گردد.نوع اول پشت چسبدار ساده و نوع دوم پشت چسبدار نخدار. به لحاظ مظنه یا قیمت عایق الاستومری باید گفت قیمت عایق الاستومری پشت چسبدار ساده از قیمت عایق الاستومری پشت چسبدار مسلح پایینتر است.در عایق پشت چسبدار ساده صرفا از یک لایه چسب ساده استفاده می شود اما در عایق پشت چسبدار مسلح علاوه بر چسب از یک لایه تار و پود مسلح نیز استفاده می شود که همین موضوع هم به لحاظ جنس تار و پود مسلح و هم به لحاظ اجرت نوع چسبدار مسلح، باعث افزایش قیمت عایق الاستومری پشت چسبدار مسلح نسبت به قیمت عایق الاستومری پشت چسبدار ساده می گردد. 

علاوه بر تاثیر کیفیت و نوع چسب عایق الاستومری بعنوان شاخص قیمت عایق الاستومری،باید به عوامل دیگری چون ضخامت و پوشش فویل عایق الاستومری نیز باید اشاره نمود.در این آیتم نیز ضخامت عایق الاستومری در تعیین قیمت عایق الاستومری بسیار موثر است.بطور مثال قیمت عایق الاستومری پشت چسبدار ساده با پوشش فویلی به ضخامت ۹ میل از قیمت عایق الاستومری پشت چسبدار ساده با پوشش فویلی به ضخامت ۶ میل بیشتر است.این تغییر و افزایش ضخامت عایق الاستومری پشت چسبدار ساده با پوشش فویلی بطور مستقیم و پلکانی در افزایش قیمت عایق الاستومری تاثیرگذار است. 

با توجه به پوشش دار بودنِ این نوع عایق الاستومری،نوع و ضخامت فویلِ بکار رفته در ساختار این عایق الاستومری بطور شایانی در قیمت عایق الاستومری موثر است.انواع فویل و ضخامت فویل بکار رفته در عایق الاستومری به شرح زیر است: 

الف- فویل آلومینیوم ساده: این نوع فویل عایق الاستومری از جنس آلومینیوم ساده در ضخامت های ۱۳۰،۱۷۰ میکرون و ...بکار می رود.بدیهی است قیمت عایق الاستومری با پوشش فویل آلومینیوم به ضخامت 170 میکرون از قیمت عایق الاستومری با پوشش فویل آلومینیوم به ضخامت ۱۳۰ میکرون بالاتر است. 

ب- فویل آلومینیوم مسلح(نخدار): این نوع فویل عایق الاستومری از جنس آلومینیوم نخدار(مسلح) با ضخامت های ۱۷۰ میکرون به بالا در ساختار عایق الاستومری بکار می رود.طبعا با توجه به افزایش ضخامت فویل آلومینیوم نخدار و بالاتر رفتنِ وزن و کیفیت فویل قیمت عایق الاستومری با پوشش این فویل نیز به مراتب بالاتر می رود. 

در صورتیکه بخواهیم قیمت عایق الاستومری را با واحد رولی مقایسه و بررسی کنیم باید به متراژهای استاندارد جهت هر ضخامت از این نوع عایق الاستومری توجه نمود.بطور مثال طول هر رول عایق الاستومری ۱۳ میل ۱۴ متر و طول هر رول عایق الاستومری ۹ میل ۲۰ متر می باشد، که بر اساس ضریب قیمت هر متر عایق الاستومری به قیمت عایق الاستومری در هرول می توان پی برد.عرض رول های عایق الاستومری پشت چسبدار ساده با پوشش فویل آلومینیومی عموما یک متر است،اما بعض اوقات برای پِرت کمتر از رول عایق الاستومری با عرض ۱.۲۵ متر استفاده می گردد.بدیهی است قیمت عایق الاستومری در هر رول با عرض یک متر کمتر از قیمت عایق الاستومری با عرض ۱.۲۵ متر می باشد. 

 

قیمت عایق الاستومری پشت چسبدار مسلح با پوشش فویل ساده 

برای استحصال و تعیین قیمت عایق الاستومری پشت چسبدار مسلح با پوشش فویل ساده،باید به اِلمان های نامبرده توجه نمود.در این نوع عایق الاستومری چسب مسلح یا چسب نخدار به کار رفته که خودِ این عامل از عوامل تعیین کننده ی قیمت عایق الاستومری در این نمونه عایق الاستومری می باشد.با توجه به افزایش قیمت چسب نخدار نسبت به چسب ساده،می توان اذعان نمود قیمت عایق الاستومری پشت چسبدار مسلح نیز از قیمت عایق الاستومری پشت چسبدار ساده بالاتر است.در این بررسی ها نباید از نوع و جنس پوشش فویل آلومینیوم در تعیین قیمت عایق الاستومری پشت چسبدار مسلح با پوشش فویلی غافل ماند.البته پرواضح است قیمت عایق الاستومری با پوشش فویل ساده از قیمت عایق الاستومری با پوشش فویل مسلح کمتر است.پس موضوع چسب مسلح و ساده و نیز فویل آلومینیوم ساده و مسلح بطور مستقیم در کاهش یا افزایش قیمت عایق الاستومری دخیل می باشد.به این موضوعات باید عامل ضخامت فویل آلومینیوم ساده و مسلح را نیز افزود.این در حالیستکه ضخامت فویل الومینیوم ساده از ۱۳۰ میکرون شروع و تا ۴۰۰ میکرون نیز بالا می رود.طبعا هرچه این ضخامت بالاتر می رود قیمت عایق الاستومری در آن مدل نیز بالاتر می رود.البته بطور موازی این موضوع در رابط با فویل مسلح نیز صادق است.باید توجه نمود ضخامت فویل مسلح نخدلر از ۱۷۰ میکرون شروع می شود و تا ۴۰۰ میکرون بالاتر می رود.در اینجا نیز در مقایسه قیمت عایق الاستومری در پوشش های مشابهِ ساده و مسلح بطور متوالی قیمت عایق الاستومری در ضخامت های بالارونده بیشتر می گردد.علاوه بر نوع چسب و ضخامت و نوع فویل آلومینیوم بعنوان عوامل تعیین کننده در قیمت عایق الاستومری باید به ضخامت پایه ی خودِ عایق الاستومری توجه نمود.بطور مثال قیمت عایق الاستومری با ضخامت ۶ میل بطور تصاعدی با قیمت عایق الاستومری به ضخامت ۳ میل بالاتر است.پس به این ترتیب متوجه می شویم عوامل مختلفی بعنوان شاخص قیمت عایق الاستومری مطرح هست که باید به تمام این عوامل توجه ویزه نمود.

قیمت عایق الاستومری صوتی

از جمله عوامل تعیین کندده در زمینه قیمت عایق الاستومری صوتی میزان تخلخل و ضخامت این نوع عایق الاستومری می باشد.برای تعیین دقیق قیمت عایق الاستومری صوتی باید به نوعِ ساده یا پشت چسبدار توجه نمود.طیبعتا قیمت عایق الاستومری صوتی پشت چسبدار از قیمت عایق الاستومری صوتی ساده بالاتر است.قیمت عایق الاستومری صوتی با توجه به بالارفتنِ ضخامتِ آن نیز بالا می رود.البته باید اذعان کرد قیمت عایق الاستومری بطور کلی در برابر انواعِ دیگرِ عایق الاستومریِ همضخامت بالاتر است.ایجاد حالت شش وجهی یا شانه تخم مرغی خود به عنوان عامل تعیین کننده در زمینه افزایش قیمت عایق الاستومری صوتی محسوب می شود.بطور مثال اگر برای صداگیری داکت یا کانال هوا بخواهیم از عایق الاستومری ساده استفاده کنیم قیمت عایق الاستومری و اجرای آن در مقایسه با قیمت عایق الاستومری صوتی حاصل می شود.البته باید گفت میزان صداگیری عایق الاستومری شانه تخم مرغی در قیاس با عایق الاستومری ساده بالاتر است و در نتیجه قیمت عایق الاستومری صوتی یا شانه تخم مرغی بالاتر از قیمت عایق الاستومری ساده می باشد.

بطور کلی قیمت عایق الاستومری صوتی یا صداگیر در تمام ضخامت های معادل بالاتر از قیمت عایق الاستومری ساده می باشد و کیفیت صداگیری این نوع عایق الاستومری نیز بهتر از انواع دیگر است.  


قیمت عایق الاستومری در یک نگاه

قیمت عایق الاستومری رولی ساده با فویل آلومینیوم ساده 

در جاهاییکه عایق الاستومری بر روی سطوح سر باز نصب می گردد برای جلوگیری از استهلاک زودرس و ارتقای راندمان عایق الاستومری رولی از پوشش فویل آلومینیوم در ضخامت های گوناگون استفاده می گردد. پس می توان گفت که نوع کیفیت،ضخامت و مقدار فویل مصرفی در ساختار پوشش عایق الاستومری از جمله موارد مهم دیگر در تعیین قیمت عایق الاستومری است.فویل آلومینیوم پوشش بر روی سطوح عایق الاستومری عبارت از ۱۳۰ ، ۱۷۰ ، ۲۳۰ و حتی ۴۰۰ میکرون هم امکانپذیر است.بدیهی است با افزایش ضخامت پوشش فویل آلومینیومی، رقم تمام شده ی قیمت عایق الاستومری در مجموع نیز بالاتر می رود.نکته قابل ذکر در این میان که می تواند در زمینه تعیین قیمت عایق الاستومری باعث تغییراتی گردد این است که که فویل پوششیِ آلومینیومی می تواند با دو نوع مدل و دو کیفیت ارایه گردد.نوع اول که قیمت عایق الاستومری اغلب بصورت پایه قیمت اعلام می گردد فویل آلومینیوم ساده است.اما نوع دوم، فویل آلومینیومی مسلح یا نخ دار است که به لحاظ رقمی در مقایسه با "قیمت عایق الاستومری فویلی آلومینیومی ساده"به میزان محدودی بیشتر می گردد.ضخامت های پوشش فویل آلومینیومیِ عایق الاستومری از ۱۷۰ میکرون به بالا است.پس آنچه که در این آیتم می توان به آن اشاره نمود قیمت عایق الاستومری با پوشش فویل آلومینیوم بر اساس قیمت جنسِ فویل آلومینیوم و اجرت اتصال فویل به سطح عایق الاستومری جمعبندی و قابل اعلام است.پس در این حالت قیمت عایق الاستومری صرفا شامل خودِ قیمت عایق الاستومری و فویلِ الحاقی است و سمت دیگرِ سطح عایق الاستومری بصورت خام و بدون چسب در نظر گرفته شده است.

قیمت عایق الاستومری رولی ساده با پوشش فویل آلومینیوم مسلح

در صورتیکه خشونت محیطی به لحاظ آب و هوایی و یا موارد مشابه به لحاظ ضربه یا پارگیِ سطح عایق الاستومری در محل نصب عایق الاستومری به شرایط ناگوار رسیده باشد برای جلوگیری از آسیب ها و صدمات محیطی به عایق الاستومری و نیز سطحی که عایق الاستومری بر روی آن نصب شده اجباراً باید از پوشش فویل آلومینیوم مسلح یا نخدار برای کاور کردن سطح عایق الاستومری بهره گرفت.قیمت عایق الاستومری با پوشش فویل آلومینیوم مسلح به ضخامت خود عابق الاستومری و ضخامت فویل آلومینیومی وابسته است.به لحاظ پایه ی قیمت عایق الاستومری با این پوشش،باید حداقل ضخامت فویل آلومینیوم مسلح را به میزان ۱۷۰ میکرون در نظر گرفت.طبعاً برای ضخامت های بالاتر افزایش قیمت عایق الاستومری را در پی دارد.در این حالت هم مجددا یک سطح عایق الاستومری بصورت خام(بدون چسب) و رویه ی دیگرِ عایق الاستومری با پوشش فویل آلومینیوم مسلح در نظر گرفته شده است.

قیمت عایق الاستومری رولی پشت چسبدار با پوشش فویل آلومینیوم ساده

در این روش فروش قیمت عایق الاستومری شامل خودِ قیمت عایق الاستومری به انضمام هزینه فویل آلومینیوم ساده به اضافه هزینه چسبدارکردنِ عایق الاستومری مطرح است.در واقع برای رسیدن به قیمت عایق الاستومری پشت چسبدار با پوشش آلومینیوم ساده ابتدا بصورت خام و مجزا قیمت عایق الاستومری بصورت خام و سپس قیمت چسب عایق الاستومری و هزینه اجرت چسبدارکردن و بعد از آن قیمت فویل آلومینیوم ساده در ضخامت های مربوطه را تعیین و با جمعبندیِ این چهار آیتم بطور نهایی به قیمت عایق الاستومری می رسیم.در این حالت فویل پوشش آلومینیومی بصورت ساده و غیر مسلح در نظر گرفته می گردد و با افزایش ضخامت خودِ عایق الاستومری یا پوشش فویل آلومینیومیِ ساده قیمت عایق الاستومری نهایی نیز افزایش می یابد.

قیمت عایق الاستومری رولی پش چسبدار با پوشش فویل آلومینیوم مسلح

این نوع عایق الاستومری به لحاط قیمت عایق الاستومری از جمله کاملترین و گرانبهاترین نوع از انواع عایق الاستومری محسوب می گردد.در واقع هم از یک سو سطح داخلیِ عایق الاستومری دارای حالت چسبدار گشته و هم از سوی دیگر سطح بیرونیِ عایق الاستومری دارای مقاوم ترین پوشش گردیده است.برای استحصال قیمت عایق الاستومری در این روش نخست قیمت عایق الاستومری بصورت خام در نظر گرفته می گردد و سپس قیمت و اجرت چسب و چسبکاریِ سطح داخلی و در وحله ی بعد هزینه فویل آلومینیوم مسلح و مبلغ اجرت فویل دار کردنِ عایق الاستومری به مبالغ دیگر اضافه می گردد و در نهایت به یک رقمِ کلی در زمینه قیمت عایق الاستومری در واحد مترمربع می رسیم

قیمت عایق الاستومری لوله ای خام

در سیستم های عایق بندیِ لوله های تاسیسات موتورخانه و موارد مشابه،در سال های اخیر از عایق الاستومری لوله ای به وفور استفاده می گردد.به لحاظ قیمت عایق الاستومری دو آیتم اصلی مدنظر است.آیتم اول ضخامت خودِ عایق الاستومری لوله ای و سپس قطر داخلیِ عایق الاستومری لوله ای به لحاظ قیمت عایق الاستومری لوله ای تعیین کننده است.همانطور که از نام این نوع عایق الاستومری پیداست هم بصورت لوله ای و هم بصورت خام مورد کاربرد قرار می گیرد.پس در تعیین و اعلام قیمت عایق الاستومری لوله ای خام فقط به ضخامت و قطر عایق الاستومری لوله ای اکتفا می گردد و آیتم های چون روکش یا موارد دیگر به هیچ عنوان مطرح نیست.

قیمت عایق الاستومری لوله ای با پوشش فویل آلومینیوم ساده

در محوطه داخلی و بیرونیِ موتورخانه ها و فضاهایی که لوله های تاسیسات بصورت نمای سرباز اجرا شده اند برای جلوگیری از استهلاک،ضربه پذیری، تخریب و آسیب های احتمالی ِ سطح بیرونی عایق الاستومری لوله ای از پوشش فویل آلومینیوم استفاده می گردد.کیفیت و ضخامت این فویل آلومینیوم در تعیین قیمت عایق الاستومری لوله ای تاثیدر مستقیم و بسزایی دارد.پس می توان گفت قیمت عایق الاستومری در این حالت به سه آیتم مجزا از جمله قیمت عایق الاستومری لوله ای خام و هزینه فویل ساده و نیز اجرت فویلکاری مربوط می گردد و این سه عامل تعیین کننده قیمت عایق الاستومری لوله ای با پوسش فویل آلومینیوم ساده است.همانطور که اشاره گردید هر ضخامت و هر قطر عایق الاستومری و نیز هر ضخامت فویل آلومینیومی ساده به تنهایی خود عاملِ تعیین کننده ی قیمت عایق الاستومری لوله ای محسوب می گردد.نکته مهم که در تعیین این قیمت عایق الاستومری دارای اهمیت است اینستکه فویل آلومینیوم کاربردیدر این حالت بصورت ساده و غیرمسلح در نظر گرفته شده است.

قیمت عایق الاستومری لوله ای با پوشش فویل آلومینیوم مسلح

در فضاهاییکه احتمال آسیب هایی چون پارگی یا خرده خرده شدن یا ضربه پدیریِ سطح عایق الاستومری و نیز صدماتی چون خورندگی یا مواردی از قبیل شرایط آب و هوایی نامطلوب بسیار بالاست به ناچار باید سطوح عایق الاستومری با فویل آلومینیوم مسلح کاور گردد.بنابراین تمام این اِلمانها(از قبیل قطرعایق الاستومری،ضخامت عایق الاستومری و نیز ضخامت فویل آلومینیوم مسلح و حتی اجرت فویلکاریِ عایق الاستومری لوله ای) در تعیین قیمت عایق الاستومری لوله ای دخالت و تاثیر مستقیم دارد.این نوع عایق الاستومری نیز در زیر مجموعه ی انواع عایق الاستومری لوله ای از کاملترین و گران ترین نوع از انواع عایق الاستومری لوله ای محسوب می گردد.بدیهی است هرچه ضخامت و قطر عایق الاستومری و نیز ضخامت فویل آلومینیوم مسلحِ بکار رفته در ساختار عایق الاستومری لوله ای بالاتر باشد قیمت عایق الاستومری لوله ای نیز به همان نسبت افزایش می یابد.

بررسی عوامل و ویژگی های موثر در تعببن قیمت قیمت عایق الاستومری

قیمت عایق الاستومری رولی ساده 

عایق الاستومری رولی ساده دارای ضخامت های متنوعی است.مثلا اگر بخواهیم جهت عایق الاستومری رولی ساده قیمت گذاری کنیم باید از عناوین مختلف از جمله فیمت عایق الاستومری ساده به ضخامت ۳ میلیمتر ، قیمت عایق الاستومری ساده به ضخامت ۶ میلیمتر ،قیمت عایق الاستومری رولی   ضخامت ۹ میلیمتر،قیمت عایق الاستومری رولی ساده به ضخامت ۱۳ میلیمتر ،قیمت عایق الاستومری رولی ساده به ضخامت ۱۹ میلیمتر ،قیمت عایق الاستومری رولی ساده به ضخامت ۲۵ میل و به همین ترتیب قیمت عایق الاستومری تا ۵۰ میل قابل تعرفه بندی است.بدیهی است قیمت عایق الاستومری رولی ساده به ضخامت ۳ میلیمتر از قیمت عایق الاستومری رولی ساده به ضخامت ۶ میلیمتر کمتر است.قیمت عایق الاستومری رولی ساده به ضخامت ۶ میلیمتر از قیمت عایق الاستومری رولی ساده به ضخامت ۹ میلیمتر پایینتر است.به زبان ساده ضخامت عایق الاستومری در هر یک از انواع ، نقش تعیین عمده و اساسی در میزان قق الاستومری در آن زیرمجموعه را داراست.با توجه به ساده بودنِ نوعِ عایق الاستومری در این زیر مجموعه قیمت عایق الاستومری در هر یک از این آیتم ها از نوع چسبدار یا فویلدار پایینتر است به این ترتیب باید گفت عواملی چون چسب،فویل (ساده یا نخدار)، ضخامت فویل و یا نوع چسب از جمله چسب ساده یا چسب مسلح بطور مستقیم در افزایش یا کاهش قیمت عایق الاستومری دخیل هستند.هریک از ضخامت های عایق الاستومری رولی ساده در یک بسته بندی دارای طول های مختلفی است.بطور مثال طول یک بسته عایق الاستومری رولی ساده به ضخامت ۳میل تا ۳۰ متر می رسد،اما طول یک بسته عایق الاستومری به ضخامت عایق الاستومری به ضخامت ۱۳ میل در حد ۱۴ متر است.به این ترتیب تعیین شاخص برای قیمت عایق الاستومری رولی ساده با توجه به ضخامت عایق الاستومری در هر شاخه قابل اعتنا نخواهد بود و قیمت عایق الاستومری رولی ساده بطور مشخص به صورت واحد مترطول قابل بررسی و مقایسه است.برای تعیین قیمت عایق الاستومری ساده بصورت رولی صرفا بصورت یک ضخامت-یک متراژ در رول قابل بررسی است.

با توجه به ساده بودنِ این نوع عایق الاستومری،قیمت عایق الاستومری ساده در مقایسه با ضخامت های برابر در بسته های دیگر با توجه به بدون چسب بودنِ نوعِ این عایق الاستومری ،بسیار پایینتر است.بطور کلی قیمت عایق الاستومری ساده بعنوان تعیین کننده ی پایه ی فیمت عایق الاستومری حتی در موارد مشابه در انواع دیگر عایق الاستومری محسوب می گردد.یعنی اگر قیمت عایق الاستومری رولی ساده در هر ضخامت را بعنوان مرجع ملاک کار قرار دهیم با افزودن قیمت و نوع چسب ،همچنین با افزودن قیمت و نوع فویلِ پوشش آلومینیوم به راحتی قیمت عایق الاستومری با آپشن های مختلف را می توانیم دریابیم.گاهی اوقات با توجه به کمیاب بودنِ یکی از ضخامت های عایق الاستومری در بازار اجبارا از تجمیع دو ضخامت عایق الاستومری که بوسیله چسب مخصوص عایق الاستومری به هم می چسبانیم تشکیل یک ضخامت جدید از عایق الاستومری را می دهیم.در این وضعیت برای تعیین قیمت عایق الاستومری در ضخامت جدید باید به قیمت عایق الاستومری های تجمیع شده در این عایق الاستومری و همچنین به قیمت چسب بکار رفته برای این منظور دقت گردد تا یک میزان مشخص برای قیمت عایق الاستومری تعیین گردد.

قیمت عایق الاستومری رولی پشت چسبدار ساده 

عایق الاستومری رولی نیز بصورت خام و پشت چسب دار قابل تولید و کاربرد است.قیمت عایق الاستومری پشت چسبدار به مقدار هزینه های جانبی برای چسب دارنمودن عایق الاستومری از قیمت عایق الاستومری رولی ساده بیشتر است.این هزینه ها عبارت از هزینه چسب مخصوص عایق الاستومری،کاغذ مخصوص و نیز دستمزد چسب دار کردنِ عایق الاستومری است.پس هریک از عوامل مذکور بطور مستقیم در تعیین قیمت عایق الاستومری رولی پشت چسب دار دخیل هستند. از جمله موارد دیگرِ یادشده در تعیین قیمت عایق الاستومری پشت چسب دار،نوع چسب عایق الاستومری است.از آنجا که برای چسب دار نمودن عایق الاستومری از انواع چسب ساده و چسب مسلح یا نخ دار می توان استفاده کرد،می توان اذعان کرد قیمت عایق الاستومری پشت چسب دار ساده از قیمت عایق الاستومری پشت چسب دار مسلح کمتر است

برای تعیین قیمت عایق الاستومری پشت چسب دار ساده باید به ضخامت عایق الاستومری توجه نمود.ضخامت انواع عایق الاستومری از 3 میل شروع شده و تا ضخامت 50 میل تولید می گردد.با توجه به تسلسل ضخامت های استاندارد عایق الاستومری در مقادیر۳-۶-۹-۱۳-۱۹-۲۵ بدیهی است قیمت عایق الاستومری در ضخامت 6 میل از قیمت عایق الاستومری در ضخامت ۳ میل بیشتر است و به همین نسبت قیمت عایق الاستومری با ضخامت 9 میل از قیمت عایق الاستومری با ضخامت ۶ میل بالاتر است.این نسبت اختلاف قیمت عایق الاستومری به همین ترتیبِ نردبانی با تغییر ضخامت عایق الاستومری بالا و پایین می گردد

عایق الاستومری در ضخامت های مختلف در رولهایی با مقادیر مختلف بسته بندی می گردد.بطور مثال عایق الاستومری رولی پشت چسب دار با ضخامت 6میل در بسته بندیِ ۳۰ متری عرضه می گردد.اگر بخواهیم قیمت عایق الاستومری را بصورت رولی تعیین کنیم باید به متراژِ استاندارد در هر رول دقت گردد.ضریب متراژ هر رول عایق الاستومری،مشخص کننده  قیمت عایق الاستومری رولی پشت چسب دار است

کیفیت و نوع چسب عایق الاستومری هم از عوامل تاثیرگذار در قیمت عایق الاستومری رولی پشت چسب دار است.میزان چسبناکی و کیفیت رزین بکار رفته درساختار چسب مخصوص عایق الاستومری موجب بالارفتن کیفیت و قیمت عایق الاستومری می گردد.با توجه به ساده بودن نوع چسب عایق الاستومری در این نوع چسبکاری باعث می گردد پایین ترین شاخص در تعیین قیمت عایق الاستومری مِلاک قرار گیرد.البته نباید از نوع و کیفیت عملیات چسبکاریِ عایق الاستومری چشم نمود که بالابودنِ این کیفیت نیز از عوامل  تعیین کننده در قیمت عایق الاستومری است.

قیمت عایق الاستومری چسبدار مسلح 

همانطور که قبلا گفته شد نوع چسب عایق الاستومری دارای انواع متنوعی است.ساده ترین نوعی که بر اساس آن عایق الاستومری چسب دار می گردد به لحاظ قیمت عایق الاستومری در کمترین میزان است.اما گاهی در موارد خاص از جمله شرایط ویژه آب و هوایی و یا سطوح خشن و موارد مشابه برای استحکام بیشتر باید کیفیت چسب کاری از خاصیت ویژه ای مثل نخ داربودن یا در اصطلاح مسلح باشد تا مانع از پارگی یا صدمات احتمالی به ساختار عایق الاستومری گردد.با توجه به استفاده  مازاد از مَتریال بیشتر که همان نخ های چس بدار شده است،لاجرم قیمت عایق الاستومری چسب دار شده بالاتر می رود.البته صرفا این مورد به خودیِ خود در ارتقای قیمت عایق الاستومری موثر نیست،یعنی علاوه بر این، در هر یک از ضخامت های استاندارد عایق الاستومری بنا به افزایش ضخامت عایق الاستومری چسب دار شده ی مسلح، قیمت عایق الاستومری نیز افزایش می یابد.مثلا قیمت عایق الاستومری چسب دار شده ی مسلح در ضخامت ۹میلیمتر از قیمت عایق الاستومری چسب دار شده ی مسلح در ضخامت ۶ میلیمتر بیشتر است و این ترتیب در ضخامتهای بالاتر به تسلسلِ ضخامت ادامه دارد و قیمت عایق الاستومری در ضخامت ۱۳ میلیمتر از قیمت عایق الاستومری در ضخامت ۹ میلیمتر بالاتر است.از جمله موارد دیگر در افزایش قیمت عایق الاستومری پشت چسب دار مسلح نوع عایق الاستومری است.اگر عایق الاستومری از نوع پوشش دار فویلی آلومینیواست بنا به ضخامت فویل آلومینیومی و ضخامت خودِ عایق الاستومری قیمت عایق الاستومری متغیر است.مثلا قیمت عایق الاستومری پشت چسب دار مسلح، با پوشش فویل آلومینیوم به ضخامت ۱۷۰ میکرون از قیمت عایق الاستومری پشت چسب دار مسلح،با پوشش فویل آلومینیوم به ضخامت ۱۳۰ میکرون بالاتر است.پس هم ضخامت عایق الاستومری چسب دار مسلح در تعیین قیمت عایق الاستومری موثر است و هم ضخامت و هم نوع پوشش سطوح عایق الاستومری در میزان قیمت عایق الاستومری موثر است

با توجه طول متراژهای متفاوت برای هر رول عایق الاستومری در ضخامت خاص می توان به انواع قیمت عایق الاستومری پشت چسب دار مسلح در هرول رسید.بطور مثال قیمت عایق الاستومری پشت چسبدار مسلح با ضخامت ۹ میلیمتر در هرول با طول ۲۰ متر از قیمت عایق الاستومری پشت چسب دار مسلح با ضخامت ۶میلیمتر در هر رول با طول ۳۰ متر متفاوت است.پس اگر قیمت عایق الاستومری پشت چسب دار مسلح را بخواهیم بصورت رولی نیز بررسی کنیم به نتایج متفاوتی دست می یابیم.گاهی عرض هر رول عایق الاستومری بیشتر از یک متر است.این موضوع نیز در تعیین قیمت عایق الاستومری رولی بسیار موثر است.مسلما قیمت عایق الاستومری پشت چسب دار مسلح با عرض یک متر در هر رول کمتر از قیمت عایق الاستومری پشت چسبدار مسلح با عرض ۱.۲۵ متر است.

قیمت عایق الاستومری پشت چسب دار مسلح فوبلی 

اگراستحکام چسب کاریِ عایق الاستومری را بر روی محل نصب به بیشترین میزان بخواهیم افزایش دهیم تا عایق الاستومری در برابر خشونت های محیطی و عوامل فرسایشی مانند آب برف و باران ، گرد و خاک و عوامل مشابه مثل ضربه و پارگی بیشترین مقاومت را از خود بروز دهد،برای چسب کاری از چسب مسلح نخ دار استفاده می نماییم.این نوع چسب و کیفیت آن در شاخص قیمت عایق الاستومری نقش اساسی دارد.با توجه به استفاده از الیاف مقاوم در ساختار چسب این نوع عایق الاستومری لذا آیتم های مرتبط با شاخص قیمت عایق الاستومری عبلرت از کیفیت عایق الاستومری، ضخامت عایق الاستومری،کیفیت چسب عایق الاستومری،نوع چسب عایق الاستومری(از نظرِ ساده یا نخ دار بودن)،نوع پوشش فویل عایق الاستومری (فویل آلومینیوم ساده یا مسلح) و نیز ضخامت هریک از انواع فویل آلومینیوم که بعنوان پوشش عایق الاستومری استفاده می گردد از جمله عوامل موثر در تعیین قیمت عایق الاستومری است.به این ترتیب می توان به ترتیب به نقش عوامل یاد شده بعنوان عوامل موثر در تعیین قیمت عایق الاستومری اشاره کرد

ضخامت عایق الاستومری

اولین عامل در تعیین قیمت عایق الاستومری در هریک از انواع، ضخامت  عایق الاستومری است.همانطور که در بخش های قبل گفته شد مهمترین بحث در کاهش یا افزایش قیمت عایق الاستومری کاهش یا افزایش ضخامت عایق الاستومری است.در واقع قیمت عایق الاستومری با ضخامت ۲۵ میلیمتر از قیمت عایق الاستومری با ضخامت ۱۹ میلیمتر بیشتر است.ابن اختلاف قیمت عایق الاستومری در ضخامتهای گوناگون به ترتیب با جهش یا افت ضخامت هر لایه ضخامت عایق الاستومری در تغییر است.به این موضوع باید کیفیت عایق الاستومری را نیز اضافه نمود.دانسیته و میزان تخلخل ذرات ریزِ عایق الاستومری از جمله عوامل اساسی در تعیین شاخص قیمت عایق الاستومری است

کیفیت چسب عایق الاستومری

امکان چسبندگی بالای عایق الاستومری به سطوح مختلف از توان،قدرت و کیفیت چسب عایق الاستومری ناشی می گردد.استفاده از چسب های استاندارد و دارای تاریخ مصرف و عیار مناسب برای چسب کاریِ عایق الاستومری باعث می گردد قیمت عایق الاستومری در دو موردِ مشابه ، متفاوت گردد

متاسفانه در بعضی موارد برای کاهش هزینه های خدمات چسب از جمله اجرت چسب کاری مشاهده می گردد که از چسب های غیراستاندارد با تاریخ مصرفِ منقضی استفاده می گردد که علیرغم کاهش قیمت عایق الاستومری چسب دار،اما کیفیت چسبندگی به پایین ترین حد می رسد که این موضوع در درازمدت باعث خسارات فراوانی در سیستم هایی که از این چسب عایق الاستومری در ساختار آنها بکار رفته می گردد

نوع چسب عایق الاستومری:

عایق الاستومری به دو صورتِ چسب ساده و چسب مسلح، چسب دار می گردد.در حالت چسب ساده ،صرفا کیفیت خودِ چسب عایق الاستومری مطرح است،اما در چسب مسلح کیفیت نخ ها و تاروپودهای بکار رفته در ساختار چسب نیز باعث افزایش یا کاهش قیمت عایق الاستومری چسب دار می گردد.طبعا قیمت عایق الاستومری پشت چسب دار ساده از قیمت عایق الاستومری پشت چسب دار مسلح کمتر است

ضخامت فویل آلومینیوم عایق الاستومری

با توجه به فویل دار بودن این عایق الاستومری می توان آنرا به لحاظ قیمت عایق الاستومری از گران ترین ها محسوب کرد.با توجه به نیاز این نوع عایق الاستومری به انواع روکش در ضخامت های گوناگون می توان گفت ضخامت و وزن هر نوع پوششِ فویل در تعیین قیمت عایق الاستومری به طور مستقیم تاثیر گذار است. قیمت عایق الاستومری با پوشش فویلی با ضخامت ۱۷۰ میکرون از قیمت عایق الاستومری با پوشش فویلی با ضخامت ۱۳۰ میکرون بالاتر است.پس در این مرحله به تاثیر ضخامت و وزن پوشش فویل آلومینیوم که بعنوان روکش در سطح بیرونی عایق الاستومری تعبیه می گردد بر روی قیمت عایق الاستومری پی بردیم

نوع فویل آلومینیوم عایق الاستومری:  

برای کاور عایق الاستومری جهت محافظت سطح عایق الاستومری از صدمات و آسیب های طبیعی و محیطی با توجه به خشونت اب و هوایی و منطقه ای،از انواع فویل آلومینیوم مثل فویل آلومینیوم ساده و فویل آلومینیوم مسلح یا نخ دار در ضخامت های مختلف استفاده می گردد.برای بررسی و مقایسه انواع قیمت عایق الاستومری باید به نوع و ضخامت پوشش فویل آلومینیوم دقت کرد.بطور طبیعی قیمت عایق الاستومری با پوشش فویل آلومینیوم ۱۳۰ میکرونِ ساده از قیمت عایق الاستومری با پوشش فویل آلومینیومِ نخ دارِ همسان پایین تر است

در این مورد از انواع عایق الاستومری هم باید گفت اگر قیمت عایق الاستومری در واحد رول، بررسی گردد بنا به ضخامت،طول و عرض هر رول عایق الاستومری چسب دار مسلحِ فویلی می توان به قیمت عایق الاستومری در آن رول پی برد.برای نمونه قیمت عایق الاستومری با چسب و فویلِ مسلح به ضخامت عایق الاستومری ۹ میل در هر رول از فیمت عایق الاستومری با چسب و فویل مسلح به ضخامت عایق الاستومری ۱۳ میل در هر رول، متفاوت است

دانسیته یا میزان تخلخل ذرات عایق الاستومری در مرغوبیت و کیفیت عایق الاستومری نقش اساسی ایفا می کند.پس به راحتی می توان فهمید هر چه دانسیته ذرات عایق الاستومری بالاتر باشد میزان مقاومت عایق الاستومری در برابر نفوذ حرارت،برودت و صوت بیشتر خواهد بود و ضریب انتقال حرارت و صوت به پایینترین میزان تقلیل می یابد.با توجه به توضیحات بیان شده می توان به این نتیجه رسید قیمت عایق الاستومری با دانسیته بالا،گرانتر از قیمت عایق الاستومری با دانسیته متوسط یا پایین است.

قیمت عایق الاستومری ساده با پوشش فویلدار 

در صورتیکه عایق الاستومری از یک سمت بصورت خام و از سمت دیگر بصورت فویل دار عرضه گردد در این صورت برای تعیین قیمت عایق الاستومری لزوما به آپشن های عایق الاستومری از جمله ضخامت عایق الاستومری،طول رول عایق الاستومری و نیز به نوع و ضخامت فویل آلومینیومی که بصورت پوشش بر روی یکی از سطوح عایق الاستومری کاور شده است دقت کنیم.در واقع قیمت عایق الاستومری در مرحله اول با ضخامت عایق الاستومری ارتباط مستقیم دارد.مثلا قیمت عایق الاستومری ۳ میلی متر با پوشش فویل آلومینیوم از قیمت عایق الاستومری باضخامت ۶میلی متر با پوشش فویل آلومینیوم کمتر است.پس می توان گفت ارتقای ضخامت عایق الاستومری باعث افزایش قیمت عایق الاستومری می گردد.در این نوع عایق الاستومری با توجه خام بودنِ آن،نیازی به محاسبات اضافی از جمله هزینه چسب،کاغد کراپ و موارد احتمالیِ دیگر در رقم نهاییِ قیمت عایق الاستومری با پوشش فویلی نیست.اما از سویی با کاربرد فویل آلومینیوم در یک سطح عایق الاستومری،جهت تعیین و محاسبه قیمت عایق الاستومری فویلدار باید به نوع،کیفیت و ضخامت عایق الاستومری توجه گردد.ضخامتهای متنوع فویل آلومینیوم باعث تعیین قیمت عایق الاستومری می گردد.بطور مثال در این نوع پوشش ها از انواع فویل آلومینیوم با ضخامت های ۱۳۰،۱۷۰ و ۲۲۰ میکرون استفاده می گرددد که هریک از این ضخامت ها بطور مستقیم در افزایش و کاهش قیمت عایق الاستومری دخالت دارند.صرفنظر از ضخامت فویل، نوع فویل آلومینیوم نیز در قیمت عایق الاستومری تاثیرگذار است.بطور مثال بعضی فویل ها بصورت ساده در ساختار عایق الاستومری به کار می روند و بعضی دیگر نیز بصورت نخ دار و مسلح مورد کاربرد قرار می گیرند.بدیهی است قیمت عایق الاستومری با پوشش فویل آلومینیوم ساده از قیمت عایق الاستومری با پوشش فویل آلومینیوم مسلح کمتر است.موضوع دیگر در تعیین قیمت عایق الاستومری رولی، طول و عرض هر رول عایق الاستومری است.طبعا قیمت عایق الاستومری با ضخامت ۱۳ میل که ۱۴ متر طول و یک متر عرض دارد با قیمت عایق الاستومری ۹ میل که ۲۰ متر طول و یک متر عرض دارد متفاوت است.علاوه بر طول هر یک از رول های عایق الاستومری،عرض هر رول عایق الاستومری نیز در تعیین و تشخیص قیمت عایق الاستومری موثر است.بعضی از انواع عایق الاستومری دارای عرض ۱.۲۵ متر هستند و این به تنهایی از عوامل تعیین قیمت عایق الاستومری محسوب می گردد.در تمامی این موارد قیمت عایق الاستومری بصورت خام یا بدون چسب با پوشش فویل آلومینیوم در ضخامت های گوناگون در نظر گرفته می گردد.به این ترتیب می توان ضخامت و کیفیت فویل آلومینیوم را نیز از آیتم های تعیین کننده ی قیمت عایق الاستومری اعلام کرد.

قیمت عایق الاستومری پشت چسب دار ساده با پوشش فویلی 

عایق الاستومری به دوصورت پشت چسب دار می گرددد.روش اول پشت چسب دار ساده و روش دوم پشت چسب دار نخ دار.از نظر قیمت عایق الاستومری باید گفت قیمت عایق الاستومری پشت چسب دار ساده از قیمت عایق الاستومری پشت چسب دار مسلح کمتر است.در عایق پشت چسب دار ساده لزوما از یک لایه چسب ساده استفاده می گردد اما در عایق پشت چسب دار مسلح به غیر از چسب از یک لایه تار و پود مسلح نیز استفاده می گردد که همین موضوع هم از نظر جنس تار و پود و هم از نظر اجرتِ نوع چسب دار مسلح، باعث افزایش قیمت عایق الاستومری پشت چسب دار مسلح نسبت به قیمت عایق الاستومری پشت چسب دار ساده می گردد

علاوه بر تاثیر کیفیت و نوع چسب عایق الاستومری بعنوان شاخص قیمت عایق الاستومری،باید به آیتم های دیگری مثل ضخامت و پوشش فویل عایق الاستومری هم باید اشاره کرد.در این مورد نیز ضخامت عایق الاستومری در تعیین قیمت عایق الاستومری بسیار موثر است.بطور مثال قیمت عایق الاستومری پشت چسب دار ساده با پوشش فویلی به ضخامت ۹ میل از قیمت عایق الاستومری پشت چسب دار ساده با پوشش فویلی به ضخامت ۶ میل بالاتر است.این تغییر و افزایش ضخامت عایق الاستومری پشت چسب دار ساده با پوشش فویلی بطور مستقیم و پلکانی در ارتقای قیمت عایق الاستومری اثرگذار است

با توجه به پوشش این نوع عایق الاستومری،نوع و ضخامت فویلِ بکار رفته در ساختار این عایق الاستومری بطور عمده ای در قیمت عایق الاستومری موثر است.انواع ضخامت و نوع فویل مصرف شده در ساختارعایق الاستومری نیز به شرح ذیل است

۱- فویل آلومینیوم ساده- این فویل عایق الاستومری از جنس آلومینیوم ساده در ضخامت های ۱۳۰،۱۷۰ میکرون و بالاتر است.طبیعی است قیمت عایق الاستومری با روکش فویل آلومینیوم به ضخامت 170 میکرون از قیمت عایق الاستومری با روکش فویل آلومینیوم به ضخامت ۱۳۰ میکرون بیشتر است

ب- فویل آلومینیوم نخدار(مسلح)- این روکش فویل عایق الاستومری از جنس آلومینیوم (مسلح)نخدار با ضخامت های ۱۷۰ میکرون به بالا در ساختار عایق الاستومری به کار رفته است.طبعا با توجه به افزایش ضخامت فویل آلومینیوم نخ دار و بیشترشدن وزن و کیفیت فویل، قیمت عایق الاستومری با روکش این فویل نیز به مراتب بیشتر می گردد

در صورتیکه بخواهیم قیمت عایق الاستومری را با واحد رول مقایسه کنیم باید به متراژهای استاندارد در هر ضخامت از این نوع عایق الاستومری توجه نمود.بطور مثال طول هر رول عایق الاستومری ۱۳ میلیمتر ۱۴ متر و طول هر رول عایق الاستومری ۹ میلیمتر ۲۰ متر است، که بر اساس شاخص قیمت هر متر عایق الاستومری به قیمت عایق الاستومری در هرول می توان پی برد.عرض رولهای عایق الاستومری پشت چسب دار ساده با پوشش فویل آلومینیومی معمولا یک متر است اما بعضی اوقات برای پِرت کمتر از رول عایق الاستومری با عرض ۱.۲۵ متر استفاده می گردد.طبیعی است قیمت عایق الاستومری در هر رول با عرض یک متر کمتر از قیمت عایق الاستومری با عرض ۱.۲۵ متر است

قیمت عایق الاستومری رولی ساده 

عایق الاستومری رولی ساده دارای ضخامت های متنوعی است.مثلا اگر بخواهیم جهت عایق الاستومری رولی ساده قیمت گذاری کنیم باید از عناوین مختلف از جمله فیمت عایق الاستومری ساده به ضخامت ۳ میلیمتر ، قیمت عایق الاستومری ساده به ضخامت ۶ میلیمتر ،قیمت عایق الاستومری رولی   ضخامت ۹ میلیمتر،قیمت عایق الاستومری رولی ساده به ضخامت ۱۳ میلیمتر ،قیمت عایق الاستومری رولی ساده به ضخامت ۱۹ میلیمتر ،قیمت عایق الاستومری رولی ساده به ضخامت ۲۵ میل و به همین ترتیب قیمت عایق الاستومری تا ۵۰ میل قابل تعرفه بندی است.بدیهی است قیمت عایق الاستومری رولی ساده به ضخامت ۳ میلیمتر از قیمت عایق الاستومری رولی ساده به ضخامت ۶ میلیمتر کمتر است.قیمت عایق الاستومری رولی ساده به ضخامت ۶ میلیمتر از قیمت عایق الاستومری رولی ساده به ضخامت ۹ میلیمتر پایینتر است.به زبان ساده ضخامت عایق الاستومری در هر یک از انواع ، نقش تعیین عمده و اساسی در میزان قق الاستومری در آن زیرمجموعه را داراست.با توجه به ساده بودنِ نوعِ عایق الاستومری در این زیر مجموعه قیمت عایق الاستومری در هر یک از این آیتم ها از نوع چسبدار یا فویلدار پایینتر است به این ترتیب باید گفت عواملی چون چسب،فویل (ساده یا نخدار)، ضخامت فویل و یا نوع چسب از جمله چسب ساده یا چسب مسلح بطور مستقیم در افزایش یا کاهش قیمت عایق الاستومری دخیل هستند.هریک از ضخامت های عایق الاستومری رولی ساده در یک بسته بندی دارای طول های مختلفی است.بطور مثال طول یک بسته عایق الاستومری رولی ساده به ضخامت ۳میل تا ۳۰ متر می رسد،اما طول یک بسته عایق الاستومری به ضخامت عایق الاستومری به ضخامت ۱۳ میل در حد ۱۴ متر است.به این ترتیب تعیین شاخص برای قیمت عایق الاستومری رولی ساده با توجه به ضخامت عایق الاستومری در هر شاخه قابل اعتنا نخواهد بود و قیمت عایق الاستومری رولی ساده بطور مشخص به صورت واحد مترطول قابل بررسی و مقایسه است.برای تعیین قیمت عایق الاستومری ساده بصورت رولی صرفا بصورت یک ضخامت-یک متراژ در رول قابل بررسی است.

با توجه به ساده بودنِ این نوع عایق الاستومری،قیمت عایق الاستومری ساده در مقایسه با ضخامت های برابر در بسته های دیگر با توجه به بدون چسب بودنِ نوعِ این عایق الاستومری ،بسیار پایینتر است.بطور کلی قیمت عایق الاستومری ساده بعنوان تعیین کننده ی پایه ی فیمت عایق الاستومری حتی در موارد مشابه در انواع دیگر عایق الاستومری محسوب می گردد.یعنی اگر قیمت عایق الاستومری رولی ساده در هر ضخامت را بعنوان مرجع ملاک کار قرار دهیم با افزودن قیمت و نوع چسب ،همچنین با افزودن قیمت و نوع فویلِ پوشش آلومینیوم به راحتی قیمت عایق الاستومری با آپشن های مختلف را می توانیم دریابیم.گاهی اوقات با توجه به کمیاب بودنِ یکی از ضخامت های عایق الاستومری در بازار اجبارا از تجمیع دو ضخامت عایق الاستومری که بوسیله چسب مخصوص عایق الاستومری به هم می چسبانیم تشکیل یک ضخامت جدید از عایق الاستومری را می دهیم.در این وضعیت برای تعیین قیمت عایق الاستومری در ضخامت جدید باید به قیمت عایق الاستومری های تجمیع شده در این عایق الاستومری و همچنین به قیمت چسب بکار رفته برای این منظور دقت شود تا یک میزان مشخص برای قیمت عایق الاستومری تعیین گردد.

قیمت عایق الاستومری رولی پشت چسبدار ساده 

عایق الاستومری رولی نیز بصورت خام و پشت چسب دار قابل تولید و کاربرد است.قیمت عایق الاستومری پشت چسبدار به مقدار هزینه های جانبی برای چسب دارنمودن عایق الاستومری از قیمت عایق الاستومری رولی ساده بیشتر است.این هزینه ها عبارت از هزینه چسب مخصوص عایق الاستومری،کاغذ مخصوص و نیز دستمزد چسب دار کردنِ عایق الاستومری است.پس هریک از عوامل مذکور بطور مستقیم در تعیین قیمت عایق الاستومری رولی پشت چسب دار دخیل هستند. از جمله موارد دیگرِ یادشده در تعیین قیمت عایق الاستومری پشت چسب دار،نوع چسب عایق الاستومری است.از آنجا که برای چسب دار نمودن عایق الاستومری از انواع چسب ساده و چسب مسلح یا نخ دار می توان استفاده کرد،می توان اذعان کرد قیمت عایق الاستومری پشت چسب دار ساده از قیمت عایق الاستومری پشت چسب دار مسلح کمتر است

برای تعیین قیمت عایق الاستومری پشت چسب دار ساده باید به ضخامت عایق الاستومری توجه نمود.ضخامت انواع عایق الاستومری از 3 میل شروع شده و تا ضخامت 50 میل تولید می گردد.با توجه به تسلسل ضخامت های استاندارد عایق الاستومری در مقادیر۳-۶-۹-۱۳-۱۹-۲۵ بدیهی است قیمت عایق الاستومری در ضخامت 6 میل از قیمت عایق الاستومری در ضخامت ۳ میل بیشتر است و به همین نسبت قیمت عایق الاستومری با ضخامت 9 میل از قیمت عایق الاستومری با ضخامت ۶ میل بالاتر است.این نسبت اختلاف قیمت عایق الاستومری به همین ترتیبِ نردبانی با تغییر ضخامت عایق الاستومری بالا و پایین می گردد

عایق الاستومری در ضخامت های مختلف در رولهایی با مقادیر مختلف بسته بندی می گردد.بطور مثال عایق الاستومری رولی پشت چسب دار با ضخامت 6میل در بسته بندیِ ۳۰ متری عرضه می گردد.اگر بخواهیم قیمت عایق الاستومری را بصورت رولی تعیین کنیم باید به متراژِ استاندارد در هر رول دقت شود.ضریب متراژ هر رول عایق الاستومری،مشخص کننده  قیمت عایق الاستومری رولی پشت چسب دار است

کیفیت و نوع چسب عایق الاستومری هم از عوامل تاثیرگذار در قیمت عایق الاستومری رولی پشت چسب دار است.میزان چسبناکی و کیفیت رزین بکار رفته درساختار چسب مخصوص عایق الاستومری موجب بالارفتن کیفیت و قیمت عایق الاستومری می شود.با توجه به ساده بودن نوع چسب عایق الاستومری در این نوع چسبکاری باعث می گردد پایین ترین شاخص در تعیین قیمت عایق الاستومری مِلاک قرار گیرد.البته نباید از نوع و کیفیت عملیات چسبکاریِ عایق الاستومری چشم نمود که بالابودنِ این کیفیت نیز از عوامل  تعیین کننده در قیمت عایق الاستومری است.

قیمت عایق الاستومری چسبدار مسلح 

همانطور که قبلا گفته شد نوع چسب عایق الاستومری دارای انواع متنوعی است.ساده ترین نوعی که بر اساس آن عایق الاستومری چسب دار می شود به لحاظ قیمت عایق الاستومری در کمترین میزان است.اما گاهی در موارد خاص از جمله شرایط ویژه آب و هوایی و یا سطوح خشن و موارد مشابه برای استحکام بیشتر باید کیفیت چسب کاری از خاصیت ویژه ای مثل نخ داربودن یا در اصطلاح مسلح باشد تا مانع از پارگی یا صدمات احتمالی به ساختار عایق الاستومری شود.با توجه به استفاده  مازاد از مَتریال بیشتر که همان نخ های چس بدار شده است،لاجرم قیمت عایق الاستومری چسب دار شده بالاتر می رود.البته صرفا این مورد به خودیِ خود در ارتقای قیمت عایق الاستومری موثر نیست،یعنی علاوه بر این، در هر یک از ضخامت های استاندارد عایق الاستومری بنا به افزایش ضخامت عایق الاستومری چسب دار شده ی مسلح، قیمت عایق الاستومری نیز افزایش می یابد.مثلا قیمت عایق الاستومری چسب دار شده ی مسلح در ضخامت ۹میلیمتر از قیمت عایق الاستومری چسب دار شده ی مسلح در ضخامت ۶ میلیمتر بیشتر است و این ترتیب در ضخامتهای بالاتر به تسلسلِ ضخامت ادامه دارد و قیمت عایق الاستومری در ضخامت ۱۳ میلیمتر از قیمت عایق الاستومری در ضخامت ۹ میلیمتر بالاتر است.از جمله موارد دیگر در افزایش قیمت عایق الاستومری پشت چسب دار مسلح نوع عایق الاستومری است.اگر عایق الاستومری از نوع پوشش دار فویلی آلومینیواست بنا به ضخامت فویل آلومینیومی و ضخامت خودِ عایق الاستومری قیمت عایق الاستومری متغیر است.مثلا قیمت عایق الاستومری پشت چسب دار مسلح، با پوشش فویل آلومینیوم به ضخامت ۱۷۰ میکرون از قیمت عایق الاستومری پشت چسب دار مسلح،با پوشش فویل آلومینیوم به ضخامت ۱۳۰ میکرون بالاتر است.پس هم ضخامت عایق الاستومری چسب دار مسلح در تعیین قیمت عایق الاستومری موثر است و هم ضخامت و هم نوع پوشش سطوح عایق الاستومری در میزان قیمت عایق الاستومری موثر است

با توجه طول متراژهای متفاوت برای هر رول عایق الاستومری در ضخامت خاص می توان به انواع قیمت عایق الاستومری پشت چسب دار مسلح در هرول رسید.بطور مثال قیمت عایق الاستومری پشت چسبدار مسلح با ضخامت ۹ میلیمتر در هرول با طول ۲۰ متر از قیمت عایق الاستومری پشت چسب دار مسلح با ضخامت ۶میلیمتر در هر رول با طول ۳۰ متر متفاوت است.پس اگر قیمت عایق الاستومری پشت چسب دار مسلح را بخواهیم بصورت رولی نیز بررسی کنیم به نتایج متفاوتی دست می یابیم.گاهی عرض هر رول عایق الاستومری بیشتر از یک متر است.این موضوع نیز در تعیین قیمت عایق الاستومری رولی بسیار موثر است.مسلما قیمت عایق الاستومری پشت چسب دار مسلح با عرض یک متر در هر رول کمتر از قیمت عایق الاستومری پشت چسبدار مسلح با عرض ۱.۲۵ متر است

قیمت عایق الاستومری ساده با پوشش فویلدار 

در صورتیکه عایق الاستومری از یک سمت بصورت خام و از سمت دیگر بصورت فویل دار عرضه شود در این صورت برای تعیین قیمت عایق الاستومری لزوما به آپشن های عایق الاستومری از جمله ضخامت عایق الاستومری،طول رول عایق الاستومری و نیز به نوع و ضخامت فویل آلومینیومی که بصورت پوشش بر روی یکی از سطوح عایق الاستومری کاور شده است دقت کنیم.در واقع قیمت عایق الاستومری در مرحله اول با ضخامت عایق الاستومری ارتباط مستقیم دارد.مثلا قیمت عایق الاستومری ۳ میلی متر با پوشش فویل آلومینیوم از قیمت عایق الاستومری باضخامت ۶میلی متر با پوشش فویل آلومینیوم کمتر است.پس می توان گفت ارتقای ضخامت عایق الاستومری باعث افزایش قیمت عایق الاستومری می شود.در این نوع عایق الاستومری با توجه خام بودنِ آن،نیازی به محاسبات اضافی از جمله هزینه چسب،کاغد کراپ و موارد احتمالیِ دیگر در رقم نهاییِ قیمت عایق الاستومری با پوشش فویلی نیست.اما از سویی با کاربرد فویل آلومینیوم در یک سطح عایق الاستومری،جهت تعیین و محاسبه قیمت عایق الاستومری فویلدار باید به نوع،کیفیت و ضخامت عایق الاستومری توجه شود.ضخامتهای متنوع فویل آلومینیوم باعث تعیین قیمت عایق الاستومری می شود.بطور مثال در این نوع پوشش ها از انواع فویل آلومینیوم با ضخامت های ۱۳۰،۱۷۰ و ۲۲۰ میکرون استفاده می شودد که هریک از این ضخامت ها بطور مستقیم در افزایش و کاهش قیمت عایق الاستومری دخالت دارند.صرفنظر از ضخامت فویل، نوع فویل آلومینیوم نیز در قیمت عایق الاستومری تاثیرگذار است.بطور مثال بعضی فویل ها بصورت ساده در ساختار عایق الاستومری به کار می روند و بعضی دیگر نیز بصورت نخ دار و مسلح مورد کاربرد قرار می گیرند.بدیهی است قیمت عایق الاستومری با پوشش فویل آلومینیوم ساده از قیمت عایق الاستومری با پوشش فویل آلومینیوم مسلح کمتر است.موضوع دیگر در تعیین قیمت عایق الاستومری رولی، طول و عرض هر رول عایق الاستومری است.طبعا قیمت عایق الاستومری با ضخامت ۱۳ میل که ۱۴ متر طول و یک متر عرض دارد با قیمت عایق الاستومری ۹ میل که ۲۰ متر طول و یک متر عرض دارد متفاوت است.علاوه بر طول هر یک از رول های عایق الاستومری،عرض هر رول عایق الاستومری نیز در تعیین و تشخیص قیمت عایق الاستومری موثر است.بعضی از انواع عایق الاستومری دارای عرض ۱.۲۵ متر هستند و این به تنهایی از عوامل تعیین قیمت عایق الاستومری محسوب می شود.در تمامی این موارد قیمت عایق الاستومری بصورت خام یا بدون چسب با پوشش فویل آلومینیوم در ضخامت های گوناگون در نظر گرفته می شود.به این ترتیب می توان ضخامت و کیفیت فویل آلومینیوم را نیز از آیتم های تعیین کننده ی قیمت عایق الاستومری اعلام کرد.

قیمت عایق الاستومری پشت چسب دار ساده با پوشش فویلی 

عایق الاستومری به دوصورت پشت چسب دار می شودد.روش اول پشت چسب دار ساده و روش دوم پشت چسب دار نخ دار.از نظر قیمت عایق الاستومری باید گفت قیمت عایق الاستومری پشت چسب دار ساده از قیمت عایق الاستومری پشت چسب دار مسلح کمتر است.در عایق پشت چسب دار ساده لزوما از یک لایه چسب ساده استفاده می گردد اما در عایق پشت چسب دار مسلح به غیر از چسب از یک لایه تار و پود مسلح نیز استفاده می گردد که همین موضوع هم از نظر جنس تار و پود و هم از نظر اجرتِ نوع چسب دار مسلح، باعث افزایش قیمت عایق الاستومری پشت چسب دار مسلح نسبت به قیمت عایق الاستومری پشت چسب دار ساده می شود

علاوه بر تاثیر کیفیت و نوع چسب عایق الاستومری بعنوان شاخص قیمت عایق الاستومری،باید به آیتم های دیگری مثل ضخامت و پوشش فویل عایق الاستومری هم باید اشاره کرد.در این مورد نیز ضخامت عایق الاستومری در تعیین قیمت عایق الاستومری بسیار موثر است.بطور مثال قیمت عایق الاستومری پشت چسب دار ساده با پوشش فویلی به ضخامت ۹ میل از قیمت عایق الاستومری پشت چسب دار ساده با پوشش فویلی به ضخامت ۶ میل بالاتر است.این تغییر و افزایش ضخامت عایق الاستومری پشت چسب دار ساده با پوشش فویلی بطور مستقیم و پلکانی در ارتقای قیمت عایق الاستومری اثرگذار است

با توجه به پوشش این نوع عایق الاستومری،نوع و ضخامت فویلِ بکار رفته در ساختار این عایق الاستومری بطور عمده ای در قیمت عایق الاستومری موثر است.انواع ضخامت و نوع فویل مصرف شده در ساختارعایق الاستومری نیز به شرح ذیل است

۱- فویل آلومینیوم ساده- این فویل عایق الاستومری از جنس آلومینیوم ساده در ضخامت های ۱۳۰،۱۷۰ میکرون و بالاتر است.طبیعی است قیمت عایق الاستومری با روکش فویل آلومینیوم به ضخامت 170 میکرون از قیمت عایق الاستومری با روکش فویل آلومینیوم به ضخامت ۱۳۰ میکرون بیشتر است

ب- فویل آلومینیوم نخدار(مسلح)- این روکش فویل عایق الاستومری از جنس آلومینیوم (مسلح)نخدار با ضخامت های ۱۷۰ میکرون به بالا در ساختار عایق الاستومری به کار رفته است.طبعا با توجه به افزایش ضخامت فویل آلومینیوم نخ دار و بیشترشدن وزن و کیفیت فویل، قیمت عایق الاستومری با روکش این فویل نیز به مراتب بیشتر می گردد

در صورتیکه بخواهیم قیمت عایق الاستومری را با واحد رول مقایسه کنیم باید به متراژهای استاندارد در هر ضخامت از این نوع عایق الاستومری توجه نمود.بطور مثال طول هر رول عایق الاستومری ۱۳ میلیمتر ۱۴ متر و طول هر رول عایق الاستومری ۹ میلیمتر ۲۰ متر است، که بر اساس شاخص قیمت هر متر عایق الاستومری به قیمت عایق الاستومری در هرول می توان پی برد.عرض رولهای عایق الاستومری پشت چسب دار ساده با پوشش فویل آلومینیومی معمولا یک متر است اما بعضی اوقات برای پِرت کمتر از رول عایق الاستومری با عرض ۱.۲۵ متر استفاده می شود.طبیعی است قیمت عایق الاستومری در هر رول با عرض یک متر کمتر از قیمت عایق الاستومری با عرض ۱.۲۵ متر است

قیمت عایق الاستومری صوتی

علیق الاستومری صوتی همانطور که از نامش پیداست جهت صداگیری مورد استفاده قرار می گیرد و به لحاظ تعیین قیمت عایق الاستومری تابع مواردی چون ضخامت و میزان تخلخل یا دانسیته عایق الاستومری است.با توجه به تعدد انواع عایق الاستومری صوتی به لحاظ ضخامت باید گفت هرچه ضخامت عایق الاستومری صوتی بالاتر باشد،قیمت عایق الاستومری صوتی نیز بالاتر رفته و هرچه از ضخامت عایق الاستومری صوتی کاسته شود قیمت عایق الاستومری صوتی نیز افت می یابد. دلیل دیگر در افزایش یا کاهش عایق الاستومری صوتی درجه تخلخلِ عایق الاستومری صوتی است.قیمت عایق الاستومری صوتی همزمان با اتکا به آیتم ضخامت به فشردگیِ سلول های بسته ی عایق الاستومری صوتی وابسته است.هرچه میزان این تخلخل یا دانسیته عایق الاستومری صوتی بالاتر می رود بر قیمت عایق الاستومری صوتی نیز افزوده می شود و هرچه دانسیته عایق الاستومری صوتی پایینتر می آید،قیمت عایق الاستومری نیز کاهش می یابد.

با توجه به مسطح بودنِ یکی از ابعاد عایق الاستومری،می توان این عایق را بصورت خام یا پشت چسبدار ارایه نمود.بدیهی است هزینه های چسبدار کردن به افزاشِ قیمت عایق الاستومری صوتی می افزاید و قیمت عایق الاستومری صوتی پشت چسبدار از قیمت عایق الاستومری خام بالاتر می رود.البته عواملی چون حمل و نقل جهت کارگاهِ چسبکاری و مسایلی از این دست نیز در افزایش و تعیین قیمت عایق الاستومری موثر است.

محصولات مرتبط

مشاهده محصولات تهویه فراز در یک نگاه . با کلیک بر روی هر محصول جزئیات آن را مشاهده نمایید.   www.tfduct.com

 

                 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/flexibel-Ducts.jpg

کانال فلکسیبل

                            

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Spiral-channel-air.jpg

کانال اسپیرال

                          
 
دریچه-بازدید-آلومینیومی-و-چوبی

دریچه​ بازدید​ فن کویل

آلومینیومی​ و چوبی


                          
 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Industrial-Hood.jpg

هود صنعتی


                           
کانال گرد هوا جهت سوله و سالن

کانال گرد هوا جهت

سوله و سالن


                          
           

دریچه-گرد

دریچه گرد

    
 
 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Flushing-Facade.jpg

فلاشینگ نما


  اجرای سقف شیبدار، آبرو، فلاشینگ نما

اجرای سقف شیبدار،

آبرو، فلاشینگ نما


 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Elastomeric-insulation-Ducts.jpg

عایق الاستومری

 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/planiom-box.jpg

پلنیوم باکس

 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Industrial-chimney-cap-Roof.jpg

کلاهک بام


   http://www.tfduct.com/Files/Editor/Images/Similar-Products/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C.jpg

اجرا​ و​ ساخت​ غبارگیر صنعتی

 
  انواع دریچه استیل و شوت زباله

انواع دریچه استیل

و شوت زباله

    اجرای-غبارگیر-صنعتی

اجرای​ غبارگیر​ صنعتی

    کاور کانال

کاور کانال

 

 

ساخت و اجرای سانتریفیوژ و داکت مکنده

طراحی و اجرای  مکنده و داکت

     اجرای-کانال-فلکسیبل

اجرای​ کانال فلکسیبل

    انواع-دریچه-سقفی

انواع​ دریچه سقفی

 
     دریچه-اسلوت

دریچه اسلوت

     http://www.tfduct.com/Files/Editor/Images/Similar-Products/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84.jpg         

اتصالات​ و​ قطعات اسپیرال


     دریچه خورشیدی با پلنیوم

دریچه خورشیدی با پلنیوم

     دریچه هوا

دریچه هوا

     دریچه پادری

دریچه ​پادری

    دریچه پلاستیکی

دریچه پلاستیکی

 
   دریچه کروی

دریچه کروی

    دریچه گرد

دریچه گرد

   دودکش موتورخانه

دودکش موتورخانه

    رابط برزنتی

رابط برزنتی

    هواکش بین کانالی

هواکش بین کانالی

    انواع دریچه های آلومینیومی و چوبی

انواع دریچه های

آلومینیومی و چوبی

 
      کانالهای اکسپوز جهت کافی شاپ،فست فود و محیطهای تجاری و اداری

کانالهای اکسپوز جهت کافی شاپ

،فست فود و محیطهای تجاری و اداری

      کانال هواساز

کانال هواساز

     

دریچه-بازدید

اجرای ساندویچ پنل

سقف، دیوار و پارتیشن
      هود صنعتی ۲

هود صنعتی ۲

  کلاهک آلمانی

کلاهک آلمانی

       اجرای پوشش سقف های شیبدار و فضایی

 اجرای پوشش سقف

های شیبدار و فضایی

 
   ساخت انواع فیلتر هود و دریچه هوا

ساخت انواع فیلتر هود

و دریچه هوا

  خدمات استیل آشپزخانه های صنعتی

خدمات استیل آشپزخانه

های صنعتی

 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Damper-channel.jpg

دمپر بین کانالی(هوا)


   ساخت و نصب انواع مکنده ها با کانالهای مربوطه

ساخت و نصب انواع

مکنده ها با کانالهای

مربوطه

  ورقکاری،استیل کاری و ساخت سازه های گنبدی

ورقکاری،استیل کاری

و ساخت سازه های گنبدی

   کانال گرد اسپیرال

کانال گرد اسپیرال

 
   
   
   
   
   
   
 

www.tfduct.com