شنبه 5 خرداد 1403
قیمت عایق الاستومریک

قیمت عایق الاستومریک

021-44000365

عایق الاستومریک از مجموعه محصولات مربوط به عایق حرارتی و صوتی محسوب می شود.عایق الاستومریک با ساختار سلول بسته از انتقال حرارت و صوت بطور عمده ممانعت کرده و دارای ضریب انتقال حرارتی و صوتی کمی می باشد.قیمت عایق الاستومریکبرای بررسی و اعلام قیمت عایق الاستومریک به موارد متعددی باید توجه نمود.میزان تخلخل و دانسیته فوم عایق الاستومریک در تعیین کیفیت و قیمت عایق الاستومریک نقش مهمی ایفا می کند. 

با توجه به نوع ساختار فوم عایق الاستومریک و میزان مقاومت عایق الاستومریک در برابر حرارت،حریق و شعله مستقیم، می توان به شاخصه اعلام قیمت عایق الاستومریک در ابعاد مختلف دست یافت. 

بنا به دسته بندی های متفاوت در ساختار و عملکرد انواع عایق الاستومریک و نیز نوع و ضخامت پوشش ها و کیفیت چسب هایی که برای چسباندن عایق الاستومریک بر سطوح مختلف بکار می رود قیمت عایق الاستومریک تعرفه بندی می گردد. 

عایق الاستومریک حرارتی دارای دو دسته بندی بنام های"عایق الاستومریک رولی"و"عایق الاستومریک لوله ای" است.هر یک از این دسته بندی ها دارای ضخامت ها و سایزهای مختلف است که برای استخراج  قیمت عایق الاستومریک باید به نوع جنس،صخامت و سایز عایق الاستومریک توجه نمود.

قیمت عایق الاستومریک بنا به نوع عایق عبارتست از : 

قیمت عایق الاستومریک رولی ساده 

عایق الاستومریک رولی دارای ضخامت های گوناگون از 3 تا ۱۰۰ میلیمتر می باشد. قیمت عایق الاستومریک رولی در هر سایز نسبت به ضخامت های دیگر متفاوت خواهد بود و هر چه سایز و ضخامت عایق الاستومریک بالاتر رود قیمت عایق الاستومریک نیز به میزان معین و خاصی نیز بالاتر می رود.در مورد عایق الاستومریک رولی، قیمت عایق الاستومریک بصورت خام و بدون احتساب هزینه چسب و پوشش در نظر گرفته و اعلام می شود. نکته دیگر که باید توجه نمود کیفیت، دانسیته و تخلخل عایق الاستومریک می باشد.هرچه استاندارد و دانسیته عایق الاستومریک بالاتر رود قیمت عایق الاستومریک نیز به همان میزان افزایش می یابد.البته باید در زمان خرید به دقت به ضخامت عایق الاستومریک دقت نمود تا سایز یا ضخامت اعلامی،ضخامت اسمی نباشد و فروشنده با تضمین کتبی ضخامت واقعی را جهت عایق الاستومریک اعلام و تحویل نماید.در تمامی موارد عدم رعایت هریک از موارد ِ گفته شده می تواند عاملی برای کاهش کاذب قیمت عایق الاستومریک و افت کیفیت عایق الاستومریک محسوب گردد.

قیمت عایق الاستومریک رولی پشت چسبدار 

با توجه به نیاز خریدار و کسر هزینه های جانبی در محل پروژه،اکثر کارفرمایان و مهندسین نسبت به تهیه عایق الاستومریک رولی بصورت چسبدار و آماده،تمایل بیشتری نشان می دهند.در این مرحله برای استخراج قیمت عایق الاستومریک باید هم خودِ قیمت عایق الاستومریک بصورت خام و هم قیمت جنس چسب عایق الاستومریک و نیز هزینه اجرت عایق الاستومریک را در مجموع جمعبندی و به یک رقم واحد در قیمت عایق الاستومریک پشت چسبدار دست یافت.با توجه به نوعِ پشت چسبدار کردن عایق الاستومریک که به دو حالت چسبدار ساده و چسبدار مسلح صورت می گیرد باید اذعان کرد هر یک از این روش های چسبدار کردن شامل مقادیر مجزا در تعیین قیمت عایق الاستومریک می شود. 

کیفیت،دانسیته و تخلخل عایق الاستومریک از عوامل مهم و اصلی در تعیین قیمت عایق الاستومریک رولی محسوب می گردد.

قیمت عایق الاستومریک رولی ساده با فویل آلومینیوم ساده 

در جاهاییکه عایق الاستومریک بر روی سطوح سر باز نصب می شود برای جلوگیری از استهلاک زودرس و ارتقای راندمان عایق الاستومریک رولی از پوشش فویل آلومینیوم در ضخامت های گوناگون استفاده می گردد. پس می توان گفت که نوع کیفیت،ضخامت و مقدار فویل مصرفی در ساختار پوشش عایق الاستومریک از جمله موارد مهم دیگر در تعیین قیمت عایق الاستومریک می باشد.فویل آلومینیوم پوشش بر روی سطوح عایق الاستومریک عبارت از ۱۳۰ ، ۱۷۰ ، ۲۳۰ و حتی ۴۰۰ میکرون هم امکانپذیر می باشد.بدیهی است با افزایش ضخامت پوشش فویل آلومینیومی، رقم تمام شده ی قیمت عایق الاستومریک در مجموع نیز بالاتر می رود.نکته قابل ذکر در این میان که می تواند در زمینه تعیین قیمت عایق الاستومریک باعث تغییراتی شود اینست که که فویل پوششیِ آلومینیومی می تواند با دو نوع مدل و دو کیفیت ارایه گردد.نوع اول که قیمت عایق الاستومریک اغلب بصورت پایه قیمت اعلام می گردد فویل آلومینیوم ساده می باشد.اما نوع دوم، فویل آلومینیومی مسلح یا نخ دار می باشد که به لحاظ رقمی در مقایسه با "قیمت عایق الاستومریک فویلی آلومینیومی ساده"به میزان محدودی بیشتر می گردد.ضخامت های پوشش فویل آلومینیومیِ عایق الاستومری از ۱۷۰ میکرون به بالا می باشد.پس آنچه که در این آیتم می توان به آن اشاره نمود قیمت عایق الاستومریک با پوشش فویل آلومینیوم بر اساس قیمت جنسِ فویل آلومینیوم و اجرت اتصال فویل به سطح عایق الاستومریک جمعبندی و قابل اعلام می باشد.پس در این حالت قیمت عایق الاستومریک صرفا شامل خودِ قیمت عایق الاستومریک و فویلِ الحاقی می باشد و سمت دیگرِ سطح عایق الاستومریک بصورت خام و بدون چسب در نظر گرفته شده است.

قیمت عایق الاستومریک رولی ساده با پوشش فویل آلومینیوم مسلح

در صورتیکه خشونت محیطی به لحاظ آب و هوایی و یا موارد مشابه به لحاظ ضربه یا پارگیِ سطح عایق الاستومریک در محل نصب عایق الاستومریک به شرایط ناگوار رسیده باشد برای جلوگیری از آسیب ها و صدمات محیطی به عایق الاستومریک و نیز سطحی که عایق الاستومریک بر روی آن نصب شده اجباراً باید از پوشش فویل آلومینیوم مسلح یا نخدار برای کاور کردن سطح عایق الاستومریک بهره گرفت.قیمت عایق الاستومریک با پوشش فویل آلومینیوم مسلح به ضخامت خود عابق الاستومریک و ضخامت فویل آلومینیومی وابسته است.به لحاظ پایه ی قیمت عایق الاستومریک با این پوشش،باید حداقل ضخامت فویل آلومینیوم مسلح را به میزان ۱۷۰ میکرون در نظر گرفت.طبعاً برای ضخامت های بالاتر افزایش قیمت عایق الاستومریک را در پی دارد.در این حالت هم مجددا یک سطح عایق الاستومریک بصورت خام(بدون چسب) و رویه ی دیگرِ عایق الاستومریک با پوشش فویل آلومینیوم مسلح در نظر گرفته شده است.

قیمت عایق الاستومریک رولی پشت چسبدار با پوشش فویل آلومینیوم ساده

در این روش فروش قیمت عایق الاستومریک شامل خودِ قیمت عایق الاستومریک به انضمام هزینه فویل آلومینیوم ساده به اضافه هزینه چسبدارکردنِ عایق الاستومریک مطرح می باشد.در واقع برای رسیدن به قیمت عایق الاستومریک پشت چسبدار با پوشش آلومینیوم ساده ابتدا بصورت خام و مجزا قیمت عایق الاستومریک بصورت خام و سپس قیمت چسب عایق الاستومریک و هزینه اجرت چسبدارکردن و بعد از آن قیمت فویل آلومینیوم ساده در ضخامت های مربوطه را تعیین و با جمعبندیِ این چهار آیتم بطور نهایی به قیمت عایق الاستومریک می رسیم.در این حالت فویل پوشش آلومینیومی بصورت ساده و غیر مسلح در نظر گرفته می شود و با افزایش ضخامت خودِ عایق الاستومریک یا پوشش فویل آلومینیومیِ ساده قیمت عایق الاستومریِکِ نهایی نیز افزایش می یابد.

قیمت عایق الاستومریک رولی پش چسبدار با پوشش فویل آلومینیوم مسلح

این نوع عایق الاستومریک به لحاط قیمت عایق الاستومریک از جمله کاملترین و گرانبهاترین نوع از انواع عایق الاستومریک محسوب می گردد.در واقع هم از یک سو سطح داخلیِ عایق الاستومریک دارای حالت چسبدار گشته و هم از سوی دیگر سطح بیرونیِ عایق الاستومریک دارای مقاوم ترین پوشش گردیده است.برای استحصال قیمت عایق الاستومریک در این روش نخست قیمت عایق الاستومریک بصورت خام در نظر گرفته می شود و سپس قیمت و اجرت چسب و چسبکاریِ سطح داخلی و در وحله ی بعد هزینه فویل آلومینیوم مسلح و مبلغ اجرت فویل دار کردنِ عایق الاستومریک به مبالغ دیگر اضافه می شود و در نهایت به یک رقمِ کلی در زمینه قیمت عایق الاستومریک در واحد مترمربع می رسیم. 

قیمت عایق الاستومریک لوله ای خام

در سیستم های عایق بندیِ لوله های تاسیسات موتورخانه و موارد مشابه،در سال های اخیر از عایق الاستومریک لوله ای به وفور استفاده می گردد.به لحاظ قیمت عایق الاستومریک دو آیتم اصلی مدنظر می باشد.آیتم اول ضخامت خودِ عایق الاستومریک لوله ای و سپس قطر داخلیِ عایق الاستومریک لوله ای به لحاظ قیمت عایق الاستومریک لوله ای تعیین کننده می باشد.همانطور که از نام این نوع عایق الاستومریک پیداست هم بصورت لوله ای و هم بصورت خام مورد کاربرد قرار می گیرد.پس در تعیین و اعلام قیمت عایق الاستومریک لوله ای خام فقط به ضخامت و قطر عایق الاستومریک لوله ای اکتفا می شود و آیتم های چون روکش یا موارد دیگر به هیچ عنوان مطرح نیست.

قیمت عایق الاستومریک لوله ای با پوشش فویل آلومینیوم ساده

در محوطه داخلی و بیرونیِ موتورخانه ها و فضاهایی که لوله های تاسیسات بصورت نمای سرباز اجرا شده اند برای جلوگیری از استهلاک،ضربه پذیری، تخریب و آسیب های احتمالی ِ سطح بیرونی عایق الاستومریک لوله ای از پوشش فویل آلومینیوم استفاده می شود.کیفیت و ضخامت این فویل آلومینیوم در تعیین قیمت عایق الاستومریک لوله ای تاثیدر مستقیم و بسزایی دارد.پس می توان گفت قیمت عایق الاستومریک در این حالت به سه آیتم مجزا از جمله قیمت عایق الاستومریک لوله ای خام و هزینه فویل ساده و نیز اجرت فویلکاری مربوط می شود و این سه عامل تعیین کننده قیمت عایق الاستومریک لوله ای با پوسش فویل آلومینیوم ساده می باشد.همانطور که اشاره گردید هر ضخامت و هر قطر عایق الاستومریک و نیز هر ضخامت فویل آلومینیومی ساده به تنهایی خود عاملِ تعیین کننده ی قیمت عایق الاستومریک لوله ای محسوب می گردد.نکته مهم که در تعیین این قیمت عایق الاستومریک دارای اهمیت می باشد اینستکه فویل آلومینیوم کاربردیدر این حالت بصورت ساده و غیرمسلح در نظر گرفته شده است.

قیمت عایق الاستومریک لوله ای با پوشش فویل آلومینیوم مسلح

در فضاهاییکه احتمال آسیب هایی چون پارگی یا خرده خرده شدن یا ضربه پدیریِ سطح عایق الاستومریک و نیز صدماتی چون خورندگی یا مواردی از قبیل شرایط آب و هوایی نامطلوب بسیار بالاست به ناچار باید سطوح عایق الاستومریک با فویل آلومینیوم مسلح کاور گردد.بنابراین تمام این اِلمانها(از قبیل قطرعایق الاستومریک،ضخامت عایق الاستومریک و نیز ضخامت فویل آلومینیوم مسلح و حتی اجرت فویلکاریِ عایق الاستومریک لوله ای) در تعیین قیمت عایق الاستومریک لوله ای دخالت و تاثیر مستقیم دارد.این نوع عایق الاستومریک نیز در زیر مجموعه ی انواع عایق الاستومریک لوله ای از کاملترین و گران ترین نوع از انواع عایق الاستومریک لوله ای محسوب می شود.بدیهی است هرچه ضخامت و قطر عایق الاستومریک و نیز ضخامت فویل آلومینیوم مسلحِ بکار رفته در ساختار عایق الاستومریک لوله ای بالاتر باشد قیمت عایق الاستومریک لوله ای نیز به همان نسبت افزایش می یابد.

 

بررسی عوامل و ویژگی های موثر در تعببن قیمت قیمت عایق الاستومریک

قیمت عایق الاستومریک رولی ساده 

عایق الاستومریک رولی ساده دارای ضخامت های متنوعی است.مثلا اگر بخواهیم جهت عایق الاستومریک رولی ساده قیمت گذاری کنیم باید از عناوین مختلف از جمله فیمت عایق الاستومریک ساده به ضخامت ۳ میلیمتر ، قیمت عایق الاستومریک ساده به ضخامت ۶ میلیمتر ،قیمت عایق الاستومریک رولی   ضخامت ۹ میلیمتر،قیمت عایق الاستومریک رولی ساده به ضخامت ۱۳ میلیمتر ،قیمت عایق الاستومریک رولی ساده به ضخامت ۱۹ میلیمتر ،قیمت عایق الاستومریک رولی ساده به ضخامت ۲۵ میل و به همین ترتیب قیمت عایق الاستومریک تا ۵۰ میل قابل تعرفه بندی است.بدیهی است قیمت عایق الاستومریک رولی ساده به ضخامت ۳ میلیمتر از قیمت عایق الاستومریک رولی ساده به ضخامت ۶ میلیمتر کمتر است.قیمت عایق الاستومریک رولی ساده به ضخامت ۶ میلیمتر از قیمت عایق الاستومریک رولی ساده به ضخامت ۹ میلیمتر پایینتر است.به زبان ساده ضخامت عایق الاستومریک در هر یک از انواع ، نقش تعیین عمده و اساسی در میزان قق الاستومریک در آن زیرمجموعه را داراست.با توجه به ساده بودنِ نوعِ عایق الاستومریک در این زیر مجموعه قیمت عایق الاستومریک در هر یک از این آیتم ها از نوع چسبدار یا فویلدار پایینتر می باشد به این ترتیب باید گفت عواملی چون چسب،فویل (ساده یا نخدار)، ضخامت فویل و یا نوع چسب از جمله چسب ساده یا چسب مسلح بطور مستقیم در افزایش یا کاهش قیمت عایق الاستومریک دخیل هستند.هریک از ضخامت های عایق الاستومریک رولی ساده در یک بسته بندی دارای طول های مختلفی است.بطور مثال طول یک بسته عایق الاستومریک رولی ساده به ضخامت ۳میل تا ۳۰ متر می رسد،اما طول یک بسته عایق الاستومریک به ضخامت عایق الاستومریک به ضخامت ۱۳ میل در حد ۱۴ متر می باشد.به این ترتیب تعیین شاخص برای قیمت عایق الاستومریک رولی ساده با توجه به ضخامت عایق الاستومریک در هر شاخه قابل اعتنا نخواهد بود و قیمت عایق الاستومریک رولی ساده بطور مشخص به صورت واحد مترطول قابل بررسی و مقایسه است.برای تعیین قیمت عایق الاستومریک ساده بصورت رولی صرفا بصورت یک ضخامت-یک متراژ در رول قابل بررسی است.

با توجه به ساده بودنِ این نوع عایق الاستومری،قیمت عایق الاستومریک ساده در مقایسه با ضخامت های برابر در بسته های دیگر با توجه به بدون چسب بودنِ نوعِ این عایق الاستومری ،بسیار پایینتر می باشد.بطور کلی قیمت عایق الاستومریک ساده بعنوان تعیین کننده ی پایه ی فیمت عایق الاستومری حتی در موارد مشابه در انواع دیگر عایق الاستومری محسوب می گردد.یعنی اگر قیمت عایق الاستومریک رولی ساده در هر ضخامت را بعنوان مرجع ملاک کار قرار دهیم با افزودن قیمت و نوع چسب ،همچنین با افزودن قیمت و نوع فویلِ پوشش آلومینیوم به راحتی قیمت عایق الاستومریک با آپشن های مختلف را می توانیم دریابیم.گاهی اوقات با توجه به کمیاب بودنِ یکی از ضخامت های عایق الاستومری در بازار اجبارا از تجمیع دو ضخامت عایق الاستومری که بوسیله چسب مخصوص عایق الاستومری به هم می چسبانیم تشکیل یک ضخامت جدید از عایق الاستومری را می دهیم.در این وضعیت برای تعیین قیمت عایق الاستومریک در ضخامت جدید باید به قیمت عایق الاستومریک های تجمیع شده در این عایق الاستومری و همچنین به قیمت چسب بکار رفته برای این منظور دقت شود تا یک میزان مشخص برای قیمت عایق الاستومریک تعیین گردد.

قیمت عایق الاستومریک رولی پشت چسبدار ساده 

عایق الاستومریک رولی نیز بصورت خام و پشت چسب دار قابل تولید و کاربرد است.قیمت عایق الاستومریک پشت چسبدار به مقدار هزینه های جانبی برای چسب دارنمودن عایق الاستومریک از قیمت عایق الاستومریک رولی ساده بیشتر است.این هزینه ها عبارت از هزینه چسب مخصوص عایق الاستومریک،کاغذ مخصوص و نیز دستمزد چسب دار کردنِ عایق الاستومریک است.پس هریک از عوامل مذکور بطور مستقیم در تعیین قیمت عایق الاستومریک رولی پشت چسب دار دخیل هستند. از جمله موارد دیگرِ یادشده در تعیین قیمت عایق الاستومریک پشت چسب دار،نوع چسب عایق الاستومریک می باشد.از آنجا که برای چسب دار نمودن عایق الاستومریک از انواع چسب ساده و چسب مسلح یا نخ دار می توان استفاده کرد،می توان اذعان کرد قیمت عایق الاستومریک پشت چسب دار ساده از قیمت عایق الاستومریک پشت چسب دار مسلح کمتر است. 

برای تعیین قیمت عایق الاستومریک پشت چسب دار ساده باید به ضخامت عایق الاستومریک توجه نمود.ضخامت انواع عایق الاستومریک از 3 میل شروع شده و تا ضخامت 50 میل تولید می گردد.با توجه به تسلسل ضخامت های استاندارد عایق الاستومریک در مقادیر۳-۶-۹-۱۳-۱۹-۲۵ بدیهی است قیمت عایق الاستومریک در ضخامت 6 میل از قیمت عایق الاستومریک در ضخامت ۳ میل بیشتر می باشد و به همین نسبت قیمت عایق الاستومریک با ضخامت 9 میل از قیمت عایق الاستومریک با ضخامت ۶ میل بالاتر است.این نسبت اختلاف قیمت عایق الاستومریک به همین ترتیبِ نردبانی با تغییر ضخامت عایق الاستومریک بالا و پایین می گردد. 

عایق الاستومریک در ضخامت های مختلف در رولهایی با مقادیر مختلف بسته بندی می گردد.بطور مثال عایق الاستومریک رولی پشت چسب دار با ضخامت 6میل در بسته بندیِ ۳۰ متری عرضه می گردد.اگر بخواهیم قیمت عایق الاستومریک را بصورت رولی تعیین کنیم باید به متراژِ استاندارد در هر رول دقت شود.ضریب متراژ هر رول عایق الاستومریک،مشخص کننده  قیمت عایق الاستومریک رولی پشت چسب دار است. 

کیفیت و نوع چسب عایق الاستومریک هم از عوامل تاثیرگذار در قیمت عایق الاستومریک رولی پشت چسب دار است.میزان چسبناکی و کیفیت رزین بکار رفته درساختار چسب مخصوص عایق الاستومریک موجب بالارفتن کیفیت و قیمت عایق الاستومریک می شود.با توجه به ساده بودن نوع چسب عایق الاستومریک در این نوع چسبکاری باعث می گردد پایین ترین شاخص در تعیین قیمت عایق الاستومریک مِلاک قرار گیرد.البته نباید از نوع و کیفیت عملیات چسبکاریِ عایق الاستومریک چشم نمود که بالابودنِ این کیفیت نیز از عوامل  تعیین کننده در قیمت عایق الاستومریک است.

قیمت عایق الاستومریک چسبدار مسلح 

همانطور که قبلا گفته شد نوع چسب عایق الاستومریک دارای انواع متنوعی است.ساده ترین نوعی که بر اساس آن عایق الاستومریک چسب دار می شود به لحاظ قیمت عایق الاستومریک در کمترین میزان است.اما گاهی در موارد خاص از جمله شرایط ویژه آب و هوایی و یا سطوح خشن و موارد مشابه برای استحکام بیشتر باید کیفیت چسب کاری از خاصیت ویژه ای مثل نخ داربودن یا در اصطلاح مسلح باشد تا مانع از پارگی یا صدمات احتمالی به ساختار عایق الاستومریک شود.با توجه به استفاده  مازاد از مَتریال بیشتر که همان نخ های چس بدار شده است،لاجرم قیمت عایق الاستومریک چسب دار شده بالاتر می رود.البته صرفا این مورد به خودیِ خود در ارتقای قیمت عایق الاستومریک موثر نیست،یعنی علاوه بر این، در هر یک از ضخامت های استاندارد عایق الاستومریک بنا به افزایش ضخامت عایق الاستومریِک چسب دار شده ی مسلح، قیمت عایق الاستومریک نیز افزایش می یابد.مثلا قیمت عایق الاستومریک چسب دار شده ی مسلح در ضخامت ۹میلیمتر از قیمت عایق الاستومریک چسب دار شده ی مسلح در ضخامت ۶ میلیمتر بیشتر است و این ترتیب در ضخامتهای بالاتر به تسلسلِ ضخامت ادامه دارد و قیمت عایق الاستومریک در ضخامت ۱۳ میلیمتر از قیمت عایق الاستومریک در ضخامت ۹ میلیمتر بالاتر است.از جمله موارد دیگر در افزایش قیمت عایق الاستومریک پشت چسب دار مسلح نوع عایق الاستومریک می باشد.اگر عایق الاستومریک از نوع پوشش دار فویلی آلومینیومی باشد بنا به ضخامت فویل آلومینیومی و ضخامت خودِ عایق الاستومریک قیمت عایق الاستومریک متغیر می باشد.مثلا قیمت عایق الاستومریک پشت چسب دار مسلح، با پوشش فویل آلومینیوم به ضخامت ۱۷۰ میکرون از قیمت عایق الاستومریک پشت چسب دار مسلح،با پوشش فویل آلومینیوم به ضخامت ۱۳۰ میکرون بالاتر است.پس هم ضخامت عایق الاستومریک چسب دار مسلح در تعیین قیمت عایق الاستومریک موثر است و هم ضخامت و هم نوع پوشش سطوح عایق الاستومریک در میزان قیمت عایق الاستومریک موثر می باشد. 

با توجه طول متراژهای متفاوت برای هر رول عایق الاستومریک در ضخامت خاص می توان به انواع قیمت عایق الاستومریک پشت چسب دار مسلح در هرول رسید.بطور مثال قیمت عایق الاستومریک پشت چسبدار مسلح با ضخامت ۹ میلیمتر در هرول با طول ۲۰ متر از قیمت عایق الاستومریک پشت چسب دار مسلح با ضخامت ۶میلیمتر در هر رول با طول ۳۰ متر متفاوت می باشد.پس اگر قیمت عایق الاستومریک پشت چسب دار مسلح را بخواهیم بصورت رولی نیز بررسی کنیم به نتایج متفاوتی دست می یابیم.گاهی عرض هر رول عایق الاستومریک بیشتر از یک متر است.این موضوع نیز در تعیین قیمت عایق الاستومریک رولی بسیار موثر است.مسلما قیمت عایق الاستومریک پشت چسب دار مسلح با عرض یک متر در هر رول کمتر از قیمت عایق الاستومریک پشت چسبدار مسلح با عرض ۱.۲۵ متر است. 

قیمت عایق الاستومریک ساده با پوشش فویلدار 

در صورتیکه عایق الاستومری از یک سمت بصورت خام و از سمت دیگر بصورت فویل دار عرضه شود در این صورت برای تعیین قیمت عایق الاستومریک لزوما به آپشن های عایق الاستومریک از جمله ضخامت عایق الاستومریک،طول رول عایق الاستومریک و نیز به نوع و ضخامت فویل آلومینیومی که بصورت پوشش بر روی یکی از سطوح عایق الاستومریک کاور شده است دقت کنیم.در واقع قیمت عایق الاستومریک در مرحله اول با ضخامت عایق الاستومریک ارتباط مستقیم دارد.مثلا قیمت عایق الاستومریک ۳ میلی متر با پوشش فویل آلومینیوم از قیمت عایق الاستومریک باضخامت ۶میلی متر با پوشش فویل آلومینیوم کمتر است.پس می توان گفت ارتقای ضخامت عایق الاستومریک باعث افزایش قیمت عایق الاستومریک می شود.در این نوع عایق الاستومریک با توجه خام بودنِ آن،نیازی به محاسبات اضافی از جمله هزینه چسب،کاغد کراپ و موارد احتمالیِ دیگر در رقم نهاییِ قیمت عایق الاستومریک با پوشش فویلی نیست.اما از سویی با کاربرد فویل آلومینیوم در یک سطح عایق الاستومریک،جهت تعیین و محاسبه قیمت عایق الاستومریک فویلدار باید به نوع،کیفیت و ضخامت عایق الاستومریک توجه شود.ضخامتهای متنوع فویل آلومینیوم باعث تعیین قیمت عایق الاستومریک می شود.بطور مثال در این نوع پوشش ها از انواع فویل آلومینیوم با ضخامت های ۱۳۰،۱۷۰ و ۲۲۰ میکرون استفاده می شودد که هریک از این ضخامت ها بطور مستقیم در افزایش و کاهش قیمت عایق الاستومریک دخالت دارند.صرفنظر از ضخامت فویل، نوع فویل آلومینیوم نیز در قیمت عایق الاستومری تاثیرگذار است.بطور مثال بعضی فویل ها بصورت ساده در ساختار عایق الاستومریک به کار می روند و بعضی دیگر نیز بصورت نخ دار و مسلح مورد کاربرد قرار می گیرند.بدیهی است قیمت عایق الاستومریک با پوشش فویل آلومینیوم ساده از قیمت عایق الاستومریک با پوشش فویل آلومینیوم مسلح کمتر است.موضوع دیگر در تعیین قیمت عایق الاستومریک رولی، طول و عرض هر رول عایق الاستومریک می باشد.طبعا قیمت عایق الاستومریک با ضخامت ۱۳ میل که ۱۴ متر طول و یک متر عرض دارد با قیمت عایق الاستومریک ۹ میل که ۲۰ متر طول و یک متر عرض دارد متفاوت است.علاوه بر طول هر یک از رول های عایق الاستومریک،عرض هر رول عایق الاستومریک نیز در تعیین و تشخیص قیمت عایق الاستومریک موثر است.بعضی از انواع عایق الاستومریک دارای عرض ۱.۲۵ متر هستند و این به تنهایی از عوامل تعیین قیمت عایق الاستومریک محسوب می شود.در تمامی این موارد قیمت عایق الاستومریک بصورت خام یا بدون چسب با پوشش فویل آلومینیوم در ضخامت های گوناگون در نظر گرفته می شود.به این ترتیب می توان ضخامت و کیفیت فویل آلومینیوم را نیز از آیتم های تعیین کننده ی قیمت عایق الاستومریک اعلام کرد.

قیمت عایق الاستومریک پشت چسب دار ساده با پوشش فویلی 

عایق الاستومریک به دوصورت پشت چسب دار می شودد.روش اول پشت چسب دار ساده و روش دوم پشت چسب دار نخ دار.از نظر قیمت عایق الاستومریک باید گفت قیمت عایق الاستومریک پشت چسب دار ساده از قیمت عایق الاستومریک پشت چسب دار مسلح کمتر است.در عایق پشت چسب دار ساده لزوما از یک لایه چسب ساده استفاده می گردد اما در عایق پشت چسب دار مسلح به غیر از چسب از یک لایه تار و پود مسلح نیز استفاده می گردد که همین موضوع هم از نظر جنس تار و پود و هم از نظر اجرتِ نوع چسب دار مسلح، باعث افزایش قیمت عایق الاستومریک پشت چسب دار مسلح نسبت به قیمت عایق الاستومریک پشت چسب دار ساده می شود. 

علاوه بر تاثیر کیفیت و نوع چسب عایق الاستومریک بعنوان شاخص قیمت عایق الاستومریک،باید به آیتم های دیگری مثل ضخامت و پوشش فویل عایق الاستومریک هم باید اشاره کرد.در این مورد نیز ضخامت عایق الاستومریک در تعیین قیمت عایق الاستومریک بسیار موثر می باشد.بطور مثال قیمت عایق الاستومریک پشت چسب دار ساده با پوشش فویلی به ضخامت ۹ میل از قیمت عایق الاستومریک پشت چسب دار ساده با پوشش فویلی به ضخامت ۶ میل بالاتر است.این تغییر و افزایش ضخامت عایق الاستومریک پشت چسب دار ساده با پوشش فویلی بطور مستقیم و پلکانی در ارتقای قیمت عایق الاستومریک اثرگذار است. 

با توجه به پوشش این نوع عایق الاستومریک،نوع و ضخامت فویلِ بکار رفته در ساختار این عایق الاستومریک بطور عمده ای در قیمت عایق الاستومریک موثر است.انواع ضخامت و نوع فویل مصرف شده در ساختارعایق الاستومریک نیز به شرح ذیل است: 

۱- فویل آلومینیوم ساده- این فویل عایق الاستومریک از جنس آلومینیوم ساده در ضخامت های ۱۳۰،۱۷۰ میکرون و بالاتر است.طبیعی است قیمت عایق الاستومریک با روکش فویل آلومینیوم به ضخامت 170 میکرون از قیمت عایق الاستومریک با روکش فویل آلومینیوم به ضخامت ۱۳۰ میکرون بیشتر است. 

ب- فویل آلومینیوم نخدار(مسلح)- این روکش فویل عایق الاستومریک از جنس آلومینیوم (مسلح)نخدار با ضخامت های ۱۷۰ میکرون به بالا در ساختار عایق الاستومریک به کار رفته است.طبعا با توجه به افزایش ضخامت فویل آلومینیوم نخ دار و بیشترشدن وزن و کیفیت فویل، قیمت عایق الاستومریک با روکش این فویل نیز به مراتب بیشتر می گردد. 

در صورتیکه بخواهیم قیمت عایق الاستومریک را با واحد رول مقایسه کنیم باید به متراژهای استاندارد در هر ضخامت از این نوع عایق الاستومریک توجه نمود.بطور مثال طول هر رول عایق الاستومریک ۱۳ میلیمتر ۱۴ متر و طول هر رول عایق الاستومریک ۹ میلیمتر ۲۰ متر است، که بر اساس شاخص قیمت هر متر عایق الاستومریک به قیمت عایق الاستومریک در هرول می توان پی برد.عرض رولهای عایق الاستومریک پشت چسب دار ساده با پوشش فویل آلومینیومی معمولا یک متر می باشد اما بعضی اوقات برای پِرت کمتر از رول عایق الاستومریک با عرض ۱.۲۵ متر استفاده می شود.طبیعی است قیمت عایق الاستومریک در هر رول با عرض یک متر کمتر از قیمت عایق الاستومریک با عرض ۱.۲۵ متر است. 

 

قیمت عایق الاستومریک پشت چسب دار مسلح فوبلی 

اگراستحکام چسب کاریِ عایق الاستومریک را بر روی محل نصب به بیشترین میزان بخواهیم افزایش دهیم تا عایق الاستومریک در برابر خشونت های محیطی و عوامل فرسایشی مانند آب برف و باران ، گرد و خاک و عوامل مشابه مثل ضربه و پارگی بیشترین مقاومت را از خود بروز دهد،برای چسب کاری از چسب مسلح نخ دار استفاده می نماییم.این نوع چسب و کیفیت آن در شاخص قیمت عایق الاستومریک نقش اساسی دارد.با توجه به استفاده از الیاف مقاوم در ساختار چسب این نوع عایق الاستومریک لذا آیتم های مرتبط با شاخص قیمت عایق الاستومریک عبلرت از کیفیت عایق الاستومریک، ضخامت عایق الاستومریک،کیفیت چسب عایق الاستومریک،نوع چسب عایق الاستومریک(از نظرِ ساده یا نخ دار بودن)،نوع پوشش فویل عایق الاستومریک (فویل آلومینیوم ساده یا مسلح) و نیز ضخامت هریک از انواع فویل آلومینیوم که بعنوان پوشش عایق الاستومریک استفاده می شود از جمله عوامل موثر در تعیین قیمت عایق الاستومریک است.به این ترتیب می توان به ترتیب به نقش عوامل یاد شده بعنوان عوامل موثر در تعیین قیمت عایق الاستومریک اشاره کرد. 

ضخامت عایق الاستومریک: 

اولین عامل در تعیین قیمت عایق الاستومریک در هریک از انواع، ضخامت  عایق الاستومریک است.همانطور که در بخش های قبل گفته شد مهمترین بحث در کاهش یا افزایش قیمت عایق الاستومریک کاهش یا افزایش ضخامت عایق الاستومریک است.در واقع قیمت عایق الاستومریک با ضخامت ۲۵ میلیمتر از قیمت عایق الاستومریک با ضخامت ۱۹ میلیمتر بیشتر است.ابن اختلاف قیمت عایق الاستومریک در ضخامتهای گوناگون به ترتیب با جهش یا افت ضخامت هر لایه ضخامت عایق الاستومریک در تغییر است.به این موضوع باید کیفیت عایق الاستومریک را نیز اضافه نمود.دانسیته و میزان تخلخل ذرات ریزِ عایق الاستومری از جمله عوامل اساسی در تعیین شاخص قیمت عایق الاستومریک است. 

کیفیت چسب عایق الاستومریک: 

امکان چسبندگی بالای عایق الاستومریک به سطوح مختلف از توان،قدرت و کیفیت چسب عایق الاستومریک ناشی می شود.استفاده از چسب های استاندارد و دارای تاریخ مصرف و عیار مناسب برای چسب کاریِ عایق الاستومریک باعث می گردد قیمت عایق الاستومریک در دو موردِ مشابه ، متفاوت گردد. 

متاسفانه در بعضی موارد برای کاهش هزینه های خدمات چسب از جمله اجرت چسب کاری مشاهده می شود که از چسب های غیراستاندارد با تاریخ مصرفِ منقضی استفاده می گردد که علیرغم کاهش قیمت عایق الاستومریِک چسب دار،اما کیفیت چسبندگی به پایین ترین حد می رسد که این موضوع در درازمدت باعث خسارات فراوانی در سیستم هایی که از این چسب عایق الاستومریک در ساختار آنها بکار رفته می گردد. 

نوع چسب عایق الاستومریک:

عایق الاستومریک به دو صورتِ چسب ساده و چسب مسلح، چسب دار می گردد.در حالت چسب ساده ،صرفا کیفیت خودِ چسب عایق الاستومریک مطرح است،اما در چسب مسلح کیفیت نخ ها و تاروپودهای بکار رفته در ساختار چسب نیز باعث افزایش یا کاهش قیمت عایق الاستومریِک چسب دار می شود.طبعا قیمت عایق الاستومریک پشت چسب دار ساده از قیمت عایق الاستومریک پشت چسب دار مسلح کمتر است. 

ضخامت فویل آلومینیوم عایق الاستومریک: 

با توجه به فویل دار بودن این عایق الاستومریک می توان آنرا به لحاظ قیمت عایق الاستومریک از گران ترین ها محسوب کرد.با توجه به نیاز این نوع عایق الاستومریک به انواع روکش در ضخامت های گوناگون می توان گفت ضخامت و وزن هر نوع پوششِ فویل در تعیین قیمت عایق الاستومریک به طور مستقیم تاثیر گذار است. قیمت عایق الاستومریک با پوشش فویلی با ضخامت ۱۷۰ میکرون از قیمت عایق الاستومریک با پوشش فویلی با ضخامت ۱۳۰ میکرون بالاتر است.پس در این مرحله به تاثیر ضخامت و وزن پوشش فویل آلومینیوم که بعنوان روکش در سطح بیرونی عایق الاستومریک تعبیه می گردد بر روی قیمت عایق الاستومریک پی بردیم. 

نوع فویل آلومینیوم عایق الاستومریک 

برای کاور عایق الاستومریک جهت محافظت سطح عایق الاستومریک از صدمات و آسیب های طبیعی و محیطی با توجه به خشونت اب و هوایی و منطقه ای،از انواع فویل آلومینیوم مثل فویل آلومینیوم ساده و فویل آلومینیوم مسلح یا نخ دار در ضخامت های مختلف استفاده می شود.برای بررسی و مقایسه انواع قیمت عایق الاستومریک باید به نوع و ضخامت پوشش فویل آلومینیوم دقت کرد.بطور طبیعی قیمت عایق الاستومریک با پوشش فویل آلومینیوم ۱۳۰ میکرونِ ساده از قیمت عایق الاستومریک با پوشش فویل آلومینیومِ نخ دارِ همسان پایین تر می باشد. 

در این مورد از انواع عایق الاستومریک هم باید گفت اگر قیمت عایق الاستومریک در واحد رول، بررسی گردد بنا به ضخامت،طول و عرض هر رول عایق الاستومریک چسب دار مسلحِ فویلی می توان به قیمت عایق الاستومریک در آن رول پی برد.برای نمونه قیمت عایق الاستومریک با چسب و فویلِ مسلح به ضخامت عایق الاستومریِک ۹ میل در هر رول از فیمت عایق الاستومریک با چسب و فویل مسلح به ضخامت عایق الاستومریِک ۱۳ میل در هر رول، متفاوت است. 

دانسیته یا میزان تخلخل ذرات عایق الاستومریک در مرغوبیت و کیفیت عایق الاستومریک نقش اساسی ایفا می کند.پس به راحتی می توان فهمید هر چه دانسیته ذرات عایق الاستومریک بالاتر باشد میزان مقاومت عایق الاستومریک در برابر نفوذ حرارت،برودت و صوت بیشتر خواهد بود و ضریب انتقال حرارت و صوت به پایینترین میزان تقلیل می یابد.با توجه به توضیحات بیان شده می توان به این نتیجه رسید قیمت عایق الاستومریک با دانسیته بالا،گرانتر از قیمت عایق الاستومریک با دانسیته متوسط یا پایین است.

گالری تصاویر عایق الاستومری

اطلاعات عمومی عایق الاستومریک

قیمت عایق الاستومریک رولی ساده 

عایق الاستومریک رولی ساده دارای ضخامت های متنوعی هست.مثلا اگر بخواهیم جهت عایق الاستومریک رولی ساده قیمت گذاری کنیم باید از عناوین مختلف از جمله فیمت عایق الاستومریک ساده به ضخامت ۳ میلیمتر ، قیمت عایق الاستومریک ساده به ضخامت ۶ میلیمتر ،قیمت عایق الاستومریک رولی   ضخامت ۹ میلیمتر،قیمت عایق الاستومریک رولی ساده به ضخامت ۱۳ میلیمتر ،قیمت عایق الاستومریک رولی ساده به ضخامت ۱۹ میلیمتر ،قیمت عایق الاستومریک رولی ساده به ضخامت ۲۵ میل و به همین ترتیب قیمت عایق الاستومریک تا ۵۰ میل قابل تعرفه بندی است.بدیهی است قیمت عایق الاستومریک رولی ساده به ضخامت ۳ میلیمتر از قیمت عایق الاستومریک رولی ساده به ضخامت ۶ میلیمتر کمتر است.قیمت عایق الاستومریک رولی ساده به ضخامت ۶ میلیمتر از قیمت عایق الاستومریک رولی ساده به ضخامت ۹ میلیمتر پایینتر است.به زبان ساده ضخامت عایق الاستومریک در هر یک از انواع ، نقش تعیین عمده و اساسی در میزان قق الاستومریک در آن زیرمجموعه را داراست.با توجه به ساده بودنِ نوعِ عایق الاستومریک در این زیر مجموعه قیمت عایق الاستومریک در هر یک از این آیتم ها از نوع چسبدار یا فویلدار پایینتر می باشد به این ترتیب باید گفت عواملی چون چسب،فویل (ساده یا نخدار)، ضخامت فویل و یا نوع چسب از جمله چسب ساده یا چسب مسلح بطور مستقیم در افزایش یا کاهش قیمت عایق الاستومریک دخیل هستند.هریک از ضخامت های عایق الاستومریک رولی ساده در یک بسته بندی دارای طول های مختلفی است.بطور مثال طول یک بسته عایق الاستومریک رولی ساده به ضخامت ۳میل تا ۳۰ متر می رسد،اما طول یک بسته عایق الاستومریک به ضخامت عایق الاستومریک به ضخامت ۱۳ میل در حد ۱۴ متر می باشد.به این ترتیب تعیین شاخص برای قیمت عایق الاستومریک رولی ساده با توجه به ضخامت عایق الاستومریک در هر شاخه قابل اعتنا نخواهد بود و قیمت عایق الاستومریک رولی ساده بطور مشخص به صورت واحد مترطول قابل بررسی و مقایسه است.برای تعیین قیمت عایق الاستومریک ساده بصورت رولی صرفا بصورت یک ضخامت-یک متراژ در رول قابل بررسی است.

با توجه به ساده بودنِ این نوع عایق الاستومری،قیمت عایق الاستومریک ساده در مقایسه با ضخامت های برابر در بسته های دیگر با توجه به بدون چسب بودنِ نوعِ این عایق الاستومری ،بسیار پایینتر می باشد.بطور کلی قیمت عایق الاستومریک ساده بعنوان تعیین کننده ی پایه ی فیمت عایق الاستومری حتی در موارد مشابه در انواع دیگر عایق الاستومری محسوب می گردد.یعنی اگر قیمت عایق الاستومریک رولی ساده در هر ضخامت را بعنوان مرجع ملاک کار قرار دهیم با افزودن قیمت و نوع چسب ،همچنین با افزودن قیمت و نوع فویلِ پوشش آلومینیوم به راحتی قیمت عایق الاستومریک با آپشن های مختلف را می توانیم دریابیم.گاهی اوقات با توجه به کمیاب بودنِ یکی از ضخامت های عایق الاستومری در بازار اجبارا از تجمیع دو ضخامت عایق الاستومری که بوسیله چسب مخصوص عایق الاستومری به هم می چسبانیم تشکیل یک ضخامت جدید از عایق الاستومری را می دهیم.در این وضعیت برای تعیین قیمت عایق الاستومریک در ضخامت جدید باید به قیمت عایق الاستومریک های تجمیع شده در این عایق الاستومری و همچنین به قیمت چسب بکار رفته برای این منظور دقت شود تا یک میزان مشخص برای قیمت عایق الاستومریک تعیین گردد.

قیمت عایق الاستومریک رولی پشت چسبدار ساده 

عایق الاستومریک رولی نیز بصورت خام و پشت چسب دار قابل تولید و کاربرد است.قیمت عایق الاستومریک پشت چسبدار به مقدار هزینه های جانبی برای چسب دارنمودن عایق الاستومریک از قیمت عایق الاستومریک رولی ساده بیشتر است.این هزینه ها عبارت از هزینه چسب مخصوص عایق الاستومریک،کاغذ مخصوص و نیز دستمزد چسب دار کردنِ عایق الاستومریک است.پس هریک از عوامل مذکور بطور مستقیم در تعیین قیمت عایق الاستومریک رولی پشت چسب دار دخیل هستند. از جمله موارد دیگرِ یادشده در تعیین قیمت عایق الاستومریک پشت چسب دار،نوع چسب عایق الاستومریک می باشد.از آنجا که برای چسب دار نمودن عایق الاستومریک از انواع چسب ساده و چسب مسلح یا نخ دار می توان استفاده کرد،می توان اذعان کرد قیمت عایق الاستومریک پشت چسب دار ساده از قیمت عایق الاستومریک پشت چسب دار مسلح کمتر است. 

برای تعیین قیمت عایق الاستومریک پشت چسب دار ساده باید به ضخامت عایق الاستومریک توجه نمود.ضخامت انواع عایق الاستومریک از 3 میل شروع شده و تا ضخامت 50 میل تولید می گردد.با توجه به تسلسل ضخامت های استاندارد عایق الاستومریک در مقادیر۳-۶-۹-۱۳-۱۹-۲۵ بدیهی است قیمت عایق الاستومریک در ضخامت 6 میل از قیمت عایق الاستومریک در ضخامت ۳ میل بیشتر می باشد و به همین نسبت قیمت عایق الاستومریک با ضخامت 9 میل از قیمت عایق الاستومریک با ضخامت ۶ میل بالاتر است.این نسبت اختلاف قیمت عایق الاستومریک به همین ترتیبِ نردبانی با تغییر ضخامت عایق الاستومریک بالا و پایین می گردد. 

عایق الاستومریک در ضخامت های مختلف در رولهایی با مقادیر مختلف بسته بندی می گردد.بطور مثال عایق الاستومریک رولی پشت چسب دار با ضخامت 6میل در بسته بندیِ ۳۰ متری عرضه می گردد.اگر بخواهیم قیمت عایق الاستومریک را بصورت رولی تعیین کنیم باید به متراژِ استاندارد در هر رول دقت شود.ضریب متراژ هر رول عایق الاستومریک،مشخص کننده  قیمت عایق الاستومریک رولی پشت چسب دار است. 

کیفیت و نوع چسب عایق الاستومریک هم از عوامل تاثیرگذار در قیمت عایق الاستومریک رولی پشت چسب دار است.میزان چسبناکی و کیفیت رزین بکار رفته درساختار چسب مخصوص عایق الاستومریک موجب بالارفتن کیفیت و قیمت عایق الاستومریک می شود.با توجه به ساده بودن نوع چسب عایق الاستومریک در این نوع چسبکاری باعث می گردد پایین ترین شاخص در تعیین قیمت عایق الاستومریک مِلاک قرار گیرد.البته نباید از نوع و کیفیت عملیات چسبکاریِ عایق الاستومریک چشم نمود که بالابودنِ این کیفیت نیز از عوامل  تعیین کننده در قیمت عایق الاستومریک است.

قیمت عایق الاستومریک چسبدار مسلح 

همانطور که قبلا گفته شد نوع چسب عایق الاستومریک دارای انواع متنوعی است.ساده ترین نوعی که بر اساس آن عایق الاستومریک چسب دار می شود به لحاظ قیمت عایق الاستومریک در کمترین میزان است.اما گاهی در موارد خاص از جمله شرایط ویژه آب و هوایی و یا سطوح خشن و موارد مشابه برای استحکام بیشتر باید کیفیت چسب کاری از خاصیت ویژه ای مثل نخ داربودن یا در اصطلاح مسلح باشد تا مانع از پارگی یا صدمات احتمالی به ساختار عایق الاستومریک شود.با توجه به استفاده  مازاد از مَتریال بیشتر که همان نخ های چس بدار شده است،لاجرم قیمت عایق الاستومریک چسب دار شده بالاتر می رود.البته صرفا این مورد به خودیِ خود در ارتقای قیمت عایق الاستومریک موثر نیست،یعنی علاوه بر این، در هر یک از ضخامت های استاندارد عایق الاستومریک بنا به افزایش ضخامت عایق الاستومریِک چسب دار شده ی مسلح، قیمت عایق الاستومریک نیز افزایش می یابد.مثلا قیمت عایق الاستومریک چسب دار شده ی مسلح در ضخامت ۹میلیمتر از قیمت عایق الاستومریک چسب دار شده ی مسلح در ضخامت ۶ میلیمتر بیشتر است و این ترتیب در ضخامتهای بالاتر به تسلسلِ ضخامت ادامه دارد و قیمت عایق الاستومریک در ضخامت ۱۳ میلیمتر از قیمت عایق الاستومریک در ضخامت ۹ میلیمتر بالاتر است.از جمله موارد دیگر در افزایش قیمت عایق الاستومریک پشت چسب دار مسلح نوع عایق الاستومریک می باشد.اگر عایق الاستومریک از نوع پوشش دار فویلی آلومینیومی باشد بنا به ضخامت فویل آلومینیومی و ضخامت خودِ عایق الاستومریک قیمت عایق الاستومریک متغیر می باشد.مثلا قیمت عایق الاستومریک پشت چسب دار مسلح، با پوشش فویل آلومینیوم به ضخامت ۱۷۰ میکرون از قیمت عایق الاستومریک پشت چسب دار مسلح،با پوشش فویل آلومینیوم به ضخامت ۱۳۰ میکرون بالاتر است.پس هم ضخامت عایق الاستومریک چسب دار مسلح در تعیین قیمت عایق الاستومریک موثر است و هم ضخامت و هم نوع پوشش سطوح عایق الاستومریک در میزان قیمت عایق الاستومریک موثر می باشد. 

با توجه طول متراژهای متفاوت برای هر رول عایق الاستومریک در ضخامت خاص می توان به انواع قیمت عایق الاستومریک پشت چسب دار مسلح در هرول رسید.بطور مثال قیمت عایق الاستومریک پشت چسبدار مسلح با ضخامت ۹ میلیمتر در هرول با طول ۲۰ متر از قیمت عایق الاستومریک پشت چسب دار مسلح با ضخامت ۶میلیمتر در هر رول با طول ۳۰ متر متفاوت می باشد.پس اگر قیمت عایق الاستومریک پشت چسب دار مسلح را بخواهیم بصورت رولی نیز بررسی کنیم به نتایج متفاوتی دست می یابیم.گاهی عرض هر رول عایق الاستومریک بیشتر از یک متر است.این موضوع نیز در تعیین قیمت عایق الاستومریک رولی بسیار موثر است.مسلما قیمت عایق الاستومریک پشت چسب دار مسلح با عرض یک متر در هر رول کمتر از قیمت عایق الاستومریک پشت چسبدار مسلح با عرض ۱.۲۵ متر است. 

قیمت عایق الاستومریک ساده با پوشش فویلدار 

در صورتیکه عایق الاستومری از یک سمت بصورت خام و از سمت دیگر بصورت فویل دار عرضه شود در این صورت برای تعیین قیمت عایق الاستومریک لزوما به آپشن های عایق الاستومریک از جمله ضخامت عایق الاستومریک،طول رول عایق الاستومریک و نیز به نوع و ضخامت فویل آلومینیومی که بصورت پوشش بر روی یکی از سطوح عایق الاستومریک کاور شده است دقت کنیم.در واقع قیمت عایق الاستومریک در مرحله اول با ضخامت عایق الاستومریک ارتباط مستقیم دارد.مثلا قیمت عایق الاستومریک ۳ میلی متر با پوشش فویل آلومینیوم از قیمت عایق الاستومریک باضخامت ۶میلی متر با پوشش فویل آلومینیوم کمتر است.پس می توان گفت ارتقای ضخامت عایق الاستومریک باعث افزایش قیمت عایق الاستومریک می شود.در این نوع عایق الاستومریک با توجه خام بودنِ آن،نیازی به محاسبات اضافی از جمله هزینه چسب،کاغد کراپ و موارد احتمالیِ دیگر در رقم نهاییِ قیمت عایق الاستومریک با پوشش فویلی نیست.اما از سویی با کاربرد فویل آلومینیوم در یک سطح عایق الاستومریک،جهت تعیین و محاسبه قیمت عایق الاستومریک فویلدار باید به نوع،کیفیت و ضخامت عایق الاستومریک توجه شود.ضخامتهای متنوع فویل آلومینیوم باعث تعیین قیمت عایق الاستومریک می شود.بطور مثال در این نوع پوشش ها از انواع فویل آلومینیوم با ضخامت های ۱۳۰،۱۷۰ و ۲۲۰ میکرون استفاده می شودد که هریک از این ضخامت ها بطور مستقیم در افزایش و کاهش قیمت عایق الاستومریک دخالت دارند.صرفنظر از ضخامت فویل، نوع فویل آلومینیوم نیز در قیمت عایق الاستومری تاثیرگذار است.بطور مثال بعضی فویل ها بصورت ساده در ساختار عایق الاستومریک به کار می روند و بعضی دیگر نیز بصورت نخ دار و مسلح مورد کاربرد قرار می گیرند.بدیهی است قیمت عایق الاستومریک با پوشش فویل آلومینیوم ساده از قیمت عایق الاستومریک با پوشش فویل آلومینیوم مسلح کمتر است.موضوع دیگر در تعیین قیمت عایق الاستومریک رولی، طول و عرض هر رول عایق الاستومریک می باشد.طبعا قیمت عایق الاستومریک با ضخامت ۱۳ میل که ۱۴ متر طول و یک متر عرض دارد با قیمت عایق الاستومریک ۹ میل که ۲۰ متر طول و یک متر عرض دارد متفاوت است.علاوه بر طول هر یک از رول های عایق الاستومریک،عرض هر رول عایق الاستومریک نیز در تعیین و تشخیص قیمت عایق الاستومریک موثر است.بعضی از انواع عایق الاستومریک دارای عرض ۱.۲۵ متر هستند و این به تنهایی از عوامل تعیین قیمت عایق الاستومریک محسوب می شود.در تمامی این موارد قیمت عایق الاستومریک بصورت خام یا بدون چسب با پوشش فویل آلومینیوم در ضخامت های گوناگون در نظر گرفته می شود.به این ترتیب می توان ضخامت و کیفیت فویل آلومینیوم را نیز از آیتم های تعیین کننده ی قیمت عایق الاستومریک اعلام کرد.

قیمت عایق الاستومریک پشت چسب دار ساده با پوشش فویلی 

عایق الاستومریک به دوصورت پشت چسب دار می شودد.روش اول پشت چسب دار ساده و روش دوم پشت چسب دار نخ دار.از نظر قیمت عایق الاستومریک باید گفت قیمت عایق الاستومریک پشت چسب دار ساده از قیمت عایق الاستومریک پشت چسب دار مسلح کمتر است.در عایق پشت چسب دار ساده لزوما از یک لایه چسب ساده استفاده می گردد اما در عایق پشت چسب دار مسلح به غیر از چسب از یک لایه تار و پود مسلح نیز استفاده می گردد که همین موضوع هم از نظر جنس تار و پود و هم از نظر اجرتِ نوع چسب دار مسلح، باعث افزایش قیمت عایق الاستومریک پشت چسب دار مسلح نسبت به قیمت عایق الاستومریک پشت چسب دار ساده می شود. 

علاوه بر تاثیر کیفیت و نوع چسب عایق الاستومریک بعنوان شاخص قیمت عایق الاستومریک،باید به آیتم های دیگری مثل ضخامت و پوشش فویل عایق الاستومریک هم باید اشاره کرد.در این مورد نیز ضخامت عایق الاستومریک در تعیین قیمت عایق الاستومریک بسیار موثر می باشد.بطور مثال قیمت عایق الاستومریک پشت چسب دار ساده با پوشش فویلی به ضخامت ۹ میل از قیمت عایق الاستومریک پشت چسب دار ساده با پوشش فویلی به ضخامت ۶ میل بالاتر است.این تغییر و افزایش ضخامت عایق الاستومریک پشت چسب دار ساده با پوشش فویلی بطور مستقیم و پلکانی در ارتقای قیمت عایق الاستومریک اثرگذار است. 

با توجه به پوشش این نوع عایق الاستومریک،نوع و ضخامت فویلِ بکار رفته در ساختار این عایق الاستومریک