چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398
قیمت عایق الاستومریک

قیمت عایق الاستومریک 

عایق الاستومریک از مجموعه محصولات مربوط به عایق حرارتی و صوتی محسوب می شود.عایق الاستومریک با ساختار سلول بسته از انتقال حرارت و صوت بطور عمده ممانعت کرده و دارای ضریب انتقال حرارتی و صوتی کمی می باشد.قیمت عایق الاستومریکبرای بررسی و اعلام قیمت عایق الاستومریک به موارد متعددی باید توجه نمود.میزان تخلخل و دانسیته فوم عایق الاستومریک در تعیین کیفیت و قیمت عایق الاستومریک نقش مهمی ایفا می کند. 

با توجه به نوع ساختار فوم عایق الاستومریک و میزان مقاومت عایق الاستومریک در برابر حرارت،حریق و شعله مستقیم، می توان به شاخصه اعلام قیمت عایق الاستومریک در ابعاد مختلف دست یافت. 

بنا به دسته بندی های متفاوت در ساختار و عملکرد انواع عایق الاستومریک و نیز نوع و ضخامت پوشش ها و کیفیت چسب هایی که برای چسباندن عایق الاستومریک بر سطوح مختلف بکار می رود قیمت عایق الاستومریک تعرفه بندی می گردد. 

عایق الاستومریک حرارتی دارای دو دسته بندی بنام های"عایق الاستومریک رولی"و"عایق الاستومریک لوله ای" است.هر یک از این دسته بندی ها دارای ضخامت ها و سایزهای مختلف است که برای استخراج  قیمت عایق الاستومریک باید به نوع جنس،صخامت و سایز عایق الاستومریک توجه نمود.

قیمت عایق الاستومریک بنا به نوع عایق عبارتست از : 

قیمت عایق الاستومریک رولی ساده 

عایق الاستومریک رولی دارای ضخامت های گوناگون از 3 تا ۱۰۰ میلیمتر می باشد. قیمت عایق الاستومریک رولی در هر سایز نسبت به ضخامت های دیگر متفاوت خواهد بود و هر چه سایز و ضخامت عایق الاستومریک بالاتر رود قیمت عایق الاستومریک نیز به میزان معین و خاصی نیز بالاتر می رود.در مورد عایق الاستومریک رولی، قیمت عایق الاستومریک بصورت خام و بدون احتساب هزینه چسب و پوشش در نظر گرفته و اعلام می شود. نکته دیگر که باید توجه نمود کیفیت، دانسیته و تخلخل عایق الاستومریک می باشد.هرچه استاندارد و دانسیته عایق الاستومریک بالاتر رود قیمت عایق الاستومریک نیز به همان میزان افزایش می یابد.البته باید در زمان خرید به دقت به ضخامت عایق الاستومریک دقت نمود تا سایز یا ضخامت اعلامی،ضخامت اسمی نباشد و فروشنده با تضمین کتبی ضخامت واقعی را جهت عایق الاستومریک اعلام و تحویل نماید.در تمامی موارد عدم رعایت هریک از موارد ِ گفته شده می تواند عاملی برای کاهش کاذب قیمت عایق الاستومریک و افت کیفیت عایق الاستومریک محسوب گردد.

قیمت عایق الاستومریک رولی پشت چسبدار 

با توجه به نیاز خریدار و کسر هزینه های جانبی در محل پروژه،اکثر کارفرمایان و مهندسین نسبت به تهیه عایق الاستومریک رولی بصورت چسبدار و آماده،تمایل بیشتری نشان می دهند.در این مرحله برای استخراج قیمت عایق الاستومریک باید هم خودِ قیمت عایق الاستومریک بصورت خام و هم قیمت جنس چسب عایق الاستومریک و نیز هزینه اجرت عایق الاستومریک را در مجموع جمعبندی و به یک رقم واحد در قیمت عایق الاستومریک پشت چسبدار دست یافت.با توجه به نوعِ پشت چسبدار کردن عایق الاستومریک که به دو حالت چسبدار ساده و چسبدار مسلح صورت می گیرد باید اذعان کرد هر یک از این روش های چسبدار کردن شامل مقادیر مجزا در تعیین قیمت عایق الاستومریک می شود. 

کیفیت،دانسیته و تخلخل عایق الاستومریک از عوامل مهم و اصلی در تعیین قیمت عایق الاستومریک رولی محسوب می گردد.

قیمت عایق الاستومریک رولی ساده با فویل آلومینیوم ساده 

در جاهاییکه عایق الاستومریک بر روی سطوح سر باز نصب می شود برای جلوگیری از استهلاک زودرس و ارتقای راندمان عایق الاستومریک رولی از پوشش فویل آلومینیوم در ضخامت های گوناگون استفاده می گردد. پس می توان گفت که نوع کیفیت،ضخامت و مقدار فویل مصرفی در ساختار پوشش عایق الاستومریک از جمله موارد مهم دیگر در تعیین قیمت عایق الاستومریک می باشد.فویل آلومینیوم پوشش بر روی سطوح عایق الاستومریک عبارت از ۱۳۰ ، ۱۷۰ ، ۲۳۰ و حتی ۴۰۰ میکرون هم امکانپذیر می باشد.بدیهی است با افزایش ضخامت پوشش فویل آلومینیومی، رقم تمام شده ی قیمت عایق الاستومریک در مجموع نیز بالاتر می رود.نکته قابل ذکر در این میان که می تواند در زمینه تعیین قیمت عایق الاستومریک باعث تغییراتی شود اینست که که فویل پوششیِ آلومینیومی می تواند با دو نوع مدل و دو کیفیت ارایه گردد.نوع اول که قیمت عایق الاستومریک اغلب بصورت پایه قیمت اعلام می گردد فویل آلومینیوم ساده می باشد.اما نوع دوم، فویل آلومینیومی مسلح یا نخ دار می باشد که به لحاظ رقمی در مقایسه با "قیمت عایق الاستومریک فویلی آلومینیومی ساده"به میزان محدودی بیشتر می گردد.ضخامت های پوشش فویل آلومینیومیِ عایق الاستومری از ۱۷۰ میکرون به بالا می باشد.پس آنچه که در این آیتم می توان به آن اشاره نمود قیمت عایق الاستومریک با پوشش فویل آلومینیوم بر اساس قیمت جنسِ فویل آلومینیوم و اجرت اتصال فویل به سطح عایق الاستومریک جمعبندی و قابل اعلام می باشد.پس در این حالت قیمت عایق الاستومریک صرفا شامل خودِ قیمت عایق الاستومریک و فویلِ الحاقی می باشد و سمت دیگرِ سطح عایق الاستومریک بصورت خام و بدون چسب در نظر گرفته شده است.

قیمت عایق الاستومریک رولی ساده با پوشش فویل آلومینیوم مسلح

در صورتیکه خشونت محیطی به لحاظ آب و هوایی و یا موارد مشابه به لحاظ ضربه یا پارگیِ سطح عایق الاستومریک در محل نصب عایق الاستومریک به شرایط ناگوار رسیده باشد برای جلوگیری از آسیب ها و صدمات محیطی به عایق الاستومریک و نیز سطحی که عایق الاستومریک بر روی آن نصب شده اجباراً باید از پوشش فویل آلومینیوم مسلح یا نخدار برای کاور کردن سطح عایق الاستومریک بهره گرفت.قیمت عایق الاستومریک با پوشش فویل آلومینیوم مسلح به ضخامت خود عابق الاستومریک و ضخامت فویل آلومینیومی وابسته است.به لحاظ پایه ی قیمت عایق الاستومریک با این پوشش،باید حداقل ضخامت فویل آلومینیوم مسلح را به میزان ۱۷۰ میکرون در نظر گرفت.طبعاً برای ضخامت های بالاتر افزایش قیمت عایق الاستومریک را در پی دارد.در این حالت هم مجددا یک سطح عایق الاستومریک بصورت خام(بدون چسب) و رویه ی دیگرِ عایق الاستومریک با پوشش فویل آلومینیوم مسلح در نظر گرفته شده است.

قیمت عایق الاستومریک رولی پشت چسبدار با پوشش فویل آلومینیوم ساده

در این روش فروش قیمت عایق الاستومریک شامل خودِ قیمت عایق الاستومریک به انضمام هزینه فویل آلومینیوم ساده به اضافه هزینه چسبدارکردنِ عایق الاستومریک مطرح می باشد.در واقع برای رسیدن به قیمت عایق الاستومریک پشت چسبدار با پوشش آلومینیوم ساده ابتدا بصورت خام و مجزا قیمت عایق الاستومریک بصورت خام و سپس قیمت چسب عایق الاستومریک و هزینه اجرت چسبدارکردن و بعد از آن قیمت فویل آلومینیوم ساده در ضخامت های مربوطه را تعیین و با جمعبندیِ این چهار آیتم بطور نهایی به قیمت عایق الاستومریک می رسیم.در این حالت فویل پوشش آلومینیومی بصورت ساده و غیر مسلح در نظر گرفته می شود و با افزایش ضخامت خودِ عایق الاستومریک یا پوشش فویل آلومینیومیِ ساده قیمت عایق الاستومریِکِ نهایی نیز افزایش می یابد.

قیمت عایق الاستومریک رولی پش چسبدار با پوشش فویل آلومینیوم مسلح

این نوع عایق الاستومریک به لحاط قیمت عایق الاستومریک از جمله کاملترین و گرانبهاترین نوع از انواع عایق الاستومریک محسوب می گردد.در واقع هم از یک سو سطح داخلیِ عایق الاستومریک دارای حالت چسبدار گشته و هم از سوی دیگر سطح بیرونیِ عایق الاستومریک دارای مقاوم ترین پوشش گردیده است.برای استحصال قیمت عایق الاستومریک در این روش نخست قیمت عایق الاستومریک بصورت خام در نظر گرفته می شود و سپس قیمت و اجرت چسب و چسبکاریِ سطح داخلی و در وحله ی بعد هزینه فویل آلومینیوم مسلح و مبلغ اجرت فویل دار کردنِ عایق الاستومریک به مبالغ دیگر اضافه می شود و در نهایت به یک رقمِ کلی در زمینه قیمت عایق الاستومریک در واحد مترمربع می رسیم. 

قیمت عایق الاستومریک لوله ای خام

در سیستم های عایق بندیِ لوله های تاسیسات موتورخانه و موارد مشابه،در سال های اخیر از عایق الاستومریک لوله ای به وفور استفاده می گردد.به لحاظ قیمت عایق الاستومریک دو آیتم اصلی مدنظر می باشد.آیتم اول ضخامت خودِ عایق الاستومریک لوله ای و سپس قطر داخلیِ عایق الاستومریک لوله ای به لحاظ قیمت عایق الاستومریک لوله ای تعیین کننده می باشد.همانطور که از نام این نوع عایق الاستومریک پیداست هم بصورت لوله ای و هم بصورت خام مورد کاربرد قرار می گیرد.پس در تعیین و اعلام قیمت عایق الاستومریک لوله ای خام فقط به ضخامت و قطر عایق الاستومریک لوله ای اکتفا می شود و آیتم های چون روکش یا موارد دیگر به هیچ عنوان مطرح نیست.

قیمت عایق الاستومریک لوله ای با پوشش فویل آلومینیوم ساده

در محوطه داخلی و بیرونیِ موتورخانه ها و فضاهایی که لوله های تاسیسات بصورت نمای سرباز اجرا شده اند برای جلوگیری از استهلاک،ضربه پذیری، تخریب و آسیب های احتمالی ِ سطح بیرونی عایق الاستومریک لوله ای از پوشش فویل آلومینیوم استفاده می شود.کیفیت و ضخامت این فویل آلومینیوم در تعیین قیمت عایق الاستومریک لوله ای تاثیدر مستقیم و بسزایی دارد.پس می توان گفت قیمت عایق الاستومریک در این حالت به سه آیتم مجزا از جمله قیمت عایق الاستومریک لوله ای خام و هزینه فویل ساده و نیز اجرت فویلکاری مربوط می شود و این سه عامل تعیین کننده قیمت عایق الاستومریک لوله ای با پوسش فویل آلومینیوم ساده می باشد.همانطور که اشاره گردید هر ضخامت و هر قطر عایق الاستومریک و نیز هر ضخامت فویل آلومینیومی ساده به تنهایی خود عاملِ تعیین کننده ی قیمت عایق الاستومریک لوله ای محسوب می گردد.نکته مهم که در تعیین این قیمت عایق الاستومریک دارای اهمیت می باشد اینستکه فویل آلومینیوم کاربردیدر این حالت بصورت ساده و غیرمسلح در نظر گرفته شده است.

قیمت عایق الاستومریک لوله ای با پوشش فویل آلومینیوم مسلح

در فضاهاییکه احتمال آسیب هایی چون پارگی یا خرده خرده شدن یا ضربه پدیریِ سطح عایق الاستومریک و نیز صدماتی چون خورندگی یا مواردی از قبیل شرایط آب و هوایی نامطلوب بسیار بالاست به ناچار باید سطوح عایق الاستومریک با فویل آلومینیوم مسلح کاور گردد.بنابراین تمام این اِلمانها(از قبیل قطرعایق الاستومریک،ضخامت عایق الاستومریک و نیز ضخامت فویل آلومینیوم مسلح و حتی اجرت فویلکاریِ عایق الاستومریک لوله ای) در تعیین قیمت عایق الاستومریک لوله ای دخالت و تاثیر مستقیم دارد.این نوع عایق الاستومریک نیز در زیر مجموعه ی انواع عایق الاستومریک لوله ای از کاملترین و گران ترین نوع از انواع عایق الاستومریک لوله ای محسوب می شود.بدیهی است هرچه ضخامت و قطر عایق الاستومریک و نیز ضخامت فویل آلومینیوم مسلحِ بکار رفته در ساختار عایق الاستومریک لوله ای بالاتر باشد قیمت عایق الاستومریک لوله ای نیز به همان نسبت افزایش می یابد.

گالری تصاویر عایق الاستومری

اطلاعات عمومی عایق الاستومریک

اطلاعات مفید در مورد عایق الاستومریک

  

اطلاعات عمومی عایق الاستومریک) 

کاربرد عایق الاستومریک دارای مزایای چندگانه از جمله کاربرد در سیستم های حرارتی و برودتی و همچنین دارای مزیت کاربرد در سیستم هایی که نیاز به عایق صوتی دارند است. 

از جمله دلایل استفاده از عایق الاستومریک می توان به جلوگیری از اسراف انرژی در سیستم های تاسیساتی اشاره نمود که نتیجه ی این صرفه جویی ها در زمینه انرژی در نهایت باعث کاهش چشمگیرِهزینه های مصرفی برای انرژی می شود. 

از جمله صرفه جویی ها در انرژی، صرفه جویی در هزینه های منابع گرماساز و انرژی های حرارتی است که عایق الاستومریک به راحتی از اتلاف منابع انرژی حرارتی در لوله های حاویِ سیالات گرم،جلوگیری می کند و افت انرژی حرارتی را تقلیل می دهد. 

دلایلی که استفاده از عایق الاستومریک را در زمینه صرفه جویی انرژی، منطقی و مقرون به صرفه می کند عبارتست از: 

۱-دمای فرایندهای محیطی و فرایندهای شبکه ای حرارتی و برودتی با کاربرد عایق الاستومریک قابل کنترل است. 

۲- جلوگیری از یخ زدگی و انجماد لوله ها با استفاده از عایق الاستومریک بر سطوح آنها. 

۳- محافظت سطح بیرونی لوله ها در برابر خوردگی،زنگ زدگی نیز ایزوله کردن لوله های آب گرم با استفاده ازعایق الاستومریک . 

۴- کاهش افت دما و حرارت در کانال ها و لوله ها با کاربرد عایق الاستومریک. 

۵- کنترل میزان میعان در ساختار لوله ها با استفاده از عایق الاستومریک در بدنه لوله ها. 

۶- جلوگیری و محافظت از حریق و آتش بر روی بدنه و تجهیزات تاسیساتی با استفاده از عایق الاستومریک. 

۷- جلوگیری از انتشار اصوات و نویزهای مزاحم که در اثر عبور آب و هوا از تجهیزات تاسیساتی ایجاد می شود و همچنین جلوگیری از  انتقال صدا از جدارها و لایه های سقف ها با استفاده از عایق الاستومریک . 

۸- عایق الاستومریک باعث افزایش موارد ایمنی در بدنه تاسیسات می شود و از ارتباط مستقیم افراد با بدنه ی گرم و یا خیلی سردِ لوله های تاسیسات جلوگیری می کند. 

اطلاعات عمومی عایق الاستومریک (۲) 

عایق الاستومریک از نسل جدید عایق ها می باشد که همزمان با خواص عایق حرارتی و برودتی، خاصیت عایق صوتی را نیز داراست. 

کاربرد و نصب عایق الاستومریک بسیار  آسان می باشد و بصورت خودچسب در محل موردنظر چسبانده و در یک مرحله بسیار راحت،عملیات نصب به پایان می رسد.همین خاصیت مهمِ عایق الاستومریک باعث ایجاد اختلاف فاحش در مقایسه و انتخاب آن نسبت به عایق های سنتی از جمله پشم شیشه و پشم سنگ گشته است.اگر بخواهیم آسیب های زیست محیطی که بخاطر  مصرف عایق های سنتی در محیط زیست و حتی آسیب هایی که به سلامتی نصابِ عایق های سنتی وارد میاید را در نظر بگیریم،به راحتی و بدون هیچ اغماضی بایداذعان نمود عایق الاستومریک ، کم عوارض ترین محصول در زمینه عایق های حرارتی و صوتی به شمار می آید. 

از جمله موارد مثبت کاربرد عایق الاستومریک ،امکان تقویت ساختار و عایق الاستومریک می باشد که طیِ یک فرایند بسیار ساده می توان آنرا بصورت نخدار(مسلح) تبدیل نمود و عمرمفید آنرا چند برابر افزایش داد. 

ساختار سلول بسته و بدون هالوژنِ عایق الاستومریک باعث ممانعت نفوذ حرارت،برودت و رطوبت گردیده و استفاده از عایق الاستومریک بعنوان عایق حرارتی و صوتی در بدنه ی کلیه تاسیسات در هر شرایط آب و هوایی مفید و مقرون به صرفه می باشد. 

جنس عایق الاستومریک "EPDM" از لاستیک سینتتیک و الاستومری تشکیل یافته که دامنه ی کاربرد وسیعی دارد. 

لاستیک های"EPDM " در برابر حرارت بسیار مقاوم بوده و در برابر نفوذ بخارآب،نم و رطوبت،از خود مقاومت خوبی نشان می دهند که این خاصیت نیز به همان ساختارِ سلول بسته ی عایق الاستومریک مربوط است.

عایق الاستومریک دارای ویژگیِ تابشی خوبی نیز می باشد که این ویژگی به مواد سلول بسته و انعطاف پذیر با ضخامت نسبتاً کم این اجازه را می دهد که از چگالش سطحی ممانعت کند.با توجه به این ویژگی عایق الاستومریک در عایقکاریِ سیستم های گرمایش و سرمایش دارای کاربردهای مهم و وسیعی می باشد. 

اطلاعات عمومی عایق الاستومریک) 

عایق الاستومریک همزمان دارای خاصیت عایق حرارتی و برودتی می باشد و بطور یکنواخت در سیستم های گرمایش و سرمایش بعنوان عایق، بکار می رود. 

از جمله مواردی که به غیر از سیستم های تاسیساتی، از عایق الاستومریک بعنوان عایق حرارتی استفاده می شود،استفاده از آن در کف سازه ساختمان در هر طبقه است که به این روش از انتقال حرارت از هرطبقه به طبقه و طبقات دیگر جلوگیری شده و نیز همزمان هم مانع انتقال حرارت و رشد انواع باکتریها می شود. 

کاربرد فویل های آلومینیوم بر روی بدنه عایق الاستومریک باعث افزایش مقاومت عایق الاستومریک و در نتیجه افزایش طول عمرمفید و افزایش راندمان عایق الاستومریک می شود.پس با توجه به نگرانی از احتمال استهلاک زودرسِ سطوح عایق الاستومریک در فضاهای سر باز استفاده از پوشش فویل آلومینیوم بر سطح عایق الاستومریک از امور ضروری است. فویل بکار رفته بر روی سطح عایق الاستومریک صرفا موجب حفاظتِ ان در برابرِ عوامل طبیعی و جوی نمی باشد بلکه این فویل عایق الاستومریک را از صدماتی مثل ضربات فیزیکی و عوامل غیرطبیعی دیگر نیز به خوبی مصون نگه می دارد.می توان گفت عایق الاستومریک رولی و لوله ایِ فویل دار کاربرد وسیعی در فضاهای سر باز دارند. 

اطلاعات تکمیلی عایق الاستومریک (۴) 

از جمله ویژگی های مهمِ دیگرِ عایق الاستومریک مقاومت آن در برابر نفوذ بخارات و نیز عدم تاثیرپذیریِ فیزیکی در مقابل بخار آب می باشد، که این امر کمک شایانی به کنترل چگالش می کند.به واسطه همین ویژگی عایق الاستومریک را عایق ضدتعرق نیز می نامند. 

کاربردِ عایق الاستومریک در سیستم های تهویه مطبوع بصورت عایق الاستومریک رولی و در سیستم های تاسیساتی و موتورخانه ای بصورت عایق الاستومریک لوله ای می باشد.انعطاف پذیریِ عایق الاستومریک رولی و لوله ای در عینِ ساختار یکپارچه ی آن باعث شده  در زمان کاربرد و نصب عایق الاستومریک ،نصاب با کمترین چالش و بدون هیچ دردسری مراحل نصب را به انجام رساند.ضمنا ساختار نرم و قابل برشِ عایق الاستومریک باعث می شود نصابِ عایق الاستومریک را بر اساس قالب،اندازه و سایزهای مورد نیاز برش داده و در محل مورد نیاز نصب نماید. 

عایق الاستومریک حرارتی در اشکال گوناگون قابل تولید و کاربرد می باشد که از جمله انواع مهمِ آن عایق الاستومریک رولی یا همان عایق الاستومریک ورقه ای می باشد(در اصطلاح به این نوع عایق، عایق الاستومریک پتویی نیز می گویند).این گروه از عایق ها( عایق الاستومریک ورقه ای) بصورت رولی تولید می شوند و برای لوله های قطور،کانال های هوای گرد و چهارگوش، مخازن و سایر مواردی که قالبِ از پیش تعیین شده ای ندارند، قابل مصرف می باشند.در توضیحات زیر به دسته بندیِ کاملترِ انواعِ مدلهای عایق الاستومریک رولی یا ورقه ای یا پتویی می پردازیم: 

الف- عایق الاستومریک رولی ساده( عایق الاستومریک ورقه ای ساده). 

ب- عایق الاستومریک رولی "NBR". 

پ- عایق الاستومریک رولی نخدارِ مسلح( عایق الاستومریک ورقه ای مسلح). 

ت- عایق الاستومریک رولی روکشدار آلومینیوم ساده. 

ث- عایق الاستومریک رولی روکشدار آلومینیوم مسلح. 

ج- عایق الاستومریک رولی پشت چسبدار(عایق الاستومریک ورقه ای پشت چسبدار). 

چ- عایق الاستومریک رولی بدون هالوژن. 

موارد که در بالا نامبرده شد،از انواع عایق الاستومریک رولی یا ورقه ای یا اصطلاحاً پتویی می باشند که برای سطوح بزرگ و غیر قالب دار استفاده می گردد. 

اما دسته بزرگ ِ دیگری از انواع عایق الاستومریک را داریم که بر روی مواضع قالب دار مثل لوله های تاسیسات و موارد مشابه کاربرد گسترده دارند که به این دسته از عایق ها عایق الاستومریک لوله ای می گوییم.این دسته از انواع عایق الاستومریک نیز انواع مختلفی دارند که در زیر به سرتیتر های این محصولات اشاره می کنیم: 

الف- عایق الاستومریک لوله ای ساده. 

ب- عایق الاستومریک لوله ای چسبدار. 

پ- عایق الاستومریک لوله ای مسلح نخدار. 

ت- عایق الاستومریک لوله ای مسلح نخدارِ چسبدار. 

ث- عایق الاستومریک لوله ای فویل دارساده. 

ج- عایق الاستومریک لوله ای فویل دار مسلح. 

اجرای انواع عایق الاستومریک لوله ای در مواصع مختلف حتی در جاهاییکه فضای کافی برای کار ندارند بسیار راحت و آسان می باشد. 

اطلاعات تکمیلی عایق الاستومریک (۵): 

شکل ها و اقسام گوناگونِ عایق الاستومریک را در دو دسته بندیِ اولیه ی پشت چسبدار و بدون چسب تقسیم بندی می کنند. 

در واقع برای سهولت در نصب و صرفه جویی در زمان نصب، یک سطحِ عایق الاستومریک رولی را از قبل به چسب مخصوص عایق الاستومریک آغشته می کنند و در زمان نصب عایق الاستومریک دارای ویژگیِ خودچسب شده و به راحتی با کندنِ روکشِ کاغذیِ چسب، عایق الاستومریک در محل مورد نظر نصب و تعبیه می گردد. سرعت عمل در زمان نصب و همچنین عدم آلودگی ِ محیط به چسب و مواد چسبنده ای که قرار است عایق الاستومریک به آن آغشته گردد، باعث استقبال گسترده ی خریداران و کارفرمایان از این نوع عایق الاستومریک که آماده به نصب می باشد،شده است و در واقع با این کار،مراحل آماده سازیِ عایق الاستومریک از قبل، انجام و به پایان رسیده است. 

عایق الاستومریک پشت چسبدار از مواد پلیمریِ متنوعی ساخته می شود.یکی از موارد عایق الاستومریک ،عایق الاستومریک NBR می باشد که از مواد اولیه ی 'نیتریل بوتادی اِن رابر' به دست می آید.این دسته از انواع عایق الاستومریک دارای رنگ مشکی بوده و استحکام کششیِ بالایی دارند. 

همچنین در مقابل نفوذ رطوبت،ایجاد باکتری و قارچ و معضلات زیست محیطی بسیار می باشند.جهت سهولت در نصب و کاربردِ این نوع عایق الاستومریک آنرا بصورت پشت چسبدار عرضه می کنند. روی سطوحِ عایق الاستومریک پشت چسبدار بنا به محل موردِ نصب،می تواند به روکش های مختلفی از آلومینیوم مسلح گردد.این روکش های آلومینیومی هم بصورت فویل ساده و هم بصورت مسلح به نخ های فایبرگلاس می توانند بر روی بدنه ی عایق الاستومریک نقش ببندند. 

عایق الاستومریک پشت چسبدار که با روکش های آلومینیومی تجهیز می گردند بنا به کیفیت ،ضخامت و نوع فویل آلومینیوم به لحاظِ مسلح و غیرمسلح بودن،دارای پایه های قیمتیِ متفاوتی می باشد،بدیهی است که هرچه ضخامت فویل یا کیفیت چسبِ بکار رفته بر روی سطح عایق الاستومریک بالاتر باشد، قیمت هر متر مربع از این عایق الاستومریک نیز بالتر می رود. 

موضوع دیگری که در تعیین قیمت عایق الاستومریک مهم به نظر می رسد، ضخامت خودِ عایق الاستومریک می باشد.در این مورد نیز هرچه ضخامتِ خودِ عایق الاستومریک بالتر می رود، قیمت آن نیز به همان نسبت افزایش می یابد. 

لازم به ذکر است ضخامت فویل آلومینیومی که بعنوان کاور روی عایق الاستومریک به کار می رود عبارتست از ۱۳۰ ، ۱۷۰ ، ۲۳۰ و حتی ۴۰۰ میکرون هم می باشد. 

با توجه به این موضوع که عایق الاستومریک پشت چسبدار از انواع پرمصرفِ انواع عایق الاستومریک می باشد،شرکت تهویه فراز خدمات گسترده ی چسب کاری را نیز سرلوحه ی وظایف خود قرار داده است تا موجبات رضایت خاطرِ مشتریان در این زمینه نیز به بهترین شکل تامین گردد.

 

اطلاعات تکمیلی عایق الاستومریک (۶) 

محصولات نهایی از عایق الاستومریک: از محصولات منتج از عایق الاستومریک می توان به کانال خرطومی با عایق الاستومریک اشاره نمود.ساختار کانال خرطومی با عایق الاستومریک از سه لایه ی بیرونی،میانی و درونی تشکیل یلفته است که لایه های درونی و بیرونی از فویل آلومینیوم لمینیت شده و لایه میانی که اصلی ترین لایه نیز می باشد از عایق الاستومریک با ضخامت های گوناگون تشکیل شده است.در واقع علت اصلیِ استفاده از عایق الاستومریک در ساختار کانال خرطومی با عایق الاستومریک ،جلوگیری از انتقال حرارت،برودت و همچنین صدای زوزه باد به بیرونِ ساختارِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک و بالعکس می باشد.کاربرد عایق الاستومریک در بدنه کانال خرطومی در نهایت باعث جلوگیری از اتلاف انرژی و صرفه جویی در هزینه های تمام شده برای ایجاد تهویه ی مطبوع و مناسب در محیط می گردد.کانال خرطومی با عایق الاستومریک هم به خودیِ خود دارای مشخصات مستقل می باشد و هم دارای متعلقات و ملزومات جانبیِ دیگر می باشد که هرکدام از آنها نیز دارای خصوصیت، ویژگیها و مزایایی می باشد که در جای خود توضیح داده می شود.  

با توجه به اهمیتِ خودِ این محصول مهم(کانال خرطومی با عایق الاستومریک)، ابتدا به تفصیل به بررسی و تعیین مشخصات دقیق آن می پردازیم و در مرحله بعد نوبت به شرح ملزومات کانال خرطومی با عایق الاستومریک می رسد. 

مشخصات کلیِ ساختار کانال خرطومی با عایق الاستومریک: 

۱-ساختار کانال خرطومی با عایق الاستومریک در طول هرقطعه ی شش متری، بصورت یکپارچه،یکنواخت و به هم پیوسته بوده و از هرگونه لایه به لایگی و مجزا بودن، مُبراست. 

۲- عدم نیاز به پوشش اضافه برروی سطحِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک به واسطه ی ساختارِ کامل و آماده ی آن برای مصرف. 

۳- امکان نصب سریع و آسانِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک ،. 

۴- عدم انتقال حرارت و بردوت از داخل کانال خرطومی با عایق الاستومریک به بیرون و بالعکس. 

۵- عدم ایجاد و انتقال صدای زوزه ی باد از درون کانال خرطومی با عایق الاستومریک به بیرون. 

۶- عدم ایجاد و انتقال گردوغبار و دیگر آلاینده های سمی و خطرناک در ساختار کانال خرطومی با عایق الاستومریک. 

۷- انعطاف پذیریِ بالای کانال خرطومی با عایق الاستومریک و امکان نصب آن به حالت مستقیم،اُریپ و مارپیچ در سطوح و مکانهای مختلف و صعب الورود،از جمله در محیط سقف های کاذب. 

۸- وزن کم و قابل حملِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک . 

۹- بالابودنِ عمرمفیدِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک و کاراییِ آن در زمان طولانی . 

۱۰- عدم جذب و نفوذناپذیریِ رطوبت و بخار در بدنه ی کانال خرطومی با عایق الاستومریک . 

۱۱- ضریب انتقال حرارتیِ بسیار پایینِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک. 

۱۲- مقاومت دماییِ کانال خرزومی با عایق الاستومریک در بازه ی دماییِ ۱۱۰+ تا ۳۰- درجه سانتیگراد می باشد. 

۱۳- تخلخل و فشردگیِ عایق الاستومریک که در ساختار این نوع کانال خرطومی به کار رفته باعث عدم انتشار و انتقال صدا از آن می شود. 

۱۴- قیمت مقرون به صرفه کانال خرطومی با عایق الاستومریک در برابر دیگر کانالهای پیش عایق هوا. 

۱۵- امکان تولید کانال خرطومی با عایق الاستومریک در قطرهای ۱۰-۱۵-۲۰-۲۵-۳۰-۳۵ و ۴۰ سانتیمتر. 

اطلاعات تکمیلیِ عایق الاستومریک (۷): 

با توجه به اهمیتِ ویژگی و مشخصات انواع مختلف عایق الاستومریک ،مشخصات کامل هر نوع از انواع عایق الاستومریک بررسی و توضیح داده می شود: 

عایق الاستومریک لوله ای: 

عایق الاستومریک لوله ای به لحاظ دسته بندی جزوِ زیرگروهِ عایق های برودتی و حرارتی می باشد.عایق الاستومریک لوله ای از یخ زدگی و یا چگالش آب در درون و سطوحِ لوله ها ممانعت کرده و همچنین در سیستم  لوله های گرم از افت درجه حرارت و اتلاف انرژی جلوگیری به عمل می آورد. از جمله فواید عایق الاستومریک لوله ای این می باشد که از هرگونه زنگ زدگی بر سطوح لوله هایی که از جنس فلز می باشند جلوگیری می کند. 

با توجه به هزینه ی اولیه ی کاربرد عایق الاستومریک لوله ای،می توان گفت با یک بار هزینه ی اولیه، از هزینه های مداوم و بالای افت و اتلاف انرژی در طولانی مدت جلوگیری نمود. 

عایق الاستومریک لوله ای در طرح های مختلف قابل تولید و عرضه می باشد:  

۱-عایق الاستومریک لوله ای ساده. 

۲- عایق الاستومریک لوله ای با روکش فویل آلومینیوم ساده. 

۳- عایق الاستومریک لوله ای با روکش فویل آلومینیوم مسلح(نخدار). 

۴- عایق الاستومریک لوله ای با کاور پروتکت بلک. 

عایق الاستومریک لوله ای ساده،هیچ پوشش اضافی و مکمل نمی باشد،از این نوع عایق الاستومریک لوله ای در محیط های سربسته و عاری از تنشِ فیزیکی و محیطی استفاده می گردد.اما اگر لوله های سردوگرم در فضاهای سر باز و جاهایی اجرا شده باشد که در معرض صدمات محیطی قرار داشته باشند بنا به تنش زاییِ عوامل محیطی و یا غیرطبیعی،از روکش فویل آلومینیوم در ضخامتهای ۱۰-۱۷۰ و ۲۳۰ میکرون بر روی بدنه عایق الاستومریک لوله ای استفاده می گردد.ضخامت این فویل آومینیومی بنا به ضرورت تا ۴۰۰ میکرون هم قابل ارتقا می باشد.اگر احتمال ضربه و آسیب به سطوح بیرونی لوله ها و عایق الاستومریک بالاتر نیز باشد،اجباراً باید از فویل آلومینیوم مسلح استفاده نمود تا ضریب آسیب پذیری را به حداقل رساند.لازم به ذکر است نقاط اتصال و جاهاییکه قرار است عایق الاستومریک نسبت به هم لب به لب گردد را باید با نوارچسبِ(تیپ) مخصوص درزبندی نمود.

 

عایق الاستومریک لوله ای محافظ خوبی در برابر کندانس ،قارچ و کپک زدگی است و نیز از هدررفتِ انرژی حرارتی از بدنه ی لوله های گرم در ساختمانهای مسکونی، اداری و تجاری جلوگیری کرده و در نتیجه باعث کاهش هزینه های جاری و شارژ ماهیانه ی ساختمانها می شود. 

عایق الاستومریک لوله ای برای لوله هایی از جنس فولاد ، مس و همچنین لوله های چندلایه بسیار مناسب می باشد.یکی از فواید اصلیِ دیگرِ استفاده از عایق الاستومریک لوله ای، جلوگیری از صدای آبِ داخلِ لوله هایی که از بین طبقات مختلف عبور می کنند،می باشد. 

لازم به ذکر است علاوه بر اثرِ عایق الاستومریک لوله ای بر مهار صدای آب داخل لوله هایی که از کف ساختمانها عبور می کند ،می توان از عایق  

 صوتی رولی در کف واحدهای آپارتمانی استفاده نمود. 

در قسمت های بعدی به طور مفصل به توضیح و شرحِ انواع عایق الاستومریک صوتی خواهیم پرداخت،اما فعلا فقط به نام بردن از اسامیِ انواع عایق الاستومریک صوتی اشاره می کنیم: 

عایق الاستومریک صوتی رولی ساده. 

●عایق الاستومریک صوتی رولی موجدار. 

●عایق الاستومریک صوتی رولی پشت چسبدار. 

●عایق الاستومریک صوتی رولی موجدار پشت چسبدار. 

 

عایق الاستومریک رولی ساده: 

این عایق الاستومریک ،برای تمامی نقاط و تمامیِ شرایط جوی و آب و هوایی قابل استفاده و کاربرد می باشد. عایق الاستومریک رولی با ضخامت های گوناگون در سطوح مختلفی مثل سطوح لوله ها،کانال ها،مخازن و...قابل استفاده می باشد.عایق الاستومریک رولی ساده به خودی خود و بدون هیچ پوشش، به میزان زیادی از اتلاف انرژی جلوگیری کرده و باعث کاهش هزینه های جاری برای انرژی می شود.از این عایق الاستومریک بر روی سطوح کانال هوا و لوله هایی با قطر بالا استفاده می گردد. 

عایق الاستومریک رولی پشت چسبدار 

در پروژه های ساختمانی و در حال ساخت، برای اینکه مراحل اجرا و نصب عایق الاستومریک با سرعت بالا و به سهولت انجام پذیرد،از عایق الاستومریک چسبدار و آماده استفاده می گردد.این در شرایطی است که مراحل اجرا و نصب عایق های سنتی مثل پشم شیشه بسیار زمانبر و نیز با عوارضِ انسانیِ زیادی مثل عوارض تنفسی و پوستی برای مجری و نصاب همراه است.با توجه به صرف زمان بسیار کم برای نصب عایق الاستومریک چسبدار،در نتیجه هزینه های نصب نیز به همین میزان و تناسب کاهش می یابد که همین موضوع از دلایل مقرون به صرفه بودنِ کاربردِ عایق الاستومریک را توجیه می کند.عایق الاستومریک چسبدار به دو دسته ی عایق الاستومریک پشت چسبدارِ ساده و عایق الاستومریک پشت چسبدار مسلح(نخدار) تقسیم می شود. 

عایق الاستومریک رولی با روکش پروتکت: 

این عایق الاستومریک با روکش پروتکت بلک از جمله عایق الاستومریک های حرارتی و با انعطاف بالا می باشد که هیچ نوع آسیب خطرناکی به محیط زیست وارد نمی کند.ساختار عایق الاستومریک رولی با روکش پروتکت،غیر متخلخل و به رنگ مشکی می باشد و بعنوان عایق مناسب حرارتی و برودتی در سیستم های گرمایشی و سرمایشیِ تهویه مطبوع بکار می رود.ساختار درونیِ این عایق الاستومریک بصورت سلول بسته و ضدآب و رطوبت می باشد.از این عایق الاستومریک در محیط ها یا مکانهایی با رطوبت بالا و که دارای آلودگی ِ زیاد بکار می رود.درواقع مهمترین ویژگیِ این عایق الاستومریک مقاومت آن در برابرآلاینده ها و رطوبت می باشد. 

 

عایق الاستومریک رولی با روکش آلومینیوم:  

این عایق الاستومریک برای فضاهای باز بسیارمناسب می باشد.سیستم های تهویه یا لوله های قطوری که در محیط های سر اجرا می شوند در زمان عایق کاری نیاز به این نوع عایق الاستومریک دارند.عایق الاستومریک با روکش آلومینیوم در شرایط سختِ محیطی و شرایط آب و هواییِ نامناسب و خشن، بسیار مقاوم می باشد.روکش فویل آلومینیومِ بکار رفته در ساختارِ این عایق الاستومریک دارای ضخامت های گوناگون می باشد که با توجه به شرایط محیطی این ضخامت بصورت متغیر تعیین می گردد.

 

ضخامت فویل آلومینیومیِ االاستومریک رولی با روکش آلومینیومی عبارتست از ۱۳۰،۱۷۰،۲۳۰ و حتی به ۴۰۰ میکرون هم می رسد.عرضِ هر رول عایق الاستومریک رولی با روکش آلومینیوم نیز بین یک تا یک متروبیست می باشد.ضمناًّ خودِ این عایق الاستومریک در ضخامت های ۶،۹،۱۳،۱۹،۲۵،۳۲ و حتی ۵۰ میلیمتر قابل تولید و عرضه می باشد. 

اطلاعات تکمیلی عایق الاستومریک (۸): 

پس از اجرا و نصبِ اولیه عایق الاستومریک در سطوحِ مورد نیاز، لبه های عایق الاستومریک که بر اساس قالبِ سطوح موردنظر جانمایی و چسبانده شده اند، بصورت لب به لب در کنار هم می گیرند که ای اتصالِ سر باز در طول زمان می تواند محل نفوذِ گردوخاک،آب باران و برف و همچنین آلاینده های غیرطبیعی مثل گازها،بخارها یا موادِ خورنده گردد.برای جلوگیری از نفوذِ مواردِ فرسایشی به ساختارِ عایق الاستومریک،بر روی حفره ی محل اتصال، از کاور یا پوششی به نام نوار درزگیر استفاده می گردد.این نوار درزگیر از چندین نوع مَتریال قابل ساخت می باشد که در زیر هم به نام و هم به شرحِ مشخصاتِ کاملِ آنها می پردازیم.انواع نوار درزگیر عایق الاستومریک عیارتست از: 

الف- نوار درزگیر الاستومری جهت عایق الاستومریک . 
ب- نوار درزگیر(تیپ) آلومینیومی جهت عایق الاستومریک . 
پ- نوار درزگیر(تیپ) برزنتی جهت عایق الاستومریک . 

با توجه به اهمیت و نقش اساسیِ انواع نوار درزگیر عایق الاستومریک ،به تفصیل به شرح مشخصات آنها می پردازیم: 

نوار درزگیر الاستومری جهت عایق الاستومریک :

جنس این نوار درزگیرِ از همان جنس عایق الاستومریک می باشد.با توجه به همجنس بودنِ این نوار درزگیر با خودِ عایق الاستومریک باعث افزایش راندمانِ عایق الاستومریک در احسنِ وجه می گردد.ضخامت این نوار درزگیر عایق الاستومریک بین سه تا شش و حتی بیشتر می باشد که با افزایش ضخامت این نوار درزگیر،کارایی و راندمانِ آن بیشتر می گردد.عرضِ این نوار درزگیر نیز بنا به اقتضای نقطه ی اتصال متغیر می باشد اما بطور استاندارد در عرض های ۳، ۵ و ۱۰حتی سانتیمتر تولید می گردد. 

همسان و یکسان بودنِ ساختارِ این نوار درزگیر با خودِ عایق الاستومریک ،علاوه بر مزایای فنی باعث شکیل تر شدن و تناسب نمای ظاهریِ ساختار عایق الاستومریک می گردد. 

با توجه به خصوصیت غیرقابل اشتعال بودنِ عایق الاستومریک ،استفاده از این نوار درزگیر متضمنِ مقاومتِ حداکثریِ سیستمِ کلیِ عایق الاستومریک در برابرِ حریق می باشد. 

میزان بالای مقاومتِ دماییِ عایق الاستومریک نیز از مشخصه های مثبت و دلیلی قانع کننده در استفاده از نوار درزگیرِ عایق الاستومریک می باشد.بازه ی مقاومت دماییِ نوار درزگیر عایق الاستومریک بین ۲۰۰- الی ۱۵۰+ درجه سانتیگراد می باشد. 

استحکام و پایداریِ عایق الاستومریک در برابر ضربه و پارگی و نیز مقاومت در برابرِ خوردگی که از ساختار سلول بسته ی این محصول ناشی می شود،از مزایای ویژه ی استفاده از این نوار درزگیرِ عایق الاستومریک شده است. ضمناً این ویژگی باعث جلوگیری از انفصال و جداشدگیِ اجزای به هم پیوسته ی عایق الاستومریک می گردد. 

خاصیت ضدآب بودنِ عایق الاستومریک باعث شده در زمان استفاده از نوار درزگیر عایق الاستومریک ،دغدغه ای نسبت به نفوذ آب یا رطوبت و یا بخارات به قسمت های مختلف عایق الاستومریک نداشته باشیم.این ویژگی نیز در نهایت باعث جلوگیری از کندانس و تعرق در ساختار و بدنه ی تجهیزات تاسیساتی می گردد که همین موضوعی به تنهایی باعث جلوگیری از زنگ زدگی و فرسایشِ زودرسِ لوله های آب و کانالهای هوا و در نتیجه افزایش طول عمر مفیدِ آنها می گردد. 

ضریب انتقال حرارتیِ نوار درزگیرِ عایق الاستومریک بسیار کم می باشد و ای ویژگی نیز باعث بیشترین صرفه جویی در مصرف انرژی و اتلاف هزینه ها می گردد. 

نوار درزگیر عایق الاستویک بصورت چسبدارِ معمولی و همچنین بصورت فویل دارِ ساده و مسلح بکار می رود.از نوار درزگیر عایق الاستومریک فویلدار علاوه بر صنعت تهویه مطبوع در صنایع متعددِ بسیاری قابل کاربرد می باشد. 

نوار درزگیر آلومینیومی جهت عایق الاستومریک : 

از این نوار درزگیر نیز جهت پوشش درزهای اتصال عایق الاستومریک به کار می رود.جنس نوار درزگیر آلومینیومی برای عایق الاستومریک از فویل آلومینیومِ تجهیز شده به آستری که باعث تقویتِ آن می شود تشکیل شده است.جنس چسبِ این نوار چسبِ مخصوصِ عایق الاستومریک از چسبهای پایه رزین می باشد.اختار نوار درزگیر آلومینیومی جهت عایق الاستومریک از فویل آلومینیوم بصورت رولی و با عرض های مختلف از جمله ۵،۷ و ۱۰ سانتیمتر تولید و بکار می رود.طولِ هر رول نوار درزگیر آلومینیومی جهت عایق الاستومریک در دو متراژِ ۲۵ و ۵۰ یارد تولید می شود.از نوار درزگیر آلومینیومی علاوه بر درزگیریِ اتصالات عایق الاستومریک برای درزگیری عایق های سنتی از قبیل عایق پشم شیشه با پوشش فایبرگلاس بکار می رود.از ویژگیهای این نوار درزگیرِ مخصوص عایق الاستومریک امکان بُرشِ آن با دست می باشد،این در حالیستکه مقاومت و پایداریِ آن در محلِ درزگیری بسیار بالا می باشد.معمولا برای درزگیریِ عایق الاستومریک از فویل آلومینیومیِ ساده استفاده می شود،اما برای استحکام بیشترِ نقطه اتصال عایق الاستومریک از فویل آلومینیومِ مسلح(نخدار) نیز استفاده می گردد.کیفیتِ بالای چسبِ نوارچسب آلومینیومی مخصوص عایق الاستومریک باعث ایستایی بالا و طول عمرمفید زیاد در ساختارِ عایق الاستومریک می شود.درزبندیِ خوب مناسب با این نوارچسبِ مخصوص الاستومریک در نهایت موجب جلوگیری از نفوذ آب باران و برف و رطوبت (در فضاهایی که در محیط شرجی قرار دارند) می شود،همچنینی با انعکاس نور خورشید،از انتقال حرارت و برودت از بیرون به داخلِ ساختار عایق الاستومریک و بالعکس می گردد.از جمله مصارف عمده ی دیگرِ این نوار چسب به غیر از کاربردِ آن جهت عایق الاستومریک ،مصرفِ آن جهت اتصال و هوابندیِ گوشه های کانال های پیش عایقِ پلی اورتان می باشد. 

مقاومت بالای نوار چسب درزگیرِ عایق الاستومریک در برابر حرارت آنچنان مهم می باشد که باعث شده از این محصول در مراحل نصب آبگرمکنهای بزرگ نیز استفاده گردد.ضخامت فویل آلومینیومیِ چسب درزبندیِ عایق الاستومریک ۱۳۰،۱۷۰ و ۲۳۰ میکرون می باشد.از نوار چسب آلومینیومی مخصوص عایق الاستومریک در صنایع دیگری مثل مخابرات،برق، خودروسازی و... استفاده می گردد. 

نوار درزگیر برزنتی جهت عایق الاستومریک : 

این نوار درزگیر که از بک نوار پی وی سیِ آغشته به چسب پایه رزین تشکیل یافته،جهت درزبندیِ خطوط اتصال و درزهای عایق الاستومریک استفاده می گردد.از این تِیپِ درزگیرِ عایق الاستومریک علاوه بر درزبندی برای آببندی و هوابندی نیز بکار می رود.از تیپ درزگیر برزنتی برای عایق الاستومریک که بر روی کانال هوا و همچنین برای عایق الاستومریک که بر روی سطوح لوله های سردوگرم اجرا شده بطور یکسان استفاده نمود. 

تِیپ برزنتی هم بصورت تیپ ساده و هم بصورت تیپ مسلح(نخدار) می توان استفاده نمود.میزان چسبندگی بالای تیپ درزگیر عایق الاستومریک و همچنین طول عمرِ بالای چسب این نوار درزگیر موجب استفاده ی کاربران از آن استفاده می گردد.مقاومت طولی چسب برزنتیِ عایق الاستومریک بسیار بالاست.از خواص مهم چیب درزگیر برزنتیِ عایق الاستومریک مقاومت آن در برابر رطوبت ، آب و بخارانت می باشد.از نواردرزگیر برزنتیِ عایق الاستومریک حتی بر سطوح آغشته به روغن نیز می توان استفاده نمود.نوار درزگیر برزنتیِ عایق الاستومریک در برابر سایش و اصطکاک بسیار مقاوم می باشد که به نوعی به آن چسب ضدسایش هم گفته می شود.مقاومت دماییِ تِیپ برزنتیِ عایق الاستومریک بسیار بالا می باشد،بطوریکه محدوده مقاومت دماییِ آن بینِ ۵۰- تا ۷۰+ درجه سانتیگراد می باشد. 

رنگ نوار درزگیر برزنتی در دو رنگ مشکی و طوسی تولید می گردد و تناسب این رنگ ها با ساختار عایق الاستومریک باعث ایجاد نمای متناسب در ساختار عایق کاری می شود.نوار چسب برزنتیِ عایق الاستومریک بصورت رولی و در رولهایی با عرض ۵،۷ و ۱۰ سانتیمتر و طولهای ۲۵ و ۵۰ یارد تولید می گردد. 

از جمله های کاربردهای دیگرِ این نوار چسب به غیر از عایق الاستومریک استفاده آن در صنعت مخابرات،خودروسازی و... می باشد. 

چسب مایعِ  مخصوص عایق الاستومریک : 

برای اتصال عایق الاستومریک بر روی سطوحی مثل کانال های هوا،لاستیک،بتون و انواعِ دیگر فوم ها،نیاز به چسب مایعِ مخصوص عایق الاستومریک می باشد.جنس ابن چسب عایق الاستومریک از پلیمرهای لاستیکی و چند رزین صنعتی که از چند پایدارکننده که در مخلوطی از حلال ها ،حل شده اند درست شده است.مقاومت دماییِ چسب مایع عایق الاستومریک بسیار مناسب بوده و در برابر عواملی مثل گرما و سرما بسیار مقاوم می باشد.چسب عایق الاستومریک بصورت مایع ویسکوزِ یکنواخت و به رنگ سیاه می باشد.در دمای ۲۳ درجه سانتیگراد ویسکوزیته ی چسب عایق الاستومریک بین ۳۰۰۰ تا ۳۳۰۰ متغیر می باشد. 

مواد جامدِ موجود در ساختار چسب عایق الاستومریک در حدِ ۲۵ تا ۲۶ درصد می باشد.زمانیکه برای خشک شدنِ چسب مایعِ عایق الاستومریک نیاز هست،حدود ۱۵ تا ۲۰ دقیقه می باشد.جرم حجمیِ چسب عایق الاستومریک در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد بین ۰.۸ تا ۰.۹ می باشد. 

چسب مایع عایق الاستومریک در برابر رطوبت و آب بسیار مقاوم می باشد و بعد از چسبیدن در سطوح مختلف و خشک شدن، از نفوذِ هرگونه آب،بخار و رطوبت به کلی مقاوم می باشد.برای ایستایی و چسبناکیِ کاملِ چسب مایع عایق الاستومریک ،بسیار ضروری می باشد که سطوحی که قرار است چسب عایق الاستومریک بر روی آنها کشیده شود،حتما باید از گردوخاک،غبا،چربی و روغن و... عاری باشد و بین چسب و سطح مواردی از این قبیل وجود نداشته باشد که چسب کاملا روی سطح پوشش داده شود.ضمناً برای همسان و یکسان سازیِ ساختارِ چسب عایق الاستومریک لزوماً باید قبل از مصرف هم زده شود که مواد جامدِ موجود در ساختار چسب عایق الاستومریک به صورت یکنواخت در سطحی که قرار است عایق الاستومریک بر روی آن نصب شود، پخش گردد. 

پس از چسب اندود کردنِ سطح و کشیدن عایق الاستومریک بر روی سطحِ مورد نظر،در صورت امکان عایق الاستومریک را بر روی آن سطح تحت فشار نگه داریم تا در زمانِ ۱۵ الی ۲۰ دقیقه چسب عایق الاستومریک کاملا خشک شود و عملیات چسبکاری با موفقیت به اتمام برسد.نکته قابل ذکر اینستکه اگر سطحی که قرار است چسب عایق الاستومریک را بر روی آن آغشته کنیم دارای پستی و بلندی (خُلل و فُرج) باشد،برای اطمینان خاطر باید آن سطح را در دو مرحله به چسب عایق الاستومریک آغشته کنیم تا تمامی پستی و بلندی ها به چسب عایق الاستومریک آغشته شود و بعد از نصب عایق الاستومریک شاهدِ طَبله کردنِ عایق الاستومریک نباشیم. 

دمای مطلوب برای نگهداریِ چسب مایع عایق الاستومریک دست کم ۱۵ درجه سانتیگراد می باشد.زمان مفید و در واقع تاریخ انقضای چسب عایق الاستومریک در شرایط دور از نور مستقیم و دور گرما نیز مدت ۱ سال می باشد.چسب مایع عایق الاستومریک در ظروف فلزی به جز ظروف برنجی و مسی قابل نگهداری است،توصیه می گردد ظرف چسب عایق الاستومریک در محیط های خشک،دوراز رطوبت و در هوای خنک نگهداری گردد. 

با عنایت به این موضوع که چسب مایع عایق الاستومریک در زیرمجموعه ی چسب های پایه حلال و سریع الاشتعال و تا حدی سمّی می باشند،توصیه می شود در زمان انبارداریِ چسب عایق الاستومریک از ایجاد جرقه و شعله (مواردی مثل استفاده از سیگار یا جرقه ی ناشی از الکتریسیته ساکن)جدّاً جودداری گردد.ماهیتِ شیمیایی و سمّیِ چسب مایع عایق الاستومریک به ما این هشدار را می دهد که آنرا از دسترس و معرض کودکان دور نگه داریم. 

درب ظرفِ چسب مایع عایق الاستومریک در زمانی که نیازی به مصرفِ آن نیست حتما باید بطور کامل بسته باشد تا از خشک شدنِ چسب عایق الاستومریک جلوگیری شود.ضمنا اگر از انجامِ چسب اندود کردنِ سطحی منصرف شدیم می توانیم قسمت های چسب زده شده را با حلالِ استون پاک کرد.

 

اطلاعات تکمیلی عایق الاستومریک (۹) 

نقش هالوژن ها در ساختار عایق الاستومریک 

واژه هالوژن از زبان یونانی گرفته شده و به معنی نمک زا می باشد.هالوژن ها بطور طبیعی مولکول های دو اتمی هستند و با دریافت یک الکترون و تشکیل آنیون به آرایش پایدارِ گاز نجیب یا اوکتت می رسند،به همین دلیل واکنش پذیریِ زیادی دارند و در نتیجه این عناصر گروه ۱۷ بسیار سمی هستند.لذا با توجه به نقش خطرناکِ هالوژنها در ساختار عایق الاستومریک ،بسیار ضروری است که به خاطر حفظ سلامتی و امنیت جانیِ انسانها به هیچ عنوان از عناصر هالوژنی در ساختار عایق الاستومریک استفاده نگردد.عایق الاستومریک در ساختار خود عاری از ترکیبات گاز کلر و برم می باشد.به همین دلیل عایق الاستومریک فاقد گازهای سمی و خطرناک تلقی می گردد.ساختار سلول بسته عایق الاستومریک موجب صرفه جویی در مصرف انرژی می گردد.بر عکس عایق های سنتی، عایق الاستومریک از گرد و غبارهای سمًی،خطرناک و همچنین فیبر عاری می باشد و سطوح پاک ، تمیز و یکپارچه ی عایق الاستومریک باعث می شود مراحل نصب و اجرای عایق الاستومریک به آسانی انجام و به پایان برسد.به همین خاطر از عایق الاستومریک در جاهایی مثل پروژه های ساختمانی،اداری،تجاری،صنایع دریایی،صنایع نفتی،تجهیزات پتروشیمی و... به راحتی قابل استفاده می باشد.هر زمان که صحبت از یک عایق حرارتیِ مناسب به میان می آید، استفاده از عایق الاستومریک حرارتی بهترین گزینه ای است که می توان  

پیشنهاد نمود. البته در اینجا باید اشاره نمود همیشه و در تمام موارد استفاده از عایق الاستومریک(حتی عایق الاستومریک ضخیم) لزوماً باعث کاهش اتلاف انرژی و حرارت نمی گردد،بلکه در مواردی مثل سیستم های کروی و استوانه ای ممکن است ضخامت بالای عایق الاستومریک نتیجه عکس داده و نتیجه، آن چیزی که مورد انتظار ماست حاصل نگردد.لذا انجام مراحلِ محاسبه ی ضخامت عایق الاستومریک بر اساس جدول ضخامت عایق الاستومریک مخصوصا در مورد عایق الاستومریک لوله ای دارای اهمیت بسزایی می باشد.زیرا همانطور که گفته شد اگر روش درست در تعیین ضخامت عایق الاستومریک حرارتی انجام نپذیرد،احتمالاً نتیجه عکس حاصل گردد.لذا می توان گفت در سیستم های استوانه ای و کروی با افزایش ضخامت عایق الاستومریک حرارتی تا یک شعاع بحرانی،نخست انتقال حرارت و اتلاف انرژی حرارتی تا میزان بیشینه ی خود بالا رفته و سپس افت می کند.در واقع به این شعاع ،شعاعِ بحرانیِ عایق الاستومریک گفته می شود.

شرکت تهویه فراز از تامین کننده ی عُمده ی محصول عایق الاستومریک حرارتی، عایق الاستومریک برودتی،عایق الاستومریک صوتی در سطح بازار مصرف کشور می باشد. 

عایق الاستومریک حرارتی و برودتی در دو زیرمجموعه ی عایق الاستومریک رولی(رولی یا پتویی) و همچنین عایق الاستومریک لوله ای تولید و به بازار عرضه می گردد. 

جنس عایق الاستومریک از نوع EPDM می باشد و در انواعِ گوناگونِ عایق الاستومریک ساده، عایق الاستومریک پشت چسبدار، عایق الاستومریک پشت چسبدارِ مسلح(نخدار)، عایق الاستومریک با روکش فویل آلومینیوم در ضخامت هایی مثل ۱۳۰ ، ۱۷۰ و ۲۵۰ میکرونِ فویلی  بصورت چسبدار و غیر چسبدار و همچنین بصورت ساده و مسلح می باشد. 

شرکت تهویه فراز با کسب استانداردها و گواهینامه های لازم و معتبرِ خارجی و داخلی مِنجمله گواهینامه ی فنیِ وزارت راه،مسکن و شهرسازی این اطمینان را به خریداران و مصرف کنندگان محصولِ عایق الاستومریک می دهد تا تیب خاطر از کیفیت محصولِ عایق الاستومریک به کاربرد آن در پروژه های خود بپردازند. 

عایق الاستومریک برودتی و حرارتیِ سلوله بسته از جنس epdm ،نخستین بار نیم قرن پیش از این به بازارِ مصرفِ تاسیساتِ جهانی در کشورهای پیشرفته راه یاقت و بازخورد و تجربه ی بسیار شایانی در زمینه و زیرمجموعه ی  عایق های برودتی و حرارتی از جمله در صنعت تاسیسات،صنایع مکانیک و دیگر صنایع مرتبط ایجاد نمود. 

با توجه به اینکه عایق الاستومریک یا فوم عایق الاستومریک برودتی و حرارتی( فوم الاستومریک EPDM نسوز) نسبت به عایق های سنتی مثل عایق پشم شیشه ارجحیت مطلق پیدا کرده است امروزه به صورت گسترده موردِ کاربردِ اهالیِ صنعتِ تاسیسات،مکانیک و دیگر صنایعِ مرتبط قرار گرفته است. 

سطوح داخلی و بیرونیِ عایق الاستومریک بسیار نرم،منعطف و در عین حال بسیار بادوام است و در برابر رسوبِ آلاینده ها،رطوبت و دیگر موارد فرسایشی بسیار مقاوم است و به همین دلیل در برابر رشد عوامل باکتری و مواردِ بیماری زا و همچنین رشد انواع قارچ ها در محیط اطراف عایق الاستومریک خودبخود جلوگیری بعمل می آید. 

عامل مهمِ دیگر در برتریِ عایق الاستومریک نسبت به عایق های سنتی و قدیمی مقاومت بالای عایق الاستومریک در برابر ضربه یا آسیب های فیزیکی و احتمالی می باشد( عایق الاستومریک epdm مثل عایق پشم شیشه بالافاصله در برابر ضربه یا کشیدگی دچار پارگی یا آسیب هایی از این دست نمی شود). 

عایق الاستومریک یا فوم عایق الاستومریک نسوز علیرغم آسیب هوی جدی در برابرِ ضربه و مسایلی از این دست،بصورت کامل کاراییِ خود را از دست نداده و قسمت باقیمانده ی آن روی محیطِ موردِ مصرف،از رشد قارچ، و نیز از جذب یا نفوذ رطوبت بطور قابل توجهی جلوگیری می کند. 

از جمله موارد مهم و مزیت های ویژه ی عایق الاستومریک این موضوع می باشد که عایق الاستومریک به خودیِ خود در برابر نفوذ رطوبت،حرارت و برودت بطور محسوس،مستقل و قابل قبولی مقاوم بوده و نیازی به پوشش یا کاور اضافی بر سطح آن به دلایل گفته شده احساس نمی شود.زیرا ساختار و ماهیتِ سلول بسته ی عایق الاستومریک بطور ذاتی رطوبت و آب را اصلاً به خود جذب نمی کند.
 
خصوصیات و مزایای عایق الاستومریک 
الف- دانسیته عایق الاستومریک : با افزایش چگالیِ هر ماده در دمای ثابت نخست روند تغییراتِ ضریب انتقال حرارت، نزولی و بعد از آن با افزایش چگالیِ ماده،این سِیر، صودی خواهد شد.به همین منظور پیش از انتخاب هر گزینه بعنوان عایق،میزان دانسیته آن در دماهای مختلف چک گردد. 
عایق الاستومریک با دارا بودنِ دانسیته مناسب،عایقی مناسب برای جلوگیری از انتقال حرارت،برودت و صوت می باشد. 
ب- ضریب انتقال حرارت عایق الاستومریک : میزان انتقال یا عدم انتقال دما بواسطه یک شیء را ضریب انتقال حرارت می نامند.عایق الاستومریک از نفوذ حرارت از بدنه ی شیءِ مبدا از طریق ساختار خود به شیءِ دیگر را به پایین ترین میزان می رساند و دارای ضریب انتقال حرارتیِ بسیار پایینی می باشد. 
پ- عمر مفید بالای عایق الاستومریک : از جمله عوامل موثر در انتخاب هریک از انواع عایق ،طول عمر آن می باشد.با توجه به بالابودنِ میزانِ فرسایش در بدنه تجهیزات حرارتی و برودتی انتخاب عایق مناسب و مقاوم از ضروریات می باشد.عایق الاستومریک با دارا بودنِ مقاومتِ بالا در برابر عوامل فرسایشی از قبیل رطوبت،حرارت،برودت ،تجزیه شدن ،اشعه "یووی" و نیز مقاومت در برابر نفوذ قارچ و باکتری،سایندگی و گردوخاک دارای عمر مفید مناسب و طولانی میباشد که این موضوع به کاهش اتلاف منابع انرژی و مالی در دراز مدت کمک شایانی می کند. 
ت- ضریب نفوذ رطوبت عایق الاستومریک: با توجه به اینکه رطوبت به خودیِ خود هادیِ حرارت و برودت می باشد لذا ضریب نفوذ رطوبت در بدنه عایق نقش عمده ای در ارتقای کیفیت عایق ایفا می کند.عایق الاستومریک با ضریب نفوذ رطوبتِ بسیار پایین و جلوگیری از لنتقال و نشت آب و رطوبت از بدنه خود باعث می شود انتقال حرارت و رطوبت به حداقل برسد و راندمان عایق الاستومریک بواسطه ی این ویژگی به حداکثر میزان برسد. 
ث- پوشش پذیریِ عایق الاستومربک: سطوح صاف و صیقلیِ عایق الاستومریک باعث شده تا بتوان بر روی یکی از این سطوح در صورت نیاز لایه ی پوششیِ محافظ مثل لایه ی فویل آلومینیومی نصب نمود.این لایه های محافظتی باعثِ مصون ماندنِ پوشش بیرونیِ عایق الاستومریک که در معرض آب باران و برف و دیگر موارد تخریبی هستند گردد.این لایه های پوشاننده حتی می تواند سطوح عایق الاستومریک را در برابر ضربه و پارگی محافظت کند. 
ج- چگالش عایق الاستومریک : با توجه به سرد و گرم شدنِ سطوحی که عایق الاستومریک بر روی آنها تعبیه می گردد این امکان وجود دارد که بخاراتِ سردشده، تغییر حالت داده و به مایع مبدل شود.این تعییر حالت را تعرق یا چگالش می نلمند.عایق الاستومریک با ویژگیِ منحصر به فردِ خود از این فرایند جلوگیری کرده و از چگالش پایینی برخوردار است. 
چ- بازه ی دماییِ عایق الاستومریک : عملکرد مفید عایق الاستومریک در بازه ی دمایی بسیار بالا باعث شده این محصول در بدنه تجهیزات حرارتی و برودتی کاربرد وسیعی یابد.محدوده ی دماییِ معمول برای عایق الاستومریک از ۴۰- تا ۱۲۰+ درجه سانتیگراد متغیر است و عایق الاستومریک در این محدوده ی دمایی به راحتی از انتقال حرارت و برودت ممانعت می کند.عدم انتقال حرارت و بالا بودنِ محدوده ی دماییِ عایق الاستومریک، در کاهش هزینه های غیرضروری جهت تامین انرژی حرارتی بسیار موثر است. 
ح- عدم اشتعال پذیری عایق الاستومریک : سطوحی که عایق الاستومریک بر روی آنها نصب می گردد معمولا در جاهایی قرار دارند که امکان ایجاد حریق در آن محل ها دور از ذهن نیست.به همین منظور ساخت محصول عایق الاستومریک باید به صورت ضدحریق طراحی شود.برای جلوگیری از انتشار گازهای خطرناک و سمّی در زمان حریق و آتش سوزی باید تمامیِ استانداردهای لازم مثل کلاس O  و کلاس B1 در مراحل ساخت عایق الاستومریک رعایت گردد.

اطلاعات عمومی عایق الاستومریک

 

اطلاعات عمومی عایق الاستومریک (۱): 

 استفاده از عایق الاستومریک عموماً کاربردهای چندمنظوره دارد.یعنی همزمان با اینکه نقش عایق حرارتی و برودتی را ایفا می کند،نقش جلوگیری از انتشارِ ارتعاشات صوتی و نویزهای مزاحم را نیز به عهده میگیرد،که این نقشِ عایق الاستومریک ،را نقش عایق صوتی نیز می نامند.اما دلیلِ اصلیِ استفاده از عایق الاستومریک صرفه جویی در هزینه ها به واسطه کم کردنِ هزینه های لازم برای تامینِ انرژیِ حرارتی می باشد.اگر بتوان تلفات گرمایی را به کمترین میزان تقلیل داد،گام بلندی در کاهش هزینه ها برداشته می شود.بنابراین بطور مثال اگر انرژی وردی لازم جهت یک سیال در یک مخزن کاهش یابد.از دلایلی که استفاده از عایق الاستومریک را توجیه می کند به عوامل زیر اشاره نمود: 

۱-کنترل دمای محیط و ساختر تاسیساتی به واسطه کاربرد عایق الاستومریک. 

۲-محافظتِ عایق الاستومریک از لوله های تاسیسات در برابرِ یخ زدگی. 

۳-حفاظتِ سطوح لوله ها در برابر خوردگی بواسطه استفاده از عایق الاستومریک . 

۴- ایزولاسیون لوله ها بوسیله عایق الاستومریک . 

۵- افت پِرتِ حرارتی در اثر استفاده از عایق الاستومریک . 

۶- محافظت لوله ها در برابر حریق با استفاده از عایق الاستومریک . 

۷- کنترل میزان تعرق و میعان و جلوگیری از چگالش با استفاده از عایق الاستومریک. 

۸- ایجاد حالت عایق صوتی با استفاده از عایق الاستومریک و جلوگیری از انتقال صدای حرکت آب در لوله ها و صدای زوزه ی هوا در کانال های هوا. 

شایان ذکر است استفاده از عایق الاستومریک بطور کلی، سطح ایمنی را در محیط های خشن و پُرتنش و یا جاهاییکه بواسطه عبور لوله های داغ احتمال دارد به افرادساکن و یا کارکنان،آسیب یا صدمه ی احتمالی وارد شود،بالا می برد. 

اطلاعات عمومی عایق الاستومریک (۲): 

از جمله موارد کاربرد عایق الاستومریک حرارتی استفاده آن در جداره دیوارها برای جلوگیری از نفوذ حرارت از دوطرفِ دیواره هاست.به همین منظور از دو نوع عایق الاستومریک حرارتیِ روکشدار و عایق الاستومریک حرارتیِ بدون روکش استفاده می گردد.بدیهی است که استفاده از عایق الاستومریک روکشدار موج مقاومت عایق الاستومریک در برابر آسیب های محیطی به ساختار عایق الاستومریک می گردد و در نتیجه طول عمرمفید عایق الاستومریک و راندمان عایق الاستومریک حرارتی در برابر گرما نیز بالاتر می رود.ضمنا لازم به ذکر است عایق الاستومریک حرارتی به دوصورت پشت چسبدار و بدون چسب قابل عرضه می باشد.

از موارد مهم در صنعت ساختمان،نگهداری و بهینه سازیِ سیستم تاسیساتِ  ساختمان که به نوعی قلب ساختمان محسوب می شود می باشد.جلوگیری از افت انرژی در مسیر رفت و برگشتِ لوله های سردوگرم بواسطه استفاده از عایق های مناسب(ترجیحاً هایق الاستومریک ) امکانپذیر می باشد.بر اساس استانداردهای مهندسی در دوره های متناوب و پریودیک باید سیستم عایق بندی و پایداریِ آن پایش گردد. استفاده از عایق الاستومریک در سیستم های داخلیِ موتورخانه از چند منظر می تواند بهره وری را در هزینه ها به دنبال داشته باشد که از جمله موارد مفید می توان به جلوگیری از انتقال و هدررفتِ حرارت و انرژی گرمایی اشاره نمود،البته همزمان به مورد دیگری از جمله جلوگیری از نفوذ و رخنه ی رطوبت و آب به ساختار بیرونی لوله ها با استفاده از عایق الاستومریک اشاره نمود.نکته دیگری که نباید از آن غافل بود جلوگیری از انتشار صدای حرکت آب در لوله های موتورخانه بواسطه ی استفاده از عایق الاستومریک می باشد. 

در کشور ما ایران بطور سنتی به جای استفاده از عایق الاستومریک از عایق پشم شیشه و پشم سنگ با روکش مِل و ماستیک به این منظور استفاده می شد که با رواج و کاربرد عایق الاستومریک در سالهای اخیر توجهِ عامه ی مهندسین و کارفرمایان بنا به مزایای غیرقابل انکارِ آن به سمت مصرف عایق الاستومریک جلب شده است.استفاده از عایق الاستومریک جزوِ مراحل نهاییِ کارهای لازم در تکمیل سیستم موتورخانه می باشد.به همین منظور جهت رعایت کلیه موارد فوق و نیز افزایش طول عمر مفید تجهیزات، لوله ها و حتی بدنه ی پمپ ها و شیرفلکه ها و نیز بدنه ی مخازن آب سردوگرم و دیگر متعلقات موتور خانه استفاده از عایق الاستومریک از بهترین گزینه ها به شمار می آید.

اطلاعات عمومی عایق الاستومریک (۳): 

تولید و کاربرد عایق الاستومریک سلول بسته از سال ۱۹۵۰ در کشورهای توسعه یافته رواج دارد.کاربرد عایق الاستومریک در صنعت تهویه مطبوع و تاسیسات ساختمان باعث پیشرفت شایانی در راهکارهای متنوعِ جلوگیری از افت انرژی شده است.از جمله عوامل مهم در مقاومت عایق الاستومریک در برابر حرارت و رطوبت،ساختار سلوله بسته ی عایق الاستومریک می باشد. 

می توان به وضوح گفت تعداد بی شمارِ سلولهای بسته،مانعی در برابر انتقال حرارت ، ذرات آب ،بخارها و رطوبت می گردد.به این ترتیب استفاده از عایق الاستومریک موجب پایداری و مقاومت حرارتی بطور مضاعف در ساختار عایق الاستومریک می گردد. 

با توجه به انتقال سریع حرارت بوسیله مایعات در صورتیکه عایق الاستومریک در برابر نفوذ رطوبت،آب و بخار مقاوم نباشد احتمال انتقال حرارت و برودت از بدنه ی تجهیزاتی که عایق الاستومریک روی آنها اجرا شده است به حدکثر می رسد و در واقع عدم استفاده از عایق الاستومریک استاندارد و مناسب باعث افزایش ضریب انتقال حرارتی گشته و در نهایت افت راندمان در کاربرد انرژی حاصل می گردد. 

با توجه به مطالب قبلی همانطور که گفته شد استفاده و کاربرد عایق الاستومریک از دهه ۵۰ میلادی فراگیر شده است.در واقع استفاده از عایق الاستومریک و موارد پایه پلیمری، بیانگر ورود صنعت از دوران کلاسیک به دوران پیشرفته و مدرن شده است.به همین دلیل کاربرد و استفاده عایق الاستومریک برودتی،حرارتی،رطوبتی و صوتی از دهه ۵۰ میلادی  رشد سریعی پیدا کرده است.از عایق الاستومریک بطور وسیع از آن زمان برای پوشش سطوح کانال های تهویه هوا و لوله های تاسیساتی استفاده می گردد.کیفیت برتر و امکان نصبِ سریع و آسان و نیز امکان حمل آسان و راحتِ عایق الاستومریک باعث گسترش استقبال مهندسین و کارفرمایان از محصول عایق الاستومریک شده است. 

با توجه به اشارات قبلی نگهداری از تاسیسات موتورخانه ای و بهره وریِ بهینه از انرژی حرارتی می باشد.همواره جلوگیری از اصراف انرژی در محیط موتورخانه و مسیر جاگذاریِ لوله های رفت و برگشت(بواسطه استفاده از عایق الاستومریک) از اصول مهم و اولیه می باشد.عایق کاری با عایق الاستومریک بر سطوح لوله های تاسیسات هم به لحاظ جلوگیری از انتقال حرارت و هم به لحاظ رخنه ی رطوبت و هم به لحاظ انتقال صدای آب از لوله ها مفید می باشد.تمامیِ موارد ذکر شده از مزایای استفاده از عایق الاستومریک ،در نهایت باعث افزایش طول عمر مفید لوله ها و دیگر تاسیسات می گردد.در ایران نیز اخیراً با استفاده از عایق الاستومریک میزان صرفه جویی در انرژی حرارتی در سیستم های موتورخانه ای در مقایسه با عایق های سنتی از قبیل پشم شیشه بسیار بالاتر رفته است که این امر به خودیِ خود صرفه جویی در مصرف انرژی را به شکل تصاعدی بالا برده است.استفاده از عایق الاستومریک در موتورخانه صرفا شامل پوشش روی لوله های آب نمی گردد بلکه بدنه منابع و مخازن آب ، شیرفلکه ها و دیگر شیرهای تخصصیِ بکار رفته در موتورخانه  شامل عایق کاری با عایق الاستومریک می شوند.از جمله ویژگی بسیار بسیارمهمِ عایق الاستومریک به غیراز میزان بالای صرفه جویی در انرژی، عدم آسیب رساندنِ آن به محیط زیست و سلامتیِ انسان می باشد،بطوریکه به وضوح می توان گفت عایق الاستومریک کم عارضه ترین و سبز ترین محصول در زیرمجموعه ی عایق ها می باشد.عایق الاستومریک در برابر برودت تا ۲۰۰- درجه سانتیگراد دارای راندمان و کاراییِ مفید می باشد.از خصوصیات صوتیِ عایق الاستومریک می توان به افت فرکانس صدا بین ۲۴ الی ۴۵ دسی بل اشاره کرد.ضمن اینکه عایق الاستومریک رطوبتی بصورت ضدآب یا آب گریز طراحی و تولید می گردد.ضخامت عایق الاستومریک جهت هر لوله به تناسب قطر لوله و درجه حرارتِ آبِ در حال جریان در آن مرتبط است.نکته مهم پس از اجرای عایق الاستومریک لوله ای بر روی سطوح لوله ها،پوشش درزهای اتصال با نوار درزگیر عایق الاستومریک برای جلوگیری از فرایند کُندانس می باشد.اگر بخواهیم مزیتِ نهاییِ استفاده از عایق الاستومریک را در محیط موتورخانه ها جلوگیری از ایجاد قارچ،باکتری و دیگر عوامل مزاحم زیست محیطی در فضای موتورخانه ها می گردد. 

اطلاعات عمومی عایق الاستومریک (۴): 

عایق الاستومریک صوتی:

جهت جلوگیری از انتقال و حتی حذف صدا و صوت مزاحم در محیط ها و مکانهای مختلف با کاربری های مسکونی، تجاری،اداری،صنعتی و ورزشی کاربرد عایق الاستومریک صوتی کاربرد ویژه ای دارد.در واقع عایق الاستومریک صوتی با ساختار سلول بسته و حفره های ریزِ متخلخل از عبور صدا از یک محیط به محیط دیگر به طرز قابل توجهی ممانعت می کند.راندمان و بازدارندگیِ عایق الاستومریک صوتی از عبور جریان صدایی، در مقایسه با انواع سنتیِ عایق ها،از قبیل پشم سنگ و پشم شیشه بسیار قابل توجه تر است.این موضوع و کاربرد عایق الاستومریک صوتی در فضاهایی مثل سالن های نمایش،سینما،تئاتر،کنفرانس،آمفی تئاتر،استودیوها و حتی داخل کابین اتومبیل ها و جاهایی مثل موتورخانه ها نمودِ واضح تری دارد.به نوعی سطوح متخلخلِ عایق الاستومریک صوتی نقش دام صوتی را ایفا می کنند و امواج صوتی هنگام برخورد به بدنه ی عایق الاستومریک صوتی در دامِ این ساختارِ تخلخلی افتاده و با شکسته شدنِ صوت، از عبور آنها جلوگیری می شود.ضخامت عایق الاستومریک صوتی نقش عمده ای در شکست امواج صوتی دارد،به همین خاطر ضخامت انواع عایق الاستومریک در تعیین قیمتِ تمام شده ی آنها تاثیر مستقیم دارد و هر ضخامت از عایق الاستومریک صوتی قیمتِ مربوط به خود را دارد. 

از جمله مواضع کاربرد عایق الاستومریک صوتی عبارتست از جداره دیوارها،سقف،کف و مقاطع پیرامونیِ ساختمان های مختلف با کاربری مسکونی،تجاری،اداری،صنعتی و...می باشد.البته عایق الاستومریک صوتی در اجزای داخلیِ اسباب ساختمان از جمله در لایه درب اتاق ها یا فضاهایی که نیاز به سکوت بیشتری دارند نیز بکار می رود. 

مورد دیگرِ کاربرد عایق الاستومریک در ساختار ساینسرهایی که جلوی فن های دمش یا مکش بکار می رود می باشد که در این موارد عایق الاستومریک صوتی به واقع نقش مواد جاذب صوت را به عهده می گیرد. 

به لحاظ زمانی در دوره های قبل برای پیشگیری از انتشار ارتعاشات صوتی از عایق پشم سنگ،پشم شیشه،یونولیت و بعضی اوقات از کناف استفاده می شد،اما امروزه به خاطر ارتقای راندمان عایق صوتی و نیز دلایل مهمی از جمله حفظ محیط زیست بطور روزافزون گرایش ها بطور روز افزون به استفاده از عایق الاستومریک صوتی متمایل شده است. 

با توجه به اینکه سطوح شانه تخم مرغیِ عایق الاستومریک باعث صداگیریِ عایق الاستومریک می گردد،لذا نکته مهم در استفاده صحیح از عایق الاستومریک ،قرار گیریِ این سطوح در برابر اصوات می باشد تا بیشترین راندمان در عملیات صداگیری حاصل گردد. 

از جمله مزایای عمده ی عایق الاستومریک صوتی، مقاومت آن بطور همزمان در برابر حرارت و صداست.یعنی عایق الاستومریک همزمان با جلوگیری از انتقال حرارت به طور ویژه در برابر انتقال صوت نیز مقاومت می کند.این موضوع در جاهایی مثل موتورخانه ها و کانا لهای هوای گرم اهمیت بسزایی پیدا می کند.عایق الاستومریک صوتی در محدوده ی دماییِ ۳۰- تا ۱۱۰+ درجه سانتیگراد مقاوم میباشد.مزیت دیگر عایق الاستومریک صوتی مقاومت آن در برابر شعله و حریق می باشد. 

مقاومت در برابر خورندگی(مثل زمان کاربردِ عایق الاستومریک در محیط های اسیدی) از جمله ویژگیهای دیگر عایق الاستومریک صوتی می باشد. 

مقاومت عایق الاستومریک صوتی در برابر رطوبت و آب،باعث افزایش طول عمرمفید سطووحی که عایق الاستومریک روی آنها نصب شده می گردد. 

قیمت مناسب عایق الاستومریک صوتی را نیز می توان به دیگر مزایای استفاده از این عایق الاستومریک افزود. 

غیرقابل اشتعال بودن و مقاومت بالای عایق الاستومریک در برابر حرارت، استفاده از عایق الاستومریک را بر روی سطوحِ پرحرارتی مثل لوله های خیلی گرم موتورخانه،قابل توجیه می نماید. 

مهمترین و همچنین ودلیل پایانیِ گسترش روزافزونِ کاربرد این عایق الاستومریک ،عدمِ آسیب رسانیِ عایق الاستومریک به اجزای مختلف محیط زیست می باشد. 

عایق الاستومریک و ارتباط آن با علم اکوستیک: فرکانس ها و ارتعاشات صوتیِ مزاحم که از داخل کانال های هواساز و لوله های موتورخانه به بیرون ساتع می شود، موجبات بروز مشکلات برای ساکنان مجتمع های مسکونی،اداری و... را فراهم می آورد که استفاده از عایق الاستومریک اکوستیک را بیش از پیش ضروری می نماید.وجود نویزها و اصوات مزاحم در محیط زندگی معضلی است که در اثر کاربرد دیگر محصولات رفاهی حاصل می شود و دفع مضرات آنها از جمله صداهای مزاحم خود به روش های نوین نیازمند است که در این زمینه می توان به کاربرد عایق الاستومریک اکوستیک اشاره نمود.بنا به گستردگیِ موضوعی بنام آکوستیک یا علم صدا،فیزیکدانان از تمامی روش های علمی در راستای ارتقای میزان رفاه و آسایش افراد در قبال آلودگی صوتی،بهره می برند.در واقع صدا از هر سه حالت مواد(جامد،مایع و گاز) عبور میکند که میزان عبور آن از جامدات بیشتر از دیگر حالات می باشد.با توجه به تجهیزات تهویه مطبوع اعم کانال هابی هوا،لوله های سردوگرم موتورخانه ها،و ایجاد صداهای مزاحم از طریق دستگاههای دمنده و مکنده که باعث سلب آسایش افراد و ساکنین می شود استفاده از عایق الاستومریک اکوستیک لاجرم از ضروریات می باشد. 

کارایی و راندمان عایق الاستومریک آکوستیک در محیط های مختلف،متغیر است که بر اساس دسته بندی به کاراییِ آن در محیط های مختلف اشاره می کنیم.در محیط های مسکونی ضخامت عایق الاستومریک باید به گونه ای باشد که میزان فرکانسِ صوت های مزاحم بین ۳۰ تا ۴۵ دسی بیشتر نباشد.در اماکن بیمارستانی این محدوده ی صدایی بین ۲۰ الی ۲۵ دسی بل ، در مکان های اداری بین ۴۰ تا ۵۰ دسی بل و در محیط های آموزشی و مدارس بین ۳۵ تا ۴۰ دسی بل می باشد. 

لازم به توضیح می باشد عایق الاستومریک اکوستیک در فضاهایی که بطور اختصاصی نیاز به سکوت دارند(مثل استودیوهای ضبط صدا،سینماها،سینماها و آزمایشگاه تست صدا بصورت دیواری و سقفی اجرا و استفاده می گردد. عایق الاستومریک اکوستیک را با نام عایق الاستومریک شانه تخم مرغی نیز می شناسند.

اطلاعات عمومی عایق الاستومریک (۵): 

در این مرحله به بررسیِ موارد عمومیِ خصوصیات عایق الاستومریک می پردازیم:  

۱-دانسیته عایق الاستومریک : 

ضخامت و چگالیِ عایق الاستومریک دارای رابطه ی تابعی نسبت به هم هستند.با افزایش چگالیِ ماده در دمای ثابت،روند تغییرات ابتدا کاهش و بعد از افزایش چگالیِ عایق الاستومریک این روند افزایش می یابد.همین موضوع نشان می دهد باید قبل از انتخاب عایق الاستومریک ،میزان دانسیته ی بهینه ی عایق الاستومریک در دماهای گوناگون به دقت اندازه گیری و محاسبه شود. 

۲-ضریب نفوذ رطوبت در عایق الاستومریک:  

از جمله موارد مهم در بررسیِ خواص عایق الاستومریک میزان نفوذپذیری و نیز مقاومت عایق الاستومریک در برابر رطوبت و آب می باشد. 

دلیل مهم این آگاهی نیز ارتباط مستقیمِ انتقال حرارتی ِ بالای مایعات از محل نشت حرارت می باشد.بدیهی است هرچه ضریب نفوذپذیریِ عایق الاستومریک در برابر آب بیشتر باشد میزان انتقال حرارت از آن نیز بیشتر شده و این امر به خودیِ خود ناقضِ نقش پایدارِ عایق الاستومریک در برابر انتقال حرارت می باشد. 

۳-چگالش یا کندانس عایق الاستومریک : 

کندانس یا تغییر حالت بخار به مایع(چگالش)،از جمله فرایندهای مضر در ساختار لوله های تاسیساتی و نوتورخانه ای می باشد که جلوگیری از آن بسیار ضروی و مهم می باشد. 

به همین دلیل انتخاب یکدعایق الاستومریک استاندارد با ضخامتِ مناسب در جلوگیری از فرسایش و استهلاک تجهیزات و سخت افزارِ لوله های آب سردوگرم،موضوعی بسیار مهم و اساسی می باشد.بدیهی است رعایت این موضوع هم باعث افزایش راندملنِ کاربرد عایق الاستومریک شده و در دراز مدت باعث کاهش هزینه ها می گردد. 

۴- پوششِ محیطیِ عایق الاستومریک : 

اگر عایق الاستومریک در فضاهای سربسته اجرا گردد،نیازی به پوشش مازاد بر روی سطوح عایق الاستومریک نیست،اما اگر عایق الاستومریک در فضاهای سر باز اجرا گردد برای جلوگیری از رسیدنِ آسیب به ساختار عایق الاستومریک لزوما به پوششی از جنس فویل آلومینیوم در ضخامت های متفاوت نیاز می باشد تا عایق الاستومریک در برابر موارد فرسایشی از قبیل نورخورشید،آب باران و برف،باد و... به خوبی محافظت شود و از استهلاک زودرسِ عایق الاستومریک جلوگیری گردد.ضخامت فویل آلومینیوم روکش عایق الاستومریک از ۱۳۰ میکرون تا ۴۰۰ میکرون متفاوت می باشد. 

۵- دمای کاری و مقاومت دمایی عایق الاستومریک : 

مقاومت دمایی عایق الاستومریک یکی از عوامل مهم و ضروری در انتخاب عایق الاستومریک می باشد. 

مقاومت دمایی در عایق الاستومریک برای کاربرد در صنعت تهویه مطبوع از ۴۰- تا ۱۲۰+ درجه سلانتیگراد متغیر می باشد. 

در زمان تهیه ی عایق الاستومریک بررسی مقاومت دماییِ عایق الاستومریک برای بالا بردنِ راندمان ضروری می باشد. 

۶- عمرمفید عایق الاستومریک :  

ضریب مقاومت بالای عایق الاستومریک در برابر حرارت،و نیز مقاومت عایق الاستومریک در برابر اشعه یو وی،رطوبت،آلودگی های قارچی،تجزیه شوندگی،گردوخاک و...از موضوعات مهم در تعیین عمرمفید عایق الاستومریک محسوب می شود. 

البته لازم به ذکر است استفاده ی بسیارطولانی مدت از عایق الاستومریک صرفا دلیل قانع کننده برای افزایش طول عمرمفیدِ عایق الاستومریک نیست.زیرا همانطور که گفته شد عمرمفید مصرفِ عایق الاستومریک به دوره ی زمانیِ مشخصی مربوط می شود که عایق الاستومریک مربوط به آن زمانِ مفید طراحی و ساخته شده است.لذا اختصاص زمانی بیش ازحدِ زمانِ مفیدِ مصرف،لزوما بیانگرِ راندمان کاملِ عایق الاستومریک نمی باشد. 

۷- عدم اشتعال پذیریِ عایق الاستومریک :  

طراحیِ عایق در ساختار کانال های هوا و لوله های تاسیساتی باید طوری باشد که در برابر حریق و شعله مقاوم باشد. 

پیش بینیِ استفاده از عایق الاستومریک بعنوان عایقِ مقاوم در برابر شعله و حریق می تواند علاوه بر صرفه جویی در انرژی که از وظایف اصلیِ عایق الاستومریک می باشد،حفاظت تجهیزاتِ مربوطه را نیز تضمین نماید.

اطلاعات عمومی عایق الاستومریک (۶) 

عایق الاستومریک در ساختار کانال خرطومی فلکسیبل: 

بنا به تناسب محل و مسیر هوارسانی اگر مجبور باشیم بجای استفاده از کانال های سنتیِ گرد و چهارگوش و نیز کانال اسپیرال از کانال خرطومی استفاده کنیم،موضوع عایق بندی جزو مهمترین عوامل دخیل در ارتقای کیفیت داکت هوارسان می باشد.به همین دلیل استفاده از عایق الاستومریک در ساختار کانال خرطومی بسیار مورد توجه و تاکید می باشد.این موضوعی زمانی اهمیت دوچندان می یابد که قرار باشد هم هوای سرد و هم هوای گرم از داخل کانال خرطومی عبور نماید.لذا جلوگیری از هدررفتِ انرژی و افت راندمانِ مکش و دمش در نهایت مهمترین موضوع در این زمینه می باشد. 

با توجه به ساختار خرطومی و گردِ کانال خرطومی،انعطاف پذیریِ عایق الاستومریک در بدنه ی کانال خرطومی بسیار تعیین کننده می باشد.با عنایت به اینکه شکل و ساختار عایق الاستومریک رولی و بصورت ورقه ای وومنعطف می باشد،به راحتی می توان آنرا را بر روی بدنه کانال خرطومی،شکل و فرم بخشید.استفاده از عایق الاستومریک در ساختار کانال خرطومی دارای مزایای ویژه ای از قبیل عایق حرارتی،صوتی و رطوبتی می باشد. 

استفاده از عایق الاستومریک در ساختار کانال خرطومی به شدت در استحکام و ارتقای کیفیتِ فیزیکیِ کانال خرطومی موثر می باشد.در واقع با عایق الاستومریک کانال خرطومی بعنوان یک ساختار متوازن و مستحکم در میان دیگر داکت های هوارسان امتیاز ویژه ای به خود می گیرد. 

محل قرارگیریِ و جانماییِ لایه ی عایق الاستومریک در ساختار کانال خرطومی با عایق الاستومریک در بهترین و حفاظت شده ترین حالت قرار دارد و این خود باعث عدم ضربه پذیریِ مستقیم عایق الاستومریک شده و از احتمال پارگی یا خوردگیِ عایق الاستومریک به بهترین وجه جلوگیری می کند.(لازم به ذکر است جای عایق الاستومریک در ساختار کانال خرطومی با عایق الاستومریک دقیقا در لایه میانی و محفوظِ کانال خرطومی می باشد.) 

نکته ی مهم و قابل اعتنا این موضوع می باشد که قشر عایق الاستومریک در ساختار کانالدخرطومی با عایق الاستومریک می تواند از یک،دو یا سه لایه تشکیل شود.بدیهی است هرچه تعداد لایه های عایق الاستومریک بیشتر باشد مقاومت کانال خرطومی در برابر حرارت،برودت،صدا و رطوبت بطور تصاعدی افزایش می یابد. 

کانال خرطومی با عایق الاستومریک در قطرهای ۱۰-۱۵-۲۰-۲۵-۳۰-۳۵-۴۰ سانتیمتر تولید و به بازار عرضه می شود. 

بنا به ضخامت ساختار کانال خرطومی با عایق الاستومریک ،طول هرشاخه از آن به بیشاز ششدمتر نمیرسد لذا آنرا در کارتن های ۶ متری عرضه می کنند. 

با توجه به محدودیت فضاهایی مثل ارتفاعِ سقف های کاذب و محیط هایی از این قبیل ،با اطمینان می توان گفت کانال خرطومی با ساختار سه لایه ولی یکپارچه و منسجمِ خود، هم مستحکمترین و هم منعطف ترین و هم پُربازده ترین کانال خرطومی می باشد که می شود استفاده نمود.در واقع ساختار منسجم کانال خرطومی با عایق الاستومریک ،آنرا به محصولی کم جاگیر و کاربردی تبدیل نموده است. 

وزن سبک و قابل حملِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک باعث جابجایی و نصب آسان و سریعِ آن می شود. 

کانال خرطومی با عایق الاستومریک دارای انعطاف پذیری و نیز استحکام کششیِ بالایی می باشد و در مسیرهای پُرمانع و دارای مزاحمهای فیزیکی به راحتی و بدون خطرِ پارگی یا صدماتِ دیگر قابل نصب و استفاده می باشد. 

موضوعی که در مراحل نصب کانال خرطومی با عایق الاستومریک باید رعایت گردد کشیدگیِ کاملِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک می باشد. زیرا در صورت عدم کشیدگیِ کاملِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک، کانال خرطومی حالت افتاده به خود می گیرد و این افتادگی باعث افت فشارهوای عبوری از کانال خرطومی با عایق الاستومریک و در نهایت افت راندمان در عملیات هوارسانی یا مکش هوا می شود. 

عامل مهمِ دیگر در مراحل نصب کانال خرطومی با عایق الاستومریک باید رعایت نمود استفاده از ساپورت مناسب می باشد که آسیب یا صدمه ای به ساختار کانال خرطومی با عایق الاستومریک وارد نکند.منظور از ساپورت مناسب،ساپورتی غیربُرنده و غیرتیز می باشد.زیرا هرگونه فشار یا ضربه ای که به ساپورت وارد گردد بلاواسطه از طریق ساپورت به کانال خرطومی منتقل و کانال خرطومی اسیب می بیند.این موضوع زمانی جبران ناپذیر می شود که کانال خرطومی با عایق الاستومریک در فضای سقف کاذب و به دور از دسترس نصب شده باشد و نشت هوا بدون اطلاع و مدام انجام گیرد و افت راندمان همیشگی گردد.

عامل مهمِ دیگر در افزایش راندمان هواییِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک ،استفاده از بست های هوابندیِ سالم و استاندارد برای تثبیت نقطه ی اتصال،امری بسیار مهم و ضروری می باشد.در صورت عدم تثبیت محل اتصال با یک تثبیت و محکم کننده،امکان نشت هوا در مسیر کانال خرطومی با عایق الاستومریک ،ضربه ای فوق العاده به عملیات مکش و دمش وارد می کند.البته با توجه به اهمیت موضوع و اهتمام مهندسین ناظر به ارتقای راندمان، پس از استفاده از بست هوابندی بر روی محل اتصالِ طرفینِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک از نوارچسب فویلیِ آلومینیومی و یا تِیپِ درزگیر برزنتی نیز استفاده می گردد. 

در بررسیِ عواملِ مهم در ساختار کانال خرطومی با عایق الاستومریک موضوعِ متعلقات، قطعات و ملزومات جانبی نیز از ضروریات می باشد که به تفصیل به شرح اقلام زیرمجموعه ی کانال خرطومی با عایق الاستومریک می پردازیم.لازم به ذکر است با توجه به نام طولانیِ( کانال خرطومی با عایق الاستومریک )،منبعد بطور خلاصه از واژه ی"خرطومی با عایق الاستومریک"  استفاده می کنیم. 

قطعات مربوط به خرطومی با عایق الاستومریک شامل رابط های گوناگون از قبیل رابط همقطرِ مستقیم،رابط زانویی،رابط سه راهی،رابط چهارراهی و دیگر رابط ها از قبیل تبدیل های گرد به گرد و نیز اقلامی چون بست های هوابندی،تیپ های درزبندیِ خرطومی با عایق الاستومریک می باشد که بطور تک به تک به شرح کلیه ی موارد و مشخصات آنها می پردازیم: 

الف- رابط مستقیم خرطومی با عایق الاستومریک : 

بر اساس اطلاعاتی که در زمینه کانال خرطومی با عایق الاستومریک ارایه گردید،طول هر شاخه خرطومی با عایق الاستومریک در بیشترین مقدار ۶ متر می باشد.اگر بخواهیم عملیات هوارسانی یا مکش هوا را در لاین هایی با طولِهایی بیشتر از۶ متر ادامه دهیم نیاز به قطعه ای بنام رابطِ مستقیم و همقطر برای کانال خرطومی با عایق الاستومریک داریم.این قطعه دارای ساختاری به شکل استوانه با ارتفاع ۱۰ تا ۱۵ سانتیمتر می باشد.قطر این رابطِ مستقیم، متناسب با قطر کانال خرطومی با عایق الاستومریک می باشد.لازم به ذکر است برای راحتتر فرو رفتنِ رابط در داخل کانال خرطومی با عایق الاستومریک ،قطر رابط را به اندازه ۳ تا ۵ میلیمتر کمتر طراحی می کنند تا عملیاتِ ارتباطِ دو قطعه ی کانال خرطومی با عایق الاستومریک به سهولت و سرعت انجام پذیرد.در دوسوی استوانه ی رابطِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک برای استحکامِ بیشتر و نیز گیراییِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک به رابط،یک برجستگی بنام "رُخ" ایجاد می شود که از دو طرف با اتصالِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک ،هوابندی نیز صورت گیرد. 

جنس رابط کانال خرطومی با عایق الاستومریک از ورق گالوانیزه می باشد و ضخامت این ورق نیز به قطر کانال خرطومی با عایق الاستومریک ،بستگیِ مستقیم دارد.یعنی هرچه قطر کانال خرطومی با عایق الاستومریک بیشتر شود،ضخامت ورق گالوانیزه ی رابط نیز بالاتر می رود. 

شایانِ ذکر است بعد از تثبیتِ رابط و کانال خرطومی با عایق الاستومریک ،برای اطمینان از عملیات هوابندی از نوارچسب یا تیپ برزنتی یا آلومینیومی نیز استفاده می گردد. 

ب-سه راهی۹۰درجه همقطر کانال خرطومی با عایق الاستومریک: 

در هوارسانی با کانال خرطومی با عایق الاستومریک ،هر زمان که نیاز به هدایت هوا به دو سمتی که با هم زاویه ۹۰ درجه می سازند باشد،از سه راه نوددرجه همقطرِ خرطومی با عایق الاستومریک استفاده می شود. 

این قطعه ی کانال خرطومی با عایق الاستومریک از ورق گالوانیزه با ضخامت های گوناگون ساخته می شود.قطر کانال خرطومی با عایق الاستومریک ،با ضخامت ورق گالوانیزه رابطه مستقیم دارد(هرچه قطر کانال خرطومی با عایق الاستومریک بیشتر باشد،ضخامت ورق گالوانیزه ی سه راه نیز بالاتر می رود). 

در پنج سانتیِ لبه های سه دهانه ی این سه راه،برجستگی بنام رُخ تعبیه می شود تا میزان گیر و اتصالِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک به بیشترین میزان ارتقا یابد. 

سه راهیِ رابط کانال خرطومی با عایق الاستومریک ،دارای دو قطعه از جمله لوله اصلی و نافی می باشد که اتصالِ این دوقطعه به هم بصورت هوابند از اصول اصلی می باشد. 

تمام قطرهای دهانه های این سه راهی با ۳ تا ۵ میل کمتر از قطرداخلی کانال خرطومی با عایق الاستومریک ،طراحی و تولید می شود. 

این قطعه ی کانال خرطومی با عایق الاستومریک دارای "تِیک آف" یا تقسیم کننده ی هوا نمی باشد. 

برای تثبیت و مهار این قطعه ی کانال خرطومی در سقف یا روی دیوار حتما باید از ساپورتِ غیرتیز و غیربُرنده استفاده کرد،زیرا در صورت واردآمدنِ ضربه یا اثرِ بُرنده بر سطح کانال خرطومی با عایق الاستومریک ،بواسطه ی ساپورت، ساختار خرطومی با عایق الاستومریک پاره یا سوراخ می گردد و از همان نقطه نشت پیدا کرده و افت فشار در سیستم هوارسانی ایجاد میرشود. 

تمام نقاط اتصالیِ سه راهِ رابط کانال خرطومی با عایق الاستومریک ،به خودِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک بوسیله بست هوابندی محکم و تثبیت می شود.گاهاً برای اثرگذاریِ کاملِ بست هوابندی،در اطراف بست هوابندی از چسب ها یا تِیپ های هوابندی(برزنتی یا فویلی آلومینیومی)نیز استفاده می گردد تا کل مسیر کانال خرطومی با عایق الاستومریک بصورت کامل هوابن گردد. 

پ- سه راهی ۹۰ درجه غیرهمقطر کانال خرطومی با عایق الاستومریک : 

اگر هوای عبوری از کانال خرطومی با عایق الاستومریک از لوله اصلی به یک انشعاب غیر همقطر با زاویه ۹۰درجه تغییرمسیر دهد نیاز به این قطعه کانال خرطومی با عایق الاستومریک می باشد. 

این قطعه خرطومی با عایق الاستومریک هوای لوله اصلی را با تغییر فشار داخل مسیری با قطر کمتر هدایت می کند و با کوچک شدنِ قطر تا حدودی باعث تعدیل فشار هوا شده و امکان تخصیصِ دورشته هوا را در مسیر کانال خرطومی با عایق الاستومریک ایجاد می کند. 

همانطور که از نام این قطعه کانال خرطومی با عایق الاستومریک بر می آید دارای سه دهانه ی هوا می باشد که دهانه های اصلی دارای قطر همسان و قطر نافیِ این سه راهیِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک کوچکتر از قطرِ دیگر دهانه هاست.به نوعی این این تغییرِ قطر کانال خرطومی با عایق الاستومریک نقش take off را ایفا کرده و فشار لازم را در مسیر کانال خرطومی با عایق الاستومریک ایجاد و تعیین می کند. 

جنس این سه راهیِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک از ورق گالوانیزه می باشد و ضخامت آن نیز با قطر کانال خرطومی با عایق الاستومریک متناسب است یعنی هرچه قطر کانال خرطومی با عایق الاستومریک بالاتر می رود ضخامت ورق این سه راهی نیز افزایش می یابد. 

در ۳ تا ۵ سانتیِ تمامِ دهانه های این سه راهیِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک نیز برجستگی رُخ تعبیه می شود که هم باعث استحکام گِردیِ هر دهانه و هم باعث گیراییِ بیشترِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک به این قطعه رابط می شود.لازم به توضیح است قطر لوله های این سه راهی به میزان ۳ تا ۵ میل کمتر از قطر اصلی و داخلیِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک می باشد تا به راحتی عملیات کاور و همپوشانیِ کانال خرطومی بر روی سه راهی انجام پذیر باشد. 

پس از همپوشانیِ دهانه های این سه راهی با کانال خرطومی با عایق الاستومریک نوبت به استفاده از بست هوابندیِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک می رسد. 

پس از استفاده از بست هوابندی روی نقطه ی اتصالِ سه راهی و کانال خرطومی با عایق الاستومریک از نوار چسب آلومینیومی یا برزنتی استفاده می کنیم و عملیات هوابندیِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک را تکمیل میکنیم. 

برای عدم آسیب رسانی به ساختار کانال خرطومی با عایق الاستومریک از ساپورتهای استاندارد و غیرتیز برای نگهداری و مهار این سه راهی استفاده می گردد.این سه راهیِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک را هم در سقف کاذب هم سقف های معمولی و حتی روی دیوار هم می توان نصب نمود.

ت- سه راهی ۴۵درجه همقطرِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک : 

این قطعه، هوای داخل کانال خرطومی با عایق الاستومریک را در دو مسیر با زاویه ۴۵ درجه و با قطر یکسان تقسیم می کند.این سه راهیِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک دارای یک ورودیِ هوا بعنوان لوله ی اصلی و یک نافیِ همقطر با زاویه ۴۵ درجه می باشد.همانطور که گفته شد ساختارِ این قطعه از دو حجم استوانه ای با نام های لوله اصلی و نافی تشکیل شده است که بصورت ۴۵ درجه به هم متصل می شوند.این اتصال و به هم چسبانی باید بصورت هوابند و آببند،صورت پذیرد تا هوای داخل داکت خرطومی با عایق الاستومریک نشت نکند.این قطعه ی کانال خرطومی با عایق الاستومریک از ورق گالوانیزه در قطرهای متفاوت و ضخامت های گوناگون ساخته می شود.ضخامت ورق این سه راهی به قطرِخودِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک مربوط می شود و هرچه به قطر کانال خرطومی با عایق الاستومریک افزوده شود به ضخامت این ورق نیز اضافه می شود.دهانه هر سه وجوه لوله این سه راهیِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک دارای برجستگیِ رُخ می باشد تا خُلل و فُرجِ این برجستگی به گیراییِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک بیشتر کمک کند. 

در این سه راهیِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک قطر تمام دهانه ها یکسان می باشد و تقسیم هوا صرفا به دو مسیرِ مجزا با زاویه ۴۵ درجه مربوط می باشد.زاویه ی ۴۵ درجه ، کارِ تقسیم هوای لوله ی اصلی را سهولت بخشیده و هوا به راحتی در دولاینِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک تعدیل و تقسیم می شود. 

پس از اتصال لوله اصلی به نافی بصورتِ هوا بند،کارِ اتصالِ دهانه های لوله های سه راهیِ به خودِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک می رسد.این اتصال بوسیله بست هوابندی روی نقطه اتصالِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک به سه راهی،تثبیت می شود. 

قطر دهانه های لوله های این سه راهی کمی کوچکتر از قطرِ داخلِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک کوچکتر است که بتواند به راحتی در داخل کانال خرطومی با عایق الاستومریک فرورفته و عملیات اتصال به راحتی انجام گیرد. 

اگر بخواهیم نقطه اتصالِ سه راهی به کانال خرطومی با عایق الاستومریک را کاملا هوا بند کنیم پس از بست هوابندی از نوار چسب برزنتی یا آلومینیومی استفاده می شود. 

سه راهی ۴۵درجه غیرهمقطرِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک بوسیله یک ساپورتِ غیرتیز در جای خود تثبیت و مهار می شود. 

ث-سه راهی۴۵درجه غیرهمقطرِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک :  

برای هدایت هوای لاین اصلیِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک به یک کانال فرعی،از این سه راهی استفاده می شود.طبعاً قطرِلوله اصلی ِ این سه راهی بزرگتر از قطر لوله فرعی(نافی) می باشد.با ایجاد این لوله فرعی، هوای داخل لوله اصلیِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک با فشار بیشتر در داخل این لاین جاری می شود.فشار و سرعت هوای عبوری لز این لاین فرعیِ سه راهیِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک  دقیقا به محاسبه و میزان قطر ان بر می گردد.زاویه ۴۵ درجه ی نافیِ این سه راهی باعث هدایت هوا با شیب ملایم و مناسب در آن می شود. 

لاین فرعی یا نافیِ این سه راهیِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک را لزوما بصورت هوابند به لوله اصلی متصل نمود.در صورت هرگونه نشت هوا از نقطه ی اتصال لوله اصلی به نافی،اقت فشار و راندمان در لاین خرطومی با عایق الاستومریک پدید می آید. 

جنس این سه راهیِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک از ورق گالوانیزه می باشدو ضخامت ان با افزایش قطر کانال خرطومی با عایق الاستومریک افزایش می یابد.این سه راهیِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک دارای سه دهانه ی ورودی و خروجی می باشد که هر سه دهانه برای استحکام و گیراییِ بیشتر به خودِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک ،به برجستگیِ رُخ مجهز می شود.این برجستگی باعث ایجاد ترمز در حرکت و دررفتنِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک از نقطه اتصال می شود.فاصله ی این برجستگی از هرسه دهانه به اندازه سه تا پنج سانتیمتر می باشد. 

البته شایان ذکر است برای راحتتر فرورفتنِ این قطعه رابطِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک در ساختارِ خودِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک ،قطرِ آنرا به میزان ۵ میل کوچکتر در نظر می گیرند تا به راحتی در هم فرورفته و مشکلی در اتصال ایجاد نگردد. 

پس از داخل کردنِ لبه ی دهانه سه راهی در کانال خرطومی با عایق الاستومریک از بست هوا بندی برای تثبیت نقطه اتصال استفاده می گردد که البته باید پیچ بست هوابندی تا حدامکان محکم گردد.پس از بست هوابندی نیز برای اطمینان از عدم نشت هوا از لاین کانال خرطومی با عایق الاستومریک از چسب برزنتی یا فویل آلومینیومی استفاده می گردد تا کل عملیات هوابندی به اتمام برسد. 

برای جانمایی و تثبیت این سه راهیِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک از ساپورتهای غیربُرنده و غیرتیز استفاده می گردد تا در اثرِ برخوردِ ناخودآگاهِ ان با بدنه کانال خرطومی با عایق الاستومریک صدمه،آسیب یا پارگی در بدنه ی کانال خرطومی با عایق الاستومریک پیش نیاید. 

این سه راهیِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک را هم روی انواع سقف(از جمله سقف اصلی و سقف کاذب) و نیز روی دیوار می توان نصب و تعبیه نمود.

ج-سه راه-شلواره نوددرجه همقطرِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک : 

این سه راهیِ کانالدخرطومی با عایق الاستومریک دارای یک ورودی و دو خروجی هوا با امکان تقسیم هوای مساوی که با "تِیک آف" ،تقسیم هوا را انجام می دهد تشکیل شده است.تمامیِ اقطارِ ورودی و خروجیِ این سه راهِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک همسان می یاشد.این قطعه ی کانال خرطومی با عایق الاستومریک با تقسیم هوای ورودی باعث تقسیم و تعدیل فشار هوا می گردد.سه راه شلواره نوددرجه همقطر کانال خرطومی با عایق الاستومریک هم برای تقسیم هوای یکسان در سیستم مکش و دمش بصورت کاربرد دوگانه قابل استفاده می باشد.جنسِ این سه راه شلواره ی کانال خرطومی با عایق الاستومریک از ورق گالوانیزه می باشد.ضخامت ورق گالوانیزه ی این قطعه ی کانال خرطومی با عایق الاستومریک دقیقا به قطر کانال خرطومی با عایق الاستومریک مرتبط است،هرچه قطر کانال خرطومی با عایق الاستومریک بیشتر باشد،ضخامتِ این قطعه رابطِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک نیز افزایش می یابد. 

از جمله موارد مهم در ساختِ این رابط کانال خرطومی با عایق الاستومریک مونتاژِ تکه های شابلونِ آن می باشد که حتماً باید این تکه ها بصورت هوابند به همدیگر متصل شوند، تا از نشت هوا و افت فشار و افت راندمانِ دمش و مکش در لاین کانالدخرطومی با عایق الاستومریک جلوگیری گردد. 

در سه سانتی تا پنج سانتیِ لبه ی دهانه های این قطعه ی کانال خرطومی با عایق الاستومریک ،یک برجستگی به نام رّخ تعبیه می گردد تا با ایجاد گیر و اصطکاک از جداشدنِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک از این قطعه جلوگیری شود.قطر دهانه های سه راهیِ رابط، از قطرِ داخلیِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک به میزان نیم سانت کوچکتر در نظر گرفته می شود تا سه راهی به راحتی در ساختارِ داخلیِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک فرورفته و امکان هوابندی و استفاده از بست وجود داشته باشد. 

همانطور که اشاره شد پس از همپوشانیِ سه راهی و کانال خرطومی با عایق الاستومریک ،نوبت به کاربردِ بست هوابندی بر روی نقطه ی اتصال می رسد.با تعبیه ی این بست هم کانال خرطومی با عایق الاستومریک در محل اتصال تثبیت می شود و هم بخشِ عمده ای عملیات هوابنرچدی کامل می شود. 

 
پس از تثبیت کانال خرطومی با عایق الاستومریک به سه راهی،برای اطمینان از عملیات هوابندی بر روی نقطه اتصال،از چسب هوابندی(نوارچسب آلومینیومی یا برزنتی) استفاده می گردد.در آخر نیز برای جانماییِ این سه راهیِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک می توان از ساپورت و نگهدارنده ی استاندارد و غیرتیز استفاده می گردد.این موضوع به این خاطر است که در صورت برخورد ساپورت به بدنه ی کانال خرطومی با عایق الاستومریک هیچ آسیب و صدمه ای به کانال خرطومی با عایق الاستومریک وارد نشود
 

چ-سه راه شلواره ۹۰ غیرهمقطر کانال خرطومی با عایق الاستومریک :

هرگاه بخواهیم هوای عبوری از کانال خرطومی با عایق الاستومریک را از یک لاین با قطرِخاص به دو لاین با قطرهای کوچکتر در زاویه ۹۰درجه هدایت کنیم از این سه راهِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک استفاده می کنیم.کاهشِ قطر باله های کوچکِ این سه راهِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک باعث افزایش فشار هوای عبوری از باله های کانال خرطومی با عایق الاستومریک شده و مقدار هوای لازم برای هر محیط به میزان کافی تغذیه شود.این قطعه ی کانال خرطومی عایق الاستومریک عملیات تقسیم هوا را بصورت "تِیک آف" و دقیق انجام می دهد.نکته مهم در ساخت و مونتاژ این سه راهیِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک مهم است چسباندنِ قطعات بصورت هوابند می باشد.برای دقت در عملیات مونتاژ تکه های این سعه راهیِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک تمامِ شابلون ها بوسیله نرم افزار بصورت دقیق طراحی شده و سپس بوسیله دستگاه سی ان سی دقیقا برش داده می شوند و پس از برش با دستگاههای پیشرفته و جدید کلیه تکه های سه راهیِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک به هم متصل می شوند. 

همانطور که اشاره شد جنس این سه راهیِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک نیز از ورق گالوانیزه می باشد.ضخامت سه راهیِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک با افزایش قطرِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک به یک تناسب افزایش می یابد. 

تمام دهانه های سه راهیِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک بوسیله رُخ مستحکم می شوند.علاوه بر استحکام دهانه های سه راهی کانال خرطومی با عایق الاستومریک با تجهیز آن به رُخ، از دررفتن و خارج شدنِ آن از داخل ساختار کانال خرطومی با عایق الاستومریک جلوگیری می گردد. 

لازم به ذکر است برای سهولتِ فرورفتنِ دهانه های سه راه در ساختار داخلی کانال خرطومی با عایق الاستومریک باید قطرِ دهانه های سه راه در حدود ۵ میل از قطر داخلیِ خودِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک کوچکتر باشد. 

جهت تکمیل مراحل اجرا و نصب لاین خرطومی با عایق الاستومریک بعد از فرو کردنِ دهانه ی سه راه در برای استحکام کامل و تثبیت نقطه اتصالِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک به سه راهی،باید حتما از بست هوابندی بر روی نقطه اتصال استفاده نمود.این بست از جداشدنِ احتمالیِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک از سه راهی جلوگیری نموده و دوام اتصال را به عهده دارد. 

پس از استفاده از بست هوابندی بر روی نقطه اتصال کانال خرطومی با عایق الاستومریک به سه راهی،برای اطمینان از هوابندی و عدم احتمالِ نشت هوا از نقطه اتصال از نوارچسب یا تِیپ برزنتی و آلومینیومی نیز استفاده می گردد. 

نکته ی دیگر که رعایت آن در زمان نصب الزامی است،برای نصب سه راهیِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک در جای خود لزوما باید از ساپورتِ نگهدارنده استاندارد و غیرِ تیز استفاده نمود تا در زمانِ برخوردِ احتمالیِ ساپورت به بدنه ی کانال خرطومی با عایق الاستومریک آسیبی وارد نشود.

ح- سه راه-تبدیلِ نود درجه ی همقطرِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک : 

این سه راهیِ کانال خرطومی عملِ تبدیل و تغییر قطر و فشار کانال خرطومی با عایق الاستومریک را در مسیرِ لوله ی اصلیِ خود انجام می دهد و با این تبدیل هم میزان هوا و هم میزان فشارِ خروجیِ هوای لوله ی اصلیِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک تغییر می کند و هم میزان هوارسانی به نافیِ این سه راهِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک تقویت می شود.لازم به ذکر است زاویه ی لوله ی اصلیِ این سه راهِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک با نافیِ آن ۹۰ درجه می باشد.قطر لوله ی اصلیِ این سه راه کانال خرطومی با عایق الاستومریک با قطرِ نافی، همسان می باشد و تغییر قطر فقط در اتدادِ لوله اصلیِ این قطعه ی کانال خرطومی با عایق الاستومریک اتفاق می افتد. 

در واقع نقش این تغییرقطر با نقش تیک آف در بقیه انواع سه راه های کانال خرطومی با عایق الاستومریک نقشی یکسان است.با این تعییر قطر عملیات تقسیم،تعدیل و هدایتِ استانداردِ هوا در تمامیِ دهانه های این سه راهیِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک با موفقیت و راندمان بالا صورت می پذیرد.طول و زاویه ی شیب تبدیل این سه راهی نیز باید بین ۷ تا ۱۰ درصد باشد تا هوا با شیب ملایم و استاندارد از یک مقطع به مقطع دیگر بدون صدا و لرزش وارد شود. 

جنس این سه راه-تبدیل از ورق گالوانیزه می باشد که ضخامت این ورق نیز با قطر خودِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک تناسب کامل دارد و هرچه قطر کانال خرطومی با عایق الاستومریک بیشتر شود ضخامت ورقِ سه راه تبدیلِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک نیز افزایش می یابد. 

بر دهانه ی هریک از مقاطعِ این سه راه کانال خرطومی با عایق الاستومریک ،جهت تحکیم و دوام بیشتر از برجستگیِ رخ استفاده می گردد.این برجستگی باعث قوامِ هر دهانه ی سه راه کانال خرطومی با عایق الاستومریک گشته و نیز باعث گیرایی و همپوشانیِ بهترِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک به سه راهی میگردد. 

با توجه به چهارتکه بودنِ بدنه ی این سه راهِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک ،لذا مونتاژِ آن به لحاظ استاندارد و هوابند،از اهمیت ویژه ای برخوردار است.جهت تامینِ این مهم در ساختار سه راه کانال خرطومی با عایق الاستومریک باید از نرم افزارهای پیشرفته در این زمینه استفاده نمود و پس از طراحی،برای برشِ قطعات از دستگاههای پیشرفته ی سی ان سی استفاده نمود تا مونتاژ قطعات سه راه کانال خرطومی با عایق الاستومریک به صورت کاملا چِفت صورت پذیرد و از احتمال هرگونه نشتی جلوگیری بعمل آید. 

پس از مونتاژ بدنه ی سه راه کانال خرطومی با عایق الاستومریک نوبت به مرحله ی نصب و تداخل لوله ی سه راهی در داخل ساختار کانال خرطومی با عایق الاستومریک می رسد.درداین مرحله باید جهت تثبیت نقطه اتصال سه راهی به کانال خرطومی با عایق الاستومریک از بست هوابندی استفاده می شود.با محکم کردنِ پیچِ بست هوابندی تقریبا نود درصدِ هوابندی به پایان می رسد.پس از این مرحله نوبت به چسب هوابندی(نوار چسب برزنتی یا آلومینیومی) می رسد که تمام مراحل هوابندی با موفقیت، انجام پذیرفته باشد. 

در زمان نصب سه راه کانال خرطومی با عایق الاستومریک نیز لزوما باید از ساپورت استاندارد استفاده سود تا آسیبی به بدنه ی کانال خرطومی از این ساپورتها متصور نشود.

خ- زانوی نوددرجه همقطر کانال خرطومی با عایق الاستومریک : 

هرگاه نیاز باشد هوای پشت دریچه گرد را دقیقا همقطر با قطر کانال خرطومی با عایق الاستومریک تغذیه کنیم از زانوی نود درجه همقطرِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک هوا استفاده می کنیم.این رابط کانال خرطومی با عایق الاستومریک هوا را بدون هیچ تغییر فشار و با فشار اصلی از طریق معبرِ دریچه گرد به محیط هدایت می کند.ساختار این زانوی کانال خرطومی با عایق  الاستومریک از ورق گالوانیزه بوده و ضخامت این ورق نیز به بزرکی یا کوچکیِ قطر کانال خرطومی با عایق الاستومریک بستگی دارد.این زانوی کانال خرطومی یا عایق الاستومریک از تکه های چهار یا پنج گانه تشکیل شده که در هر حالت با اِیرِ خاصی هوا را از خود عبود می دهد.کیفیتِ مونتاژ و همچسبانیِ تکه های این زانوی کانال خرطومی با عایق الاستومریک در هوابندیِ آن بسیار تاثیر دارد.در واقع هرگونه اهمال و تساهل در ساختِ زانوی کانال خرطومی با عایق الاستومریک باعث عملکردِ نامناسبِ آن شده که در نهایت نیز به پِرت هوا و افت فشار و افت راندمانِ زانوی کانال خرطومی با عایق الاستومریک می گردد. 

برای رعایت این مهم باید از زمان طراحی به چند موضوع دقت نمود.اول اینکه طراحیِ تکه های زانوی کانال خرطومی با عایق الاستومریک بوسیله نرم افزارهای پیشرفته انجام پذیرد و در مرحله بعد بُرش این تکه های طراحی شده نیز با دستگاههای سی ان سی بصورت دقیق و ظریف به انجام برسد تا در زمان به هم چسباندن قطعات هم به راحتی این کار انجام پذیرد و هم تمامیِ استانداردهای این کار حفظ گردد. 

لازم به ذکر است قطرِ بیرونیِ این زانو باید به میزان پنج میل از قطر داخلیِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک کوچکتر باشد تا این زانو به راحتی در داخل کانال خرطومی با عایق الاستومریک گردد. 

بر سه تا پنج سانتیِ دهانه ی هر لبه از زانوی همقطرِ رابطِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک برای ایجاد استحکام از یک برجستگی به نام رُخ استفاده می گردد.این رُخ باعث استحکام و قوتِ دهانه زانوی کانال خرطومی با عایق الاستومریک می گردد.ضمنا از مزایای دیگرِ ایجادِ رُخ در دهانه های زانوی همقطرِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک ،ایجاد اصطکاکِ لازم در نقطه ی اتصال برای عدم جداشدنِ زانو از خودِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک می باشد. 

پس از تداخل زانوی همقطر به کانال خرطومی با عایق الاستومریک ،جهت تثبیت این قطعه به هم از بست هوابندی استفاده می گردد.این بست علاوه بر محکم کردنِ نقطه اتصال زانو به کانال خرطومی با عایق الاستومریک وظیفه هوابندیِ نقطه اتصال را نیز به عهده دارد. اما باید دانست که حتی در محکم ترین حالت بسته بودنِ پیچِ این بست،باز هم برای هوابندیِ کاملِ نقطه ی اتصالِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک به زانوی همقطر، نیاز به نوار چسبِ هوابندی(تیپِ فویل آلومینیومی یا برزنتی) می باشد تا عملیات هوابندی به تکامل برسد. 

برای حفظ و نصب زانوی همقطر کانال خرطومی با عایق الاستومریک استفاده از ساپورتهای نگهدارنده ی مناسب الزامی می باشد تا آسیبی به ساختار کانال خرطومی با عایق الاستومریک وارد نگردد. 

د- زانوی نوددرجه غیرهمقطر(چُپُقی) کانال خرطومی با عایق الاستومریک : 

هرزمان نیاز باشد که هوای داخل کانال خرطومی با اِعمالِ تغییرِ قطر به دریچه گرد و از آنجا به محیط وارد گردد استفاده از این زانوی غیرهمقطر (چُپُقی) الزامی می باشد.این زانوی کانال خرطومی با عایق الاستومریک دارای دو دهانه غیرهمقطر می باشد.این حالتِ متغیرِ زانوی چپقیِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک به طراح این اجازه را می دهد که برای رعایت همقطریِ دریچه های گرد در دهانه ی هر انشعاب به راحتی عمل کرده و هارمونی در همقطریِ دریچه ها را رعایت نماید.البته عموماِ این تغییرقطرِ زانوی کانال خرطومی با عایق الاستومریک در زمان کاربرد، از قطر کوچک به قطر بزرگ عمل میکند تا هوای ورودی به محیط در گلوگاهِ دریچه گرد دچار خفگی و در نتیجه ایجاد زوزه و صدای مزاحم نشود. 

جنس زانوی چپقیِ کامال خرطومی با عایق الاستومریک از ورق گالوانیزه بوده و ضخامت آن نیز به قطر چپقی وابسته است.بدیهی است هرچه قطر چپقیِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک بیشتر گردد ضخامت ورق زانوی چپقی کانال خرطومی با عایق الاستومریک نیز بیشتر می گردد. 

زانوی چپقی کانال خرطومی با عایق الاستومریک نیز از تکه های متفاوت و غیرمتقارن تشکیل شده که موضوع مونتاژِ صحیح و اصولی برای آببندیِ کاملِ لاین کانال خرطومی با عایق الاستومریک را تضمین می کند.به همین منظور طراحی این تکه ها با نرم افزارهای دقیق صورت پذیرفته و بُرش تکه های چپقیِ ِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک نیز بوسیله دستگاههای سی ان سی بصورت ماشینی انجام می گیرد تا در زمان مونتاز ،عملیات همچسبانیِ قطعات به راحتی ، سهولت و با اطمینان انجام گیرد. 

برای تسهیل در تداخل لبه های زانوی چپقی در ساختار داخلی کانال خرطومی با عایق الاستومریک لزوما باید قطرِ چپقی به میزان ۵ میل از قطر داخلیِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک کمتر باشد.خلاء این کاهش قطر بوسیله برجستگیِ رُخ که در سه تا پنج سانتیِ لبه های زانوی چپقیِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک ایجاد می شود جبران می گردد.این برجستگی هم باعث تحکیم ساختار دهانه های چپقی کانال خرطومی با عایق الاستومریک می گردد و هم باعث گیرکردنِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک در زمان فشار هوای بالای هوا و جلوگیری از جداشدنِ چپقی از کانال خرطومی با عایق الاستومریک می گردد. 

در زمان اجرا و نصب چپقی به کانال خرطومی با عایق الاستومریک ،پس از فروکردنِ چپقی در داخل کانال خرطومی با عایق الاستومریک ،زمانِ استفاده از بست هوابندی برای تثبیت نقطه ی اتصال چپقی و کانال خرطومی با عایق الاستومریک می رسد.این بست با محکم کردنِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک روی زانوی چپقی هم وظیفه ی تثبیت این دوقطعه را به عهده می گیرد و هم میزانِ بالایی از عملیات هوابندی را ایفا میکند.اما لازم به ذکر است صرفِ استفاده از این بست،عملیات هوابندی را کامل نمیکند و استفاده از نوار چسب آلومینیومی یا نوار چسب برزنتی از عوامل مهم در تکمیل مراحل هوابندی نقطه ی اتصال چپقی به کانال خرطومی با عایق الاستومریک می باشد.برای جانماییِ زانوی چپقی کانال خرطومی با عایق الاستومریک در محل خود استفاده از ساپورت مناسب و نگهدارنده ی استاندارد الزامی می باشد تا ساختار کانال خرطومی با عایق الاستومریک از هرگونه آسیب مصون بماند.

ذ-سه راه شلواره ۴۵ درجه همقطر کانال خررطومی با عایق الاستومریک : 

این سه راهی هوای ورودی از کانال خرطومی با عایق الاستومریک را به دو لاین همقطر با زاویه ی ۴۵ درجه نسبت به هم هدایت می کند.با توجه به عدم تغییر قطر در لاین های فرعیِ این سه راهِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک ،لذا هوای ورودی به هر لاین با مقدار و فشار مساوی تقسیم می شود و شکست و تغییر فشارهوا در دولاین به یک میزان اتفاق می افتد. 

با توجه به زاویه ۴۵ درجه ی این سه راهِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک ،شیب خروج هوا از هردولاین بصورت ملایم و بدون صدا و زوزه انجام می پذیرد. 

ساختارِ این سه راهیِ کانال خرطومی با هایق الاستومریک از ورق گالوانیزه تشکیل یافته و ضخامتِ این ورق نیز به قطر کانال خرطومی بستگی دارد. هرزمان قطر کانال خرطومی با عایق الاستومریک افزایش یابد ضخامت ورقِ این سه راهیِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک نیز افزایش می یابد. 

برای اطمینان از هوابند بودنِ این قطعه ی کانال خرطومی با عایق الاستومریک لزوما باید در زمان طراحی و ساخت تکه های منفردِ این سه راهی،دقت کامل را به خرج داد.ههانطور که اشاره گردید این سه راه کانال خرطومی با عایق الاستومریک ،از همچسبانیِ تکه های متعدد تشکیل می شود.ِلذا در زمان طراحی با توجه به دقت، نرم افزارهای دقیق را بکار میگیریم و برای برشِ این نیز از دستگاههای سی ان سی بهره میگیریم تا دقتِ برش به حداکثرِ ممکن برسد.بعد از برشِ تکه های سه راهی،نوبت به مونتاژ سه راه کانال خرطومی با عایق الاستومریک می رسد. 

پس از مونتاز بر لبه های هر دهانه یک برجستگی بنام رخ ایجاد می کنیم تا هم لبه ها محکم شوند و هم گیراییِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک به دهانه های این سه راه،به حداکثر برسد. 

برای راحتی در زمان تداخل سه راه به کانال خرطومی با عایق الاستومریک ،میزانِ قطرِ سه راه را به مقدارِ نیم سانت از قطرِ داخلیِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک کمتر می گیریم تا به راحتی این عمل به انجام برسد. 

پس از تداخلِ سه راهی در کانال خرطومی با عایق الاستومریک ،برای تثبیت نقطه ی اتصالِ این دو، از بست هوابندی استفاده می گردد.این بست به میزان زیادی هوابندیِ نقطه ی اتصالِ سه راه به کانال خرطومی با عایق الاستومریک را به عهده می گیرد،اما بیش از هوابندی وظیفه ی محکم کردنِ نقطه ی اتصال را به عهده دارد.برای اطمینان از هوابندی باید علاوه بر بست هوابندی از نوار چسب برزنتی یا آلومینیومی نیز علاوه بر بست هوابندی بر روی نقطه ی اتصالِ سه راهی به کانال خرطومی با عایق الاستومریک استفاده نمود. 

پس از اطمینان از مراحل هوابندیِ لاین کانال خرطومی با عایق الاستومریک ،نوبت به نصب و جانماییِ سه راهِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک می رسد که این مهم نیز باید بوسیله ی ساپورتِ استاندارد و غیربُرنده باید صورت پذیرد.لازم به ذکر است سه راه کانال خرطومی با عایق الاستومریک را بر روی سقف کاذب یا دیوار به راحتی می تدان نصب نمود.

ر- تبدیل گرد به گردِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک :  

برای تعییر قطر کانال خرطومی در مسیر مستقیم می توانیم از تبدیلِ گرد به گردِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک بهره جست.این قطعه ی کانال خرطومی با عایق الاستومریک هوای داخلیِ لاین خرطومی با عایق الاستومریک را با افزایش یا کاهش قطر و فشار به میزان لازم هدایت می کند. 

پس هر زمان بر اثر طول زیادِ لاین خرطومی با عایق الاستومریک فشار هوا با افت راندمان مواجه باشد از این قطعه تبدیل کانال خرطومی با عایق الاستومریک استفاده می گردد. 

برای ساخت این تبدیل کانال خرطومی با عایق الاستومریک از ورق گالوانیزه در ضخامت های گوناگون استفاده می شود.میزان ضخامت ورق گالوانیزه ی تبدیل به کوچکی یا بزرگیِ قطر کانال خرطومی با عایق الاستومریک برمی گردد.هرچه قطرِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک افزایش می یابد به ضخامت ورق تبدیل نیز افزوده می شود. 

تبدیل کانال خرطومی با عایق الاستومریک بصورت مجزا از سه قطعه تشکیل شده است که نوع و کیفیت مونتاژ این سه تکه از تبدیل کانال خرطومی با عایق الاستومریک به راندمان نهاییِ مفیدِ این تبدیل کمک شایانی می کند.زیرا اگر این مونتاژ و چسباندن تکه های مجزای تبدیلِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک به خوبی صورت نگیرد احتمال هرگونه نشت هوا و افت فشارِ لاین خرطومی با عایق الاستومریک به شدت بالا می رود.به همین منظور در اولین مرحله از ساخت تبدیل گردِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک ،طراحیِ شابلون هرقطعه بوسیله ی نرم افزارهای مربوطه و پیشرفته انجام پذیرفته و پس از طراحی شابلون ها،نوبت به برشِ تکه های کانال خرطومی با عایق الاستومریک می رسد.برشِ قطعات تبدیل گردِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک بوسیله ی دستگاه سی ان سی  وبا دقت بالا صورت گرفته و پس از برش نیز مرحله همچسبانیِ قطعاتِ برش خورده ی فرا می رسد. 

برای همچسبانیِ قطعات تبدیل گرد کانال خرطومی با عایق الاستومریک نیز از دستگاههای جدید و پیشرفته استفاده می ،ردد که استحکامِ نهاییِ تبدیل کانال خرطومی با لایق الاستومریک به حداکثر ممکن ارتقا یابد. 

پس از مونتاژ و ایجادِ ساختارِ اولیه ی تبدیل کانال خرطومی با لایق الاستومریک ،در لبه های هردهانه از این تبدیل کانال خرطومی با عایق الاستومریک برجستگیِ نیمدایره ایِ رُخ ایجاد می شود.این رُخ باعث قوام و استحکامِ بیشترِ دهانه های تبدیل گرد کانال خرطومی با عایق الاستومریک می شود.علاوه بر استحکام، ویژگیِ دیگرِ این تبدیل گیر کردن به ساختارِ درونیِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک و عدمِ راحت جداشدنِ آن از تبدیل، درزمان عبور جریان هوا با فشار بالا از داخل لاین خرطومی با هایق الاستومریک می باشد. 

در اینجا بیانِ این نکته ضروریست که در زمان طراحیِ شابلون تکه های تبدیل کانال خرطومی با عایق الاستومریک حتما باید قطر هر دهانه از تبدیل کانال خرطومی را به میزان نیم سانت از قطرِ داخلیِ خودِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک کمتر در نظر گرفت تا تبدیل به راحتی در درون ساختار کانال خرطومی با عایق الاستومریک جا گرفته و عملیات تداخلِ این دو قطعه به راحتی انجام گیرد. 

پس از تداخل لبه های تبدیل در درون کانال خرطومی با عایق الاستومریک باید بوسیله بست هوابندی عملیات تثبیت این دوقطعه بر روی همدیگر را به انجام رسانیم.بست هم وظیفه ی محکم کردنِ نقطه ی اتصال را بر عهده می گیرد و هم به میزان زیادی از هوابندی را در این نقطه به دوش می کشد.همانطور که اشاره گردید این بست علیرغم نام خود،اما بطور کامل هوابند نمیکند و برای هوابندیِ کامل از چسبِ نواریِ آلومینیومی یا برزنتی استفاده می گردد تا هوابندی با اطمینان به پایان برسد. 

پس از هوابندیِ نقطه اتصال تبدیل به کانال خرطومی با عایق الاستومریک نوبت به نصب تبدیل در محل مورد نظر با استفاده از ساپورات استاندارد می رسد.

ز- سه راه-تبدیل ۴۵ درجه همقطرِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک

 

این سه راه هوای لاینِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک را در مسیر خود به دو لاین با قطرهای متفاوت که با هم زاویه ۴۵ درجه می سازند هدایت می کند.این قطعه ی مرکبِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک از یک قطعه تبدیلِ کانال اصلی و یک نافی همقطرِ لاینِ اصلیِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک با زاویه ۴۵ درجه تشکیل شده است.این قطعه باعث می شود هوای اصلیِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک بصورت کاملا محاسبه شده و فشارهوای مورد نیاز جهت هرمسیر،از داخل این قطعه ی کانال خرطومی با عایق الاستومریک به مسیرهای مریوطه هدایت شود. 

جنس و ساختارِ این سه راهِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک از ورق گالوانیزه با ضخامت های متنوع می باشد.ضخامت ورق گالوانیزه ی این سه راه بنا به تناسب قطر کانال خرطومی با عایق الاستومریک تعیین می گردد. طبعا هرچه قطر کانال خرطومی با عایق الاستومریک بالا باشد ضخامت ورقِ سه راه-تبدیلِ ۴۵ درجه همقطر کانال خرطومی با عایق الاستومریک نیز افزایش می یابد. 

با توجه به تعداد زیادِ تکه های این قطعه ی کانال خرطومی با عایق الاستومریک باید در مونتاژ و به هم چسبانیِ این تکه ها دقتِ کامل را به خرج داد تا از نقاط اتصالِ تکه های این سه راه-تبدیلِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک نشت هوا ایجاد نشود. 

برای امکانِ مونتاژ خوب باید از مرحله ی طراحیِ تکه های این قطعه ی سه راه-تبدیلِ کانال خرطرطومی با عایق الاستومریک دقت کامل به خرج داده شود تا هنگام به همچسبانیِ قطعاتِ سه راهیِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک خللی پیش نیاید.علاوه بر طراحیِ دقیقِ این یه راهِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک برشِ دقیقِ تکه های هرشابلونِ این سه راهِ خرطومی با عایق الاستومریک می باشد که این کار نیز بوسیله دستگاههای برشِ دقیقِ سی ان سی انجام می پذیرد. 

پس از مونتاژ تکه های سه راه-تبدیل ۴۵ درجه همقطر ِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک ،در تمام دهانه های ورودی و خروجیِ این سه راهی از یک برجستگی به نام رُخ ایجاد می شود که مقاومت و استحکامِ هر دهانه در برابرِ ضربه و یا هر مورد دیگر بصورت مضاعف بالاتر برود.این برجستگی علاوه بر افزایش استحکام هر دهانه ی سه راهِ خرطومی با عایق الاستومریک ،باعث تحکیمِ بیشتر کانال خرطومی با عایق الاستومریک بر روی سه راه می گردد. 

قطر هر دهانه ی سه راه کانال خرطومی با عایق الاستومریک برای تسهیل در تداخلِ این دهانه ها در داخلِ ساختار کانال خرطومی با عایق الاستومریک ،به میزان نیم سانت کوچکتر از قطر کانال خرطومی با عایق الاستومریک در نظر گرفته می شود تا عملیات نصب این سه راهیِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک به سهولت و دقت به انجام برسد. 

پس از تداخل سه راهی در داخل کانال خرطومی با عایق الاستومریک ،نوبت به تثبیتِ این نقطه ی اتصال می رسد.این کار نیز بوسیله بست هوابندی صورت می گیرد. بست هوابندی ،هم باعث تثبیت نقطه ی اتصالِ سه راه به کانال خرطومی با عایق الاستومریک می شود و هم وظیفه اصلیِ هوابندیِ این نقطه را عهده دار می باشد.اما لازم به ذکر است برای تکمیل سیستم هوابندیِ لاین خرطومی با عایق الاستومریک ،پس از استفاده از بست هوابندی،از نوار چسب یا تیپ برزنتی و آلومینیومی استفاده می شود.این چسب ها هم بصورت ساده و هم بصورت مسلح(نخدار) قابل استفاده می باشد. 

این نوار چسب ها امکان نشت هوا را تقریباً به صفر می رساند. 

ژ- سه راه-شلواره ۴۵ درجه غیر همقطرِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک :  

این قطعه نیز از قطعات رابط ِ سیستم هوارسانی از طریق کانال خدرطومی با عایق الاستومریک می باشد که هوای لاین اصلی را بصورت نامنطم به دو لاین غیر همقطر که با هم زاویه ی ۴۵ درجه ایجاد می کنند تقسیم و هدایت می کند.جنس این قطعه ی رابطِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک از ورق گالوانیزه بوده و دارای شابلونِ پیچیده ای می باشد.برای ساخت این قطعه باید در زمان طراحیِ هریک از تکه های این سه راهیِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک ، از ترم افزار مربوطه استفاده نمود تا در زمان مونتاژِ این تکه ها و تجمیع نهاییِ قطعه ی کلیِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک دچار مشکل نگردیم.زیرا اگر احیانا در زمان طراحیِ این قطعه نیز دقت لازم به خرج داده نشود هنگام به همچسبانی و مونتاژ تکه های مربوط به این سه راه کانال خرطومی با عایق الاستومریک دچار مشکل،اختلال و در نهیت احتمال نشت هوا و افت فشار لاین کلیِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک و می شویم.پس از طراحی ِ خوبِ شابلون ها، نوبت به برشِ دقیقِ تکه های قطعات مربوط به این سه راهیِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک می رسد که بوسیله دستگاههای برشِ سی ان سی انجام می گیرد.با انجام و برشِ دقیقِ شابلون های طراحی شده با نرم افزار توسط دستگاه سی ان سی قسمت اعظمی از کیفیت کار به سر انجام می رسد و نوبت به مونتاژ و همچسبانیِ تکه های قطعه ی سه راه-شلواره ی ۴۵درجه غیرهمقطرکانال خرطومی با عایق الاستومریک می رسد. 

با توجه به دقت در طراحی و برشِ تکه ها و قطعاتِ سه راه-شلواره ی ۴۵ درجه ی غیرهمقطرِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک ،مونتاژ این سه راهیِ خرطومی با عایق الاستومریک بوسیله نقطه جوش به راحتی و بدون چالش انجام می پذیرد. 

ضخامت ورق گالوانیزه ی این سه راهیِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک با بزرگای قطر کانال خرطومی با عایق الاستومریک رابط مستقیم دارد.طبعا هرچه قطر کانال خرطومی با عایق الاستومریک بالاتر برود ضخامت ورق گالوانیزه ی این سه راهِ خرطومی با عایق الاستومریک نیز خودبخود بالا می رود. 

تعداد قطعات این سه راهی خرطومی با عایق الاستومریک در قطرهای مختلف بنا به غیرِهمقطر بودن متفاوت است و محدودیتی در اتتخاب،طراحی، مونتاژ و ساخت این سه راهیِ خرطومی با عایق الاستومریک وجود ندارد و این سه راهی خرطومی با عایق الاستومریک در هر قطر و سایزی بدون محدودیت قابل ساخت و تولید می باشد. 

قطر هر دهانه از دهانه های ورودی و خروجیِ سه راه خرطومی با عایق الاستومریک نسبت به قطر داخلیِ ساختار خرطومی با عایق الاستومریک در حدود نیم سانت کوچکتر طراحی می شود تا این سه راهی خرطومی با عایق الاستومریک به راحتی در داخل کانالدخرطومی با عایق الاستومریک جانمایی و نصب شود. 

در سه تا پنج سانتیِ هریک از دهانه های این سه راهیِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک یک برجستگی به نام رُخ ایجاد می شود تا در زمان نصبِ این قطعه از کانال خرطومی با عایق الاستومریک بیشترین گیرایی و اتصال بین سه راهی و کانال خرطومی با عایق الاستومریک ایجاد شود و ایندوقطعه (سه راه و کانال خرطومی با عایق الاستومریک) به راحتی از هم جدا نگردند). 

برای تثبیت کامل کانال خرطومی با عایق الاستومریک روی قطعه ی سه راهی از بست هوابندی استفاده می گردد که این بست به صورت پیچی و محکم این دو قطعه را به هم متصل می کند و از جدا شدنِ سه راه از ساختار کانال خرطومی با عایق الاستومریک در اثر فشار هوای عبوری از داخل کانال خرطومی با عایق الاستومریک جلوگیری می کند.البته برای تکمیل عملیات هوابندی استفاده از چسب یا تیپ هوابندی در انواع برزنتی و آلومینیومی تیز بسیار لازم و ضروری می باشد. 

سه راه شلواره ی ۴۵ درجه ی غیر همقطر کانال خرطومی با عایق الاستومریک را در جاهای مختلفی از قبیل سقف کاذب و یا حتی روی دیوار می توان بوسیله ساپورت های نگهدارنده ی استاندارد نصب و تعبیه نمود.

برای نصب و تعبیه ی سه راه-تبدیلِ ۴۵ درجه ی همقطر کانال خرطومی با عایق الاستومریک در محل خود از ساپورتهای ویژه استفاده می شود.این سه راهِ کانال خرطومی با عایق الاستومریک هم در سقف های کاذب و هم روی دیوارهای مسیرِ عبور قابل نصب می باشد.

 عایق الاستومریک
شرکت تهویه فراز از تامین کننده ی عُمده ی محصول عایق الاستومریک حرارتی، عایق الاستومریک برودتی،عایق الاستومریک صوتی در سطح بازار مصرف کشور می باشد. 
عایق الاستومریک حرارتی و برودتی در دو زیرمجموعه ی عایق الاستومریک رولی(رولی یا پتویی) و همچنین عایق الاستومریک لوله ای تولید و به بازار عرضه می گردد. 
جنس عایق الاستومریک از نوع EPDM می باشد و در انواعِ گوناگونِ عایق الاستومریک ساده، عایق الاستومریک پشت چسبدار، عایق الاستومریک پشت چسبدارِ مسلح(نخدار)، عایق الاستومریک با روکش فویل آلومینیوم در ضخامت هایی مثل ۱۳۰ ، ۱۷۰ و ۲۵۰ میکرونِ فویلی  بصورت چسبدار و غیر چسبدار و همچنین بصورت ساده و مسلح می باشد. 
شرکت تهویه فراز با کسب استانداردها و گواهینامه های لازم و معتبرِ خارجی و داخلی مِنجمله گواهینامه ی فنیِ وزارت راه،مسکن و شهرسازی این اطمینان را به خریداران و مصرف کنندگان محصولِ عایق الاستومریک می دهد تا تیب خاطر از کیفیت محصولِ عایق الاستومریک به کاربرد آن در پروژه های خود بپردازند. 
عایق الاستومریک برودتی و حرارتیِ سلوله بسته از جنس epdm ،نخستین بار نیم قرن پیش از این به بازارِ مصرفِ تاسیساتِ جهانی در کشورهای پیشرفته راه یاقت و بازخورد و تجربه ی بسیار شایانی در زمینه و زیرمجموعه ی  عایق های برودتی و حرارتی از جمله در صنعت تاسیسات،صنایع مکانیک و دیگر صنایع مرتبط ایجاد نمود. 
با توجه به اینکه عایق الاستومریک یا فوم عایق الاستومریک برودتی و حرارتی( فوم الاستومریک EPDM نسوز) نسبت به عایق های سنتی مثل عایق پشم شیشه ارجحیت مطلق پیدا کرده است امروزه به صورت گسترده موردِ کاربردِ اهالیِ صنعتِ تاسیسات،مکانیک و دیگر صنایعِ مرتبط قرار گرفته است. 
سطوح داخلی و بیرونیِ عایق الاستومریک بسیار نرم،منعطف و در عین حال بسیار بادوام است و در برابر رسوبِ آلاینده ها،رطوبت و دیگر موارد فرسایشی بسیار مقاوم است و به همین دلیل در برابر رشد عوامل باکتری و مواردِ بیماری زا و همچنین رشد انواع قارچ ها در محیط اطراف عایق الاستومریک خودبخود جلوگیری بعمل می آید. 
عامل مهمِ دیگر در برتریِ عایق الاستومریک نسبت به عایق های سنتی و قدیمی مقاومت بالای عایق الاستومریک در برابر ضربه یا آسیب های فیزیکی و احتمالی می باشد( عایق الاستومریک epdm مثل عایق پشم شیشه بالافاصله در برابر ضربه یا کشیدگی دچار پارگی یا آسیب هایی از این دست نمی شود). 
عایق الاستومریک یا فوم عایق الاستومریک نسوز علیرغم آسیب هوی جدی در برابرِ ضربه و مسایلی از این دست،بصورت کامل کاراییِ خود را از دست نداده و قسمت باقیمانده ی آن روی محیطِ موردِ مصرف،از رشد قارچ، و نیز از جذب یا نفوذ رطوبت بطور قابل توجهی جلوگیری می کند. 
از جمله موارد مهم و مزیت های ویژه ی عایق الاستومریک این موضوع می باشد که عایق الاستومریک به خودیِ خود در برابر نفوذ رطوبت،حرارت و برودت بطور محسوس،مستقل و قابل قبولی مقاوم بوده و نیازی به پوشش یا کاور اضافی بر سطح آن به دلایل گفته شده احساس نمی شود.زیرا ساختار و ماهیتِ سلول بسته ی عایق الاستومریک بطور ذاتی رطوبت و آب را اصلاً به خود جذب نمی کند.

اگر احیانا در محیط اطراف عایق الاستومریک ،زمینه رشد باکتری یا قارچ هم وجود داشته باشد،با کاربرد فوم عایق الاستومریک به راحتی می توان از پیشرفت و شیوع قارچ و باکتری جلوگیری نمود.فوم عایق الاستومریک با خواص عایق برودتی و حرارتی و خاصیت سلول بسته ی خود به خاطر صلبتی که بطور ذاتی در خود دارد در برابر فشار مقاومتر عمل می کند و دقیقا به همین دلیل نیز ویژگیِ عایق ماندنِ فوم عایق الاستومریک نسبت به عایق های دیگر از قبیل پشم شیشه بیشتر حفظ می گردد. 

عایق الاستومریک سلوله بسته ،در فضای متخلخل و بسته سلولیِ خود از گاز نیتروژن پر شده است و سلول های غیرمرتبط نیز در برابر فشار،رطوبت و بخار مقاوم تر می باشند و ضریب انتقال حرارتی با کاربرد محصولی بنام عایق الاستومریک به شدت افت می یابد. 

از ویژگی های بارز و مهمِ دیگر در ساختار عایق الاستومریک ،عدمِ کاربرد گازهایی مثل cfc  و hcfc می باشد. 

در واقع عایق الاستومریک به مرور و به سرعت به جایگزینی برای سایر عایق های قدیمی و سنتی از قبیل پشم شیشه،پشم سنگ و دیگر متعلقات مربوط به این این نوع عایق ها گردیده است.صنایعی چون پتروشیمی،نفت و گاز،صنایع غذایی،دارویی،بیمارستانی،نساجی و دیگر موارد مشابه و نیز صنایع تاسیساتی بطور خاص مثل موارد موتورخانه های ساختمانی،لوله های سردوگرم،منابع آب گرم،مخزن،کلکتورها و پوشش کانال های تهویه هوا از جمله موارد کاربردِ وسیع عایق الاستومریک در صنعت محسوب می شوند که استفاده از عایق الاستومریک را به امری ناگزیر و حتمی مبدل کرده اند. 

دلایل مهم برای کاربرد عایق الاستومریک حرارتی و برودتی

۱-عایق الاستومریک در برابر خوردگی ،ریش شدن، ریزریز شدن و آسیب هایی از این دست بسیار مقاوم و دارای عمرمفید بالایی است. 

۲- ضریب مقاومت بسیار بالای عایق الاستومریک در برابر نفوذ بخار آب. ۳- عایق الاستومریک ،فوق العاده سبک با جرم حجمی ۴۵ تا ۶۵ کیلوگرم بر مترمکعب است. 

۴- مقاومت عایق الاستومریک در برابر شرایط آب و هوایی خشن. 

۵- سازگاری عایق الاستومریک با محیط زیست بدون انتشار گازهای سمی. 

۶- ضریب انتقال حرارتیِ بسیار پایینِ عایق الاستومریک . 

۷- وزن مناسب و امکان حمل آسانِ عایق الاستومریک . 

۸- عایق الاستومریک به نصاب این امکان را می دهد که با بهترین شرایط ممکن اقدام به نصب نماید. 

۹- ممانعت عایق الاستومریک از انتقال اصوات و نویزهای مزاحم در محیط های مختلف با کاربری های گوناگون. 

۱۰- عایق الاستومریک در برابر ترکیبات آروماتیک و هیدروکربن ها دارای مقاومت بسیار خوبی می باشد. 

۱۱- در زمان اجرا و نصب عایق الاستومریک از هرگونه گرد و غبار و آلاینده های ریز هیچ خبری نمی باشد. 

۱۲- عایق الاستومریک در محیط های اسیدی و بازی به خوبی از خود مقاومت نشان می دهد. 

۱۳- انعطاف پذیریِ عایق الاستومریک باعث می شود امکان نصب آن در مقاطع صعب و مشکل به خوبی میسر باشد. 

۱۴- عایق الاستومریک در برابر فشار و ضربه به خوبی مقاومت پی نماید. 

۱۵- ماهیت و ساختار عایق الاستومریک غیرسمی و در اصل در بین محصولات صنعتی محصولی سبز به شمار می آید. 

۱۶- در جاییکه از عایق الاستومریک استفاده شده باشد امکان بروز،رشد قارچ و باکتری وجود نخواهد داشت. 

مشخصات فنی عایق الاستومریک شرکت تهویه فراز

 

در مورد عایق الاستومریک بیشتر بدانیم 

از آغاز دهه ی پنجاه میلادی با توجه به پیشرفت های شایانِ تکنولوژی از یک سو و از سوی دیگر نیاز به کاهش مصرف انرژی و افت هزینه های مرتبط با انرژی، استفاده از نوعی محصول که هم راندمانِ مصرف انرژی را در سیستم های تاسیساتی،حرارتی و برودتی بالا ببرد و هم بتواند در ردیفِ هزینه های مربوط به انرژیِ حرارتی افت محسوسی ایجاد کند امری ضروری می نمود. با توجه به وجود انواع عایق های حرارتیِ سنتی و قدیمی مثل عایق پشم شیشه، عایق پشم سنگ و موارد مشابه که هم به میزان قابلیت لازم و کافی برای جلوگیری از افت انرژی را نداشتند و هم به لحاظ زیست محیطی دارای معایبِ غیرقابلِ چشم پوشی بودند، محققین و دانشمندان را بر آن داشت که برای صرفه جویی در مصرف مهمترین نوع انرژی ها در بخش ساختمان و تاسیسات که همان انرژی حرارتی می باشد،دست به خلاقیت،ابداع و تولید محصول جدیدی بزنند که هم از هدررفتِ انرژی حرارتی بطور محسوس و چشمگیر جلوگیری کند و هم به لحاظ زیست محیطی، کاربرانِ انسانی و محیط  زیست از امنیت و سلامت بیشتری برخوردار شوند. 

دانشمندان در بررسی های فراوان متوجهِ نقش  مهمِ  فوم هایی با ساختارِ سلول بسته و متخلخل در جلوگیری از انتقال حرارت،برودت،رطوبت،بخار و حتی صوت شدند و در نتیجه موفق به تولیدِ یک محصول استراتژیک در بخش حفاظت از انرژیِ حرارتی شدند که نام تجاریِ این محصول را نیز عایق الاستومریک نام نهادند. 

همانطور که اشاره گردید تولید و کاربرد عایق الاستومریک از دهه ی پنجاه میلادی در کشورهای پیشرفته و در دهه های بعد نیز در کشورهای درحال پیشرفت دامنه ی وسیعی یافت. 

در کشور ما نیز در دهه ی اخیر که بحث هزینه کرد در بخش انرژی و محافظت از محیط زیست به امری مهم مبدل شده، استفاده از انواع عایق الاستومریک در سیستم های مختلفِ تاسیساتی،گرمایشی و سرمایشی بطور تصاعدی و روزافزون در حال گسترش است. 

فوم عایق الاستومریک حرارتی و برودتی با ساختار سلول بسته از جنس EPDM موجب جلوگیری از تاثیر حرارت،شعله و حریق می گردد که این موضوع با توجه به ارتباط مستقیم عایق ها در محیط های مرتبط با حرارت و شعله از حیاتی ترین مولفه ها و ویژگی های منحصر به فردِ این محصول به حساب می آید. 

عایق الاستومریک دارای سطوحِ داخلی و بیرونیِ نرم و منعطفی است که کاربردِ آنرا بر سطوح مختلف (سطح بیرونیِ لوله های سرد و گرم و نیز سطح بیرونی و داخلیِ کانال های تهویه) به راحتی امکانپذیر می نماید.البته لازم به ذکر است علیرغم انعطاف و نرمشی که در ساختار عایق الاستومریک وجود دارد این نوع عایق از دوام و استحکام کافی نیز در برابر رسوبِ آلاینده ها و موارد فرسایشی چون رطوبت و بخارات(به علت همان دلیلِ سلول بسته بودنِ ساختارِ داخلیِ عایق الاستومریک) دارد و نیز در برابر رشد قارچ، باکتری و عوامل بیماری زا به شدت مقاوم است. 

عایق الاستومریک بطور کلی در سه رسته کاربردِ فراوانی دارد: 

اولین زمینه کاربردِ عایق الاستومریک مقوله ی حفظ حرارت و برودتِ لوله های سرد و گرم در موتورخانه ها و سیستم های مشابهِ تاسیساتی می باشد.به این نوع عایق ها، عایق الاستومریک لوله ای گفته می شود که بطور استوانه ای شکل در قطرها و ضخامت های گوناگون قابل تولید و کاربرد می باشند.با توجه به نوع و محل کاربردِ عایق الاستومریک لوله ای، این نوع عایق الاستومریک بصورت خام، مسلح(نخدار)، فویلدارِ آلومینیومی(با ضخامت های گوناگون)،فویلدار آلومینیومی مسلح تولید و بکار می رود. 

دومین زمینه کاربرد کاربرد عایق الاستومریک در مورد صرفه جویی در هدررفتِ انرژیِ حرارتی و یا برودتِ موجود در داخلِ لاین ها و داکت های هوا می باشد.به این نوع عایق ها، عایق الاستومریک رولی(پتویی یا ورقه ای) نیز اطلاق می شود.عایق الاستومریک رولی در عرض های 1 تا 1.25 متر و در ضخامت های متفاوت از 3 تا 50 میلیمتر تولید می شود.عایق الاستومریک رولی نیز دارای انواعِ ساده،پشت چسبدارِ ساده، پشت چسبدارِ مسلح، پشت چسبدار با روکش فویل آلومینیوم، پشت چسبدارِ مسلح(نخدار) با روکش آلومینیوم می باشد. 

دسته سومِ عایق الاستومریک، عایق صوتی می باشد که در اصطلاح به آن عایق الاستومریک شانه تخم مرغی نیز گفته می شود.این نوع عایق الاستومریک نیز برای جلوگیری از انتقال اصوات مزاحم در فضاهایی مثل استودیو ضبط صدا،سالن های سینما و تئاتر و نیز در لاین کانال های هوا و نیز جلوگیری از انتقال صدا در جداره ی دیوارها و کف واحدهای مسکونی، تجاری،آزمایشگاهی و صنعتی  به کار می رود. 

از مزایا و ویژگی های کلیِ عایق الاستومریک می توان به موارد زیر اشاره نمود: 

۱-ضریب انتقال حرارتیِ بسیار پایین 

۲-دوستدار محیط زیست  

۳-مقاوم در برابر نفوذ رطوبت و بخارات 

۴-عدم تاثیرپذیری در برابر اثرات گردوخاک و موارد فرسایشیِ مشابه 

۵-مقاوم در برابر آلودگی های بیولوژیک همچون انواع قارچ و باکتری 

۶-مقاوم در برابر پارگی و از هم گسیختگی 

۷-مقاوم در برابر اشعه یو ویِ خورشیدی 

۸- مقاوم در برابر خورندگی در محیط های اسیدی 

۹-نصب آسان و سریع 

۱۰-ساختار یکپارچه و عدم لجام گسیختگیِ ساختاری و ریزریز شدن 

۱۱-امکان ایجاد کاور و لایه ی پوششیِ فویلی بر روی سطوح آن 

۱۲-قابلیت چسبدار کردنِ سطوح آن قبل از فروش 

۱۳-قابلیت رنگ آمیزی و متناسب کردنِ نمای سطوح آن با نمای محیط  

۱۴-امکان تولید آن بصورت رولی و لوله ای 

۱۵-امکان تولید هر نوع از آن با ضخامت های متنوع 

 

چگونه از افت انرژی در سیستم های گرمایشی و سرمایشی جلوگیری کنیم؟ 

در دنیای امروز با توجه به اهمیت انرژی و هزینه های گزاف تولید آن برای سرمایش و گرمایش محیط های مسکونی،اداری،تجاری،صنعتی و درمانی، کنترل افت انرژی و استفاده بهینه از آن به امری مهم و ضروری مبدل گشته است. 

در واقع انتخاب بهترین راهکار و شیوه مناسب در جلوگیری از هدررفت انرژی گرمایی می تواند از صرف هزینه های زیاد و غیرضروری در زمان استفاده از سیستم های تاسیساتی جلوگیری نماید. 

این به آن معناست که با یک طراحی هوشمندانه و دقیق در زمان اجرای سیستم های تاسیسات موتورخانه و همچنین سیستم های تهویه مطبوع می توان در زمان کاربری از سیستم های مذکور،کمترین هزینه برای نگهداری و تعمیر تجهیزات سیستم های مذکور صرف گردد. 

البته این موضوع بطور سنتی از مدتها قبل جزء برنامه های محاسباتی مهندسان و طراحان پروژه های عمرانی و تاسیساتی بوده است که در چند سال اخیر با پیشرفت و ورود علوم و تجهیزات نوین به کشور، صورت جدیدی به خود گرفته و دیگر نیازی به کاربرد ملزومات قبلی و قدیمی در زمینه حفاظت از انرژی حرارتی احساس نمی شود. 

همانطور که اشاره گردید در سالیان نه چندان دور از انواع عایق های سنتی مثل پشم شیشه،پشم سنگ و دیگر موارد مشابه جهت جلوگیری از انرژی حرارتی در سیستم های تاسیساتی استفاده می شد.اما امروزه با ورود محصول جدیدی به نام عایق الاستومریک ،سیستم عایق بندی دچار تحول شگرفی شده است. 

این محصول با ویژگی های منحصر به فرد خود، هم از افت انرژی در سیستم های تاسیساتی جلوگیری می کند و هم به لحاظ زیست محیطی می توان آنرا دوستدار محیط زیست و عاری از هرگونه عارضه های جانبی دانست. 

 

انواع عایق الاستومریک و کابردهای آنها: 

در ایران از عایق الاستومریک تحت عنوان عایق الاستومری هم نام برده می شود.بطور کلی عایق الاستومریک در دو مدل رولی و لوله ای تولید و عرضه می گردد.عایق الاستومریک لوله ایمدل رولی که به عایق الاستومریک ورقه ای یا پتویی نیز معروف است بیشتر جهت پوشش انواع کانال هوا و بدنه سیستم های تهویه مطبوع بکار می رود و مدل لوله ای نیز در پوشش بیرونی لوله و تاسیسات موتورخانه ها کاربرد دارد. 

عایق الاستومریک در هر دو مدل (رولی و لوله ای) دارای ضخامت های گوناگون می باشد که به فراخور نیاز، در هر ضخامت می توان آنرا مورد کاربرد قرار داد.برای محافظت لایه بیرونی عایق الاستومریک از پوشش فویل آلومینیوم در ضخامت های گوناگون استفاده می گردد تا سطوح بیرونی عایق الاستومریک در شرایط آب و هوایی خشن محفوظ بماند. 

 

متعلقات مربوط به عایق الاستومریک در عایق بندی نوین: 

برای عایق بندی استاندارد در مرحله اول باید عایق الاستومریک با ضخامت متناسب جهت کاربرد در سیستم تاسیسات انتخاب گردد.سپس با متعلقاتی چون چسب عایق الاستومریک ، نوار درزبندی عایق الاستومریک تیپ الاستومری،رنگ پوشش عایق الاستومریک، فویل آلومینیوم جهت پوشش عایق الاستومریک اقدام به انجام عملیات عایق بندی نمود. 

شرکت تهویه فراز با توجه به سابقه چندین ساله در تولید و عرضه انواع عایق الاستومریک یکی از پیشگامان برتر در این صنعت محسوب می گردد.

برچسب ها

برای مشاهده صفحه مخصوص به هر برچسب می توانید روی هر آیتم کلیک بفرمایید

کانال فلکسیبل