شنبه 5 خرداد 1403
دریچه بازدید کف

دریچه بازدید کف

 021-44000365

برای دسترسی به تاسیسات از قبیل فلکه های آب ، فیوزهای توکار برق و موارد مشابه از دریچه بازدید کف استفاده می شود دریچه بازدید کفکه این نوع دریچه هم از 3 نوع متریال تولید می شود:

1-دریچه بازدید کف آلومینیومی با فریم و بدنه از جنس آلومینیوم با رنگ کوره ای

2-دریچه بازدید کف آهنی با فریم و بدنه از جنس ورق روغنی و گالوانیزه با رنگ کوره ای .

3-دریچه بازدید کف چوبی MDF با روکش پلی یورتان

لازم به ذکر است این دریچه بصورت سفارشی و متناسب با فضای محیط قابل رنگ آمیزی می باشد.

تعریف دریچه بازدید کف

دریچه بازدید کف دربی است که عمدتاً برای بازدیدِ تاسیسات از قبیل فنکویلِ سقفی، شیرآلات و فیوزهای برق به کار می رود که بنا به اولویت کاربرد به توضیح انواع مختلف آن می پردازیم:

انواع دریچه بازدید کف

۱-دریچه بازدید کف فن کویل

دریچه بازدید کف فن کویل عموماً برای بازدید وتعمیر فن کویل های سقفی طراحی و ساخته می شود و به اپراتور این امکان را می دهد که بصورت دوره ای بتواند دستگاه فن کویل را بصورت سهل الوصول چکاپ و تعمیر نماید. سیستم دستگاه فن کویل بعنوانِ سیرکولاتورِهوا در محیط عمل می کند، لذا دارای یک فنِ دمنده و همچنین یک بخشِ مکنده می باشد که جهتِ کاراییِ سیستم مکنده باید بر روی دربِ دریچه بازدید کف فن کویل امکانِ مکشِ هوا را ایجادنمود،به همین خاطر دریچه بازدید کف فن کویل در انواع مختلف طراحی و تولید می شود:

الف- دریچه بازدید کف فن کویل ساده:

در فن کویل هایی که سیستمِ برگشتِ هوای آنها بوسیله کانالِ رابط از محیط تغذیه می شود نیازی به ایجادِ منفذِ عبور هوا بر روی بدنه ی درب دریچه بازدید کف فن کویل ( دریچه دسترسی فن کویل )نیست و در این نوع دستگاهها لزوماً باید درب دریچه بازدید کف فن کویل کاملاً مسدود باشد. دریچه بازدید کف فن کویل ساده دارای دو نوع فریمِ ۳ و ۵ سانتی میباشد و در دومدلِ لولایی و وزنه ای تولید می گردد.دربِ دریچه بازدید کف فن کویل ساده،بصورت یک ورقِ صاف و بدون هرگونه سوراخ و شیار می باشد و در این دریچه امکانِ ترددِ هوا از بیرون به سمتِ داخلِ محفظه ی فن کویل وجود ندارد. دربِ دریچه بازدید کف فن کویل ساده لولایی بوسیله لولا به قسمتِ فریم متصل می گردد وبه وسیله قفل زیمنسی،  درب ، باز و بسته می شود، اما در مدلِ وزنه ای درب بصورت کامل از فریم جدا شده و بعداز مراحلِ بازدید و تعمیرِ فن کویل در محلِ نشیمنِ خود جانمایی می گردد.سطحِ بدنه ی دریچه بازدید کف فن کویل ساده نیز بوسیله رنگ کوره ای در رنگهای متنوع قابل پوشش می باشد.دریچه بازدید کف فن کویل را می توان هم بصورت پیچ از رو، و هم بصورتِ پیچ از داخل(بصورت مخفی) در محل موردنظر نصب نمود.

ب- دریچه بازدید کف فن کویل شیاردار:

بر روی دربِ فن کویل هایی که هوای سیستمِ برگشتِ آنها باید مستقیماً از زیرِ دستگاه  تامین گردد باید منفذی روی درب دریچه بازدید کف فن کویل ( دریچه بازدید کف داکت اسپلیت ) ایجاد نمود که هوای فضای محیط بوسیله دستگاه فنکویل مکش شود و به این منظور روی درب دریچه بازدید کف فن کویل شیارهای موازی در طولهای 9 و 18 سانتی بصورتِ پرسی و فابریک ایجاد می شود و به این دلیل به این نوع دریچه بازدید کف فنکویل ، دریچه بازدید کف فن کویل شیاردار گفته می شود. دریچه بازدید کف فنکویل شیاردار نیز به دوصورتِ لولایی و وزنه ای قابل تولید و عرضه می باشد.

سطحِ بدنه ی دریچه بازدید کف فنکویل شیاردار نیز بوسیله رنگ کوره ای در رنگهای متنوع قابل پوشش می باشد.دریچه بازدید کف فنکویل شیاردار را هم می توان بصورتِ پیچ از رو، و هم بصورت پیچ از داخل(بصورت مخفی) در محل مورد نظر نصب نمود.

پ- دریچه بازدید کف فنکویل خطی ۳۰درجه:

دریچه بازدید کف فنکویل خطی ۳۰درجه هم برای دستگاههایی که نیاز به مکشِ مستقیمِ هوا از زیرِ فنکویل را دارند موردِ استفاده قرار می گیرد و مکانیسمِ این دریچه نیز به این ترتیب است که بر روی دربِ اصلیِ دریچه بازدید کف فنکویل، یک دریچه خطی ۳۰ درجه نیز تعبیه می شود و این دریچه خطی۳۰ درجه وظیفه ی انتقال و مکشِ هوا را از محیط به داخلِ محفظه ی دستگاه فنکویل به عهده می گیرد. دریچه بازدید کف فنکویل خطی ۳۰درجه نیز در دومدلِ وزنه ای و لولایی تولید و عرضه می گردد.برای تناسبِ بینِ دریچه بازدید کف فنکویل خطی ۳۰درجه و دریچه دمشِ هوای دهانه فنکویل بهتر است برای دریچه ی دمش نیز، از دریچه خطی ۳۰درجه استفاده نمود.سطح بدنه دریچه دسترسی فنکویل خطی ۳۰ درجه نیز بوسیله رنگ کوره ای در رنگهای متنوع قابل پوشش می باشد. دریچه بازدید کف فنکویل خطی ۳۰ درجه را نیز می توان هم بصورتِ پیچ از رو، و هم بصورتِ پیچ از داخل(بصورت مخفی) در محل مورد نظر نصب نمود.

پ- دریچه بازدید کف فنکویل خطی کله قندی:

دریچه بازدید کف فنکویل ( دریچه زیر فن کویل ) خطی کله قندی نیز برای دستگاههایی که نیاز به مکشِ مستقیم از زیرِ فنکویل را دارند مورد استفاده قرار می گیرد و مکانیسمِ این دریچه نیز به این ترتیب است که بر روی دربِ اصلیِ دریچه بازدید کف فنکویل، یک دریچه خطی کله قندی تعبیه می شود و این دریچه خطی کله قندی وظیفه ی انتقال و مکشِ هوا را از محیط به داخلِ محفظه ی دستگاه فنکویل به عهده می گیرد.دریچه دسترسی فنکویل خطی کله قندی در دومدلِ وزنه ای و لولایی تولید و عرضه می گردد.سطحِ بدنه دریچه بازدید کف فنکویل خطی کله قندی نیز به وسیله رنگ کوره ای در رنگ های متنوع قابل پوشش می باشد.دریچه بازدید کف فنکویل خطی کله قندی را هم می توان بصورت پیچ از رو و هم بصورت پیچ از داخل(بصورتِ مخفی) در محل مورد نظر نصب نمود.

ت- دریچه بازدید کف فنکویل گل سقفی(پلّه ای):

دریچه بازدید کف فنکویل گل سقفی جزوِ شکیل ترین دریچه های بازدید فنکویل می باشد و با دو طرحِ تک گل و دوگل، تولید و عرضه می گردد و درواقع این شیارهای پلّه ای، وظیفه ی مکشِ هوا به داخلِ محفظه ی فنکویل را به عهده داشته و در فنکویل هایی که نیاز به مکشِ بیشتر وجود دارد این شیارهای پله ای شکل بصورتِ دوقلو یا دوپلّه در حاشیه یا در قسمتِ داخلیِ دربِ دریچه بازدید کف فنکویل تعبیه می گردد. همانطور که گفته شد گل یا پلّه ی  این دریچه ها هم میتواند در حاشیه ی دربِ دریچه تعبیه گردد و هم در قسمت های داخلیِ دربِ دریچه، که بنا به طراحیِ داخلی و به تناسبِ محلِ نصب و همچنین بنا به سلیقه ی طراح یا کارفرما این شیارها بر روی بدنه ی دریچه بازدید کف فنکویل طراحی و اجرا می گردد. 

دربِ دریچه بازدید کف فنکویل گل سقفی نیز به دوصورتِ وزنه ای و لولایی تولید و عرضه می گردد.سطحِ بدنه ی دریچه بازدید کف فنکویل بوسیله رنگ کوره ای در رنگهای متنوع قابلِ پوشش می باشد. دریچه بازدید کف فنکویل را می توان هم بصورت پیچ از رو و هم بصورت پیچ از داخل(بصورتِ مخفی) در محل مورد نظر نصب نمود.

ث- دریچه بازدید کف فنکویل خطی با طرح اسلوت:

در فضاهایی که دریچه های دمشِ هوا بصورت اسلوت طراحی و اجرا شده، برای هماهنگیبیشتر جهتِ تناسبِ نمایِ دریچه بازدید کف فنکویل و نمای دریچه های دمشِ هوا، از دریچه بازدید کف فنکویل خطی با طرح اسلوت استفاده میشود، که این دریچه بازدید کف فنکویل ،بوسیله ی ورودیهای دریچه اسلوت که بر روی ان نصب شده وظیفه ی مکشِ هوا را به درونِ محفظه ی فنکویل به عهده می گیرد. دریچه بازدید کف فنکویل خطی با طرح اسلوت را می توان به دوصورتِ وزنه ای و لولایی طراحی و تولید نمود. سطحِ بدنه دریچه بازدید کف فنکویل خطی با طرح اسلوت بوسیله رنگ کوره ای در رنگهای متنوع پوشش داده میشود. دریچه بازدید کف فنکویل خطی با طرح اسلوت را می توان هم بصورت پیچ از رو و هم پیچ از داخل(پیچ مخفی)  در محل مورد نظر نصب نمود.

ج- دریچه بازدید کف فنکویل مشبک:

دریچه دسترسی فنکویل مشبک نیز جهت دستگاههایی کاربرد دارد که مکشِ آنها از زیرِ فنکویل تامین می شود و مکانیسم آن نیز منافذ مشبکِ دریچه مشبکی ست که در بدنه درب دریچه دسترسی فنکویل نصب می شود قابلِ توجیه می باشد. درواقع دریچه مشبک با سوراخهای لانه زنبوری، بهترین امکان را برای مکشِ هوای محیط به داخلِ محفظه دستگاه فنکویل ایجاد میکند و بهترین راندمان را  برای کارکردِ دستگاهِ فنکویل ایجاد می کند.ضمنِ اینکه برای تطابق و تناسب با این نوع دریچه بازدید کف فنکویل ،بهتر است دریچه های دمشِ هوای فنکویل نیز از نوعِ مشبک یا لانه زنبوری باشد. دربِ دریچه بازدید کف فنکویل مشبک را می توان هم به صورت وزنه ای و هم بصورت لولایی تولید و عرضه نمود.سطحِ بدنه دریچه بازدید کف فنکویل مشبک با رنگ کوره ای و در رنگهای متنوع پوشش داده می شود.دریچه بازدید کف فنکویل مشبک را هم می توان بصورتِ پیچ از رو و هم پیچ از داخل(بصورت مخفی) در محل مورد نظر تعبیه و نصب نمود.

چ-دریچه بازدید کف فنکویل چوبی ( ام دی اف):

دریچه بازدید کف فنکویل چوبی ، از نظر ماهیت از جنسِ ام دی اف ساخته می شود، بنابراین، هم به لحاظ رنگ و هم به لحاظ مدل، دارای تنوعِ چشمگیری است. روندِ تولید دریچه بازدید کف فنکویل چوبی ام دی اف به این ترتیب است که ابتدا طرح و مدلِ دریچه بازدید کف فنکویل چوبی (ام دی اف) بوسیله نرم افزارهای دیجیتالی طراحی و سپس قطعاتِ ام دی اف بوسیله دستگاه "سی ان سی" بر اساسِ طرحِ اولیه شکل داده می شود و پس از مونتاژ، دریچه ،بوسیله رنگِ پی وی سیِ ضدآب پوشش داده می شود. تنوعِ رنگ و مدل و ماهیتِ چوبیِ این نوع دریچه، باعث شده کارفرمایان و مهندسین ناظر اقبالِ ویژه ای نسبت به کاربرد این نوع دریچه نشان داده اند.

۲- دریچه بازدید کف تاسیسات آب و فاضلاب

دریچه بازدید کف تاسیسات آب و فاضلاب برای دسترسی و امکانِ رفعِ انسدادِ لوله ها، زانو ها ،سیفون ها و اتصالاتِ آب و فاضلاب به کار می رود.، لازم به ذکر است با استفاده ارز دریچه بازدید کف تاسیسات دیگر نیازی به شکاف یا تخریب مسیرِ لوله ها و دیگر تاسیسات نیست.درواقع دریچه بازدید کف تاسیساتِ ساختمان در محل های مربوطه باعث می شود هم بر روی آلات و سیستم های تاسیساتی ،پوششی مناسب نصب گردد و همچنین  دسترسی به این تاسیسات تسهیل گردد. در هر سیستم آب و فاضلاب باید به تعداد کافی دریچه بازدید کف در محلِ نصبِ شیرآلات و همچنین سه راهی ها یا زانوها و یا سیفونهای فاضلاب که در مسیردیوارها عبور کرده، نصب گردد. دریچه بازدید کف تاسیساتِ آب و فاضلاب هم برای دسترسی به لوله های آب و شیرآلاتِ مربوطه و همچنین برای دسترسی به گلوگاههای سیستمِ فاضلاب و هم برای پوششِ نمای این تاسیسات بکار می رود. دریچه بازدید کف تاسیساتِ اب و فاضلاب باید به گونه ای نصب گردد که به لحاظِ ابعاد، قابلیتِ دسترسیِ آسان و هنچنین تعمیرِ تاسیسات را به راحتی امکانپذیر نماید.درصورتِ امکان بهتراست برای نصبِ مستحکمِ دریچه بازدید کف تاسیسات باید دورِ شکافِ مربوطه یک قاب چهارگوش از جنس فلز یا قاب چوبی نصب گردد تا فریمِ دریچه بازدید کف با پیچ ب۵ آن متصل گردد. دریچه بازدید کف تاسیسات هم می تواند از جنس آلومینیوم با رنگ کوره ای و قفل زیمنسی ساخته شود و هم می تواند بصورت پلاستیکی تولید و عرضه گردد. از جمله مزایای دریچه بازدید کف پلاستیکی سبُکی، قیمت مناسب و مقاوم بودنِ آنها در برابرِ رطوبت و نمناکی محیط می باشد. دریچه بازدید کف آلومینیومی با پوشش رنگ کوره ای به هر ابعاد بصورت سفارشی قابل ساخت و تولید می باشد. دریچه بازدید کف پلاستیکی در ابعاد استاندارد به ابعادِ 15×15 , 20×20 ,25×25 ,30×20  و 30×30 تولید و عرضه میگردد. دریچه بازدید کف تاسیسات همچنین برای پوشش تاسیساتِ الکتریکیِ ساختمان از قبیل کلید و فیوزها و یا همچنین سیم های اصلیِ عبوری از داخلِ سقفهای کاذب و یا محل های دیگر مورد استفاده قرار می گیرد.بنا به تناسبِ طراحیِ محیط در صورتِ تمایلِ کارفرمایان برای استفاده از مّتریالِ چوب برای دریچه بازدید کف می توان دریچه بازدید کف را از جنسِ ام دی اف طراحی و تولید نمود.دریچه بازدید کف چوبی بنا به سفارش کارفرما در ابعاد مختلف و طرح ها و رنگ های متنوع عرضه گردد، دریچه بازدید کف چوبی ام دی اف دارای دستگیره های شیک و دکوراتیو می باشد. درب دریچه بازدید کف تاسیسات را می توان بصورت چِفتی و قفلی( قفل زیمنسی ، مگنتی و قفلِ توکار) طراحی و تولید نمود. دریچه بازدید کف تاسیسات را می توان بصورتِ شیاردار تولید نمود تا هم امکانِ ترددِ هوا از بیرون به داخل و بالعکس امکانپذیر نماید. دریچه بازدید کف را می توان روی دیوار و همچنین سطحِ سقف کاذب بصورتِ آسان نصب نمود.

مزایای دریچه بازدید کف:

۱-نصب سریع و آسانِِِ  دریچه بازدید کف

۲-پوششِ حفره های تاسیسات توسط دریچه بازدید کف

۳-پوششِ محفظه ی دستگاه فنکویل در سقف توسط دریچه بازدید کف

۴-امکانِ ساختِ دریچه بازدید کف با سه نوع متریال از قبیل آلومینیوم،ام دی اف و پلاستیک

۵-امکانِ تولیدِ دریچه بازدید کف در مدل و رنگ و ابعادِ متنوع

۶-تنوعِ شکل و نوعِ درب دریچه بازدید کف: وزنه ای، لولایی، ساده، شیاردار

مطالب تکمیلی

دریچه بازدید کف فنکویل پرّه Z

برای بازدید دستگاههای فنکویل که نیاز به مکش هوا از طریق درب دریچه بازدید کف فنکویل دارند، دریچه بازدید کف فنکویل پرّه Zرا می توان معرفی نمود.  در این دریچه بازدید کف شیارهای ورودی هوا که بصورت گریل های پرّهاز پروفیل آلومینیوم تعبیه شده اند، عامل ورود هوای برگشت به محیط محفظه دستگاه فنکویل شده و به این طریق تعادل در هوای رفت و برگشتِ دستگاه فنکویل برقرار می شود.  این شیارهای پرّهZبصورت موازی در یک یا دوطرفِ دربِ دریچه بازدید کف قرار گرفته و با فضای ایجاد شده در میان پرّه ها،دستگاههایی که نیاز به هوای برگشتِ بیشتری از محیط دارند بطور کامل از هوای برگشت تغذیه می شوند.  درب دریچه بازدید کف فنکویل پرّه Zاز جنس ورق آلومینیوم و خودِ پرّه هایاز جنس پروفیل آلومینیوم می باشد.  سطح بدنه دریچه بازدید کف فنکویل پرّهZبا رنگ کوره ای پودری استاتیک در رنگهای دلخواه از قبیل سفید،کرم،قهوه ای و... پوشش داده می شود.  درب دریچه بازدید کف فنکویل پرّه Zبه دو صورتِ وزنه ای و لولایی با قفل زیمنس طراحی و ساخته می شود.  فریمِ دریچه بازدید کف فنکویل پرّهZدر دو اندازه ی ۳ و ۵ سانتی قابل تولید و عرضه می باشد.  دریچه بازدید کف فنکویل پرّه Zرا هم می توان بصورت پیچ از رو و هم بصورت پیچ ازتو(پیچ مخفی) در محل خود نصب نمود.

دریچه بازدید کف فنکویل ترکیبی

دریچه بازدید کف فنکویل ترکیبی برای بازدید و تعمیر دستگاههای فنکویلی که نیاز به هوای برگشتِ زیادی جهت تغذیه هوا دارند بکار می رود.  همانگونه که از نام این دریچه بازدید کف پیداست شیارها یا مداخلِ ورودی هوا به محفظه ی داخلی دستگاه فنکویل بصورت ترکیبی و مختلط می باشد.مثلا روی درب دریچه بازدید کف همزمان از شیارهای پرّه Z و همچنین ورق مشبک یا پانچ استفاده می شود تا میزان هوای عبوری از دریچه بازدید کف برای تغذیه دستگاه فنکویل به بیشترین حدِ خود افزایش یابد.  جنس دریچه بازدید کف فنکویل ترکیبی اماهیتاً از آلومینیوم و پوشش دریچه بازدید کف از رنگ کوره ایِ پودری استاتیک، در رنگ های مختلف و متناسب با محیط می باشد.  یکی از مزایای دریچه بازدید کف فنکویل ترکیبی، ظاهرِ شیک و دکوراتیوِ این دریچه بازدید کف می باشد.  درب دریچه بازدید کف فنکویل ترکیبی به دوصورتِ وزنه ای و لولایی با قفل زیمنس بنا به سفارش و تاکید کارفرما، تولید و عرضه می شود.  فریم دریچه بازدید کف فنکویل نیز در دو سایزِ ۳ و ۵سانتی با توجه به وضعیتِ محیطِ دهانه انشعاب کانال هوا تولید می گردد.  دریچه بازدید کف فنکویل ترکیبی را با دو روش پیچ از رو و پیچ ازتو( پیچ مخفی) بر روی فریم یا قوطی که برای نصب دریچه بازدید کف تعبیه شده نصب می کنند.

دریچه بازدید کف استیل

در فضاهایی با کاربریِ ویژه، مثل اتاق های تمیز یا فضاهایی که داخلِ آنها رطوبتِ بالایی وجود داردمثل استخرها، و همچنین فضاهایی که در آنها آلاینده های اسیدی و خورنده وجود دارد، برای دریچه بازدید کف فنکویل یا تاسیسات، الزاماً از دریچه بازدید کف استیل استفاده می شود.  دریچه بازدید کف استیل معمولا از جنس استنلس استیلِ نگیر با عیار ۳۰۴ ساخته می شود.لازم به توضیح است در صورتِ اسیدی یا خورنده بودنِ آلاینده های محیط، دریچه بازدید کف را از جنس استیل با عیار ۳۱۶ می سازند.  درب دریچه بازدید کف استیل بصورت وزنه ای و لولایی قابلِ تعبیه می باشد.  با توجه به استیل بودنِ جنسِ دریچه بازدید کف در این مکانها،برای لولای درب دریچه بازدید کف ی که بصورت لولایی ساخته می شود باید از جنس استیل استفاده نمود.  جنس دریچه بازدید کف استیل، شاملِ فریم و درب دریچه بازدید کف ،تماماً از ورق استنلس استیل می باشد و به همین علت فریمِ دریچه بازدید کف استیل نیز در تمام سایزها قابلِ طراحی و ساخت می باشد.  دریچه بازدید کف استیل به دو صورت پیچ مخفی(پیچ ازتو) یا پیچ از رو در محلِ مورد نظر قابل نصب می باشد.

دریچه بازدید کف فنکویل پی وی سی

ماهیت و ساختارِ ِ این دریچه بازدید کف از پی وی سی می باشد.با توجه به شکل پذیری و طرح پذیریِ دریچه بازدید کف پی وی سی توسط دستگاه سی ان سی به راحتی می توان طرح ها و نقوشِ زیبا و دکوراتیو را بر روی بدنه ی آن ایجاد نمود.  دریچه بازدید کف فنکویل پی وی سی نیز همچون دیگر دریچه ها دارای یک فِریم یا قاب و همچنین بدنه ی دربِ بازشونده می باشد.  درب دریچه بازدید کف فنکویل پی وی سی بصورت وزنه ای بر روی فِریمِ دریچه سوار شده و هنگام بازدید و تعمیرِ دستگاه فنکویل بارز و بسته می شود.  از جمله مزایای استفاده از دریچه بازدید کف فنکویل پی وی سی، خاصیتِ ضدآب بودنِ آن می باشد.  ضدآب بودن و ظاهرِ زیبای این دریچه بازدید کف باعث شده استفاده از این دریچه گسترشِ خوبی پیداکند.  فریم و درب دریچه بازدید کف فنکویل پی وی سی قابلِ ابزار خوری و سی ان سی می باشد.به این ترتیب ک۶ طرحِ موردِ درخواستِ کارفرما با نرم افزار مربوطه به دستگاه اعلام و پس از اجرا، دریچه بازدید کف ،مونتاژ و آماده تحویل می شود.  جهت نصب دریچه بازدید کف فنکویل پی وی سی ابتدا باید فریم، در محل یا حفره ی مورد نظر، نصب و سپس دربِ دریچه بازدید کف بر روی فریم تعبیه گردد.

دریچه بازدید کف پلاستیکی

با توجه به شرایط آب و هوایی و همچنین شرایطِ محیطی، در بعضی جاها امکانِ استفاده از جنس آلومینیوم یا چوب(ام دی اف) برای ساخت دریچه بازدید کف وجود ندارد.  مواردی از قبیل وجود رطوبت در محیط ،استفاده از دریچه بازدید کف پلاستیکی  را بجای استفاده از دریچه بازدید کف آلومینیومی و چوبی الزام آور می کند.  این موضوع بطور عمومی در شهرهای شمالی یا جنوبی که در کرانه ی دریاها قرار دارند و میزان رطوبت در هوای این شهر ها بالاست بیشتر قابل لمس می باشد.  البته به غیر از موارد فوق استفاده از دریچه بازدید کف پلاستیکی در دیوار یا سقف سرویس های بهداشتی، استخر، سونا و محل های مشابه که میزانِ رطوبت بواسطه بخار و شستشو بسیار بالاست، طبیعی به نظر می رسد. ماهیت دریچه پلاستیکی از مواد پلیمریِ ABS می باشد که شرکت تهویه فراز با استفاده از موادِ فوق با چگالیِ بالا،سعی در تولید دریچه بازدید کف پلاستیکی با کیفیت و استاندارد بالا نموده است.  لازم به ذکر است انواع دریچه بازدید کف پلاستیکی در ابعاد استاندارد(۱۵×۱۵ و ۲۰×۲۰ و ۲۵×۲۵ و ۳۰×۳۰ و همچنین ۳۰×۲۰) تولید و عرضه می گردد.  از جمله مزایای استفاده از دریچه بازدید کف پلاستیکی می توان به وزن سبکِ آن اشاره نمود،این خصوصیت باعث می شود که در جاهایی مثل سقف ها یا سقف های کاذب که دریچه بازدید کف باید در سقف نصب شود، امکانِ خطر یا افتادنِ دریچه بازدید کف به حداقل برسد. دومین ویژگیِ استفاده از دریچه بازدید کف پلاستیکی، قیمت مناسب و مقرون به صرفه آن می باشد.بطوریکه قیمت دریچه بازدید کف پلاستیکی در مقایسه با دریچه بازدید کف آلومینیومی و دریچه بازدید کف چوبی، به طور چشمگیری کاهش می یابد، که این کاهش قیمت حتی به پنجاه درصد هم می رسد.  دریچه بازدید کف پلاستیکی دارای یک فریم در حاشیه ی درب و یک دربِ بازشونده در چهارچوبِ داخلیِ خود می باشد.  طریقه نصب دریچه بازدید کف پلاستیکی نیز بسیار آسان و بصورت پیچی می باشد.  دریچه بازدید کف پلاستیکی با دوطرحِ درب بصورتِ دربِ کاملا پوشیده و درب گریل دار تولید و عرضه می گردد که این گریل ها باعث رسیدن هوا از بیرون به داخلِ محفظه ای که دریچه بازدید کف برروی آن نصب می شود می گردد.  درب دریچه بازدید کف پلاستیکی بصورت چِفتی باز و بسته می شود و بر روی درب حفره ای تعبیه شده که این حفره بوسیله انگشت باعث باز و بسته شدنِ دربِ دریچه بازدید کف می گردد.  عرضِ فریمِ دریچه پلاستیکی حدودا ۳.۵ سانت می باشد که این فریم باعثِ پوششِ حفره ی اطرافِ محلِ جانماییِ دریچه بازدید کف می شود.

طریقه ی سایز زدنِ دریچه بازدید کف:

یکی از مواردی که در ساخت و نصبِ دریچه بازدید کف تاسیسات و دریچه بازدید کف فنکویل می تواند نقش تعیین کننده داشته باشد،درست سایززدنِ حفره ی محلِ نصب دریچه بازدید کف می باشد.به همین منظور اولین موضوعی که باید موردِ لحاظ قرارگیرد گونیا بودنِ فریم یا قابِ محل اجرای دریچه بازدید کف می باشد.باتوجه به اینکه قالبِ دریچه بازدید کف بصورت گونیا و نوددرجه طراحی و ساخته می شود،اگر احیانا چهارچوبه ی حفره ای که قرار است دریچه بازدید کف بر روی آن نصب شود قناس یا ناگونیا باشد،نصاب در زمان نصب دچار مشکل و احتمالاً ناتوان از نصبِ دریچه بازدید کف شود.  دومین آیتم که باید در زمانِ سایز زدن باید مورد توجه قرارگیرد این موضوع می باشد که حتما باید صفربه صفرِ طول و عرضِ حفره ی نصبِ دریچه بازدید کف را اندازه گرفت و لحاظ کردنِ بادخور را به سازنده دریچه بازدید کف محول نمود.(لازم به ذکر است سازنده دریچه بازدید کف بصورتِ استاندارد برای دریچه بازدید کف بادخور می گذارد).  نکته دیگری که برای ساخت و نصب دریچه بازدید کف مهم می باشد تاین موضوع می باشد که راستا و افقِ لبه ی فریم یا قابِ حفره ی دریچه بازدید کف از افقِ دیوار یا سقف بیرون نزده باشد،زیرا اگر اینگونه باشد دریچه بازدید کف پس از نصب بصورت زائده ی بدشکل که از امتدادِ سقف یا دیوار بیرون زده دیده می شود.  اگر دریچه بازدید کف لولایی باشد باید در زمان سایزینگِ دریچه بازدید کف به نوع و محلِ قرارگیریِ لولای دربِ دریچه بازدید کف دقت نمود،زیرا گاهی نیازداست لولای دریچه بازدید کف در طولِ دریچه بازدید کف و بعضی وقتها نیز نیاز است لولا در عرضِ دریچه بازدید کف تعبیه گردد.  لازم به ذکر است اگر دریچه بازدید کف در سقف باشد و مدلِ دریچه بازیدی نیز وزنه ای باشد دیگر نیازی به رعایتِ اهمیتِ طول و عرض نیست.  اگر در جلوی محلِ نصب دریچه بازدید کف مانعی باشد که نتوان درب دریچه بازدید کف را بازوبست نمود در زمانِ سایزینگ باید برای سازنده مشخص نمود که از دریچه بازدید کف با دربِ کشویی استفاده گردد.  امکانِ نصبِ پیچ از رو یا از داخل نیز از جمله مواردی است که در زمان سایز و با مشورت با کارفرما مشخص می گردد.

طریقه ساخت دریچه بازدید کف

الف- ساخت دریچه بازدید کف آلومینیومی با رنگ کوره ای:

پس از مرحله سایزینگِ دریچه بازدید کف در محل،نوبت به مرحله ساخت دریچه بازدید کف می رسد.اولین چیزی که باید در نظر داشت این موضوع می باشد که سایزِ گرفته شده باید بصورتِ صفر به صفرِ چهارچوبه ی حفره ای که قرار است دریچه بازدید کف روی آن نصب شود باشد،یعنی در مرحله ی سایزینگ  طول و عرضِ حفره،دقیقاً باید به اندلزه موجود و بدون درنظرگرفتنِ بادخور، باشد.زیرا سازنده ی دریچه بازدید کف در کارخانه بصورت اتوماتیک برای هر بُعد از طول و عرضِ حفره ی دریچه بازدید کف یک سانت بادخور درنظر میگیرد که این بادخور برای هر سمت از شمال،جنوب،غرب و شرقِ دریچه بازدید کف ،بطورِ اختصاصی نیم سانت تعلق می یابد.  بطور مثال اگر ابعاد حفره ی دریچه بازدید کف ۳۰×۳۰ سانت باشد،قسمتِ فرورونده ی دریچه بازدید کف ۲۹×۲۹ سانت ساخته می شود تا دریچه به راحتی و بدونِ برخورد به مانعی در حفره فرورفته و دریچه بازدید کف به راحتی نصب گردد.  پس از چکاپ لیست سایززده شده و لحاظِ مقادیر بادخور، نوبت به برش و ساخت دریچه بازدید کف می رسد.اولین مرحله از ساخت دریچه بازدید کف آلومینیومی، برشِ پروفیل دریچه بازدید کف آلومینیومی می باشد.در این مرحله ابعاد مدنظر،بوسیله ارّه برقی بصورت ۴۵ درجه "فارسی بُر" شده و بوسیله گوشه های ورقی از پشت بازاویه ی ۹۰ درجه به هم متصل شده و شاکله ی دریچه بازدید کف تشکیل می شود.این قطعه اصطلاحاً "فِریمِ دریچه بازدید کف" نامیده می شود  در مرحله ی بعد نوبت به ساخت درب دریچه بازدید کف می رسد که بر اساس ابعادِ حاصله از فریم دریچه بازدید کف ساخته می شود.ابعاد دربِ دریچه بازدید کف نیز باید به مقدار خیلی کم(در حد یک تا دو میل) از ابعاد داخلیِ فریمِ دریچه بازدید کف کوچکتر باشد تا به راحتی در داخل کادرِ فریم دریچه بازدید کف ،باز و بسته شود.  اگر نوع درب دریچه بازدید کف وزنه ای باشد از پروفیلی برای ساخت فریم استفاده می شود که مثل "سه پری" به داخل لبه داشته باشد که این لبه باعث ایجاد نشیمن گاهی برای دربِ وزنه ایِ دریچه بازدید کف گردد.  ولی اگر نوع درب دریچه بازدید کف لولایی با قفل زیمنسی باشد،باید از پروفیلی استفاده نمود که فاقد لبه به سمت داخل باشد تا درب بدون هیچ مانعی باز و بسته شود .استفاده از "زِه وار" در حاشیه ی درب دریچه بازدید کف برای پوششِ خلاءِ محیط درب دریچه بازدید کف ،هم باعث زیبایی و هم باعث استحکام دریچه بازدید کف می گردد.  پس از ساخت درب دریچه بازدید کف نوبت به پِرسِ سوراخ و تعبیه ی محل قفلِ درب دریچه بازدید کف می رسد.پس از سوراخ کردنِ جای قفل، خودِ قفل را بصورت پیچی به محل سوراخ چسبانده و تثبیت می کنیم.  در مرحله بعد نوبت به جانمایی و الصاقِ درب به فریمِ دریچه بازدید کف می رسد. درب دریچه بازدید کف را با استفاده از لولای ورقی به فریمِ دریچه بازدید کف متصل می کنیم(علتِ استفاده از لولای ورقی نیز این موضوع می باشد که از ایجاد فاصله ی زیاد بین درب و فریم و همچنین ایجادِ خلاء در میان درب و فریم جلوگیری شود، زیرا اگر این فاصله زیاد باشد،از زیبایی و شکیل بودنِ دریچه بازدید کف در روی نما کاسته می شود.  اگر قرار باشد دریچه بازدید کف بصورتِ "پیچ ازرو" نصب شود باید قبل از مرحله ی رنگ کاری، به تعداد متناسب با ابعاد دریچه بازدید کف روی نمای فریمِ دریچه بازدید کف جای پیچ ایجاد کرد، ولی اگر قرارباشد دریچه بازدید کف بصورت "پیچ ازتو یا پیچ مخفی" نصب شود نیازی به ایجاد جای پیچ روی نمای فریمِ دریچه بازدید کف نیست و با ایجاد جای پیچ در قسمت داخلیِ فریم دریچه بازدید کف می توان امکانِ نصب را برای نصاب فراهم آورد.  پس از تعبیه دربِ دریچه بازدید کف و ساختار یافتنِ آن، نوبت به اجرای پوشش رنگ مناسب بر روی سطح دریچه بازدید کف می رسد.این کار با روش رنگ کوره ای از جنسِ پودری استاتیک با انتخاب رنگِ دلخواه انجام می پذیرد و پس از پاشیدنِ پودر رنگ استاتیک ،دریچه بازدید کف در داخل کوره قرار می گیرد و رنگِ آن بصورت کامل در درجه حرارتِ خاصی اصطلاحاً پخته می شود.  پس از مرحله رنگ و کوره، دریچه بازدید کف با احتیاط بر روی میزکار قرار گرفته و سپس با کاورِ پلاستیکی بسته بندی و آماده تحویل می گردد.

ب- ساخت دریچه بازدید کف آهنی با رنگ کوره ای:

برای ساخت این نوع دریچه بازدید کف ،ابتدا جنس ورقِ دریچه بازدید کف تعیین و سپس اقدام به برشِ قطعاتِ فِریم و درب دریچه بازدید کف می گردد. عرض فریم در این نوع دریچه بازدید کف کاملا اختیاری و بصورتِ سفارشی و در عرض دلخواه ،برش و خم کاری و بصورت چهارچوبه ی قائم الزاویه مونتاژ می گردد.پس از برش و ساخت قاب یا فریمِ دریچه بازدید کف از ورق آهنی(گالوانیزه یا روغنی)،نوبت به ساخت درب دریچه بازدید کف می رسد.  ابعاد درب دریچه بازدید کف متناسب با ابعادِ داخلیِ قابِ دریچه بازدید کف ساخته و پس از آماده سازی،به قفل و لولا تجهیز می گردد.لازم به ذکر است اگر درب دریچه بازدید کف وزنه ای باشد،نیازی به قفل یا لولا نیست و درب دریچه بازدید کف بصورت وزنه ای روی قاب دریچه می نشیند.محل کاربردِ دریچه بازدید کف وزنه ای صرفاً در سقفها می باشد،اما از دریچه بازید لولایی می توان هم در سقف و هم در دیوار استفاده نمود.  دریچه بازدید کف آهنی با استفاده از رنگ کوره ایِ پودری استاتیک پوشش داده شده و پس از بسته بندی به مشتری ارایه می گردد.  جهت نصب دریچه بازدید کف از روش پیچ و رولپلاک استفاده می گردد.ضخامت ورق آهنیِ دریچه بازدید کف معمولا از ورق به ضخامت یک میلیمترمی باشد.   دریچه بازدید کف آهنی را هم می توان بصورت پیچ ازرو و هم می توان بصورت پیچ مخفی در محل مورد نظر نصب نمود.

پ- ساخت دریچه بازدید کف چوبی(ام دی اف):

ساخت دریچه بازدید کف چوبی ابتدا با برشِ چهارچوبه ی فریمِ دریچه بازدید کف توسط دستگاه سی ان سی بر اساس برنامه ای که به دستگاه داده شده، شروع می گردد.همزمان با برشِ فریم دریچه بازدید کف ،بر لبه های بیرونی و داخلیِ فریم در اصطلاح ابزارکاری نیز انجام می پذیرد.  در مرحله بعد قسمتِ فرورونده ی پشت فریم در حفره ای که قرار است دریچه بازدید کف در آن جانمایی گردد،طراحی و به قسمت پشتیِ فریمِ دریچه بازدید کف تعبیه می گردد.  در مرحله سوم نوبت به برشِ درب دریچه بازدید کف می رسد. بر اساس ابعاد داخلیِ فریمِ دریچه بادید ،درب دریچه بازدید کف نیز بریده شده و یراق و لولاهای مربوطه هم روی درب و هم روی دیواره ی دریچه بازدید کف تعبیه و جانمایی می گردد.  با قراردادن درب دریچه بازدید کف در محل خود،نوبت به رنگ آمیزیِ دریچه بازدید کف می رسد.  ابعاد قسمتِ فرورنده ی دریچه بازدید کف ،باید در هر بُعد به اندازه یک سانتیمتر کمتر در نظر گرفته شود تا دریچه بازدید کف به راحتی در محل خود نصب گردد.  دریچه بازدید کف چوبی را می توان هم بصورت پیچ ازرو و هم بصورت پیچ از تو(پیچ مخفی) نصب نمود.  از جمله نکات مهم در ساخت دریچه بازدید کف چوبی ،کیفیتِ رنگ می باشد.  نکته ی دوم ضخامت ام دی افِ مصرفی برای ساخت دریچه بازدید کف می باشد.  مطلبِ دیگر اینکه، حتما باید از لولا و یراق آلاتِ مناسب برای درب دریچه بازدید کف استفاده گردد. سطح دریچه بازدید کف چوبی را هم می توان بصورت رنگ پلی اورتان و هم بصورت لایه ی روکش،وَکیوم نمود.  دریچه بازدید کف چوبی را نیز می توان بصورت دیواری و بعضاً بصورت سقفی استفاده نمود.

روش ها و مراحل ساخت و کاربرد دریچه بازدید کف

روش های ساخت و کاربردِ انواع دریچه بازدید کف فن کویل

الف-روش ساخت دریچه بازدید کف فن کویل آلومینیومی

الف-۱- مراحل ساخت دریچه بازدید کف فن کویل آلومینیومی با درب ساده لولایی

این نوع دریچه بازدید کف فن کویل آلومینیومی تماماً از جنس آلومینیوم می باشد و برای بازدید دستگاه های فن کویلی به کار می رود که نیازی به مکش هوا از طریق منافذِ درب دریچه بازدید کف ندارند.دریچه بازدید کف فن کویل ساده از یک ساختار فریم و یک درب که بصورت لولایی و با قفلی یا چِفتی که بر روی دربِ این دریچه بازدید کف تعبیه می شود،بازوبست می شود تشکیل شده است.  برای ساخت این دریچه بازدید کف ابتدا باید سایزِ قاب یا کلافِ زیرکارِ دریچه بازدید کف بطور دقیق و بدون در نظر گرفتنِ کسورات استحصال شود.پس از ارسال این ابعاد به کارخانه، سازنده بطور اتوماتیک به میزان نیم سانت از هرطرف این سایز را کسر کرده و اقدام به برش اضلاع فریمِ دریچه بازدید کف می کند.پس از برشِ اضلاعِ فریم نوبت به گوشه زنیِ اضلاع می رسد.با توجه به اینکه تمام زوایای دریچه بازدید کف باید گونیا باشد،تمام زاویه های اضلاعِ فریم به میزان ۴۵ درجه خواهد بود.با گوشه زنیِ پروفیل های فریم دریچه بازدید کف، باید نسبت به ساختاربخشی این پروفیل های چهارگانه که همان اضلاعِ فریمِ دریچه بازدید کف هستند اقدام نمود.این پروفیل های آماده و گوشه زنی شده، بوسیله ی قطعه ای بنام کُرنر که از نمای پشتیِ دریچه بازدید کف قابل رویت هستند به هم متصل شده و تشکیلِ یک ساختار واحد و چهارگوش بنام فریمِ دریچه بازدید کف را می دهند.پس تکمیلِ ساختِ فریم باید جهت ایجاد جای پیچ بر روی نمای بیرونی یا داخلیِ ساختار فریم اقدامی نمود.اگر قرار باشد این مدل دریچه بازدید کف فن کویل بصورت پیچ ازرو یا نما، در محل خود تعبیه شود باید جای پیچ ها بر روی ساختار بیرونی و نمای فریم به شکل منظم و استاندارد ایجاد گردد.اگر هم که قرار باشد دریچه بازدید کف بصورت پیچ مخفی در محل خود نصب گردد این جای پیچ ها بر روی دیواره ی داخلیِ فریم دریچه بازدید کف ایجاد می شود تا بعد از نصب این دریچه بازدید کف فن کویل زایده ی تاجِ پیچ ها از بیرون قابل رویت نباشد.نکته ی مهم در ایجاد جای پیچ ها این است که با توجه به پِرسی بودنِ مراحلِ ایجادِ جای پیچ ها،لذا ‌این مراحل باید حتما قبل از عملیات رنگ کاری صورت پذیرد تا آسیبی به رنگ و کیفیتِ ساختار دریچه بازدید کف پس از رنگ وارد نیاید.  مرحله ی بعدیِ کار،ساخت و آماده سازیِ درب دریچه بازدید کف فن کویل لولایی با درب ساده ،می باشد.برای ساخت درب دریچه بازدید کف ابعاد داخلیِ فریمِ این دریچه بازدید کف ملاک کار می باشد.البته باید از هرسو به میزان دومیل و از سمتی که قرار است لولا بر روی مواضعِ فریم و درب دریچه بازدید کف متصل شود به میزان نیم سانت کسر نمود تا درب دریچه بازدید کف به راحتی و بدون گیر باز و بسته گردد.با استحصالِ ابعادِ درب دریچه بازدید کف ،ورقِ درب دریچه بازدید کف طوری برش می خورد که از هر بُعد به میزان یک سانت امکانِ ایجادِ لبه را داشته باشد.این لبه در محیط درب دریچه بازدید کف باعث می شود ساختار درب با قوام بیشتری در محل خود ایستایی داشته باشد و از هرگونه تاب خوردگی و دفرمگیِ درب دریچه بازدید کف هم جلوگیری می کند.لازم به ذکر است همانطور که قبلا نیز اشاره گردید جنس این درب دریچه بازدید کف از ورق آلومینیوم بوده و ضخامت این ورق نیز برای ابعاد متوسط و پایینتر به میزان یک میلیمتر و برای ابعاد بزرگ طبعاً بیشتر می گردد.  با توجه به ساده بودنِ دربِ این دریچه بازدید کف فن کویل،لذا نیازی به ایجاد منفذ یا معبری برای عبور جریان هوا به داخل محفظه ای که دستگاه فن کویل در آنجا نصیب شده، نیست.فقط در این مرحله باید جای قفل یا قفل ها باید بر روی ساختار درب دریچه بازدید کف فن کویل باید ایجاد گردد.  با تکمیل مراحل ساخت درب دریچه بازدید کف،باید درب را با فریم بوسیله لولا به هم متصل نمود و ساختار اولیه دریچه بازدید کف فن کویلِ ساده را تکمیل کرد.  با اتمام ساخت دریچه بازدید کف فن کویل آلومینیومی ساده لولایی، نوبت به عملیات رنگ پاشی بر روی درب سطوح بیرونی و داخلیِ دریچه بازدید کف فن کویل ساده می رسد.نوعِ رنگی که به این منظور به کار می رود رنگ پودریِ استاتیکِ کوره ای می باشد.این نوع رنگ با دارا بودنِ کدهای مختلف و متنوع امکانِ بخشیدنِ نمایی زیبا به ساختار دریچه بازدید کف را نسبت به هر محیطی برآورده می کند.از مزایای رنگ بر سطوح دریچه بازدید کف فن کویل این است که هم نمای دریچه بازدید کف بیشترین هماهنگی و هارمونی را با محیط اطراف پیدا می کند و هم ساختار دریچه بازدید کف را در برابر ضربه و خط و خش حفظ می کندپس از بیرون آوردنِ دریچه بازدید کف فن کویل لولایی ساده، از کوره ی رنگ باید بلافاصله دریچه بازدید کف را در مشمایی ضخیم و ضربه گیر کاور نمود تا به هیچ عنوان خطر یا آسیبی متوجهِ ساختارِ دریچه بازدید کف در زمان انتقال به پروژه نگردد.

الف-۲- مراحل ساخت دریچه بازدید کف فن کویل آلومینیومی با درب ساده وزنه ای

همانطور که از نام این دریچه بازدید کف پیداست اولا از جنس آلومینیوم ساخته شده و ثانیا جهت بازدید دستگاه فن کویل به کار می رود.ساختار این دریچه بازدید کف از دو جزء فریم و درب که بصورت کاملا جداشونده بازوبست می شود تشکیل شده است.لذا برای ساخت آن باید ابتدا مراحل طراحی و ساخت فریم این دریچه بازدید کف انجام پذیرد.برای طراحی فریم باید ابعاد داخلیِ قاب زیرکارِ دریچه بازدید کف سایز گردد.برای عدم بروز مشکل در هنگام جانماییِ فریم دریچه بازدید کف ،باید در زمان سایزینگ به میزان نیم سانت از هر بُعد از قاب زیر کارِ دریچه بازدید کف جهت ساخت فریم کسر نمود تا فریم به میزان کافی برای جانمایی و نصب بر روی قاب بادخور داشته باشد.  پس از سایزینگ قاب و طراحیِ ابعاد اضلاع فریم این دریچه بازدید کف باید پروفیل فریم ها را به مقادیر لازم برش داد و سپس نسبت به گوشه زنیِ سرهای اضلاع فریم اقدام نمود.این کار باعث گونیا درآمدنِ چهارچوبه ی فریم دریچه بازدید کف می گردد.پس از گوشه زنی باید نسبت به همچسبانی اضلاع فریم دریچه بازدید کف اقدام گردد.این کار نیز بوسیله کرنرهای فلزی و بدون اتصال جوشی و بصورت پِرسی صورت می پذیرد.با اتصال اضلاع فریم به هم، ساختار و چهارچوبه فریم دریچه بازدید کف شکل اولیه ی خود را می یابد.در همین مرحله جای پیچ ها بر روی فریم دریچه بازدید کف تعبیه می گردد تا پس از پس از عملیات رنگ خدشه و آسیبی به کیفیت رنگ وارد نگردد.جای این پیچ ها هم می تواند بر روی نمای فریم دریچه بازدید کف باشد،هم می تواند در دیواره ی داخلی فریم دریچه بازدید کف تعبیه گردد.  با توجه به وزنه ای بودنِ مدل این دریچه بازدید کف پس از ساخت فریم دریچه بازدید کف و ایجاد جای پیچ ها بر روی فریم دریچه بازدید کف باید مستقیم به طراحی و ساخت درب این دریچه بازدید کف اقدام کنیم.ابعاد درب این دریچه بازدید کف دقیقا با الهام از ابعاد داخلیِ نشیمنِ فریم دریچه بازدید کف استحصال گردد.برای عدم گیر کردنِ درب دریچه بازدید کف به ساختار داخلی فریم دریچه بازدید کف باید از هر بُعد از ابعاد داخلیِ فریم دریچه بازدید کف به میزان ۲ میلیمتر کسر نمود تا درب دریچه بازدید کف به راحتی در محل خود بر روی فریم دریچه بازدید کف قابلیت جانمایی داشته باشد. جنس درب این دریچه بازدید کف از ورق آلومینیومی بوده و ضخامت ان نیز به تناسب ابعاد فریم دریچه بازدید کف قابل افزایش می باشد.در واقع صخامت درب دریچه بازدید کف به بزرگی ابعاد دریچه بازدید کف وابسته است.  با توجه به ساده بودنِ مدلِ درب این دریچه بازدید کف فن کویل نیازی به ایجاد شیار یا منفذ هوا بر روی ساختار درب دریچه بازدید کف نیست و درب دریچه بازدید کف بصورت یک صفحه فلت قابل کاربرد می باشد.  برای استحکام درب دریچه بازدید کف و جلوگیری از هرگونه تاب خوردگی بر روی سطوح درب دریچه بازدید کف در اطراف حاشیه ی چهارگانه درب دریچه بازدید کف خم های نود درجه به سمت داخل ایجاد می کنیم تا درب بصورت استوار و محکم قابلیت استفاده داشته باشد. نکته مهم در زمان طراحی و ساخت دریچه بازدید کف فن کویل ساده وزنه ای این است که حتما باید فاصله بین درب دریچه بازدید کف با دستگاه فن کویل چک شود. زیرا در صورت کم بودنِ این فاصله امکان عدم بهره برداری از این دریچه بازدید کف در آن محل وجود دارد.این موضوع باید حتما در زمان سایزینگ قاب زیرکار دریچه بازدید کف مورد توجه قرار گیرد.  با اتمام ساخت فریم و درب دریچه بازدید کف فن کویل ساده وزنه ای،برای زیبایی ساختار دریچه بازدید کف و محافظت بدنه دریچه بازدید کف در برابر خراشیدگی و آسیب هایی از این دست باید سطوح داخلی و بیرونی دریچه بازدید کف با استفاده از رنگ کوره ای پودری استاتیک پوشش داده شود.وجود کدرنگ های مختلف و زیبا باعث تناسب حداکثریِ نمای دریچه بازدید کف با نمای محیط می گردد.  پس از انجام عملیات رنگ و خروج دریچه بازدید کف از کوره رنگ برای حفاظت دریچه بازدید کف در زمان انتقال دریچه بازدید کف به محل نصب از پوشش های مشمایی بصورت ضربه گیر استفاده می شود.

الف-۳-مراحل ساخت دریچه بازدید کف فن کویل آلومینیوم شیاردار لولایی

دریچه بازدید کف شیاردار از پرکاربرد ترین انواع دریچه بازدید کف فن کویل می باشد. برای دستگاههای فن کویلی که نیاز به مکش هوای برگشت از طریق درب دریچه بازدید کف فن کویل دارند عموما از این نوع دریچه بازدید کف استفاده می کنند.میزان شیارهای موجود روی درب دقیقا به میزان نیاز دستگاه به هوای برگشت یا مکشِ دستگاه بستگی دارد.عرض این شیارهای موازی یا بصورت ۹ سانتی یا بصورت ۱۸ سانتی در نظر گرفته می شود که به تناسب بزرگی یا کوچکی درب دریچه بازدید کف از این شیارها استفاده می گردد.نوع جانماییِ این شیارها نیز بسیار مهم است و این جانمایی متناسب نقطه ی مکنده دستگاه فن کویل تعیین می گردد.البته با توجه به اینکه محل اصلی مکش دستگاه فن کویل عموما در جانب پشت دستگاه تعبیه شده است معمولا راستای این شیارها در کناره ی یک سومِ طول درب و نزدیک لولا قرار می گیرد،لازم به توضیح است گاهی اوقات برای زیبایی بیشتر و نمای دکوراتیوتر راستای این شیارهای موازی در آکسِ درب جانمایی می شود.این شیارهای موازی هم می تواند بصورت طولی در درازای درب و هم بصورت چند خط عرضی در عرض درب دریچه بازدید کف فن کویل ایجاد و جانمایی گردد.  برای ساخت این نوع دریچه بازدید کف ابتدا باید طراحی و ساخت فریم دریچه بازدید کف انجام پذیرد.به همین منظور ابتدا سایز دقیق پایه و قاب دریچه بازدید کف که در سقف کاذب موجود است سایزینگ می شود.بر اساس این مقادیر و کسر باخور از فریم دریچه بازدید کف اقدام به طراحی و ساخت این قطعه از دریچه بازدید کف می شود.هر فریم دریچه بازدید کف دارای طول و عرض معینی هست که بر اساس سایز پایه مشخص شده است.با برش پروفیل اضلاع فریم دریچه بازدید کف آنها را بصورت ۴۵ درجه گوشه زنی می کنیم تا فریم پس از مونتاژ بصورت کاملا گونیا در بیاید.پس از گوشه زنیِ فریم دریچه بازدید کف بوسیله ی کرنرهای مخصوص فلزی اقدام به چسباندن هریک از دوضلعِ مجاور فریم دریچه بازدید کف می کنیم تا فریم دریچه بازدید کف فن کویل بصورت کامل ساختار چهارضلعی به خود بگیرد.پس از ساختاریابیِ فریم دریچه بازدید کف فن کویل شیاردارِ لولایی بلافاصله نسبت به ایجاد حفره یا جای پیچ بر روی ساختار فریم دریچه بازدید کف می کنیم.این جای پیچ ها یا بر روی نمای بیرونی فریم دریچه بازدید کف یا بر روی دیواره داخلیِ فریم دریچه بازدید کف ایجاد می شود.  پس از آماده سازیِ فریم دریچه بازدید کف نوبت به ساخت درب دریچه بازدید کف فن کویل شیاردار می رسد.جنس دربِ این نوع دریچه بازدید کف از ورق آلومینیوم با ضخامت یک میلیمتر و بالاتر می باشد.برای ساخت درب دریچه بازدید کف ابتدا ابعاد داخلیِ فریمِ دریچه بازدید کف که از قبل آماده کرده ایم را سایز می زنیم و به میزان یک الی دومیل از هرسو برای باخور جهت عملکرد درب دریچه بازدید کف از این مقادیر حذف می کنیم.با برش ورق درب دریچه بازدید کف نوبت به مراحل خم کاری در حاشیه درب و نیز ایجاد شیار بر ساختار داخلی درب دریچه بازدید کف می رسد.همانطور که اشاره گردید برای محکم تر شدن ساختار درب دریچه بازدید کف و جلوگیری از تاب خوردگی و لرزش درب دریچه بازدید کف در حاشیه و چهارچوبه درب دریچه بازدید کف یک خم یا لبه ی یک سانتی ایجاد میکنیم که درب به حالت ایده ال و ایستایی کامل برسد.بعد از این کار در نقاط مشخصی که از قبل معین کرده ایم بوسیله ی پِرس های مخصوصی اقدام به ایجاد شیار(۹ و ۱۸ سانتی)بر روی ساختار درب دریچه بازدید کف می کنیم.بعد از شیارزنی و خم کاریِ لبه های کناریِ درب دریچه بازدید کف فن کویل باید جای قفل یا قفل های زیمنس بر روی نقاطِ مشخص درب دریچه بازدید کف فن کویل تعبیه گردد نا پس از مرحله رنگ کاری بتوان به راحتی قفل یا قفل ها را بر روی درب دریچه بازدید کف فن کویل تعبیه نمود.  تمامی مراحل خم کاری و شیارزنی و هر کاری که بصورت پِرسی یا صربه ای باید روی درب یا فریم دریچه بازدید کف فن کویل انجام پذیرد باید قبل از عملیات رنگ صورت گیرد.  با اتمام مراحل ساخت درب دریچه بازدید کف فن کویل شیاردار لولایی نوبت به الحاق درب به فریم دریچه بازدید کف فن کویل با لولای فلزی می رسد.در دریچه های تک درب صرفا یک لولا و در دریچه های دو درب از دو رشته لولا در دو نقطه مقابل درب های دریچه بازدید کف استفاده می شود.عملیات اتصال درب یا دربها به فریم دریچه بازدید کف بوسیله پرچ انجام می گیرد.با پرچ و اتصال فریم و درب دریچه بازدید کف و شکل گیریِ کامل دریچه بازدید کف فن کویل شیاردار لولایی نوبت به عملیات رنگ آمیزی بر کلیه سطوح دریچه بازدید کف فن کویل شیاردار لولایی می رسد برای تناسب و هارمونی نمای این دریچه بازدید کف با نمای محیط و نیز برای حفظ دریچه بازدید کف در برابر خط و خش و آسیبهای احتمالی از پوشش رنگ کوره ایِ پودری استاتیک استفاده می شود.به همین منظور از انواع کدزنگ برای پوشش سطوح دریچه بازدید کف استفاده می شود تا بهترین امکان برای ایجاد فضایی دلنشین بر روی سقف یا محل نصب دریچه بازدید کف حاصل آید.  پس از انجام عملیات رنگ و خارج نمودنِ دریچه بازدید کف از کوره رنگ برای انتقال صحیح و بدون خطرِ دریچه بازدید کف از کارگاه رنگ تا محل پروژه از کاور مشمایی ضخیم و ضدضربه برای پوشاندن سطوح دریچه بازدید کف فن کویل شیاردار لولایی بهره گرفته می شود.

الف-۴- مراحل ساخت دریچه بازدید کف فن کویل آلومینیومی شیاردار وزنه ای:

جنسی که برای ساخت این دریچه بازدید کف به کار می رود تماماً از آلومینیوم می باشد.اجزای اصلی این دریچه بازدید کف از دو قسمت فریم و درب تشکیل می شود و با توجه به وزنه ای بودنِ مدلِ درب این دریچه بازدید کف،باید گفت که برای بازکردن و بازدیدِ دستگاه،قسمت درب دریچه بازدید کف کاملا از فریم جداشده و کنار گذاشته می شود.در ساخت این دریچه بازدید کف نیز ابتدا از ساخت فریم شروع به کار می کنیم.ابعادی که برای ساخت فریم دریچه بازدید کف فن کویل شیاردارِ وزنه ای مدنظر قرار گرفته می شود دقیقا بر اساس ابعاد داخلیِ چهارچوبه یا حفره مربوطه می باشد،لازم به توضیح است این ابعاد در زمان سایزینگ باید بطور دقیق سایز شوند و میزان بادخوری که برای امکان نصب دریچه بازدید کف باید درنظرگرفته شود هنگام ساختِ دریچه بازدید کف در کارخانه بطور خودکار در نظر گرفته می شود.پس اولین مرحله پس از سایزینگ برش اضلاع فریم دریچه بازدید کف می باشد.پس از برشِ این اضلاع،باید نسبت به اتصال آنها در زوایای گونیا نسبت به هم اقدام گردد.این اتصال توسط دستگاه پرس صورت می گیرد.با ایجاد ساختار فریم دریچه بازدید کف شیاردار وزنه ای نوبت به ایجاد جای پیچ بر روی فریم این دریچه بازدید کف می رسد.با استفاده از قالب های خاص و بصورت پِرسی این جای پیچ ها در همان مراحل اولیه ساخت فریم دریچه بازدید کف  تعبیه می گردد که در مراحل بعد از رنگ ساختار دریچه بازدید کف دچار افت کیفیت نشود.این جای پیچها در دو قسمت از جمله نمای بیرونی و دیواره ی داخلیِ فریم دریچه بازدید کف شیاردار وزنه ای قابل ایجاد است.پس از این مرحله نوبت به ساخت درب دریچه بازدید کف فن کویل می رسد.ساختار درب این دریچه بازدید کف در قسمت های محیطی دارای لبه ی دوسانتی و در قسمت داخلی دارای شیارهای موازی به عرض ۹ و ۱۸ سانت می باشد که در قسمت وسط یا کنارهای درب دریچه بازدید کف ایجاد می شود.با توجه به اینکه درب دریچه بازدید کف فن کویل شیاردار وزنه ای بصورت وزنه ای و جداشونده از فریم دریچه بازدید کف طراحی و ساخته می شود باید ابعاد طولی و عرضیِ درب این دریچه بازدید کف نسبت به ابعاد داخلیِ فریم دریچه بازدید کف از هرطرف به میزان ۲ میل کمتر در نظر گرفته شود که به راحتی در داخل ساختار نگهدارنده ی فریم درقچه بازدید جانمایی گردد.این میزان بادخور باعث می شود درب دریچه بازدید کف در زمان کارگذاشتن و برداشتنِ آن دچار تخریب و استهلاک نگردد.ضخامت ورقی که برای ساخت درب دریچه بازدید کف وزنه ای شیاردار به کار می رود عمدتا یک میلیمتر می باشد،اما در ابعاد بزرگتر الزماً باید از ورق آلومینیوم ضخامت های بالاتر استفاده گردد.آنچه که باید در طراحی و ساخت این نمونه دریچه بازدید کف مدنظر قرار گیرد اینستکه فاصله درب دریچه بازدید کف فن کویل از دستگاه در حدی باشد که هنگام برداشتن یا بازکردن درب دریچه بازدید کف مشکلی پیش نیاید و درب دریچه بازدید کف فنکویل بدون گیرکردن به دستگاه یا هرمانع دیگری باز و بسته شود.  بااتمام مراحل ساخت فریم و درب دریچه بازدید کف فن کویل شیاردار نوبت به اجرای عملیات رنگ می رسد.جنس رنگ بکاررفته برای پوشش سطوح این دریچه بازدید کف از نوع الکتروستاتیک است.از کدرنگ های متنوعی نیز برای زیباتر کردنِ نمای ساختار دریچه بازدید کف شیاردار وزنه ای می توان بهره جست.

الف-۵- مراحل ساخت دریچه بازدید کف فن کویل خطی وزنه ای

این دریچه بازدید کف در ساختار درب خود دارای یک دریچه ورودی هوا می باشد که هوای لازم برای سیستم برگشت هوای فن کویل از معابر هوای این دریچه خطیِ فرعی تامین می شود.ابعاد و سایز معبرِ این دریچه هوا به میزان نیاز دستگاه فن کویل به هوای مازاد محیط بستگی دارد.برای ساخت این دریچه بازدید کف از ساخت فریم آغاز می کنیم.فریم این دریچه بازدید کف را از پروفیل آلومینیوم با عرض های ۳ و ۵ سانتی می توان انتخاب نمود.هریک از اضلاع فریم دریچه بازدید کف به میزان یک سانت از ابعاد حفره ای که قرار است دریچه بازدید کف بر روی آن نصب شود کوچکتر در نظر گرفته می شود.این موضوع به خاطر آنستکه هنگام نصب دریچه بازدید کف در محل مورد نظر خللی پدید نیاید و دریچه بازدید کف بدون هیچ مانعی امکان تعبیه داشته باشد.با برش اضلاع فریم دریچه بازدید کف خطی تمام سرهای این اضلاع با دستگاه اره برقی با زاویه ی ۴۵ درجه گوشه زنی می شود تا در زمان همچسبانیِ این اضلاع، زاویه ی ۹۰ درجه یا گونیا حاصل شود.روش اتصال گوشه های فریم دریچه بازدید کف خطی نیز بوسیله کرنرهای فلزی می باشد.پس از بوجود آمدن ساختار فریم دریچه بازدید کف خطی باید جای پیچ ها را بر روی نمای بیرونی یا داخلیِ فریم تعبیه نمود تا در زمان انجام عملیات رنگ مشکلی پدید نیاید.با توجه به وزنه ای بودنِ مدل این دریچه بازدید کف،ساختار پروفیل فریم طوری است که پس از ایجاد فریم از قسمت داخلیِ فریم یک نشیمن گاه برای درب پدید می آید که این موضوع باعث نگهداریِ درب دریچه بازدید کف خطی در ساختار دریچه بازدید کف می شود.مرحله بعدی در این روند،ساخت درب دریچه بازدید کف خطی است.جنس درب این دریچه بازدید کف از ورق آلومینیومی با ضخامت یک میل و بالاتر است.بر اساس ابعاد پدید آمده در فضای داخلیِ فریم دریچه بازدید کف خطی، یک قطعه ورق آلومینیوم برش داده می شود.ابعاد این ورق باید طوری باشد که لبه های خم کاری در دور درب را نیز شامل شود.این لبه های برای ایجاد استحکام به ساختار درب دریچه بازدید کف ایجاد می شوند.در اینجا نیز موضوع میزان بادخور بین ابعاد درب و ابعاد فریم مساله ای مهم محسوب می شود.در واقع برای اینکه درب دریچه بازدید کف هنگام باز و بسته شدن هیچ گیر و مانعی نداشته باشد باید به میزان دو تا سه میل از هر طرف کمتر در نظر گرفته شود.پس از خم کاریِ لبه های حاشیه ی درب دریچه بازدید کف خطی باید نسبت به برش محل تعبیه ی دریچه خطی بر روی درب دریچه بازدید کف اقدام کنیم.این دریچه خطی بصورت طولی بر روی درب دریچه بازدید کف تعبیه می شود.با نصب دریچه خطی بر دوی درب دریچه بازدید کف، مراحل اولیه ی ساخت  دریچه بازدید کف به مایان می رسد.پس از انجام این مراحل باید نسبت به انجام عملیات رنگ اقدام کنیم.این عملیات با پاشیدن رنگ پودری الکتروستاتیک بر روی سطوح داخلی و بیرونی دریچه بازدید کف خطی شروع و با گذاشتن دریچه بازدید کف در کوره رنگ ادامه می یابد.در واقع این رنگ در کوره پخته و مقاوم می شود.برای تناسب بیشترِ نمای دریچه بازدید کف خطی با نمای محیط از کد رنگ های بسیار زیبا و شیک می توان استفاده نمود.با خارج نمودنِ دریچه بازدید کف خطی از کوره رنگ برای عدم بروز آسیب به ساختار دریچه بازدید کف از کاور مشماییِ ضربه گیر برای پوشش این دریچه استفاده می شود تا در هنگام انتقال به پروژه و در مراحل قبل از نصب آسیبی به ساختار دریچه بازدید کف وارد نیاید

الف-۶-مراحل ساخت دریچه بازدید کف فن کویل خطی لولایی

عملکرد این دریچه بازدید کف بصورت لولایی بوده و درب این دریچه بازدید کف نیز بصورت لولایی و قفل باز و بسته می شود.برای ساخت این دریچه بازدید کف ابتدا سایز حفره ای که قرار است این دریچه بازدید کف بر روی آن حفره جانمایی شود استحصال می شود.به میزان نیم سانت از هر طرف برای باخور در نظر گرفته می شود تا هنگام نصب دریچه بازدید کف در محل خود مشکلی پدید نیاید.جنس فریم دریچه بازدید کف خطی لولایی نیز از پروفیل آلومینیومی با عرض ۳ و ۵ سانتیمتر است.ابعاد طولی و عرضیِ فریم دریچه بازدید کف خطی لولایی بوسیله ی گوشه ها یا کُرنرهای فلزی به هم متصل شده و تشکیل ساختار چهارگوشی به نام فریم را می دهند.با آماده شدن فریم دریچه بازدید کف خطی لولایی در همین مرحله جاپیچ هایی که قرار است هنگام نصب دریچه بازدید کف به نصب دریچه بازدید کف کمک کنند بر روی نمای بیرونی یا داخلیِ فریم دریچه بازدید کف تعبیه می شوند تا ساختار فریم دریچه بازدید کف خطی به لحاظ ساخت تکمیل شود.پس از این مرحله باید نسبت به تدوین ساختار درب دریچه بازدید کف خطی لولایی اقدام کرد.با توجه به لولایی بودنِ مدل درب این دریچه بازدید کف ابعاد طولی و عرضیِ درب این دریچه بازدید کف به میزان نیم سانت با ابعاد داخلی فریم دریچه بازدید کف کوچکتر در نظر گرفته می شود.این کسر سایز برای سهولت در عملکرد درب دریچه بازدید کف می باشد.لبه های کناریِ درب این دریچه بازدید کف را به میزان ۱.۵ تا ۲ سانت با زاویه ۹۰ درجه خمکاری می کنیم تا داز دفرمه شدن یا تاب برداشتنِ درب دریچه بازدید کف جلوگیری شود.در یکی از حاشیه های خم کاری شده ی درب دریچه بازدید کف خطی لولا نصب می شود.این لولا از یک طرف به درب و از سوی دیگر به دیواره ی داخلیِ فریم دریچه بازدید کف متصل می شود.در داخل ساختار درب این دریچه بازدید کف یک مقطع گریلی که با دریچه خطی پوشش داده می شود وجود دارد که هوای بیرون را به داخل محفظه ی دستگاه فن کویل هدایت می کند.در واقع این دریچه خطی تعادل هوایی را بین داخل و خارج دریچه بازدید کف فن کویل برقرار می کند.با توجه به لولایی بودنِ مدلِ این دریچه بازدید کف برای بستن دبر این دریچه بازدید کف از انواع قفل از جمله قفل زیمنس استفاده نی شود.تعداد این قفل ها بر روی درب دریچه بازدید کف خطی لولایی،به ابعاد و سایز دریچه مربوط می شود.با اتمام مراحل ساخت فریم و درب دریچه بازدید کف باید برای انجام عملیات رنگ اقدام شود.جنس رنگ پوشش دریچه بازدید کف خطی لولایی نیز از نوع پودری الکتروستاتیکِ کوره ای می باشد.پس از اتمام رنگ کاری،باید دریچه بازدید کف خطی لولایی را در درون مشمای ضدضربه کاور نمود و به محل پروژه ارسال کرد.

الف-۷- مراحل ساخت دریچه بازدید کف فن کویل مشبک وزنه ای

جهت سهولت در انتقال هوای برگشت دستگاه فن کویل از محیط به سمت دستگاه از دریچه بازدید کف مشبک لولایی می توان استفاده نمود.شبکه های لانه زنبوری ِ تعبیه شده بر روی قسمتی از درب این دریچه بازدید کف باعث می شود هوا به راحت ترین و سریعترین شکل ممکن عبور داده شود و دستگاه فن کویل به راحتی امکان سیرکولاسیون داشته باشد.برای ساخت این دریچه بازدید کف لزوماً ابتدا قابی که قرار است دریچه بازدید کف بر روی آن تعبیه گردد یایز می شود،سپس بر اساس این سایزهای طولی و عرضی اقدام به برش اضلاع فریم دریچه بازدید کف مشبک می شود.این اضلاع بلافاصله با ارّه برقی با زاویه ۴۵ درجه گوشه زنی می شود تا پس از اتصال به هم،ساختاری کاملا گونیا پدید آید.برای اتصال این اضلاع به هم نیز از قطعات فلزی به نام کُرنر استفاده می شود که به حالت پِرسی از پشت کار باعث تثبیت ساختار چهارگوشِ فریم دریچه بازدید کف مشبک می شود.با توجه به وزنه ای بودنِ ساختار این دریچه بازدید کف و نیاز به نشیمن گاهی که درب این دریچه بازدید کف در محل خود دارد باید نوع پروفیل ِ فریم این دریچه بازدید کف را از مدل پروفیل با سه پری انتخاب نمود که پس از ایجاد ساختار فریم دریچه بازدید کف بتوان درب دریچه بازدید کف را بر روی آن جانمایی نمود.با اتصال اضلاع چهارگانه ی فریم دریچه بازدید کف مشبکِ وزنه ای،باید جای پیچ های نگهدارنده ی فریم دریچه بازدید کف را بر روی نمای بیرونی یا داخلیِ فریم دریچه بازدید کف ایجاد نمود.این جاپیچ ها که به خزینه پیچ هم معروف هستند توسط یک قالب مخصوص بصورت پِرسی بر روی فریم دریچه بازدید کف به تعداد استاندارد ایجاد می شوند تا در زمان نصب بتوانند ساختار دریچه بازدید کف را در محل مورد نطر به خوبی حفظ کنند.عرض پروفیل آلومینیومیِ فریم دریچه بازدید کف مشبک با دو سایز ۳ و ۵ سانتی قابل کاربرد است.ابعاد فریم دریچه بازدید کف مشبک از هرسو به میزان نیم سانت نسبت به قالب فریمِ حفره کوچکتر در نظر گرفته می شود تا به راحتی امکان جانمایی د محل خود را داشته باشد.با اتمام ساخت فریم دریچه بازدید کف باید بر روی مراحل ساخت درب دریچه بازدید کف مشبکِ وزنه ای تمرکز کنیم.طول و عرض درب دریچه بازدید کف متناسب با طول و عرض فریم دریچه بازدید کف محایبه و طراحی می شود.از آنجا که مدلِ این دریچه بازدید کف وزنه ای می باشد،بادخوری که برای جانماییِ درب بر روی فریم دریچه بازدید کف باید در نظر داشت از هرطرف ۲ میل می باشد.برای جلوگیری از هرنوع تاب خوردگی و دفرمه شدنِ ساختار درب دریچه بازدید کف مشبک،باید دورتادورِ درب دریچه بازدید کف مشبک را یک لبه ی ۲ سانتی ایجاد کنیم تا درب دریچه بازدید کف یک حالت کاملا ایستا به خود بگیرد.برای ایجاد حفره های مشبکِ هوا باید یک قسمت از درب دریچه بازدید کف را که به محل مکشِ دستگاه فن کویل است را به میزان متناسب برش دهیم و شبکه های لانه زنبوری را در این فضا بر روی درب دریچه بازدید کف جانمایی کنیم.برای جلوگیری از تردد حشرات یا گردوخاک از محفطه داخلیِ دریچه بازدید کف به سمت بیرون یا بالعکس،می توان از یک توری آلومینیومی استفاده نمود تا به راحتی بتوان این معضل را رفع نمود.ضخامت ورق درب دریچه بازدید کف مشبک که از جنس آلومینیوم می باشد در ابعاد معمولی به میزان یک میل و در ابعاد بزرگتر به میزان ۱.۲۵ و حتی ۱.۵ میل هم افزایش می یابد.چون ساختار و عملکردِ این دریچه بازدید کف بصورت وزنه ای می باشد،دیگر نیازی به لولا یا قفل برای درب این دریچه بازدید کف نیست و تنها نکته ای که باید در کاربرد این دریچه بازدید کف که بصورت وزنه ای عمل می کند اینستکه فاصله درب دریچه بازدید کف تا دستگاه فن کویل حداقل باید ۱۰ سانتیمتر باشد تا به راحتی بتوان درب دریچه بازدید کف را به راحتی باز و بست نمود.با اتمام مراحل ساخت فریم و درب دریچه بازدید کف باید نسبت به رنگ آمیزی و پوشش دریچه بازدید کف مشبک وزنه ای اقدام شود.این موضوع هم باعث محافظت ساختار دریچه بازدید کف در برابر ضربه و صدمات احتمالی می شود و هم باعث زیبایی و تناسب رنگ نمای دریچه بازدید کف با رنگ و نمای محیط می شود.به همین منظور از کد رنگ های بسیار شیک و متنوع می توان بهره گرفت تا بهترین هارمونی و تناسب بین پوشش دریچه بازدید کف با نمای محیطی پدید آید.جنس رنگی که برای پوشش سطوح دریچه بازدید کف استفاده می سود از التروستاتیک است که در کوره پخته می شود.با اتمام عملیات رنگ و خروج دریچه بازدید کف مشبکِ وزنه ای از کوره ی رنگ، آنرا با یک کاور مشماییِ ضربه گیر،کاور می کنیم تا در مسیر انتقال به پروژه و محل نصب دچار آسیب نشود.

الف-۸- مراحل ساخت دریچه بازدید کف فن کویل مشبک لولایی

این دریچه بازدید کف فن کویل دارای درب لولایی می باشد که از طریق قفلِ تعبیه شده بر روی درب آن باز و بسته می شود.دو بخشِ اصلیِ این دریچه بازدید کف عبارت از فریم و درب می باشد که بر روی درب این دریچه بازدید کف یک دریچه فرعیِ مشبک تعبیه می شود.در واقع شبکه های لانه زنبوریِ این دریچه داخلی که بر روی درب دریچه بازدید کف قرار دارد هوای لازم برای سیرکولاسیونِ دستگاه فن کویل را تامین می کند.شروع ساخت این دریچه بازدید کف با طراحیِ فریم آن می باشد.این طراحی با سایزینگ چهارچوبه ای که قرار است دریچه بازدید کف بر روی آن تعبیه شود آغاز می شود.پس از سایزینگِ حفره ی مربوطه،اضلاع فریم با احتساب نیم سانت بادخور از هر طرف با ارّه برقی برش داده می شوند.برش های اولیه که بصورت صاف می باشد با برش های ۴۵ درجه ترمیم می شود تا در زمان اتصال گوشه های فریم دریچه بازدید کف،گوشه های دریچه بازدید کف بصورت کاملا گونیا امکان تشکیل یک چهارچوبه ی منظم را داشته باشند.برای اتصال اضلاع فریم دریچه بازدید کف به هم از ۴ عدد کُرنر یا گوشه ی فلزی بهره جسته می شود.این کرنرها در پشت هریک از گوشه های فریم در درون قالب قرار گرفته و با یک ضربه که توسط دستگاه پِرسِ اتوماتیک به آنها وارد میشود عملِ اتصال اضلاع فریمِ دریچه بازدید کف به هم را به بهترین شکل به انجام می رسانند.با اتصال اضلاع فریم و تشکیل چهارچوبه فریم دریچه بازدید کف باید بلافاصله نسبت به ایجاد جای پیچ بر روی نمای بیرونی یا داخلیِ فریم دریچه بازدید کف اقدام گردد.این عمل باعث می شود تا بعد از عملیات رنگ به واسطه ایجاد جای پیچ آسیبی به ساختار فریم دریچه بازدید کف وارد نشود.با آماده شدن فریم دریچه بازدید کف مشبکِ لولایی به مرحله بعد که همان ساخت و الحاق درب دریچه بازدید کف مشبک به فریم می باشد وارد می شویم.ابعاد داخلیِ فریم دریچه بازدید کف تعیین کننده ی ابعاد دبر دریچه بازدید کف می باشد.با توجه به اینکه مدلِ درب این دریچه بازدید کف بصورت لولایی می باشد باید علاوه بر دو میل بادخور،در سمتی که لولا نصب خواهد شد به میزان ۴ میل نیز بصورت مازاد برای بادخور در نظر گرفته شود تا درب دریچه بازدید کف مشبکِ لولایی هنگام عملکرد به هیچ عنوان به مانعی برخورد نداشته باشد و به راحتی باز و بسته شود.تمامیِ اضلاع درب دریچه بازدید کف مشبک به میزان دو سانت بیشتر در نظر گرفته می شود تا پس از خم کاری، درب حالت ایستا و محکم به خود بگیرد.پس از خم کاریِ اضلاعِ درب دریچه بازدید کف باید میزان فضایی که قرار است دریچه مشبک بر روی درب دریچه بازدید کف اشغال کند را برش می دهیم و دریچه مشبکی را از قبل آماده کردیم بر روی این محل تعبیه و تثبیت می کنیم.ابعاد و سایز این دریچه فرعیِ مشبک به میزان هوایی که دستگاه باید از محیط تغذیه کند بستگی دارد.بدیهی است هرچه میزان هوای لازم از محیط بیشتر باشد،ابعاد این دریچه مشبک بزرگتر می شود.پس از تعبیه دریچه مشبک بر روی درب این دریچه بازدید کف باید جای قفل های زیمنس بر روی نقاط مشخص بصورت پِرسی سوراخ گردد که بتوان پس از عملیات رنگ قفل ها را در این محل ها جانمایی نمود.برای اتصال درب به فریم دریچه بازدید کف مشبکِ لولایی،از لولای فلزی استفاده می شود.معمولا این لولا در طول درب و فریم دریچه بازدید کف تعبیه می شود تا بتواند با بیشترین مقدارِ نگهدارندگی،ایفای نقش کند.پس از ساخت درب و فریم دریچه بازدید کف مشبکِ لولایی،وارد مرحله ی رنگ آمیزی دریچه بازدید کف می شویم.نوع رنگ پوشش سطوح دریچه بازدید کف مشبکِ لولایی از جنس الکتروستاتیک می باشد که در کوره پخته می شود.برای زیبایی و ایجاد نمایی دکوراتیو از کدرنگ های متنوع می توان بهره گرفت.

تهویه فراز بزرگترین تولید کننده دریچه بازدید کف در ایران
مجموعه تهویه فراز مفتخر است با بیش از بیست و هفت سال سابقه در تولید انواع دریچه از جمله دریچه بازدید کف قابلیت ساخت سفارشات را در کمترین زمان با بالاترین کیفیت داراست. یکی از مزیت های خرید از تهویه فراز، سفارش و ثبت کالا بدون واسطه است. از این سو مصرف کننده می تواند دریچه بازدید کف را با نازلترین قیمت خریداری کند. همچنین باید خاطر نشان کرد کوره رنگ الکترواستاتیک در خود مجموعه دایر می باشد و نیازی نیست دریچه ها پس از ساخت به مکان دیگری منتقل شوند. این امر از احتمال آسیب دیدگی محصولات جلوگیری میکند. 
بنابراین شما میتوانید به صورت حضوری و یا اینترنتی ثبت سفارش نمایید.

گالری تصاویر دریچه بازدید فن کویل
دریچه چوبی هوا
گالری تصاویر دریچه گرد
گالری تصاویر دریچه گرد
گالری تصاویر دریچه تنظیم هوا

محصولات مرتبط

مشاهده محصولات تهویه فراز در یک نگاه . با کلیک بر روی هر محصول جزئیات آن را مشاهده نمایید.   www.tfduct.com

 

                 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/flexibel-Ducts.jpg

کانال فلکسیبل

                            

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Spiral-channel-air.jpg

کانال اسپیرال

                          
 
دریچه-بازدید-آلومینیومی-و-چوبی

دریچه​ بازدید​ فن کویل

آلومینیومی​ و چوبی


                          
 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Industrial-Hood.jpg

هود صنعتی


                           
کانال گرد هوا جهت سوله و سالن

کانال گرد هوا جهت

سوله و سالن


                          
           

دریچه-گرد

دریچه گرد

    
 
 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Flushing-Facade.jpg

فلاشینگ نما


  اجرای سقف شیبدار، آبرو، فلاشینگ نما

اجرای سقف شیبدار،

آبرو، فلاشینگ نما


 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Elastomeric-insulation-Ducts.jpg

عایق الاستومری

 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/planiom-box.jpg

پلنیوم باکس

 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Industrial-chimney-cap-Roof.jpg

کلاهک بام


   http://www.tfduct.com/Files/Editor/Images/Similar-Products/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C.jpg

اجرا​ و​ ساخت​ غبارگیر صنعتی

 
  انواع دریچه استیل و شوت زباله

انواع دریچه استیل

و شوت زباله

    اجرای-غبارگیر-صنعتی

اجرای​ غبارگیر​ صنعتی

    کاور کانال

کاور کانال

 

 

ساخت و اجرای سانتریفیوژ و داکت مکنده

طراحی و اجرای  مکنده و داکت

     اجرای-کانال-فلکسیبل

اجرای​ کانال فلکسیبل

    انواع-دریچه-سقفی

انواع​ دریچه سقفی

 
     دریچه-اسلوت

دریچه اسلوت

     http://www.tfduct.com/Files/Editor/Images/Similar-Products/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84.jpg         

اتصالات​ و​ قطعات اسپیرال


     دریچه خورشیدی با پلنیوم

دریچه خورشیدی با پلنیوم

     دریچه هوا

دریچه هوا

     دریچه پادری

دریچه ​پادری

    دریچه پلاستیکی

دریچه پلاستیکی

 
   دریچه کروی

دریچه کروی

    دریچه گرد

دریچه گرد

   دودکش موتورخانه

دودکش موتورخانه

    رابط برزنتی

رابط برزنتی

    هواکش بین کانالی

هواکش بین کانالی

    انواع دریچه های آلومینیومی و چوبی

انواع دریچه های

آلومینیومی و چوبی

 
      کانالهای اکسپوز جهت کافی شاپ،فست فود و محیطهای تجاری و اداری

کانالهای اکسپوز جهت کافی شاپ

،فست فود و محیطهای تجاری و اداری

      کانال هواساز

کانال هواساز

     

دریچه-بازدید

اجرای ساندویچ پنل

سقف، دیوار و پارتیشن
      هود صنعتی ۲

هود صنعتی ۲

  کلاهک آلمانی

کلاهک آلمانی

       اجرای پوشش سقف های شیبدار و فضایی

 اجرای پوشش سقف

های شیبدار و فضایی

 
   ساخت انواع فیلتر هود و دریچه هوا

ساخت انواع فیلتر هود

و دریچه هوا

  خدمات استیل آشپزخانه های صنعتی

خدمات استیل آشپزخانه

های صنعتی

 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Damper-channel.jpg

دمپر بین کانالی(هوا)


   ساخت و نصب انواع مکنده ها با کانالهای مربوطه

ساخت و نصب انواع

مکنده ها با کانالهای

مربوطه

  ورقکاری،استیل کاری و ساخت سازه های گنبدی

ورقکاری،استیل کاری

و ساخت سازه های گنبدی

   کانال گرد اسپیرال

کانال گرد اسپیرال

 
   
   
   
   
   
   
 

www.tfduct.com