جمعه 21 مرداد 1401
دریچه هوا

دریچه هوا

دریچه هوا جهت تنظیم فشار یا انسدادِ هوای خروجی یا ورودیِ دهانه انشعاب هوا در انواعِ کانالهای هوا به کار می رود. 

دریچه هوا بطور کلی با چند نوع مَتریال ساخته می شود:  

الف- دریچه هوا فلزی( دریچه هوا ی آلومینیومی ، دریچه هوا ی آهنی). 

ب- دریچه هوا پلاستیکی. 

ج- دریچه هوا چوبی( ام دی اف) 

 

دریچه هوا فلزی: 

۱-دریچه هوا فلزی آلومینیومی: 

از جمله انواعِ مختلف دریچه هوا که در صنعت تهویه مطبوع کاربرد وسیعی دارد دریچه هوا آلومینیومی می باشد، که البته خودِ این نوع دریچه هوا نیز دارای کاربریهای متنوعی می باشد. 

دریچه هوا آلومینیومی دارای فریم و پرّه های عبور هوا و دمپر از جنس آلومینیوم می باشد. 

از جمله دریچه های هوای آلومینیومی می توان به موارد زیر اشاره نمود: 

  1. دریچه هوا آلومینومی دیواری طرح جدید 

دریچه هوا آلومینیومی دیواری طرح جدید دارای فریم سه سانتی در حاشیه دریچه و تیغه های عمودی در لایه جلویی و تیغه های افقی در لایه وسط و یک شبکه دمپر در لایه ی پشتی می باشد. 

هوای عبوری از دریچه هوا آلومینیومی دیواری طرح جدید بوسیله تیغه های دمپر که در پشت آن تعبیه شده، تنظیم و یا مسدود می گردد. 

این تیغه های دمپر بوسیله اهرمی که بر روی فریم دریچه هوا نصب شده باز یا مسدود می شود. 

تیغه های عمودی و افقی دریچه هوا ی طرح جدید باعث می شود هوای خروجی از دریچه هوا در مسیرهای افقی(راست و چپ) و مسیرهای عمودی( بالا و پایین) قابل خروج می باشد. 

سطح دریچه هوا آلومینیومی طرح جدید بصورت پشت و رو با رنگ کوره ای در رنگ های گوناگون متناسب با رنگ محیط از جمله سفید، کرم و ... قابل پوشش و ارایه می باشد. 

 

  1.  دریچه هوا آلومینیومی خطی :  

دریچه هوا خطی به سه صورت دریچه هوا ی خطیِ زاویه دار ، دریچه هوا ی خطی کله قندی و دریچه هوا ی خطی طرح اسلوت تقسیم می شود. 

دریچه هوا ی خطی زاویه دار از تیغه های  موازیِ زاویه دار با زاویهِ ۳۰ درجه از یک تا چهار مسیر را می تواند از هوای عبوری تغذیه کند. 

دریچه هوا ی خطی ۳۰ درجه (یک یا چندطرفه) هوای کانال را در چند مسیر چپ یا راست، بالا یا پایین بطور مجزا یا همزمان، به سمت بیرون هدایت میکند. 

 دریچه هوا ی خطی کله قندی از یک سری تیغه های T شکل تشکیل شده که این تیغه های موازی هوای داخل کانال را با زاویه صفردرجه و بدونِ زاویه به محیط وارد میکند. 

دریچه هوای خطی طرح اسلوت نیز از تیغه های ضخیمِ Tشکل که از نطر مقیاس از تیغه های خطی کله قندی بزرگتر هستند تشکیل شده و با توجه به بزرگیِ تیغه های دریچه خطی طرح اسلوت نسبت به دریچه خطی کله قندی، لذا فاصله ی بین تیغه ها بیشتر و امکانِ خروج هوا از هر لایه هوایی بیشتر می شود. 

دریچه هوا ی خطی در انواعِ مختلفِ خود می تواند بصورت با دمپر یا بدونِ دمپر ساخته شود. 

سطح بیرونی و داخلیِ دریچه هوا ی خطی با رنگ کوره ای در رنگ های گوناگون پوشش داده می شود.

 

-cدریچه هوا ی آلومینیومی سقفی(یک،دو،سه و چهارطرفه): 

دریچه هوا ی سقفی آلومینیومی ، هوای انشعاب کانال را با چهار مدل از سقفِ محیط به فضا منتشر می کند. این مسیرهای چهارگانه بنا به تناسب و نیازِ محل های مورد نظر در هر محیط قابلِ تعیین می باشند، مثلا اگر دریچه هوای سقفی در آکسِ طول و عرضِ فضای محیط قرارباشد نصب گردد الزاما نیاز به دریچه هوا ی سقفی چهارطرفه می باشد و درصورتیکه بطور مثال دهانه انشعاب هوا در یک گوشه از فضای محیط باشد که یک طول و یک عرض خودبخود از نیاز به هوا بی نیاز باشند در این وضعیت به دریچه هوا ی سقفی دوطرفه نیاز می باشد و اگر یک بُعد از دهانه انشعاب به یک مقطع از طول یا عرضِ فضا نزدیک باشد آن یک بُعد، از نیاز به هوارسانی مبرا می باشد و در این وضع دریچه هوا ی سقفی را از نوعِ سه طرفه سفارش می دهند. 

دریچه هوا ی آلومینیومی سقفی هم برای سیستمِ دمنده(هوای رفت) و هم برای سیستم مکش(برگشت هوا) کاربرد دارد. 

دریچه هوا ی سقفی هم بصورت "با دمپر" و هم بصورت "بی دمپر" تولید و عرضه می گردد. 

برای پوشش دریچه هوا ی سقفی از رنگ کوره ای استاتیک استفاده می گردد. 

دریچه هوا ی سقفی هم بصورتِ مستقیم به سقفِ اصلی نصب می شود و هم بصورت تایلی در حفره ی سه پری های سقف کاذب تعبیه می گردد. 

از مهمترین مزایای دریچه هوا ی سقفیِ یک یا چندطرفه ، ریزشِ هوا بصورت غیرِعمود به محیط می باشد که این موضوع به خودیِ خود باعث می شود در محیط هایی که ارتفاعِ زیادی ندارند از پاششِ هوای عمود به یک نقطه جلوگیری و هوای مورد نیاز بصورتِ تعدیل شده در محیط منتشر گردد. 

 

 

-dدریچه هوا ی آلومینیومی مشبک: 

دریچه هوای مشبک دارای ساختاری شبکه ای و در اصطلاح لانه زنبوری دارد و به همین علت نام این نوع دریچه هوا را گاهی دریچه هوا ی مشبک نیز می نامند.زاویه ی شبکه های دریچه هوا مشبک عموماً بصورت صفردرجه و بصورت "روبروزن" مورد مصرف قرار می گیرد، اما قابل ذکر است در صورت نیاز به تقسیم و تعدیلِ هوا در دو ،سه یا چهار مسیر باشد، می توان شبکه های این نوع دریچه هوا را بر اساس نیاز به همان صورت که نیاز باشد تعبیه نمود. 

دریچه هوا ی مشبک را می شود هم بر روی دیوار و هم روی سقف و حتی بصورت تایلی در سقف کاذب تعبیه نمود. 

دریچه هوا ی مشبک برای مواردی مثل سیستم رفتِ هوا(دمندگی) یا سیستمِ برگشتِ هوا(مکندگی) موردِ مصرف دارد. 

درصورتیکه دریچه هوا ی مشبک برای سیستمِ رفتِ هوا(دمش) بکار رود می توان از دمپر برای کنترل یا انسدادِ مسیر هوا از دمپر استفاده نمود و در صورتیکه دریچه هوا برای سیستم برگشتِ هوا مورد مصرف قرار گیرد، عموماً نیازی به تعبیه ی دمپر بر روی دریچه هوا نمی باشد. 

برای پوشش سطح دریچه هوا ی مشبک از رنگ کوره ای استفاده می گردد.فریم دریچه هوای مشبک بطورِ عرفی بصورت سه سانتی می باشد اما درصورت لزوم و نیاز می توان از فریمِ پنج سانتی(فریمِ پهن) نیز استفاده نمود. 

 

-eدریچه هوا ی آلومینیومی قوس دار: 

با توجه به نوع معماری و طراحیِ داخلیِ محیط ، گاهی اوقات نیاز به انواعِ دریچه های قوس دار و دکوراتیو امری ضروری می نماید. دریچه هوا ی قوس دار عموماً در طولِ خود بصورت قوسی طراحی می شوند ،اما درصورت نیاز دریچه هوا را بصورت عرضی نیز بصورت قوس دار می توان تولید نمود.همانطور که گفته شد بیشترین کاربردِ این نوع دریچه هوا برای ایجاد تناسب در نمایِ داخلی و زیباییِ مضاعف می باشد. 

در صورتیکه میزانِ اِیر یا قوسِ دریچه هوا در طول یا عرضِ دریچه، بیش از حدِ متعارق نباشد می توان آنرا بصورتِ بادمپر نیز تولید نمود اما اگر کمانِ قوس بیش از حد باشد امکانِ ایجادِ شبکه های دمپر در پشتِ دریچه هوا ی قوس دار به حداقل می رسد. 

 

 

 

 

-fدریچه هوا آلومینیومی گرد: 

یکی دیگر از موارد و انواع دریچه هوا ی آلومینیومی، دریچه هوا ی گرد می باشد. دریچه هوا ی گرد نیز به خودیِ خود دارای زیرشاخه های متعدد و متنوع می باشد. 

دریچه هوا ی گردِ بلندگویی یا دریچه هوا ی گردِ تخت از قدیمی ترین و متعارف ترین انواع دریچه هوا ی گرد می باشد. ساختار لایه ای و موازیِ گردِ این نوع دریچه علتِ نامگذاریِ این دریچه بعنوانِ "دریچه هوا ی گردِ بلندگویی" شده است.بیشترین کاربردِ این دریچه هوا، در فضاهایی با ارتفاعِ محدود و یا محل هایی که نیاز به نزولِ هوا بصورت مستقیم نمی باشد هست. دریچه هوا ی گردِ بلندگویی در قطرهای استاندارد ( ۷.۵-۱۰-۱۵-۲۰-۲۵-۳۰- ۳۵- ۴۰- ۴۵- ۵۰- ۵۵  و ۶۰ سانتیمتر) از سوی این شرکت تولید و به بازار عرضه می گردد.از دریچه هوا ی گرد بلندگویی هم برای سیستم های رفتِ هوا و هم برای سیستم های برگشتِ هوا می توان استفاده نمود. دریچه هوا ی گردِ بلندگویی را هم بصورتِ "با دمپر" و هم بصورتِ " بی دمپر" استفاده کرد. 

سطحِ رویی و داخلیِ دریچه هوا ی گردِ بلندگویی با رنگ کوره ای پوشش داده می شود.

 

 

 

دریچه هوا ی گردِ مشبک، از جمله انواعِ دیگرِ دریچه هوای فلزی آلومینیومی می باشد که برای ورود و خروجِ هوا از مقاطعِ گردِ انشعاب هوا بکار می رود. دریچه هوا ی گرد مشبک بیشتتر برای مواردی که ارتفاعِ محلِ دمشِ هوا از سطح زمین بالا می باشد کاربرد دارد، همچنین از دریچه هوا ی گردِ مشبک برای مکشِ هوای محیط بدون هیچ اصطکاک در معبرِ خروجی از دهانه کانال بکار می رود. پس می توان ونتیجه گرفت از دریچه هوای گردِ مشبک هم برای سیستمِ رفتِ هوا(دمش) و هم برای سیستمِ برگشت هوا(مکش) استفاده نمود.در صورتیکه دریچه هوا ی گرد مشبک به منظورِ دمش بکار رود می توان برای تنظیمِ فشار هوای خروجی از دریچه هوا و همچنین انسدادِ جریان هوا،در پشت آن از دمپر گردِ پروانه ای استفاده نمود، اما در سیستم های برگشت هوا به جز در مواردِ خاص نیازی به نصبِ دمپر در پشتِ دریچه هوا ی گردِ مشبک احساس نمی شود.سطحِ روی دریچه هوا ی گردِ مشبکِ آلومینیومی با رنگ کوره ایِ استاتیک در رنگ های مختلف پوشانده می شود. دریچه هوا ی گرد مشبک در قطرهای ۷.۵- ۱۰-۱۵-۲۰-۲۵-۳۰-۳۵-۴۰-۴۵-۵۰-۵۵ و ۶۰ سانت توسط تهویه فراز تولید و به بازار عرضه می گردد. دریچه هوا ی گرد مشبک را می توان مستقیما در دهانه انشعاباتِ هوا و همچنین داخلِ کادرهای آلومینیومیِ چهارگوش بصورت مرکب تعبیه و در داخل سقف های کاذب(بصورت  تایلی) نصب نمود. 

 

 

دریچه هوا ی گردِ جت نازل، برای انتقالِ مستقیمِ جریان هوا از داخلِ کانال هوا به محیط یا بالعکس به کار می رود. باتوجه به طراحیِ زیبا و دکوراتیوِ این دریچه و همچنین امکانِ تغییرِ مسیر عبورِ جریان هوا در مدارِ ۳۰ درجه ای از دهانه ی این دریچه هوا ،استفاده از آن را برای کارفرمایان خوش سلیقه توجیه پذیر کرده است. دریچه هوا ی جت نازل بدونِ هیچ اصطکاک یا مزاحمتی جریان هوا را از خود عبور می دهد.بنا به ساختارِ فیزیکیِ دریچه هوا ی جت نازل، می توان به راحتی از آن در سیستم های رفت و برگشتِ هوا استفاده نمود. در صورت نیاز به تنظیمِ هوای خروجی از معبرِ دریچه هوا ی جت نازل می توان به راحتی با استفاده از دمپر پروانه ای که در پشت دریچه نصب می شود میزانِ هوای عبوری از دریچه جت نازل را کنترل یا مسدود نمود. دریچه هوا ی جت نازل در قطرهای ۱۵-۲۰-۲۵-۳۰-۳۵-۴۰-۴۵-۵۰-۵۵ و ۶۰ سانتیمتر تولید و به بازار عرضه می گردد. 

دریچه هوا ی جت نازل را هم می توان بصورت مستقل در دهانه انشعاب کانال هوا و هم بصورت ترکیبی در کادرهای چهارگوش بصورت تایلی در محل های مورد نظر نصب نمود.سطحِ دریچه هوا ی جت نازل با رنگ کوره ای مرغوب در رنگ های مختلف پوشش داده می شود. 

 

 

دریچه هوا ی  گردِ کُروی، با ساختارِ کُره ای و گردشِ ۳۶۰ درجه ای این امکان را به کاربر می دهد که هوای داخلِ انشعابِ کانال گرد را با فشار و زاویه ی مطلوب به محیط هدایت کند. نِمود و ظاهرِ شیک و دکوراتیوِ این دریچه هوا و همچنین روشِ خاصِ پرتابِ هوای این دریچه باعث شده استفاده از آن در محیط های نمایشگاهی، تجاری، فروشگاهی و مکانهای عمومی با کاربردِ خاص رواج یابد. دریچه هوا ی کروی به دو صورتِ "پشت کوتاه یا بی دنباله" و "پشت بلند یا دنباله دار" تولید و عرضه می گردد. دریچه هوا ی کروی را هم می توان بصورت سقفی و هم بصورت دیواری نصب نمود.کلیه سطوح دریچه هوا ی کروی بوسیله رنگ کوره ای پوشش داده می شود. دریچه هوا ی کروی در قطرهای ۱۰-۱۵-۲۰-۲۵-۳۰ و ۳۵ سانتیمتر تولید و به بازار عرضه می گردد. 

 

 

 

 

 

دریچه هوای گردِ سونایی، جهت تخلیه هوا و بخاراتِ موجود در محیط هایی مثل سونا، استخر، جکوزی و یا حتی در سقف های سرویس های بهداشتی بکار می رود. ساختار ظاهریِ دریچه هوا ی سونایی از یک فریمِ گردِ مجزا و یک بدنه ی بشقابی شکل تشکیل شده که با پیچ به فریم متصل و بوسیله همین پیچ،میزانِ جریان هوای عبوری از دریچه هوا ی سونایی تنظیم و رگلاژ می شود.با توجه به رطوبت موجود در فضاهایی که ذکر شد سطحِ روی دریچه هوا ی آلومینیومی سونایی حتما باید توسط رنگ کوره ای پوشش داده شود تا از استهلاک آن جلوگیری شود. دریچه هوا ی سونایی در قطرهای ۱۰- ۱۵ و ۲۰ سانت تولید و عرضه می گردد.دریچه هوا ی سونایی را هم می توان بصورت مستقیم به دهانه انشعاب کانال هوا متصل نمود و هم می توان بصورت ترکیبی درروی یک صفحه ی ورقی از جنس آلومینیوم بصورت تایلی در سقف کاذب تعبیه نمود. 

 

 

 

 

دریچه هوا ی گردِ برجسته، به لحاظ ساختار بسیار شبیه به دریچه گردِ بلندگویی می باشد با این تفاوت که شبکه های بلندگوییِ این نوع دریچه هوا ،بصورتِ زاویه دار و طبقه ای به هم متصل شده و حالتِ برجسته پیدا کرده اند. دریچه هوا ی گردِ برجسته بیشتر در سقفِ محیط هایی مثل سالن های سینما،آمفی تئاتر یا تالارها کاربرد دارد. از دریچه هوا ی گرد برجسته هم می توان برای سیستم دمندگی و هم سیستم مکش استفاده نمود. دریچه هوای گردِ برجسته در قطرهای ۱۰-۱۵-۲۰-۲۵-۳۰-۳۵-۴۰-۴۵-۵۰-۵۵ و ۶۰ سانتیمتر تولید می شود. دریچه هوا ی گردِ برجسته را در صورت نیاز می توان بصورت دمپردار(دمپرپروانه ای) نیز تولید نمود.سطحِ بدنه دریچه هوای آلومینیومی گرد برجسته با رنگ کوره ای پوشش داده می شود. دریچه هوا ی گرد برجسته را هم می توان مستقیماً در روی سقف بر دهانه ی انشعاب هوا و هم بصورت ترکیبی در روی یک صفحه ورقی از جنس آلومینیوم بصورت تایلی در سقف کاذب تعبیه نمود. 

 

 

-gدریچه هوا ی آلومینیومی تایلی: 

دریچه هوای تایلی بطور کلی می تواند شاملِ انواعِ دریچه هوا باشد که در قالبِ یک ساختارِ واحد در حفره ی سه پَریِ سقف کاذب قابلِ تعبیه باشد. از جمله دریچه هایی که می شود آنها را بصورت تایلی استفاده نمود عبارتست از:  

دریچه هوا ی یک،دو،سه و چهارطرفه طرفه  تایلی. 

دریچه هوای مشبکِ یک،دو،سه و چهارطرفه تایلی. 

دریچه هوای چهارگوشِ ترکیبی بصورت تایلی. 

دریچه هوای گردِ ترکیبی بصورت تایلی.

 

 

 

 

-hدریچه هوا ی آلومینیومی پادری: 

دریچه هوا ی پادری برای ایجاد تبادلِ هوای یک حجمِ بسته با هوای بیرونی بکار می رود.ظاهر و ساختارِ دریچه هوا ی پادری بسیار شبیه به دریچه خطی زاویه دار می باشد که هوای موردِ تبادل از این لایه های تیغه ای شکل و موازی به سمت بیرون و داخل به حرکت در می آید. 

دریچه هوا ی پادری دارای دو قاب می باشد که قاب اصلی روبه بیرون و قاب فرعی روبه داخل محیط نصب می گردد. 

ابعاد دریچه هوا ی پادری بنا به تناسب و ابعاد درب، متغیر می باشد. 

دریچه هوای پادری در رنگ های متنوع بصورت کوره ای پوشش داده می شود. 

 

 

 

 

-iدریچه هوا ی آلومینیومی پرّه z 

دریچه هوا ی پرّه zنیز به نوعی به منظورِ تبادل هوایی و دماییِ دو محیط یا پوششِ حفاظتیِ بصورتِ دکوراتیو مورد استفاده قرار می گیرد. 

ساختارِ دریچه هوا ی پرّهzدارای یک فریم در محیطِ دریچه و یک سِری پرّه های zشکل که بصورت افقی در بدنه ی داخلیِ دریچه با چینشِ موازی تعبیه می گردد. دریچه هوا ی پرّه zعموماً بصورتِ دیواری نصب می گردد. 

از دریچه هوا ی پرّه zقاعدتاً برای سیستمِ اگزاست یا برگشت هوا در سیستم های مکشِ هوا استفاده می شود.  

دریچه هوا ی پرّهzرا می توان بصورت ترکیبی در انواعِ دریچه ها از جمله دریچه های بازدید فنکویل برای امکانِ ایجادِ شبکه تبادلِ هوا استفاده نمود. 

سطوح دریچه هوا ی پرّهzبصورت رنگ کوره ای برای حفاظت و زیبایی پوشش داده می شود. 

 

 

 

-jدریچه هوای آلومینیومی اتاق عمل: 

 دریچه هوای اتاق عمل دارای یک فریم در حاشیه ی دریچه و یک شبکه ی پانچی از ورق آلومینیوم با چشمه یا سوراخهای گرد با قطرِ کمتر از یک سانت می باشد.دریچه هوا ی اتاق عمل چون بعنوانِ وسیله ی هوارسانی به محیطِ اتاق تمیز استفاده می شود عموماً در قالبِ یک مجموعه شامل فیلترباکس و همچنین دمپر تنظیم هوا مورد مصرف قرار می گیرد که گروه صنعتی تهویه فراز مفتخر است کلیه مواردِ یاد شده را در یک پکیجِ کامل تولید وجهت فروش ارایه می نماید. 

سطح بدنه ی دریچه هوا ی اتاق عمل به انضمام کلیه سطوحِ فیلترباکس در مجموع با روکشی از رنگ کوره ای پوشش داده می شود. 

دریچه هوا ی اتاق عمل و متعلقات ش از قبیل فیلترباکس رامی توان بصورت مستقیم به حفره ورود هوا در سقف اصلی یا در سازه ی سقف کاذب تعبیه و نصب نمود.

 

 

 

k-دریچه هوا ی آلومینیومی خورشیدی 

دریچه هوا ی خورشیدی نیز جهت هوارسانی به اتاق های تمیز(کلینروم ها) تولید و بکار برده می شود. 

دریچه هوا ی خورشیدی باعثِ تعدیلِ هوای خروجی به اتاقهای تمیز در مدارِ دایره ای شکل با قالب های متنوع، می شود.  

دریچه هوا ی خورشیدی نیز بوسیله یک باکس هوا که معمولا مجهز به فیلتر می باشد بصورت یک پکیج کامل، وظیفه هوارسانی را به عهده می گیرد. 

دریچه هوای خورشیدی به دو صورتِ بافِریم و همچنین بدون فریم قابل تولید و عرضه می باشد. 

سایزِ استاندارد برای دریچه هوا ی خورشیدیِ بدون فریم عموماً ۵۹.۵×۵۹.۵ سانت می باشد، اما لازم به ذکر است گروه صنعتی تهویه فراز جهت رفعِ نیازِ انواعِ کاربریها، نسبت به ساخت سایزهای غیرِ استاندارد تا ابعادِ حداقلی نیز اقدام نموده است. 

دریچه هوا ی خورشیدی هم می تواند بطور مستقل در سقف یا دیوارِ محیط تعبیه گردد و هم می تواند در ساختارِ سقف کاذبِ محیط به راحتی نصب شود. 

بدنه دریچه هوا ی خورشیدی بصورت کامل و پشت و رو بوسیله رنگ کوره ای در رنگ های مختلف پوشش داده می شود.

دریچه هوای آهنی 

دریچه هوا ی آهنی از ورق روغنی با ضخامت نیم میلی متر با پوششِ رنگ کوره ای  ساخته می شود. 

دریچه هوا ی آهنی نیز مثل دریچه هوا ی آلومینیومی دارای انواع مختلف می باشد: 

 

الف- دریچه هوای آهنی دیواری با طرح جدید: 

این نوع دریچه هوا دارای فریم سه سانتی و همچنین دارای دمپرِ تنظیم هوا برای میزان هوای عبوری از دریچه هوا می باشد. 

نقاط اتصال قطعات دریچه هوا ی آلومینیومی بوسیله "نقطه جوش" در قسمتِ فریم ها به هم متصل می شوند. 

دریچه هوا ی آهنی طرح جدید در قسمت جلوییِ بدنه خود، دارای تیغه های عمودی برای تعیین مسیر پرتاب هوا می باشد. 

نقاط جای پیچ دریچه هوا بر روی قسمتِ افقی یا عمودیِ فریم ها بوسیله پِرسهای مخصوص بصورتِ فابریک و قبل از عملیات رنگ کاری، حک می گردد. 

دریچه هوا ی آهنی را نیز می توان بصورتِ قوس دار( هم قوس در طول و هم قوس در عرض) تولید و عرضه نمود. 

 

ب- دریچه هوا ی آهنی چندطرفه سقفی: 

دریچه هوا ی آهنی را می توان بصورت یک طرفه،دوطرفه،سه طرفه و چهار طرفه سقفی نیز تولید نمود. 

دریچه هوا ی چندطرفه سقفی دارای یک ساختارِ فریم و یک سری پرّه های عریضِ گریل، که از ورق آهنی قالب گرفته اند ساخته می شود. 

اگر موازاتِ پره های گریل به یک سمت متمایل باشند،دریچه هوا ی سقفیِ یکطرفه نامیده می شود. 

اگر پره های گریل بصورتِ L  شکل باشند، دریچه هوا ی سقفی دوطرفه نامیده می شود. 

اگر پره های گریل نسبت به هم حالت U شکل داشته باشند، دریچه هوا را سه طرفه سقفی مینامند. 

در نهایت اگر ساختارِ شکل گیریِ پره ها نسبت به هم حالت مربع یا مستطیل را داشته باشند، دریچه هوا را چهارطرفه سقفی می نامند. 

نکته مهم در اینجاست که دریچه هوا ی آهنی چهارطرفه سقفی را می توان هم بصورتِ مستقل در بدنه ی سقفِ اصلی و هم بصورت تایلی در شبکه های سقف کاذب تایلی تعبیه و نصب نمود. 

دریچه هوا ی آهنیِ سقفی را هم بصورتِ واحد در شبکه های تایلی و هم بصورت مرکب و لوزی شکل در داخل صفحه ورقی، در داخل شبکه های سقف کادب تایلی می توان بصورت دکوراتیو نصب نمود. 

سطح دریچه هوا ی اهنیِ چندطرفه با رنگ کوره ای پوشش داده می شود. 

 

پ- دریچه هوا ی آهنی پره Z : 

در محل هایی که جهتِ مکش و دمِش هوا بصورتِ زاویه دار از پایینِ دریچه هوا باشد، از دریچه هوای آهنی پره  استفاده می شود.فریمِ این دریچه نیز مشابهِ دیگر دریچه ها میباشد،اما پره های داخلی از ورق هایی که بصورت z شکل می باشند ساخته می شوند. 

عموماً دریچه هوا ی آهنی پره Z نیاز به دمپر ندارد. 

دریچه هوا ی آهنی پره Z را با رنگ کوره ای پوشش می دهند. 

 

ت- دریچه هوا ی آهنی اتاق عمل: 

دریچه هوای اتاق عمل را می توان از ورق آهنی نیز تولید نمود. ساختار دریچه هوای آهنی اتاق عمل از فریمِ با ورق اهنی و داخل دریچه هم از یک صفحه پانچ با چشمه های گوناگون، تشکیل یافته است. 

 

دریچه هوا ی آهنی 

دریچه هوا ی آهنی از ورق روغنی با ضخامت نیم میلی متر با پوششِ رنگ کوره ای  ساخته می شود. 

دریچه هوا ی آهنی نیز مثل دریچه هوا ی آلومینیومی دارای انواع مختلف می باشد: 

 

الف- دریچه هوای آهنی دیواری با طرح جدید: 

این نوع دریچه هوا دارای فریم سه سانتی و همچنین دارای دمپرِ تنظیم هوا برای میزان هوای عبوری از دریچه هوا می باشد. 

نقاط اتصال قطعات دریچه هوا ی آلومینیومی بوسیله "نقطه جوش" در قسمتِ فریم ها به هم متصل می شوند. 

دریچه هوا ی آهنی طرح جدید در قسمت جلوییِ بدنه خود، دارای تیغه های عمودی برای تعیین مسیر پرتاب هوا می باشد. 

نقاط جای پیچ دریچه هوا بر روی قسمتِ افقی یا عمودیِ فریم ها بوسیله پِرسهای مخصوص بصورتِ فابریک و قبل از عملیات رنگ کاری، حک می گردد. 

دریچه هوا ی آهنی را نیز می توان بصورتِ قوس دار( هم قوس در طول و هم قوس در عرض) تولید و عرضه نمود. 

 

ب- دریچه هوا ی آهنی چندطرفه سقفی: 

دریچه هوا ی آهنی را می توان بصورت یک طرفه،دوطرفه،سه طرفه و چهار طرفه سقفی نیز تولید نمود. 

دریچه هوا ی چندطرفه سقفی دارای یک ساختارِ فریم و یک سری پرّه های عریضِ گریل، که از ورق آهنی قالب گرفته اند ساخته می شود. 

اگر موازاتِ پره های گریل به یک سمت متمایل باشند،دریچه هوا ی سقفیِ یکطرفه نامیده می شود. 

اگر پره های گریل بصورتِ L  شکل باشند، دریچه هوا ی سقفی دوطرفه نامیده می شود. 

اگر پره های گریل نسبت به هم حالت U شکل داشته باشند، دریچه هوا را سه طرفه سقفی مینامند. 

در نهایت اگر ساختارِ شکل گیریِ پره ها نسبت به هم حالت مربع یا مستطیل را داشته باشند، دریچه هوا را چهارطرفه سقفی می نامند. 

نکته مهم در اینجاست که دریچه هوا ی آهنی چهارطرفه سقفی را می توان هم بصورتِ مستقل در بدنه ی سقفِ اصلی و هم بصورت تایلی در شبکه های سقف کاذب تایلی تعبیه و نصب نمود. 

دریچه هوا ی آهنیِ سقفی را هم بصورتِ واحد در شبکه های تایلی و هم بصورت مرکب و لوزی شکل در داخل صفحه ورقی، در داخل شبکه های سقف کادب تایلی می توان بصورت دکوراتیو نصب نمود. 

سطح دریچه هوا ی اهنیِ چندطرفه با رنگ کوره ای پوشش داده می شود. 

 

پ- دریچه هوا ی آهنی پره Z : 

در محل هایی که جهتِ مکش و دمِش هوا بصورتِ زاویه دار از پایینِ دریچه هوا باشد، از دریچه هوای آهنی پره  استفاده می شود.فریمِ این دریچه نیز مشابهِ دیگر دریچه ها میباشد،اما پره های داخلی از ورق هایی که بصورت z شکل می باشند ساخته می شوند. 

عموماً دریچه هوا ی آهنی پره Z نیاز به دمپر ندارد. 

دریچه هوا ی آهنی پره Z را با رنگ کوره ای پوشش می دهند. 

 

ت- دریچه هوا ی آهنی اتاق عمل: 

دریچه هوای اتاق عمل را می توان از ورق آهنی نیز تولید نمود. ساختار دریچه هوای آهنی اتاق عمل از فریمِ با ورق اهنی و داخل دریچه هم از یک صفحه پانچ با چشمه های گوناگون، تشکیل یافته است. 


جستجوی مرتبط: دریچه گرد
گالری تصاویر دریچه تنظیم هوا
گالری تصاویر دریچه گرد
گالری تصاویر دریچه بازدید فن کویل
اطلاعات تکمیلی دریچه هوا

اطلاعات تکمیلی دریچه هوا

دریچه هوا ی اسلوت: 

دریچه هوای اسلوت به دلیلِ امکان تولید با طول زیاد و نیز امکان هوادهی به طول زیادی از حجم محیط ،باعث یکنواختی و تعدیل در توزیع هوا به محیطِ موردنظر می گردد.دریچه هوای اسلوت عموماً بر روی پیشانیِ دیوارها و یا در طول سقف ها نصب و اجرا می گردد.ساختار و شاکله ی زیبا و دکوراتیوِ دریچه هوای اسلوت باعث استقبال و کاربردِ روزافزون طراحان و مهندسین معمار در پروژه های خود گردیده است.الگوی پرتاب یکنواخت هوای دریچه هوای اسلوت و نیز یکنواختی و توازن در ریزش هوا به محیط توسط دریچه هوای اسلوت باعث ارتقای راندمان هوارسانی در سیستم تهویه مطبوع می گردد. 

هوای پرتابی از شیارهای دریچه هوای اسلوت به محیط توسط دمپر مخصوصی قابل کنترل و انسداد می باشد.در اینجا لازم به توضیح می باشد که با توجه به تولید انواع دریچه هوا ی اسلوت از قبیلِ دریچه هوای اسلوت قوسدار،خاطرنشان می شود که امکان تعبیه ی دمپر در پشت دریچه هوای اسلوت وجود ندارد.از دریچه هوا ی اسلوت هم جهت هوارسانی در سیستم های رفت هوا و هم جهت مکش هوا در سیستم های برگشتِ هوا استفاده می شود. 

نکته بسیار مهم و قابل توجه این موضوع می باشد که تامین هوای دریچه هوا ی اسلوت از طریق لاین اصلیِ کانال هوا بواسطه ی پلنیوم باکسی که پشت آن قرار میگیرد،انجام می گیرد.در واقع طول و عرض دریچه هوا ی اسلوت به خروجیِ هوای پلنیوم باکس مطابق است. 

به هریک از شیارهای طولیِ دهانه ی دریچه هوا ی اسلوت یک اسلوت گفته می شود و تعداد این شیارها یا اسلوت ها به عرضِ خروجیِ پلنیوم باکس بستگی دارد.تعدادِ این اسلوت های دریچه هوا ی اسلوت از یک تا هشت اسلوت متغیر می باشد 

همانطور که اشاره گردید ظاهرِ دکوراتیو و شیکِ دریچه هوا ی اسلوت استفاده از آن در محیط های لوکس مثل لابیِ هتل ها،اماکن تجاری،پاساژها و نیز اماکن اداری و مراکز خرید،گردیده است. 

در هنگام طراحی جهت کاربرد دریچه هوا ی اسلوت عواملی چون سرعت جریان هوا بر دریچه هوا ی اسلوت و نیز ارتفاع نصب در محاسبات لحاظ گردد. 

میزان پرتاب هوای دریچه هوا ی اسلوت و نیز تطابقِ ابعاد دریچه هوا ی اسلوت با ابعاد خروجیِ پلنیوم باکس از آیتم هایی است که باید در طراحیِ و ساخت دریچه هوا ی اسلوت در نظر گرفته شود. 

دریچه هوا ی اسلوت بوسیله چنگک هایی که در حاشیه اطراف داخلیِ فریمِ این دریچه هوا ،تعبیه می شود به لبه ی برجسته ی دهانه خروجیِ پلنیوم باکس گیر کرده و عملیات نصبِ این دریچه هوا با این شگرد،بدون اینکه از پیچ یا زائده ای در نمای ان پدیدار شود درمحل خود نصب می گردد. 

جنس و مَتریال دریچه هوا ی اسلوت از آلومینیوم می باشد.پوشش سطوح دریچه هوا ی اسلوت از رنگ پودری کوره ای استاتیک انجام می شود. 

الگوی توزیع هوای دریچه هوا ی اسلوت از نوع دیفیوزری می باشد. 

پهنا یا عرض فِریم دریچه هوا ی اسلوت به میزان ۳.۳ سانتیمتر است. 

عمق ساختار دریچه هوا ی اسلوت در حد ۴۷ میلیمتر محدود می باشد. 

بزرگترین طولی که برای ساختِ یک تکه ی دریچه هوا ی اسلوت امکانپذیر می باشد،طول ۳ متر می باشد.(ساختِ دریچه هوا ی اسلوت در طول هایی بزرگتر از این مقدار هم به لحاظ خدمات رنگ کوره ای و هم به لحاظ حمل و نقل دچار محدودیت است). 

منابع تامین هوای دریچه هوا ی اسلوت عبارتست از داکت اسپلیت،هواساز، فنکویل و... می باشد که این هوا از طریق کانال فلکسی از لاین اصلیِ کانال هوا به پلنیوم باکس متصل و از طریق پلنیوم باکس،بصورت تعدیل شده به واسطه شیارهای دریچه هوا ی اسلوت به محیط وارد می شود.

 

دریچه هوا ی پلاستیکی 

پس از توضیحِ مشخصات انواع دریچه هوا ی فلزی نوبت به شرح توضیحاتِ انواع دریچه هوا ی پلاستیکی می رسد.با توجه به تنوع و تعددِ مدلهای دریچه هوا ی پلاستیکی،به ترتیب به نام و مشخصات آنها می پردازیم:

 

الف- دریچه هوا پلاستیکی : 

دریچه هوا پلاستیکی جهت هوارسانی در سیستم های هواساز مثل کولر،داکت اسپلیت،فنکویل و دیگر دمنده ها یا مکنده ها به راحتی قابل استفاده می باشد. دریچه هوا ی پلاستیکی دارای دو سِری تیغه به شکل های افقی در جلو و عمودی در پشت دریچه می باشد.لازم به توضیح است تیغه های افقیِ جلویی هم نقش تنظیم مسیر هوای ورودی و هم دمپرِ دریچه هوا را ایفا می کنند. 

در واقع دسته دمپرِ دستیِ تعبیه شده بر روی ساختارِ بیرونیِ دریچه هوا ،با عملکردِ خود، تیغه های افقیِ جلویی را به حرکت درآورده و میزان فشار هوای عبوری از دریچه هوا را تنظیم می کند. 

ساختار فریم دریچه هوا پلاستیکی بصورت یکپارچه و بدون انقطاع بوده و همین یکدستی در ساختارِ فریمِ دریچه هوا پلاستیکی باعث زیبایی و دکوراتیو شدنِ این دریچه هوا می گردد. 

دریچه هوای پلاستیکی دارای وزن مناسب و سبک می باشد که این وزن مناسب باعث حمل و نصب آسانِ این دریچه هوا شده است. 

پوشش بدنه ی دریچه هوا پلاستیکی به خودیِ خود کامل بوده و نیازی به پوشش اضافی از جمله رنگ بر روی سطوح این دریچه هوا نیست.همین موضوع باعث کاهش هزینه ی تمام شده ی این نوع دریچه هوا می باشد. 

با توجه به ماهیت پلاستیکیِ این دریچه هوا ،می توان آنرا بهترین گزینه برای معبرِ هوارسان در شهرهای شمالی و جنوبی معرفی نمود. 

مواضع نصب دریچه هوا ی پلاستیکی هم در سقف و هم روی دیوار می باشد. 

دریچه هوای پلاستیکیِ سقفی،عموما بصورت مشبک یا چهارطرفه سقفی ساخته می شوند.هر دو مدلِ دریچه هوا ی دیواری و سقفیِ پلاستیکی قابلیتِ تعبیه ی دمپر را داشته و به راحتی قابل تنظیم فشار هوا می باشند. 

از جمله ویژگی های مثبتِ دریچه هوا ی پلاستیکی قیمت مناسب و مقرون به صرفه ی آن می باشد.

 

 

دریچه هوا ی تازه 

دریچه هوا ی تازه برای تامین هوای تازه جهت محیط های مختلفِ مسکونی، تجاری و اداری و... بکار می رود.این دریچه هوا از انواع فلزی(آلومینیومی و آهنی)، پلاستسیکی و چوبی تشکیلی شده است. 

بنا به اهمیت استفاده از این نوع دریچه هوا به تفصیل به شرحِ تمام انواع آن می پردازیم:

 

الف- دریچه هوا ی تازه آلومینیومی ورقیِ شیاردار: 

این دریچه هوا ی تازه از ورق آلومینیومی به ضخامتِ حداقل یک میلیمتر تشکیل شده است.شیارهای موازیِ روی سطحِ این دریچه هوا ی تازه،بوسیله ی قالب هایی که زیرِ پِرس های مخصوص تحت فشار قرار می گیرند ایجاد می شود که هوای تازه از این شیارها به محیطِ مورد نیاز هدایت می شود. 

این دریچه هوا ی تازه بصورت چهارگوش ساخته می شود.ابعاد دریچه هوا ی تازه از هر طرف بین سه تا پنج سانتیمتر از ابعاد سوراخی که برای عبور هوای تازه ایجاد شده باید بزرگتر باشد تا شیارهای دریچه هوا ی تازه دقیقا بر محل سوراخِ دیوار منطبق باشد. 

با توجه به ابعاد مختلفِ سوراخی که برای عبور هوا تازه ایجاد می شود ابعاد دریچه هوا ی تازه مشخص می شود.بنا به این تنوعِ ابعاد، ردیف ها و ستون های شیاری روی دریچه هوا ی تازه به تعداد مورد نیاز ایجاد می شود. 

طولِ هر ردیف شیاری که روی دریچه هوا ی تازه ایجاد می شود در دو سایزِ ۹ و ۱۸ سانت قابل انجام می باشد. 

برای نصب این دریچه هوا ی تازه در گوشه های آن قبل از رنگ آمیزی جای پیچ تعبیه می گردد تا در زمان نصب بتوان به راحتی این دریچه هوا ی تازه را در محل مورد نظر نصب و تثبیت نمود. 

در تمام ابعادِ کناریِ دریچه هوا ی تازه ی ورقی به میزان نیم سانت یک خمِ نوددرجه ایجاد می شود تا لبه های کناریِ این دریچه هوا ی تازه  دچارِ تاب خوردگی و دِفرمه نشود. 

پس از ساخت این دریچه هوا ی تازه،برای تناسب پوششِ آن با رنگ محیط،بر روی سطوحِ بیرونی و داخلیِ دریچه هوا ی تازه رنگ کوره ای اجرا می شود.تنوعِ این رنگ ها با استفاده از کد رنگ های متنوع زیباییِ خاصی به دریچه هوا ی تازه و نمای محیط می بخشد. 

رنگ کوره ای که بر سطوح این دریچه هوا ی تازه اِعمال می شود از اثرپذیری و استهلاکِ دریچه هوا ی تازه در برابرِ نورخورشید،آب باران و برف و عوامل دیگر جلوگیری می کند. 

پس از انجام و پایان مراحلِ رنگِ دریچه هوای تازه ی ورقی باید این دریچه هوا ی تازه را در بسته های مشمایی بسته بندی نمود تا از هرگونه خراش و آسیب دیدگیِ دریچه هوا ی تازه پیشگیری نمود. 

در صورتیکه این دریچه هوا ی تازه برای تامین هوای مورد نیازِ وسایل گازسوز در نظر گرفته شده باشد،نصب برچسبِ هشدار جهت عدم انسدادِ شیارهای آن بر روی بدنه ی دریچه هوا ی تازه،در زمان تعبیه ی دریچه هوای تازه الزامی می باشد.

 

ب- دریچه هوا ی تازه ی آلومینیومی خطی با توری: 

این دریچه هوا ی تازه مثل انواعِ دیگرِ دریچه هوا دارای دو بخشِ فریم و بخش داخلیِ دریچه هوا می باشد.ساختارِ فریمِ این دریچه هوا ی تازه دارای عرضِ ۳ سانتی بوده و بخش داخلیِ این دریچه هوا از خطوطِ موازی و مجزایی تشکیل شده که بوسیله ی رابط هایی بطور یکنواخت و طبقاتی روی هم با فاصله منطم قرار گرفته اند. مشخصه ی بارزِ این خطوط حالتِ زاویه دارِ آنها می باشد.ظاهر و ساختارِ این دریچه هوا ی تازه بسیار شبیه به دریچه خطیِ ۳۰ درجه می باشد با این تفاوت که فواصل خطوطِ زاویه دار کمی بیشتر از دریچه هوای خطی ۳۰ درجه می باشد تا هوای تازه ی محیط به راحتی از لابلای این خطوط  قابل تامین باشد. 

از ویژگیها و مزایای بارزِ این دریچه هوا ی تازه استفاده از توری در پشت خطوطِ زاویه دار می باشد. 

این توری هم باعث جلوگیری از نفوذِ گرد و غبار به محیطِ داخلی می شود و هم از عبور حشرات و موجودات ریز از بیرون به داخل جلوگیری می کند. 

این دریچه هوا ی تازه ی خطی بوسیله پیچ و رولپلاک در روی نما و همچنین بوسیله ی پیچِ سرمته دار بر روی کلاف های فلزی و چوبی قابل نصب می باشد.به همین منظور نیز هنگام ساخت فریمِ دریچه هوا ی تازه ی خطی در جاهایی که قرار است پیچ کاری شود بر روی فریم با پِس های مخصوص جای پیچ حک می شود تا پیچ در این محلهای مشخص زده شود.نکته ی مهم در اینجا اینستکه این جای پیچه ها در همان مراحلِ ابتداییِ ساختِ دریچه هوا ی تازه بر روی فریم ها ایجاد می شود تا مشکلی به لحاظِ خراشِ رنگ در بدنه ی دریچه هوا ی تازه ایجاد نشود. 

پس از ساختِ دریچه هوا ی تازه و انجام مراحلِ اولیه ی تولیدِ این دریچه هوا ،نوبت به رنگ آمیزی می رسد.رنگِ پوششِ دریچه هوا ی تازه خطی از نوع پودری استاتیکِ کوره ای می باشد.لازم به ذکر است برای ایجاد هارمونی بین رنگ محیط با پوشش رنگِ این دریچه هوا ی تازه می توان از رنگ های متنوعِ سفید،کرم،قهوه ای سوخته،مشکی و یا از هر کدرنگ دیگری که بیشترین تناسب را بین ساختارِ دریچه هوا و محیط ایجاد کند استفاده نمود. پس از مرحله رنگ آمیزیِ دریچه هوا ی تازه ی خطی برای جلوگیری از زخمی شدن و پریدنِ پوششِ رنگ،باید بلافاصله از کاورِ مشمایی برای محافظتِ دریچه هوا ی تازه ی خطی استفاده نمود. 

دریچه هوا ی تازه خطی را هم می توان بر روی نمای داخلی و هم روی نمای بیرونیِ ساختمان به راحتی استفاده نمود. 

نصب برچسب هشدار برای عدم انسدادِ دریچه هوای تازه بر روی فریمِ دریچه هوا ی تازه از الزامات در زمان تعبیه ی دریچه هوا ی تازه ی خطی در محل خود می باشد.


پ- دریچه هوا ی آزاد خطی زاویه دارآلومینیومی با توری:

ساختار این دریچه هوا ی آزاد از یک فریم در محیط و از یک سِری خطوطِ زاویه دار در داخل کادرِ فریمِ دریچه هوا و یک شبکه ی توری از آلومینیوم در پشت خطوطِ این دریچه هوا تشکیل یافته است.لازم به ذکر است کل اجزای این دریچه هوا اعم از فریم ،خطوط موازی و نیز توری تماماً از جنس آلومینیوم می باشد.خطوط موازیِ و روبه پایینِ این دریچه هوا ی آزاد به کلی مانع از دیدِ فضای داخلی می شود و توریِ پشت این دریچه هوا نیز از نفوذ حشرات و گرد و غبار و یا ریزگرد به داخل محیط می گردد.
از جمله مزایای خطوطِ موازی و رو به پایینِ این دریچه هوا جلوگیری از نفوذ آب باران و عوامل محیطیِ مزاحمِ دیگر به داخل می باشد.
این دریچه هوا ی آزاد در پشت خود یک قسمت برجسته دارد که خطوط موازی بر روی آن تعبیه می شوند و این قسمت برجسته ی دریچه هوا ی آزاد در داخل حفره ای که برای عبور جریان هوای آزاد در نظر گرفته شده می شود و به این طریق در محلِ نصبِ خود جانمایی می شود.لازم به دکر است ابعاد و سایز این قسمت از دریچه هوا ی آزاد باید در طول و عرض به میزان یک سانت کمتر از اندازه ی دقیقِ طول و عرضِ حفره هوا در نظر گرفته شود که قسمتِ فرو رونده ی دریچه هوا ی آزاد به راحتی در محل خود نصب گردد.
دریچه هوا ی آزاد بوسیله ی پیچ-رولپلاک بر روی نمای داخلی یا بیرونیِ محیط جانمایی و نصب می گردد.شایان ذکر است جای پیچهایی که قرار است روی فریم دریچه هوا تعبیه شود باید قبل از عملیات رنگ بر روی قسمت های معین از فریم دریچه هوا حک شود تا پس از رنگ، قسمت های مختلف دریچه هوا ی آزاد دچارِ رنگ پریدگی و خراش نشود.
دریچه هوای آزادِ خطی زاویه دار را هم بر روی نمای بیرونی و هم بر روی سطح نمای داخلیِ ساختمانها می توان نصب نمود.
با توجه به فریم دار بودنِ این دریچه هوای آزاد،لذا کلیه ی فضاهای خالیِ اطراف حفره ی هوای آزاد که بعنوان بادخور در نظر گرفته شده بوسیله ی این فریم ها که دارای حداقل سه سانتوعرض می باشند بطور کامل پوشش داده می شوند.
فاصله ی خطوط موازیِ دریچه هوا ی آزاد باید طوری باشد که هوا به راحتی از این شیارهای هوایی عبور کند.ضمنا چشمه های توریِ پشت دریچه هوای آزاد نیز باید طوری باشد که هم هوای آزاد به راحتی به محیط تزریق شود و هم از نفوذ حشرات و گردوخاک به محیط جلوگیری گردد.
پس از ساخت و مونتاژ دریچه هوای آزاد خطی با توری،نوبت به اجرای رنگ کوره ای بر سطوح بیرونی و داخلیِ دریچه هوای آزاد می رسد.این رنگ که جنس آن از رنگ پودریِ استاتیک می باشد هم باعث زیباییِ ظاهریِ دریچه هوای آزاد می شود و هم باعث محافظت آن در برابر عوامل فرسایشیِ محیطی می گردد.
نوع رنگ دریچه هوای آزاد به لحاظ تناسب با رنگ نمای محیط نیز از جمله مسایلی است که باعث هماهنگی و تناسبِ رنگ دریچه هوای آزاد با رنگ محیط می شود.رنگ های موجود برای اجرا بر روی دریچه هوا ی آزاد عبارت از سفید،کرم،قهوه ای،مشکی می باشد.
با توجه به اهمیت هوارسانی برای تجهیزات گازی، و عدم انسداد مسیر عبور هوا از این دریچه هوای آزاد،نصب برچسب اخطارِ عدم انسداد دریچه هوا ی آزاد برای اطلاع ساکنین لازم و ضروری می باشد.

ت- دریچه هوای آزاد آلومینیوی توری دار: 

این دریچه هوا ی آزاد از یک فریم و یک شبکه ی توری در ساختار داخلی خود تشکیل شده است.ساختار کلیِ این دریچه هوای آزاد از آلومینیوم می باشد..علت استفاده از توری در ساختار این دریچه هوا ، ی آزاد امکان ترددِ هوا با سهولت می باشد.در واقع با استفاده از این شبکه ی توری دربدنه ی دریچه هوا ی آزاد و عدم استفاده از موارد دیگر، باعث هدایت آسان و انتقال بدون مزاحمِ هوای آزاد به داخل می گردد. 

مقاومت توریِ بدنه ی دریچه هوای آزاد باید به حدی باشد که از هرگونه تاب خوردگی یا انحنا مصون بماند و حالت صاف و ایستاییِ محکمِ خود را در زمان استفاده بطور کامل حفظ نماید. 

سوراخ های توریِ دریچه هوای آزاد نیز به گونه ای باشد که هم هوا به راحتی از آنها عبور کند و هم از طرفی نیز از تردد حشرات و گرد و غبار به داخل جلوگیری شود. 

توریِ دریچه هوای آزاد باید از هر چهار بُعد به چهاروجهِ فریمِ دریچه هوای آزاد فیکس و محکم گردد.تا در اثر عوامل فیزیکی یا عوامل طبیعی از محل خود جدا و یا منفک نگردد. 

ابعاد دریچه هوای آزاد متناسب با حجم لازم برای ورود هوای آزاد به محیط محاسبه و ساخته می شود. 

برای نصب دریچه هوا ی آزاد در محل مورد نظر از پیچ-رولپلاک استفاده می گردد که برای این منظور بر روی سطوح فریمِ این دریچه هوا ی آزاد در زمان ساخت دریچه هوای آزاد،قبل از رنگ، حفره های جای پیچ را بصورت فابریک با پِرس های مخصوص ایجاد می گردد که در زمان نصب، تاج پیچ به حالت برجسته بر روی فریم قرار نگیرد و با نشستن در حفره ی محل نصب خود از زیباییِ ظاهریِ دریچه هوای آزاد نکاهد. 

ابعاد دریچه هوای آزاد بر اساس سایزِ حفره ی ورود هوای آزاد به محیط که در دیوار ایجاد شده ساخته می شود.برای اینکه دریچه هوای آزاد به راحتی و بدون مانع در محل خود نصب گردد سایزِ قسمتِ فرورونده ی دریچه هوای آزاد را از طول و عرض به میزان یک سانتیمتر کوچکتر در نظر می گیریم. به این میزان، بادخورِ دریچه هوای آزاد نیز گفته  می شود. 

پس از طیِ مراحلِ اولیه ی ساخت دریچه هوا نوبت به رنگ آمیزی و پوشش سطوح داخلی و بیرونیِ دریچه هوای آزاد می رسد.این رنگ آمیزی هم باعث زیباییِ دریچه هوای آزاد شده و هم باعث تناسب محیطیِ  رنگ نمای دریچه هوای آزاد با رنگ نمای ساختمان می گردد.از همه مهمتر پوشش رنگ کوره ای دریچه هوای آزاد را در برابر عوامل تخریبی و فرسایشی از قبیل ضربه،آب باران و برف و مسایل دیگر حفظ می کند. 

برای انتخاب رنگ سطحِ دریچه هوای آزاد با استفاده از کدرنگ های متنوع می توان به انتخاب برتر برای هارمونیِ نمای محیط با پوشش دریچه هوای آزاد دست یافت. 

همانطور که اشاره شد دریچه هوا ی آزاد بصورت سفارشی و با اعلام ابعاد از سوی خریدار تولید می گردد و محدودیتی در ساختِ دریچه هوای آزاد در ابعاد مختلف وجود ندارد. 

نصب نشانِ عدمِ انسدادِ مسیر عبور هوای تازه بر روی دریچه هوای آزاد باعث هشدار به ساکنین برای آزاد نگه داشتنِ این مسیر می شود تا اکسیژن به راحتی از لای منافذِ توریِ دریچه هوای آزاد عبور و به محیط تزریق گردد.

 

ث- دریچه هوا ی آزاد آلومینیومی مشبک با توری 

فُرم و ساختار این دریچه هوا ی آزاد دقیقا مثل دریچه هوا ی مشبکِ معمولی است. دریچه هوای آزاد مشبک دارای فریم سه سانتی دردمحیط خود و شبکه های لانه زنبوری در داخلِ کادر فریم می باشد.مهمترین مشخصه این دریچه هوا ی آزاد تامین هوای تازه برای وسایل گازسوز از بیرون به داخل می باشد. با توجه به نقش رابط هوایی بین بیرون و داخل محیط لذا استفاده از توری در پشت شبکه های لانه زنبوریِ این دریچه هوا ی آزاد برای عدم نفوذ گرد و غبار و حشرات موذی لازم و ضروری است. 

از مشخصه های دیگرِ دریچه هوا ی آزاد مشبک این است که در پشت خود دارای قسمت فرورونده در حفره می باشد(یعنی بُعدِ پشت دریچه هوای آزاد مشبک مسطح نبوده و دارای زائده می باشد)،لذا حتما باید در سایزینگ ابعاد حفره ی ورود هوای آزاد به دقت عمل کرد تا دریچه هوا ی آزاد مشبک در زمان نصب در محل خود به راحتی در جای خود قرار گیرد. 

برای نصب دریچه هوا ی آزاد مشبک از پیچ استفاده می شود،به همین منظور در زمان ساختِ فریم باید بر روی ساختار فریم جای پیچ تعبیه گردد تا در زمان نصب این دریچه هوا ی آزاد به راحتی عملیات پیچ کاری انجام گیرد. 

تعبیه ی جای پیچ روی فریم دریچه هوا ی آزاد مشبک حتما باید قبل از انجام رنگ کاری انجام پذیرد تا خدشه ای به کیفیت رنگ پدید نیاید. 

ابعاد قسمت فرورونده دریچه هوا ی آزاد مشبک باید به میزان نیم سانت از هر طرف از ابعاد خودِ حفره ی هوای آزاد کوچکتر باشد تا لبه های پشتیِ دریچه هوا ی آزاد مشبک به دیواره های حفره ی چهارگوشِ هوا گیر نکند. 

فریم دریچه هوا ی آزاد مشبک در دو عرض ۳ و ۵ سانتی قابل ساخت و تولید می باشد. 

سوراخ ها یا چشمه های توریِ پشت دریچه هوای آزاد مشبک باید توری باشد که هوا آزاد به راحتی از آن تردد کند و در عین حال از عبور حشرات و ریزگرد جلوگیری بعمل آید. 

پس از مونتاژ ساختار دریچه هوا ی آزاد مشبک زمان رنگ فرا می رسد.نوع و کیفیت رنگِ مصرفی بر سطوح بیرونی و داخلیِ دریچه هوا ی آزاد مشبک از نوع پودری استاتیک کوره ای بوده در کد رنگ های متنوع قابل انجام می باشد.در واقع رنگ کوره ای باعث حفظ دریچه هوا ی آزاد مشبک در برابر عوامل فرسایشی از قبیل نور خورشید، آب باران و برف و همچنین تناسب رنگ دریچه هوای آزاد مشبک با نما و رنگ محیط می شود. 

کد رنگ های معمول برای سطح دریچه هوا ی آزاد عبارتست از سفید،کرم، مشکی،نقره ای،طوسی،استیل و...  

البته محدودیتی در انتخاب رنگ برای سطح دریچه هوا ی آزاد مشبک برای هماهنگیِ بیشتر با نمای محیط وجود نداشته و از تمام کد رنگ های استاندارد به همین منظور می توان استفاده نمود. 

در ساخت دریچه هوای آزاد مشبک محدودیتی در ابعاد و سایز نیز وجود ندارد و این دریچه هوا ی آزاد را در هر طول و عرضی می توان تولید و عرضه نمود. 

با توجه به اینکه فلسفه ساخت و کاربرد این دریچه هوای آزاد،امکان تامین هوای آزاد و تازه برای لوازم گازسوز می باشد لذا باید همیشه مسیر تردد هوای این دریچه هوا باز باشد و برای اطلاع رسانی به ساکنین نسبت به این موضوع در همه ی زمان ها، نصب برچسبِ عدم انسداد مسیر هوای این دریچه هوا ی آزاد بر روی ساختار بیرونیِ این دریچه هوا الزامی می باشد.

 

ج- دریچه هوای آزاد پره   آلومینیومی: 

دریچه هوا ی آزاد پره زد نیز بعنوان لوور هوارسان عمل کرده و هوای آزاد محیط های مختلف را تامین می نماید.ساختار ظاهری دریچه هوا ی آزادِ پره زد از یک فریم و چند پره ی زد شکلِ موازی که بصورت دریچه هوا ی خطی قابل رویت است تشکیل یافته است.فریم این دریچه هوا به سانِ انواع مختلف دریچه هوا ی آلومینیومی از پروفیل آلومینیوم در عرض های ۳ و ۵ سانتی تولید و به کار می رود.ابعاد فریم دریچه هوا ی آزار پره زد دقیقا به ابعاد حفره ای که قرار است هوای آزاد از معبر آن حفره عبور نماید بستگی دارد.البته این بستگی دلیل بر یکسان بودنِ ابعاد فریم دریچه هوا ی ازاد پره زد با ابعاد حفره نیست بلکه ابعاد فریم دریچه هوای آزاد پره زد به میزان نیم سانت از هر بُعد از ابعاد حفره کمتر در نظر گرفته می شود که دریچه هوای آزار پره زد به راحتی بر روی حفره قابل نصب و تعبیه باشد. 

پس از استحصال ابعاد حفره هوای تازه اقدام به برش طول و عرض پروفیل فریم دریچه هوا ی آزاد پره زد می نماییم.پس از برش اضلاع فریم دریچه هوای پره زد،نسبت به گوشه زنیِ هریک از سرهای پروفیل فریم دریچه هوای پره زد می کنیم.این عمل برای آن صورت می گیرد که زوایای چهارگانه ی این دریچه هوا ی آزاد بطور دقیق نسبت به هم گونیا گردند.پس از گوشه زنیِ اضلاع فریم دریچه هوای آزاد،این اضلاع بوسیله گوشه ها یا کرنرهای فلزی بصورت پِرسی به هم متصل،تثبیت و تشکیل یک ساختار چهارگوش بنام فریم دریچه هوا ی آزاد پره زد را می دهند.پس از چهاچوبه یابیِ فریم دریچه هوای لآزاد پره زد بلافاصله نسبت به ایجاد و تعبیه محل سوراخ های پیچ بر روی نمای بیرونی فریم دریچه هوا ی آزاد پره زد می کنیم تا ساختار دریچه هوا ی آزاد پس از مرحله رنگ دچار خش و آسیب های مشابه نگردد. 

پس اتمام مراحل اولیه ساخت فریم دریچه هوا ی آزاد باید نسبت ساخت و جانمایی پره های زد شکل اقدام نمود.این پره ها یا تیغه های زد از پروفیل آلومینیوم که به شکل حرف Z انگلیسی طراحی و قالب ریزی شده است تشکیل می شود.طول هریک از این پره ها به میزان داخلیِ ابعاد فریم دریچه هوا ی آزاد بر می گردد.با توجه به تعداد مورد نیاز پره ها،پس از برش آنها را با فواصل معین در کنار هم قرار داده و تثبیت می کنیم.فواصل جانماییِ پره های زد در ساختار فریم از اهمیت شایانی برخوردار است.چراکه در صورت عدم رعایت این استاندارد،میزان هوارسانی به محیط و تامین هوای تازه دچار مشکل خواهیم شد.از جمله اهمیت رعایت فاصله های استاندارد در جانمایی پره های زد،جلوگیری از ورود پرندگان و حتی گردوخاک و ریزگرد به داخل میط می باشد.البته موضوع عدم ورود آب باران و برف نیز در این مرحله مطرح می باشد که این معضل به نوعی با ساختار زد شکلِ پره ها قابل رفع می باشد.برای جلوگیری از ورود گرد و خاک و پرندگان کوچک در فضاهای باز،معمولا در پشت دریچه هوا ی تازه پره زد از یک شبکه توری شکل که دارای چشمه های متناسب باشد استفاده می گردد. 

با ساخت و اتمام ساختار دریچه هوای آزاد پره زد،نوبت به اجرای آخرین مرحله از ساخت این نوع دریچه هوای آزاد می رسد.برای زیبایی ساختار دریچه هوا و نیز تناسب نمای دریچه هوای آزاد پره زد با نمای محیط و نیز جهت حفاظت ساختار دریچه هوا در برابر عوامل فرسایشی مثل نورخورشید،اب باران و برف و حتی خوردگی های اسیدی و... از رنگ کوره ای پودری استاتیک برای پوشش نمای بیرونی و داخلی دریچه هوا ی آزاد پره زد استفاده می کنیم. وجود کد رنگ های مختلف و متنوع برای رنگ آمیزی پوشش دریچه هوای آزاد پره زد به کاربر این امکان را می دهد برای تناسب رنگ محیط با رنگ دریچه هوا ی آزاد بهترین انتخاب را انجام دهد. 

پس از انجام عملیات رنگ بر روی سطوح دریچه هوای آزاد پره زد ،باید برای جلوگیری از هرگونه آسیب یا صدمات احتمالی از کاور مشمایی ضخیم و ضدضربه برای پوشش حفاظتیِ این دریچه هوای آزاد استفاده نمود تا دریچه هوا ی ازاد به زیباترین و سالم ترین وضع به محل نصب در پروژه منتقل و نصب گردد.در صورتیکه محیطی که از دریچه هوای آزاد پره زد برای تامین هوای تازه ی آن استفاده می شود بصورت همیشگی به هوای تازه و آزاد برای  لوازم گازسوز نیاز داشته باشد،نصب برچسبِ"عدم انسداد مسیر هوای آزاد"بر روی فریم دریچه هوا ی آزاد الزامی می باشد.

چ- دریچه هوای تازه خطی کله قندی آلومینیومی با توری:

این دریچه هوا ی تازه نیز از جنس آلومینیوم و بصورت توری دار ساخته می شود.ساختار گریل های این دریچه هوا بصورت خطوط افقی بدون زاویه (زاویه صفر) بوده و هوای مورد نیازِ محیط از لایه ی پره های این دریچه هوا به سمت محیط داخلی هدایت می گردد.در ساختار این دریچه هوا نیز از توری آلومینیومی استفاده می شود که از ورود گردوخاک و آلاینده های بیرونی به سمت داخل جلوگیری گردد.این دریچه هوا در ابعاد مختلف بر اساس سفارش قابل ساخت و عرضه می باشد و محدودیتی به لحاظ سایز برای تولید این دریچه هوا وجود ندارد.برای ساخت دریچه هوای خطی کله قندی از سه نوع مَتریال بهره گرفته می شود.اولین آیتم فریم دریچه هوا ی خطی کله قندی می باشد.جنس فریم این دریچه هوا از پروفیل آلومینیومی با عرض های ۳ و ۵ سانتی متر می باشد که بنا به اقتضای محل نصب از هریک از این پروفیل ها می توان استفاده کرد.با در نظر گرفتن سایز حفره ای که قرار است دریچه هوا ی کله قندی روی آن تعبیه شود اضلاع فریم دریچه هوا برش داده می شوند سپس هریک از سرهای این اضلاع،بوسیله اره های مخصوص گوشه زنی می شود.این عمل باعث می شود تا هر یک از گوشه های دریچه هوا بصورت قائم ازاویه یا در اصطلاح گونیا گردد.پس از گوشه زنی باید این اضلاع منفصل را به وسیله کرنرها یا گوشه های فلزی مخصوص به هم متصل نمود و ساختار چهارگوش به فریم دریچه هوا ی کله قندی بخشید.پس از شکل گیریِ چهارچوبه دریچه هوا نسبت به ایجاد خزینه پیچ بر روی اضلاع فریم دریچه هوا به تعداد کافی اقدام می شود.این کار صرفا باید در این مرحله انجام گردد،زیرا درصورتیکه از یاد برود و پس از مراحل رنگ کاری نسبت به این مورد اقدام شود احتمالا با ریزش رنگ یا آسیب های احتمالی مواجه خواهیم شد.با تکمیل مراحل فریم دریچه هوا،نوبت به مونتاژ شبکه های خطیِ کله قندی می رسد.جنس خطوط داخلیِ این دریچه هوا نیز از پروفیل های T شکل می باشد که بوسیله رابط های مخصوص بطور موازی کنار هم قرار گرفته و بر روی ساختار دریچه هوا تثبیت می شوند.با توجه به اینکه قالب و طرح این خطوط کله قندی بصورت زاویه ی صفر درجه طراحی شده اند هوای انتقالی از معبر این دریچه هوا بصورت مستقیم و بدون انحراف، رد و بدل می شود.پس از جانماییِ خطوطِ کله قندی بر روی ساختار داخلی فریم دریچه هوا،در قسمت پشتی دریچه هوا باید از توری آلومینیومی استفاده کرد.از محاسن این توری اینستکه از تردد آلاینده های مضر مثل ریزگرد، گردوخاک،دود و...از محیط بیرون به داخل جلوگیری می کند.سوراخ های این توریِ آلومینیومی باید به نحوی باشد که هم امکان تردد هوا به داخل میسر باشد و هم از انتقال گردوخاک و حشرات به داخل جلوگیری شود.این توری بوسیله یک قطعه ی نگهدارنده به پشت دریچه هوای کله قندی تثبیت می شود تا هنگام نصب از ساختار دریچه هوا جدا کو منفک نگردد.پس از مونتاژ اولیه ساختار دریچه هوا باید نسبت به ایجاد پوشش و رنگ آمیزی دریچه هوا همت گماشت. برای پوشش سطوح دریچه هوای کله قندی از رنگ پودری استاتیکِ کوره ای استفاده می گردد.این پوشش هم باعث زیباییِ نمای دریچه هوا می شود و هم از خراش یا آسیب های احتمالی برروی سطوح دریچه هوا جلوگیری می کند. با استفاده از کد رنگ های مختلف،متنوع و زیبا به راحتی می توان جلوه ی زیبا و دکوراتیو به محیط بخشید.با اتمام مراحل رنگ آمیزی و پس از خارج نمودن دریچه هوای کله قندی از کوره رنگ،آنرا بوسیله کاورِ مشمایی و ضدضربه بسته بندی می کنند و دریچه هوا ی کله قندی جهت نصب به محل پروژه ارسال می گردد.

 

دریچه هوا طرح قدیم 

از جمله انواع دریچه هوا ی مرغوب که به لحاظ انسداد کامل دمپر بیشترین کارایی را دارد می توان به دریچه هوای طرح قدیم اشاره نمود.ساختار ظاهری و بیرونیِ این مدل دریچه هوا با نمونه طرح جدید تفاوت چندانی ندارد و تفاوت اصلی به نوع،مدل و کاراییِ دمپرهای این دو نوع دریچه هوا برمی گردد.در دریچه هوای طرح قدیم به جای دمپرهای قاشقی و ریز از پره های عریض تر که قابلیتِ چِفت شدنِ بیشتر را دارد استفاده می شود.جنس این دمپرها از دو نوع ورقِ گالوانیزه و روغنی قابل ساخت می باشد.البته دریچه هوای طرح قدیم ماهیتا از دو نوع جنس آلومینیوم و ورق روغنی قابل ساخت می باشد.در نوعِ آلومینیومی فریم و تیغه های دریچه هوا از آلومینیوم و در نوع ورقی،نوع و جنس فریم و پره های دریچه هوا از جنس ورق روغنی می باشد.باید به این نکته اشاره نمود که جنس ساختار بیرونیِ دریچه هوا تعیین کننده نام دریچه هوا می باشد.این مطلب به این خاطر گفته شد که برای ساخت دمپر دریچه هوای طرح قدیم نیز از دو نوع جنس استفاده می شود که جنس دمپر ملاک نامگذاریِ دریچه هوای طرح قدیم نیست.به این ترتیب به معرفی و بررسیِ مشخصات کامل هریک از انواع دریچه هوای طرح قدیم می پردازیم: 

الف- دریچه هوا طرح قدیم آلومینیومی 

این دریچه هوا از دو قسمت فریم با تیغه و قسمت دمپر تشکیل یافته است.فریم دریچه هوای طرح قدیم آلومینیومی از پروفیلِ اکسترودِ آلومینیومی تشکیل شده که با برشِ این پروفیل آلومینیومی و گوشه زنیِ آن می توان قطعات فریم دریچه هوا را با کرنر یا گوشه های فلزی به هم متصل نمود و تشکیل یک ساختار چهارگوش بنام فریم را داد.ابعاد فریم این دریچه هوا باید به میزان نیم سانت از هرطرف از سابیز اصلی و دهانه انشعاب کمتر باشد تا امکان جانماییِ دریچه هوا در دهانه انشعاب به راحتی و سهولت وجود داشته باشد.در این مدل دریچه هوا،جنس پره های عمودی و افقیِ دریچه هوا از نوع آلومینیومی می باشد.از جمله ویژگی های این دریچه هوا آنست که ساختار فریم و تیغه های این دریچه هوا بصورت منفک از دمپرِ آن ساخته و در مراحل نهایی به دریچه هوا ملحق می شود.عمق دمپر این مدل دریچه هوا در حدود ۱۰ سانتیمتر می باشد.همانطور که قبلا نیز ذکر گردید امکان تنطیم یا انسداد کاملِ دمپرِ این دریچه هوا به بیشترین مقدار وجود دارد.با اتصال دمپر و فریم دریچه هوای طرح قدیم آلومینیومی مراحلِ اولیه ساخت و مونتاژ به پایان می رسد و نوبت به رنگ امیزیِ دریچه هوا می رسد.این کار بوسیله رنگ کوره ای پودری الکتروستاتیک صورت می گیرد.

دریچه هوا مقاله

شیوه های گوناگون هوارسانی از طریق انواع دریچه هوا 

در سیستم های تهویه مطبوع و هوارسان در منازل،ادارات و مجتمع های تجاری و دیگر موارد برای تکمیل سیستم هوارسان،در دهانه انشعابات هوا از محصولی بنام دریچه هوا استفاده می شود.دریچه هوا بعنوان پوششی مناسب و دکوراتیو در دهانه انشعابات هوا بکار می رود و با استفاده از اجناس متنوعی از قبیل آلومینیوم،چوب و پلاستیک قابل ساخت می باشد.دریچه هوا دارای انواع مختلفی است که دو دسته بندی اصلی آن بصورت دمپردار و بدون دمپر می باشد.در واقع دمپر بر روی پشت ساختار دریچه هوا بعنوان یک آپشن مهم بعنوان تنظیم کننده ی هوای عبوری عمل می کند.آپشن دمپر باعث می شود هوای عبوری از معبر دریچه هوا به هر میزان که نیاز باشد تنظیم شود.دریچه هوا دارای مدل ها و شکل های مختلفی است که از جمله آنها می توان به انواع دریچه هوای چهارگوش و گرد اشاره نمود.دریچه هوا از هر جنسی اعم از آلومینیوم،چوب و پلاستیک در هر سایزی قابل تولید و کاربرد است.از آنجا که دریچه هوا بعنوان یک محصول دکوراتیو بر روی نمای داخلی فضاهای مختلف استفاده می گردد،کاربرد کد رنگ های زیبا و متناسب با محیط بر روی سطوح دریچه هوا باعث ایجاد جلوه ای شیک در فضا و محیط می شود. 

دریچه هوا این قابلیت را دارد که بر روی دیوار،سقف و سقف کادب و حتی بطور مستقیم بر روی دهانه انشعابات روکار نصب گردد.در تمام مواردی که از دریچه هوا استفاده می شود نیازی به ایجاد منبع دمش یا مکش نیست.بطور مثال برای تامین هوای تازه محیط های محبوس،از دریچه هوای پادری استفاده می شود.از جمله موارد مشابه برای تامین هوای تازه ی محیط های مختلف می توان به دریچه هوای گریلی اشاره نمود که برای تامین اکسیژن لازم جهت  تجهیزات گازسوز به کار می روند.در محیط های آزمایشگاهی و تحقیقاتی که فعل و انفعالات شیمیایی در محیط صورت می گیرد و آلاینده های خورنده و اسیدی در محیط متصاعد می شود برای جلوگیری از خورندگی اسیدی در ساختار دریچه هوا،از جنس استیل با عیار ۳۰۴ و ۳۱۶ برای ساخت دریچه هوا استفاده می گردد.

دریچه هوا در نگاه اجمالی

دریچه هوا 

 

دریچه هوا ی فلزی:

 

1- دریچه هوای آلومینیومی :

  

الف- دریچه هوا ی آلومینیومی دیواری جدید: 

 این دریچه هوا از پُرکاربردترین ترین انواعِ دریچه هوا است. 

دریچه هوا ی جدید در محیط خود دارای فریم سه سانتی از پروفیل آلومینیوم که حاشیه ی دهانه ی انشعاب را کاور می کند و ساختار دریچه هوا را کامل می کند. 

درون دریچه هوا جدید آلومینیومی، از پره های عمودی که قابل چرخش به راست و چپ می باشند تشکیل شده که امکان تقیسیم هوا به راست و چپ را می دهد. 

جهتِ تنظیمِ میزان هوای عبوری از دریچه هوا ، از پره های موازی که بوسیله یک اهرم که بر روی نمای دریچه هوا نصب شده،بعنوان دمپر استفاده می گردد. 

دریچه هوا ی آلومینیومی جدید، بوسیله پیچ مستقیم بر روی دیوار قابل نصب است. 

پوشش دریچه هوا ی آلومینیومی جدید، از رنگ کوره ای پودری استاتیک در رنگ های مختلف مثل سفید،کرم،مشکی قهوه ای و... می باشد.


ب-دریچه هوای آلومینیومی خطی: 

دریچه هوا ی خطی از آن دسته از دریچه هایی ست که هوای خروجی از انشعاب کانال را بصورت موازی از داخل کانال هوا به محیط هدایت می کند. 

شایان ذکر است دریچه هوا ی خطی دارای انواع متنوع می باشد که به شرح مواردِ آن می پردازیم:  

1- دریچه هوا ی خطی اسلوت:

این دریچه هوا در سقف لابی ها و راهروی مکانهای تجاری مثل پاساژها و نیز فضاهای محتلفِ هتلها مورد استفاده قرار می گیرد. 

دریچه هوا ی اسلوت از  فریم در دورتادورِ خود و تیغه های "تی"شکل در داخل و موازی با راستای فریم می باشد. 

هر یک از تیغه های دریچه هوا ی اسلوت فضای پیرامونی خود را به دو قسمت مجزا می کند.یعنی اگر در داخل کادرِ این دریچه هوا،یک تیغه هوا بکار رفته باشد آن دریچه هوا را دو اسلوت و اگر دو تیغه بکار رفته باشد آن دریچه هوا را دریچه هوا ی سه اسلوت می نامند. 

دریچه هوا ی اسلوت باعث خروج هوا بصورت متوازن و تعدیل شده از سقف و یا دیوار می شودد. 

استفاده از دریچه هوا ی اسلوت به صورت بی دمپر و با دمپر امکانپذیر است.

روش نصب دریچه هوا ی اسلوت با خارهای جانبی از داخل امکان پذیر است، طوریکه بر سطح نمای دریچه جای پیچ یا زائده ای قابل دید نباشد. 

2- دریچه هوا ی خطی زاویه دار:

این دریچه عموماٌ بصورت دیواری بکار برده می شود که با زاویه ی سی درجه، هوای داخل کانال را به محیط تزریق کند. خطوط موازیِ این دریچه هوا و پرتاب هوای آن به سمت دلخواه باعث کاربرد فراوان این دریچه هوا شده است. 

این دریچه هوا بصورت بدون دمپر و با دمپر قابل تولید است. 

3- دریچه هوا ی خطی کله قندی:

این دریچه هوا نیز از تیغه های"تی"شکل کوچک که داخل دریچه هوا نصب می گردند متشکل است. 

دریچه هوا ی خطیِ کله قندی،بدون ایجاد مسیر خاص و بصورت صفردرجه هوای داخل کانال هوا را به محیط هدایت می کند. 

دریچه هوای کله قندی همچنین می تواند بدون دمپر و با دمپر تولید و عرضه گردد. 

 کلیه سطوح انواع دریچه هوا ی خطی آلومینیومی با رنگ کوره ای پوشانده می شود.

4 - دریچه هوا ی خطی طرح اسلوت:

این دریچه هوا به لحاظ شکلی  شبیه به دریچه هوا ی اسلوت می باشد،اما در عملکرد تفاوت های کمی با دریچه هوا ی اسلوت دارد.

باید اذعان کرد اختلاف قیمت دریچه هوا ی اسلوت با دریچه هوای طرح اسلوت خیلی از کارفرمایان را به استفاده از این نوع دریچه هوا بجای دریچه

اسلوت مجاب کرده است. اختلاف کیفیت  دریچه هوای طرح اسلوت در قیاس با کیفیت و قیمت دریچه هوای اسلوت به سهولت قابل اغماض می

باشد.ضمن اینکه دریچه هوا ی اسلوت دارای حالت بی دمپر و بادمپر می باشد.

پ- دریچه هوا ی مشبک:

در جاهایی که نیاز به پرتاب هوا بصورت مستقیم و بی مانع از دریچه هوا احساس می شود، کاربرد دریچه هوا ی مشبک لازم می باشد.
دریچه هوای مشبک از یک فریم در محیط خود و شبکه های چهارگوش در داخلِ خود تشکیل شده است.
از جمله جاهایی که از دریچه هوا ی مشبک استفاده میگردد فضاهایی با ارتفاع بالا می باشد.
در چنین مکانها برای تغذیه هوای مطبوع محیط،نیاز به پرتاب هوا با بیشترین فشار می باشد که دریچه هوا ی مشبک به سهولت این امکان را مهیا می نماید.
دریچه هوا ی مشبک از جنس آلومینیوم با رنگ کوره ای پوشش داده می شود.
ابعاد دریچه هوا ی مشبک بصورت سفارشی از طرف خریدار بدون محدودیتِ سایز جهت ساخت به کارخانه اعلام و توسط شرکت تهویه فراز اقدام به تولید می شود.
از انواع دریچه هوا ی مشبک می توان به اقسام زاویه دار مثل"زاویه صفر" و"زاویه ی چهل و پنج درجه" که بصورت یک طرفه،دو طرفه،سه طرفه و چهارطرفه اشاره نمود.
دریچه هوای مشبک را می توان بصورت سقفی و دیواری به کار برد.
شایان  به ذکر است دریچه هوا ی مشبک را می توان هم بصورت تکی و هم بصورت ترکیبی در سقف های تایلی و کاذب استفاده نمود .
از جمله موارد کاربرد دریچه هوا ی مشبک در سیستم های مکنده و دمنده ی هوا می باشد.

 

پ-دریچه هوا ی آلومینیومی سقفی: 

این دریچه هوا همانطور که از نامش پیداست در ساختار سقف نصب می شود و با مدلهای متنوع،نقش هوارسانی به فضاهای مختلف را از طریق سقف ایفا می کند. 

با توجه به تنوعِ مدلهای  این دریچه هوا، به شرحِ خصوصیات آن می پردازیم: 

 دریچه هوای سقفیِ ( یک،دو،سه و چهارطرفه)، از  مدلهای پرکاربرد دریچه های سقفی است.این مدل، باعث خروج هوا از یک،دو،سه یا مسیر از دهانه انشعاب هوا می شود. 

دریچه هوا ی سقفیِ چندطرفه در سیستم های برگشت و رفتِ هوا قابل کاربرد می باشد.اگر دریچه هوا ی سقفیِ چندطرفه در سیر رفتِ هوا بکار رود هم بصورت بی دمپر و هم بصورت با دمپر استفاده می گردد.اگر در سیستم برگشت هوا بکار رود نیازی به استفاده از دمپر در ساختار دریچه هوا نیست. 

اگر بخواهیم دریچه هوای سقفیِ دیگری نام ببریم می توان به دریچه هو ای سقفیِ مشبک اشاره کرد.

از این دریچه هوا بیشتر در مکان هایی استفاده می گردد که دارای ارتفاع زیادی باشند و نیاز به پرتاب هوا با بیشترین فشار از دهانه دریچه هوا می باشد. دریچه هوای مشبک با توجه به ساختارِ شبکه ای-تیغه ای، کمترین مقاومت را در حین  عبور هوا از خود نشان می دهد.

دریچه هوا ی سقفی

دریچه هوا ی سقفی برای هوارسانی از سقف به کار می رود.با توجه به تنوع دریچه هوا ی سقفی،به شرح مشخصات انواع آن می پردازیم:  

1-دریچه هوا ی سقفی یکطرفه: 

این دریچه هوا سقفی،هوای عبوری از خود را به یک مسیر هدایت می کند.این دریچه هوا صرفا در زمانی به کار می رود که یک محیطِ بخصوص نیاز به هوارسانی داشته باشد. 

از دریچه هوا ی سقفی یکطرفه در سیستم های متنوعِ تهویه  با کاربردهای مکندگی و دمندگی استفاده می شود.

2-دریچه هوا ی سقفی چهار طرفه:  

دریچه هوا ی چهارطرفه سقفی آلومینیومی در سقف نصب می گرددد.ساختار دریچه هوا ی سقفی چهارطرفه طوری است که هوای عبوری از دریچه هوا را به هر چهارسوی این دریچه هوا هدایت می کند.دریچه هوا ی سقفی چهارطرفه هم بصورت تایلی در سقف کادب و هم بصورت غیرتایلی در سقف اصلی به کار می رود. 

دریچه هوا ی سقفی چهارطرفه را هم بصورت بادمپر و هم بدون دمپر می توان استفاده نمود. 

از جمله کاربردهای دریچه هوا ی سقفی چهارطرفه ،در سیستم های مکش و دمش هوا می باشد. از این دریچه هوا ی کولر در سیستم های سرمایشی و گرمایشی بطور همزمان می توان استفاده نمود. 

3- دریچه هوا ی  سقفی دو طرفه: 

این دریچه هوا، هوای کانال را به دو مسیرِ با زاویه نوددرجه یا به دو مسیر بصورت راست و چپ هدایت می کند.اگر هوای مسیر در زاویه نوددرجه تقسیم گردد،هوا بصورت همسان در دو وجه تقسیم می شود و اگر هوای دریچه هوا به دو طرفِ راست و چپ شوت شود،می توان هوای خروجی از دریچه هوا ی دوطرفه سقفی را به هر میزانی که مایل باشیم به چپ یا راست هدایت کنیم.

اگر دوب وجه از چهارچوبه ی دریچه هوا به دوطرف دیوار نزدیک باشد،باید هوا به طرف دیگر متمایل شود تا در این وضع از دریچه هوا ی دوطرفه استفاده گردد. 

دریچه هوا ی سقفی دوطرفه  بصورت بدون دمپر و با دمپر تولید می شود و در دوسیستم مکنده و دمنده استفاده می شود.دریچه هوا ی دوطرفه  برای گرمایش و  برای سرمایش بکار می رود. 

4- دریچه هوای سه سقفی :

این دریچه هوا  از سقف،عملیات هوارسانی میکند. ساختارِ فریم دریچه هوا ی سه طرفی سقفی  شبیه به دریچه هوا ی  سقفی چهارطرفه می باشد و تنها فرقی که بین این دو دریچه هوا وجود دارد، ساختارِ تیغه های داخلیِ آنهاست.در این دریچه هوا ،هوا فقط به سه جهت قابلیت هدایت دارد.اگر یک وجه از این دریچه هوا به سمت دیوار نزدیک باشد، نیازی به تنظیم هوا به وجه دیگر نیست.ناگزیر از دریچه هوا ی سه طرفه استفاده می شود.دریچه هوا ی سه طرفه سقفی قابلیت تولید بصورت بی دمپر و با دمپر را دارد و در سیستم های برگشت و رفتِ هوا  قابل کاربرد می باشد.از این دریچه هوا در سیستم های حرارتی و برودتی استفاده می شود.

دریچه هوا تایلی : 

دریچه هوا  تایلی دارای اقسام متنوعی است .این دریچه هوا در مدل هریک از انواع دریچه هوا قابل تولید می باشد.مشخصه بارز این دریچه هوا  نصب آن در ساختارِتایل سقف کاذب می باشد.با توجه به اهمیت فراوان و استقبال کارفرمایان از کاربردِ این دریچه هوا ،به شرح خصوصیات ِ انواع دریچه هوا تایلی می پردازیم: 

دریچه هوا تایلی(یک،دو،سه و چهارطرفه)

این دریچه هوا از چهار نوع جنس ورق آهنی، آلومینیوم،پی وی سی و چوب ساخته می شود.

دریچه هوا تایلی چند طرفه تایلی نیاز به پیچ و یا هر نوع وسیله ی نگهدارنده ی دیگری ندارد.

برای وصل دریچه هوا  تایلی چندطرفه به کانال اصلی هوا نیاز به رابطی بنام پلنیوم باکس است.

  در واقع هوا از داخل کانال اصلی به واسطه کانال فلکسیبل به باکس هوا انتقال و بعد از پلنیوم باکس به دریچه هوا تایلی  وارد می شود.از خصوصیات  دریچه هوا تایلیِ ،جلوگیری از پرتاب مستقیم هوا می باشد و با تعدیل فشار هوای ورودی هوا را به محیط هدایت می کند.

دریچه هوا تایلی اگر از آلومینیوم یا ورق آهنی تولید شود با رنگ کوره ای پودری استاتیک پوشش داده می شود. اگر دریچه هوا تایلی از جنس چوب ساخته شود با پوشش رنگ پلی اورتان پوشش داده می شود.

دریچه هوا ی تایلی  پلاستیکی با توجه به ساختار طبیعیِ خود نیازی به پوشش اضافی ندارد و خود به خود بصورت اکسپوز قابل اجرا و نصب است.

دریچه هوا تایلی چندطرفه بصورت با دمپر و بی دمپر کار برد دارد.

دریچه هوا ی تایلی چندطرفه هم می تواند بصورت بی دمپر و هم بصورت با دمپر ساخته شود.دمپر دریچه هوا تایلی چندطرفه فشار هوای عبوری یا انسداد هوای دریچه هوا تایلی را بعهده میگیرد.

اگر دریچه هوا تایلی در مکانهای عمومی به کار رود نیازی به استفاده از فیلتر یا هر نوع وسیله مازاد برای هوای ورودی نمی باشد اگر در مکان هایی مثل اتاق های تمیز یا موارد مشابه به کار رود لزوماٌ به انواع فیلتر اختصاصی از قبیل فیلتر هپا، فیلتر توری در داخل باکس هوای دریچه هوا  تایلی چندطرفه نیاز می باشد.

از دریچه هوا تایلی چندطرفه برای سیستمِ رفتِ هوا و  برای سیستم برگشتِ هوا استفاده می شودد.

دریچه هوا تایلی چندطرفه در ابعاد کامل در درون تایل قرار گیرد و در ابعاد کمتر در صفحه سینی شکل جانمایی می شود و آن صفحه در چهارچوبه یتایل قرار گیرد.

جانمایی ِ دریچه هوا تایلی در صفحه ی تایل می تواند بصورت مربع شکل و موازی با خطوط صفحه اصلیِ سینی و هم بصورت لوزی در داخل سینیِ تایل قرار گیرد.

 


 

محصولات مرتبط

مشاهده محصولات تهویه فراز در یک نگاه . با کلیک بر روی هر محصول جزئیات آن را مشاهده نمایید.   www.tfduct.com

 

                 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/flexibel-Ducts.jpg

کانال فلکسیبل

                            

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Spiral-channel-air.jpg

کانال اسپیرال

                          
 
دریچه-بازدید-آلومینیومی-و-چوبی

دریچه​ بازدید​ فن کویل

آلومینیومی​ و چوبی


                          
 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Industrial-Hood.jpg

هود صنعتی


                           
کانال گرد هوا جهت سوله و سالن

کانال گرد هوا جهت

سوله و سالن


                          
           

دریچه-گرد

دریچه گرد