شنبه 26 آبان 1397
دریچه هوا

دریچه هوا

دریچه هوا جهت تنظیم فشار یا انسدادِ هوای خروجی یا ورودیِ دهانه انشعاب هوا در انواعِ کانالهای هوا به کار می رود. 

دریچه هوا بطور کلی با چند نوع مَتریال ساخته می شود:  

الف- دریچه هوا فلزی( دریچه هوا ی آلومینیومی ، دریچه هوا ی آهنی). 

ب- دریچه هوا پلاستیکی. 

ج- دریچه هوا چوبی( ام دی اف) 

 

دریچه هوا فلزی: 

۱-دریچه هوا فلزی آلومینیومی: 

از جمله انواعِ مختلف دریچه هوا که در صنعت تهویه مطبوع کاربرد وسیعی دارد دریچه هوا آلومینیومی می باشد، که البته خودِ این نوع دریچه هوا نیز دارای کاربریهای متنوعی می باشد. 

دریچه هوا آلومینیومی دارای فریم و پرّه های عبور هوا و دمپر از جنس آلومینیوم می باشد. 

از جمله دریچه های هوای آلومینیومی می توان به موارد زیر اشاره نمود: 

  1. دریچه هوا آلومینومی دیواری طرح جدید 

دریچه هوا آلومینیومی دیواری طرح جدید دارای فریم سه سانتی در حاشیه دریچه و تیغه های عمودی در لایه جلویی و تیغه های افقی در لایه وسط و یک شبکه دمپر در لایه ی پشتی می باشد. 

هوای عبوری از دریچه هوا آلومینیومی دیواری طرح جدید بوسیله تیغه های دمپر که در پشت آن تعبیه شده، تنظیم و یا مسدود می گردد. 

این تیغه های دمپر بوسیله اهرمی که بر روی فریم دریچه هوا نصب شده باز یا مسدود می شود. 

تیغه های عمودی و افقی دریچه هوا ی طرح جدید باعث می شود هوای خروجی از دریچه هوا در مسیرهای افقی(راست و چپ) و مسیرهای عمودی( بالا و پایین) قابل خروج می باشد. 

سطح دریچه هوا آلومینیومی طرح جدید بصورت پشت و رو با رنگ کوره ای در رنگ های گوناگون متناسب با رنگ محیط از جمله سفید، کرم و ... قابل پوشش و ارایه می باشد. 

 

  1.  دریچه هوا آلومینیومی خطی :  

دریچه هوا خطی به سه صورت دریچه هوا ی خطیِ زاویه دار ، دریچه هوا ی خطی کله قندی و دریچه هوا ی خطی طرح اسلوت تقسیم می شود. 

دریچه هوا ی خطی زاویه دار از تیغه های  موازیِ زاویه دار با زاویهِ ۳۰ درجه از یک تا چهار مسیر را می تواند از هوای عبوری تغذیه کند. 

دریچه هوا ی خطی ۳۰ درجه (یک یا چندطرفه) هوای کانال را در چند مسیر چپ یا راست، بالا یا پایین بطور مجزا یا همزمان، به سمت بیرون هدایت میکند. 

 دریچه هوا ی خطی کله قندی از یک سری تیغه های T شکل تشکیل شده که این تیغه های موازی هوای داخل کانال را با زاویه صفردرجه و بدونِ زاویه به محیط وارد میکند. 

دریچه هوای خطی طرح اسلوت نیز از تیغه های ضخیمِ Tشکل که از نطر مقیاس از تیغه های خطی کله قندی بزرگتر هستند تشکیل شده و با توجه به بزرگیِ تیغه های دریچه خطی طرح اسلوت نسبت به دریچه خطی کله قندی، لذا فاصله ی بین تیغه ها بیشتر و امکانِ خروج هوا از هر لایه هوایی بیشتر می شود. 

دریچه هوا ی خطی در انواعِ مختلفِ خود می تواند بصورت با دمپر یا بدونِ دمپر ساخته شود. 

سطح بیرونی و داخلیِ دریچه هوا ی خطی با رنگ کوره ای در رنگ های گوناگون پوشش داده می شود.

 

-cدریچه هوا ی آلومینیومی سقفی(یک،دو،سه و چهارطرفه): 

دریچه هوا ی سقفی آلومینیومی ، هوای انشعاب کانال را با چهار مدل از سقفِ محیط به فضا منتشر می کند. این مسیرهای چهارگانه بنا به تناسب و نیازِ محل های مورد نظر در هر محیط قابلِ تعیین می باشند، مثلا اگر دریچه هوای سقفی در آکسِ طول و عرضِ فضای محیط قرارباشد نصب گردد الزاما نیاز به دریچه هوا ی سقفی چهارطرفه می باشد و درصورتیکه بطور مثال دهانه انشعاب هوا در یک گوشه از فضای محیط باشد که یک طول و یک عرض خودبخود از نیاز به هوا بی نیاز باشند در این وضعیت به دریچه هوا ی سقفی دوطرفه نیاز می باشد و اگر یک بُعد از دهانه انشعاب به یک مقطع از طول یا عرضِ فضا نزدیک باشد آن یک بُعد، از نیاز به هوارسانی مبرا می باشد و در این وضع دریچه هوا ی سقفی را از نوعِ سه طرفه سفارش می دهند. 

دریچه هوا ی آلومینیومی سقفی هم برای سیستمِ دمنده(هوای رفت) و هم برای سیستم مکش(برگشت هوا) کاربرد دارد. 

دریچه هوا ی سقفی هم بصورت "با دمپر" و هم بصورت "بی دمپر" تولید و عرضه می گردد. 

برای پوشش دریچه هوا ی سقفی از رنگ کوره ای استاتیک استفاده می گردد. 

دریچه هوا ی سقفی هم بصورتِ مستقیم به سقفِ اصلی نصب می شود و هم بصورت تایلی در حفره ی سه پری های سقف کاذب تعبیه می گردد. 

از مهمترین مزایای دریچه هوا ی سقفیِ یک یا چندطرفه ، ریزشِ هوا بصورت غیرِعمود به محیط می باشد که این موضوع به خودیِ خود باعث می شود در محیط هایی که ارتفاعِ زیادی ندارند از پاششِ هوای عمود به یک نقطه جلوگیری و هوای مورد نیاز بصورتِ تعدیل شده در محیط منتشر گردد. 

 

 

-dدریچه هوا ی آلومینیومی مشبک: 

دریچه هوای مشبک دارای ساختاری شبکه ای و در اصطلاح لانه زنبوری دارد و به همین علت نام این نوع دریچه هوا را گاهی دریچه هوا ی مشبک نیز می نامند.زاویه ی شبکه های دریچه هوا مشبک عموماً بصورت صفردرجه و بصورت "روبروزن" مورد مصرف قرار می گیرد، اما قابل ذکر است در صورت نیاز به تقسیم و تعدیلِ هوا در دو ،سه یا چهار مسیر باشد، می توان شبکه های این نوع دریچه هوا را بر اساس نیاز به همان صورت که نیاز باشد تعبیه نمود. 

دریچه هوا ی مشبک را می شود هم بر روی دیوار و هم روی سقف و حتی بصورت تایلی در سقف کاذب تعبیه نمود. 

دریچه هوا ی مشبک برای مواردی مثل سیستم رفتِ هوا(دمندگی) یا سیستمِ برگشتِ هوا(مکندگی) موردِ مصرف دارد. 

درصورتیکه دریچه هوا ی مشبک برای سیستمِ رفتِ هوا(دمش) بکار رود می توان از دمپر برای کنترل یا انسدادِ مسیر هوا از دمپر استفاده نمود و در صورتیکه دریچه هوا برای سیستم برگشتِ هوا مورد مصرف قرار گیرد، عموماً نیازی به تعبیه ی دمپر بر روی دریچه هوا نمی باشد. 

برای پوشش سطح دریچه هوا ی مشبک از رنگ کوره ای استفاده می گردد.فریم دریچه هوای مشبک بطورِ عرفی بصورت سه سانتی می باشد اما درصورت لزوم و نیاز می توان از فریمِ پنج سانتی(فریمِ پهن) نیز استفاده نمود. 

 

-eدریچه هوا ی آلومینیومی قوس دار: 

با توجه به نوع معماری و طراحیِ داخلیِ محیط ، گاهی اوقات نیاز به انواعِ دریچه های قوس دار و دکوراتیو امری ضروری می نماید. دریچه هوا ی قوس دار عموماً در طولِ خود بصورت قوسی طراحی می شوند ،اما درصورت نیاز دریچه هوا را بصورت عرضی نیز بصورت قوس دار می توان تولید نمود.همانطور که گفته شد بیشترین کاربردِ این نوع دریچه هوا برای ایجاد تناسب در نمایِ داخلی و زیباییِ مضاعف می باشد. 

در صورتیکه میزانِ اِیر یا قوسِ دریچه هوا در طول یا عرضِ دریچه، بیش از حدِ متعارق نباشد می توان آنرا بصورتِ بادمپر نیز تولید نمود اما اگر کمانِ قوس بیش از حد باشد امکانِ ایجادِ شبکه های دمپر در پشتِ دریچه هوا ی قوس دار به حداقل می رسد. 

 

 

 

 

-fدریچه هوا آلومینیومی گرد: 

یکی دیگر از موارد و انواع دریچه هوا ی آلومینیومی، دریچه هوا ی گرد می باشد. دریچه هوا ی گرد نیز به خودیِ خود دارای زیرشاخه های متعدد و متنوع می باشد. 

دریچه هوا ی گردِ بلندگویی یا دریچه هوا ی گردِ تخت از قدیمی ترین و متعارف ترین انواع دریچه هوا ی گرد می باشد. ساختار لایه ای و موازیِ گردِ این نوع دریچه علتِ نامگذاریِ این دریچه بعنوانِ "دریچه هوا ی گردِ بلندگویی" شده است.بیشترین کاربردِ این دریچه هوا، در فضاهایی با ارتفاعِ محدود و یا محل هایی که نیاز به نزولِ هوا بصورت مستقیم نمی باشد هست. دریچه هوا ی گردِ بلندگویی در قطرهای استاندارد ( ۷.۵-۱۰-۱۵-۲۰-۲۵-۳۰- ۳۵- ۴۰- ۴۵- ۵۰- ۵۵  و ۶۰ سانتیمتر) از سوی این شرکت تولید و به بازار عرضه می گردد.از دریچه هوا ی گرد بلندگویی هم برای سیستم های رفتِ هوا و هم برای سیستم های برگشتِ هوا می توان استفاده نمود. دریچه هوا ی گردِ بلندگویی را هم بصورتِ "با دمپر" و هم بصورتِ " بی دمپر" استفاده کرد. 

سطحِ رویی و داخلیِ دریچه هوا ی گردِ بلندگویی با رنگ کوره ای پوشش داده می شود.

 

 

 

دریچه هوا ی گردِ مشبک، از جمله انواعِ دیگرِ دریچه هوای فلزی آلومینیومی می باشد که برای ورود و خروجِ هوا از مقاطعِ گردِ انشعاب هوا بکار می رود. دریچه هوا ی گرد مشبک بیشتتر برای مواردی که ارتفاعِ محلِ دمشِ هوا از سطح زمین بالا می باشد کاربرد دارد، همچنین از دریچه هوا ی گردِ مشبک برای مکشِ هوای محیط بدون هیچ اصطکاک در معبرِ خروجی از دهانه کانال بکار می رود. پس می توان ونتیجه گرفت از دریچه هوای گردِ مشبک هم برای سیستمِ رفتِ هوا(دمش) و هم برای سیستمِ برگشت هوا(مکش) استفاده نمود.در صورتیکه دریچه هوا ی گرد مشبک به منظورِ دمش بکار رود می توان برای تنظیمِ فشار هوای خروجی از دریچه هوا و همچنین انسدادِ جریان هوا،در پشت آن از دمپر گردِ پروانه ای استفاده نمود، اما در سیستم های برگشت هوا به جز در مواردِ خاص نیازی به نصبِ دمپر در پشتِ دریچه هوا ی گردِ مشبک احساس نمی شود.سطحِ روی دریچه هوا ی گردِ مشبکِ آلومینیومی با رنگ کوره ایِ استاتیک در رنگ های مختلف پوشانده می شود. دریچه هوا ی گرد مشبک در قطرهای ۷.۵- ۱۰-۱۵-۲۰-۲۵-۳۰-۳۵-۴۰-۴۵-۵۰-۵۵ و ۶۰ سانت توسط تهویه فراز تولید و به بازار عرضه می گردد. دریچه هوا ی گرد مشبک را می توان مستقیما در دهانه انشعاباتِ هوا و همچنین داخلِ کادرهای آلومینیومیِ چهارگوش بصورت مرکب تعبیه و در داخل سقف های کاذب(بصورت  تایلی) نصب نمود. 

 

 

دریچه هوا ی گردِ جت نازل، برای انتقالِ مستقیمِ جریان هوا از داخلِ کانال هوا به محیط یا بالعکس به کار می رود. باتوجه به طراحیِ زیبا و دکوراتیوِ این دریچه و همچنین امکانِ تغییرِ مسیر عبورِ جریان هوا در مدارِ ۳۰ درجه ای از دهانه ی این دریچه هوا ،استفاده از آن را برای کارفرمایان خوش سلیقه توجیه پذیر کرده است. دریچه هوا ی جت نازل بدونِ هیچ اصطکاک یا مزاحمتی جریان هوا را از خود عبور می دهد.بنا به ساختارِ فیزیکیِ دریچه هوا ی جت نازل، می توان به راحتی از آن در سیستم های رفت و برگشتِ هوا استفاده نمود. در صورت نیاز به تنظیمِ هوای خروجی از معبرِ دریچه هوا ی جت نازل می توان به راحتی با استفاده از دمپر پروانه ای که در پشت دریچه نصب می شود میزانِ هوای عبوری از دریچه جت نازل را کنترل یا مسدود نمود. دریچه هوا ی جت نازل در قطرهای ۱۵-۲۰-۲۵-۳۰-۳۵-۴۰-۴۵-۵۰-۵۵ و ۶۰ سانتیمتر تولید و به بازار عرضه می گردد. 

دریچه هوا ی جت نازل را هم می توان بصورت مستقل در دهانه انشعاب کانال هوا و هم بصورت ترکیبی در کادرهای چهارگوش بصورت تایلی در محل های مورد نظر نصب نمود.سطحِ دریچه هوا ی جت نازل با رنگ کوره ای مرغوب در رنگ های مختلف پوشش داده می شود. 

 

 

دریچه هوا ی  گردِ کُروی، با ساختارِ کُره ای و گردشِ ۳۶۰ درجه ای این امکان را به کاربر می دهد که هوای داخلِ انشعابِ کانال گرد را با فشار و زاویه ی مطلوب به محیط هدایت کند. نِمود و ظاهرِ شیک و دکوراتیوِ این دریچه هوا و همچنین روشِ خاصِ پرتابِ هوای این دریچه باعث شده استفاده از آن در محیط های نمایشگاهی، تجاری، فروشگاهی و مکانهای عمومی با کاربردِ خاص رواج یابد. دریچه هوا ی کروی به دو صورتِ "پشت کوتاه یا بی دنباله" و "پشت بلند یا دنباله دار" تولید و عرضه می گردد. دریچه هوا ی کروی را هم می توان بصورت سقفی و هم بصورت دیواری نصب نمود.کلیه سطوح دریچه هوا ی کروی بوسیله رنگ کوره ای پوشش داده می شود. دریچه هوا ی کروی در قطرهای ۱۰-۱۵-۲۰-۲۵-۳۰ و ۳۵ سانتیمتر تولید و به بازار عرضه می گردد. 

 

 

 

 

 

دریچه هوای گردِ سونایی، جهت تخلیه هوا و بخاراتِ موجود در محیط هایی مثل سونا، استخر، جکوزی و یا حتی در سقف های سرویس های بهداشتی بکار می رود. ساختار ظاهریِ دریچه هوا ی سونایی از یک فریمِ گردِ مجزا و یک بدنه ی بشقابی شکل تشکیل شده که با پیچ به فریم متصل و بوسیله همین پیچ،میزانِ جریان هوای عبوری از دریچه هوا ی سونایی تنظیم و رگلاژ می شود.با توجه به رطوبت موجود در فضاهایی که ذکر شد سطحِ روی دریچه هوا ی آلومینیومی سونایی حتما باید توسط رنگ کوره ای پوشش داده شود تا از استهلاک آن جلوگیری شود. دریچه هوا ی سونایی در قطرهای ۱۰- ۱۵ و ۲۰ سانت تولید و عرضه می گردد.دریچه هوا ی سونایی را هم می توان بصورت مستقیم به دهانه انشعاب کانال هوا متصل نمود و هم می توان بصورت ترکیبی درروی یک صفحه ی ورقی از جنس آلومینیوم بصورت تایلی در سقف کاذب تعبیه نمود. 

 

 

 

 

دریچه هوا ی گردِ برجسته، به لحاظ ساختار بسیار شبیه به دریچه گردِ بلندگویی می باشد با این تفاوت که شبکه های بلندگوییِ این نوع دریچه هوا ،بصورتِ زاویه دار و طبقه ای به هم متصل شده و حالتِ برجسته پیدا کرده اند. دریچه هوا ی گردِ برجسته بیشتر در سقفِ محیط هایی مثل سالن های سینما،آمفی تئاتر یا تالارها کاربرد دارد. از دریچه هوا ی گرد برجسته هم می توان برای سیستم دمندگی و هم سیستم مکش استفاده نمود. دریچه هوای گردِ برجسته در قطرهای ۱۰-۱۵-۲۰-۲۵-۳۰-۳۵-۴۰-۴۵-۵۰-۵۵ و ۶۰ سانتیمتر تولید می شود. دریچه هوا ی گردِ برجسته را در صورت نیاز می توان بصورت دمپردار(دمپرپروانه ای) نیز تولید نمود.سطحِ بدنه دریچه هوای آلومینیومی گرد برجسته با رنگ کوره ای پوشش داده می شود. دریچه هوا ی گرد برجسته را هم می توان مستقیماً در روی سقف بر دهانه ی انشعاب هوا و هم بصورت ترکیبی در روی یک صفحه ورقی از جنس آلومینیوم بصورت تایلی در سقف کاذب تعبیه نمود. 

 

 

-gدریچه هوا ی آلومینیومی تایلی: 

دریچه هوای تایلی بطور کلی می تواند شاملِ انواعِ دریچه هوا باشد که در قالبِ یک ساختارِ واحد در حفره ی سه پَریِ سقف کاذب قابلِ تعبیه باشد. از جمله دریچه هایی که می شود آنها را بصورت تایلی استفاده نمود عبارتست از:  

دریچه هوا ی یک،دو،سه و چهارطرفه طرفه  تایلی. 

دریچه هوای مشبکِ یک،دو،سه و چهارطرفه تایلی. 

دریچه هوای چهارگوشِ ترکیبی بصورت تایلی. 

دریچه هوای گردِ ترکیبی بصورت تایلی.

 

 

 

 

-hدریچه هوا ی آلومینیومی پادری: 

دریچه هوا ی پادری برای ایجاد تبادلِ هوای یک حجمِ بسته با هوای بیرونی بکار می رود.ظاهر و ساختارِ دریچه هوا ی پادری بسیار شبیه به دریچه خطی زاویه دار می باشد که هوای موردِ تبادل از این لایه های تیغه ای شکل و موازی به سمت بیرون و داخل به حرکت در می آید. 

دریچه هوا ی پادری دارای دو قاب می باشد که قاب اصلی روبه بیرون و قاب فرعی روبه داخل محیط نصب می گردد. 

ابعاد دریچه هوا ی پادری بنا به تناسب و ابعاد درب، متغیر می باشد. 

دریچه هوای پادری در رنگ های متنوع بصورت کوره ای پوشش داده می شود. 

 

 

 

 

-iدریچه هوا ی آلومینیومی پرّه z 

دریچه هوا ی پرّه zنیز به نوعی به منظورِ تبادل هوایی و دماییِ دو محیط یا پوششِ حفاظتیِ بصورتِ دکوراتیو مورد استفاده قرار می گیرد. 

ساختارِ دریچه هوا ی پرّهzدارای یک فریم در محیطِ دریچه و یک سِری پرّه های zشکل که بصورت افقی در بدنه ی داخلیِ دریچه با چینشِ موازی تعبیه می گردد. دریچه هوا ی پرّه zعموماً بصورتِ دیواری نصب می گردد. 

از دریچه هوا ی پرّه zقاعدتاً برای سیستمِ اگزاست یا برگشت هوا در سیستم های مکشِ هوا استفاده می شود.  

دریچه هوا ی پرّهzرا می توان بصورت ترکیبی در انواعِ دریچه ها از جمله دریچه های بازدید فنکویل برای امکانِ ایجادِ شبکه تبادلِ هوا استفاده نمود. 

سطوح دریچه هوا ی پرّهzبصورت رنگ کوره ای برای حفاظت و زیبایی پوشش داده می شود. 

 

 

 

-jدریچه هوای آلومینیومی اتاق عمل: 

 دریچه هوای اتاق عمل دارای یک فریم در حاشیه ی دریچه و یک شبکه ی پانچی از ورق آلومینیوم با چشمه یا سوراخهای گرد با قطرِ کمتر از یک سانت می باشد.دریچه هوا ی اتاق عمل چون بعنوانِ وسیله ی هوارسانی به محیطِ اتاق تمیز استفاده می شود عموماً در قالبِ یک مجموعه شامل فیلترباکس و همچنین دمپر تنظیم هوا مورد مصرف قرار می گیرد که گروه صنعتی تهویه فراز مفتخر است کلیه مواردِ یاد شده را در یک پکیجِ کامل تولید وجهت فروش ارایه می نماید. 

سطح بدنه ی دریچه هوا ی اتاق عمل به انضمام کلیه سطوحِ فیلترباکس در مجموع با روکشی از رنگ کوره ای پوشش داده می شود. 

دریچه هوا ی اتاق عمل و متعلقات ش از قبیل فیلترباکس رامی توان بصورت مستقیم به حفره ورود هوا در سقف اصلی یا در سازه ی سقف کاذب تعبیه و نصب نمود.

 

 

 

k-دریچه هوا ی آلومینیومی خورشیدی 

دریچه هوا ی خورشیدی نیز جهت هوارسانی به اتاق های تمیز(کلینروم ها) تولید و بکار برده می شود. 

دریچه هوا ی خورشیدی باعثِ تعدیلِ هوای خروجی به اتاقهای تمیز در مدارِ دایره ای شکل با قالب های متنوع، می شود.  

دریچه هوا ی خورشیدی نیز بوسیله یک باکس هوا که معمولا مجهز به فیلتر می باشد بصورت یک پکیج کامل، وظیفه هوارسانی را به عهده می گیرد. 

دریچه هوای خورشیدی به دو صورتِ بافِریم و همچنین بدون فریم قابل تولید و عرضه می باشد. 

سایزِ استاندارد برای دریچه هوا ی خورشیدیِ بدون فریم عموماً ۵۹.۵×۵۹.۵ سانت می باشد، اما لازم به ذکر است گروه صنعتی تهویه فراز جهت رفعِ نیازِ انواعِ کاربریها، نسبت به ساخت سایزهای غیرِ استاندارد تا ابعادِ حداقلی نیز اقدام نموده است. 

دریچه هوا ی خورشیدی هم می تواند بطور مستقل در سقف یا دیوارِ محیط تعبیه گردد و هم می تواند در ساختارِ سقف کاذبِ محیط به راحتی نصب شود. 

بدنه دریچه هوا ی خورشیدی بصورت کامل و پشت و رو بوسیله رنگ کوره ای در رنگ های مختلف پوشش داده می شود.

دریچه هوای آهنی 

دریچه هوا ی آهنی از ورق روغنی با ضخامت نیم میلی متر با پوششِ رنگ کوره ای  ساخته می شود. 

دریچه هوا ی آهنی نیز مثل دریچه هوا ی آلومینیومی دارای انواع مختلف می باشد: 

 

الف- دریچه هوای آهنی دیواری با طرح جدید: 

این نوع دریچه هوا دارای فریم سه سانتی و همچنین دارای دمپرِ تنظیم هوا برای میزان هوای عبوری از دریچه هوا می باشد. 

نقاط اتصال قطعات دریچه هوا ی آلومینیومی بوسیله "نقطه جوش" در قسمتِ فریم ها به هم متصل می شوند. 

دریچه هوا ی آهنی طرح جدید در قسمت جلوییِ بدنه خود، دارای تیغه های عمودی برای تعیین مسیر پرتاب هوا می باشد. 

نقاط جای پیچ دریچه هوا بر روی قسمتِ افقی یا عمودیِ فریم ها بوسیله پِرسهای مخصوص بصورتِ فابریک و قبل از عملیات رنگ کاری، حک می گردد. 

دریچه هوا ی آهنی را نیز می توان بصورتِ قوس دار( هم قوس در طول و هم قوس در عرض) تولید و عرضه نمود. 

 

ب- دریچه هوا ی آهنی چندطرفه سقفی: 

دریچه هوا ی آهنی را می توان بصورت یک طرفه،دوطرفه،سه طرفه و چهار طرفه سقفی نیز تولید نمود. 

دریچه هوا ی چندطرفه سقفی دارای یک ساختارِ فریم و یک سری پرّه های عریضِ گریل، که از ورق آهنی قالب گرفته اند ساخته می شود. 

اگر موازاتِ پره های گریل به یک سمت متمایل باشند،دریچه هوا ی سقفیِ یکطرفه نامیده می شود. 

اگر پره های گریل بصورتِ L  شکل باشند، دریچه هوا ی سقفی دوطرفه نامیده می شود. 

اگر پره های گریل نسبت به هم حالت U شکل داشته باشند، دریچه هوا را سه طرفه سقفی مینامند. 

در نهایت اگر ساختارِ شکل گیریِ پره ها نسبت به هم حالت مربع یا مستطیل را داشته باشند، دریچه هوا را چهارطرفه سقفی می نامند. 

نکته مهم در اینجاست که دریچه هوا ی آهنی چهارطرفه سقفی را می توان هم بصورتِ مستقل در بدنه ی سقفِ اصلی و هم بصورت تایلی در شبکه های سقف کاذب تایلی تعبیه و نصب نمود. 

دریچه هوا ی آهنیِ سقفی را هم بصورتِ واحد در شبکه های تایلی و هم بصورت مرکب و لوزی شکل در داخل صفحه ورقی، در داخل شبکه های سقف کادب تایلی می توان بصورت دکوراتیو نصب نمود. 

سطح دریچه هوا ی اهنیِ چندطرفه با رنگ کوره ای پوشش داده می شود. 

 

پ- دریچه هوا ی آهنی پره Z : 

در محل هایی که جهتِ مکش و دمِش هوا بصورتِ زاویه دار از پایینِ دریچه هوا باشد، از دریچه هوای آهنی پره  استفاده می شود.فریمِ این دریچه نیز مشابهِ دیگر دریچه ها میباشد،اما پره های داخلی از ورق هایی که بصورت z شکل می باشند ساخته می شوند. 

عموماً دریچه هوا ی آهنی پره Z نیاز به دمپر ندارد. 

دریچه هوا ی آهنی پره Z را با رنگ کوره ای پوشش می دهند. 

 

ت- دریچه هوا ی آهنی اتاق عمل: 

دریچه هوای اتاق عمل را می توان از ورق آهنی نیز تولید نمود. ساختار دریچه هوای آهنی اتاق عمل از فریمِ با ورق اهنی و داخل دریچه هم از یک صفحه پانچ با چشمه های گوناگون، تشکیل یافته است. 

 

دریچه هوا ی آهنی 

دریچه هوا ی آهنی از ورق روغنی با ضخامت نیم میلی متر با پوششِ رنگ کوره ای  ساخته می شود. 

دریچه هوا ی آهنی نیز مثل دریچه هوا ی آلومینیومی دارای انواع مختلف می باشد: 

 

الف- دریچه هوای آهنی دیواری با طرح جدید: 

این نوع دریچه هوا دارای فریم سه سانتی و همچنین دارای دمپرِ تنظیم هوا برای میزان هوای عبوری از دریچه هوا می باشد. 

نقاط اتصال قطعات دریچه هوا ی آلومینیومی بوسیله "نقطه جوش" در قسمتِ فریم ها به هم متصل می شوند. 

دریچه هوا ی آهنی طرح جدید در قسمت جلوییِ بدنه خود، دارای تیغه های عمودی برای تعیین مسیر پرتاب هوا می باشد. 

نقاط جای پیچ دریچه هوا بر روی قسمتِ افقی یا عمودیِ فریم ها بوسیله پِرسهای مخصوص بصورتِ فابریک و قبل از عملیات رنگ کاری، حک می گردد. 

دریچه هوا ی آهنی را نیز می توان بصورتِ قوس دار( هم قوس در طول و هم قوس در عرض) تولید و عرضه نمود. 

 

ب- دریچه هوا ی آهنی چندطرفه سقفی: 

دریچه هوا ی آهنی را می توان بصورت یک طرفه،دوطرفه،سه طرفه و چهار طرفه سقفی نیز تولید نمود. 

دریچه هوا ی چندطرفه سقفی دارای یک ساختارِ فریم و یک سری پرّه های عریضِ گریل، که از ورق آهنی قالب گرفته اند ساخته می شود. 

اگر موازاتِ پره های گریل به یک سمت متمایل باشند،دریچه هوا ی سقفیِ یکطرفه نامیده می شود. 

اگر پره های گریل بصورتِ L  شکل باشند، دریچه هوا ی سقفی دوطرفه نامیده می شود. 

اگر پره های گریل نسبت به هم حالت U شکل داشته باشند، دریچه هوا را سه طرفه سقفی مینامند. 

در نهایت اگر ساختارِ شکل گیریِ پره ها نسبت به هم حالت مربع یا مستطیل را داشته باشند، دریچه هوا را چهارطرفه سقفی می نامند. 

نکته مهم در اینجاست که دریچه هوا ی آهنی چهارطرفه سقفی را می توان هم بصورتِ مستقل در بدنه ی سقفِ اصلی و هم بصورت تایلی در شبکه های سقف کاذب تایلی تعبیه و نصب نمود. 

دریچه هوا ی آهنیِ سقفی را هم بصورتِ واحد در شبکه های تایلی و هم بصورت مرکب و لوزی شکل در داخل صفحه ورقی، در داخل شبکه های سقف کادب تایلی می توان بصورت دکوراتیو نصب نمود. 

سطح دریچه هوا ی اهنیِ چندطرفه با رنگ کوره ای پوشش داده می شود. 

 

پ- دریچه هوا ی آهنی پره Z : 

در محل هایی که جهتِ مکش و دمِش هوا بصورتِ زاویه دار از پایینِ دریچه هوا باشد، از دریچه هوای آهنی پره  استفاده می شود.فریمِ این دریچه نیز مشابهِ دیگر دریچه ها میباشد،اما پره های داخلی از ورق هایی که بصورت z شکل می باشند ساخته می شوند. 

عموماً دریچه هوا ی آهنی پره Z نیاز به دمپر ندارد. 

دریچه هوا ی آهنی پره Z را با رنگ کوره ای پوشش می دهند. 

 

ت- دریچه هوا ی آهنی اتاق عمل: 

دریچه هوای اتاق عمل را می توان از ورق آهنی نیز تولید نمود. ساختار دریچه هوای آهنی اتاق عمل از فریمِ با ورق اهنی و داخل دریچه هم از یک صفحه پانچ با چشمه های گوناگون، تشکیل یافته است. 


گالری تصاویر دریچه تنظیم هوا
گالری تصاویر دریچه گرد
گالری تصاویر دریچه بازدید فن کویل
محصولات مرتبط

مشاهده محصولات تهویه فراز در یک نگاه . با کلیک بر روی هر محصول جزئیات آن را مشاهده نمایید.   www.tfduct.com

 

                 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/flexibel-Ducts.jpg

کانال فلکسیبل

                            

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Spiral-channel-air.jpg

کانال اسپیرال

                          
 
دریچه-بازدید-آلومینیومی-و-چوبی

دریچه​ بازدید​ فن کویل

آلومینیومی​ و چوبی


                          
 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Industrial-Hood.jpg

هود صنعتی


                           
کانال گرد هوا جهت سوله و سالن

کانال گرد هوا جهت

سوله و سالن


                          
           

دریچه-گرد

دریچه گرد

    
 
 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Flushing-Facade.jpg

فلاشینگ نما


  اجرای سقف شیبدار، آبرو، فلاشینگ نما

اجرای سقف شیبدار،

آبرو، فلاشینگ نما


 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Elastomeric-insulation-Ducts.jpg

عایق الاستومری

 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/planiom-box.jpg

پلنیوم باکس

 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Industrial-chimney-cap-Roof.jpg

کلاهک بام


   http://www.tfduct.com/Files/Editor/Images/Similar-Products/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C.jpg

اجرا​ و​ ساخت​ غبارگیر صنعتی

 
  انواع دریچه استیل و شوت زباله

انواع دریچه استیل

و شوت زباله

    اجرای-غبارگیر-صنعتی

اجرای​ غبارگیر​ صنعتی

    کاور کانال

کاور کانال

 

 

ساخت و اجرای سانتریفیوژ و داکت مکنده

طراحی و اجرای  مکنده و داکت

     اجرای-کانال-فلکسیبل

اجرای​ کانال فلکسیبل

    انواع-دریچه-سقفی

انواع​ دریچه سقفی

 
     دریچه-اسلوت

دریچه اسلوت

     http://www.tfduct.com/Files/Editor/Images/Similar-Products/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84.jpg         

اتصالات​ و​ قطعات اسپیرال


     دریچه خورشیدی با پلنیوم

دریچه خورشیدی با پلنیوم

     دریچه هوا

دریچه هوا

     دریچه پادری

دریچه ​پادری

    دریچه پلاستیکی

دریچه پلاستیکی

 
   دریچه کروی

دریچه کروی

    دریچه گرد

دریچه گرد

   دودکش موتورخانه

دودکش موتورخانه

    رابط برزنتی

رابط برزنتی

    هواکش بین کانالی

هواکش بین کانالی

    انواع دریچه های آلومینیومی و چوبی

انواع دریچه های

آلومینیومی و چوبی

 
      کانالهای اکسپوز جهت کافی شاپ،فست فود و محیطهای تجاری و اداری

کانالهای اکسپوز جهت کافی شاپ

،فست فود و محیطهای تجاری و اداری

      کانال هواساز

کانال هواساز

     

دریچه-بازدید

اجرای ساندویچ پنل

سقف، دیوار و پارتیشن
      هود صنعتی ۲

هود صنعتی ۲

  کلاهک آلمانی

کلاهک آلمانی

       اجرای پوشش سقف های شیبدار و فضایی

 اجرای پوشش سقف

های شیبدار و فضایی

 
   ساخت انواع فیلتر هود و دریچه هوا

ساخت انواع فیلتر هود

و دریچه هوا

  خدمات استیل آشپزخانه های صنعتی

خدمات استیل آشپزخانه

های صنعتی

 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Damper-channel.jpg

دمپر بین کانالی(هوا)


   ساخت و نصب انواع مکنده ها با کانالهای مربوطه

ساخت و نصب انواع

مکنده ها با کانالهای

مربوطه

  ورقکاری،استیل کاری و ساخت سازه های گنبدی

ورقکاری،استیل کاری

و ساخت سازه های گنبدی

   کانال گرد اسپیرال

کانال گرد اسپیرال

 
   
   
   
   
   
   
 

www.tfduct.com