جمعه 23 آذر 1397
دریچه تامین هوای تازه

دریچه تامین هوای تازه

با توجه به پیشرفت های روزافزون در زمینه ی بهره وریِ بهینه از انرژی در صنعت ساختمان، استفاده از درب و پنجره های دوجداره برای همگان به امری ضروری و اجتناب ناپذیر تبدیل شده است. از طرفی نیز نظر به اینکه در این روشهای نوین،سعی در انسداد منافذ و سوراخ های احتمالی در واحدهای مسکونی،تجاری و اداری ، باعث شده است که تبادل هوایی و دمایی بین فضای داخل و بیرونِ مکان های یاد شده به حداقل برسد.  

لذا با توجه به انسدادِ حداکثریِ منافذ عبور هوا از بیرون به داخل ،و از طرفی نیازِ تجهیزات گازسوز و ساکنین به اکسیژن، استفاده از دریچه تامین هوای تازه با توجه به مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان الزامی می باشد. 

دریچه تامین هوای تازه در انواع مختلف قابل تولید و عرضه می باشد.به همین منظور به تفصیل به شرح و توضیح مشخصات کلیه انواع دریچه تامین هوای تازه می پردازیم:

 

الف- دریچه تامین هوای تازه چهارگوش: 

 

۱-دریچه تامین هوای تازه چهارگوش آلومینیومی گریلی: 

این دریچه تامین هوای تازه از ورق آلومینیوم ضخیم(به ضخامت یک میلیمتر) ساخته می شود. 

طول شیارهای گریلیِ این نوع دریچه تامین هوای تازه با شیارهای ۹ و ۱۸ سانتی قابل تولید می باشد. دریچه تامین هوای تازه چهارگوش گریلی

در صورتِ مربع بودنِ ابعاد این دریچه تامین هوای تازه ،به تناسب ابعادِ دریچه تامین هوای تازه از شیارهای موازیِ ۹ و ۱۸ سانتی برای تبادل هوای بیرون و داخل استفاده می گردد.تعداد ردیفِ شیارهای دریچه تامین هوای تازه بنا به ابعاد ِ دریچه هوای تازه متنوع می باشد.بعضی از ابعاد دریچه تامین هوای تازه یک ردیف و بعضی دوردیف و بنا به تناسبِ ابعادِ دریچه تامین هوای تازه ،این ردیف ها به هر میزان قابل افزایش نیز می باشد. 

لبه های کناریِ ابعادِ دریچه تامین هوای تازه برای استحکام،دوام و قوامِ بیشتر در هر چهار بُعد به میزان پنج میل به بغل خم می شوند تا هم ایستاییِ دریچه تامین هوای تازه شیک به نظر برسد و هم بدنه ی دریچه تامین هوای تازه از احتمالِ تاب خوردگی مصون بماند. 

ضخامت ورقِ دریچه تامین هوای تازه چهارگوش آلومینیومی گریلی نباید کمتر از یک میل باشد،در غیر اینصورت به راحتی در برابر ضربه و عوامل فرسایشی به سرعت تخریب و مستهلک می گردد. 

برای تناسب رنگ نمای دیوار یا محیط با رنگ دریچه تامین هوای تازه ،می توان سطوحِ بیرونی و داخلیِ دریچه تامین هوای تازه را با رنگ های متنوعِ پودری استاتیکِ کوره ای، پوشش داد. 

ابعاد استانداردِ دریچه تامین هوای تازه چهارگوش آلومینیومی گریلی عبارتست از ۱۰×۱۰ ، ۱۵×۱۵ ، ۲۰۲۰ ، ۲۵×۲۵ ، ۳۰×۳۰ و...، لازم به ذکر است این ابعاد بصورت استاندارد و آماده فروش همیشه در فروشگاه موجود می باشد. اما نکته مهم و قابل ذکر این است که محدودیتی به لحاطِ تولید دریچه تامین هوای تازه با ابعاد گوناگون وجود ندارد و این شرکت به لحاظ ساخت و تولید هرنوع سفارش دریچه تامین هوای تازه ی چهارگوشِ آلومینیومی گریلی،در تمامِ ابعاد در کوتاه ترین زمان آمادگی دارد. 

برای نصب آسان و سریعِ دریچه تامین هوای تازه قبل از انجام عملیات رنگ کوره ای، در روی بدنه ی دریچه تامین هوای تازه جای پیچ تعبیه می گردد. 

دریچه تامین هوای تازه بوسیله پیچ رولپلاک در روی نما و بوسیله ی پیچ سرمته دار بر روی درب ها و پنجره ها و یا فِریم های فلزی قابل نصب می باشد. 

نکته ای که در زمان سایزینگِ محل نصب دریچه تامین هوای تازه آلومینیومی گریلی باید مد نظر قرار داد این موضوع می باشد که حتماً یک همپوشانیِ بین محل سوراخ یا حفره ی تردد هوا با شیارها یا گریل های دریچه تامین هوای تازه وجود داشته باشد که هوا پس از گذر از شیارهای دریچه تامین هوای تازه در مسیرِ معبر و سوراخِ دیوار قرار گرفته و انتقال هوا از بیرون بواسطه شیارها و سوراخ دیوار، بدون هیچ مزاحمتی انجام پذیرد. 

مواضع نصب دریچه تامین هوای تازه هم بر روی نمای بیرونیِ دیوارهای ساختمان و هم سطوح نمای دیوار داخلیِ واحدهای ساختمانی می باشد.از جمله موارد دیگر جهت محل نصب دریچه تامین هوای تازه، روی بدنه ی دربها و پنجره ها و جاهایی از این دست می باشد. 

همانطدر که اشاره گردید محدودیتی به لحاظ نوع رنگ برای پوشش دریچه تامین هوای تازه وجود ندارد و دریچه تامین هوای تازه را می توان بطور عُرفی با رنگ های سفید،کرم،قهوه ای سوخته،مشکی و یا هر رنگ دیگری متناسب با رنگ محیط و نما پوشش داد. 

فلزی بودنِ جنس این دریچه تامین هوای تازه ،هم باعثِ مقاومت دریچه تامین هوای تازه در برابر نورخورشید،آب باران و برف و... و هم باعث رنگ پذیریِ آن می گردد.

 

۲- دریچه تامین هوای تازه چهارگوشِ با توری: 

ساختار این نوع دریچه تامین هوای تازه دارای دوقسمت ِ فریم و قسمت داخلی از توری آلومینیومی می باشد.جنس این دریچه تامین هوای تازه تماماً از آلومینیوم می باشد.درواقع فریمِ دورِ دریچه تامین هوا ی تازه نقشِ نگهدارنده و نشیمنِ توری را ایفا می کند. 

چشمه ها یا سوراخ های توریِ دریچه تامین هوای تازه به خودیِ خود هم هوای تازه را از بیرون به محیط تزریق می کند و هم نقش محافظت مخیطِ داخلی از نفوذ پرندگان کوچک و یا حشرات را ایفا می کند.لازم به ذکر است قطرِ چشمه های توریِ دریچه تامین هوای تازه باید به اندازه ای باشد که به راحتی بتواند جابجاییِ هوا را به عهده بگیرد. 

دریچه تامین هوای تازه ی  چهارگوش توری دار را در هر ابعادی که کارفرما سفارش می دهد تولید و عرضه نمود و هیچ محدودیتی به لحاظ سایز و اندازه در تولید دریچه تامین هوای تازه چهارگوش توری دار وجود ندارد. 

برای سهولت در نصب دریچه تامین هوای تازه چهارگوشِ توری دار بر روی دو بًعدِ فریم دریچه تامین هوای تازه جای پیچ تعبیه می شود که بوسیله پیچ رولپلاک بر روی نمای ساختمان و بوسیله پیچِ سرمته دار بر روی انواع کلاف فلزی و چوبی تثبیت می شود. 

با توجه به پشت دار بودنِ این دریچه تامین هوای تازه ،نکته ای که در زمان سایزینگِ این دریچه تامین هوای تازه مدنظر قرار داد رعایت بادخورِ پشت دریچه تامین هوای تازه می باشد.زیرا در غیر اینصورت لبه های پشتیِ دریچه تامین هوای تازه به گوشه های حفره گیر کرده و این موضوع باعث می شود دریچه تامین هوای تازه به راحتی در محل خود جانمایی و تثبیت نشود. 

برای افزایش طول عمرمفید این دریچه تامین هوای تازه و نیز تناسب نمایی بین رنگِ دریچه تامین هوای تازه و نمای ساختمان،لزوما باید با استفاده از رنگ پودری استاتیکِ کوره ای هر دو روی دریچه تامین هوای تازه را پوشش داد.این رنگِ کوره ای هم باعث محافظت سطوح دریچه تامین هوای تازه چهارگوشِ توری دار می شود و هم بین نمای دریچه تامین هوای تازه و رنگِ نمای ساختمان هارمونیِ مناسبی ایجاد گردد. 

با توجه به فریم دار بودنِ این دریچه تامین هوای تاره ،تمام حفرهای جانبی که در اطرافِ سوراخی که قرار است دریچه تامین هوای بر روی آن تعبیه گردد بصورت کامل پوشانده می شود. 

نوع جنس این دریچه تامین هوای تازه باعث مقاومتِ حداکثریِ آن در برابر عوامل فرسایشی و محیطی از جمله باران،برف،نورخورشید و...می گردد. 

بر روی سطوح این دریچه نیز برای هما۵نگی با رنگ محیط از انواع رنگها از جمله سفید،مشکی،کرم،قهو های سوخته و...به وفور استفاده می گردد.

 

دریچه تامین هوای تازه خطی آلومینیومی توری دار: 

 

ساختار این دریچه تامین هوای تازه بصورت خط و زاویه دار می باشد.جنس این دریچه تامین هوای تازه از آلومینیوم می باشد که دورتادورِ آن فِریم و داخل آن نیز از خطوطِ موازیِ زاویه دار تشکیل شده است. 

ماهیت جنسِ این دریچه تامین هوای تازه از آلومینیوم می باشد تا دریچه تامین هوای تازه در برابر عوامل فرسایشی و محیطی مقاومت لازم را دارا باشد. 

در پشت خطوط موازیِ دریچه تامین هوای تازه یک لایه توری آلومینیومی تعبیه می گردد تا از ورود گرد و غبار،آلاینده های محیطی و حشرات به محیط داخل جلوگیری گردد.قطرِ چشمه های این توری هم نباید آنقدر بزرگ باشد که گرد و خاک به محیط نفوذ کند و هم نباید به حدی ریز باشد که عبور هوای تازه از مسیرِ چشمه های توری مختل گردد. 

ضخامت توری نیز در استحکام و دوام دریچه تامین هوای تازه موثر می باشد. 

با توجه به فریم دار بودنِ دریچه تامین هوای تازه خطی،لذا جهت ساخت آن باید نسبت به ابعادِ اعلام شده،باید به میزان نیم سانت از هر طرف برای قسمتِ فرورونده ی دریچه تامین هوای تازه ،لحاظ نمود.درصورت عدم لحاظ بادخور، نصابِ دریچه تامین هوای تازه در زمان نصب دچار مخاطره خواهد گردید. 

برای سهولت در نصب دریچه تامین هوای تازه، بر روی فریم دریچه تامین هوای تازه قبل از رنگ کاری جای پیچ تعبیه می گردد تا هنگام نصب،بتوان با پیچ رولپلاک دریچه تامین هوای تازه را در محل خود نصب نمود.در صورتیکه دریچه تامین هوای تازه بر روی کلاف فلزی یا چوبی از جمله روی درب ها و پنجره ها نصب گردد صرفاً با استفاده از پیچ سرمته می توان دریچه تامین هوای تازه را در محل خود نصب نمود. 

برای محافظت بیشترِ دریچه تامین هوای تازه خطی باید تمام سطوح بیرونی و پشتی و حتی توریِ آلومینیومیِ دریچه تامین هوای تازه را بوسیله رنگ پودری استاتیکِ کوره ای پوشش داد تا دریچه تامین هوای تازه در برابر اثرات و عواملی چون گرما،سرما،رطوبت و نورخورشید برای سالیان متمادی مقاومت کند. 

رنگ آمیزیِ دریچه تامین هوای تازه علاوه بر محافظت آن در برابر عوامل فرسایشی باعث زیبا و شیک تر شدتنِ نمای کلیِ ساختمان نیز می گردد.رنگ هایی که بطور عًرفی بر سطوح دریچه تامین هوای تازه پوشش داده می شوند عبارتست از رنگ سفید،مشکی،کرم،قهوه ای و... . 

با توجه به تنوع ابعادی که برای تامین هوای تازه لازم است،لذا محدودیتی در ساخت دریچه تامین هوای تازه به لحاظ ابعاد وجود نداشته و این شرکت آمادگی خود را برای ساخت و تولید این دریچه تامین هوای تازه در ابعاد متنوع و گوناگون اعلام می کند. 

برای هشدار به ساکنین و بهره برداران از واحدهای مسکونی،نصب برچسب هشدار بر روی بدنه ی این دریچه تامین هوای تازه،می تواند از عواقب ثانوی جلوگیری کند. 

 

دریچه تامین هوای تازه مشبک آلومینیومی توری دار: 

این دریچه تامین هوای تازه دارای ساختار داخلیِ مشبک یا لانه زنبوری می باشد تا بوسیله ی این شبکه های چهارگوش بتواند نقش انتقال هوا را به خوبی ایفا نماید.دریچه تامین هوای مشبکدریچه تامین هوای تازه نیز از دو جزء فریم و شبکه های داخلی تشکیل شده است.شبکه های چهارگوشِ دریچه تامین هوای تازه نیز بصورت یک ساختارِ یکپارچه و منظم در داخلِ نشیمنِ فریم جانمایی می شوند و پس از این مرحله نوبت به تعبیه ی توری در پشتِ این شبکه ها می رسد. 

وجود توری در پشت شبکه ها باعث می شود گرد و غبار،ریزگرد یا حشرات موذی به داخل اتاق یا محوطه ی مسکونی،تجاری،صنعتی نفوذ نکند.سوراخهای توریِ پشتِ شبکه های دریچه تامین هوای تازه به توری انتخاب می شوند که هم گرد و خاک نفوذ نکند و هم هوای تازه از بیرون به راحتی به محیط تزریق گردد. ابعاد دریچه تامین هوای تازه بر اساس ابعاد سوراخ یا حفره ی ورود هوای تازه،معین می گردد،به همین منظور در سایزینگ حفره ی دریچه تامین هوای تازه باید دقت کامل را به خرج داد تا در زمان نصب دریچه تامین هوای تازه اختلال ایجاد نشود. 

طریقه نصب دریچه تامین هوای تازه نیز بوسیله ی جاپیچ هایی که روی دریچه تامین هوای تازه تعبیه می گردد با پیچ و رولپلاک می باشد.توضیح اینکه دریچه تامین هوای تازه را بر روی کلاف های چوبی و فلزی به وسیله ی پیچهای سرمته ای تثبیت می کنند. 

برای تناسب ساختار نمایی که قرار است دریچه تامین هوای تازه بر روی آن نصب گردد و نیز برای افزایش طول عمر مفید دریچه هوای تازه در برابر رطوبت باران و برف و نیز اشعه ی نور خورشید،روی سطوح دریچه تامین هوای تازه را با رنگ کوره ایِ پودری استاتیک بصورت کامل پوشش می دهند. 

تنوع رنگ هایی که می توان دریچه تامین هوای تازه را با آنها پوشش داد عبارتست از سفید،کرم،قهوه ای ،مشکی و... 

دریچه تامین هوای تازه مشبک را هم می توان بر روی نمای بیرونیِ ساختمان و هم در نمای داخلی واحدساختمانی نصب و تعبیه نمود. 

در ساخت دریچه تامین هوای تازه مشبک نیز محدودیتی به لحاظِ میزان ابعاد و سایز،وجود ندارد و این دریچه تامین هوای تازه را در هر ابعادی می توان تولید نمود. 

نصب برچسبِ هشدار جهت مسدود نکردنِ دریچه تامین هوای تازه باعث افزایش ایمنی در زمان بهره برداری از ساختمان می گردد.

 

دریچه تامین هوای تازه چها گوش آلومینیومی پادری: 

گاهی اوقت برای هوارسانی به اتاق ها و محیط های سربسته و نیز تامین هوای لازم برای تجهیزات گازسوز،امکان ایجاد معبرِ هوا روی دیوارها و جاهایی از این قبیل وجود ندارد.به همین خاطراجباراً این هوای تازه از طریق اتاق ها یا محل های مجاور که نسبت به این اتاق با یک درب متصل می باشد تامین می شود.دریچه تامین هوای تازه پادریبا توجه به اینکه لزوماً باید این ارتباطِ دو محیط، هوایی باشد و امکان ارتباطِ دیداریِ دو محیط نسبت به هم وجود نداشته باشد لذا این دریچه تامین هوای تازه را که از خطوطِ موازیِ زاویه دار تشکیل شده،در قسمت پایینِ درب ها نصب می کنند. 

نامِ این دریچه تامین هوای تازه ی آلومینیومی را دریچه پادری نیز می گویند. 

این دریچه تامین هوای تازه از دو قسمتِ دریچه تامین هوا ی تازه ی اصلی و قابِ مکمل که در سوی دیگرِ درب نصب می شود تشکیل شده است. 

قسمت اصلیِ این دریچه تامین هوای تازه از یک فریم در محیط و یکسِری خطوط موازیِ آلومینیومی در داخل تشکیل می دهد که هوای تازه ی مورد نیاز محیط از لابلای همین خطوط به محیط تزریق می شود.همانطور که اشاره شد خواب یا سوی جانماییِ این خطوطِ زاویه دار به سمت پایین می باشد که امکانِ هیچ ارتباط دیداری بین دو محیط به هیچ وجه وجود نداشته باشد. 

این دریچه تامین هوای تازه بر روی درب های چوبی،فلزی،یوپی وی سی و حتی درب های ضد سرقت قابلیت نصب و کاربرد دارد. 

با توجه به لزومِ به هم رسانیِ لبه های داخلیِ قابهای دریچه تامین هوای تازه در بینابینِ حفره ی درب ها، لذا باید تاکید داشت که ضخامت یا عمقِ دربی که باید دریچه تامین هوای تازه بر روی آن نصب گردد نباید از ۵ تا ۶ سانت بیشتر باشد که خلایی در آن وسط قابل مشاهده نباشد. 

برای سهولت در مراحل نصبِ دریچه تامین هوای تازه نیز بر روی طولِ قاب های دریچه تامین هوای تازه جای پیچ تعبیه می گردد تا پیچ ها از یکطرف به قاب اصلی و از طرف دیگر به قاب فرعی متصل شده و از دو طرف باعث گیراییِ دو قابِ دریچه تامین هوای تازه نسبت به هم شده و کارِ تثبیت دریچه تامین هوای تازه روی درب بصورت دوطرفه با اطمینان کامل انجام گیرد. 

طریقه ی سایزینگِ دریچه تامین هوای تازه ی پادری نیز به اینگونه است که صفرتاصفرِ ابعادِ طول و عرضِ حفره ی ایجاد شده بر روی دربی که قرلر است دریچه تامین هوای تازه روی آن نصب شود،استخراج می شود و این ابعادِ خام به تیم سازنده ی دریچه تامین هوای تازه اعلام می شود.نکته ی مهم در مرحله ی سایزینگِ دریچه تامین هوای تازه ی پادری این می باشد که هیچ میزانی برای بادخور یا موارد دیگر در مرحله ی سایزینگ اِعمال نمی شود،زیرا تیم سازنده ی دریچه تامین هوای تازه بصورت اتوماتیک تمام این امور را از قبیل بادخور و... را در زمان ساخت دریچه تامین هوای تازه رعایت و اِعمال می کند. 

با توجه به فریم دار بودنِ دریچه تامین هوای تازه ی پادریِ آلومینیومی، می توان مطمئن بود که هر میزان بادخور یا قِناسیِ احتمالی کهدر زمان برشِ حفره ی درب ایجاد شده باشد با وجود فریم های اطراف دریچه تامین هوای تازه ی پادری،پوشش داده شود و هرگونه خطای احتمالی ،بصورت کامل در زیرِ عرضِ فریمهای دریچه تامین هوای تازه مستتر گردد. 

پس از ساخت دریچه تامین هوای تازه ی پادریِ آلومینیومی،نوبت به رنگ آمیزی و پوشش سطوح دریچه تامین هوای تازه می رسد.این رنگ آمیزی از نوع رنگ پودری استاتیکِ کوره ای بوده و دارای تنوع رنگیِ زیادی می باشد.این تنوع رنگِ پوشش دریچه تامین هوای تازه در راستای تناسب رنگ درب و حتی رنگ دیوارهای محیط صورت می پذیرد. 

تنوع رنگ هایی که می توان بر روی سطوح داخلیِ  دریچه تامین هوای تازه ی پادریِ آلومینیومی عبارتست از سفید،قهوه ای،مشکی،کرم و... 

لازم به ذکر است محدودیتی در اجرای رنگ ویژه بر روی دریچه تامین هوای تازه وجود ندارد و از تمام کد رنگ های موجودِ رنگِ پودری استاتیکِ کوره ای  می توان برای پوشش دریچه تامین هوای تازه پادری استفاده نمود. 

علاوه بر عدمِ محدودیت در نوع رنگِ دریچه تامین هوای تازه ی پادری،لازم به ذکر است محدودیتی در ساخت ابعاد مختلف برای دریچه تامین هوای تازه وجود ندارد و دریچه تامین هوای تازه بصورت کاملا سفارشی به لحاظ رنگ و ابعاد قابل ساخت می باشد.

 

دریچه تامین هوای تازه آلومینیومی گرد با توری: 

ساختار این دریچه از یک فریم ِ گردِ آلومینیومی و یک توری با چشمه های عبور هوا تشکیل شده است.جنسِ این دریچه تامین هوا نیز به کلی(فریم و ساختار توریِ درونِ  این دریچه تامین هوای) از آلومینیوم می باشد. دریچه تامین هوای تازه گرد آلومینیومی با توری

از دریچه تامین هوای تازه ی آلومینیومیِ گردِ با توری در جاهاییکه محل عبور هوای تازه را با مقطع گرد تعبیه کرده اند استفاده می گردد. 

نوعِ توریِ انتخاب شده در ساختار این دریچه تامیتن هوای تازه نیز طوری می باشد که از طرفی امکان تامین هوای تازه به راحتی مقدور باشد و از طرف دیگر از ورود حشرات و گرد و خاک یا ریزگرد به داخل محیط جلوگیری می شود.ساختار و شکل این دریچه تامین هوای تازه به خودیِ خود دکوراتیو بوده و با نصب آن بر روی حفره های عبور هوا بر روی نما،می توان گفت نواقص احتمالی در ساختار نما به خودیِ خود بر طرف می شود و دیگر نیازی به پوشش یا موردِ مکملِ دیگر در کنار یا روی دریچه تامین هوای تازه وجود ندارد. 

قطرهای تولیدی برای دریچه تامین هوای تازه با توری از ۷.۵ سانتیمتر تا ۶۰ سانتیمتر متغیر می باشد،اما بیشترین دامنه ی کاربردِ این دریچه تامین هوای تازه بینِ ۷.۵ سانتیمتر تا ۲۰ سانتیمتر می باشد. 

برای قسمت پشتی یا فرو رونده ی این دریچه تامین هوای تازه در هر سایز یا قطرِ استاندارد به میزان نیم سانت از هر طرف بادخور در نظر گرفته می شود تا این دریچه تامین هوای تازه به راحتی در درون حفره نصب و جانمایی شود.  فریمِ دریچه تامین هوای تازه ی آلومینیومیِ گرد با توری نیز از هر طرف حداقل به میزان سه سانتیمتر پوششِ مازاد برای کاور کردنِ سوراخها یا محل های خالی در دورتادورِ حفره اصلی در نظر گرفته شده است. 

برای نصب آسان و سریع این دریچه تامین هوای تازه از دو وروش هالوژنی و پیچ از روی نمای دریچه تامین هوای تازه استفاده می شود.در صورتیکه قطر دریچه تامین هوای تازه از ۲۰ سانتیمتر کمتر باشد می توان از حالت نصب هالوژنی و با استفاده از فنر بهره گرفت اما برای قطرهای بالاتر بخ خاطرِ وزن دریچه تامین هوای تازه و امکان افتادن یا درآمدنِ دریچه از جای خود،بهتر است از پیچ رولپلاک برای نصب این دریچه تامین هوای تازه استفاده کرد. 

کلیه ی سطوح بیرونی و داخلیِ دریچه تامین هوای تازه ی گرد آلومینیومی بوسیله رنگ پودری استاتیکِ کوره ای پوشش داده می شود. نوع رنگ پوششِ دریچه تامین هوای تازه گرد متناسب با رنگ نما در نظر گرفته می شود تا این رنگ آمیزی هم از طرفی باعث تناسب رنگ محیطی بین این دریچه تامین هوای تازه و نمای ساختمان شود و هم سطح دریچه تامین هوای تازه را در برابر عوامل فرسایش از جمله آب باران و برف و نیز نورخورشید گردد.کد رنگ هایی که می توان بر روی سطوح دریچه تامین هوای تازه اجرا نمود بر اساس جدول و کد رنگ های استاندارد و کارخانه ای تعیین و اجرا می گردد. 

برای اخطار همیشگی به ساکنین جهت استفاده صحیح از دریچه تامین هوای تازه باید برچسب اخطار مبنی بر عدم انسداد مسیر هوای تازه را بر روی فریمِ دریچه تامین هوای تازه حتما الصاق نمود تا در اثر عدم اطلاع افراد به هیچ عنوان مسیر عبورِ هوای تازه از دریچه تامین هوای تازه مسدود نگردد. 

 

دریچه تامین هوای تازه آلومینیومی گِرد مشبک: 

این دریچه تامین هوای تازه دارای ساختار گرد می باشد که از دو جزء فریمِ مدور و قسمت داخلیِ مشبک یا لانه زنبوری می باشد.همانطور که در عنوان این دریچه تامین هوای تازه نیز ذکر شده جنسِ این دریچه تامین هوای تازه بطور کامل از آلومینیوم می باشد.دریچه تامین هوای تازه گرئ مشک با توریلازم به ذکر است با توجه به اینکه ابعادِ شبکه های داخلیِ این دریچه تامین هوای تازه حدوداً "یک سانت در یک سانت" می باشد لذا برای جلوگیری از نفوذ گرد و عبار و حشرات میتوان از توری آلومینیومی در پشت شبکه استفاده نمود. 

این دریچه تامین هوای تازه را می توان هم روی نمای ساختمان تعبیه نمود و هم در دیواره های داخلیِ واحدهای مسکونی،تجاری،اداری و...به راحتی نصب نمود.با توجه به لوله ی رابطی کهوبعنوان منفذِ عبور هوا در نظر گرفته میشود لذا با اطمینان می توان گفت این دریچه تامین هوای تازه ،هم مقطعِ گِرد حفره ی عبور هوا را پوشش می دهد و هم با ظاهرِ دکوراتیوی که دریچه تامین هوای تازه گرد مشبک دارد باعثِ زیباییِ نمای داخلی و بیرونیِ ساختمان می شود. 

چشمه های توریِ این دریچه تامین هوای تازه نیز باید به میزان استاندارد باشد تا هم از میزان عبور هوای تازه کاسته نشود و هم از عبور حشرات و گرد و خاک به داخل نفوذ نکند. 

دریچه تامین هوای تازه ی مشبک در قطرهای ۷.۵ ،۱۰، ۱۵ ،۲۰ و ۲۵ الی ۶۰ سانتیمتر تولید و عرضه میگردد. 

برای نصب این دریچه تامین هوای تازه در قطرهای کمتر از ۲۵ سانت می توان از دو روشِ فنری(مشابهِ نصبِ هالوژن) و روش پیچ رولپلاک استفاده نمود.اما برای نصب دریچه تامین هوای تازه مشبک آلومینیومی با قطرهای بالا لزوما باید از پیچ رولپلاک استفاده نمود تا بخاطر وزنِ دریچه تامین هوای تازه ،این دریچه تامین هوای تازه خودبخود از جای خود خارج نگردد. 

در صورت نصب این دریچه تامین هوای تازه به روش هالوژنی دیگر نیازی به تعبیه ی جای پیچ بر روی فریمِ این دریچه تامین هوای تازه نیست. 

برای محافظت و زیباییِ پوششِ بیرونیِ دریچه تامین هوای تازه ی گرد مشبک آلومینیومی لزوما باید قبل از نصب باید سطوح داخلی و بیرونیِ دریچه تامین هوای تازه بطور کامل بوسیله رنگ پودری استاتیکِ کوره ای رنگ آمیزه شود.این رنگ آمیزه شاملِ توریِ آلومینیومی که در قسمت پشت شبکه های دریچه تامین هوای تازه تعبیه شده نیز می شود. 

رنگ های بکار رفته در ساختارِ دریچه تامین هوای تازه ی گرد مشبک بدون محدودیت در کُدِ رنگ های متنوع باعث زیباییِ مضاعفِ دریچه تامین هوای تازه شده و نیز باعث تناسب و هارمونیِ بیشترِ نمای ساختمان و دریچه تامین هوای تازه می شود. 

از کاربردهای دیگرِ دریچه تامین هوای تازه ،نصب آن در دهانه ی لوله های هواکشِ تاسیسات می باشد. 

با توجه به اینکه بیشترین کاربردِ دریچه تامین هوای تازه ،هوارسانی برای سوختِ بهتر و سالمِ تجهیزات گازسوز می باشد،لذا برای اطلاع رسانیِ بیشتر به ساکنین و بهره بردارانِ فضاهای موردنظر، باید برچسبِ اخطارِ عدم انسدادِ مسیر هوای دریچه تامین هوای تازه بر رویِ ساختارِ فریمِ دریچه تامین هوای تازه حتما باید چسبانده شود تا از خطرات و عواقب احتمالی جلوگیری گردد.

 

دریچه تامین هوای تازه آلومینیومی گردِ بلندگویی با توری: 

این دریچه تامین هوای تازه نیز از جنس آلومینیوم می باشد.ساختار بلندگوییِ این دریچه تامین هوای تازه علتِ نامگذاریِ آن به این نام است.هم فریم و هم گِرده های داخلیِ دریچه تامین هوای تازه ی بلندگویی از آلومینیوم بودهدریچه تامین هوای تازه گرد آلومینومی بلندگویی و برای اطمینان از عدمِ نفوذ حشرات،ریزگرد، گرد و غبار از در قسمت پشتیِ این دریچه تامین هوای تازه نیز از توری آلومینیومی استفاده می شود. 

قطرهای تولیدی برای این دریچه تامین هوای تازه نیز از قطرِ ۷.۵ سانت تا ۶۰ سانتیمتر متغیر می باشد.البته برای نصبِ دریچه تامین هوای تازه ی بلندگویی در قطرهای زیرِ ۲۰ سانتیمتر هم می توان از فنر به روش هالوژنی و هم به روش پیچ-رولپلاک اقدام نمود.اما در قطرهای بالاتر برای نصب دریچه تامین هوای تازه صرفا باید از پیچ-رولپلاک استفاده گردد تا از هرگونه خطرات احتمالی در اثر افتادنِ دریچه تامین هوای تازه از جای خود جلوگیری گردد.برای نصب آسانِ دریچه تامین هوای تازه بوسیله ی پیچ،حتما باید قبل از رنگِ دریچه تامین هوای تازه روی فریمِ دریچه تامین هوا جای پیچ تعبیه شود. 

قطر دریچه تامین هوای تازه بر اساس قطر سوراخ یا حفره ی عبور هوا که در روی نمای ساختمان ایجاد شده تعیین می گردد. فریمِ دورِ دریچه تامین هوای تازه گرد بلندگویی به میزان ۳ سانتیمتر باعث پوششِ محل های خالیِ محیط حفره ی هوای تازه می شود. 

با توجه به نمای شیک و ظاهرِ دکوراتیوِ دریچه تامین هوای تازه ی گردِ بلندگویی آلومینیومی،می توان با رنگ های متناسبِ پودریِ استاتیکِ کوره ای بر سطوحِ این دریچه تامین هوای تازه ،زیباییِ مضاعف به نمای محل مورد نطر بخشید. 

رنگ کوره ای در انواع سفید،مشکی،کرم،قهوه ای سوخته و... باعث می شود هم زیبایی نما حفظ گردد و هم نمای دریچه هوای تازه در اثر عوامل محیطی از قبیل نورخورشید،آب باران و برف و...در گذرزمان محفوظ بماند و مستهلک نگردد. 

در انتخاب رنگِ روی دریچه تامین هوای تازه ،دقت به عواملی چون رنگ نما و ساختارِ دیگر اجزای نما بسیار مهم می باشد. 

از این مدل دریچه تامین هوای تازه در دهانه ی لوله های هواکش یا ونت نیز استفاده می گردد. 

با توجه به اهمیت هوارسانی و تامین اکسیژن جهت سوخت بهترِ تجهیزات گازی در داخل واحد، باز ماندنِ مسیر عبور هوای دریچه هوای تازه بسیار مهم می باشد.لذا نصب برچسبِ عدمِ انسداد دریچه تامین هوای تازه بر روی آن بسیار ضروری است.

 

 

 


 

گالری تصاویر دریچه تنظیم هوا
گالری تصاویر دریچه گرد
گالری تصاویر دریچه بازدید فن کویل
محصولات مرتبط

مشاهده محصولات تهویه فراز در یک نگاه . با کلیک بر روی هر محصول جزئیات آن را مشاهده نمایید.   www.tfduct.com

 

                 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/flexibel-Ducts.jpg

کانال فلکسیبل

                            

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Spiral-channel-air.jpg

کانال اسپیرال

                          
 
دریچه-بازدید-آلومینیومی-و-چوبی

دریچه​ بازدید​ فن کویل

آلومینیومی​ و چوبی


                          
 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Industrial-Hood.jpg

هود صنعتی


                           
کانال گرد هوا جهت سوله و سالن

کانال گرد هوا جهت

سوله و سالن


                          
           

دریچه-گرد

دریچه گرد

    
 
 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Flushing-Facade.jpg

فلاشینگ نما


  اجرای سقف شیبدار، آبرو، فلاشینگ نما

اجرای سقف شیبدار،

آبرو، فلاشینگ نما


 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Elastomeric-insulation-Ducts.jpg

عایق الاستومری

 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/planiom-box.jpg

پلنیوم باکس

 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Industrial-chimney-cap-Roof.jpg

کلاهک بام


   http://www.tfduct.com/Files/Editor/Images/Similar-Products/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C.jpg

اجرا​ و​ ساخت​ غبارگیر صنعتی

 
  انواع دریچه استیل و شوت زباله

انواع دریچه استیل

و شوت زباله

    اجرای-غبارگیر-صنعتی

اجرای​ غبارگیر​ صنعتی

    کاور کانال

کاور کانال

 

 

ساخت و اجرای سانتریفیوژ و داکت مکنده

طراحی و اجرای  مکنده و داکت

     اجرای-کانال-فلکسیبل

اجرای​ کانال فلکسیبل

    انواع-دریچه-سقفی

انواع​ دریچه سقفی

 
     دریچه-اسلوت

دریچه اسلوت

     http://www.tfduct.com/Files/Editor/Images/Similar-Products/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84.jpg         

اتصالات​ و​ قطعات اسپیرال


     دریچه خورشیدی با پلنیوم

دریچه خورشیدی با پلنیوم

     دریچه هوا

دریچه هوا

     دریچه پادری

دریچه ​پادری

    دریچه پلاستیکی

دریچه پلاستیکی

 
   دریچه کروی

دریچه کروی

    دریچه گرد

دریچه گرد

   دودکش موتورخانه

دودکش موتورخانه

    رابط برزنتی

رابط برزنتی

    هواکش بین کانالی

هواکش بین کانالی

    انواع دریچه های آلومینیومی و چوبی

انواع دریچه های

آلومینیومی و چوبی

 
      کانالهای اکسپوز جهت کافی شاپ،فست فود و محیطهای تجاری و اداری

کانالهای اکسپوز جهت کافی شاپ

،فست فود و محیطهای تجاری و اداری

      کانال هواساز

کانال هواساز

     

دریچه-بازدید

اجرای ساندویچ پنل

سقف، دیوار و پارتیشن
      هود صنعتی ۲

هود صنعتی ۲

  کلاهک آلمانی

کلاهک آلمانی

       اجرای پوشش سقف های شیبدار و فضایی

 اجرای پوشش سقف

های شیبدار و فضایی

 
   ساخت انواع فیلتر هود و دریچه هوا

ساخت انواع فیلتر هود

و دریچه هوا

  خدمات استیل آشپزخانه های صنعتی

خدمات استیل آشپزخانه

های صنعتی

 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Damper-channel.jpg

دمپر بین کانالی(هوا)


   ساخت و نصب انواع مکنده ها با کانالهای مربوطه

ساخت و نصب انواع

مکنده ها با کانالهای

مربوطه

  ورقکاری،استیل کاری و ساخت سازه های گنبدی

ورقکاری،استیل کاری

و ساخت سازه های گنبدی

   کانال گرد اسپیرال

کانال گرد اسپیرال

 
   
   
   
   
   
   
 

www.tfduct.com