چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403
دریچه توزیع هوا

دریچه توزیع هوا

021-44000365

دریچه توزیع هوا جهت تنظیم فشار یا انسدادِ هوای خروجی یا ورودیِ دهانه انشعاب هوا در انواعِ کانالهای هوا به کار می رود. 

دریچه نوزیع هوا بطور کلی با چند نوع مَتریال ساخته می شود:  

الف- دریچه نوزیع هوا فلزی( دریچه هوا ی آلومینیومی ، دریچه هوا ی آهنی). 

ب- دریچه توزیع هوا پلاستیکی. 

ج- دریچه توزیع هوا چوبی( ام دی اف) 

 

دریچه توزیع هوا فلزی: 

۱-دریچه توزیع هوا فلزی آلومینیومی: 

از جمله انواعِ مختلف دریچه توزیع هوا که در صنعت تهویه مطبوع کاربرد وسیعی دارد دریچه توزیع هوا آلومینیومی می باشد، که البته خودِ این نوع دریچه توزیع هوا نیز دارای کاربریهای متنوعی می باشد. 

دریچه توزیع هوا آلومینیومی دارای فریم و پرّه های عبور هوا و دمپر از جنس آلومینیوم می باشد. 

از جمله دریچه های هوای آلومینیومی می توان به موارد زیر اشاره نمود: 

  1. دریچه توزیع هوا آلومینومی دیواری طرح جدید 

دریچه توزیع هوا آلومینیومی دیواری طرح جدید دارای فریم سه سانتی در حاشیه دریچه و تیغه های عمودی در لایه جلویی و تیغه های افقی در لایه وسط و یک شبکه دمپر در لایه ی پشتی می باشد. 

هوای عبوری از دریچه توزیع هوا آلومینیومی دیواری طرح جدید بوسیله تیغه های دمپر که در پشت آن تعبیه شده، تنظیم و یا مسدود می گردد. 

این تیغه های دمپر بوسیله اهرمی که بر روی فریم دریچه توزیع هوا نصب شده باز یا مسدود می شود. 

تیغه های عمودی و افقی دریچه توزیع هوا ی طرح جدید باعث می شود هوای خروجی از دریچه توزیع هوا در مسیرهای افقی(راست و چپ) و مسیرهای عمودی( بالا و پایین) قابل خروج می باشد. 

سطح دریچه توزیع هوا آلومینیومی طرح جدید بصورت پشت و رو با رنگ کوره ای در رنگ های گوناگون متناسب با رنگ محیط از جمله سفید، کرم و ... قابل پوشش و ارایه می باشد. 

 

  1.  دریچه توزیع هوا آلومینیومی خطی :  

دریچه توزیع هوا خطی به سه صورت دریچه توزیع هوا ی خطیِ زاویه دار ، دریچه توزیع هوا ی خطی کله قندی و دریچه توزیع هوا ی خطی طرح اسلوت تقسیم می شود. 

دریچه توزیع هوا ی خطی زاویه دار از تیغه های  موازیِ زاویه دار با زاویهِ ۳۰ درجه از یک تا چهار مسیر را می تواند از هوای عبوری تغذیه کند. 

دریچه توزیع هوا ی خطی ۳۰ درجه (یک یا چندطرفه) هوای کانال را در چند مسیر چپ یا راست، بالا یا پایین بطور مجزا یا همزمان، به سمت بیرون هدایت میکند. 

 دریچه توزیع هوا ی خطی کله قندی از یک سری تیغه های T شکل تشکیل شده که این تیغه های موازی هوای داخل کانال را با زاویه صفردرجه و بدونِ زاویه به محیط وارد میکند. 

دریچه توزیع هوای خطی طرح اسلوت نیز از تیغه های ضخیمِ Tشکل که از نطر مقیاس از تیغه های خطی کله قندی بزرگتر هستند تشکیل شده و با توجه به بزرگیِ تیغه های دریچه خطی طرح اسلوت نسبت به دریچه خطی کله قندی، لذا فاصله ی بین تیغه ها بیشتر و امکانِ خروج هوا از هر لایه هوایی بیشتر می شود. 

دریچه توزیع هوا ی خطی در انواعِ مختلفِ خود می تواند بصورت با دمپر یا بدونِ دمپر ساخته شود. 

سطح بیرونی و داخلیِ دریچه توزیع هوا ی خطی با رنگ کوره ای در رنگ های گوناگون پوشش داده می شود.

 

-cدریچه توزیع هوا ی آلومینیومی سقفی(یک،دو،سه و چهارطرفه): 

دریچه توزیع هوا ی سقفی آلومینیومی ، هوای انشعاب کانال را با چهار مدل از سقفِ محیط به فضا منتشر می کند. این مسیرهای چهارگانه بنا به تناسب و نیازِ محل های مورد نظر در هر محیط قابلِ تعیین می باشند، مثلا اگر دریچه توزیع هوای سقفی در آکسِ طول و عرضِ فضای محیط قرارباشد نصب گردد الزاما نیاز به دریچه توزیع هوا ی سقفی چهارطرفه می باشد و درصورتیکه بطور مثال دهانه انشعاب هوا در یک گوشه از فضای محیط باشد که یک طول و یک عرض خودبخود از نیاز به هوا بی نیاز باشند در این وضعیت به دریچه توزیع هوا ی سقفی دوطرفه نیاز می باشد و اگر یک بُعد از دهانه انشعاب به یک مقطع از طول یا عرضِ فضا نزدیک باشد آن یک بُعد، از نیاز به هوارسانی مبرا می باشد و در این وضع دریچه توزیع هوا ی سقفی را از نوعِ سه طرفه سفارش می دهند. 

دریچه توزیع هوا ی آلومینیومی سقفی هم برای سیستمِ دمنده(هوای رفت) و هم برای سیستم مکش(برگشت هوا) کاربرد دارد. 

دریچه توزیع هوا ی سقفی هم بصورت "با دمپر" و هم بصورت "بی دمپر" تولید و عرضه می گردد. 

برای پوشش دریچه توزیع هوا ی سقفی از رنگ کوره ای استاتیک استفاده می گردد. 

دریچه توزیع هوا ی سقفی هم بصورتِ مستقیم به سقفِ اصلی نصب می شود و هم بصورت تایلی در حفره ی سه پری های سقف کاذب تعبیه می گردد. 

از مهمترین مزایای دریچه توزیع هوا ی سقفیِ یک یا چندطرفه ، ریزشِ هوا بصورت غیرِعمود به محیط می باشد که این موضوع به خودیِ خود باعث می شود در محیط هایی که ارتفاعِ زیادی ندارند از پاششِ هوای عمود به یک نقطه جلوگیری و هوای مورد نیاز بصورتِ تعدیل شده در محیط منتشر گردد. 

 

 

-dدریچه توزیع هوا ی آلومینیومی مشبک: 

دریچه توزیع هوای مشبک دارای ساختاری شبکه ای و در اصطلاح لانه زنبوری دارد و به همین علت نام این نوع دریچه توزیع هوا را گاهی دریچه توزیع هوا ی مشبک نیز می نامند.زاویه ی شبکه های دریچه توزیع هوا مشبک عموماً بصورت صفردرجه و بصورت "روبروزن" مورد مصرف قرار می گیرد، اما قابل ذکر است در صورت نیاز به تقسیم و تعدیلِ هوا در دو ،سه یا چهار مسیر باشد، می توان شبکه های این نوع دریچه توزیع هوا را بر اساس نیاز به همان صورت که نیاز باشد تعبیه نمود. 

دریچه توزیع هوا ی مشبک را می شود هم بر روی دیوار و هم روی سقف و حتی بصورت تایلی در سقف کاذب تعبیه نمود. 

دریچه توزیع هوا ی مشبک برای مواردی مثل سیستم رفتِ هوا(دمندگی) یا سیستمِ برگشتِ هوا(مکندگی) موردِ مصرف دارد. 

درصورتیکه دریچه توزیع هوا ی مشبک برای سیستمِ رفتِ هوا(دمش) بکار رود می توان از دمپر برای کنترل یا انسدادِ مسیر هوا از دمپر استفاده نمود و در صورتیکه دریچه توزیع هوا برای سیستم برگشتِ هوا مورد مصرف قرار گیرد، عموماً نیازی به تعبیه ی دمپر بر روی دریچه توزیع هوا نمی باشد. 

برای پوشش سطح دریچه توزیع هوا ی مشبک از رنگ کوره ای استفاده می گردد.فریم دریچه توزیع هوای مشبک بطورِ عرفی بصورت سه سانتی می باشد اما درصورت لزوم و نیاز می توان از فریمِ پنج سانتی(فریمِ پهن) نیز استفاده نمود. 

 

-eدریچه توزیع هوا ی آلومینیومی قوس دار: 

با توجه به نوع معماری و طراحیِ داخلیِ محیط ، گاهی اوقات نیاز به انواعِ دریچه های قوس دار و دکوراتیو امری ضروری می نماید. دریچه توزیع هوا ی قوس دار عموماً در طولِ خود بصورت قوسی طراحی می شوند ،اما درصورت نیاز دریچه توزیع هوا را بصورت عرضی نیز بصورت قوس دار می توان تولید نمود.همانطور که گفته شد بیشترین کاربردِ این نوع دریچه توزیع هوا برای ایجاد تناسب در نمایِ داخلی و زیباییِ مضاعف می باشد. 

در صورتیکه میزانِ اِیر یا قوسِ دریچه توزیع هوا در طول یا عرضِ دریچه، بیش از حدِ متعارق نباشد می توان آنرا بصورتِ بادمپر نیز تولید نمود اما اگر کمانِ قوس بیش از حد باشد امکانِ ایجادِ شبکه های دمپر در پشتِ دریچه توزیع هوا ی قوس دار به حداقل می رسد. 

 

 

 

 

-fدریچه توزیع هوا آلومینیومی گرد: 

یکی دیگر از موارد و انواع دریچه توزیع هوا ی آلومینیومی، دریچه توزیع هوا ی گرد می باشد. دریچه توزیع هوا ی گرد نیز به خودیِ خود دارای زیرشاخه های متعدد و متنوع می باشد. 

دریچه توزیع هوا ی گردِ بلندگویی یا دریچه توزیع هوا ی گردِ تخت از قدیمی ترین و متعارف ترین انواع دریچه توزیع هوا ی گرد می باشد. ساختار لایه ای و موازیِ گردِ این نوع دریچه علتِ نامگذاریِ این دریچه بعنوانِ "دریچه توزیع هوا ی گردِ بلندگویی" شده است.بیشترین کاربردِ این دریچه توزیع هوا، در فضاهایی با ارتفاعِ محدود و یا محل هایی که نیاز به نزولِ هوا بصورت مستقیم نمی باشد هست. دریچه توزیع هوا ی گردِ بلندگویی در قطرهای استاندارد ( ۷.۵-۱۰-۱۵-۲۰-۲۵-۳۰- ۳۵- ۴۰- ۴۵- ۵۰- ۵۵  و ۶۰ سانتیمتر) از سوی این شرکت تولید و به بازار عرضه می گردد.از دریچه توزیع هوا ی گرد بلندگویی هم برای سیستم های رفتِ هوا و هم برای سیستم های برگشتِ هوا می توان استفاده نمود. دریچه توزیع هوا ی گردِ بلندگویی را هم بصورتِ "با دمپر" و هم بصورتِ " بی دمپر" استفاده کرد. 

سطحِ رویی و داخلیِ دریچه توزیع هوا ی گردِ بلندگویی با رنگ کوره ای پوشش داده می شود.

 

 

 

دریچه توزیع هوا ی گردِ مشبک، از جمله انواعِ دیگرِ دریچه توزیع هوای فلزی آلومینیومی می باشد که برای ورود و خروجِ هوا از مقاطعِ گردِ انشعاب هوا بکار می رود. دریچه توزیع هوا ی گرد مشبک بیشتتر برای مواردی که ارتفاعِ محلِ دمشِ هوا از سطح زمین بالا می باشد کاربرد دارد، همچنین از دریچه توزیع هوا ی گردِ مشبک برای مکشِ هوای محیط بدون هیچ اصطکاک در معبرِ خروجی از دهانه کانال بکار می رود. پس می توان ونتیجه گرفت از دریچه توزیع هوای گردِ مشبک هم برای سیستمِ رفتِ هوا(دمش) و هم برای سیستمِ برگشت هوا(مکش) استفاده نمود.در صورتیکه دریچه توزیع هوا ی گرد مشبک به منظورِ دمش بکار رود می توان برای تنظیمِ فشار هوای خروجی از دریچه توزیع هوا و همچنین انسدادِ جریان هوا،در پشت آن از دمپر گردِ پروانه ای استفاده نمود، اما در سیستم های برگشت هوا به جز در مواردِ خاص نیازی به نصبِ دمپر در پشتِ دریچه توزیع هوا ی گردِ مشبک احساس نمی شود.سطحِ روی دریچه توزیع هوا ی گردِ مشبکِ آلومینیومی با رنگ کوره ایِ استاتیک در رنگ های مختلف پوشانده می شود. دریچه توزیع هوا ی گرد مشبک در قطرهای ۷.۵- ۱۰-۱۵-۲۰-۲۵-۳۰-۳۵-۴۰-۴۵-۵۰-۵۵ و ۶۰ سانت توسط تهویه فراز تولید و به بازار عرضه می گردد. دریچه توزیع توزیع هوا ی گرد مشبک را می توان مستقیما در دهانه انشعاباتِ هوا و همچنین داخلِ کادرهای آلومینیومیِ چهارگوش بصورت مرکب تعبیه و در داخل سقف های کاذب(بصورت  تایلی) نصب نمود. 

 

 

دریچه توزیع هوا ی گردِ جت نازل، برای انتقالِ مستقیمِ جریان هوا از داخلِ کانال هوا به محیط یا بالعکس به کار می رود. باتوجه به طراحیِ زیبا و دکوراتیوِ این دریچه و همچنین امکانِ تغییرِ مسیر عبورِ جریان هوا در مدارِ ۳۰ درجه ای از دهانه ی این دریچه توزیع هوا ،استفاده از آن را برای کارفرمایان خوش سلیقه توجیه پذیر کرده است. دریچه توزیع هوا ی جت نازل بدونِ هیچ اصطکاک یا مزاحمتی جریان هوا را از خود عبور می دهد.بنا به ساختارِ فیزیکیِ دریچه توزیع هوا ی جت نازل، می توان به راحتی از آن در سیستم های رفت و برگشتِ هوا استفاده نمود. در صورت نیاز به تنظیمِ هوای خروجی از معبرِ دریچه توزیع هوا ی جت نازل می توان به راحتی با استفاده از دمپر پروانه ای که در پشت دریچه نصب می شود میزانِ هوای عبوری از دریچه جت نازل را کنترل یا مسدود نمود. دریچه توزیع هوا ی جت نازل در قطرهای ۱۵-۲۰-۲۵-۳۰-۳۵-۴۰-۴۵-۵۰-۵۵ و ۶۰ سانتیمتر تولید و به بازار عرضه می گردد. 

دریچه توزیع هوا ی جت نازل را هم می توان بصورت مستقل در دهانه انشعاب کانال هوا و هم بصورت ترکیبی در کادرهای چهارگوش بصورت تایلی در محل های مورد نظر نصب نمود.سطحِ دریچه توزیع هوا ی جت نازل با رنگ کوره ای مرغوب در رنگ های مختلف پوشش داده می شود. 

 

 

دریچه توزیع هوا ی  گردِ کُروی، با ساختارِ کُره ای و گردشِ ۳۶۰ درجه ای این امکان را به کاربر می دهد که هوای داخلِ انشعابِ کانال گرد را با فشار و زاویه ی مطلوب به محیط هدایت کند. نِمود و ظاهرِ شیک و دکوراتیوِ این دریچه توزیع هوا و همچنین روشِ خاصِ پرتابِ هوای این دریچه باعث شده استفاده از آن در محیط های نمایشگاهی، تجاری، فروشگاهی و مکانهای عمومی با کاربردِ خاص رواج یابد. دریچه توزیع هوا ی کروی به دو صورتِ "پشت کوتاه یا بی دنباله" و "پشت بلند یا دنباله دار" تولید و عرضه می گردد. دریچه توزیع هوا ی کروی را هم می توان بصورت سقفی و هم بصورت دیواری نصب نمود.کلیه سطوح دریچه توزیع هوا ی کروی بوسیله رنگ کوره ای پوشش داده می شود. دریچه توزیع هوا ی کروی در قطرهای ۱۰-۱۵-۲۰-۲۵-۳۰ و ۳۵ سانتیمتر تولید و به بازار عرضه می گردد. 

 

 

 

 

 

دریچه توزیع هوای گردِ سونایی، جهت تخلیه هوا و بخاراتِ موجود در محیط هایی مثل سونا، استخر، جکوزی و یا حتی در سقف های سرویس های بهداشتی بکار می رود. ساختار ظاهریِ دریچه توزیع هوا ی سونایی از یک فریمِ گردِ مجزا و یک بدنه ی بشقابی شکل تشکیل شده که با پیچ به فریم متصل و بوسیله همین پیچ،میزانِ جریان هوای عبوری از دریچه توزیع هوا ی سونایی تنظیم و رگلاژ می شود.با توجه به رطوبت موجود در فضاهایی که ذکر شد سطحِ روی دریچه توزیع هوا ی آلومینیومی سونایی حتما باید توسط رنگ کوره ای پوشش داده شود تا از استهلاک آن جلوگیری شود. دریچه توزیع هوا ی سونایی در قطرهای ۱۰- ۱۵ و ۲۰ سانت تولید و عرضه می گردد.دریچه توزیع هوا ی سونایی را هم می توان بصورت مستقیم به دهانه انشعاب کانال هوا متصل نمود و هم می توان بصورت ترکیبی درروی یک صفحه ی ورقی از جنس آلومینیوم بصورت تایلی در سقف کاذب تعبیه نمود. 

 

 

 

 

دریچه توزیع هوا ی گردِ برجسته، به لحاظ ساختار بسیار شبیه به دریچه گردِ بلندگویی می باشد با این تفاوت که شبکه های بلندگوییِ این نوع دریچه توزیع هوا ،بصورتِ زاویه دار و طبقه ای به هم متصل شده و حالتِ برجسته پیدا کرده اند. دریچه توزیع هوا ی گردِ برجسته بیشتر در سقفِ محیط هایی مثل سالن های سینما،آمفی تئاتر یا تالارها کاربرد دارد. از دریچه توزیع هوا ی گرد برجسته هم می توان برای سیستم دمندگی و هم سیستم مکش استفاده نمود. دریچه هوای گردِ برجسته در قطرهای ۱۰-۱۵-۲۰-۲۵-۳۰-۳۵-۴۰-۴۵-۵۰-۵۵ و ۶۰ سانتیمتر تولید می شود. دریچه توزیع هوا ی گردِ برجسته را در صورت نیاز می توان بصورت دمپردار(دمپرپروانه ای) نیز تولید نمود.سطحِ بدنه دریچه توزیع هوای آلومینیومی گرد برجسته با رنگ کوره ای پوشش داده می شود. دریچه توزیع هوا ی گرد برجسته را هم می توان مستقیماً در روی سقف بر دهانه ی انشعاب هوا و هم بصورت ترکیبی در روی یک صفحه ورقی از جنس آلومینیوم بصورت تایلی در سقف کاذب تعبیه نمود. 

 

 

-gدریچه توزیع هوا ی آلومینیومی تایلی: 

دریچه نوزیع هوای تایلی بطور کلی می تواند شاملِ انواعِ دریچه توزیع هوا باشد که در قالبِ یک ساختارِ واحد در حفره ی سه پَریِ سقف کاذب قابلِ تعبیه باشد. از جمله دریچه هایی که می شود آنها را بصورت تایلی استفاده نمود عبارتست از:  

دریچه توزیع هوا ی یک،دو،سه و چهارطرفه طرفه  تایلی. 

دریچه توزیع هوای مشبکِ یک،دو،سه و چهارطرفه تایلی. 

دریچه توزیع  هوای چهارگوشِ ترکیبی بصورت تایلی. 

دریچه توزیع هوای گردِ ترکیبی بصورت تایلی.

 

 

 

 

-hدریچه توزیع هوا ی آلومینیومی پادری: 

دریچه توزیع هوا ی پادری برای ایجاد تبادلِ هوای یک حجمِ بسته با هوای بیرونی بکار می رود.ظاهر و ساختارِ دریچه هوا ی پادری بسیار شبیه به دریچه خطی زاویه دار می باشد که هوای موردِ تبادل از این لایه های تیغه ای شکل و موازی به سمت بیرون و داخل به حرکت در می آید. 

دریچه توزیع هوا ی پادری دارای دو قاب می باشد که قاب اصلی روبه بیرون و قاب فرعی روبه داخل محیط نصب می گردد. 

ابعاد دریچه توزیع هوا ی پادری بنا به تناسب و ابعاد درب، متغیر می باشد. 

دریچه توزیع هوای پادری در رنگ های متنوع بصورت کوره ای پوشش داده می شود. 

 

 

 

 

-iدریچه توزیع هوا ی آلومینیومی پرّه z 

دریچه توزیع هوا ی پرّه zنیز به نوعی به منظورِ تبادل هوایی و دماییِ دو محیط یا پوششِ حفاظتیِ بصورتِ دکوراتیو مورد استفاده قرار می گیرد. 

ساختارِ دریچه توزیع هوا ی پرّهzدارای یک فریم در محیطِ دریچه و یک سِری پرّه های zشکل که بصورت افقی در بدنه ی داخلیِ دریچه با چینشِ موازی تعبیه می گردد. دریچه توزیع هوا ی پرّه zعموماً بصورتِ دیواری نصب می گردد. 

از دریچه توزیع هوا ی پرّه zقاعدتاً برای سیستمِ اگزاست یا برگشت هوا در سیستم های مکشِ هوا استفاده می شود.  

دریچه توزیع هوا ی پرّهzرا می توان بصورت ترکیبی در انواعِ دریچه ها از جمله دریچه های بازدید فنکویل برای امکانِ ایجادِ شبکه تبادلِ هوا استفاده نمود. 

سطوح دریچه توزیع هوا ی پرّهzبصورت رنگ کوره ای برای حفاظت و زیبایی پوشش داده می شود. 

 

 

 

-jدریچه توزیع هوای آلومینیومی اتاق عمل: 

 دریچه توزیع هوای اتاق عمل دارای یک فریم در حاشیه ی دریچه و یک شبکه ی پانچی از ورق آلومینیوم با چشمه یا سوراخهای گرد با قطرِ کمتر از یک سانت می باشد.دریچه توزیع هوا ی اتاق عمل چون بعنوانِ وسیله ی هوارسانی به محیطِ اتاق تمیز استفاده می شود عموماً در قالبِ یک مجموعه شامل فیلترباکس و همچنین دمپر تنظیم هوا مورد مصرف قرار می گیرد که گروه صنعتی تهویه فراز مفتخر است کلیه مواردِ یاد شده را در یک پکیجِ کامل تولید وجهت فروش ارایه می نماید. 

سطح بدنه ی دریچه توزیع هوا ی اتاق عمل به انضمام کلیه سطوحِ فیلترباکس در مجموع با روکشی از رنگ کوره ای پوشش داده می شود. 

دریچه توزیع هوا ی اتاق عمل و متعلقات ش از قبیل فیلترباکس رامی توان بصورت مستقیم به حفره ورود هوا در سقف اصلی یا در سازه ی سقف کاذب تعبیه و نصب نمود.

 

 

 

k-دریچه توزیع هوا ی آلومینیومی خورشیدی 

دریچه توزیع هوا ی خورشیدی نیز جهت هوارسانی به اتاق های تمیز(کلینروم ها) تولید و بکار برده می شود. 

دریچه توزیع هوا ی خورشیدی باعثِ تعدیلِ هوای خروجی به اتاقهای تمیز در مدارِ دایره ای شکل با قالب های متنوع، می شود.  

دریچه توزیع هوا ی خورشیدی نیز بوسیله یک باکس هوا که معمولا مجهز به فیلتر می باشد بصورت یک پکیج کامل، وظیفه هوارسانی را به عهده می گیرد. 

دریچه توزیع هوای خورشیدی به دو صورتِ بافِریم و همچنین بدون فریم قابل تولید و عرضه می باشد. 

سایزِ استاندارد برای دریچه توزیع هوا ی خورشیدیِ بدون فریم عموماً ۵۹.۵×۵۹.۵ سانت می باشد، اما لازم به ذکر است گروه صنعتی تهویه فراز جهت رفعِ نیازِ انواعِ کاربریها، نسبت به ساخت سایزهای غیرِ استاندارد تا ابعادِ حداقلی نیز اقدام نموده است. 

دریچه توزیع هوا ی خورشیدی هم می تواند بطور مستقل در سقف یا دیوارِ محیط تعبیه گردد و هم می تواند در ساختارِ سقف کاذبِ محیط به راحتی نصب شود. 

بدنه دریچه توزیع هوا ی خورشیدی بصورت کامل و پشت و رو بوسیله رنگ کوره ای در رنگ های مختلف پوشش داده می شود.

دریچه توزیع هوای آهنی 

دریچه توزیع هوا ی آهنی از ورق روغنی با ضخامت نیم میلی متر با پوششِ رنگ کوره ای  ساخته می شود. 

دریچه توزیع هوا ی آهنی نیز مثل دریچه توزیع هوا ی آلومینیومی دارای انواع مختلف می باشد: 

 

الف- دریچه توزیع هوای آهنی دیواری با طرح جدید: 

این نوع دریچه توزیع هوا دارای فریم سه سانتی و همچنین دارای دمپرِ تنظیم هوا برای میزان هوای عبوری از دریچه توزیع هوا می باشد. 

نقاط اتصال قطعات دریچه توزیع هوا ی آلومینیومی بوسیله "نقطه جوش" در قسمتِ فریم ها به هم متصل می شوند. 

دریچه توزیع هوا ی آهنی طرح جدید در قسمت جلوییِ بدنه خود، دارای تیغه های عمودی برای تعیین مسیر پرتاب هوا می باشد. 

نقاط جای پیچ دریچه توزیع هوا بر روی قسمتِ افقی یا عمودیِ فریم ها بوسیله پِرسهای مخصوص بصورتِ فابریک و قبل از عملیات رنگ کاری، حک می گردد. 

دریچه توزیع هوا ی آهنی را نیز می توان بصورتِ قوس دار( هم قوس در طول و هم قوس در عرض) تولید و عرضه نمود. 

 

ب- دریچه توزیع هوا ی آهنی چندطرفه سقفی: 

دریچه توزیع هوا ی آهنی را می توان بصورت یک طرفه،دوطرفه،سه طرفه و چهار طرفه سقفی نیز تولید نمود. 

دریچه توزیع هوا ی چندطرفه سقفی دارای یک ساختارِ فریم و یک سری پرّه های عریضِ گریل، که از ورق آهنی قالب گرفته اند ساخته می شود. 

اگر موازاتِ پره های گریل به یک سمت متمایل باشند،دریچه توزیع هوا ی سقفیِ یکطرفه نامیده می شود. 

اگر پره های گریل بصورتِ L  شکل باشند، دریچه توزیع هوا ی سقفی دوطرفه نامیده می شود. 

اگر پره های گریل نسبت به هم حالت U شکل داشته باشند، دریچه توزیع هوا را سه طرفه سقفی مینامند. 

در نهایت اگر ساختارِ شکل گیریِ پره ها نسبت به هم حالت مربع یا مستطیل را داشته باشند، دریچه توزیع هوا را چهارطرفه سقفی می نامند. 

نکته مهم در اینجاست که دریچه توزیع هوا ی آهنی چهارطرفه سقفی را می توان هم بصورتِ مستقل در بدنه ی سقفِ اصلی و هم بصورت تایلی در شبکه های سقف کاذب تایلی تعبیه و نصب نمود. 

دریچه توزیع هوا ی آهنیِ سقفی را هم بصورتِ واحد در شبکه های تایلی و هم بصورت مرکب و لوزی شکل در داخل صفحه ورقی، در داخل شبکه های سقف کادب تایلی می توان بصورت دکوراتیو نصب نمود. 

سطح دریچه توزیع هوا ی اهنیِ چندطرفه با رنگ کوره ای پوشش داده می شود. 

 

پ- دریچه توزیع هوا ی آهنی پره Z : 

در محل هایی که جهتِ مکش و دمِش هوا بصورتِ زاویه دار از پایینِ دریچه هوا باشد، از دریچه توزیع هوای آهنی پره  استفاده می شود.فریمِ این دریچه نیز مشابهِ دیگر دریچه ها میباشد،اما پره های داخلی از ورق هایی که بصورت z شکل می باشند ساخته می شوند. 

عموماً دریچه توزیع هوا ی آهنی پره Z نیاز به دمپر ندارد. 

دریچه توزیع هوا ی آهنی پره Z را با رنگ کوره ای پوشش می دهند. 

 

ت- دریچه توزیع هوا ی آهنی اتاق عمل: 

دریچه توزیع هوای اتاق عمل را می توان از ورق آهنی نیز تولید نمود. ساختار دریچه توزیع هوای آهنی اتاق عمل از فریمِ با ورق اهنی و داخل دریچه هم از یک صفحه پانچ با چشمه های گوناگون، تشکیل یافته است. 

 

دریچه توزیع هوا ی آهنی 

دریچه توزیع هوا ی آهنی از ورق روغنی با ضخامت نیم میلی متر با پوششِ رنگ کوره ای  ساخته می شود. 

دریچه توزیع هوا ی آهنی نیز مثل دریچه توزیع هوا ی آلومینیومی دارای انواع مختلف می باشد: 

 

الف- دریچه توزیع هوای آهنی دیواری با طرح جدید: 

این نوع دریچه توزیع هوا دارای فریم سه سانتی و همچنین دارای دمپرِ تنظیم هوا برای میزان هوای عبوری از دریچه توزیع هوا می باشد. 

نقاط اتصال قطعات دریچه توزیع هوا ی آلومینیومی بوسیله "نقطه جوش" در قسمتِ فریم ها به هم متصل می شوند. 

دریچه توزیع هوا ی آهنی طرح جدید در قسمت جلوییِ بدنه خود، دارای تیغه های عمودی برای تعیین مسیر پرتاب هوا می باشد. 

نقاط جای پیچ دریچه توزیع هوا بر روی قسمتِ افقی یا عمودیِ فریم ها بوسیله پِرسهای مخصوص بصورتِ فابریک و قبل از عملیات رنگ کاری، حک می گردد. 

دریچه توزیع هوا ی آهنی را نیز می توان بصورتِ قوس دار( هم قوس در طول و هم قوس در عرض) تولید و عرضه نمود. 

 

ب- دریچه توزیع هوا ی آهنی چندطرفه سقفی: 

دریچه توزیع هوا ی آهنی را می توان بصورت یک طرفه،دوطرفه،سه طرفه و چهار طرفه سقفی نیز تولید نمود. 

دریچه توزیع هوا ی چندطرفه سقفی دارای یک ساختارِ فریم و یک سری پرّه های عریضِ گریل، که از ورق آهنی قالب گرفته اند ساخته می شود. 

اگر موازاتِ پره های گریل به یک سمت متمایل باشند،دریچه توزیع هوا ی سقفیِ یکطرفه نامیده می شود. 

اگر پره های گریل بصورتِ L  شکل باشند، دریچه توزیع هوا ی سقفی دوطرفه نامیده می شود. 

اگر پره های گریل نسبت به هم حالت U شکل داشته باشند، دریچه توزیع هوا را سه طرفه سقفی مینامند. 

در نهایت اگر ساختارِ شکل گیریِ پره ها نسبت به هم حالت مربع یا مستطیل را داشته باشند، دریچه توزیع هوا را چهارطرفه سقفی می نامند. 

نکته مهم در اینجاست که دریچه توزیع هوا ی آهنی چهارطرفه سقفی را می توان هم بصورتِ مستقل در بدنه ی سقفِ اصلی و هم بصورت تایلی در شبکه های سقف کاذب تایلی تعبیه و نصب نمود. 

دریچه توزیع هوا ی آهنیِ سقفی را هم بصورتِ واحد در شبکه های تایلی و هم بصورت مرکب و لوزی شکل در داخل صفحه ورقی، در داخل شبکه های سقف کادب تایلی می توان بصورت دکوراتیو نصب نمود. 

سطح دریچه توزیع هوا ی اهنیِ چندطرفه با رنگ کوره ای پوشش داده می شود. 

 

پ- دریچه توزیع هوا ی آهنی پره Z : 

در محل هایی که جهتِ مکش و دمِش هوا بصورتِ زاویه دار از پایینِ دریچه توزیع هوا باشد، از دریچه توزیع هوای آهنی پره  استفاده می شود.فریمِ این دریچه توزیع هوا نیز مشابهِ دیگر دریچه ها میباشد،اما پره های داخلی از ورق هایی که بصورت z شکل می باشند ساخته می شوند. 

عموماً دریچه توزیع هوا ی آهنی پره Z نیاز به دمپر ندارد. 

دریچه توزیع هوا ی آهنی پره Z را با رنگ کوره ای پوشش می دهند. 

 

ت- دریچه توزیع هوا ی آهنی اتاق عمل: 

دریچه توزیع هوای اتاق عمل را می توان از ورق آهنی نیز تولید نمود. ساختار دریچه توزیع هوای آهنی اتاق عمل از فریمِ با ورق اهنی و داخل دریچه هم از یک صفحه پانچ با چشمه های گوناگون، تشکیل یافته است. 


جستجوی مرتبط: دریچه گرد
گالری تصاویر دریچه تنظیم هوا
گالری تصاویر دریچه گرد
گالری تصاویر دریچه بازدید فن کویل
دریچه توزیع هوا اطلاعات تکمیلی

اطلاعات تکمیلی دریچه توزیع هوا

دریچه توزیع هوا ی اسلوت: 

دریچه توزیع هوای اسلوت به دلیلِ امکان تولید با طول زیاد و نیز امکان هوادهی به طول زیادی از حجم محیط ،باعث یکنواختی و تعدیل در توزیع هوا به محیطِ موردنظر می گردد.دریچه توزیع هوای اسلوت عموماً بر روی پیشانیِ دیوارها و یا در طول سقف ها نصب و اجرا می گردد.ساختار و شاکله ی زیبا و دکوراتیوِ دریچه توزیع هوای اسلوت باعث استقبال و کاربردِ روزافزون طراحان و مهندسین معمار در پروژه های خود گردیده است.الگوی پرتاب یکنواخت هوای دریچه توزیع هوای اسلوت و نیز یکنواختی و توازن در ریزش هوا به محیط توسط دریچه توزیع هوای اسلوت باعث ارتقای راندمان هوارسانی در سیستم تهویه مطبوع می گردد. 

هوای پرتابی از شیارهای دریچه توزیع هوای اسلوت به محیط توسط دمپر مخصوصی قابل کنترل و انسداد می باشد.در اینجا لازم به توضیح می باشد که با توجه به تولید انواع دریچه توزیع هوا ی اسلوت از قبیلِ دریچه توزیع هوای اسلوت قوسدار،خاطرنشان می شود که امکان تعبیه ی دمپر در پشت دریچه توزیع هوای اسلوت وجود ندارد.از دریچه توزیع هوا ی اسلوت هم جهت هوارسانی در سیستم های رفت هوا و هم جهت مکش هوا در سیستم های برگشتِ هوا استفاده می شود. 

نکته بسیار مهم و قابل توجه این موضوع می باشد که تامین هوای دریچه توزیع هوا ی اسلوت از طریق لاین اصلیِ کانال هوا بواسطه ی پلنیوم باکسی که پشت آن قرار میگیرد،انجام می گیرد.در واقع طول و عرض دریچه توزیع هوا ی اسلوت به خروجیِ هوای پلنیوم باکس مطابق است. 

به هریک از شیارهای طولیِ دهانه ی دریچه توزیع هوا ی اسلوت یک اسلوت گفته می شود و تعداد این شیارها یا اسلوت ها به عرضِ خروجیِ پلنیوم باکس بستگی دارد.تعدادِ این اسلوت های دریچه توزیع هوا ی اسلوت از یک تا هشت اسلوت متغیر می باشد 

همانطور که اشاره گردید ظاهرِ دکوراتیو و شیکِ دریچه توزیع هوا ی اسلوت استفاده از آن در محیط های لوکس مثل لابیِ هتل ها،اماکن تجاری،پاساژها و نیز اماکن اداری و مراکز خرید،گردیده است. 

در هنگام طراحی جهت کاربرد دریچه توزیع هوا ی اسلوت عواملی چون سرعت جریان هوا بر دریچه توزیع هوا ی اسلوت و نیز ارتفاع نصب در محاسبات لحاظ گردد. 

میزان پرتاب هوای دریچه توزیع هوا ی اسلوت و نیز تطابقِ ابعاد دریچه توزیع هوا ی اسلوت با ابعاد خروجیِ پلنیوم باکس از آیتم هایی است که باید در طراحیِ و ساخت دریچه توزیع هوا ی اسلوت در نظر گرفته شود. 

دریچه توزیع هوا ی اسلوت بوسیله چنگک هایی که در حاشیه اطراف داخلیِ فریمِ این دریچه توزیع هوا ،تعبیه می شود به لبه ی برجسته ی دهانه خروجیِ پلنیوم باکس گیر کرده و عملیات نصبِ این دریچه توزیع هوا با این شگرد،بدون اینکه از پیچ یا زائده ای در نمای ان پدیدار شود درمحل خود نصب می گردد. 

جنس و مَتریال دریچه توزیع هوا ی اسلوت از آلومینیوم می باشد.پوشش سطوح دریچه توزیع هوا ی اسلوت از رنگ پودری کوره ای استاتیک انجام می شود. 

الگوی توزیع هوای دریچه هوا ی اسلوت از نوع دیفیوزری می باشد. 

پهنا یا عرض فِریم دریچه توزیع هوا ی اسلوت به میزان ۳.۳ سانتیمتر است. 

عمق ساختار دریچه توزیع هوا ی اسلوت در حد ۴۷ میلیمتر محدود می باشد. 

بزرگترین طولی که برای ساختِ یک تکه ی دریچه توزیع هوا ی اسلوت امکانپذیر می باشد،طول ۳ متر می باشد.(ساختِ دریچه توزیع هوا ی اسلوت در طول هایی بزرگتر از این مقدار هم به لحاظ خدمات رنگ کوره ای و هم به لحاظ حمل و نقل دچار محدودیت است). 

منابع تامین هوای دریچه توزیع هوا ی اسلوت عبارتست از داکت اسپلیت،هواساز، فنکویل و... می باشد که این هوا از طریق کانال فلکسی از لاین اصلیِ کانال هوا به پلنیوم باکس متصل و از طریق پلنیوم باکس،بصورت تعدیل شده به واسطه شیارهای دریچه توزیع هوا ی اسلوت به محیط وارد می شود.

 

دریچه توزیع هوا ی پلاستیکی 

پس از توضیحِ مشخصات انواع دریچه توزیع هوا ی فلزی نوبت به شرح توضیحاتِ انواع دریچه توزیع هوا ی پلاستیکی می رسد.با توجه به تنوع و تعددِ مدلهای دریچه توزیع هوا ی پلاستیکی،به ترتیب به نام و مشخصات آنها می پردازیم:

 

الف- دریچه توزیع هوا پلاستیکی : 

دریچه توزیع هوا پلاستیکی جهت هوارسانی در سیستم های هواساز مثل کولر،داکت اسپلیت،فنکویل و دیگر دمنده ها یا مکنده ها به راحتی قابل استفاده می باشد. دریچه توزیع هوا ی پلاستیکی دارای دو سِری تیغه به شکل های افقی در جلو و عمودی در پشت دریچه می باشد.لازم به توضیح است تیغه های افقیِ جلویی هم نقش تنظیم مسیر هوای ورودی و هم دمپرِ دریچه توزیع هوا را ایفا می کنند. 

در واقع دسته دمپرِ دستیِ تعبیه شده بر روی ساختارِ بیرونیِ دریچه توزیع هوا ،با عملکردِ خود، تیغه های افقیِ جلویی را به حرکت درآورده و میزان فشار هوای عبوری از دریچه توزیع هوا را تنظیم می کند. 

ساختار فریم دریچه توزیع هوا پلاستیکی بصورت یکپارچه و بدون انقطاع بوده و همین یکدستی در ساختارِ فریمِ دریچه توزیع هوا پلاستیکی باعث زیبایی و دکوراتیو شدنِ این دریچه هوا می گردد. 

دریچه توزیع هوای پلاستیکی دارای وزن مناسب و سبک می باشد که این وزن مناسب باعث حمل و نصب آسانِ این دریچه توزیع هوا شده است. 

پوشش بدنه ی دریچه توزیع هوا پلاستیکی به خودیِ خود کامل بوده و نیازی به پوشش اضافی از جمله رنگ بر روی سطوح این دریچه توزیع هوا نیست.همین موضوع باعث کاهش هزینه ی تمام شده ی این نوع دریچه توزیع هوا می باشد. 

با توجه به ماهیت پلاستیکیِ این دریچه توزیع هوا ،می توان آنرا بهترین گزینه برای معبرِ هوارسان در شهرهای شمالی و جنوبی معرفی نمود. 

مواضع نصب دریچه توزیع هوا ی پلاستیکی هم در سقف و هم روی دیوار می باشد. 

دریچه توزیع هوای پلاستیکیِ سقفی،عموما بصورت مشبک یا چهارطرفه سقفی ساخته می شوند.هر دو مدلِ دریچه توزیع هوا ی دیواری و سقفیِ پلاستیکی قابلیتِ تعبیه ی دمپر را داشته و به راحتی قابل تنظیم فشار هوا می باشند. 

از جمله ویژگی های مثبتِ دریچه توزیع هوا ی پلاستیکی قیمت مناسب و مقرون به صرفه ی آن می باشد.

 

 

دریچه توزیع هوا ی تازه 

دریچه توزیع هوا ی تازه برای تامین هوای تازه جهت محیط های مختلفِ مسکونی، تجاری و اداری و... بکار می رود.این دریچه هوا از انواع فلزی(آلومینیومی و آهنی)، پلاستسیکی و چوبی تشکیلی شده است. 

بنا به اهمیت استفاده از این نوع دریچه توزیع هوا به تفصیل به شرحِ تمام انواع آن می پردازیم:

 

الف- دریچه توزیع هوا ی تازه آلومینیومی ورقیِ شیاردار: 

این دریچه توزیع هوا ی تازه از ورق آلومینیومی به ضخامتِ حداقل یک میلیمتر تشکیل شده است.شیارهای موازیِ روی سطحِ این دریچه توزیع هوا ی تازه،بوسیله ی قالب هایی که زیرِ پِرس های مخصوص تحت فشار قرار می گیرند ایجاد می شود که هوای تازه از این شیارها به محیطِ مورد نیاز هدایت می شود. 

این دریچه توزیع هوا ی تازه بصورت چهارگوش ساخته می شود.ابعاد دریچه توزیع هوا ی تازه از هر طرف بین سه تا پنج سانتیمتر از ابعاد سوراخی که برای عبور هوای تازه ایجاد شده باید بزرگتر باشد تا شیارهای دریچه توزیع هوا ی تازه دقیقا بر محل سوراخِ دیوار منطبق باشد. 

با توجه به ابعاد مختلفِ سوراخی که برای عبور هوا تازه ایجاد می شود ابعاد دریچه توزیع هوا ی تازه مشخص می شود.بنا به این تنوعِ ابعاد، ردیف ها و ستون های شیاری روی دریچه توزیع هوا ی تازه به تعداد مورد نیاز ایجاد می شود. 

طولِ هر ردیف شیاری که روی دریچه توزیع هوا ی تازه ایجاد می شود در دو سایزِ ۹ و ۱۸ سانت قابل انجام می باشد. 

برای نصب این دریچه توزیع هوا ی تازه در گوشه های آن قبل از رنگ آمیزی جای پیچ تعبیه می گردد تا در زمان نصب بتوان به راحتی این دریچه توزیع هوا ی تازه را در محل مورد نظر نصب و تثبیت نمود. 

در تمام ابعادِ کناریِ دریچه توزیع هوا ی تازه ی ورقی به میزان نیم سانت یک خمِ نوددرجه ایجاد می شود تا لبه های کناریِ این دریچه توزیع هوا ی تازه  دچارِ تاب خوردگی و دِفرمه نشود. 

پس از ساخت این دریچه توزیع هوا ی تازه،برای تناسب پوششِ آن با رنگ محیط،بر روی سطوحِ بیرونی و داخلیِ دریچه توزیع هوا ی تازه رنگ کوره ای اجرا می شود.تنوعِ این رنگ ها با استفاده از کد رنگ های متنوع زیباییِ خاصی به دریچه توزیع هوا ی تازه و نمای محیط می بخشد. 

رنگ کوره ای که بر سطوح این دریچه توزیع هوا ی تازه اِعمال می شود از اثرپذیری و استهلاکِ دریچه توزیع هوا ی تازه در برابرِ نورخورشید،آب باران و برف و عوامل دیگر جلوگیری می کند. 

پس از انجام و پایان مراحلِ رنگِ دریچه توزیع هوای تازه ی ورقی باید این دریچه توزیع هوا ی تازه را در بسته های مشمایی بسته بندی نمود تا از هرگونه خراش و آسیب دیدگیِ دریچه توزیع هوا ی تازه پیشگیری نمود. 

در صورتیکه این دریچه توزیع هوا ی تازه برای تامین هوای مورد نیازِ وسایل گازسوز در نظر گرفته شده باشد،نصب برچسبِ هشدار جهت عدم انسدادِ شیارهای آن بر روی بدنه ی دریچه هوا ی تازه،در زمان تعبیه ی دریچه هوای تازه الزامی می باشد.

 

ب- دریچه توزیع هوا ی تازه ی آلومینیومی خطی با توری: 

این دریچه توزیع هوا ی تازه مثل انواعِ دیگرِ دریچه توزیع هوا دارای دو بخشِ فریم و بخش داخلیِ دریچه هوا می باشد.ساختارِ فریمِ این دریچه توزیع هوا ی تازه دارای عرضِ ۳ سانتی بوده و بخش داخلیِ این دریچه توزیع هوا از خطوطِ موازی و مجزایی تشکیل شده که بوسیله ی رابط هایی بطور یکنواخت و طبقاتی روی هم با فاصله منطم قرار گرفته اند. مشخصه ی بارزِ این خطوط حالتِ زاویه دارِ آنها می باشد.ظاهر و ساختارِ این دریچه توزیع هوا ی تازه بسیار شبیه به دریچه خطیِ ۳۰ درجه می باشد با این تفاوت که فواصل خطوطِ زاویه دار کمی بیشتر از دریچه توزیع هوای خطی ۳۰ درجه می باشد تا هوای تازه ی محیط به راحتی از لابلای این خطوط  قابل تامین باشد. 

از ویژگیها و مزایای بارزِ این دریچه توزیع هوا ی تازه استفاده از توری در پشت خطوطِ زاویه دار می باشد. 

این توری هم باعث جلوگیری از نفوذِ گرد و غبار به محیطِ داخلی می شود و هم از عبور حشرات و موجودات ریز از بیرون به داخل جلوگیری می کند. 

این دریچه توزیع هوا ی تازه ی خطی بوسیله پیچ و رولپلاک در روی نما و همچنین بوسیله ی پیچِ سرمته دار بر روی کلاف های فلزی و چوبی قابل نصب می باشد.به همین منظور نیز هنگام ساخت فریمِ دریچه توزیع هوا ی تازه ی خطی در جاهایی که قرار است پیچ کاری شود بر روی فریم با پِس های مخصوص جای پیچ حک می شود تا پیچ در این محلهای مشخص زده شود.نکته ی مهم در اینجا اینستکه این جای پیچه ها در همان مراحلِ ابتداییِ ساختِ دریچه توزیع هوا ی تازه بر روی فریم ها ایجاد می شود تا مشکلی به لحاظِ خراشِ رنگ در بدنه ی دریچه توزیع هوا ی تازه ایجاد نشود. 

پس از ساختِ دریچه توزیع هوا ی تازه و انجام مراحلِ اولیه ی تولیدِ این دریچه توزیع هوا ،نوبت به رنگ آمیزی می رسد.رنگِ پوششِ دریچه توزیع هوا ی تازه خطی از نوع پودری استاتیکِ کوره ای می باشد.لازم به ذکر است برای ایجاد هارمونی بین رنگ محیط با پوشش رنگِ این دریچه توزیع هوا ی تازه می توان از رنگ های متنوعِ سفید،کرم،قهوه ای سوخته،مشکی و یا از هر کدرنگ دیگری که بیشترین تناسب را بین ساختارِ دریچه توزیع هوا و محیط ایجاد کند استفاده نمود. پس از مرحله رنگ آمیزیِ دریچه توزیع هوا ی تازه ی خطی برای جلوگیری از زخمی شدن و پریدنِ پوششِ رنگ،باید بلافاصله از کاورِ مشمایی برای محافظتِ دریچه توزیع هوا ی تازه ی خطی استفاده نمود. 

دریچه توزیع هوا ی تازه خطی را هم می توان بر روی نمای داخلی و هم روی نمای بیرونیِ ساختمان به راحتی استفاده نمود. 

نصب برچسب هشدار برای عدم انسدادِ دریچه توزیع هوای تازه بر روی فریمِ دریچه توزیع هوا ی تازه از الزامات در زمان تعبیه ی دریچه توزیع هوا ی تازه ی خطی در محل خود می باشد.

 

پ- دریچه توزیع هوا ی آزاد خطی زاویه دارآلومینیومی با توری:

ساختار این دریچه توزیع هوا ی آزاد از یک فریم در محیط و از یک سِری خطوطِ زاویه دار در داخل کادرِ فریمِ دریچه توزیع هوا و یک شبکه ی توری از آلومینیوم در پشت خطوطِ این دریچه توزیع هوا تشکیل یافته است.لازم به ذکر است کل اجزای این دریچه توزیع هوا اعم از فریم ،خطوط موازی و نیز توری تماماً از جنس آلومینیوم می باشد.خطوط موازیِ و روبه پایینِ این دریچه توزیع هوا ی آزاد به کلی مانع از دیدِ فضای داخلی می شود و توریِ پشت این دریچه توزیع هوا نیز از نفوذ حشرات و گرد و غبار و یا ریزگرد به داخل محیط می گردد.
از جمله مزایای خطوطِ موازی و رو به پایینِ این دریچه توزیع هوا جلوگیری از نفوذ آب باران و عوامل محیطیِ مزاحمِ دیگر به داخل می باشد.
این دریچه توزیع هوا ی آزاد در پشت خود یک قسمت برجسته دارد که خطوط موازی بر روی آن تعبیه می شوند و این قسمت برجسته ی دریچه توزیع هوا ی آزاد در داخل حفره ای که برای عبور جریان هوای آزاد در نظر گرفته شده می شود و به این طریق در محلِ نصبِ خود جانمایی می شود.لازم به دکر است ابعاد و سایز این قسمت از دریچه توزیع هوا ی آزاد باید در طول و عرض به میزان یک سانت کمتر از اندازه ی دقیقِ طول و عرضِ حفره هوا در نظر گرفته شود که قسمتِ فرو رونده ی دریچه توزیع هوا ی آزاد به راحتی در محل خود نصب گردد.
دریچه توزیع هوا ی آزاد بوسیله ی پیچ-رولپلاک بر روی نمای داخلی یا بیرونیِ محیط جانمایی و نصب می گردد.شایان ذکر است جای پیچهایی که قرار است روی فریم دریچه توزیع هوا تعبیه شود باید قبل از عملیات رنگ بر روی قسمت های معین از فریم دریچه توزیع هوا حک شود تا پس از رنگ، قسمت های مختلف دریچه توزیع هوا ی آزاد دچارِ رنگ پریدگی و خراش نشود.
دریچه توزیع هوای آزادِ خطی زاویه دار را هم بر روی نمای بیرونی و هم بر روی سطح نمای داخلیِ ساختمانها می توان نصب نمود.
با توجه به فریم دار بودنِ این دریچه توزیع هوای آزاد،لذا کلیه ی فضاهای خالیِ اطراف حفره ی هوای آزاد که بعنوان بادخور در نظر گرفته شده بوسیله ی این فریم ها که دارای حداقل سه سانت وعرض می باشند بطور کامل پوشش داده می شوند.
فاصله ی خطوط موازیِ دریچه توزیع هوا ی آزاد باید طوری باشد که هوا به راحتی از این شیارهای هوایی عبور کند.ضمنا چشمه های توریِ پشت دریچه توزیع هوای آزاد نیز باید طوری باشد که هم هوای آزاد به راحتی به محیط تزریق شود و هم از نفوذ حشرات و گردوخاک به محیط جلوگیری گردد.
پس از ساخت و مونتاژ دریچه توزیع هوای آزاد خطی با توری،نوبت به اجرای رنگ کوره ای بر سطوح بیرونی و داخلیِ دریچه توزیع هوای آزاد می رسد.این رنگ که جنس آن از رنگ پودریِ استاتیک می باشد هم باعث زیباییِ ظاهریِ دریچه توزیع هوای آزاد می شود و هم باعث محافظت آن در برابر عوامل فرسایشیِ محیطی می گردد.
نوع رنگ دریچه توزیع هوای آزاد به لحاظ تناسب با رنگ نمای محیط نیز از جمله مسایلی است که باعث هماهنگی و تناسبِ رنگ دریچه توزیع هوای آزاد با رنگ محیط می شود.رنگ های موجود برای اجرا بر روی دریچه توزیع هوا ی آزاد عبارت از سفید،کرم،قهوه ای،مشکی می باشد.
با توجه به اهمیت هوارسانی برای تجهیزات گازی، و عدم انسداد مسیر عبور هوا از این دریچه توزیع هوای آزاد،نصب برچسب اخطارِ عدم انسداد دریچه توزیع هوا ی آزاد برای اطلاع ساکنین لازم و ضروری می باشد.

ت- دریچه توزیع هوای آزاد آلومینیوی توری دار: 

این دریچه توزیع هوا ی آزاد از یک فریم و یک شبکه ی توری در ساختار داخلی خود تشکیل شده است.ساختار کلیِ این دریچه توزیع هوای آزاد از آلومینیوم می باشد..علت استفاده از توری در ساختار این دریچه توزیع هوا ، ی آزاد امکان ترددِ هوا با سهولت می باشد.در واقع با استفاده از این شبکه ی توری دربدنه ی دریچه توزیع هوا ی آزاد و عدم استفاده از موارد دیگر، باعث هدایت آسان و انتقال بدون مزاحمِ هوای آزاد به داخل می گردد. 

مقاومت توریِ بدنه ی دریچه توزیع هوای آزاد باید به حدی باشد که از هرگونه تاب خوردگی یا انحنا مصون بماند و حالت صاف و ایستاییِ محکمِ خود را در زمان استفاده بطور کامل حفظ نماید. 

سوراخ های توریِ دریچه توزیع هوای آزاد نیز به گونه ای باشد که هم هوا به راحتی از آنها عبور کند و هم از طرفی نیز از تردد حشرات و گرد و غبار به داخل جلوگیری شود. 

توریِ دریچه توزیع هوای آزاد باید از هر چهار بُعد به چهاروجهِ فریمِ دریچه توزیع هوای آزاد فیکس و محکم گردد.تا در اثر عوامل فیزیکی یا عوامل طبیعی از محل خود جدا و یا منفک نگردد. 

ابعاد دریچه توزیع هوای آزاد متناسب با حجم لازم برای ورود هوای آزاد به محیط محاسبه و ساخته می شود. 

برای نصب دریچه توزیع هوا ی آزاد در محل مورد نظر از پیچ-رولپلاک استفاده می گردد که برای این منظور بر روی سطوح فریمِ این دریچه توزیع هوا ی آزاد در زمان ساخت دریچه توزیع هوای آزاد،قبل از رنگ، حفره های جای پیچ را بصورت فابریک با پِرس های مخصوص ایجاد می گردد که در زمان نصب، تاج پیچ به حالت برجسته بر روی فریم قرار نگیرد و با نشستن در حفره ی محل نصب خود از زیباییِ ظاهریِ دریچه توزیع هوای آزاد نکاهد. 

ابعاد دریچه توزیع هوای آزاد بر اساس سایزِ حفره ی ورود هوای آزاد به محیط که در دیوار ایجاد شده ساخته می شود.برای اینکه دریچه توزیع هوای آزاد به راحتی و بدون مانع در محل خود نصب گردد سایزِ قسمتِ فرورونده ی دریچه توزیع هوای آزاد را از طول و عرض به میزان یک سانتیمتر کوچکتر در نظر می گیریم. به این میزان، بادخورِ دریچه توزیع هوای آزاد نیز گفته  می شود. 

پس از طیِ مراحلِ اولیه ی ساخت دریچه توزیع هوا نوبت به رنگ آمیزی و پوشش سطوح داخلی و بیرونیِ دریچه توزیع هوای آزاد می رسد.این رنگ آمیزی هم باعث زیباییِ دریچه توزیع هوای آزاد شده و هم باعث تناسب محیطیِ  رنگ نمای دریچه توزیع هوای آزاد با رنگ نمای ساختمان می گردد.از همه مهمتر پوشش رنگ کوره ای دریچه توزیع هوای آزاد را در برابر عوامل تخریبی و فرسایشی از قبیل ضربه،آب باران و برف و مسایل دیگر حفظ می کند. 

برای انتخاب رنگ سطحِ دریچه توزیع هوای آزاد با استفاده از کدرنگ های متنوع می توان به انتخاب برتر برای هارمونیِ نمای محیط با پوشش دریچه توزیع هوای آزاد دست یافت. 

همانطور که اشاره شد دریچه توزیع هوا ی آزاد بصورت سفارشی و با اعلام ابعاد از سوی خریدار تولید می گردد و محدودیتی در ساختِ دریچه توزیع هوای آزاد در ابعاد مختلف وجود ندارد. 

نصب نشانِ عدمِ انسدادِ مسیر عبور هوای تازه بر روی دریچه توزیع هوای آزاد باعث هشدار به ساکنین برای آزاد نگه داشتنِ این مسیر می شود تا اکسیژن به راحتی از لای منافذِ توریِ دریچه توزیع هوای آزاد عبور و به محیط تزریق گردد.

 

ث- دریچه توزیع هوا ی آزاد آلومینیومی مشبک با توری:  

فُرم و ساختار این دریچه توزیع هوا ی آزاد دقیقا مثل دریچه توزیع هوا ی مشبکِ معمولی است. دریچه توزیع هوای آزاد مشبک دارای فریم سه سانتی دردمحیط خود و شبکه های لانه زنبوری در داخلِ کادر فریم می باشد.مهمترین مشخصه این دریچه توزیع هوا ی آزاد تامین هوای تازه برای وسایل گازسوز از بیرون به داخل می باشد. با توجه به نقش رابط هوایی بین بیرون و داخل محیط لذا استفاده از توری در پشت شبکه های لانه زنبوریِ این دریچه توزیع هوا ی آزاد برای عدم نفوذ گرد و غبار و حشرات موذی لازم و ضروری است. 

از مشخصه های دیگرِ دریچه توزیع هوا ی آزاد مشبک این است که در پشت خود دارای قسمت فرورونده در حفره می باشد(یعنی بُعدِ پشت دریچه توزیع  هوای آزاد مشبک مسطح نبوده و دارای زائده می باشد)،لذا حتما باید در سایزینگ ابعاد حفره ی ورود هوای آزاد به دقت عمل کرد تا دریچه توزیع هوا ی آزاد مشبک در زمان نصب در محل خود به راحتی در جای خود قرار گیرد. 

برای نصب دریچه توزیع هوا ی آزاد مشبک از پیچ استفاده می شود،به همین منظور در زمان ساختِ فریم باید بر روی ساختار فریم جای پیچ تعبیه گردد تا در زمان نصب این دریچه توزیع هوا ی آزاد به راحتی عملیات پیچ کاری انجام گیرد. 

تعبیه ی جای پیچ روی فریم دریچه توزیع هوا ی آزاد مشبک حتما باید قبل از انجام رنگ کاری انجام پذیرد تا خدشه ای به کیفیت رنگ پدید نیاید. 

ابعاد قسمت فرورونده دریچه توزیع هوا ی آزاد مشبک باید به میزان نیم سانت از هر طرف از ابعاد خودِ حفره ی هوای آزاد کوچکتر باشد تا لبه های پشتیِ دریچه توزیع هوا ی آزاد مشبک به دیواره های حفره ی چهارگوشِ هوا گیر نکند. 

فریم دریچه توزیع هوا ی آزاد مشبک در دو عرض ۳ و ۵ سانتی قابل ساخت و تولید می باشد. 

سوراخ ها یا چشمه های توریِ پشت دریچه توزیع هوای آزاد مشبک باید توری باشد که هوا آزاد به راحتی از آن تردد کند و در عین حال از عبور حشرات و ریزگرد جلوگیری بعمل آید. 

پس از مونتاژ ساختار دریچه توزیع هوا ی آزاد مشبک زمان رنگ فرا می رسد.نوع و کیفیت رنگِ مصرفی بر سطوح بیرونی و داخلیِ دریچه توزیع هوا ی آزاد مشبک از نوع پودری استاتیک کوره ای بوده در کد رنگ های متنوع قابل انجام می باشد.در واقع رنگ کوره ای باعث حفظ دریچه توزیع هوا ی آزاد مشبک در برابر عوامل فرسایشی از قبیل نور خورشید، آب باران و برف و همچنین تناسب رنگ دریچه توزیع هوای آزاد مشبک با نما و رنگ محیط می شود. 

کد رنگ های معمول برای سطح دریچه توزیع هوا ی آزاد عبارتست از سفید،کرم، مشکی،نقره ای،طوسی،استیل و...  

البته محدودیتی در انتخاب رنگ برای سطح دریچه توزیع هوا ی آزاد مشبک برای هماهنگیِ بیشتر با نمای محیط وجود نداشته و از تمام کد رنگ های استاندارد به همین منظور می توان استفاده نمود. 

در ساخت دریچه توزیع هوای آزاد مشبک محدودیتی در ابعاد و سایز نیز وجود ندارد و این دریچه توزیع هوا ی آزاد را در هر طول و عرضی می توان تولید و عرضه نمود. 

با توجه به اینکه فلسفه ساخت و کاربرد این دریچه توزیع هوای آزاد،امکان تامین هوای آزاد و تازه برای لوازم گازسوز می باشد لذا باید همیشه مسیر تردد هوای این دریچه توزیع هوا باز باشد و برای اطلاع رسانی به ساکنین نسبت به این موضوع در همه ی زمان ها، نصب برچسبِ عدم انسداد مسیر هوای این دریچه توزیع هوا ی آزاد بر روی ساختار بیرونیِ این دریچه توزیع هوا الزامی می باشد.

 

ج- دریچه توزیع هوای آزاد پره z   آلومینیومی: 

دریچه توزیع هوا ی آزاد پره زد نیز بعنوان لوور هوارسان عمل کرده و هوای آزاد محیط های مختلف را تامین می نماید.ساختار ظاهری دریچه توزیع هوا ی آزادِ پره زد از یک فریم و چند پره ی زد شکلِ موازی که بصورت دریچه توزیع هوا ی خطی قابل رویت است تشکیل یافته است.فریم این دریچه توزیع هوا به سانِ انواع مختلف دریچه توزیع هوا ی آلومینیومی از پروفیل آلومینیوم در عرض های ۳ و ۵ سانتی تولید و به کار می رود.ابعاد فریم دریچه توزیع هوا ی آزار پره زد دقیقا به ابعاد حفره ای که قرار است هوای آزاد از معبر آن حفره عبور نماید بستگی دارد.البته این بستگی دلیل بر یکسان بودنِ ابعاد فریم دریچه توزیع هوا ی ازاد پره زد با ابعاد حفره نیست بلکه ابعاد فریم دریچه توزیع هوای آزاد پره زد به میزان نیم سانت از هر بُعد از ابعاد حفره کمتر در نظر گرفته می شود که دریچه توزیع هوای آزار پره زد به راحتی بر روی حفره قابل نصب و تعبیه باشد. 

پس از استحصال ابعاد حفره هوای تازه اقدام به برش طول و عرض پروفیل فریم دریچه توزیع هوا ی آزاد پره زد می نماییم.پس از برش اضلاع فریم دریچه توزیع هوای پره زد،نسبت به گوشه زنیِ هریک از سرهای پروفیل فریم دریچه توزیع هوای پره زد می کنیم.این عمل برای آن صورت می گیرد که زوایای چهارگانه ی این دریچه توزیع هوا ی آزاد بطور دقیق نسبت به هم گونیا گردند.پس از گوشه زنیِ اضلاع فریم دریچه توزیع هوای آزاد،این اضلاع بوسیله گوشه ها یا کرنرهای فلزی بصورت پِرسی به هم متصل،تثبیت و تشکیل یک ساختار چهارگوش بنام فریم دریچه توزیع هوا ی آزاد پره زد را می دهند.پس از چهاچوبه یابیِ فریم دریچه توزیع هوای لآزاد پره زد بلافاصله نسبت به ایجاد و تعبیه محل سوراخ های پیچ بر روی نمای بیرونی فریم دریچه توزیع هوا ی آزاد پره زد می کنیم تا ساختار دریچه توزیع هوا ی آزاد پس از مرحله رنگ دچار خش و آسیب های مشابه نگردد. 

پس اتمام مراحل اولیه ساخت فریم دریچه توزیع هوا ی آزاد باید نسبت ساخت و جانمایی پره های زد شکل اقدام نمود.این پره ها یا تیغه های زد از پروفیل آلومینیوم که به شکل حرف Z انگلیسی طراحی و قالب ریزی شده است تشکیل می شود.طول هریک از این پره ها به میزان داخلیِ ابعاد فریم دریچه توزیع هوا ی آزاد بر می گردد.با توجه به تعداد مورد نیاز پره ها،پس از برش آنها را با فواصل معین در کنار هم قرار داده و تثبیت می کنیم.فواصل جانماییِ پره های زد در ساختار فریم از اهمیت شایانی برخوردار است.چراکه در صورت عدم رعایت این استاندارد،میزان هوارسانی به محیط و تامین هوای تازه دچار مشکل خواهیم شد.از جمله اهمیت رعایت فاصله های استاندارد در جانمایی پره های زد،جلوگیری از ورود پرندگان و حتی گردوخاک و ریزگرد به داخل میط می باشد.البته موضوع عدم ورود آب باران و برف نیز در این مرحله مطرح می باشد که این معضل به نوعی با ساختار زد شکلِ پره ها قابل رفع می باشد.برای جلوگیری از ورود گرد و خاک و پرندگان کوچک در فضاهای باز،معمولا در پشت دریچه توزیع هوا ی تازه پره زد از یک شبکه توری شکل که دارای چشمه های متناسب باشد استفاده می گردد. 

با ساخت و اتمام ساختار دریچه توزیع هوای آزاد پره زد،نوبت به اجرای آخرین مرحله از ساخت این نوع دریچه توزیع هوای آزاد می رسد.برای زیبایی ساختار دریچه توزیع هوا و نیز تناسب نمای دریچه توزیع هوای آزاد پره زد با نمای محیط و نیز جهت حفاظت ساختار دریچه توزیع هوا در برابر عوامل فرسایشی مثل نورخورشید،اب باران و برف و حتی خوردگی های اسیدی و... از رنگ کوره ای پودری استاتیک برای پوشش نمای بیرونی و داخلی دریچه توزیع هوا ی آزاد پره زد استفاده می کنیم. وجود کد رنگ های مختلف و متنوع برای رنگ آمیزی پوشش دریچه توزیع هوای آزاد پره زد به کاربر این امکان را می دهد برای تناسب رنگ محیط با رنگ دریچه توزیع هوا ی آزاد بهترین انتخاب را انجام دهد. 

پس از انجام عملیات رنگ بر روی سطوح دریچه توزیع هوای آزاد پره زد ،باید برای جلوگیری از هرگونه آسیب یا صدمات احتمالی از کاور مشمایی ضخیم و ضدضربه برای پوشش حفاظتیِ این دریچه توزیع هوای آزاد استفاده نمود تا دریچه توزیع هوا ی ازاد به زیباترین و سالم ترین وضع به محل نصب در پروژه منتقل و نصب گردد.در صورتیکه محیطی که از دریچه توزیع هوای آزاد پره زد برای تامین هوای تازه ی آن استفاده می شود بصورت همیشگی به هوای تازه و آزاد برای  لوازم گازسوز نیاز داشته باشد،نصب برچسبِ"عدم انسداد مسیر هوای آزاد"بر روی فریم دریچه توزیع هوا ی آزاد الزامی می باشد.

چ- دریچه توزیع هوای تازه خطی کله قندی آلومینیومی با توری:

این دریچه توزیع هوا ی تازه نیز از جنس آلومینیوم و بصورت توری دار ساخته می شود.ساختار گریل های این دریچه توزیع هوا بصورت خطوط افقی بدون زاویه (زاویه صفر) بوده و هوای مورد نیازِ محیط از لایه ی پره های این دریچه توزیع هوا به سمت محیط داخلی هدایت می گردد.در ساختار این دریچه توزیع هوا نیز از توری آلومینیومی استفاده می شود که از ورود گردوخاک و آلاینده های بیرونی به سمت داخل جلوگیری گردد.این دریچه توزیع هوا در ابعاد مختلف بر اساس سفارش قابل ساخت و عرضه می باشد و محدودیتی به لحاظ سایز برای تولید این دریچه توزیع هوا وجود ندارد.برای ساخت دریچه توزیع هوای خطی کله قندی از سه نوع مَتریال بهره گرفته می شود.اولین آیتم فریم دریچه توزیع هوا ی خطی کله قندی می باشد.جنس فریم این دریچه توزیع هوا از پروفیل آلومینیومی با عرض های ۳ و ۵ سانتی متر می باشد که بنا به اقتضای محل نصب از هریک از این پروفیل ها می توان استفاده کرد.با در نظر گرفتن سایز حفره ای که قرار است دریچه توزیع هوا ی کله قندی روی آن تعبیه شود اضلاع فریم دریچه توزیع هوا برش داده می شوند سپس هریک از سرهای این اضلاع،بوسیله اره های مخصوص گوشه زنی می شود.این عمل باعث می شود تا هر یک از گوشه های دریچه توزیع هوا بصورت قائم ازاویه یا در اصطلاح گونیا گردد.پس از گوشه زنی باید این اضلاع منفصل را به وسیله کرنرها یا گوشه های فلزی مخصوص به هم متصل نمود و ساختار چهارگوش به فریم دریچه توزیع هوا ی کله قندی بخشید.پس از شکل گیریِ چهارچوبه دریچه توزیع  هوا نسبت به ایجاد خزینه پیچ بر روی اضلاع فریم دریچه توزیع هوا به تعداد کافی اقدام می شود.این کار صرفا باید در این مرحله انجام گردد،زیرا درصورتیکه از یاد برود و پس از مراحل رنگ کاری نسبت به این مورد اقدام شود احتمالا با ریزش رنگ یا آسیب های احتمالی مواجه خواهیم شد.با تکمیل مراحل فریم دریچه توزیع هوا،نوبت به مونتاژ شبکه های خطیِ کله قندی می رسد.جنس خطوط داخلیِ این دریچه توزیع هوا نیز از پروفیل های T شکل می باشد که بوسیله رابط های مخصوص بطور موازی کنار هم قرار گرفته و بر روی ساختار دریچه توزیع هوا تثبیت می شوند.با توجه به اینکه قالب و طرح این خطوط کله قندی بصورت زاویه ی صفر درجه طراحی شده اند هوای انتقالی از معبر این دریچه توزیع هوا بصورت مستقیم و بدون انحراف، رد و بدل می شود.پس از جانماییِ خطوطِ کله قندی بر روی ساختار داخلی فریم دریچه توزیع هوا،در قسمت پشتی دریچه توزیع هوا باید از توری آلومینیومی استفاده کرد.از محاسن این توری اینستکه از تردد آلاینده های مضر مثل ریزگرد، گردوخاک،دود و...از محیط بیرون به داخل جلوگیری می کند.سوراخ های این توریِ آلومینیومی باید به نحوی باشد که هم امکان تردد هوا به داخل میسر باشد و هم از انتقال گردوخاک و حشرات به داخل جلوگیری شود.این توری بوسیله یک قطعه ی نگهدارنده به پشت دریچه توزیع هوای کله قندی تثبیت می شود تا هنگام نصب از ساختار دریچه توزیع هوا جدا کو منفک نگردد.پس از مونتاژ اولیه ساختار دریچه توزیع هوا باید نسبت به ایجاد پوشش و رنگ آمیزی دریچه توزیع هوا همت گماشت. برای پوشش سطوح دریچه توزیع هوای کله قندی از رنگ پودری استاتیکِ کوره ای استفاده می گردد.این پوشش هم باعث زیباییِ نمای دریچه توزیع هوا می شود و هم از خراش یا آسیب های احتمالی برروی سطوح دریچه توزیع هوا جلوگیری می کند. با استفاده از کد رنگ های مختلف،متنوع و زیبا به راحتی می توان جلوه ی زیبا و دکوراتیو به محیط بخشید.با اتمام مراحل رنگ آمیزی و پس از خارج نمودن دریچه توزیع هوای کله قندی از کوره رنگ،آنرا بوسیله کاورِ مشمایی و ضدضربه بسته بندی می کنند و دریچه توزیع هوا ی کله قندی جهت نصب به محل پروژه ارسال می گردد.

 

دریچه توزیع هوا طرح قدیم 

از جمله انواع دریچه توزیع هوا ی مرغوب که به لحاظ انسداد کامل دمپر بیشترین کارایی را دارد می توان به دریچه توزیع هوای طرح قدیم اشاره نمود.ساختار ظاهری و بیرونیِ این مدل دریچه توزیع هوا با نمونه طرح جدید تفاوت چندانی ندارد و تفاوت اصلی به نوع،مدل و کاراییِ دمپرهای این دو نوع دریچه توزیع هوا برمی گردد.در دریچه توزیع هوای طرح قدیم به جای دمپرهای قاشقی و ریز از پره های عریض تر که قابلیتِ چِفت شدنِ بیشتر را دارد استفاده می شود.جنس این دمپرها از دو نوع ورقِ گالوانیزه و روغنی قابل ساخت می باشد.البته دریچه توزیع هوای طرح قدیم ماهیتا از دو نوع جنس آلومینیوم و ورق روغنی قابل ساخت می باشد.در نوعِ آلومینیومی فریم و تیغه های دریچه توزیع هوا از آلومینیوم و در نوع ورقی،نوع و جنس فریم و پره های دریچه توزیع هوا از جنس ورق روغنی می باشد.باید به این نکته اشاره نمود که جنس ساختار بیرونیِ دریچه توزیع هوا تعیین کننده نام دریچه توزیع هوا می باشد.این مطلب به این خاطر گفته شد که برای ساخت دمپر دریچه توزیع هوای طرح قدیم نیز از دو نوع جنس استفاده می شود که جنس دمپر ملاک نامگذاریِ دریچه توزیع هوای طرح قدیم نیست.به این ترتیب به معرفی و بررسیِ مشخصات کامل هریک از انواع دریچه توزیع هوای طرح قدیم می پردازیم: 

الف- دریچه توزیع هوا طرح قدیم آلومینیومی 

این دریچه توزیع هوا از دو قسمت فریم با تیغه و قسمت دمپر تشکیل یافته است.فریم دریچه توزیع هوای طرح قدیم آلومینیومی از پروفیلِ اکسترودِ آلومینیومی تشکیل شده که با برشِ این پروفیل آلومینیومی و گوشه زنیِ آن می توان قطعات فریم دریچه توزیع هوا را با کرنر یا گوشه های فلزی به هم متصل نمود و تشکیل یک ساختار چهارگوش بنام فریم را داد.ابعاد فریم این دریچه توزیع هوا باید به میزان نیم سانت از هرطرف از سابیز اصلی و دهانه انشعاب کمتر باشد تا امکان جانماییِ دریچه توزیع هوا در دهانه انشعاب به راحتی و سهولت وجود داشته باشد.در این مدل دریچه توزیع هوا،جنس پره های عمودی و افقیِ دریچه توزیع هوا از نوع آلومینیومی می باشد.از جمله ویژگی های این دریچه توزیع هوا آنست که ساختار فریم و تیغه های این دریچه توزیع هوا بصورت منفک از دمپرِ آن ساخته و در مراحل نهایی به دریچه توزیع هوا ملحق می شود.عمق دمپر این مدل دریچه توزیع هوا در حدود ۱۰ سانتیمتر می باشد.همانطور که قبلا نیز ذکر گردید امکان تنطیم یا انسداد کاملِ دمپرِ این دریچه توزیع هوا به بیشترین مقدار وجود دارد.با اتصال دمپر و فریم دریچه توزیع هوای طرح قدیم آلومینیومی مراحلِ اولیه ساخت و مونتاژ به پایان می رسد و نوبت به رنگ امیزیِ دریچه توزیع هوا می رسد.این کار بوسیله رنگ کوره ای پودری الکتروستاتیک صورت می گیرد.

محصولات مرتبط

مشاهده محصولات تهویه فراز در یک نگاه . با کلیک بر روی هر محصول جزئیات آن را مشاهده نمایید.   www.tfduct.com

 

                 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/flexibel-Ducts.jpg

کانال فلکسیبل

                            

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Spiral-channel-air.jpg

کانال اسپیرال

                          
 
دریچه-بازدید-آلومینیومی-و-چوبی

دریچه​ بازدید​ فن کویل

آلومینیومی​ و چوبی


                          
 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Industrial-Hood.jpg

هود صنعتی


                           
کانال گرد هوا جهت سوله و سالن

کانال گرد هوا جهت

سوله و سالن


                          
           

دریچه-گرد

دریچه گرد

    
 
 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Flushing-Facade.jpg

فلاشینگ نما


  اجرای سقف شیبدار، آبرو، فلاشینگ نما

اجرای سقف شیبدار،

آبرو، فلاشینگ نما


 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Elastomeric-insulation-Ducts.jpg

عایق الاستومری

 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/planiom-box.jpg

پلنیوم باکس

 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Industrial-chimney-cap-Roof.jpg

کلاهک بام


   http://www.tfduct.com/Files/Editor/Images/Similar-Products/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C.jpg

اجرا​ و​ ساخت​ غبارگیر صنعتی

 
  انواع دریچه استیل و شوت زباله

انواع دریچه استیل

و شوت زباله

    اجرای-غبارگیر-صنعتی

اجرای​ غبارگیر​ صنعتی

    کاور کانال

کاور کانال

 

 

ساخت و اجرای سانتریفیوژ و داکت مکنده

طراحی و اجرای  مکنده و داکت

     اجرای-کانال-فلکسیبل

اجرای​ کانال فلکسیبل

    انواع-دریچه-سقفی

انواع​ دریچه سقفی

 
     دریچه-اسلوت

دریچه اسلوت

     http://www.tfduct.com/Files/Editor/Images/Similar-Products/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84.jpg         

اتصالات​ و​ قطعات اسپیرال


     دریچه خورشیدی با پلنیوم

دریچه خورشیدی با پلنیوم

     دریچه هوا

دریچه هوا

     دریچه پادری

دریچه ​پادری

    دریچه پلاستیکی

دریچه پلاستیکی

 
   دریچه کروی

دریچه کروی

    دریچه گرد

دریچه گرد

   دودکش موتورخانه

دودکش موتورخانه

    رابط برزنتی

رابط برزنتی

    هواکش بین کانالی

هواکش بین کانالی

    انواع دریچه های آلومینیومی و چوبی

انواع دریچه های

آلومینیومی و چوبی

 
      کانالهای اکسپوز جهت کافی شاپ،فست فود و محیطهای تجاری و اداری

کانالهای اکسپوز جهت کافی شاپ

،فست فود و محیطهای تجاری و اداری

      کانال هواساز

کانال هواساز

     

دریچه-بازدید

اجرای ساندویچ پنل

سقف، دیوار و پارتیشن
      هود صنعتی ۲

هود صنعتی ۲

  کلاهک آلمانی

کلاهک آلمانی

       اجرای پوشش سقف های شیبدار و فضایی

 اجرای پوشش سقف

های شیبدار و فضایی

 
   ساخت انواع فیلتر هود و دریچه هوا

ساخت انواع فیلتر هود

و دریچه هوا

  خدمات استیل آشپزخانه های صنعتی

خدمات استیل آشپزخانه

های صنعتی

 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Damper-channel.jpg

دمپر بین کانالی(هوا)


   ساخت و نصب انواع مکنده ها با کانالهای مربوطه

ساخت و نصب انواع

مکنده ها با کانالهای

مربوطه

  ورقکاری،استیل کاری و ساخت سازه های گنبدی

ورقکاری،استیل کاری

و ساخت سازه های گنبدی

   کانال گرد اسپیرال

کانال گرد اسپیرال

 
   
   
   
   
   
   
 

www.tfduct.com