شنبه 5 خرداد 1403
دریچه دسترسی

دریچه دسترسی

 021-44000365

برای دسترسی به تاسیسات از قبیل فلکه های آب ، فیوزهای توکار برق و موارد مشابه از دریچه دسترسی استفاده می شود دریچه دسترسیکه این نوع دریچه هم از 3 نوع متریال تولید می شود:

1-دریچه دسترسی آلومینیومی با فریم و بدنه از جنس آلومینیوم با رنگ کوره ای

2-دریچه دسترسی آهنی با فریم و بدنه از جنس ورق روغنی و گالوانیزه با رنگ کوره ای .

3-دریچه دسترسی چوبی MDF با روکش پلی یورتان

لازم به ذکر است این دریچه بصورت سفارشی و متناسب با فضای محیط قابل رنگ آمیزی می باشد.

تعریف دریچه دسترسی

دریچه دسترسی دربی است که عمدتاً برای بازدیدِ تاسیسات از قبیل فنکویلِ سقفی، شیرآلات و فیوزهای برق به کار می رود که بنا به اولویت کاربرد به توضیح انواع مختلف آن می پردازیم:

انواع دریچه دسترسی

۱-دریچه دسترسی فن کویل

دریچه دسترسی فن کویل عموماً برای بازدید وتعمیر فن کویل های سقفی طراحی و ساخته می شود و به اپراتور این امکان را می دهد که بصورت دوره ای بتواند دستگاه فن کویل را بصورت سهل الوصول چکاپ و تعمیر نماید. سیستم دستگاه فن کویل بعنوانِ سیرکولاتورِهوا در محیط عمل می کند، لذا دارای یک فنِ دمنده و همچنین یک بخشِ مکنده می باشد که جهتِ کاراییِ سیستم مکنده باید بر روی دربِ دریچه دسترسی فن کویل امکانِ مکشِ هوا را ایجادنمود،به همین خاطر دریچه دسترسی فن کویل در انواع مختلف طراحی و تولید می شود:

الف- دریچه دسترسی فن کویل ساده:

در فن کویل هایی که سیستمِ برگشتِ هوای آنها بوسیله کانالِ رابط از محیط تغذیه می شود نیازی به ایجادِ منفذِ عبور هوا بر روی بدنه ی درب دریچه دسترسی فن کویل ( دریچه دسترسی فن کویل )نیست و در این نوع دستگاهها لزوماً باید درب دریچه دسترسی فن کویل کاملاً مسدود باشد.

 دریچه دسترسی فن کویل ساده دارای دو نوع فریمِ ۳ و ۵ سانتی میباشد و در دومدلِ لولایی و وزنه ای تولید می گردد.دربِ دریچه دسترسی فن کویل ساده،بصورت یک ورقِ صاف و بدون هرگونه سوراخ و شیار می باشد و در این دریچه امکانِ ترددِ هوا از بیرون به سمتِ داخلِ محفظه ی فن کویل وجود ندارد. دربِ دریچه دسترسی فن کویل ساده لولایی بوسیله لولا به قسمتِ فریم متصل می گردد وبه وسیله قفل زیمنسی،  درب ، باز و بسته می شود، اما در مدلِ وزنه ای درب بصورت کامل از فریم جدا شده و بعداز مراحلِ بازدید و تعمیرِ فن کویل در محلِ نشیمنِ خود جانمایی می گردد.سطحِ بدنه ی دریچه دسترسی فن کویل ساده نیز بوسیله رنگ کوره ای در رنگهای متنوع قابل پوشش می باشد.دریچه دسترسی فن کویل را می توان هم بصورت پیچ از رو، و هم بصورتِ پیچ از داخل(بصورت مخفی) در محل موردنظر نصب نمود.

ب- دریچه دسترسی فن کویل شیاردار:

بر روی دربِ فن کویل هایی که هوای سیستمِ برگشتِ آنها باید مستقیماً از زیرِ دستگاه  تامین گردد باید منفذی روی درب دریچه دسترسی فن کویل ( دریچه دسترسی داکت اسپلیت ) ایجاد نمود که هوای فضای محیط بوسیله دستگاه فنکویل مکش شود و به این منظور روی درب دریچه دسترسی فن کویل شیارهای موازی در طولهای 9 و 18 سانتی بصورتِ پرسی و فابریک ایجاد می شود و به این دلیل به این نوع دریچه دسترسی فنکویل ، دریچه دسترسی فن کویل شیاردار گفته می شود. دریچه دسترسی فنکویل شیاردار نیز به دوصورتِ لولایی و وزنه ای قابل تولید و عرضه می باشد.سطحِ بدنه ی دریچه دسترسی فنکویل شیاردار نیز بوسیله رنگ کوره ای در رنگهای متنوع قابل پوشش می باشد.دریچه دسترسی فنکویل شیاردار را هم می توان بصورتِ پیچ از رو، و هم بصورت پیچ از داخل(بصورت مخفی) در محل مورد نظر نصب نمود.

پ- دریچه دسترسی فنکویل خطی ۳۰درجه:

دریچه دسترسی فنکویل خطی ۳۰درجه هم برای دستگاههایی که نیاز به مکشِ مستقیمِ هوا از زیرِ فنکویل را دارند موردِ استفاده قرار می گیرد و مکانیسمِ این دریچه نیز به این ترتیب است که بر روی دربِ اصلیِ دریچه دسترسی فنکویل، یک دریچه خطی ۳۰ درجه نیز تعبیه می شود و این دریچه خطی۳۰ درجه وظیفه ی انتقال و مکشِ هوا را از محیط به داخلِ محفظه ی دستگاه فنکویل به عهده می گیرد. دریچه دسترسی فنکویل خطی ۳۰درجه نیز در دومدلِ وزنه ای و لولایی تولید و عرضه می گردد.برای تناسبِ بینِ دریچه دسترسی فنکویل خطی ۳۰درجه و دریچه دمشِ هوای دهانه فنکویل بهتر است برای دریچه ی دمش نیز، از دریچه خطی ۳۰درجه استفاده نمود.سطح بدنه دریچه دسترسی فنکویل خطی ۳۰ درجه نیز بوسیله رنگ کوره ای در رنگهای متنوع قابل پوشش می باشد. دریچه دسترسی فنکویل خطی ۳۰ درجه را نیز می توان هم بصورتِ پیچ از رو، و هم بصورتِ پیچ از داخل(بصورت مخفی) در محل مورد نظر نصب نمود.

پ- دریچه دسترسی فنکویل خطی کله قندی:

دریچه دسترسی فنکویل ( دریچه زیر فن کویل ) خطی کله قندی نیز برای دستگاههایی که نیاز به مکشِ مستقیم از زیرِ فنکویل را دارند مورد استفاده قرار می گیرد و مکانیسمِ این دریچه نیز به این ترتیب است که بر روی دربِ اصلیِ دریچه دسترسی فنکویل، یک دریچه خطی کله قندی تعبیه می شود و این دریچه خطی کله قندی وظیفه ی انتقال و مکشِ هوا را از محیط به داخلِ محفظه ی دستگاه فنکویل به عهده می گیرد.

دریچه دسترسی فنکویل خطی کله قندی در دومدلِ وزنه ای و لولایی تولید و عرضه می گردد.سطحِ بدنه دریچه دسترسی فنکویل خطی کله قندی نیز به وسیله رنگ کوره ای در رنگ های متنوع قابل پوشش می باشد.دریچه دسترسی فنکویل خطی کله قندی را هم می توان بصورت پیچ از رو و هم بصورت پیچ از داخل(بصورتِ مخفی) در محل مورد نظر نصب نمود.

ت- دریچه دسترسی فنکویل گل سقفی(پلّه ای):

دریچه دسترسی فنکویل گل سقفی جزوِ شکیل ترین دریچه های بازدید فنکویل می باشد و با دو طرحِ تک گل و دوگل، تولید و عرضه می گردد و درواقع این شیارهای پلّه ای، وظیفه ی مکشِ هوا به داخلِ محفظه ی فنکویل را به عهده داشته و در فنکویل هایی که نیاز به مکشِ بیشتر وجود دارد این شیارهای پله ای شکل بصورتِ دوقلو یا دوپلّه در حاشیه یا در قسمتِ داخلیِ دربِ دریچه دسترسی فنکویل تعبیه می گردد. همانطور که گفته شد گل یا پلّه ی  این دریچه ها هم میتواند در حاشیه ی دربِ دریچه تعبیه گردد و هم در قسمت های داخلیِ دربِ دریچه، که بنا به طراحیِ داخلی و به تناسبِ محلِ نصب و همچنین بنا به سلیقه ی طراح یا کارفرما این شیارها بر روی بدنه ی دریچه دسترسی فنکویل طراحی و اجرا می گردد. دربِ دریچه دسترسی فنکویل گل سقفی نیز به دوصورتِ وزنه ای و لولایی تولید و عرضه می گردد.سطحِ بدنه ی دریچه دسترسی فنکویل بوسیله رنگ کوره ای در رنگهای متنوع قابلِ پوشش می باشد. دریچه دسترسی فنکویل را می توان هم بصورت پیچ از رو و هم بصورت پیچ از داخل(بصورتِ مخفی) در محل مورد نظر نصب نمود.

ث- دریچه دسترسی فنکویل خطی با طرح اسلوت:

در فضاهایی که دریچه های دمشِ هوا بصورت اسلوت طراحی و اجرا شده، برای هماهنگیبیشتر جهتِ تناسبِ نمایِ دریچه دسترسی فنکویل و نمای دریچه های دمشِ هوا، از دریچه دسترسی فنکویل خطی با طرح اسلوت استفاده میشود، که این دریچه دسترسی فنکویل ،بوسیله ی ورودیهای دریچه اسلوت که بر روی ان نصب شده وظیفه ی مکشِ هوا را به درونِ محفظه ی فنکویل به عهده می گیرد. دریچه دسترسی فنکویل خطی با طرح اسلوت را می توان به دوصورتِ وزنه ای و لولایی طراحی و تولید نمود. سطحِ بدنه دریچه دسترسی فنکویل خطی با طرح اسلوت بوسیله رنگ کوره ای در رنگهای متنوع پوشش داده میشود. دریچه دسترسی فنکویل خطی با طرح اسلوت را می توان هم بصورت پیچ از رو و هم پیچ از داخل(پیچ مخفی)  در محل مورد نظر نصب نمود.

ج- دریچه دسترسی فنکویل مشبک:

دریچه دسترسی فنکویل مشبک نیز جهت دستگاههایی کاربرد دارد که مکشِ آنها از زیرِ فنکویل تامین می شود و مکانیسم آن نیز منافذ مشبکِ دریچه مشبکی ست که در بدنه درب دریچه دسترسی فنکویل نصب می شود قابلِ توجیه می باشد. درواقع دریچه مشبک با سوراخهای لانه زنبوری، بهترین امکان را برای مکشِ هوای محیط به داخلِ محفظه دستگاه فنکویل ایجاد میکند و بهترین راندمان را  برای کارکردِ دستگاهِ فنکویل ایجاد می کند.ضمنِ اینکه برای تطابق و تناسب با این نوع دریچه دسترسی فنکویل ،بهتر است دریچه های دمشِ هوای فنکویل نیز از نوعِ مشبک یا لانه زنبوری باشد. دربِ دریچه دسترسی فنکویل مشبک را می توان هم به صورت وزنه ای و هم بصورت لولایی تولید و عرضه نمود.سطحِ بدنه دریچه دسترسی فنکویل مشبک با رنگ کوره ای و در رنگهای متنوع پوشش داده می شود.دریچه دسترسی فنکویل مشبک را هم می توان بصورتِ پیچ از رو و هم پیچ از داخل(بصورت مخفی) در محل مورد نظر تعبیه و نصب نمود.

چ-دریچه دسترسی فنکویل چوبی ( ام دی اف):

دریچه دسترسی فنکویل چوبی ، از نظر ماهیت از جنسِ ام دی اف ساخته می شود، بنابراین، هم به لحاظ رنگ و هم به لحاظ مدل، دارای تنوعِ چشمگیری است. روندِ تولید دریچه دسترسی فنکویل چوبی ام دی اف به این ترتیب است که ابتدا طرح و مدلِ دریچه دسترسی فنکویل چوبی (ام دی اف) بوسیله نرم افزارهای دیجیتالی طراحی و سپس قطعاتِ ام دی اف بوسیله دستگاه "سی ان سی" بر اساسِ طرحِ اولیه شکل داده می شود و پس از مونتاژ، دریچه ،بوسیله رنگِ پی وی سیِ ضدآب پوشش داده می شود. تنوعِ رنگ و مدل و ماهیتِ چوبیِ این نوع دریچه، باعث شده کارفرمایان و مهندسین ناظر اقبالِ ویژه ای نسبت به کاربرد این نوع دریچه نشان داده اند.

۲- دریچه دسترسی تاسیسات آب و فاضلاب

دریچه دسترسی تاسیسات آب و فاضلاب برای دسترسی و امکانِ رفعِ انسدادِ لوله ها، زانو ها ،سیفون ها و اتصالاتِ آب و فاضلاب به کار می رود.، لازم به ذکر است با استفاده ارز دریچه دسترسی تاسیسات دیگر نیازی به شکاف یا تخریب مسیرِ لوله ها و دیگر تاسیسات نیست.درواقع دریچه دسترسی تاسیساتِ ساختمان در محل های مربوطه باعث می شود هم بر روی آلات و سیستم های تاسیساتی ،پوششی مناسب نصب گردد و همچنین  دسترسی به این تاسیسات تسهیل گردد. در هر سیستم آب و فاضلاب باید به تعداد کافی دریچه دسترسی در محلِ نصبِ شیرآلات و همچنین سه راهی ها یا زانوها و یا سیفونهای فاضلاب که در مسیردیوارها عبور کرده، نصب گردد. دریچه دسترسی تاسیساتِ آب و فاضلاب هم برای دسترسی به لوله های آب و شیرآلاتِ مربوطه و همچنین برای دسترسی به گلوگاههای سیستمِ فاضلاب و هم برای پوششِ نمای این تاسیسات بکار می رود. دریچه دسترسی تاسیساتِ اب و فاضلاب باید به گونه ای نصب گردد که به لحاظِ ابعاد، قابلیتِ دسترسیِ آسان و هنچنین تعمیرِ تاسیسات را به راحتی امکانپذیر نماید.درصورتِ امکان بهتراست برای نصبِ مستحکمِ دریچه دسترسی تاسیسات باید دورِ شکافِ مربوطه یک قاب چهارگوش از جنس فلز یا قاب چوبی نصب گردد تا فریمِ دریچه دسترسی با پیچ ب۵ آن متصل گردد. دریچه دسترسی تاسیسات هم می تواند از جنس آلومینیوم با رنگ کوره ای و قفل زیمنسی ساخته شود و هم می تواند بصورت پلاستیکی تولید و عرضه گردد. از جمله مزایای دریچه دسترسی پلاستیکی سبُکی، قیمت مناسب و مقاوم بودنِ آنها در برابرِ رطوبت و نمناکی محیط می باشد. دریچه دسترسی آلومینیومی با پوشش رنگ کوره ای به هر ابعاد بصورت سفارشی قابل ساخت و تولید می باشد. دریچه دسترسی پلاستیکی در ابعاد استاندارد به ابعادِ 15×15 , 20×20 ,25×25 ,30×20  و 30×30 تولید و عرضه میگردد. دریچه دسترسی تاسیسات همچنین برای پوشش تاسیساتِ الکتریکیِ ساختمان از قبیل کلید و فیوزها و یا همچنین سیم های اصلیِ عبوری از داخلِ سقفهای کاذب و یا محل های دیگر مورد استفاده قرار می گیرد.بنا به تناسبِ طراحیِ محیط در صورتِ تمایلِ کارفرمایان برای استفاده از مّتریالِ چوب برای دریچه دسترسی می توان دریچه دسترسی را از جنسِ ام دی اف طراحی و تولید نمود.دریچه دسترسی چوبی بنا به سفارش کارفرما در ابعاد مختلف و طرح ها و رنگ های متنوع عرضه گردد، دریچه دسترسی چوبی ام دی اف دارای دستگیره های شیک و دکوراتیو می باشد. درب دریچه دسترسی تاسیسات را می توان بصورت چِفتی و قفلی( قفل زیمنسی ، مگنتی و قفلِ توکار) طراحی و تولید نمود. دریچه دسترسی تاسیسات را می توان بصورتِ شیاردار تولید نمود تا هم امکانِ ترددِ هوا از بیرون به داخل و بالعکس امکانپذیر نماید. دریچه دسترسی را می توان روی دیوار و همچنین سطحِ سقف کاذب بصورتِ آسان نصب نمود.

مزایای دریچه دسترسی:

۱-نصب سریع و آسانِِِ  دریچه دسترسی

۲-پوششِ حفره های تاسیسات توسط دریچه دسترسی

۳-پوششِ محفظه ی دستگاه فنکویل در سقف توسط دریچه دسترسی

۴-امکانِ ساختِ دریچه دسترسی با سه نوع متریال از قبیل آلومینیوم،ام دی اف و پلاستیک

۵-امکانِ تولیدِ دریچه دسترسی در مدل و رنگ و ابعادِ متنوع

۶-تنوعِ شکل و نوعِ درب دریچه دسترسی: وزنه ای، لولایی، ساده، شیاردار

مطالب تکمیلی

دریچه دسترسی فنکویل پرّه Z

برای بازدید دستگاههای فنکویل که نیاز به مکش هوا از طریق درب دریچه دسترسی فنکویل دارند، دریچه دسترسی فنکویل پرّه Zرا می توان معرفی نمود.  در این دریچه دسترسی شیارهای ورودی هوا که بصورت گریل های پرّهاز پروفیل آلومینیوم تعبیه شده اند، عامل ورود هوای برگشت به محیط محفظه دستگاه فنکویل شده و به این طریق تعادل در هوای رفت و برگشتِ دستگاه فنکویل برقرار می شود.  این شیارهای پرّهZبصورت موازی در یک یا دوطرفِ دربِ دریچه دسترسی قرار گرفته و با فضای ایجاد شده در میان پرّه ها،دستگاههایی که نیاز به هوای برگشتِ بیشتری از محیط دارند بطور کامل از هوای برگشت تغذیه می شوند.  درب دریچه دسترسی فنکویل پرّه Zاز جنس ورق آلومینیوم و خودِ پرّه هایاز جنس پروفیل آلومینیوم می باشد.  سطح بدنه دریچه دسترسی فنکویل پرّهZبا رنگ کوره ای پودری استاتیک در رنگهای دلخواه از قبیل سفید،کرم،قهوه ای و... پوشش داده می شود.  درب دریچه دسترسی فنکویل پرّه Zبه دو صورتِ وزنه ای و لولایی با قفل زیمنس طراحی و ساخته می شود.  فریمِ دریچه دسترسی فنکویل پرّهZدر دو اندازه ی ۳ و ۵ سانتی قابل تولید و عرضه می باشد.  دریچه دسترسی فنکویل پرّه Zرا هم می توان بصورت پیچ از رو و هم بصورت پیچ ازتو(پیچ مخفی) در محل خود نصب نمود.

دریچه دسترسی فنکویل ترکیبی

دریچه دسترسی فنکویل ترکیبی برای بازدید و تعمیر دستگاههای فنکویلی که نیاز به هوای برگشتِ زیادی جهت تغذیه هوا دارند بکار می رود.  همانگونه که از نام این دریچه دسترسی پیداست شیارها یا مداخلِ ورودی هوا به محفظه ی داخلی دستگاه فنکویل بصورت ترکیبی و مختلط می باشد.مثلا روی درب دریچه دسترسی همزمان از شیارهای پرّه Z و همچنین ورق مشبک یا پانچ استفاده می شود تا میزان هوای عبوری از دریچه دسترسی برای تغذیه دستگاه فنکویل به بیشترین حدِ خود افزایش یابد.  جنس دریچه دسترسی فنکویل ترکیبی اماهیتاً از آلومینیوم و پوشش دریچه دسترسی از رنگ کوره ایِ پودری استاتیک، در رنگ های مختلف و متناسب با محیط می باشد.  یکی از مزایای دریچه دسترسی فنکویل ترکیبی، ظاهرِ شیک و دکوراتیوِ این دریچه دسترسی می باشد.  درب دریچه دسترسی فنکویل ترکیبی به دوصورتِ وزنه ای و لولایی با قفل زیمنس بنا به سفارش و تاکید کارفرما، تولید و عرضه می شود.  فریم دریچه دسترسی فنکویل نیز در دو سایزِ ۳ و ۵سانتی با توجه به وضعیتِ محیطِ دهانه انشعاب کانال هوا تولید می گردد.  دریچه دسترسی فنکویل ترکیبی را با دو روش پیچ از رو و پیچ ازتو( پیچ مخفی) بر روی فریم یا قوطی که برای نصب دریچه دسترسی تعبیه شده نصب می کنند.

دریچه دسترسی استیل

در فضاهایی با کاربریِ ویژه، مثل اتاق های تمیز یا فضاهایی که داخلِ آنها رطوبتِ بالایی وجود داردمثل استخرها، و همچنین فضاهایی که در آنها آلاینده های اسیدی و خورنده وجود دارد، برای دریچه دسترسی فنکویل یا تاسیسات، الزاماً از دریچه دسترسی استیل استفاده می شود.  دریچه دسترسی استیل معمولا از جنس استنلس استیلِ نگیر با عیار ۳۰۴ ساخته می شود.لازم به توضیح است در صورتِ اسیدی یا خورنده بودنِ آلاینده های محیط، دریچه دسترسی را از جنس استیل با عیار ۳۱۶ می سازند.  درب دریچه دسترسی استیل بصورت وزنه ای و لولایی قابلِ تعبیه می باشد.  با توجه به استیل بودنِ جنسِ دریچه دسترسی در این مکانها،برای لولای درب دریچه دسترسی ی که بصورت لولایی ساخته می شود باید از جنس استیل استفاده نمود.  جنس دریچه دسترسی استیل، شاملِ فریم و درب دریچه دسترسی ،تماماً از ورق استنلس استیل می باشد و به همین علت فریمِ دریچه دسترسی استیل نیز در تمام سایزها قابلِ طراحی و ساخت می باشد.  دریچه دسترسی استیل به دو صورت پیچ مخفی(پیچ ازتو) یا پیچ از رو در محلِ مورد نظر قابل نصب می باشد.

دریچه دسترسی فنکویل پی وی سی

ماهیت و ساختارِ ِ این دریچه دسترسی از پی وی سی می باشد.با توجه به شکل پذیری و طرح پذیریِ دریچه دسترسی پی وی سی توسط دستگاه سی ان سی به راحتی می توان طرح ها و نقوشِ زیبا و دکوراتیو را بر روی بدنه ی آن ایجاد نمود.  دریچه دسترسی فنکویل پی وی سی نیز همچون دیگر دریچه ها دارای یک فِریم یا قاب و همچنین بدنه ی دربِ بازشونده می باشد.  درب دریچه دسترسی فنکویل پی وی سی بصورت وزنه ای بر روی فِریمِ دریچه سوار شده و هنگام بازدید و تعمیرِ دستگاه فنکویل بارز و بسته می شود.  از جمله مزایای استفاده از دریچه دسترسی فنکویل پی وی سی، خاصیتِ ضدآب بودنِ آن می باشد.  ضدآب بودن و ظاهرِ زیبای این دریچه دسترسی باعث شده استفاده از این دریچه گسترشِ خوبی پیداکند.  فریم و درب دریچه دسترسی فنکویل پی وی سی قابلِ ابزار خوری و سی ان سی می باشد.به این ترتیب ک۶ طرحِ موردِ درخواستِ کارفرما با نرم افزار مربوطه به دستگاه اعلام و پس از اجرا، دریچه دسترسی ،مونتاژ و آماده تحویل می شود.  جهت نصب دریچه دسترسی فنکویل پی وی سی ابتدا باید فریم، در محل یا حفره ی مورد نظر، نصب و سپس دربِ دریچه دسترسی بر روی فریم تعبیه گردد.

دریچه دسترسی پلاستیکی

با توجه به شرایط آب و هوایی و همچنین شرایطِ محیطی، در بعضی جاها امکانِ استفاده از جنس آلومینیوم یا چوب(ام دی اف) برای ساخت دریچه دسترسی وجود ندارد.  مواردی از قبیل وجود رطوبت در محیط ،استفاده از دریچه دسترسی پلاستیکی  را بجای استفاده از دریچه دسترسی آلومینیومی و چوبی الزام آور می کند.  این موضوع بطور عمومی در شهرهای شمالی یا جنوبی که در کرانه ی دریاها قرار دارند و میزان رطوبت در هوای این شهر ها بالاست بیشتر قابل لمس می باشد.  البته به غیر از موارد فوق استفاده از دریچه دسترسی پلاستیکی در دیوار یا سقف سرویس های بهداشتی، استخر، سونا و محل های مشابه که میزانِ رطوبت بواسطه بخار و شستشو بسیار بالاست، طبیعی به نظر می رسد. ماهیت دریچه پلاستیکی از مواد پلیمریِ ABS می باشد که شرکت تهویه فراز با استفاده از موادِ فوق با چگالیِ بالا،سعی در تولید دریچه دسترسی پلاستیکی با کیفیت و استاندارد بالا نموده است.  لازم به ذکر است انواع دریچه دسترسی پلاستیکی در ابعاد استاندارد(۱۵×۱۵ و ۲۰×۲۰ و ۲۵×۲۵ و ۳۰×۳۰ و همچنین ۳۰×۲۰) تولید و عرضه می گردد.  از جمله مزایای استفاده از دریچه دسترسی پلاستیکی می توان به وزن سبکِ آن اشاره نمود،این خصوصیت باعث می شود که در جاهایی مثل سقف ها یا سقف های کاذب که دریچه دسترسی باید در سقف نصب شود، امکانِ خطر یا افتادنِ دریچه دسترسی به حداقل برسد. دومین ویژگیِ استفاده از دریچه دسترسی پلاستیکی، قیمت مناسب و مقرون به صرفه آن می باشد.بطوریکه قیمت دریچه دسترسی پلاستیکی در مقایسه با دریچه دسترسی آلومینیومی و دریچه دسترسی چوبی، به طور چشمگیری کاهش می یابد، که این کاهش قیمت حتی به پنجاه درصد هم می رسد.  دریچه دسترسی پلاستیکی دارای یک فریم در حاشیه ی درب و یک دربِ بازشونده در چهارچوبِ داخلیِ خود می باشد.  طریقه نصب دریچه دسترسی پلاستیکی نیز بسیار آسان و بصورت پیچی می باشد.  دریچه دسترسی پلاستیکی با دوطرحِ درب بصورتِ دربِ کاملا پوشیده و درب گریل دار تولید و عرضه می گردد که این گریل ها باعث رسیدن هوا از بیرون به داخلِ محفظه ای که دریچه دسترسی برروی آن نصب می شود می گردد.  درب دریچه دسترسی پلاستیکی بصورت چِفتی باز و بسته می شود و بر روی درب حفره ای تعبیه شده که این حفره بوسیله انگشت باعث باز و بسته شدنِ دربِ دریچه دسترسی می گردد.  عرضِ فریمِ دریچه پلاستیکی حدودا ۳.۵ سانت می باشد که این فریم باعثِ پوششِ حفره ی اطرافِ محلِ جانماییِ دریچه دسترسی می شود.

طریقه ی سایز زدنِ دریچه دسترسی:

یکی از مواردی که در ساخت و نصبِ دریچه دسترسی تاسیسات و دریچه دسترسی فنکویل می تواند نقش تعیین کننده داشته باشد،درست سایززدنِ حفره ی محلِ نصب دریچه دسترسی می باشد.به همین منظور اولین موضوعی که باید موردِ لحاظ قرارگیرد گونیا بودنِ فریم یا قابِ محل اجرای دریچه دسترسی می باشد.باتوجه به اینکه قالبِ دریچه دسترسی بصورت گونیا و نوددرجه طراحی و ساخته می شود،اگر احیانا چهارچوبه ی حفره ای که قرار است دریچه دسترسی بر روی آن نصب شود قناس یا ناگونیا باشد،نصاب در زمان نصب دچار مشکل و احتمالاً ناتوان از نصبِ دریچه دسترسی شود.  دومین آیتم که باید در زمانِ سایز زدن باید مورد توجه قرارگیرد این موضوع می باشد که حتما باید صفربه صفرِ طول و عرضِ حفره ی نصبِ دریچه دسترسی را اندازه گرفت و لحاظ کردنِ بادخور را به سازنده دریچه دسترسی محول نمود.(لازم به ذکر است سازنده دریچه دسترسی بصورتِ استاندارد برای دریچه دسترسی بادخور می گذارد).  نکته دیگری که برای ساخت و نصب دریچه دسترسی مهم می باشد تاین موضوع می باشد که راستا و افقِ لبه ی فریم یا قابِ حفره ی دریچه دسترسی از افقِ دیوار یا سقف بیرون نزده باشد،زیرا اگر اینگونه باشد دریچه دسترسی پس از نصب بصورت زائده ی بدشکل که از امتدادِ سقف یا دیوار بیرون زده دیده می شود.  اگر دریچه دسترسی لولایی باشد باید در زمان سایزینگِ دریچه دسترسی به نوع و محلِ قرارگیریِ لولای دربِ دریچه دسترسی دقت نمود،زیرا گاهی نیازداست لولای دریچه دسترسی در طولِ دریچه دسترسی و بعضی وقتها نیز نیاز است لولا در عرضِ دریچه دسترسی تعبیه گردد.  لازم به ذکر است اگر دریچه دسترسی در سقف باشد و مدلِ دریچه بازیدی نیز وزنه ای باشد دیگر نیازی به رعایتِ اهمیتِ طول و عرض نیست.  اگر در جلوی محلِ نصب دریچه دسترسی مانعی باشد که نتوان درب دریچه دسترسی را بازوبست نمود در زمانِ سایزینگ باید برای سازنده مشخص نمود که از دریچه دسترسی با دربِ کشویی استفاده گردد.  امکانِ نصبِ پیچ از رو یا از داخل نیز از جمله مواردی است که در زمان سایز و با مشورت با کارفرما مشخص می گردد.

طریقه ساخت دریچه دسترسی

الف- ساخت دریچه دسترسی آلومینیومی با رنگ کوره ای:

پس از مرحله سایزینگِ دریچه دسترسی در محل،نوبت به مرحله ساخت دریچه دسترسی می رسد.اولین چیزی که باید در نظر داشت این موضوع می باشد که سایزِ گرفته شده باید بصورتِ صفر به صفرِ چهارچوبه ی حفره ای که قرار است دریچه دسترسی روی آن نصب شود باشد،یعنی در مرحله ی سایزینگ  طول و عرضِ حفره،دقیقاً باید به اندلزه موجود و بدون درنظرگرفتنِ بادخور، باشد.زیرا سازنده ی دریچه دسترسی در کارخانه بصورت اتوماتیک برای هر بُعد از طول و عرضِ حفره ی دریچه دسترسی یک سانت بادخور درنظر میگیرد که این بادخور برای هر سمت از شمال،جنوب،غرب و شرقِ دریچه دسترسی ،بطورِ اختصاصی نیم سانت تعلق می یابد.  بطور مثال اگر ابعاد حفره ی دریچه دسترسی ۳۰×۳۰ سانت باشد،قسمتِ فرورونده ی دریچه دسترسی ۲۹×۲۹ سانت ساخته می شود تا دریچه به راحتی و بدونِ برخورد به مانعی در حفره فرورفته و دریچه دسترسی به راحتی نصب گردد.  پس از چکاپ لیست سایززده شده و لحاظِ مقادیر بادخور، نوبت به برش و ساخت دریچه دسترسی می رسد.اولین مرحله از ساخت دریچه دسترسی آلومینیومی، برشِ پروفیل دریچه دسترسی آلومینیومی می باشد.در این مرحله ابعاد مدنظر،بوسیله ارّه برقی بصورت ۴۵ درجه "فارسی بُر" شده و بوسیله گوشه های ورقی از پشت بازاویه ی ۹۰ درجه به هم متصل شده و شاکله ی دریچه دسترسی تشکیل می شود.این قطعه اصطلاحاً "فِریمِ دریچه دسترسی" نامیده می شود  در مرحله ی بعد نوبت به ساخت درب دریچه دسترسی می رسد که بر اساس ابعادِ حاصله از فریم دریچه دسترسی ساخته می شود.ابعاد دربِ دریچه دسترسی نیز باید به مقدار خیلی کم(در حد یک تا دو میل) از ابعاد داخلیِ فریمِ دریچه دسترسی کوچکتر باشد تا به راحتی در داخل کادرِ فریم دریچه دسترسی ،باز و بسته شود.  اگر نوع درب دریچه دسترسی وزنه ای باشد از پروفیلی برای ساخت فریم استفاده می شود که مثل "سه پری" به داخل لبه داشته باشد که این لبه باعث ایجاد نشیمن گاهی برای دربِ وزنه ایِ دریچه دسترسی گردد.  ولی اگر نوع درب دریچه دسترسی لولایی با قفل زیمنسی باشد،باید از پروفیلی استفاده نمود که فاقد لبه به سمت داخل باشد تا درب بدون هیچ مانعی باز و بسته شود .استفاده از "زِه وار" در حاشیه ی درب دریچه دسترسی برای پوششِ خلاءِ محیط درب دریچه دسترسی ،هم باعث زیبایی و هم باعث استحکام دریچه دسترسی می گردد.  پس از ساخت درب دریچه دسترسی نوبت به پِرسِ سوراخ و تعبیه ی محل قفلِ درب دریچه دسترسی می رسد.پس از سوراخ کردنِ جای قفل، خودِ قفل را بصورت پیچی به محل سوراخ چسبانده و تثبیت می کنیم.  در مرحله بعد نوبت به جانمایی و الصاقِ درب به فریمِ دریچه دسترسی می رسد. درب دریچه دسترسی را با استفاده از لولای ورقی به فریمِ دریچه دسترسی متصل می کنیم(علتِ استفاده از لولای ورقی نیز این موضوع می باشد که از ایجاد فاصله ی زیاد بین درب و فریم و همچنین ایجادِ خلاء در میان درب و فریم جلوگیری شود، زیرا اگر این فاصله زیاد باشد،از زیبایی و شکیل بودنِ دریچه دسترسی در روی نما کاسته می شود.  اگر قرار باشد دریچه دسترسی بصورتِ "پیچ ازرو" نصب شود باید قبل از مرحله ی رنگ کاری، به تعداد متناسب با ابعاد دریچه دسترسی روی نمای فریمِ دریچه دسترسی جای پیچ ایجاد کرد، ولی اگر قرارباشد دریچه دسترسی بصورت "پیچ ازتو یا پیچ مخفی" نصب شود نیازی به ایجاد جای پیچ روی نمای فریمِ دریچه دسترسی نیست و با ایجاد جای پیچ در قسمت داخلیِ فریم دریچه دسترسی می توان امکانِ نصب را برای نصاب فراهم آورد.  پس از تعبیه دربِ دریچه دسترسی و ساختار یافتنِ آن، نوبت به اجرای پوشش رنگ مناسب بر روی سطح دریچه دسترسی می رسد.این کار با روش رنگ کوره ای از جنسِ پودری استاتیک با انتخاب رنگِ دلخواه انجام می پذیرد و پس از پاشیدنِ پودر رنگ استاتیک ،دریچه دسترسی در داخل کوره قرار می گیرد و رنگِ آن بصورت کامل در درجه حرارتِ خاصی اصطلاحاً پخته می شود.  پس از مرحله رنگ و کوره، دریچه دسترسی با احتیاط بر روی میزکار قرار گرفته و سپس با کاورِ پلاستیکی بسته بندی و آماده تحویل می گردد.

ب- ساخت دریچه دسترسی آهنی با رنگ کوره ای:

برای ساخت این نوع دریچه دسترسی ،ابتدا جنس ورقِ دریچه دسترسی تعیین و سپس اقدام به برشِ قطعاتِ فِریم و درب دریچه دسترسی می گردد. عرض فریم در این نوع دریچه دسترسی کاملا اختیاری و بصورتِ سفارشی و در عرض دلخواه ،برش و خم کاری و بصورت چهارچوبه ی قائم الزاویه مونتاژ می گردد.پس از برش و ساخت قاب یا فریمِ دریچه دسترسی از ورق آهنی(گالوانیزه یا روغنی)،نوبت به ساخت درب دریچه دسترسی می رسد.  ابعاد درب دریچه دسترسی متناسب با ابعادِ داخلیِ قابِ دریچه دسترسی ساخته و پس از آماده سازی،به قفل و لولا تجهیز می گردد.لازم به ذکر است اگر درب دریچه دسترسی وزنه ای باشد،نیازی به قفل یا لولا نیست و درب دریچه دسترسی بصورت وزنه ای روی قاب دریچه می نشیند.محل کاربردِ دریچه دسترسی وزنه ای صرفاً در سقفها می باشد،اما از دریچه بازید لولایی می توان هم در سقف و هم در دیوار استفاده نمود.  دریچه دسترسی آهنی با استفاده از رنگ کوره ایِ پودری استاتیک پوشش داده شده و پس از بسته بندی به مشتری ارایه می گردد.  جهت نصب دریچه دسترسی از روش پیچ و رولپلاک استفاده می گردد.ضخامت ورق آهنیِ دریچه دسترسی معمولا از ورق به ضخامت یک میلیمترمی باشد.   دریچه دسترسی آهنی را هم می توان بصورت پیچ ازرو و هم می توان بصورت پیچ مخفی در محل مورد نظر نصب نمود.

پ- ساخت دریچه دسترسی چوبی(ام دی اف):

ساخت دریچه دسترسی چوبی ابتدا با برشِ چهارچوبه ی فریمِ دریچه دسترسی توسط دستگاه سی ان سی بر اساس برنامه ای که به دستگاه داده شده، شروع می گردد.همزمان با برشِ فریم دریچه دسترسی ،بر لبه های بیرونی و داخلیِ فریم در اصطلاح ابزارکاری نیز انجام می پذیرد.  در مرحله بعد قسمتِ فرورونده ی پشت فریم در حفره ای که قرار است دریچه دسترسی در آن جانمایی گردد،طراحی و به قسمت پشتیِ فریمِ دریچه دسترسی تعبیه می گردد.  در مرحله سوم نوبت به برشِ درب دریچه دسترسی می رسد. بر اساس ابعاد داخلیِ فریمِ دریچه بادید ،درب دریچه دسترسی نیز بریده شده و یراق و لولاهای مربوطه هم روی درب و هم روی دیواره ی دریچه دسترسی تعبیه و جانمایی می گردد.  با قراردادن درب دریچه دسترسی در محل خود،نوبت به رنگ آمیزیِ دریچه دسترسی می رسد.  ابعاد قسمتِ فرورنده ی دریچه دسترسی ،باید در هر بُعد به اندازه یک سانتیمتر کمتر در نظر گرفته شود تا دریچه دسترسی به راحتی در محل خود نصب گردد.  دریچه دسترسی چوبی را می توان هم بصورت پیچ ازرو و هم بصورت پیچ از تو(پیچ مخفی) نصب نمود.  از جمله نکات مهم در ساخت دریچه دسترسی چوبی ،کیفیتِ رنگ می باشد.  نکته ی دوم ضخامت ام دی افِ مصرفی برای ساخت دریچه دسترسی می باشد.  مطلبِ دیگر اینکه، حتما باید از لولا و یراق آلاتِ مناسب برای درب دریچه دسترسی استفاده گردد. سطح دریچه دسترسی چوبی را هم می توان بصورت رنگ پلی اورتان و هم بصورت لایه ی روکش،وَکیوم نمود.  دریچه دسترسی چوبی را نیز می توان بصورت دیواری و بعضاً بصورت سقفی استفاده نمود.

روش ها و مراحل ساخت و کاربرد دریچه دسترسی

روش های ساخت و کاربردِ انواع دریچه دسترسی فن کویل

الف-روش ساخت دریچه دسترسی فن کویل آلومینیومی

الف-۱- مراحل ساخت دریچه دسترسی فن کویل آلومینیومی با درب ساده لولایی

این نوع دریچه دسترسی فن کویل آلومینیومی تماماً از جنس آلومینیوم می باشد و برای بازدید دستگاه های فن کویلی به کار می رود که نیازی به مکش هوا از طریق منافذِ درب دریچه دسترسی ندارند.دریچه دسترسی فن کویل ساده از یک ساختار فریم و یک درب که بصورت لولایی و با قفلی یا چِفتی که بر روی دربِ این دریچه دسترسی تعبیه می شود،بازوبست می شود تشکیل شده است.  برای ساخت این دریچه دسترسی ابتدا باید سایزِ قاب یا کلافِ زیرکارِ دریچه دسترسی بطور دقیق و بدون در نظر گرفتنِ کسورات استحصال شود.پس از ارسال این ابعاد به کارخانه، سازنده بطور اتوماتیک به میزان نیم سانت از هرطرف این سایز را کسر کرده و اقدام به برش اضلاع فریمِ دریچه دسترسی می کند.پس از برشِ اضلاعِ فریم نوبت به گوشه زنیِ اضلاع می رسد.با توجه به اینکه تمام زوایای دریچه دسترسی باید گونیا باشد،تمام زاویه های اضلاعِ فریم به میزان ۴۵ درجه خواهد بود.با گوشه زنیِ پروفیل های فریم دریچه دسترسی، باید نسبت به ساختاربخشی این پروفیل های چهارگانه که همان اضلاعِ فریمِ دریچه دسترسی هستند اقدام نمود.این پروفیل های آماده و گوشه زنی شده، بوسیله ی قطعه ای بنام کُرنر که از نمای پشتیِ دریچه دسترسی قابل رویت هستند به هم متصل شده و تشکیلِ یک ساختار واحد و چهارگوش بنام فریمِ دریچه دسترسی را می دهند.پس تکمیلِ ساختِ فریم باید جهت ایجاد جای پیچ بر روی نمای بیرونی یا داخلیِ ساختار فریم اقدامی نمود.اگر قرار باشد این مدل دریچه دسترسی فن کویل بصورت پیچ ازرو یا نما، در محل خود تعبیه شود باید جای پیچ ها بر روی ساختار بیرونی و نمای فریم به شکل منظم و استاندارد ایجاد گردد.اگر هم که قرار باشد دریچه دسترسی بصورت پیچ مخفی در محل خود نصب گردد این جای پیچ ها بر روی دیواره ی داخلیِ فریم دریچه دسترسی ایجاد می شود تا بعد از نصب این دریچه دسترسی فن کویل زایده ی تاجِ پیچ ها از بیرون قابل رویت نباشد.نکته ی مهم در ایجاد جای پیچ ها این است که با توجه به پِرسی بودنِ مراحلِ ایجادِ جای پیچ ها،لذا ‌این مراحل باید حتما قبل از عملیات رنگ کاری صورت پذیرد تا آسیبی به رنگ و کیفیتِ ساختار دریچه دسترسی پس از رنگ وارد نیاید.  مرحله ی بعدیِ کار،ساخت و آماده سازیِ درب دریچه دسترسی فن کویل لولایی با درب ساده ،می باشد.برای ساخت درب دریچه دسترسی ابعاد داخلیِ فریمِ این دریچه دسترسی ملاک کار می باشد.البته باید از هرسو به میزان دومیل و از سمتی که قرار است لولا بر روی مواضعِ فریم و درب دریچه دسترسی متصل شود به میزان نیم سانت کسر نمود تا درب دریچه دسترسی به راحتی و بدون گیر باز و بسته گردد.با استحصالِ ابعادِ درب دریچه دسترسی ،ورقِ درب دریچه دسترسی طوری برش می خورد که از هر بُعد به میزان یک سانت امکانِ ایجادِ لبه را داشته باشد.این لبه در محیط درب دریچه دسترسی باعث می شود ساختار درب با قوام بیشتری در محل خود ایستایی داشته باشد و از هرگونه تاب خوردگی و دفرمگیِ درب دریچه دسترسی هم جلوگیری می کند.لازم به ذکر است همانطور که قبلا نیز اشاره گردید جنس این درب دریچه دسترسی از ورق آلومینیوم بوده و ضخامت این ورق نیز برای ابعاد متوسط و پایینتر به میزان یک میلیمتر و برای ابعاد بزرگ طبعاً بیشتر می گردد.  با توجه به ساده بودنِ دربِ این دریچه دسترسی فن کویل،لذا نیازی به ایجاد منفذ یا معبری برای عبور جریان هوا به داخل محفظه ای که دستگاه فن کویل در آنجا نصیب شده، نیست.فقط در این مرحله باید جای قفل یا قفل ها باید بر روی ساختار درب دریچه دسترسی فن کویل باید ایجاد گردد.  با تکمیل مراحل ساخت درب دریچه دسترسی،باید درب را با فریم بوسیله لولا به هم متصل نمود و ساختار اولیه دریچه دسترسی فن کویلِ ساده را تکمیل کرد.  با اتمام ساخت دریچه دسترسی فن کویل آلومینیومی ساده لولایی، نوبت به عملیات رنگ پاشی بر روی درب سطوح بیرونی و داخلیِ دریچه دسترسی فن کویل ساده می رسد.نوعِ رنگی که به این منظور به کار می رود رنگ پودریِ استاتیکِ کوره ای می باشد.این نوع رنگ با دارا بودنِ کدهای مختلف و متنوع امکانِ بخشیدنِ نمایی زیبا به ساختار دریچه دسترسی را نسبت به هر محیطی برآورده می کند.از مزایای رنگ بر سطوح دریچه دسترسی فن کویل این است که هم نمای دریچه دسترسی بیشترین هماهنگی و هارمونی را با محیط اطراف پیدا می کند و هم ساختار دریچه دسترسی را در برابر ضربه و خط و خش حفظ می کندپس از بیرون آوردنِ دریچه دسترسی فن کویل لولایی ساده، از کوره ی رنگ باید بلافاصله دریچه دسترسی را در مشمایی ضخیم و ضربه گیر کاور نمود تا به هیچ عنوان خطر یا آسیبی متوجهِ ساختارِ دریچه دسترسی در زمان انتقال به پروژه نگردد.

الف-۲- مراحل ساخت دریچه دسترسی فن کویل آلومینیومی با درب ساده وزنه ای

همانطور که از نام این دریچه دسترسی پیداست اولا از جنس آلومینیوم ساخته شده و ثانیا جهت بازدید دستگاه فن کویل به کار می رود.ساختار این دریچه دسترسی از دو جزء فریم و درب که بصورت کاملا جداشونده بازوبست می شود تشکیل شده است.لذا برای ساخت آن باید ابتدا مراحل طراحی و ساخت فریم این دریچه دسترسی انجام پذیرد.برای طراحی فریم باید ابعاد داخلیِ قاب زیرکارِ دریچه دسترسی سایز گردد.برای عدم بروز مشکل در هنگام جانماییِ فریم دریچه دسترسی ،باید در زمان سایزینگ به میزان نیم سانت از هر بُعد از قاب زیر کارِ دریچه دسترسی جهت ساخت فریم کسر نمود تا فریم به میزان کافی برای جانمایی و نصب بر روی قاب بادخور داشته باشد.  پس از سایزینگ قاب و طراحیِ ابعاد اضلاع فریم این دریچه دسترسی باید پروفیل فریم ها را به مقادیر لازم برش داد و سپس نسبت به گوشه زنیِ سرهای اضلاع فریم اقدام نمود.این کار باعث گونیا درآمدنِ چهارچوبه ی فریم دریچه دسترسی می گردد.پس از گوشه زنی باید نسبت به همچسبانی اضلاع فریم دریچه دسترسی اقدام گردد.این کار نیز بوسیله کرنرهای فلزی و بدون اتصال جوشی و بصورت پِرسی صورت می پذیرد.با اتصال اضلاع فریم به هم، ساختار و چهارچوبه فریم دریچه دسترسی شکل اولیه ی خود را می یابد.در همین مرحله جای پیچ ها بر روی فریم دریچه دسترسی تعبیه می گردد تا پس از پس از عملیات رنگ خدشه و آسیبی به کیفیت رنگ وارد نگردد.جای این پیچ ها هم می تواند بر روی نمای فریم دریچه دسترسی باشد،هم می تواند در دیواره ی داخلی فریم دریچه دسترسی تعبیه گردد.  با توجه به وزنه ای بودنِ مدل این دریچه دسترسی پس از ساخت فریم دریچه دسترسی و ایجاد جای پیچ ها بر روی فریم دریچه دسترسی باید مستقیم به طراحی و ساخت درب این دریچه دسترسی اقدام کنیم.ابعاد درب این دریچه دسترسی دقیقا با الهام از ابعاد داخلیِ نشیمنِ فریم دریچه دسترسی استحصال گردد.برای عدم گیر کردنِ درب دریچه دسترسی به ساختار داخلی فریم دریچه دسترسی باید از هر بُعد از ابعاد داخلیِ فریم دریچه دسترسی به میزان ۲ میلیمتر کسر نمود تا درب دریچه دسترسی به راحتی در محل خود بر روی فریم دریچه دسترسی قابلیت جانمایی داشته باشد. جنس درب این دریچه دسترسی از ورق آلومینیومی بوده و ضخامت ان نیز به تناسب ابعاد فریم دریچه دسترسی قابل افزایش می باشد.در واقع صخامت درب دریچه دسترسی به بزرگی ابعاد دریچه دسترسی وابسته است.  با توجه به ساده بودنِ مدلِ درب این دریچه دسترسی فن کویل نیازی به ایجاد شیار یا منفذ هوا بر روی ساختار درب دریچه دسترسی نیست و درب دریچه دسترسی بصورت یک صفحه فلت قابل کاربرد می باشد.  برای استحکام درب دریچه دسترسی و جلوگیری از هرگونه تاب خوردگی بر روی سطوح درب دریچه دسترسی در اطراف حاشیه ی چهارگانه درب دریچه دسترسی خم های نود درجه به سمت داخل ایجاد می کنیم تا درب بصورت استوار و محکم قابلیت استفاده داشته باشد. نکته مهم در زمان طراحی و ساخت دریچه دسترسی فن کویل ساده وزنه ای این است که حتما باید فاصله بین درب دریچه دسترسی با دستگاه فن کویل چک شود. زیرا در صورت کم بودنِ این فاصله امکان عدم بهره برداری از این دریچه دسترسی در آن محل وجود دارد.این موضوع باید حتما در زمان سایزینگ قاب زیرکار دریچه دسترسی مورد توجه قرار گیرد.  با اتمام ساخت فریم و درب دریچه دسترسی فن کویل ساده وزنه ای،برای زیبایی ساختار دریچه دسترسی و محافظت بدنه دریچه دسترسی در برابر خراشیدگی و آسیب هایی از این دست باید سطوح داخلی و بیرونی دریچه دسترسی با استفاده از رنگ کوره ای پودری استاتیک پوشش داده شود.وجود کدرنگ های مختلف و زیبا باعث تناسب حداکثریِ نمای دریچه دسترسی با نمای محیط می گردد.  پس از انجام عملیات رنگ و خروج دریچه دسترسی از کوره رنگ برای حفاظت دریچه دسترسی در زمان انتقال دریچه دسترسی به محل نصب از پوشش های مشمایی بصورت ضربه گیر استفاده می شود.

الف-۳-مراحل ساخت دریچه دسترسی فن کویل آلومینیوم شیاردار لولایی

دریچه دسترسی شیاردار از پرکاربرد ترین انواع دریچه دسترسی فن کویل می باشد. برای دستگاههای فن کویلی که نیاز به مکش هوای برگشت از طریق درب دریچه دسترسی فن کویل دارند عموما از این نوع دریچه دسترسی استفاده می کنند.میزان شیارهای موجود روی درب دقیقا به میزان نیاز دستگاه به هوای برگشت یا مکشِ دستگاه بستگی دارد.عرض این شیارهای موازی یا بصورت ۹ سانتی یا بصورت ۱۸ سانتی در نظر گرفته می شود که به تناسب بزرگی یا کوچکی درب دریچه دسترسی از این شیارها استفاده می گردد.نوع جانماییِ این شیارها نیز بسیار مهم است و این جانمایی متناسب نقطه ی مکنده دستگاه فن کویل تعیین می گردد.البته با توجه به اینکه محل اصلی مکش دستگاه فن کویل عموما در جانب پشت دستگاه تعبیه شده است معمولا راستای این شیارها در کناره ی یک سومِ طول درب و نزدیک لولا قرار می گیرد،لازم به توضیح است گاهی اوقات برای زیبایی بیشتر و نمای دکوراتیوتر راستای این شیارهای موازی در آکسِ درب جانمایی می شود.این شیارهای موازی هم می تواند بصورت طولی در درازای درب و هم بصورت چند خط عرضی در عرض درب دریچه دسترسی فن کویل ایجاد و جانمایی گردد.  برای ساخت این نوع دریچه دسترسی ابتدا باید طراحی و ساخت فریم دریچه دسترسی انجام پذیرد.به همین منظور ابتدا سایز دقیق پایه و قاب دریچه دسترسی که در سقف کاذب موجود است سایزینگ می شود.بر اساس این مقادیر و کسر باخور از فریم دریچه دسترسی اقدام به طراحی و ساخت این قطعه از دریچه دسترسی می شود.هر فریم دریچه دسترسی دارای طول و عرض معینی هست که بر اساس سایز پایه مشخص شده است.با برش پروفیل اضلاع فریم دریچه دسترسی آنها را بصورت ۴۵ درجه گوشه زنی می کنیم تا فریم پس از مونتاژ بصورت کاملا گونیا در بیاید.پس از گوشه زنیِ فریم دریچه دسترسی بوسیله ی کرنرهای مخصوص فلزی اقدام به چسباندن هریک از دوضلعِ مجاور فریم دریچه دسترسی می کنیم تا فریم دریچه دسترسی فن کویل بصورت کامل ساختار چهارضلعی به خود بگیرد.پس از ساختاریابیِ فریم دریچه دسترسی فن کویل شیاردارِ لولایی بلافاصله نسبت به ایجاد حفره یا جای پیچ بر روی ساختار فریم دریچه دسترسی می کنیم.این جای پیچ ها یا بر روی نمای بیرونی فریم دریچه دسترسی یا بر روی دیواره داخلیِ فریم دریچه دسترسی ایجاد می شود.  پس از آماده سازیِ فریم دریچه دسترسی نوبت به ساخت درب دریچه دسترسی فن کویل شیاردار می رسد.جنس دربِ این نوع دریچه دسترسی از ورق آلومینیوم با ضخامت یک میلیمتر و بالاتر می باشد.برای ساخت درب دریچه دسترسی ابتدا ابعاد داخلیِ فریمِ دریچه دسترسی که از قبل آماده کرده ایم را سایز می زنیم و به میزان یک الی دومیل از هرسو برای باخور جهت عملکرد درب دریچه دسترسی از این مقادیر حذف می کنیم.با برش ورق درب دریچه دسترسی نوبت به مراحل خم کاری در حاشیه درب و نیز ایجاد شیار بر ساختار داخلی درب دریچه دسترسی می رسد.همانطور که اشاره گردید برای محکم تر شدن ساختار درب دریچه دسترسی و جلوگیری از تاب خوردگی و لرزش درب دریچه دسترسی در حاشیه و چهارچوبه درب دریچه دسترسی یک خم یا لبه ی یک سانتی ایجاد میکنیم که درب به حالت ایده ال و ایستایی کامل برسد.بعد از این کار در نقاط مشخصی که از قبل معین کرده ایم بوسیله ی پِرس های مخصوصی اقدام به ایجاد شیار(۹ و ۱۸ سانتی)بر روی ساختار درب دریچه دسترسی می کنیم.بعد از شیارزنی و خم کاریِ لبه های کناریِ درب دریچه دسترسی فن کویل باید جای قفل یا قفل های زیمنس بر روی نقاطِ مشخص درب دریچه دسترسی فن کویل تعبیه گردد نا پس از مرحله رنگ کاری بتوان به راحتی قفل یا قفل ها را بر روی درب دریچه دسترسی فن کویل تعبیه نمود.  تمامی مراحل خم کاری و شیارزنی و هر کاری که بصورت پِرسی یا صربه ای باید روی درب یا فریم دریچه دسترسی فن کویل انجام پذیرد باید قبل از عملیات رنگ صورت گیرد.  با اتمام مراحل ساخت درب دریچه دسترسی فن کویل شیاردار لولایی نوبت به الحاق درب به فریم دریچه دسترسی فن کویل با لولای فلزی می رسد.در دریچه های تک درب صرفا یک لولا و در دریچه های دو درب از دو رشته لولا در دو نقطه مقابل درب های دریچه دسترسی استفاده می شود.عملیات اتصال درب یا دربها به فریم دریچه دسترسی بوسیله پرچ انجام می گیرد.با پرچ و اتصال فریم و درب دریچه دسترسی و شکل گیریِ کامل دریچه دسترسی فن کویل شیاردار لولایی نوبت به عملیات رنگ آمیزی بر کلیه سطوح دریچه دسترسی فن کویل شیاردار لولایی می رسد برای تناسب و هارمونی نمای این دریچه دسترسی با نمای محیط و نیز برای حفظ دریچه دسترسی در برابر خط و خش و آسیبهای احتمالی از پوشش رنگ کوره ایِ پودری استاتیک استفاده می شود.به همین منظور از انواع کدزنگ برای پوشش سطوح دریچه دسترسی استفاده می شود تا بهترین امکان برای ایجاد فضایی دلنشین بر روی سقف یا محل نصب دریچه دسترسی حاصل آید.  پس از انجام عملیات رنگ و خارج نمودنِ دریچه دسترسی از کوره رنگ برای انتقال صحیح و بدون خطرِ دریچه دسترسی از کارگاه رنگ تا محل پروژه از کاور مشمایی ضخیم و ضدضربه برای پوشاندن سطوح دریچه دسترسی فن کویل شیاردار لولایی بهره گرفته می شود.

الف-۴- مراحل ساخت دریچه دسترسی فن کویل آلومینیومی شیاردار وزنه ای:

جنسی که برای ساخت این دریچه دسترسی به کار می رود تماماً از آلومینیوم می باشد.اجزای اصلی این دریچه دسترسی از دو قسمت فریم و درب تشکیل می شود و با توجه به وزنه ای بودنِ مدلِ درب این دریچه دسترسی،باید گفت که برای بازکردن و بازدیدِ دستگاه،قسمت درب دریچه دسترسی کاملا از فریم جداشده و کنار گذاشته می شود.در ساخت این دریچه دسترسی نیز ابتدا از ساخت فریم شروع به کار می کنیم.ابعادی که برای ساخت فریم دریچه دسترسی فن کویل شیاردارِ وزنه ای مدنظر قرار گرفته می شود دقیقا بر اساس ابعاد داخلیِ چهارچوبه یا حفره مربوطه می باشد،لازم به توضیح است این ابعاد در زمان سایزینگ باید بطور دقیق سایز شوند و میزان بادخوری که برای امکان نصب دریچه دسترسی باید درنظرگرفته شود هنگام ساختِ دریچه دسترسی در کارخانه بطور خودکار در نظر گرفته می شود.پس اولین مرحله پس از سایزینگ برش اضلاع فریم دریچه دسترسی می باشد.پس از برشِ این اضلاع،باید نسبت به اتصال آنها در زوایای گونیا نسبت به هم اقدام گردد.این اتصال توسط دستگاه پرس صورت می گیرد.با ایجاد ساختار فریم دریچه دسترسی شیاردار وزنه ای نوبت به ایجاد جای پیچ بر روی فریم این دریچه دسترسی می رسد.با استفاده از قالب های خاص و بصورت پِرسی این جای پیچ ها در همان مراحل اولیه ساخت فریم دریچه دسترسی  تعبیه می گردد که در مراحل بعد از رنگ ساختار دریچه دسترسی دچار افت کیفیت نشود.این جای پیچها در دو قسمت از جمله نمای بیرونی و دیواره ی داخلیِ فریم دریچه دسترسی شیاردار وزنه ای قابل ایجاد است.پس از این مرحله نوبت به ساخت درب دریچه دسترسی فن کویل می رسد.ساختار درب این دریچه دسترسی در قسمت های محیطی دارای لبه ی دوسانتی و در قسمت داخلی دارای شیارهای موازی به عرض ۹ و ۱۸ سانت می باشد که در قسمت وسط یا کنارهای درب دریچه دسترسی ایجاد می شود.با توجه به اینکه درب دریچه دسترسی فن کویل شیاردار وزنه ای بصورت وزنه ای و جداشونده از فریم دریچه دسترسی طراحی و ساخته می شود باید ابعاد طولی و عرضیِ درب این دریچه دسترسی نسبت به ابعاد داخلیِ فریم دریچه دسترسی از هرطرف به میزان ۲ میل کمتر در نظر گرفته شود که به راحتی در داخل ساختار نگهدارنده ی فریم درقچه بازدید جانمایی گردد.این میزان بادخور باعث می شود درب دریچه دسترسی در زمان کارگذاشتن و برداشتنِ آن دچار تخریب و استهلاک نگردد.ضخامت ورقی که برای ساخت درب دریچه دسترسی وزنه ای شیاردار به کار می رود عمدتا یک میلیمتر می باشد،اما در ابعاد بزرگتر الزماً باید از ورق آلومینیوم ضخامت های بالاتر استفاده گردد.آنچه که باید در طراحی و ساخت این نمونه دریچه دسترسی مدنظر قرار گیرد اینستکه فاصله درب دریچه دسترسی فن کویل از دستگاه در حدی باشد که هنگام برداشتن یا بازکردن درب دریچه دسترسی مشکلی پیش نیاید و درب دریچه دسترسی فنکویل بدون گیرکردن به دستگاه یا هرمانع دیگری باز و بسته شود.  بااتمام مراحل ساخت فریم و درب دریچه دسترسی فن کویل شیاردار نوبت به اجرای عملیات رنگ می رسد.جنس رنگ بکاررفته برای پوشش سطوح این دریچه دسترسی از نوع الکتروستاتیک است.از کدرنگ های متنوعی نیز برای زیباتر کردنِ نمای ساختار دریچه دسترسی شیاردار وزنه ای می توان بهره جست.

الف-۵- مراحل ساخت دریچه دسترسی فن کویل خطی وزنه ای

این دریچه دسترسی در ساختار درب خود دارای یک دریچه ورودی هوا می باشد که هوای لازم برای سیستم برگشت هوای فن کویل از معابر هوای این دریچه خطیِ فرعی تامین می شود.ابعاد و سایز معبرِ این دریچه هوا به میزان نیاز دستگاه فن کویل به هوای مازاد محیط بستگی دارد.برای ساخت این دریچه دسترسی از ساخت فریم آغاز می کنیم.فریم این دریچه دسترسی را از پروفیل آلومینیوم با عرض های ۳ و ۵ سانتی می توان انتخاب نمود.هریک از اضلاع فریم دریچه دسترسی به میزان یک سانت از ابعاد حفره ای که قرار است دریچه دسترسی بر روی آن نصب شود کوچکتر در نظر گرفته می شود.این موضوع به خاطر آنستکه هنگام نصب دریچه دسترسی در محل مورد نظر خللی پدید نیاید و دریچه دسترسی بدون هیچ مانعی امکان تعبیه داشته باشد.با برش اضلاع فریم دریچه دسترسی خطی تمام سرهای این اضلاع با دستگاه اره برقی با زاویه ی ۴۵ درجه گوشه زنی می شود تا در زمان همچسبانیِ این اضلاع، زاویه ی ۹۰ درجه یا گونیا حاصل شود.روش اتصال گوشه های فریم دریچه دسترسی خطی نیز بوسیله کرنرهای فلزی می باشد.پس از بوجود آمدن ساختار فریم دریچه دسترسی خطی باید جای پیچ ها را بر روی نمای بیرونی یا داخلیِ فریم تعبیه نمود تا در زمان انجام عملیات رنگ مشکلی پدید نیاید.با توجه به وزنه ای بودنِ مدل این دریچه دسترسی،ساختار پروفیل فریم طوری است که پس از ایجاد فریم از قسمت داخلیِ فریم یک نشیمن گاه برای درب پدید می آید که این موضوع باعث نگهداریِ درب دریچه دسترسی خطی در ساختار دریچه دسترسی می شود.مرحله بعدی در این روند،ساخت درب دریچه دسترسی خطی است.جنس درب این دریچه دسترسی از ورق آلومینیومی با ضخامت یک میل و بالاتر است.بر اساس ابعاد پدید آمده در فضای داخلیِ فریم دریچه دسترسی خطی، یک قطعه ورق آلومینیوم برش داده می شود.ابعاد این ورق باید طوری باشد که لبه های خم کاری در دور درب را نیز شامل شود.این لبه های برای ایجاد استحکام به ساختار درب دریچه دسترسی ایجاد می شوند.در اینجا نیز موضوع میزان بادخور بین ابعاد درب و ابعاد فریم مساله ای مهم محسوب می شود.در واقع برای اینکه درب دریچه دسترسی هنگام باز و بسته شدن هیچ گیر و مانعی نداشته باشد باید به میزان دو تا سه میل از هر طرف کمتر در نظر گرفته شود.پس از خم کاریِ لبه های حاشیه ی درب دریچه دسترسی خطی باید نسبت به برش محل تعبیه ی دریچه خطی بر روی درب دریچه دسترسی اقدام کنیم.این دریچه خطی بصورت طولی بر روی درب دریچه دسترسی تعبیه می شود.با نصب دریچه خطی بر دوی درب دریچه دسترسی، مراحل اولیه ی ساخت  دریچه دسترسی به مایان می رسد.پس از انجام این مراحل باید نسبت به انجام عملیات رنگ اقدام کنیم.این عملیات با پاشیدن رنگ پودری الکتروستاتیک بر روی سطوح داخلی و بیرونی دریچه دسترسی خطی شروع و با گذاشتن دریچه دسترسی در کوره رنگ ادامه می یابد.در واقع این رنگ در کوره پخته و مقاوم می شود.برای تناسب بیشترِ نمای دریچه دسترسی خطی با نمای محیط از کد رنگ های بسیار زیبا و شیک می توان استفاده نمود.با خارج نمودنِ دریچه دسترسی خطی از کوره رنگ برای عدم بروز آسیب به ساختار دریچه دسترسی از کاور مشماییِ ضربه گیر برای پوشش این دریچه استفاده می شود تا در هنگام انتقال به پروژه و در مراحل قبل از نصب آسیبی به ساختار دریچه دسترسی وارد نیاید

الف-۶-مراحل ساخت دریچه دسترسی فن کویل خطی لولایی

عملکرد این دریچه دسترسی بصورت لولایی بوده و درب این دریچه دسترسی نیز بصورت لولایی و قفل باز و بسته می شود.برای ساخت این دریچه دسترسی ابتدا سایز حفره ای که قرار است این دریچه دسترسی بر روی آن حفره جانمایی شود استحصال می شود.به میزان نیم سانت از هر طرف برای باخور در نظر گرفته می شود تا هنگام نصب دریچه دسترسی در محل خود مشکلی پدید نیاید.جنس فریم دریچه دسترسی خطی لولایی نیز از پروفیل آلومینیومی با عرض ۳ و ۵ سانتیمتر است.ابعاد طولی و عرضیِ فریم دریچه دسترسی خطی لولایی بوسیله ی گوشه ها یا کُرنرهای فلزی به هم متصل شده و تشکیل ساختار چهارگوشی به نام فریم را می دهند.با آماده شدن فریم دریچه دسترسی خطی لولایی در همین مرحله جاپیچ هایی که قرار است هنگام نصب دریچه دسترسی به نصب دریچه دسترسی کمک کنند بر روی نمای بیرونی یا داخلیِ فریم دریچه دسترسی تعبیه می شوند تا ساختار فریم دریچه دسترسی خطی به لحاظ ساخت تکمیل شود.پس از این مرحله باید نسبت به تدوین ساختار درب دریچه دسترسی خطی لولایی اقدام کرد.با توجه به لولایی بودنِ مدل درب این دریچه دسترسی ابعاد طولی و عرضیِ درب این دریچه دسترسی به میزان نیم سانت با ابعاد داخلی فریم دریچه دسترسی کوچکتر در نظر گرفته می شود.این کسر سایز برای سهولت در عملکرد درب دریچه دسترسی می باشد.لبه های کناریِ درب این دریچه دسترسی را به میزان ۱.۵ تا ۲ سانت با زاویه ۹۰ درجه خمکاری می کنیم تا داز دفرمه شدن یا تاب برداشتنِ درب دریچه دسترسی جلوگیری شود.در یکی از حاشیه های خم کاری شده ی درب دریچه دسترسی خطی لولا نصب می شود.این لولا از یک طرف به درب و از سوی دیگر به دیواره ی داخلیِ فریم دریچه دسترسی متصل می شود.در داخل ساختار درب این دریچه دسترسی یک مقطع گریلی که با دریچه خطی پوشش داده می شود وجود دارد که هوای بیرون را به داخل محفظه ی دستگاه فن کویل هدایت می کند.در واقع این دریچه خطی تعادل هوایی را بین داخل و خارج دریچه دسترسی فن کویل برقرار می کند.با توجه به لولایی بودنِ مدلِ این دریچه دسترسی برای بستن دبر این دریچه دسترسی از انواع قفل از جمله قفل زیمنس استفاده نی شود.تعداد این قفل ها بر روی درب دریچه دسترسی خطی لولایی،به ابعاد و سایز دریچه مربوط می شود.با اتمام مراحل ساخت فریم و درب دریچه دسترسی باید برای انجام عملیات رنگ اقدام شود.جنس رنگ پوشش دریچه دسترسی خطی لولایی نیز از نوع پودری الکتروستاتیکِ کوره ای می باشد.پس از اتمام رنگ کاری،باید دریچه دسترسی خطی لولایی را در درون مشمای ضدضربه کاور نمود و به محل پروژه ارسال کرد.

الف-۷- مراحل ساخت دریچه دسترسی فن کویل مشبک وزنه ای

جهت سهولت در انتقال هوای برگشت دستگاه فن کویل از محیط به سمت دستگاه از دریچه دسترسی مشبک لولایی می توان استفاده نمود.شبکه های لانه زنبوری ِ تعبیه شده بر روی قسمتی از درب این دریچه دسترسی باعث می شود هوا به راحت ترین و سریعترین شکل ممکن عبور داده شود و دستگاه فن کویل به راحتی امکان سیرکولاسیون داشته باشد.برای ساخت این دریچه دسترسی لزوماً ابتدا قابی که قرار است دریچه دسترسی بر روی آن تعبیه گردد یایز می شود،سپس بر اساس این سایزهای طولی و عرضی اقدام به برش اضلاع فریم دریچه دسترسی مشبک می شود.این اضلاع بلافاصله با ارّه برقی با زاویه ۴۵ درجه گوشه زنی می شود تا پس از اتصال به هم،ساختاری کاملا گونیا پدید آید.برای اتصال این اضلاع به هم نیز از قطعات فلزی به نام کُرنر استفاده می شود که به حالت پِرسی از پشت کار باعث تثبیت ساختار چهارگوشِ فریم دریچه دسترسی مشبک می شود.با توجه به وزنه ای بودنِ ساختار این دریچه دسترسی و نیاز به نشیمن گاهی که درب این دریچه دسترسی در محل خود دارد باید نوع پروفیل ِ فریم این دریچه دسترسی را از مدل پروفیل با سه پری انتخاب نمود که پس از ایجاد ساختار فریم دریچه دسترسی بتوان درب دریچه دسترسی را بر روی آن جانمایی نمود.با اتصال اضلاع چهارگانه ی فریم دریچه دسترسی مشبکِ وزنه ای،باید جای پیچ های نگهدارنده ی فریم دریچه دسترسی را بر روی نمای بیرونی یا داخلیِ فریم دریچه دسترسی ایجاد نمود.این جاپیچ ها که به خزینه پیچ هم معروف هستند توسط یک قالب مخصوص بصورت پِرسی بر روی فریم دریچه دسترسی به تعداد استاندارد ایجاد می شوند تا در زمان نصب بتوانند ساختار دریچه دسترسی را در محل مورد نطر به خوبی حفظ کنند.عرض پروفیل آلومینیومیِ فریم دریچه دسترسی مشبک با دو سایز ۳ و ۵ سانتی قابل کاربرد است.ابعاد فریم دریچه دسترسی مشبک از هرسو به میزان نیم سانت نسبت به قالب فریمِ حفره کوچکتر در نظر گرفته می شود تا به راحتی امکان جانمایی د محل خود را داشته باشد.با اتمام ساخت فریم دریچه دسترسی باید بر روی مراحل ساخت درب دریچه دسترسی مشبکِ وزنه ای تمرکز کنیم.طول و عرض درب دریچه دسترسی متناسب با طول و عرض فریم دریچه دسترسی محایبه و طراحی می شود.از آنجا که مدلِ این دریچه دسترسی وزنه ای می باشد،بادخوری که برای جانماییِ درب بر روی فریم دریچه دسترسی باید در نظر داشت از هرطرف ۲ میل می باشد.برای جلوگیری از هرنوع تاب خوردگی و دفرمه شدنِ ساختار درب دریچه دسترسی مشبک،باید دورتادورِ درب دریچه دسترسی مشبک را یک لبه ی ۲ سانتی ایجاد کنیم تا درب دریچه دسترسی یک حالت کاملا ایستا به خود بگیرد.برای ایجاد حفره های مشبکِ هوا باید یک قسمت از درب دریچه دسترسی را که به محل مکشِ دستگاه فن کویل است را به میزان متناسب برش دهیم و شبکه های لانه زنبوری را در این فضا بر روی درب دریچه دسترسی جانمایی کنیم.برای جلوگیری از تردد حشرات یا گردوخاک از محفطه داخلیِ دریچه دسترسی به سمت بیرون یا بالعکس،می توان از یک توری آلومینیومی استفاده نمود تا به راحتی بتوان این معضل را رفع نمود.ضخامت ورق درب دریچه دسترسی مشبک که از جنس آلومینیوم می باشد در ابعاد معمولی به میزان یک میل و در ابعاد بزرگتر به میزان ۱.۲۵ و حتی ۱.۵ میل هم افزایش می یابد.چون ساختار و عملکردِ این دریچه دسترسی بصورت وزنه ای می باشد،دیگر نیازی به لولا یا قفل برای درب این دریچه دسترسی نیست و تنها نکته ای که باید در کاربرد این دریچه دسترسی که بصورت وزنه ای عمل می کند اینستکه فاصله درب دریچه دسترسی تا دستگاه فن کویل حداقل باید ۱۰ سانتیمتر باشد تا به راحتی بتوان درب دریچه دسترسی را به راحتی باز و بست نمود.با اتمام مراحل ساخت فریم و درب دریچه دسترسی باید نسبت به رنگ آمیزی و پوشش دریچه دسترسی مشبک وزنه ای اقدام شود.این موضوع هم باعث محافظت ساختار دریچه دسترسی در برابر ضربه و صدمات احتمالی می شود و هم باعث زیبایی و تناسب رنگ نمای دریچه دسترسی با رنگ و نمای محیط می شود.به همین منظور از کد رنگ های بسیار شیک و متنوع می توان بهره گرفت تا بهترین هارمونی و تناسب بین پوشش دریچه دسترسی با نمای محیطی پدید آید.جنس رنگی که برای پوشش سطوح دریچه دسترسی استفاده می سود از التروستاتیک است که در کوره پخته می شود.با اتمام عملیات رنگ و خروج دریچه دسترسی مشبکِ وزنه ای از کوره ی رنگ، آنرا با یک کاور مشماییِ ضربه گیر،کاور می کنیم تا در مسیر انتقال به پروژه و محل نصب دچار آسیب نشود.

الف-۸- مراحل ساخت دریچه دسترسی فن کویل مشبک لولایی

این دریچه دسترسی فن کویل دارای درب لولایی می باشد که از طریق قفلِ تعبیه شده بر روی درب آن باز و بسته می شود.دو بخشِ اصلیِ این دریچه دسترسی عبارت از فریم و درب می باشد که بر روی درب این دریچه دسترسی یک دریچه فرعیِ مشبک تعبیه می شود.در واقع شبکه های لانه زنبوریِ این دریچه داخلی که بر روی درب دریچه دسترسی قرار دارد هوای لازم برای سیرکولاسیونِ دستگاه فن کویل را تامین می کند.شروع ساخت این دریچه دسترسی با طراحیِ فریم آن می باشد.این طراحی با سایزینگ چهارچوبه ای که قرار است دریچه دسترسی بر روی آن تعبیه شود آغاز می شود.پس از سایزینگِ حفره ی مربوطه،اضلاع فریم با احتساب نیم سانت بادخور از هر طرف با ارّه برقی برش داده می شوند.برش های اولیه که بصورت صاف می باشد با برش های ۴۵ درجه ترمیم می شود تا در زمان اتصال گوشه های فریم دریچه دسترسی،گوشه های دریچه دسترسی بصورت کاملا گونیا امکان تشکیل یک چهارچوبه ی منظم را داشته باشند.برای اتصال اضلاع فریم دریچه دسترسی به هم از ۴ عدد کُرنر یا گوشه ی فلزی بهره جسته می شود.این کرنرها در پشت هریک از گوشه های فریم در درون قالب قرار گرفته و با یک ضربه که توسط دستگاه پِرسِ اتوماتیک به آنها وارد میشود عملِ اتصال اضلاع فریمِ دریچه دسترسی به هم را به بهترین شکل به انجام می رسانند.با اتصال اضلاع فریم و تشکیل چهارچوبه فریم دریچه دسترسی باید بلافاصله نسبت به ایجاد جای پیچ بر روی نمای بیرونی یا داخلیِ فریم دریچه دسترسی اقدام گردد.این عمل باعث می شود تا بعد از عملیات رنگ به واسطه ایجاد جای پیچ آسیبی به ساختار فریم دریچه دسترسی وارد نشود.با آماده شدن فریم دریچه دسترسی مشبکِ لولایی به مرحله بعد که همان ساخت و الحاق درب دریچه دسترسی مشبک به فریم می باشد وارد می شویم.ابعاد داخلیِ فریم دریچه دسترسی تعیین کننده ی ابعاد دبر دریچه دسترسی می باشد.با توجه به اینکه مدلِ درب این دریچه دسترسی بصورت لولایی می باشد باید علاوه بر دو میل بادخور،در سمتی که لولا نصب خواهد شد به میزان ۴ میل نیز بصورت مازاد برای بادخور در نظر گرفته شود تا درب دریچه دسترسی مشبکِ لولایی هنگام عملکرد به هیچ عنوان به مانعی برخورد نداشته باشد و به راحتی باز و بسته شود.تمامیِ اضلاع درب دریچه دسترسی مشبک به میزان دو سانت بیشتر در نظر گرفته می شود تا پس از خم کاری، درب حالت ایستا و محکم به خود بگیرد.پس از خم کاریِ اضلاعِ درب دریچه دسترسی باید میزان فضایی که قرار است دریچه مشبک بر روی درب دریچه دسترسی اشغال کند را برش می دهیم و دریچه مشبکی را از قبل آماده کردیم بر روی این محل تعبیه و تثبیت می کنیم.ابعاد و سایز این دریچه فرعیِ مشبک به میزان هوایی که دستگاه باید از محیط تغذیه کند بستگی دارد.بدیهی است هرچه میزان هوای لازم از محیط بیشتر باشد،ابعاد این دریچه مشبک بزرگتر می شود.پس از تعبیه دریچه مشبک بر روی درب این دریچه دسترسی باید جای قفل های زیمنس بر روی نقاط مشخص بصورت پِرسی سوراخ گردد که بتوان پس از عملیات رنگ قفل ها را در این محل ها جانمایی نمود.برای اتصال درب به فریم دریچه دسترسی مشبکِ لولایی،از لولای فلزی استفاده می شود.معمولا این لولا در طول درب و فریم دریچه دسترسی تعبیه می شود تا بتواند با بیشترین مقدارِ نگهدارندگی،ایفای نقش کند.پس از ساخت درب و فریم دریچه دسترسی مشبکِ لولایی،وارد مرحله ی رنگ آمیزی دریچه دسترسی می شویم.نوع رنگ پوشش سطوح دریچه دسترسی مشبکِ لولایی از جنس الکتروستاتیک می باشد که در کوره پخته می شود.برای زیبایی و ایجاد نمایی دکوراتیو از کدرنگ های متنوع می توان بهره گرفت.