چهارشنبه 28 شهریور 1397
دریچه شوت زباله

دریچه شوت زباله


دریچه شوت زباله وسیله ای برای ورود ِزباله به شبکه ی کانال شوت زباله می باشددریچه شوت زباله که از جنس استنلس استیل ساخته می شود.
ساختارِ دربِ دریچه شوت زباله به صورت تک لایه و دولایه قابلِ تولید وعرضه می باشد.
در زمینه ی ساخت دریچه شوت زباله باید به نکات زیر رعایت توجه نمود:
نکته اول درمورد دریچه شوت زباله این است که جنسِ استیلی که جهتِ ساختِ دریچه شوت زباله به کار می رود باید هم به لحاظِ ضخامت و هم به لحاظِ خوردگی و زنگ زدگی و هم به لحاظِ ضربه مقاوم باشد.
نکته دوم در مورد دریچه شوت زباله این است که مسیرِ انتقالِ زباله از دریچه شوت زباله به سمت داکت اصلیِ کانال شوت زباله ،الزاماً باید دارای شیبِ مناسب باشد که تخلیه و هدایتِ زباله به داخل کانال شوت زباله به راحتی انجام پذیرد.
نکته سوم در موردِ دریچه شوت زباله این است که ساختارِ دریچه شوت زباله باید کاملاً آب بند باشد که هنگامِ زباله گذاری از ترشحِ شیرآبه ی زباله به بیرون جلوگیری به عمل آید.
نکته چهارم در موردِ دریچه شوت زباله این است که شکل دریچه شوت زباله باید به نوعی باشد که پس از بازشدن ، بصورتِ مخزنِ جاگذاریِ زباله عمل کند و از ارتباط مستقیم با رایزرِ کانال شوت زباله جلوگیری به عمل آید.
نکته پنجم در زمینه ی دریچه شوت زباله این است که دریچه شوت زباله باید طوری طراحی گردد که از ورودِ اجسامِ غیرمتعارف و بزرگ به داخلِ کانال شوت زباله جلوگیری به عمل آید.
دربِ دریچه شوت زباله بصورتِ لولایی به بدنه ی دریچه شوت زباله متصل می شود و بصورتِ خودکار پس از باز شدن، زباله را به سمتِ داخلِ کانال شوت زباله هدایت میکند و خودبخود پس از هدایتِ زباله به داخل شبکه ی کانال شوت زباله ،بسته می شود.
جهتِ کسب اطلاعات بیشتر در موردخرید یا نصبِ دریچه شوت زباله ،با مسول مشاوره و فروش شرکت با شماره های 09121233942 و 66000365-021 تماس حاصل فرمایید.
گالری تصاویر دریچه شوت زباله