چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403
دمپر برقی

دمپر برقی

021-44000365

دمپر برقی وسیله ای است برای کنترل میزانِ هوای عبوری یا انسدادِ جریان هوا دردمپر برقی مسیرِکانال ( کانال گرد اعم از کانال اسپیرال و کانال گرد با درز طولی، و کانال چهارگوش) می باشد.
دمپر برقی بوسیله ی یک موتور برقی که در بدنه ی بیرونیِ دمپر تعبیه می شود عمل می کند.
از دمپر برقی گرد در مسیر کانالهای گرد(مثل کانال اسپیرال و کانال گرد با درز طولی) استفاده می شود و شامل یک حجم استوانه ای شکل می باشد که بوسیله یک تیغه ی مدور که در وسطِ این استوانه تعبیه شده عملِ تنظیمِ میزان هوای عبوری از کانالِ گرد یا کانال اسپیرال را انجام می دهد. از دمپر برقی در کانال اسپیرال یا کانال گرد با درز طولی در دو مقطع از جمله لاینِ اصلیِ کانال وهمچنین پشت دریچه های هوا می توان استفاده نمود.
از دمپر برقی چهارگوش نیز جهت تنظیم هوای عبوری از کانالِ مکعبی استفاده می شود. ساختارِ بدنه ی دمپر برقی چهار گوش بصورتِ یک حجمِ چهارگوش می باشد که در وسطِ آن ، تیغه های موازی قراردارد و این تیغه های موازی بوسیله ی یک محورِ واحد، در جنبِ بدنه ی دمپر که به هم پیوسته می باشند و آن محور نیز بوسیله ی یک موتور برقی در توان های مختلف عمل میکند.
دمپر برقی گرد و چهارگوش معمولا از ورق گالوانیزه ساخته می شود، اما جهت برخی کاربریها از قبیلِ کلینروم،صنایع غذایی و آزمایشگاه ها الزاماً از ورق استیل و یا آلومینیوم استفاده میگردد.

از جمله مباحث مهم که باید در ساخت دمپر برقی مورد دقت قرار داد، تناسب میزان توان موتورِ دمپر برقی با ابعاد، قطر و ساختارِ بدنه دمپر برقی می باشد. 

بطور مثال در دمپرهای گرد، توان موتورِ دمپر برقی ، در قطرهای کوچک به میزان ۲ نیوتن-متر کافی می باشد. اما اگر قطر دمپر برقی از حدِ کم به متوسط ارتقا پیدا کند، لاجرم به موتوری با توانِ بالاتر نیاز می باشد، که در انواع دمپر برقی گرد با قطرهای متوسط، حدوداً توانِ ۴ نیوتن-متر مورد نیاز می باشد. 

لازم به ذکر است هرچه قطر و ضخامتِ ورقِ دمپر برقی گرد، بالاتر می رود توانِ موتور دمپر نیز افزایش می یابد. این توان بنا به قطر دمپر برقی گرد، بین ۸ تا ۱۶ نیوتن-متر نیز می تواند ارتقا یابد. 

موضوع توانِ موتورِ دمپر برقی در دمپرهای چهارگوش نیز به همین منوال صادق می باشد.یعنی لزوماً باید بینِ ابعاد و ضخامتِ دمپر برقی و توانِ موتور، یک تناسبِ منطقی برقرار باشد تا موتور، توانِ چرخش و تثبیتِ تیغه یا تیغه های دمپر را داشته باشد و دمپر بتواند با راندمان بالا به کارِ خود ادامه دهد. 

برای تولید و ساختِ  دمپر برقی چهارگوش، محدودیتی به لحاظِ ابعاد و ضخامتِ ورق، وجود نداشته و این شرکت بر اساسِ سفارشِ کارفرما و بر اساسِ جدول ورقی که استانداردهای لازم رعایت شده باشد، اقدام به ساخت دمپر برقی می نماید. 

بدیهی است که ضخامت و طرحِ دمپر برقی در ابعاد بزرگ شاملِ اسلوبی است که هنگام ساخت دمپر باید حتما رعایت نمود. 

در مورد دمپر برقی گرد نیز محدودیتی برای ساخت دمپر وجود ندارد. با توجه به اینکه عموماً قطر دمپرهای گرد بصورت استاندارد(مثلِ ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۲۵ ۳۰ ۳۵ ۴۰۴۵ و....) می باشد، اما این شرکت مفتخر است حتی در موردِ سفارشاتِ غیراستاندارد نیز خدمات ارایه کند و بر اساس سفارش مشتری، دمپر برقی را با هر نوع ورق، هر میزان ضخامت و هر مقدار قطر، تولید و به کارفرما تحویل نماید. 

دمپر برقی شامل انواع مختلف به شرح ذیل می باشد: 

دمپر برقی چهارگوش

الف- دمپر برقی موازی:

این دمپر بصورت چهارگوش در ابعاد مختلف از ورق گالوانیزه به ضخامت یک میل تولید می شود،. تیغه های این دمپر در یک جهت و بصورت موازی، بوسیله ی یک محورِ فرمان دهنده که به موتور دمپر وصل می باشد، همزمان با عملکردِ موتور، شروع به عمل می کند.در این نوع دمپر تمام پرّه ها در یک سو و بطور موازی باز و بسته می شوند و علتِ نامگذاریِ این نوع دمپر نیز بنام دمپر برقی موازی همین موضوع می باشد. 

درصورتیکه ابعاد دمپر خیلی بزرگ باشد، در وسطِ دمپر یک ستون یا قید ایجاد می شود و در این موارد تیغه های دمپر به دو دسته تقسیم شده و الزماً باید از دو موتور برقی در دو طرفِ ارتفاعِ دمپر استفاده نمود. 

در اینجا لازم به ذکر است عملکردِ موتورهای دمپر به دوصورتِ (ON OFF ) و تدریچی می باشد.  

در مدلی که موتور دمپر برقی، بصورتِ ON   و OFF  عمل می کند، تیغه های دمپر فقط می توانند کاملا باز یا کاملا بسته شوند.  

اما در مدلی که موتور دمپر برقی، بصورت تدریجی عمل می کند، تیغه های دمپر می توانند در هر زاویه ای که مدِ نظرِ کاربر می باشد،تنظیم و مورد بهره برداری قرار گیرند(یعنی با استفاده از موتور تدریجی، می توان میزان و فشارِ هوای عبوری از داکتِ هوا را کاملا تنظیم نمود). 

محل جانماییِ موتور دمپر در دمپر برقی موازی، در یک یا دوسوی ارتفاع دمپر می باشد که بوسیله یک شَفت، فرمانِ باز، نیمه باز یا بسته شدنِ دمپر را به دمپر صادر می کند و به این ترتیب دمپر شروع به عملکرد می کند. 

دمپر برقی موازی عموما در بین کانال هوا برای تنظیم یا انسداد فشار هوا ، تعبیه می گردد. 

از کاربردهای دیگرِ دمپر برقی موازی استفاده از آن در دیوارِ جانبیِ اتاق ژنراتور و همچنین جلوی دستگاههای هواساز می باشد.


دمپر برقی چهارگوشِ ۷ و ۸

این دمپر نیز از دارای ساختاریِ شبیه به دمپر برقی موازی است با این تفاوت که دامنه ی چرخشِ تیغه های دمپر یکی در میان معکوس عمل کرده و پره های دمپر بصورتِ ۷ و ۸ نسبت به هم باز یا بسته می شوند. 

تفاوت مراحل ساخت این دمپر با دمپر برقی موازی، به محورِ اصلی دمپر که در دیواره ی بیرونیِ تعبیه شده برمی گردد. 

دمپر برقی ۷و۸ نیز عموماً از ورق گالوانیزه به ضخامت یک میل ساخته می شود، اما لازم به ذکر است بنا به ضرورتِ کاربرد، می توان این نوع دمپر برقی را از پروفیل آلومینیوم یا ورق استیل برای کاربردهایی مثل اتاق های تمیز یا صنایع غذایی، تولید نمود. 

توان موتور برقیِ این دمپر نیز بنا به ابعاد و میزان هوای عبوری از دمپر از ۲ نیوتن شروع می شود. دمپرهای کوچک با توانِ ۲ و ۴ نیوتن-متر و دمپرهای متوسط دارای توان ۸ نیوتن-متر و دمپرهای بزرگ دارای توان ۱۶ نیوتن -متر می باشند. 

موتور دمپر برقی موازی نیز به دو صورت صرفاً باز و بسته شونده یا با عملکردِ تدریجی کار می کنند. 

ضخامت ورق گالوانیزه ی دمپر برقی در ابعاد کوچک و متوسط در حدِ یک میلیمتر و در ابعاد بزرگ به ضخامت ۱.۲۵ میلیمتر هم می رسد. 

دمپر برقی چهارگوش موازی، در جلوی دستگاههای هواساز، اتاقهای ژنراتور، بین لاین های اصلیِ کانال هوا در مجاریِ ورود هوا می باشد. 

دمپر برقی ضد حریق چهارگوش 

دمپر ضد حریق چهارگوش عموماً به دوصورتِ برقی و فیوز دار تولید و عرضه می شود. دمپر برقی ضد حریق بوسیله یک موتور دمپر که با یک سنسور دود، فعال می شود،شروع به عملکرد می کند و مجرای دمپر را مسدود می کند. 

دمپر برقی ضد حریق از ورق گالوانیزه به ضخامت یک میل با توانها متعیر و ابعاد متنوع بصورت سفارشی تولید وعرضه می گردد. 

دمپر برقی هوابُر 

ساختار دمپر برقی هوابر داری یک فریمِ دوقابه و یک صفحه منحنیِ هوابر  در داخلِ فریمِ دمپر می باشد که این تیعه ی منحنی بصورت یکپارچه و واحد با عملکردِ خود مسیر عبور هوا را بصورت بُرشی، مسدود می کند. 

صفحه منحنیِ برشِ هوا، در ابعاد بزرگ بصورت دوجداره(حجمی)و در ابعاد کوچک بصورت تک جداره (سطحی)، ساخته می شود. 

دمپر برقی هوابر بوسیله یک محورِ متصل به موتور دمپر، شروع به عملکرد میکند.  

ضخامت ورق گالوانیزه برای ساخت این دمپر، یک میلی متر می باشد. 

کلمات مرتبط:

دمپر اتوماتیک

دمپر هوا

دمپر موتوری

عکس مرتبط
برای مشاهده عکس های مرتبط با دمپر بین کانالی در ابعاد بزرگ بر روی آنها کلیک نمایید.
 
دمپر ضد حریق(fire damper)
دمپر ضد حریق(fire damper)
 دمپر پشت دریچه گرد
 دمپر مدل موازی  دمپر ۷و۸
 دریچه هوا بُر  دمپر بادی
گالری تصاویر دمپر برقی
گالری تصاویر دمپر بین کانالی
دمپر برقی اطلاعات تکمیلی

دمپر برقی یک قطعه الکترونیکی است که برای کاهش ولتاژ و جریان در مدارهای برقی استفاده می‌شود. دمپر برقی در موارد مختلفی مانند صنعت، خودرو‌ها، سیستم‌های رادار، سیستم‌های کنترل ترافیک و زمین‌لرزه‌شناسی استفاده می‌شود. در این مقاله به بررسی نحوه کار دمپر برقی، انواع دمپر برقی و کاربردهای آن می‌پردازیم.

نحوه کار دمپر برقیدمپر برقی از یک رزیستور و یک بوبین تشکیل شده است. ولتاژ ورودی به دمپر برقی از محدوده ای ورودی مشخصی تشکیل شده است. ولتاژ ورودی می‌تواند مبتنی بر پالسهای الکتریکی و یا امواج برقی باشد. در هر دو حالت اگر ولتاژ ورودی بیشتر از مقدار مشخص شده باشد، رزیستور جریان بیشتری را به بوبین می‌فرستد که در نتیجه جریان نسبت به ولتاژ کاهش می‌یابد.در واقع، دمپر برقی با استفاده از اینجا کاهش جریان، ولتاژ از نقطه آن را کاهش می‌دهد. این مفهوم به عنوان کاهش توان وارد شده به مدار نیز معروف است.بنابراین دمپر برقی را به کاهش ولتاژ و جریان در مدارهای برقی می‌توان استفاده کرد.

انواع دمپر برقی

1. قطعات صفرقطعات صفر نوعی از دمپر برقی هستند که برای جلوگیری از برخورد امواج باطله در سیستم های تلفن و سیستم های رادیویی به کار می‌روند. قطعات صفر به علت تکانه های نبود آرامش در نوار فرکانسی بین 0 و 30 مگاهرتز را به حداقل می‌رسانند.

2. دمپر برقی شبه فعالدمپر برقی شبه‌فعال زمانی استفاده می شود که کوپل میانی در یک خط انتقال بین دو خط به صورت یک تبدیل کننده از خط به خط در نظر گرفته شده است.کوپل میانی ابزاری برای اتصال بین کابل ترانسمیتر و کابل لینک راه دور در یک شبکه TCP / IP است.

3. دمپر کاتادینامیکیدمپر کاتادینامیکی در مدارات برقی با شمارنده GFB_2 به عنوان یک قطعه شبه پیوسته استفاده می‌شود. برای کنترل خروج شمارنده و کاهش ثبات برای GATE، از دمپر کاتادینامیکی استفاده می‌شود.

4. دمپر الکترواپتیکدمپر الکترواپتیک نوعی دمپر برقی است که برای کاهش جریان در مدارهای برقی تحت نور استفاده می‌شود. در این نوع دمپر، نور به عنوان پایه استفاده می‌شود تا جریان را کم کند.

کاربردهای دمپر برقی

1. زمین‌لرزه‌شناسیدمپر برقی برای جلوگیری از دخالت شوک آنالوگی الکترونیکی برای پردازش سیگنال های زمین لرزه به کار می‌رود.

2. تولید خودرودمپر برقی در موتور خودروها به عنوان قطعه‌ای که جریان ولتاژ را کاهش می‌دهد، مسئول کنترل و حفاظت از امکان خرابکاری و قطعی موتور می‌باشد.

3. صنعتدمپر برقی در بسیاری از سیستم‌های صنعتی کاربرد دارد. علاوه بر این، دمپر برای کاهش نویز الکتریکی و جریان در سیستم‌های خودرویی و مدار الکترونیکی استفاده می‌شود.

4. سیستم‌های راداردمپر برقی برای کاهش نویز الکترومغناطیسی در سیستم‌های رادار به کار می‌رود.

5. سیستم‌های کنترل ترافیکدمپر برقی در سیستم‌های کنترل ترافیک برای کاهش نویز الکترومغناطیسی به کار می‌رود.نتیجه گیریدمپر برقی یک قطعه الکترونیکی است که در بسیاری از سیستم‌ها و مدارهای برقی کاربرد دارد. این قطعه برای کاهش جریان و ولتاژ در مدارهای برقی به کار می‌رود و در صنایع مختلفی مانند خودرو سازی، رادار، زمین لرزه شناسی و کنترل ترافیک استفاده می‌شود. برای استفاده مناسب از دمپر برقی، باید نوع مناسب برای مورد استفاده شما را انتخاب کنید.