چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403
دمپر هوا

دمپر هوا

021-44000365

دمپرِ هوا دریچه ای ست در داخلِ کانالِ هوا متشکل از صفحه ی http://www.tfduct.com/files/editor/images/Products-Gallery/air-damper/the-air-damper-06.jpg واحد یا پرّه های موازی که باعثِ انسداد یا تنظیمِ میزانِ هوای عبوری از کانالِ هوا میگردد. اگر بخواهیم شبکه ای از لاینِ کانال هوا را که نیاز به مصرفِ هوا در اتاقهای مربوطه را ندارد مسدود کنیم از دمپر هوا استفاده میکنیم. این نوع دمپر قابلیتِ تنظیمِ دستی و تنظیم خودکار را دارد که دمپرِ دستی بوسیله یک اهرم دستی که در بدنه ی بیرونی دمپر تعبیه شده کنترل و بکار گرفته میشود و دمپر خودکار نیز با استفاده از موتور الکتریکی جهت تنظیم هوا توسط سیستمِ مرکزی و یا اتوماسیونِ ساختمان کنترل میشود. دمپر هوا به دو شکل چهارگوش و دایره ای تولید و عرضه میگردد.

دمپر هوا عموماً به دوصورتِ گِرد و چهارگوش، متناسب با مقطعِ داکت یا مجرای هوای عبوری از کانال با ابعاد و قطرها و ضخامت های گوناگون ساخته می شود. 

دمپر هوا در کل با دو کاربردِ دستی(مکانیکی) و برقی(الکترومکانیکال) تولید و عرضه می گردد.  

دسته ی کنترلِ دمپر هوا که با دست عمل می کند ،بدون نیاز به انرژی الکتریکی و بصورتِ کاملاً دستی عمل می کند و هوای عبوری از دمپر هوا را کنترل و یا مسدود می کند. 

دسته ی کنترلِ دمپر هوا که بصورت برقی عمل می کند، مستقیماً با انرژیِ الکتریکی و به دو صورتِ ON و OFFیا بصورتِ فنری و تدریجی در حالت باز، بسته و یا نیمه باز قرار درآمده و عبورِ هوا از دمپر هوا را کنترل میکند. 

با توجه به هزینه ی جداگانه که جهت موتورِ برقی در دمپر هوا انجام می شود قیمت دمپر هوا با موتور برقی بطور ملموسی بالاتر از قیمت دمپر هوا با دسته دمپر دستی می باشد. 

همانطور که گفته شد دمپر هوا به دو صورت گرد و چهارگوش قابل ساخت و عرضه می باشد که به تفصیل به شرحِ خصوصیات دمپر هوا می پردازیم: 

انواع دمپر هوا ی چهارگوش

۱-دمپر هوا ی تیغه موازی:

دمپر هوا ی تیغه موازی بیشترین کاربرد را در بین انوای دمپر هوا ی بین کانالی دارد. 

بدنه بیرونیِ دمپر هوا ی تیغه موازی، دارای یک قابِ حجم دار به عمق ۱۵ سانت و یک فریمِ دوطرفه به عرض ۳ سانتیمتر می باشد. 

با توجه به عرضِ تیغه های دمپر هوا که در یک مدار، بصورت همزمان چرخیده و باز و بسته می شوند وجودِ عمقِ ۱۵ سانتی در حجمِ بدنه ی دمپر هوا الزامی می باشد تا هنگام چرخشِ تیغه های دمپر هوا خللی در عملکردِ دمپر هوا ایجاد نشده و تیغه های دمپر هوا در مدارِ مطمئنِ خود، باز و بسته می شوند. 

در ابعاد معمولی، دمپر هوا ی تیغه موازی از ورق گالوانیزه به ضخامت یک میلیمتر ساخته می شود، که این ضخامت ورق، متناسب با افزایشِ ابعاد دمپر هوا ی تیغه موازی، تا صخامتِ ۱.۲۵ میلیمتر قابلِ افزایش است. 

در اینجا لازم به ذکر است که در حالت عادی، دمپر هوا ی تیغه موازی، از طریق یک محورِ ثابت که در جنب دمپر هوا تعبیه می شود تثبیت و کنترل می شود، اما اگر ابعاد این دمپر هوا از ابعادِ نرمال بیشتر باشد الزاما باید از قیدها یا ستون های نگهدارنده در موازاتِ ارتفاعِ دمپر هوا بهره گرفت تا طول تیغه های دمپر هوا بیش از اندازه، طویل نگردد و تیغه های موازیِ دمپر هوا تاب برنداشته و تیعه های دمپر هوا در برابرِ فشارهوا مقاومتِ کافی داشته و کاراییِ دمپر هوا بصورتِ کامل حفظ گردد. 

عرضِ ۳ سانتیِ فریمِ قابِ دمپر هوا که در دوطرفِ حجمِ بدنه ی دمپر هوا قرار دارد باعث می شود سطوح اتصال با فلنچ های کانال هوا بصورت همسان چِفت شود و قابلیتِ اتصالِ دمپر هوا به کانال هوا به راحتی ایجاد شود. 

از کاربردهای دیگرِ دمپر هوا ی تیغه موازی، استفاده آن برای تامین هوای آزادِ اتاق های ژنراتور و همچنین تنطیمِ هوای رفت و برگشتِ دستگاههای هواساز ، دمنده و مکنده می باشد. 

در واقع موتورِ برقی دمپر هوا ی تیغه موازی که جهت تامین هوای اتاق ژنراتور استفاده می شود، بوسیله یک جعبه فرمانِ اتوماتیک، به برقِ ژنراتور متصل می شود و همزمان با شروعِ کارکردِ ژنراتور، موتور برقیِ دمپر هوا نیز بطور اتوماتیک فرمانِ باز یا بسته شدن را به دمپر هوا می دهد. 

دمپر هوا ی تیغه موازی را هم می توان از ورق گالوانیزه و هم از پروفیلِ آلومینیوم تولید نمود. 

۲- دمپر هوا ی ۷ و۸  :

دمپر هوای ۷و۸ نیز دارای ساختاری مشابه با دمپر هوا ی تیغه موازی می باشد و تنها تفاوتِ این دمپر هوا با دمپر هوا ی تیغه موازی، عملکردِ تیغه های این دمپر می باشد. 

در واقع مدلِ قاب و فریمِ دمپر هوا ی ۷و۸ با دمپر هوا ی تیغه موازی یکسان می باشد و مونتازِ تیغه های دمپر ۷و۸ یکی در میان بصورت معکوس عمل می کند و حالت ۷و۸ به عملکردِ دمپر هوا می دهد. 

دمپر هوا ی ۷و۸ هم از جنس ورق گالوانیزه و هم از پروفیل آلومینیوم تولید می شود. 

از دمپر هوا ی ۷و۸ عموماً در میان مسیرهوای کانال هوا و دهانه ی دستگاههای هواساز در پروژه های صنعتی،تجاری،مسکونی،بیمارستانی و... استفاده می شود. 

۳- دمپر هوا بُر:

دمپر هوا بُر یک نمونه دیگر از انواعِ دمپر هوا می باشد که با جانماییِ آن در مسیرِ کانال هوا، هوای عبوری بصورت بُرشی مسدود می گردد و به لحاظ عملکرد، تفاوت محسوسی با دمپر هوا ی تیغه موازی و دمپر هوا ی ۷و۸ دارد. در واقع در مورد دیگر دمپرها می توان گفت با عملکرد یک شبکه از تیغه های موازی و هفت و هشتی، دمپر هوا شروع به عمل می کند ولی در دمپر هوا بُر یک صفحه ی حجم دارِ نیم هلالی که کل مساحتِ داخلیِ  قابِ دمپر هوا را اِشغال می کند باعث انسداد یا تنظیم هوای عبوری از دمپر هوا بُر می شود. 

همانطور که بیان شد در دمپر هوا بُر یک حجمِ نیم هلالی که عرضِ آن با عرضِ داخلیِ دمپر هوا بُر و ارتفاع آن نیز با ارتفاعِ داخلیِ دمپر هوا بُر یکسان است، باعثِ عملکردِ دمپر هوا بُر می شود. 

ساختارِ بدنه، قاب و فریمِ بیرونیِ دمپر هوا بُر کاملا شبیه به دیگر دمپرهای هوا ی چهارگوش، می باشد. 

جنس قاب بیرونی و بدنه داخلیِ دمپر هوا بُر از ورق گالوانیزه به ضخامت یک میلیمتر می باشد. 

دمپر هوا بُر را هم می توان بصورت دسته دمپر دستی و هم بصورت دسته دمپر برقی فعال و کنترل نمود.بدیهی است قیمت دمپر هوا ی هوابُر با دسته دمپر برقی اختلافِ قابلِ ملاحظه ای با قیمت دمپر هوای هوا بُر با دسته دمپرِ دستی دارد. 

۴- دمپر ضد حریق(fire damper)

دمپر ضد حریق برای انسداد مسیر حریق در داکت کانال هوا مورد استفاده قرار می گیرد و در واقع از رسیدنِ اکسیژن به حریق و انتشارِ شعله های آتش ممانعت به عمل آورده و از انتشار حریق در طبقات یا بخش های مختلف ساختمان به صورتِ ویژه جلوگیری می کند. 

ساختارِ ظاهریِ قاب و تیغه های دمپر ضدحریق مشابه با دمپر هوا ی تیغه موازی می باشد با این تفاوت که کلیه ی تیغه های دمپر ضدحریق بوسیله یک فنر و ضامنِ قوی که به فیوزِ حرارتی متصل می باشد و همزمان با عملکردِ فیوز، ضامنِ فنر آزاد شده و دستورِ انسدادِ دمپر ضدحریق صادر می شود. 

دمپر ضدحریق از ورق گالوانیزه به ضخامت یک میلیمتر و در ابعادِ متفاوت، متناسب با داکتِ کانال هوا ساخته و در مسیر کانال تعبیه می گردد. 

نکته ی قابل ذکر و یادآوری در مورد دمپر ضدحریق این موضوع می باشد که دمپر ضد حریق را می توان بصورتِ برقی و با کنترلِ جعبه فرمانی که به سنسورِ دود و حرارت مجهز می باشد فعال نمود. 

۵- دمپر بادی(بالانس دمپر یا دمپر شاطری):

دمپر بادی همانطور که از نامش پیداست در پشت فن قرار می گیرد و با نیرو و فشار هوای خروجی از پشتِ فن، فعال و با خاموش شدنِ فن، مسیرِ خروجِ هوا مسدود می شود. 

ساختارِ ظاهریِ دمپر بادی دارای یک قاب با فریمِ یک طرفه می باشد که حجمِ قابِ دمپر در میان دیوار و پشت فن قرار می گیرد و توسطِ فریمِ بیرونی به دیوار تثبیت می شود. 

با توجه به عملکردِ دمپر بادی با نیرویِ فشارهوای خروجی ازپشت فن، استفاده از تیغه های سبک(ترجیحاً از ورق آلومینیوم) ضروری می باشد. 

جنس قاب و فریمِ دمپر بادی از ورق گالوانیزه به ضخامت یک میلیمتر و جنس تیغه های دمپر از جنس ورق الومینیوم می باشد که این تیغه های آلومینیومیِ دمپر بادی بوسیله یک محورِ ثابت که به تمام تیغه ها متصل است بصورت همزمان با کارکردِ فن شروع به بازشدن می کنند. 

این نوع عملکردِ دمپر بادی که با کارکرد فن باز و با خاموش شدنِ فن بسته می شود، باعث می شود اولاً در تابستان و زمستان از خروج هوای سرد و گرم و در نهایت از افت انرژیِ محیط جلوگیری شود و ثانیاً در زمان خاموش بودنِ فن از ورودِ پرندگان و حیوانات و حشراتِ موذی ممانعت به عمل آید. ضخامت ورق گالوانیزه ی مصرفی در قابِ بیرونیِ دمپر بادی معمولاً یک میلیمتر می باشد. 

انواع دمپر هوا ی گِرد

۱-دمپر هوا ی گردِ بین کانالی:

دمپر هوا ی گردِ بین کانالی برای تنطیم یا انسداد هوای عبوری از داکت هوای گرد، ساخته و بکار گرفته می شود. 

دمپر هوا ی گرد عمدتاً از ورق گالوانیزه با ضخامت یک میلیمتر و در قطرهای مختلف به دو صورتِ کنترلِ دستی و برقی تولید و عرضه می گردد. 

بدنه بیرونیِ دمپر هوا ی گرد از یک استوانه با دسته دمپرِ دستی یا برقی و قسمت داخلیِ دمپر هوا ی گرد از یک تیغه ی گردِ که با یک محور از داخل به دسته دمپر در بیرون متصل است تشکیل یافته است. 

ضخامتِ ورقِ دمپر هوا ی گرد معمولا یک میلیمتر می باشد اما با توجه به میزانِ قطرِ دمپر هوا ، این ضخامت قابلِ افزایش است. 

از دمپر هوا ی گرد برای کنترل یا انسدادِ مسیر هوای دستگاههای دمنده و مکنده بطور معمول استفاده می گردد، اما در بعضی موارد از دمپر هوا ی گرد،برای انسدادِ یک مسیرِ موازی از چند رشته لوله دودکش نیز استفاده می گردد. ضخامت این دمپر گرد برای استفاده در مسیرِ دودکش ها باید از حدمعمول بیشتر باشد تا در برابرِ حرارت و گرما مقاومت لازم را دارا باشد. ضمن استفاده از ورق ضخیم برای دمپر گردِ دودکش باید از یک لایه عایق حرارتی و یک لایه کاورِ گالوانیزه روی عایق حرارتی استفاده نمود تا از نفوذِ حرارت به دسته و بدنه ی دمپر جلوگیری بعمل آمده و از استهلاکِ زودرسِ دمپر دودکش جلوگیری بعمل اید. 

دمپر هوا ی گردِ بین کانالی هم بصورت گرد به کرد ساخته شود که ساختارِ این دمپر هوا بصورتِ تمام گرد می باشد، اما اگر بخواهیم دمپر هوا ی چهار گوش را در میانِ کانال گرد تعبیه کنیم باید هردوطرفِ دمپر هو ای چهارگوش را با دو تبدیلِ گرد مجهز وسپس دمپر را به کانال هوای گرد متصل کنیم. 

۲- دمپر گرد ضدحریق:

دمپر گرد ضدحریق نیز دارای مکانیسمی شبیه به دمپر ضدحریقِ چهارگوش می باشد.دمپر ضدحریق گرد به لحاظ ظاهری بسیار شبیه به دمپر هوا ی گردِ بین کانالی می باشد با این تفاوت که به جای کنترلِ دمپر بوسیله دسته دمپر، بوسیله ی آزاد شدنِ ضامنی که به یک فیوزِ حرارتی متصل است فعال شده و تیغه گردِ دمپر ضدحریق  بصورت جهشی در داخلِ استوانه ی دمپر از زاویه صفر درجه به زاویه نود درجه تغییر وضعیت داده و مسیرِ هوای دمپرِ ضدحریق را مسدود می کند. 

لازم به ذکر است دمپر ضدحریق علاوه بر حالتِ فیوز حرارتی، بوسیله ی یک دسته دمپرِ برقی که به یک سنسور دود و حرارت متصل است می تواند فعال شده و مسیر عبورهوای دمپر مسدود شود. 

۳- دمپر هوا ی گردِ پشت دریچه:

برای کنترلِ میزان هوای خروجی از دریچه گرد در دهانه های انشعاب هوا در محیط، از دمپر پروانه ای در پشت دریچه های گرد استفاده می شود. دمپر هوا ی گردِ پروانه ای. از یک حجمِ استوانه ای که عمدتاً از جنس ورق گالوانیزه یا بطورِ ویژه از جنس استیل برای اتاق های تمیز، می باشد ساخته می شود. 

روی این حجمِ استوانه ای، محوری به مرکزیتِ قطر استوانه قرار دارد که بوسییله پیچ های برنجی دو باله ی پروانه ای شکلِ دمپر پروانه ای را کنترل و باز و بسته می کند. 

علتِ نامگذاریِ این دمپر به نامِ دمپر هوا ی گردِ پروانه ای نیز این است که هنگام باز بودنِ باله های این دمپر ، شکلِ ظاهریِ این دمپر بسیار شبیه به باله های پروانه می باشد. 

دمپر هوا ی گردِ پروانه ای مستقیماً در محلِ نشیمنِِ پشتِ دریچه گرد، پیچ شده و بصورت یک قطعه ی ترکیبیِ واحد در داخلِ دهانه ی گردِ انشعاب هوا تعبیه و وظیفه تنظیمِ مقدار و فشارِ هوای خروجی از دریچه گرد را به عهده میگیرد. 

چرا دمپر هوا :

۱-با توجه به ابعاد دمپر هوا ،ضخامت ورقِ مورد نیاز برای ساخت دمپر هوا تعیین می گردد. طبیعی است که در ابعاد متعارف ضخامت یک میلیمتر برای ورقِ تیغه های دمپر هوا کافی به نظر برسد، اما در ابعاد بزرگ حتماً باید از ورق با ضخامت بالاتر استفاده نمود. 

البته در ابعاد بزرگ، بنا به الزاماتِ فنی باید در آکسِ طولِ دمپر هوا ،"قید" یا "پُل" تعبیه نمود، تا طولِ تیغه های دمپر از مقدار استاندارد خارج نشود و در اثر فشار هوا دچار تاب خوردگی و انحنا نشود. 

این موضوع و ابعادِ بزرگ در ساختار دمپر هوا ،در دمپرهایی که برای اتاقهای ژنراتور بیشتر به چشم می خورد. 

بطور کلی نتیجه مهمی که از این موضوع می توان گرفت این مطلب است که ضخامت ورقِ دمپر هوا رابطه مستقیم با ابعادِ مربوط به طول و عرض دمپر هوا دارد و بطور کلی باید به این مطلب اذعان نمود که ضخامت تیغه های دمپر هوا باید در برابرِ فشارِهوای عبوری از دمپردهوا ، تحملِ لازم را در برابرِ تاب خوردگی داشته باشد، زیرا با توجه به اتصالِ همزمانِ تمامِ تیغه ها به وسیله یک استرکچرِ واحد به هم و ساختارِ شبکه ایِ تیغه های دمپر هوا، اگر احیانا یکی از تیغه های دمپر هوا تاب بردارد ، کلِ شبکه دمپر هوا دچار مشکل و اختلال می گردد.

۲-از جمله اطلاعات تکمیلی در مورد دمپر هوا می توان به طول دمپر هوا اشاره نمود.با توجه به اِشغالِ عرضِ تیغه های دمپر در ساختار دمپر هوا ، باید عرضِ حجمِ بدنه دمپر هوا به اندازه ای باشد که در زمان عملکردِ دمپر هوا، تیغه ها از بدنه ی دمپر بیرون نزده و از محدوده دمپر خارج نشود. 

۳- ساختارِ دمپر بین کانالیِ چهارگوش در دوسوی دمپر هوا به صورتی می باشد که از هردوطرف یک لبه سه سانتی به عنوان فریم، موجبِ اتصال دمپر هوا به فلنچِ کانال های چهارگوش می شود.عرض این لبه حداقل سه سانتیمتر می باشد و در واقع این لبه، نقشِ فلنچ را برای دمپر هوا ایفا می کند. در اینجا لازم به ذکر است که در زمان اتصالِ دو طرفِ دمپر هوا به کانال های هوا، حتما باید عملیاتِ درزبندی و هوابندی با استفاده از نوارهای درزگیرِ الاستومری به دقت صورت پذیرد تا راندمانِ کار به حداکثر برسد. 

لبه های فریمِ دمپر هوا بر اساسِ سوراخ فلنچ های کانال علامتگذاری شده و سپس محل های علامتگذاری شده سوراخ و آماده اتصال به کانال هوا می شوند. 

در اینجا لازم به ذکر است جهتِ اطمینان از ثباتِ محلِ نصب دمپر هوا ،معمولا برای نگهداریِ دمپر هوا در محل مشخصِ خودش، بصورت مجزا برای خودِ دمپر هوا از یک ساپورت ویژه استفاده می شود تا از هرگونه لرزش ، سروصدا جلوگیری بعمل آید.

انواع دمپر هوا ی برقی

دمپر هوا ی برقیِ گرد:

این نوع دمپر همانگونه که از نامش پیداست دارای مقطع گرد می باشد و بوسیله یک موتور دمپر برقی که در سطح بیرونیِ دمپر هوا نصب می شود میزان هوای عبوری از مسیر کانال گرد را تنطیم و یا مسدود می نماید. 

دمپر هوای گرد معمولا در سایزهای استاندارد مثل ۱۰- ۱۵- ۲۰ – ۲۵ – ۳۰ – ۳۵ – ۴۰ و... تولید و عرضه می گردد، اما شرکت تهویه فراز مفتخر است بنا به قطرهای سفارش شده(حتی قطرهای غیراستاندارد) دمپر هوا ی گرد را تولید و به کارفرما تحویل نماید. 

میزان توانِ موتور دمپر، به عواملی چون قطر دمپر،ضخامت ورق دمپر ارتباط مستقیم دارد. بطور مثال برای قطرهای کوچک از موتور دمپر با توانِ ۲ نیوتن-متر و برای قطرهای متوسط از موتور با توانِ ۴ نیوتن-متر و برای دمپرهای قطور از موتور دمپر با توان های ۸ نیوتن-متر به بالا استفاده می گردد. 

دمپر هوای برقی هم با ورق گالوانیزه، هم با ورق روغنی و هم با ورق سیاه امکان تولید دارد. 

البته دمپرهایی که با ورق گالوانیزه تولید می شود نیازی به پوششِ مازاد نیست اما در دمپرهایی که از ورق روغنی یا سیاه تولید می شوند این امکان وجود دارد که جهت پوشش سطحِ دمپر از رنگ کوره ای بصورت پودری استاتیک استفاده نمود. 

دمپر هوا ی برقیِ گرد برای مصارفی چون تنظیم هوای عبوری از کانال گردِ هوا و همچنین تنطیم و انسدادِ یک یا چند لاین از دودکش های موازیِ موتورخانه و یا در مسیر عبورِ آلاینده ها، ذرات، مواد، پودر وغبار در هنگام مکش استفاده می گردد. 

موتور دمپر هوا ی برقی به دو صورتِ باز-بسته(ON - OFF )   و یا فنردار و تدریجی عمل می کند. 

در دمپرهایی که موتور بصورتِ OFF-ON عمل میکند تیغه دمپر یا صرفاً باز می شود یا صرفاً بسته می شود، اما در دمپرهایی که موتور دمپر بصورت فنردار و تدریجی عمل می کند تیغه دمپر در هر حالتی که مورد نیاز باشد قرار می گیرد و اصطلاحاً در این حالت به غیر از انسدادِ کامل مسیر هوا، قابلیتِ تنظیم هوای عبوری، به میزان لازم نیز وجود دارد. 

موتور دمپر هوا در دمپرهایی که آیتم حرارت در بدنه تاثیرِ مستقیم ندارد بصورت مستقیم می تواند به بدنه دمپر هوا ی گرد متصل گشته و عمل نماید، اما در مواردی که در دمپر در مسیرهایی قرار می گیرد که حرارت بدنه، دمپر را تحت تاثیر قرار می دهد، لزوماً باید از لایه های عایق حرارتی و کاورِ دمپر استفاده نمود و تا حدِ امکان طولِ شفتِ دمپر را از حدِ معمولی بلندتر در نظر گرفت که موتور دمپر بیشترین فاصله را از سطحِ اصلیِ دمپر هوا پیدا کند تا موتور دمپر از هرگونه آسیب در امان بماند. 

درصورتیکه دمپر هوا ی برقیِ گرد دارای قطر متعارف و کمی باشد می توان آنرا بصورت فیتینگی(اُورلپ) به قطعاتِدقبلی و بعدی متصل نمود، اما اگر قطر دمپر هوای گرد بزرگ باشد باید از فلنچ برای اتصال دمپر به امتدادِ لاینِ اصلی کانال هوا استفاده نمود. 

دمپرهوا ی برقی چهارگوش

الف - دمپر هوا ی برقی موازی:

ساختار این دمپر از ورق گالوانیزه به ضخامت تشکیل یافته که با بزرگتر شدنِ ابعادِ دمپر، به تناسبِ ابعاد، ضخامت ورق دمپر هوا نیز افزایش می یابد. 

دمپر هوای برقیِ موازی بوسیله یک شفت که به موتور دمپر متصل می شود عملیاتِ باز و بسته شدنِ پرّه های دمپر را به انجام می رساند. 

این دمپر را به این علت موازی می نامند که تمام پره های دمپر، تحت فرمانِ محورِ مرکزی، بصورتِ همسان، در یک جهت و بصورتِ کاملا موازی با سرعتِ مساوی باز و بسته یا تنظیم می شوند. 

دمپر هوای برقیِ چهارگوشِ موازی،عموماً بصورت بین کانالی در مسیر هوای کانال، موردِ کاربرد دارند، اما بصورت خاص برای تخلیه هوای اتاق ژنراتور و ورود هوای آزاد به اتاق ژنراتور نیز مورد مصرف قرار می گیرد و طریقه عملکردِ این دمپر برای اتاق ژنراتور نیز به این صورت می باشد که سیم های برقِ موتور دمپر به یک جعبه فرمانِ مرکزی متصل می شود که همزمان با شروع به کارِ ژنراتور، برقِ در موتور دمپر جریان پیدا می کند و تیغه های دمپر بصورت اتوماتیک باز و این کار باعث تخلیه دودِ ژنراتور از محوطه می گردد. 

از جمله کاربردهای دیگرِ دمپر هوای برقی موازی، در جلوی دستگاههای هواساز می باشد که بوسیله آن می توان میزان هوای ورودی از دستگاه هواساز به مبدا کانال از همان ابتدا کنترل می گردد. 

در صورتیکه ابعاد دمپر هوای برقیِ موازی بیش از معمولی باشد به ناچار باید از دوسری تیغه یا پرّه دمپر استفاده نمود که در این حالت بالاجبار باید از دو موتور دمپر نیز بهره جُست تا نیروی محرکه ی موتورهای دمپر بتواند در زمانِ جریان و وجود فشار هوا در داخل کانال بتواند پره های دمپر را تحت تاثیر قرار داده و دمپر امکانِ عملکرد داشته باشد. 

دمپر هوای برقیِ موازی نیز هم بصورتِ فقط بسته-فقط باز و هم بصورتِ فنردار و تدریجی عمل می کند و این انتخاب به سفارشِ کارفرما در زمانِ اعلام سفارش بستگی دارد. 

دمپر هوای برقیِ موازی در دوطرفِ نمای خود دارای یک فریمِ سه سانتی می باشد که این فریم ها نقشِ فلنچ را برای هر طرف از دمپر ایفا می کنند و دمپر بوسیله این فریم ها از دوطرف به فلنچ کانال های هوا با پیچ و مهره متصل می شوند. 

دمپرهوا ی برقی موازی را هم می توان از ورق گالوانیزه و هم از پلی اورتان برای کانالهای پیش عایقِ پلی اورتان تولید و عرضه نمود.

ب-دمپر هوا ی ۷ و ۸ چهارگوشِ برقی 

این دمپر به لحاظ ساختار بسیار شبیه به دریچه هوای موازی برقی می باشد، با این تفاوت که تیغه های این دمپر هوا بر خلاف تیغه های دمپر موازی بصورت معکوس و در اصطلاح بصورت ۷و۸ عمل کرده و دستور باز و بسته شدن در دمپر هوا ی برقیِ ۷و۸ از یک موتور دمپر که در قسمت نمای دیواره ی دمپر نصب شده صادر می گردد. 

دمپر هوای ۷و۸ برقی معمولا از سه نوع جنسِ ورق گالوانیزه، الومینیوم و استیل تولید و عرضه می گردد. 

در مصارف عمومی مثل جلوی هواسازها و اتاق های ژنراتور و در مسیر کانالها عمدتا از ورق گالوانیزه جهت ساخت این نوع دمپر هوا استفاده می گردد. اما در بسیاری از موارد مثل کلینروم ها(اتاق های تمیز، آزمایشگاهها، اتاق های عمل و...) معمولا از جنس استیل و آلومینیوم برای ساخت دمپر هوای برقی ۷و۸ استفاده می شود. 

ضخامت ورق های بکار رفته در این نوع دمپر برای ابعاد کوچک و متوسط در حدِ یک میلی متر و برای ابعاد بزرگ ۱.۲۵ میلیمتر می باشد. 

توان موتور دمپر برقی برای دمپر هوای ۷و۸ نیز کاملا به ابعاد دمپر بستگی داشته و این توان شاملِ مقادیرِ ۲-۴-۸ و ۱۶ نیوتن-متر می باشد که بستگی به ابعاد دمپر هوا، مورد استفاده قرار می گیرد. 

دمپر هوا ی برقیِ ۷و۸ دارای یک حجم مکعبی بوده که طول و عرضِ این مکعب، ابعاد دمپر را تشکیل می دهند که متغیر می باشند. عمق این حجم نیز معمولا به اندازه ۱۵ سانتیمتر در نظر گرفته می شود که تیغه های دمپر از فضای داخلی حجم دمپر بیرون نزند و باعث ایجاد صدا و اختلال در عملکردِ دمپر نشود. 

دمپر هوا ی برقیِ ۷و۸ از دو طرف دارای فریم به عرضِ ۳ سانت می باشد که این فریم ها از دوطرف نقش فلنچ را برای دمپر هوا بازی می کنند و با چفت شدن به فلنچ های قطعاتی که قرار است به دمپر هوا متصل شوند، باعث نصب و تثبیتِ دمپر در محل مورد نظر می شوند. 

میزان هوا بندی در این دمپر بصورت بیشترین حد بوده و راندمانِ عملکردِ آن در مقایسه با انواع دیگر دمپرها بالا می باشد.

پ- دمپر هوا ی برقیِ فایردمپر(ضدحریق): 

دمپر هوای ضد حریق در مدل غیربرقی بصورت مکانیکی و در اثر عملکردِ فیوزِ دستیِ دمپر و آزادشدنِ فنرِ دمپر، فعال شده و تیغه دمپر بلافاصله مجرای هوای دمپر را مسدود می کند. 

اما دمپر هوا ی برقی به جای فیوزِ دستی، به دستگاه سنسورِ دود که در فضای محیط تعبیه شده است متصل می شود و همزمان با اخطارِ سنسور دود، موتور دمپر با گرفتنِ دستور از جعبه فرمان، موتورِ برقیِ دمپر فعال شده و تیغه دمپر را در حالتِ مسدود قرار دهد. 

ساختار دمپر هوا ی برقیِ ضدحریق، دارای یک حجم مکعبی می باشد که طول و عرضِ آن متناسب با محلِ نصب دمپر و عمق دمپر نیز به اندازه ۱۵ سانتیمتر می باشد که تیغه های دمپر از دامنه ی دمپر بیرون نزند و باعث اختلالِ عملکردِ دمپر هوا ی ضد حریق نشود. 

جنس دمپر هوا ی ضدحریق از ورق گالوانیزه به ضخامتِ حداقل یک میلیمتر می باشد که با افزایش ابعاد دمپر هوا، ضخامت ورق نیز افزایش می یابد. 

توان دمپر هوای صدحریق از۲ نیوتن-متر به بالا می باشد(توانهای بالاتر عبارتست از ۴ و ۸ و ۱۶ نیوتن-متر می باشد. 

از جمله نکات مهم در ساخت دمپر هوا ی برقی، محلِ جانماییِ موتوردمپر می باشد که در زمان حریق دچارِ کمترین آسیب و همواره امکانِ عملکردِ داشته باشد. 

اطراف دمپر هوا ی برقی ضدحریق بصورت  خم کاری شده، نقش فلنچ را ایفا می کند و با چِفت شدن با سوراخهای فلنچ های کانال هوا، بصورت پیچ ومهره به کانال هوا متصل می شود

ت- دمپر هوا ی برقیِ هوابُر:

ساختارِ فریمِ دمپر هوا ی برقیِ هوابُر، دقیقا شبیه به انواعِ دیگر دمپر هوا ی چهارگوش می باشد. اما شبکه داخلیِ آن متفاوت و بصورت یک صفحه حجمی و یکپارچه می باشد. این صفحه که طول و عرضِ آن به اندازه ابعادِ داخلیِ فریمِ دمپر هوا می باشد و موتور دمپر هوا بوسیله یک اهرم که به این صفحه وصل می باشد، باعث باز و بسته شدنِ این صفحه شده و با عملکردِ این صفحه، میزان هوای عبوری از این نوع دمپر هوا تنظیم یا مسدود می شود. 

ضخامت صفحه داخلیِ دمپر هوابُر، معمولا از ورق گالوانیزه به ضخامت یک میلی متر می باشد، اما بنا به یکپارچه بودنِ این صفحه،ضخامت ورقِ آن در ابعادِ بزرگتر،متغیر می باشد. 

از جمله خصوصیاتِ دمپر هوابُر، انسداد مسیر عبور هوا بصورت دفعی و بُرشی می باشد. 

جنس ورق دمپر هوابُر معمولا از ورق گالوانیزه می باشد،اما بنا به مقتضیاتِ محلِ استفاده از دمپر هوا، می توان آنرا از جنس استیل هم تولید نمود.دمپر هوا ی استیل بیشتر در مسیر کانالِ هوای اتاق های تمیز، درمانگاه ها،محیط های بهداشتی و درمانی و همچنین سالنهای تولید کارخانجاتِ مواد غذایی به کار می رود. 

روش نصب دمپر هوابُر هم مثل انواع دیگر دمپر، بصورت اتصال به فلنچ های کانال هوا از دوطرف بوده و با استفاده از پیچ و مهره می باشد. 

دمپر هوا ی گردِ بادی(شاطری)

این دمپر هوا جهت کنترل میزان هوای عبوری از کانال گرد بطوریکه هوای گذری به سمت داخل کانال برنگردد به کار برده می شود. 

ساختار و عملکردِ دمپر هوای گردِ بادی به نوعی شباهت به عملکردِ شیرفلکه دارد. 

تیغه های دمپر هوا ی گرد بادی باید در برابر فشار هوای عبوری کمترین مقاومت و ایستایی را از خود بروز دهد،به همین دلیل جنس پره های دمپر گرد شاطری از ورق آلومینیوم از ضخامت ورق در محدوده ۰.۵ تا ۰.۷ میلیمتر فراتر نمی رود.اما جهت فریم یا قابِ این دمپر هوا از ورق گالوانیزه حداقل به ضخامت یک میلیمتر استفاده می شود. 

دمپر هوای گرد شاطری بصورت خودکار و در اثر فشار هوای کانال یا فن شروع بکار کرده و نیازی به انرژی الکتریکی در زمانِ کارکردِ دمپر هوای شاطری نیست. 

بنا به ایجادِ اختلال در عملکردِ پره های این دمپر هوا  ،همچنین توصیه می گردد از پوشش رنگ بر سطح آن صرفنظر نمود. 

عموماً فریم یا قاب این دمپر از جنس ورق گالوانیزه ساخته می شود،اما بنا به ضرورت می توان از ورق آلومینیوم ،استیل و یا ورق روغنی نیز استفاده نمود. 

در محیط هایی که از آلاینده های خورنده ی اسیدی استفاده شده می توان سطحِ دمپر هوا ی گردِ شاطری را با اپوکسی پوشش داد. 

طریقه ی اتصال پره و قابِ دمپر هوای گرد شاطری بصورت بوش های بلبرینگی یا برنجی می باشد. 

از دمپر هوای گرد شاطری در پشت فن های آکسیال،اتاق های دیزل ژنراتور و اتاق های مخصوص بطورِ ویژه استفاده می گردد. 

موارد استفاده از دمپر هوا

از دمپر هوا در مسیرهایی مثل کانال های هوا، لوله های گرد هوارسان،پشت دریچه های هوا، پشت فن های مکنده و دمنده، مسیر دودکشهای موازیِ موتورخانه، دیوارهای اتاق ژنراتور جهت کنترل هوای عبوری استفاده می گردد.

استفاده از دمپر هوا در پشت دریچه های هوا:

دریچه های هوا بعنوانِ انتهایی ترین مجرای خروجیِ هوا در سیستمِ رفتِ هوا، نقش عمده ای را درتعیین فشار خروجیِ هوا و همچنینِ میزان دبیِ جریان هوا دارد. دمپر هوا در پشت دریچه های هوا بصورت گرد و چهارگوش مورد استفاده قرار می گیرد.
۴در دریچه های چهارگوش، دمپر هوا بصورت رشته ورقهای پرس شده ی موازی که در اصطلاحِ فنی به آنها "قاشقی" اطلاق می شود،تشکیل شده است.
این "قاشقی ها" از هر دوطرف دارای میخکهایی می باشند که در محل سوراخ هایی که از قبل روی دیواره های محرکِ نگهدارنده تعبیه شده، در اصطلاح سوار می شوند و با دسته ی اهرمی که روی دریچه هوا تعبیه می گردد باز و بسته می شوند و بدین ترتیب دمپر هوا ی دریچه ی چهارگوش موردِ استفاده قرار می گیرد.
در ساخت دریچه های هوای چهارگوش که مجهز به دمپر هوا می باشند،در ابعادِ دریچه به میزان یک سانت بادخور لحاظ می شود.
با توجه به امکانِ تنظیم دمپر هوا ی دریچه چهارگوش در زوایای مختلف به راحتی این امکان حاصل می شود که هوای عبوری بصورت کامل هوای محیط را تهویه نماید.
در دریچه های گرد، قطعه دمپر هوا ،بصورت منفک از دریچه و بصورت کاملا مجزا از ورق کالوانیزه ساخته می شود. دمپر هوا ی گردِ دریچه به لحاظ سایز دقیقا همقطر با دریچه گرد طراحی و به دریچه متصل می گردد.
باله های نیمدایره ای که در آکسِ قطر دمپر هوا باز و بسته می شوند،وجهِ تسمیه ی این دمپر هوا شده است.
از مزایای این دمپر هوا ، هوابندیِ کاملِ آن می باشد،بطوریکه با بسته شدنِ دمپر هوا ی گرد،معبر هوا کاملا مسدود می شود.

استفاده از دمپر هوا ی موازی در بین کانال هوا: 

الف- استفاده از دمپر هوا ی موازی در بین کانال: اگر در مسیر اصلیِ کانال هوا چند انشعاب هوای موازی قرار داشته باشد که بخواهیم هوای ورودی به هر انشعاب را با دمپر هوا تنظیم کنیم،باید از دمپر هوا ی موازی استفاده کنیم. ساختار تیغه های موازیِ دمپر هوا ی موازی با عملکردِ خود باعث می شوند هوای عبوری از آن مقطعِ کانال بصورت یکطرفه از بالا به پایین بطور هماهنگ، کم یا زیاد شود.عملکرد این دمپر هوا ،بصورت تدریجی از بالا به پایین مقطع کانال هوا را تحت تاثیر قرار می دهد. 

لبه های فریمِ دمپر هوا ی موازی،از هر دو طرف نقش فلنچِ آماده را ایفا می کند.بطوریکه این لبه های فریمِ دمپر هوا ی موازی،با لبه ی نبشیِ فلنچ کانال بصورت لب به لب،چفت شده و با ابزار هوابندی،نقاط اتصالِ کانال به دمپر هوا ی موازی،هوابند می گردد. 

دمپر هوا ی موازی که در میان کانال هوا نصب می گردد به دوصورت دستی و برقی قابل کتنترل می باشد.اگر از دسته دمپر مکانیکی برای عملکرد دمپر هوا استفاده شود،تیغه های دمپر هوا با انرژیِ دستیِ کاربر عمل کرده و بازوبسته می شود.همچنین اگر از موتور دمپر برای عملکردِ دمپر هوا ی موازی استفاده گردد،تیغه های دمپر هوا با انرژی الکتریکی بازوبسته می شود. واحد توانِ موتور دمپر هوا ی برقیِ موازی،نیوتن-متر می باشد.توان موتور دمپر هوا ی موازی،دارای مقادیرِ متنوع می باشد.اگر ابعاد دمپر هوا ی موازی،کوچک باشد از موتور دمپرِ ۲ تا ۴ نیوتن-متر استفاده می شود.اگر ابعاد دمپر هوا ی موازی،متوسط باشد از موتور دمپر با توان ۸ تا ۱۶ نیوتن-متر استفاده می گردد.همچنین اگر ابعاد دمپر هوا ی موازی بزرگ باشد،از موتوردمپرهای با توانِ بالا استفاده می گردد. 

لازم به ذکر است اگر ابعاد دمپر هوا ی موازی بیش از حد بزرگ باشد،با تقسیمِ چهارچوبه ی دمپر هوا ی موازی به چند قطعه ی کوچکتر،می توان دمپر هوای یکپارچه ایجاد نمود که در درونِ ساختارِ خود از چندین دمپر هوا ی کوچکتر تشکیل شده است.

 

ب- استفاده از دمپر هوا ی ۷و۸ :برای تنظیم هوای عبوری از مسیر داکت بطور متوازن از این دمپر هوا استفاده می گردد.دمپر هوا ی ۷و۸ با حالت کاملا متوازن با پره هایی که همزمان و یکی در میان به بالا و پایین متمایل می شوند هوای عبوری را کنترل یا مسدود می کنند.در دمپر هوای ۷و۸ انسداد هوای عبوری صرفا به سمت پایین یا صرفا به سمت بالا صورت نمی گیرد و هوای عبوری با تعدیل شده ترین حالت تنظیم یا مسدود شود. 

ساختار ظاهریِ این دمپر هوا با دمپر هوا ی موازی بسیار مشابه است،اما مکانیسم کاربرد دمپر هوای ۷و۸ با دمپر هوا ی موازی بطور واضحی متفاوت است.همانطور که بیان شد به لحاظ ظاهری فریم و پره های دمپر هوای موازی با دمپر هوا ی ۷و۸ یکسان می باشد.یعنی قسمت قاب یا فریم در هر دو دمپر هوا دقیقا همسان می باشد.نوع و جنس تیغه های این دو دمپر هوا نیز کاملا مشابه هستند.در واقع چرخ دنده ها یا محورِ کناریِ ارتفاع دمپر هوا ی ۷و۸ با عملکردِ یک در میانی باعث می شود یک تیغه به سمت بالا و تیغه دیگر نیز به سمت پایین حرکت نموده و بصورت مکملی باعث عملکردِ این دمپر ها می گردد. 

ضخامت ورق فریم و تیغه های دمپر هوا ی ۷و۸ نسبت به ابعاد دمپر هوا می تواند متغیر باشد.اما کمترین ضخامتِ انتخابی برای ساخت دمپر هوا ی ۷و۸ یک میلیمتر می باشد.از دمپر هوا ی ۷و۸ میتوان در دستگاههای هواساز و کانال های هوا استفاده نمود.

بنا به تنوعِ و تعددِ انواعِ مختلفِ دمپر هوا و همچنین مواردِ خاصِ کاربرد هر نوع دمپر هوا ، جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره در مورد خرید و نصب دمپر هوا ، لطفا با مسئول مشاوره و فروش شرکت با شماره های ۰۹۱۲۱۲۳۳۹۴۲ و ۶۶۰۰۰۳۶۵-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید. 
عکس مرتبط
برای مشاهده عکس های مرتبط با دمپر بین کانالی در ابعاد بزرگ بر روی آنها کلیک نمایید.
 
دمپر ضد حریق(fire damper)
دمپر ضد حریق(fire damper)
 دمپر پشت دریچه گرد
 دمپر مدل موازی  دمپر ۷و۸
 دریچه هوا بُر  دمپر بادی
گالری تصاویر دمپر هوا
گالری تصاویر دمپر بین کانالی
اطلاعات تکمیلی دمپر هوا

نقش دمپر هوا در سیستم های داکت هوارسان و هواسازها 

همانطور که مشخص است از دمپر هوا برای کنترل میزان هوای عبوری از داکت های هوارسان استفاده می شود.دمپر هوا دارای مدل های مختلف با مقاطعِ گرد و چهارگوش می باشد.بنا به زمینه کاربردی دمپر هوا را می توان بصورت پره موازی،هفت و هشتی،هوابُر،ضدحریق،بادی و چندین نمونه دیگر تولید و مورد کاربرد قرار داد.

البته نمونه های کاربردیِ دیگری که در دهانه هواسازها و نیز اتاق های ژنراتور مورد کاربرد قرار می گیرد از نمونه های مهمِ دیگرِ دمپر هوا می باشد.دمپر هواساز مستقیما در دهانه ورودی و خروجیِ دستگاههای هواساز تعبیه می شود و باعث تعادل عملکردِ هواساز می شود. 

دمپر هوا در هر نمونه می تواند به دو صورت کنترل دستی و برقی تولید شود.دمپر هوای کنترل دستی صرفا با فرمانی که اپراتور یا کاربرِ انسانی به آن می دهد مورد کاربرد قرار می گیرد اما دمپر هوای برقی بر اساس دستوری که از جعبه فرمان میگیرد عمل می کند. 

اطلاعات تکمیلی در مورد دمپر هوا  

اطلاعات تکمیلی دمپر هوا با موضوع دمپر هوا ی اسپیلتی (۱): 

از جمله انواع دیگرِ دمپر هوا می توان به دمپر هوا ی اسپلیتی با پرّه هوای ایرفویلی اشاره نمود.اگر بخواهیم در مسیر یک کانال هوا "تِیک آف" بگیریم و دِبیِ جریان هوا را به صورت دلخواه تقسیم کنیم از دمپر هوا ی اسپلیتی استفاده می کنیم.این دمپر هوا با چرخش و تنظیم زاویه ی پره ی خود در وسط ابعاد داخلیِ خود،باعث تعیین و تغییر مقدار هوای ورودی و خروجی از خود می گردد.ساختار ظاهری این دمپر هوا به لحاظ فریمِ محیطی کاملا شبیه به دیگر انواع دمپر هوا ی چهارگوش می باشد.یعنی یک فریمِ دوطرف لبه دار حاشیه ی محیطیِ این دمپر هوا را تشکیل می دهد.لازم به ذکر است عمق این  

فریم بین ۱۵ تا ۲۰ سانتیمتر به دلخواه،متغیر است و عرضِ لبه های دوطرفِ فریمِ این دمپر هوا ۳ سانتیمتر می باشد.این لبه های ۳ سانتیِ فریمِ دمپر هوا باعث ایجاد حالتِ فلنچی در ساختار دمپر هوا شده و در زمان نصب فلنچ  کانال های هوا از دوطرف به این لبه ها متصل و تثببت می شود. 

دمپر هوا ی اسپیلتی عموماً از ورق گالوانیزه به ضخامت یک میلیمتر ساخته می شود اما محدودیتی به لحاظ جنس ورقِ مصرفی در ساخت دمپر هوا وجود ندارد و به راحتی می توان از ورق های آلومینیوم،روغنی،سیاه و استیل(برای کاربرد در کلینروم ها)استفاده نمود. دمپر هوا ی اسپلیتی به دو صورت دستی و الکتریکی قابل کنترل و عمل می باشد.این دمپر هوا به راحتی تا دمای هفتاد درجه شرایط کاری دارد.ضخامت ورق های مصرفی در دمپر هوا ی اسپیلتی به تناسبِ میزان ابعاد این دمپر هوا قابل تعیین می باشد.در صورت استفاده از ورق روغنی یا سیاه جهت ساخت دمپر هوا ،می توان از پوشش رنگ کوره ای بر سطح آن استفاده نمود.از دمپر هوا ی اسپلیتی در میان انشعابات کانال هوا استفاده می گردد.

 

اطلاعات تکمیلی دمپر هوا با موضوع دمپر هوا بُر (۲): 

دمپر هوا بُر شامل زیرمجموعه های دمپر اسپیلتی یا پره ایر فویلی می باشد و در دو قالبِ(قالبِ اسپلیت دمپر پره ایرفویلی یا میان کانالی و قالبِ اسپلیت دمپر پره هلالی)ساخته می شود. 

رایج ترین کاربرد دمپر هوا بُر،دمپر ایرفویلی می باشد که بصورت بین کانالی و جهت جداسازیِ و برش هوا بکار می رود.کنترل دمپر هوا بُر بصورت دستی و به تناسب حجم هوایی که قرار است تقسیم یا برش داده شود، باز یا بسته و تنظیم می گردد. 

در واقع از دمپر هوا بُر برای گرفتن انشعاب در کانالهای هوا استفاده می گردد.  

دمپر هوا بُر را می توان از انواع ورق از قبیل گالوانیزه،روغنی،سیاه و حتی بنا به ضرورت از ورق استیل تولید نمود. 

ضخامت ورق مصرفی جهت ساخت دمپر هوا بُر به ابعاد خودِ دمپر هوا بُر بستگی دارد،یعنی هرچه ابعاد دمپر هوا بُر بالاتر می رود،ضخامت ورقِ مصرفیِ دمپر هوا بُر نیز افزایش می یابد. 

عمق ساختار دمپر هوا بُر بین ۱۵ تا ۲۰ سانتیمتر متعیر می باشد. 

عرضِ فریم دمپر هوا بُر نیز سه سانتیمتر می باشد که این عرض، بعنوان لبه ی جفت شونده با فلنچ کانال،مطابقت دارد و در واقع فریم های دمپر هوا بُر نقش یک لنگه از فلنچ را ایفا می کند. 

محدوده ی دمایی و شرایط کاریِ دمپر هوا بُر تا دمای ۷۰ درجه سانتیگراد معتبر می باشد. 

از خصوصیات عمومیِ دمپر هوا بُر امکان عملکردِ آن بصورت دستی و برقی می باشد.درصورت تجهیز دمپر هوا بُر به کنترلِ با موتور برقی باید از موتور تدریجی برای عملکرد دمپر هوا بُر استفاده گردد.

دمپر هوا چیست؟

دمپر هوا وسیله ای برای تنظیم یا انسداد هوای عبوری در مسیر داکت هوا می باشد. به همین منظور از دمپر هوا بیشتر در مسیر کانال های هوا با مقطع گرد و چهارگوش استفاده می گردد.با توجه به جنس کانال های هوا که عموما از ورق گالوانیزه می باشد،جنس دمپر هوا(اعم از دمپر هوای چهارگوش و گرد) نیز از ورق گالوانیزه است.

دمپر هوا به دو صورت کنترل دستی و برقی تولید می شود.در دمپرهای دستی عملیات تنظیم،باز و بستن تیغه های دمپر به کمک دست و در دمپرهای موتورایز این عملیات صرفا توسط موتور برقی در توان های مختلف صورت می گیرد.

 

انواع دمپر هوای چهارگوش

الف- دمپر هوای تیغه موازی:پرکاربردترین دمپر هوای چهارگوش،دمپر تیغه موازی می باشد.این دمپر، هوای عبوری از کانال را در یک جهت بوسیله تیغه های موازی تنظیم و هدایت می کند.

ب- دمپر هوای ۷و۸ : این دمپر،هوای عبوری از کانال را با تیغه های موازی که بصورت یک در میان یا هفتی-هشتی تنظیم می کند عملیات تنظیم هوا را انجام می دهد.

پ- دمپر ضدحریق:این دمپر با عملکرد جهشی تیغه ها ی خود در اثر عملکرد فیوزی که با احساس حرارت ذوب می شود از امکان عبور اکسیژن به منطقه حریق یا انتقال حریق و شعله در مسیر کانال هوا جلوگیری می کند.این دمپر نیز به دو صورت فیوزدار و  موتورایز قابل ساخت و کاربرد می باشد.

ت- دمپر بادی:این دمپر بیشتر در پشت فن های هواکش تعبیه می گردد.تیغه های این دمپر در زمان عملکرد فن در اثر فشار هوای خروجی از فن بصورت خودکار باز و با خاموش شدن فن نیز این تیغه ها خودبخود بسته می شوند.

ث- دمپر هوابُر:این دمپر با تیغه یکپارچه خود همزمان با باز و بسته شدن، هوای داخل کانال را بصورت متشکل و یکدست تنظیم یا مسدود می کند.

 

انواع دمپر هوای گرد

۱-دمپر هوای گرد دیسکی: این دمپر هوا از یک بدنه استوانه ای و یک تیغه دیسکی در داخل تشکیل شده است. نوع و شیوه عملکرد این دمپر دقیقا مثل عملکرد دمپر هوابر در دمپرهای چهارگوش می باشد.این دمپر هوا نیز به دوصورت دستی و موتورایز قابل تولید و کاربرد می باشد.

۲-دمپر هوای گرد پروانه ای: این دمپر گرد از یک استوانه گرد و دو باله پروانه ای در منتهی الیه یک سر این استوانه تشکیل شده است.بیشترین کاربرد این دمپر هوا در پشت دریچه های گرد هوا می باشد.

۳-دمپر گرد ضد حریق:این دمپر نیز جهت جلوگیری از بسط و گسترش حریق از طریق کانال گرد هوا بکار می رود.

 

نکات مهم در کاربرد انواع دمپر هوا

با توجه به نصب و کاربرد انواع دمپر در ارتفاعات بالا یا در محل های غیردسترس استفاده از دمپر های دستی امکانپذیر نمی باشد.لذا تمامی انواع دمپرها قابلیت نصب موتور دمپر را دارند.

با توجه به ابعاد یا قطر دمپرهای هوا،ضخامت ورق دمپر دقیقا به ابعاد یا قطر دمپر هوا بستگی دارد.بدیهی است با افزایش سایز دمپر هوا ضخامت ورق کاربردی نیز بیشتر می شود.

توان موتور دمپر در انواع گرد و چهارگوش نیز به ابعاد و سایز دمپر بستگی دارد.

 


محصولات مرتبط

مشاهده محصولات تهویه فراز در یک نگاه . با کلیک بر روی هر محصول جزئیات آن را مشاهده نمایید.   www.tfduct.com

 

                 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/flexibel-Ducts.jpg

کانال فلکسیبل

                            

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Spiral-channel-air.jpg

کانال اسپیرال

                          
 
دریچه-بازدید-آلومینیومی-و-چوبی

دریچه​ بازدید​ فن کویل

آلومینیومی​ و چوبی


                          
 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Industrial-Hood.jpg

هود صنعتی


                           
کانال گرد هوا جهت سوله و سالن

کانال گرد هوا جهت

سوله و سالن


                          
           

دریچه-گرد

دریچه گرد

    
 
 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Flushing-Facade.jpg

فلاشینگ نما


  اجرای سقف شیبدار، آبرو، فلاشینگ نما

اجرای سقف شیبدار،

آبرو، فلاشینگ نما


 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Elastomeric-insulation-Ducts.jpg

عایق الاستومری

 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/planiom-box.jpg

پلنیوم باکس

 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Industrial-chimney-cap-Roof.jpg

کلاهک بام


   http://www.tfduct.com/Files/Editor/Images/Similar-Products/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C.jpg

اجرا​ و​ ساخت​ غبارگیر صنعتی

 
  انواع دریچه استیل و شوت زباله

انواع دریچه استیل

و شوت زباله

    اجرای-غبارگیر-صنعتی

اجرای​ غبارگیر​ صنعتی

    کاور کانال

کاور کانال

 

 

ساخت و اجرای سانتریفیوژ و داکت مکنده

طراحی و اجرای  مکنده و داکت

     اجرای-کانال-فلکسیبل

اجرای​ کانال فلکسیبل

    انواع-دریچه-سقفی

انواع​ دریچه سقفی

 
     دریچه-اسلوت

دریچه اسلوت

     http://www.tfduct.com/Files/Editor/Images/Similar-Products/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84.jpg         

اتصالات​ و​ قطعات اسپیرال


     دریچه خورشیدی با پلنیوم

دریچه خورشیدی با پلنیوم

     دریچه هوا

دریچه هوا

     دریچه پادری

دریچه ​پادری

    دریچه پلاستیکی

دریچه پلاستیکی

 
   دریچه کروی

دریچه کروی

    دریچه گرد

دریچه گرد

   دودکش موتورخانه

دودکش موتورخانه

    رابط برزنتی

رابط برزنتی

    هواکش بین کانالی

هواکش بین کانالی

    انواع دریچه های آلومینیومی و چوبی

انواع دریچه های

آلومینیومی و چوبی

 
      کانالهای اکسپوز جهت کافی شاپ،فست فود و محیطهای تجاری و اداری

کانالهای اکسپوز جهت کافی شاپ

،فست فود و محیطهای تجاری و اداری

      کانال هواساز

کانال هواساز

     

دریچه-بازدید

اجرای ساندویچ پنل

سقف، دیوار و پارتیشن
      هود صنعتی ۲

هود صنعتی ۲

  کلاهک آلمانی

کلاهک آلمانی

       اجرای پوشش سقف های شیبدار و فضایی

 اجرای پوشش سقف

های شیبدار و فضایی

 
   ساخت انواع فیلتر هود و دریچه هوا

ساخت انواع فیلتر هود

و دریچه هوا

  خدمات استیل آشپزخانه های صنعتی

خدمات استیل آشپزخانه

های صنعتی

 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Damper-channel.jpg

دمپر بین کانالی(هوا)


   ساخت و نصب انواع مکنده ها با کانالهای مربوطه

ساخت و نصب انواع

مکنده ها با کانالهای

مربوطه

  ورقکاری،استیل کاری و ساخت سازه های گنبدی

ورقکاری،استیل کاری

و ساخت سازه های گنبدی

   کانال گرد اسپیرال

کانال گرد اسپیرال

 
   
   
   
   
   
   
 

www.tfduct.com