شنبه 5 خرداد 1403
کلاهک شومینه

کلاهک شومینه

021-44000365

 کلاهک شومینه  در دهانه ی خروجیِ دودکش شومینه ،موتورخانه ها و همچنین در نقطه ی انتهاییِ لوله های وِنت در بام ساختمان ها مورد کاربرد داردساختار کلاهک شومینه از دو قسمت اصلی از جمله پایه و گریل های خروجیِ  هوا تشکیل یافته است. کلاهک شومینه با انواع ورق(ورق روغنی،ورق گالوانیزه) با ضخامت های متنوع قابل ساخت استعموما کلاهک شومینه از ورق یک میل روغنی با پوشش رنگ کوره ای پودری استاتیک ساخته می شود.اما منعی در تعیینِ نوع ورق ،ضخامت و یا ابعاد کلاهک شومینه وجود ندارد و کلاهک شومینه دقیقاً بر اساس در خواست مشتری ساخته و تحویل می شودارتفاعِ استاندارد پایه  کلاهک شومینه 30 سانتی متر و تعدادِ پره ها یا گریل های کلاهک شومینه ،چهار پره است.اما مجددا ً شایان ذکر است که منعی در اندازه و ارتفاع پایه ی کلاهک شومینه و تعداد پره ها وجود نداردسقف کلاهک شومینه بصورت متنوع از قبیلِ "یک شیب"،"دوشیب" و همچنین بصورتِ هلالی قابل طراحی و ساخت است

در پایین ترین نقطه ی پایه ی کلاهک شومینه،لبه ای سه سانتی به بیرون یا به داخل تعبیه می شود که نوعِ نشیمنِ کلاهک شومینه را در محل مورد نظر تعیین می کندروش نصب کلاهک شومینه نیز بصورت پیچ-رولپلاک است که با پیچ کردنِ لبه ی سه سانتیِ کلاهک شومینه به محلِ نشیمن کارِ نصب انجام می یابدبا توجه به ساختارِ پره ای یا گریلیِ کلاهک شومینه ،امکان نفوذ آب باران یا برف به فضای داخلی و زیرینِ کلاهک شومینه به صفر میرسد و در واقع ساختار کلاهک شومینه به گونه ای ست به خودیِ خود راه نفوذ آب را از بیرون به داخل مسدود کرده و به هیچ عنوان نیازی به استفاده از چسب یا مواد، برای آببندی نیست. اگر کلاهک شومینه از چهار وجه یا چهار بُعد آزاد باشد و موانعی از قبیل دیوار یا موارد دیگر وجود نداشته باشد،آن را بصورت چهارطرف گریلی میسازند.اما اگر در اطراف کلاهک شومینه،یک یا دو طرف دیوار وجود داشته باشد، کلاهک شومینه را بصورت دو یا سه طرفه میسازندمعمولا کلاهک شومینه بصورت چهارگوش و گونیا ساخته میشود،اما در مواردی که نشیمن گاه یا زیرکارِ کلاهک شومینه ناگونیا(قناس) باشد باید از الگو و زوایایِ چهارضلعیِ نشیمن گاه تبعیت نمود و کلاهک شومینه را مطابق شابلونِ پایه ساحتدر دودکش هایی که حرارت لوله های آن بالاست برای عدم استهلاک زودرسِ کلاهک شومینه لزوماً باید از ورق ضخیم ،با رنگ کوره ای نسوز استفاده کرداز جمله کاربردهای کلاهک شومینه جهت تخلیه دود و دی اکسیدکربنِ متساعد شده از شومینه است. کلاهک شومینه در دهانه های خروجیِ دودکش هودهای صنعتی و خانگی نیز مورد استفاده قرار میگیرد. با توجه به ساختارِ موازی و گریلیِ پره های کلاهک شومینه که به شکلِ پره Z طراحی شده،امکان نفوذ گردو غبار،ریزگرد،آب باران و برف و دیگر آلاینده ها به درون ساختار کلاهک شومینه از بین میرود. باتوجه به ظاهرِ غیرشکیلِ انتهای لوله های ونت در بام، می توان با تجمیع خروجیِ تمام لوله های وِنتی که در کنار هم قرار دارند و جانماییِ آنها در داخلِ پایه ی کلاهک شومینه ،جلوه ای زیبا در بام ایجاد نمود. اگر ابعاد کلاهک شومینه معمولی باشد و از ورق با ضخامتهای یک میل و کمتر استفاده گردد،جهت نقاط اتصالِ اجزای کلاهک شومینه از اتصال نقطه جوش و اگر ابعاد کلاهک شومینه بزرگ باشد و از ورق با ضخامت های بیشتر از یک میل استفاده گردد،از اتصال جوشِ جوشکاری استفاده می گردد. تعداد پره های کلاهک شومینه بنا به فشار خروجیِ دود یا آلاینده از لوله های دودکش وابسته است. کلاهک شومینه در تمام سقف ها از جمله سقف های مسطحِ معمولی و سقف های شیبدار به راحتی قابل نصب و کاربرد است. کلاهک شومینه هم بصورت چهارگوش و هم بصورت گرد با پره های گرد قابل ساخت و کاربرد است. با توجه به سردوگرم شدنهای متوالیِ کلاهک شومینه در اثر روشن و خاموش شدنِ مشعل دیگ های موتورخانه، استفاده از پوشش رنگ کوره ای در پشت و روی کلاهک شومینه از جمله ضروری ترین مواردی است که باید رعایت گردد. از کلاهک شومینه برای تامین هوای آزاد و تازه ی اتاقکِ دستگاه های هواساز نیز قابل استفاده است. کلاهک شومینه در روی بام،دیوار و حتی نمای ساختمان قابل نصب و کاربرد است. محاسبه ی ارتفاع پایه و تعداد پره های کلاهک شومینه از مهمترین عوامل افزایش راندمان کلاهک شومینه در تخلیه دود و مواردِ دیگرِ کاربردیِ این محصول است.

اطلاعات تکمیلی در مورد کلاهک شومینه 

از شایع ترین و زیباترین کلاهکها که می توان نام برد کلاهک شومینه است. کلاهک شومینه با پره های گریلی و طبقاتیِ موزون که به میزان دلخواه می توان تعدادِ آنها را افزایش داد. پره های ‌Z شکلِ هر لایه از پره های کلاهک شومینه طوری طراحی و تعبیه شده است که از نفوذِ هرگونه آب باران،برف و حتی گردوخاک به داخل کلاهک جلوگیری میکند.فاصله استانداردِ پره های کلاهک شومینه از هم به میزان ۵ سانتیمتر از همدیگر است.زیرا در صورت بیشتر شدنِ فاصله های کلاهک شومینه از هم، امکان ورود و نفوذ اب،گردوخاک و حتی پرندگانِ کوچک جُثه به داخل بدنه ی کلاهک شومینه بوجود میآید.از طرفی درصورتیکه فواصل پره های کلاهک شومینه از میزان استاندارد کمتر باشد امکان تخلیه و خروج هوا با اختلال روبرو گشته و در اصطلاح کلاهک شومینه خفه میکند.لذا رعایت فاصله های استانداردِ پره های کلاهک شومینه از لزومات است. ارتفاع پایه کلاهک شومینه به تناسب میزان هوای خروجی از کلاهک شومینه بستگی دارد،بدیهی است هرچه فشار و میزان هوای خروجی بیشتر باشد ارتفاع پایه نیز باید ارتقا یابد تا میزان هوای لوله های دودکش بتواند در آن برای تخلیه، آماده خروج شود.از ارتفاع پایه مهمتر موضوع تعداد پره های کلاهک شومینه است که در اینجا نیز اگر تعداد این پره ها بر اساس استاندارد تعبیه شود،خروج و تخلیه دود و آلاینده از کلاهک شومینه به سهولت امکانپذیر میشود. اگر قرار باشد کلاهک شومینه در روی سطح مسطح در بام تعبیه گردد باید بر لبه ی پایینیِ کلاهک شومینه به میزان سه سانتیمتر لبه تعبیه نمود تا در زمان نصب کلاهک شومینه از آن لبه ها برای پیچ کردن و تثبیت کلاهک شومینه بر روی سطح صاف استفاده نمود و با ایجاد سوراخ در این لبه سه سانتی آنرا در وجوهِ چهارگانه به سطح متصل کرد. 

درصورتی که کلاهک شومینه بر روی سکو یا دیوارِ چهارگوش باید نصب گردد باید به ابعاد پایه ی آن به میزان یک تا یک و نیم سانت افزود تا پایه بصورت اُوِرلَپ روی آن پایه ی مکعبی سوار شود.برای جلوگیری از بیش از حد پایین رفتنِ کلاهک شومینه باید داخل کلاهک شومینه از نبشی بعنوان ترمز استفاده کرد. فاصله ی این نبشی یا ترمز از پایینِ کلاهک شومینه بسته به ابعاد مکعب و طولِ پایه ی کلاهک شومینه می توانداز ۵ تا ۱۰سانت متغیر باشد. ساختار کلاهِ کلاهک شومینه بصورت اَشکال گوناگون از قبیلِ"یک شیب"، "دوشیب" و"قوسدار" قابل طراحی و ساخت است. برای ساخت کلاهک شومینه از انواع ورق از قبیل روغنی،سیاه،گالوانیزه، رنگی و حتی گاهی از استیل برای مصارف خاص میتوان استفاده نمود.  برای استحکام و دوام بیشتر هرچه ضخامتِ ورق کلاهک شومینه بیشتر باشد عمرمفید آن نیز بالاتر میرود. با توجه به سردوگرم شدن های متوالیِ کلاهک شومینه در زمان کاربرد و احتمال استهلاکِ زودرسِ کلاهک شومینه ،در صورت استفاده از ورق روغنی یا سیاه در ساخت کلاهک شومینه ،لزوماً باید در سطوح بیرونی و داخلیِ آن از ضدزنگ و رنگ کوره ای استفاده نمود تا کلاهک شومینه در زمان بیشتری قابل بهره وری و استفاده باشد و دیرتر دچار استهلاک شود.لازم به ذکر است از کلاهک شومینه هم برای تخلیه دودِ دودکش موتورخانه، هم برای خروج هوای لوله های ونت و هم برای دیگر آلاینده ها به تناسب استفاده میشود.اگر از کلاهک شومینه برای مصارفی غیر از دودکش استفاده شود،کاربردِ ورق ضخیم برای ساخت کلاهک شومینه توصیه نمی گردد.

اطلاعات عمومی کلاهک شومینه

براساس گفته های قبلی کلاهک شومینه در اَشکال مختلف قابل تولید و استفاده است که به تفصیل به انواع ان اشاره و در مورد هر مدل توضیح کافی ارایه خواهد گردید. 

انواع کلاهک شومینه عبارتست از: 

۱-کلاهک شومینه یکطرفه. 

۲- کلاهک شومینه دوطرفه. 

۳- کلاهک شومینه سه طرفه. 

۴- کلاهک شومینه چهارطرفه. 

۵- کلاهک شومینه چند وجهی. 

۶- کلاهک شومینه قِناس یا فارسی بُر. 

۷- کلاهک شومینهL شکل. 

۸- کلاهک شومینه گرد. 

۹- کلاهک شومینه سرتخت. 

اکنون به  تفصیل در مورد هریک از اَشکال کلاهک شومینه میپردازیم: 

الف- کلاهک شومینه یکطرفه: 

هر گاه در سه طرفه ابعاد پایه ی کلاهک شومینه مانع یا دیوار یا هر نوع مورد مزاحمی وجود داشته باشد که مجبور به ایجاد گریل ها در یک بُعد کلاهک شومینه شویم،مجبور به استفاده از کلاهک شومینه یکطرفه میشویم. در مدل کلاهک شومینه یکطرفه لزوماً بام کلاهک شومینه به صورت یک شیبه قابل اجرا است.کلاهک شومینه یکطرفه برای مواردی چون تخلیه دود موتورخانه،شومینه،بخاری گازی،ابگرمکن و نیز تخلیه ی هوای لوله های وِنت و همچنینی تامین هوای آزاد اتاق هواساز قابل کاربرد است.باتوجه به کاراییِ کمِ این کلاهک شومینه در میزانِ تخلیه آلاینده از داخل حجم خود،لذا توصیه میشود تعداد پره های کلاهک شومینه نسبت به اَشکال دیگر متعددتر باشد تا عملیات تخلیه و مکش لوله های دودکش و ونت به آسانی و سهولت انجام پذیرد. جنس کلاهک شومینه یکطرفه نیز از انواع ورق گالوانیزه،روغنی،سیاه و حتی استیل قابلیت ساخت دارد. ضخامت ورق مصرفی جهت ساخت کلاهک شومینه بنا به کاربریِ کلاهک شومینه ،متنوع است.اما بنا به ابعادِ کلاهک شومینه  اگر بخواهیم ضخامت ورق کلاهک شومینه را تعیین کنیم در ابعاد متوسط به پایین عموما از ورق یک میل و کمتر، و در ابعاد بزرگ تر از ورق یک میل به بالا استفاده میشود.اگر از ورق روغنی یا سیاه در ساخت کلاهک شومینه یکطرفه استفاده گردد پوشش رنگ کوره ای بر سطح کلاهک شومینه لازم و ضروی است. ارتفاع پایه ی کلاهک شومینه یکطرفه در حالت استاندارد ۳۰ سانتیمتر است که بنا به ضروت، امکانِ کاهش یا افزایشِ پایه کلاهک شومینه یکطرفه به سهولت وجود دارد. تعداد پره های کلاهک شومینه یکطرفه نیز در حالت معمولی به تعداد ۴ پره است که تعداد پره های این کلاهک شومینه نیز به راحتی قابل افزایش است. در صورتی که کلاهک شومینه یکطرفه در جای صاف و مسطح باید نصب گردد،بر محیط پایه کلاهک شومینه یک لبه ۳ سانتی ایجاد میشود. کلاهک شومینه یکطرفه را می توان روی سقف مسطح،سقف شیبدار و حتی روی دیوار نیز نصب نمود. بامِ کلاهک شومینه را نیز میتوان بصورت شیبدارِ مسطح و نیز بصورت قوسدارِ یکطرفه اجرا نمود. پره های Z شکل کلاهک شومینه یکطرفه با فاصله های یکنواخت و منظم باعث عدم نفوذ آب و گردوخاک به داخل محوطه ی کلاهک شومینه میشود. اگر قرار باشد کلاهک شومینه یکطرفه بر روی حجم چهارگوش سوار شود از ایجاد لبه به بیرون بر پایینِ پایه ی کلاهک خودداری می شود و در عوض یک نبشی L شکل در دورتادورِ پنج سانتیِ پایه کلاهک نصب می شود که بصورت ترمز عمل کند و از تداخل بیش از حدِ کلاهک شومینه و پایه ی چهارگوش جلوگیری کند. مثل تمام مدلهای مختلفِ کلاهک شومینه ، کلاهک شومینه یکطرفه نیز در تمام ابعاد و در تمام ضخامت های ورق قابل تولید است و منعی در ساخت ابعاد و ضخامت برای کلاهک شومینه یکطرفه وجود ندارد

 

ب- کلاهک شومینه دوطرفه:

هر زمان که در دو سوی پایه کلاهک شومینه مانعی مثل دیوار یا هر مانع دیگری وجود داشته باشد اجباراً موظف به استفاده از کلاهک شومینه دوطرفه هستیم. علت نامگذاریِ این کلاهک شومینه به نام دوطرفه نیز همین موضوع است که صرفاً می توانیم در دو وجهِ آن پره های کلاهک شومینه را تعبیه و ایجاد نماییم. برای ساخت کلاهک شومینه دوطرفه می توان از جنس ورق ورق روغنی، سیاه، گالوانیزه،رنگی و گاهی از ورق استیل استفاده نمود.(در صورتیکه دودها و مواد آلاینده ی لاینِ دودکش از مواد اسیدی یا خورنده باشد،برای جلوگیری از استهلاکِ زودرس از جنس استیلِ با عیار ۳۱۶) برای بدنه کلاهک شومینه استفاده می گردد.ضخامت ورق کلاهک شومینه دوطرفه بسته به ابعاد کلاهک شومینه متفاوت است.در ابعاد یا قطرهای پایین از ورقهایی با ضخامت یک میل و کمتر، برای کلاهک شومینه با ابعاد بزرگ نیز از ورقهایی با ضخامت بالاتر(ضخامت یک تا پنج میل) ستفاده میشود. موارد کاربرد کلاهک شومینه دوطرفه در مکش و تخلیه ی دودِ لوله های دودکشِ موتورخانه ها،آبگرمکن ها،شومینه ها،بخاری های گازی و نیز تخلیه هوای لوله های وِنت در بام، همچنین کلاهک شومینه دوطرفه بعنوان لوور هوارسان به اتاق های دستگاههای هواساز یا اتاقک آسانسور نیز قابل استفاده است. در حالت عادی و استاندارد برای پایه کلاهک شومینه دوطرفه ارتفاع ۳۰ سانت کفایت میکند،اما در مواردی که مهندس تاسیسات تشخیص دهد که ارتفاع پایه ی کلاهک شومینه دوطرفه باید افزایش یابد باید به دقت به این مهم عمل کرد. تعداد پره های کلاهک شومینه دوطرفه نیز بطور عُرفی ۴ عدد است که این تعداد نیز به صلاح دید مهندس تاسیسات قابل تغییر و افزایش است. برای نصب کلاهک شومینه دوطرفه روی سطوح صاف در بام یا دیوار در محیط پایه کلاهک شومینه دوطرفه یک لبه ی سه سانتی تعبیه میشود تا با ایجاد سوراخ روی آن لبه،امکان پیچکاریِ کلاهک شومینه دوطرفه و تثبیت آن روی محل مورد نظر فراهم گردد. از ویژگیهای کلاهک شومینه دوطرفه امکان نصب آن روی سقف های مسطح،شیبدار و حتی روی دیوارهاست. تاج یا کلاهِ کلاهک شومینه دوطرفه نیز به صورت یک شیبِ صاف،دوشیبِ صاف و دوشیبِ قوس دار امکانِ ساخت دارد. تیغه ها یا پره های زِد شکلِ کلاهک شومینه دوطرفه در فواصل منظم و یکنواخت امکان دید یا نفوذ آب باران، برف و حتی پرندگان و حشرات را به داخل محوطه کلاهک شومینه دوطرفه،از بین میبرد. در واقع ساختارِ پره ها و پایه ی کلاهک شومینه دوطرفه به گونه ای طراحی، ساخته و نصب می شود که حالت ضد آب و آببند دارد. برای ساخت کلاهک شومینه دوطرفه نیز منعی به لحاظ ابعاد پایه و نیز تعداد پره ها وجود ندارد و در واقع کلاهک شومینه بصورت کاملا سفارشی و در ابعاد دلخواه ساخته میشود. برای محافظت کلاهک شومینه دوطرفه در برابر عوامل فرسایشیِ محیطی از قبیل آب باران،برف و...حتما باید سطوح داخلیِ کلاهک شومینه با استفاده از رنگ کوره ای پوشش داده شود تا در برابر حرارت و برودتِ مداوم به سرعت مستهلک نگردد. درصورتیکه کلاهک شومینه دوطرفه در جای غیر مسطح قرار باشد نصب گردد،به جای لبه به بیرون، در فاصله ۵ تا ۱۰ سانتیِ پایینِ پایه ی کلاهک شومینه از داخل یک نبشی بعنوان تُرمزِ کار تعبیه میشود تا زمانیکه کلاک پره ای روی قطعه ای چهارگوش سوار و کاور می شود بیش از۵ یا ۱۰ سانت داخل تر نشود.

پ-کلاهک شومینه سه طرفه 

درصورتی که کلاهک شومینه از سه سو با هیچ مانعی تداخل نداشته باشد و صرفاً از یک سو به یک مانع مثل دیوار یا هر مورد دیگری برخورد داشته باشد که از آن سو امکان تعبیه پره یا تیغه ی Z شکل وجود نداشته باشد،اجباراً باید کلاهک شومینه را بصورت سه طرفه طراحی و اجرا و نصب کرد. در این حالت آلاینده(دود یا هوای ونت و...)ناگزیر صرفاً از سه جهتِ کلاهک شومینه امکان تخلیه و مکش دارد.به همین منظور برای عدم اختلال در عملیات تخلیه ی هوای داخل کلاهک شومینه باید از تعدادِ بیشتری پره ی گریلی در ساخت کلاهک شومینه استفاده نمود. جنس کلاهک شومینه از ورق با انواع مختلف است.برای ساخت کلاهک شومینه از ورق روغنی،سیاه،گالوانیزه،رنگی و نیز ورق استنلس استیل بکار برد.با توجه به خورنده بودنِ بخارات اسیدی که بعنوان آلاینده از بعضی داکت های دودکش بیرون میآید لذا برای عدم استهلاکِ زودرس باید از ورق استیل با عیار۳۱۶ استفاده شود تا طول عمرمفید کلاهک شومینه به مراتب بالاتر رود. اگر از جنس ورق روغنی یا سیاه برای ساخت کلاهک شومینه استفاده شود لزوما باید بر سطوح درونی و بیرونیِ کلاهک شومینه (شامل پایه،پره ها و تاجِ کلاهک شومینه)از پوشش رنگ کوره ای استفاده شود تا این سطوح در برابر عوامل فرسایشی بیرونی مثل آب باران،برف و رطوبت و نیز در برابرِ دمای حرارتی و برودتی که از عملکردِ داخلیِ لوله های دودکش ناشی میشود، کلاهک شومینه در زمان کوتاه مستهلک نشود.برای انتخاب ضخامت ورق کلاهک شومینه به موارد مختلفی چون میزان آلاینده ی خروجی از داکت دودکش،ابعاد کلاهک شومینه و مسایلی چون خشک یا شرجی بودنِ هوای منطقه باید توجه کرد.در صورتیکه ابعاد کلاهک شومینه کوچک یا متوسط باشد،می توانیم از ورق یک میل و پایینتر برای ساخت کلاهک شومینه استفاده کنیم.در صورت بزرگ بودنِ ابعاد کلاهک شومینه ضخامت ورق مصرفی بنا به ضرورت میتواند از یک و بیست وپنج صدمِ میلیمتر و بالاتر استفاده شود. موارد کابردی برای مصرف کلاهک شومینه سه طرفه نیز متنوع است که از جمله می توان به مواردی از قبیلِ کلاهک دودکشِ هودهای صنعتی،موتورخانه ها،شومینه های منازل،آبگرمکن های گازی و نفتی،لوورهای هوارسانِ اتاق دستگاههای هواساز و آسانسور و نیز لوله های ونت ساختمانی اشاره نمود. ارتفاع قراردادی و استانداردی برای پایه کلاهک شومینه سه طرفه،مثل بقیه انواع کلاهک شومینه تعریف شده است که همان ۳۰ سانتیمتر است.اما باتوجه به ضرورت و تشخیص مهندس سازمان مهندسی یا تاسیسات می توان ارتفاع کلاهک شومینه سه طرفه را افزایش داد و بصورت کاملا سفارشی پایه این کلاهک شومینه را طراحی و تولید کرد. قابل ذکر می باشد  تعداد پره های کلاهک شومینه نیز در حالنت نرمال ۴ پره است که باز هم بنا به ضرورت و تشخیص کارشناس تعدادِ این پره های کلاهک شومینه می توان به میزان دلخواه اضافه نمود. پره های Z شکلِ موازیِ کلاهک شومینه با ایستایی و ساختارِ ویژه ای که دارند باعث هدایت آب به بیرونِ ساختار و پایه کلاهک شومینه می گردند و از نفوذ هرگونه رطوبت،آب و حتی گردوخاک به درون محفظه ی کلاهک شومینه به طور کامل ممانعت می کنند.این پره های گریلی و نیز لبه ی پایینیِ پایه ی کلاهک شومینه به ویژه عامل نفوذناپذیریِ آب به داخل و در واقع ضدآب شدنِ کلاهک شومینه کمک میکنند. 

در صورت نصب و اجدچرای کلاهک شومینه در سطحِ صاف ِ بام یا دیوار، باید برای تثبیت و مهار کامل کلاهک شومینه در برابر عوامل تخریبی در بام (با توجه به بادگیر بودنِ محلِ نصب کلاهک شومینه در ارتفاعِ بام)باید در دورتادورِ پایینِ پایه ی کلاهک شومینه لبه ای به عرض سه سانت به بغل ایجاد شود تا با سوراخهایی که بر روی این لبه ایجاد می شود با پیچ کلاهک شومینه سه طرفه را در محل مورد نظر ثابت نمود.تعداد این پیچها به میزان طول و عرض پایه کلاهک شومینه مربوط می شود. هرچه این مقادیر بیشتر باشد تعداد پیچِ بیشتری برای تثبیت کلاهک شومینه سه طرفه در محل خود،مورد نیاز است. در صورتی هم که قرار باشد کلاهک شومینه بر روی حجمی چهارگوش قرار گیرد نیاز به این لبه به بیرون در پایه کلاهک شومینه سه طرفه است.البته به جای این لبه ی بیرونی باید از یک نبشی در ارتفاع ۵ تا ۱۰ سانتیِ قسمت داخلیِ پایه ی کلاهک شومینه استفاده کرد تا هنگام داخل شدنِ پایه ی کار در داخل کلاهک شومینه سه طرفه،کلاهک شومینه بیش از حد بر روی آن سوار نشود و قسمت تجمیع دود در پایه کلاهک بیش از حد کوچک نگردد.به این نبشیِ داخلِ پایه ی کلاهک شومینه سه طرفه،ترمزِ کلاهک شومینه نیز گفته میشود. تاج کلاهک شومینه سه طرفه در انواع مختلف از قبیل یک شیبِ مسطح،دو شیبِ مسطح(هشتی) و نیز بصورت دوشیبِ قوسدار ساخته و عرضه میشود. همانطور که در بالا هم بیان شد،کلاهک شومینه سه طرفه در ابعاد مختلف و سفارشی و بدون محدودیت در طرح،سایز و ابعاد قابل ساخت و عرضه است. نکته دیگر اینکه بنا به ضرورت کلاهک شومینه سه طرفه را در بام های مسطح،شیبدار بصورت فانتزی و دکوراتیو و حتی روی سطوحِ دیوارهای بام به راحتی نصب و تعبیه نمود. بر روی سطوح داخلی و بیرونیِ کلاهک شومینه سه طرفه نیز بنا به تناسب رنگ محیط یا اِلمانهای دیگرِ بام ،می توان رنگ مناسب و شیک انتخاب کرد.

ت- کلاهک شومینه چهارطرفه 

این کلاهک شومینه بصورت کامل و بصورت چهاروجهی در تمام ابعاد قابلیت تعبیه پره های مکش و تخلیه هوا را دارا است.این کلاهک شومینه بیشترین راندمان مکش را در میان انواع کلاهک شومینه به خود اختصاص داده است.  این آزادی در چهارطرف کلاهک شومینه این امکان را به کلاهک شومینه میدهد تا از تمام وجوهِ ممکن وظیفه تخلیه دود و آلاینده را به عهده گیرد.مَتریال مصرفی برای ساخت کلاهک شومینه چهارطرفه نیز از انواع ورق روغنی،سیاه،گالوانیزه،رنگی و استنلس استیل است که در مواردی مثل آلاینده های خورنده و اسیدی از ورق استیل با عیارهای مختلف استفاده میشود. در مواردی که از ورق روغنی یا سیاه برای ساخت کلاهک شومینه چهارطرفه استفاده شده باشد،الزاما برای جلوگیری از استهلاکِ سریع و افزایش طول عمرمفید کلاهک شومینه باید بر سطوح داخلی و بیرونیِ کلاهک شومینه چهارطرفه از پوشش رنگ کوره ای استفاده کرد تا کلاهک شومینه چهارطرفه در برابر فرسایش آب باران و برف بیشترین مقاومت را از خود نشان دهد.در صورت عدم استفاده از آیتم رنگ کوره ای، کلاهک شومینه چهارطرفه در مدت زمان کوتاه با توجه به سردوگرم شدنهای متوالی از یک طرف و از سوی دیگر در برابر بارش باران و برف،به سرعت مستهلک و از حیًز انتفاع ساقط میگردد.اما با پوشش رنگ کوره ای کلاهک شومینه برای مدتهای طولانی مورد کاربرد قرار میگیرد.ضخامت کلاهک شومینه برای ابعاد متوسط و پایین در حدود یک میلیمتر و کمتر است،اما با توجه به افزایش ابعاد و نیز آیتم آب و هوایی و میزان اثر عوامل فرسایشی محیطی این ضخامت تا دومیل هم قابل افزایش است. از کلاهک شومینه در تخلیه  آلاینده و دود داکت های دودکشِ موتورخانه، شومینه،هود صنعتی،آبگرمکن ها و نیز هواکش های وِنت تاسیسات به وفور استفاده میشود.از جمله موارد دیگرِ کاربرد کلاهک شومینه ،بعنوان لوور هوارسان اتاقک های هواساز و آسانسور است تا هوای تازه ی این محیط ها به راحتی از میان گریل های موازیِ کلاهک شومینه تامین گردد. برای پایه کلاهک شومینه میزان ارتفاع پایه ی استانداردِ ۳۰ سانتی در نظر گرفته میشود،اما به ضرورت،این ارتفاع تا هر میزان که مهندس تاسیسات یا نظام مهندسی اعلام کند قابل ساخت و تولید است. تعداد پره های کلاهک شومینه چهارطرفه نیز در حالت استاندارد،تعدادِ ۴ عدد است،اما در این مورد هم محدودیت یا منعی در افزایش تعداد پره ها وجود ندارد. ساختار پره های کلاهک شومینه چهارطرفه طوری طراحی و خم کاری شده است که امکان ورود آب باران و برف،گردوخاک و نیز پرندگان و دیگر موجودات به صفر تنزل می یابد. در واقع ساختار کلاهک شومینه چهارطرفه را ساختاری ضدآب مینامند که به هیچ وجه امکان نفوذ آب و رطوبت از بیرون به داخل محوطه ی پایه ی کلاهک شومینه وجود ندارد. برای راحتی و اطمینان از نصبِ صحیحِ کلاهک شومینه چهارطرفه در محیطِ پایینیِ کلاهک شومینه لبه ای به میزان سه سانت ایجاد می شود تا در زمان نصب کلاهک به سطح صاف یا سکوی بام،در این لبه ها سوراخ ایجاد کرده و با پیچ از طریق این سوراخها کلاهک شومینه چهارطرفه را به زمین نصب و تعبیه نمود. اگر قرار باشد کلاهک شومینه چهارطرفه روی سکوی مکعبی داخل و بصورت اورلپ نصب شود،این لبه بصورت یک نبشی از داخل پایه ی کلاهک نصب میشود تا کلاهک شومینه بیش از اندازه در محل مورد نظر وارد نگردد و این لبه نقش ترمز را برای پایه ی کلاهک شومینه ایفا می کند.با ایجاد این نبشی یا ترمز،کلاهک شومینه بیش از ۵ تا ۱۰ سانتیمتر بر روی پایه مورد نطر داخل نمیشود. پوشش رنگ کوره ایِ کلاهک شومینه چهارطرفه بر اساس تناسب رنگ محیط، نمودی زیبا،شیک و دکوراتیو به بام یا دیواری که کلاهک شومینه بر روی آن نصب می شود،می بخشد. همانطور که قبلا اشاره گردید،ساخت کلاهک شومینه بصورت سفارشی مییاشد و محدودیت یا منعی در ساخت کلاهک شومینه چهارطرفه در ابعاد مختلف وجود ندارد. تاج یا کلاهِ کلاهک شومینه بصورت دوشیبه مسطح،یک شیبه مسطح و دوشیبه قوسدار، قابل طراحی و ساخت است.

ث- کلاهک شومینه چندوجهی 

این کلاهک شومینه معمولا دارای دو یا چند وجه است.برای مثال اگر دهانه ی خروجی یک لوله دودکش یا ونت با وجهِ مدور در بام یا منتهی الیهِ رایزر به انتهای مسیرِ خود رسیده باشد و قرار باشد از کلاهک شومینه چهارگوش برای کلاهک این لوله استفاده شود بطور یکسره و بدون واسطه مقطعِ استوانه ای به مقطعِ چهارگوش ِ کلاهک شومینه تبدیل میشود. این تغییر وجوهِ پایه در کلاهک شومینه باعث شده این نام برای این کلاهک شومینه انتخاب گردد. البته این تغییر گاهی اوقات ممکن است بطور معکوس اتفاق بیفتد و برای هارمونیِ بیشترِ ساختارِ کلاهک شومینه با دیگر اِلمانهای بام، مقطع خروجیِ چهار گوش به کلاهک شومینه با مقطعِ گرد تغییر کند. تغییر وجوهِ کلاهک شومینه هم میتواند بصورت شیبدار و هم بصورت شیبشِ صفر اتفاق بیفتد. در تمامیِ این تغییرات در وجوه و مقاطعِ کلاهک شومینه ، تعداد پره ها،ارتفاع پایه و انتخاب ابعاد پایه ی کلاهک شومینه ،کاملا اختیاری و به سفارش خریدار یا کارفرما صورت می پذیرد و محدودیتی در ساخت انواع کلاهک شومینه در این مدل ها به لحاظ سایز و یا تعداد پره وجود ندارد. معمولا تعداد پره های این کلاهک شومینه هم به میزانِ ۴ عدد است که در حالات خاص و به درخواست کارفرما تعداد پره های کلاهک شومینه به هر تعدادی که اعلام گردد افزایش می یابد. برای ساخت کلاهک شومینه چندوجهی از انواع ورق روغنی،سیاه،گالوانیزه و استیل استفاده می شود.ضخامت ورق مصرفی در این نوع کلاهک شومینه به ابعاد ان بستگیِ مستقیم دارد.معمولا از ورق با ضخامت یک میل برای ساخت این کلاهک شومینه استفاده میشود،اما با توجه به بزرگتر شدنِ ابعاد کلاهک شومینه ضخامت ورقِ کلاهک شومینه نیز به میزان و تناسبِ افزایش سایزِ کلاهک شومینه افزایش می یابد. کلاهک شومینه چند وجهی موارد کاربرد مشابه با دیگر انواع کلاهک شومینه دارند و عمدتا برای تخلیه ی دودِ لوله های دودکشِ موتورخانه ها،شومینه ها،بخاری ها،آبگرمکن ها و دیگر وسایلِ دودزای خانگی یا صنعتی به کار میرود. البته از دیگر کاربردهای این کلاهک شومینه بعنوان لوور هوارسان برای اتاق های موتور آسانسور،اتاق های هواساز و موارد مشابه است. از این کلاهک شومینه بعنوان کلاهک هواکشِ لوله های ونت در بام ساختمانها نیز استفاده میگردد. در صورتی که از ورق روغنی یا سیاه و حتی گاهی از ورق گالوانیزه برای ساخت کلاهک شومینه چند وجهی استفاده گردد برای افزایش طول عمرمفیدِ کلاهک شومینه از پوشش رنگ کوره ای بر روی سطوح بیرونی و داخلیِ این کلاهک شومینه بهره گرفته میشود.که در اصطلاح به این کلاهک شومینه دورورنگ گفته میشود. اگر آلاینده ی موجود در لوله ی دودکش از مواد خورنده یا اسیدی باشد برای جلوگیری از استهلاک زودرس باید حتما از ورق استنلس استیل با عیار ۳۱۶ برای ساخت کلاهک شومینه چندوجهی استفاده کرد. با توجه به نوعِ خاصِ نصب و اجرای این کلاهک شومینه در محل مربوطه، لذا حتما نیاز به اجرای مقدمات در پایه ی این کلاهک شومینه است تا نصابِ کلاهک شومینه در زمان نصب دچار چالش نگردد و مراحل نصب این نوع کلاهک شومینه به راحتی و سهولت انجام پذیرد. مثل تمام انواع دیگرِ کلاهک شومینه ، تاجِ کلاهک شومینه چندوجهی نیز بصورت یک شیب،دوشیب و حتی قوس دار قابل تولید می باشد. کلاهک شومینه چندوجهی هم بر روی بام های مسطح،هم بام های شیبدار و هم بر روی پرچین دیوارهایی که قابلیتِ تحمل وزن کلاهک شومینه را دارند قابل نصب و تعبیه است. استفاده از کدرنگ های متنوع و زیبا باعث چشم نواز شدنِ کلِ ساختار کلاهک شومینه چندوجهی و در کل دکوراتیو شدنِ ساختار بام در نگاه از دور میشود. 

کلاهک شومینه ناگونیا

در مواردی که محل و پایه ی کلاهک شومینه غیرمتقارن یا ناگونیا باشد از این مدل کلاهک شومینه برای تخلیه دود،هوا و یا حتی هوارسانی استفاده می شود.کلاهک شومینه نامتقارن در پایه و پره ها حالت غیرمتقارن یا ناگونیاست.زاویه قناس یا در اصطلاح فارسی بُر از همان مقطع پایه کلاهک شومینه تا گریل ها یا پره ها و حتی تاج کلاهک شومینه ادامه می یابد.در این حالت نیز ناگونیایی می تواند در یک یا دو یا حتی سه زاویه از زوایای پایه کلاهک شومینه وجود داشته باشد.برای ساخت دقیق این نوع کلاهک شومینه باید شابلون پایه ی این کلاهک شومینه را در گریل ها و تاج کلاهک شومینه رعایت نمود.یعنی زاویه غیرگونیای پایه ی کلاهک شومینه را در تمام مواضع و مقاطعِ این کلاهک شومینه باید ایجاد نمود.نوع جنس و ورق کلاهک شومینه ناگونیا از هر ورقی از قبیل روغنی،سیاه،گالوانیزه،استیل و حتی آلومینیوم میتواند باشد.کلاهک شومینه ناگونیا بعنوان دودکش در انتهای لوله ای دودکش و بعنوان لوورهوارسان در دهانه ی لوله های ونت و حتی در بام سقف هایی مثل اتاقک های آسانسور و هواساز مورد استفاده قرار میگیرد.کلاهک شومینه ناگونیا در ابعاد مختلف با ضخامت ورق های گوناگون قابل ساخت و عرضه است.رابطه ی مستقیمی در ضخامت ورق کلاهک شومینه با ابعاد و سایز آن وجود دارد.یعنی هرچه ابعاد و سایز کلاهک شومینه ناگونیا بالاتر می رود ضخامت ورق مصرفی در ساخت کلاهک شومینه ناگونیا نیز افزایش می یابد. کلاهک شومینه ناگونیا دارای یک پایه،یک سری گریل یا پره و یک تاج کلاهک است.برای سهولت در نصب کلاهک شومینه ناگونیا از یک لبه ی سه سانتی در منتهی الیهِ پایه ی کلاهک شومینه استفاده می شود که به راحتی بتوان انرا در محل خود با پیچ نصب و تثبیت نمود.کلاهک شومینه ناگونیا در انواع سقف های صاف،شیبدار و...قابل کاربرد است.برای استاندارد بودنِ ارتفاع کلاهک شومینه و عدم بادگیرشدنِ کلاهک شومینه،ارتفاع پایه کلاهک شومینه را ۳۰ سانت و تعداد عُرفیِ گریل ها یا پره های کلاهک شومینه ناگونیا را ۴ عدد در نظر میگیرند.کلاهک شومینه ناگونیا را می توان بوسیله رنگ الکتروستاتیک کوره ای بصورت دورورنگ،رنگ آمیزی نمود.برای تناسب و شیک جلوه دادنِ نمای کلاهک شومینه ناگونیا از کد رنگ های متناسب با نمای بام و محیط استفاده می شود.کد رنگ های عمومی در ساخت کلاهک شومینه ناگونیا عبارت از قهوه ای سوخته،مشکی،کرم،سفید و... است.برای جلوگیری از استهلاک کلاهک شومینه ناگونیا در هر دو سوی بیرون و داخلِ کلاهک شومینه ناگونیا از آیتم رنگ استفاده می شود تا عمرمفید این نوع کلاهک شومینه به بیشترین میزان افزایش یابد. 

کلاهک شومینه ال شکل

در جاهاییکه پایه ی محلی که قرار است دود یا هوا را از خود خارج کند بصورت غیر چهارگوش و بصورت ال شکل است از این کلاهک شومینه استفاده میشود.در واقع دو ضلعِ پایه ی این کلاهک شومینه بطور متقاطع به هم میرسند و تشکیل یک شش ضلعیِ ال شکل را میدهند.در اینجا نیز ساختار ال شکلِ کلاهک شومینه از پایه گرفته تا پره ها و گریل ها و نیز تاج کلاهک بصورت همسان و هماهنگ به شکل ال بر روی هم سوار و تشکیل یک کلاهک شومینه را میدهد.کلاهک شومینه ال شکل نیز از انواع ورق قابل ساخت است.برای ساخت کلاهک شومینه ال شکل ابتدا شابلون تهیه میشود و بر اساس شابلون گوشه پره ها(به تناسب و ترتیب یا به داخل یا به بیرون)گوشه زنی میشود و اضلاع مذکور به ترتیب در محل های خود جانمایی میشود.ارتفاع پایه کلاهک شومینه ال شکل به دلخواه قابل تعیین و سفارش است اما برای بادگیر نشدنِ کلاهک شومینه بطور استاندارد این ارتفاع در حد ۳۰ سانتیمتر تعیین و اجرا میشود.تعداد گریل ها یا پره های کلاهک شومینه نیز به هر میزان قابل ساخت است.قابل ذکر است محدودیتی در ساخت ابعاد پایه یا تعداد پره ها در این کلاهک شومینه نیز وجود نداشته و به هر میزان قابل اجرا است.کلاهک شومینه ال شکل در تخلیه و خارج نمودنِ الاینده های مختلف و دود و نیز بعنوان لوورهوارسان برای ورود یا خروج هوا قابلیت کاربرد دارد.به لحاظ جدول ضخامت ورق میزان ضخامت ورق مصرفی در ساخت کلاهک شومینه به ابعاد و سایز کلاهک شومینه ال شکل بستگی دارد.این افزایش یا کاهش ضخامت ورق،دقیقا به ابعاد و سایز کلاهک شومینه ال شکل مربوط میشود.به تناسب جنس ورق مصرفی از پوشش رنگ برای سطوح داخلی و بیرونیِ کلاهک شومینه ال شکل استفاده میشود.نوع رنگ پوشش کلاهک شومینه ال شکل از جنس پودری الکتروستاتیک بوده که پس از پاشش بر سطوح داخلی و بیرونیِ کلاهک شومینه ال شکل در کوره رنگ بصورت کامل پخته میشود.برای زیبایی و دیرتر مستهلک شدنِ بدنه کلاهک شومینه از کد رنگ های زیبا و مقاوم استفاده میشود تا بهترین تناسب بین نمای محیط و ساختار کلاهک شومینه حاصل گردد.از کلاهک شومینه ال شکل در تخلبه دودِ بخاری های، آبگرمکن ها،شومینه ها و... و نیز در تخلیه هوای ونت ها استفاده میشود.گاهی مشاهده می شود از کلاهک شومینه ال شکل در هوارسانی به محیط هایی مثل اتاقک های هواساز و آسانسور نیز استفاده میشود. 

کلاهک شومینه گرد

در مقاطعی از لوله های گرد که به کلاهک شومینه نیاز است از کلاهک شومینه گرد استفاده می شود.با توجه به نمای زیبای کلاهک شومینه گرد و عدم نیاز به تبدیل هوا بر روی مقاطع پایه ی گرد از این مدل کلاهک شومینه استفاده میشود.کلاهک شومینه گرد دقیقا بر اساس قطر لوله ی پایه ساخته میشود و نیازی به رابط یا تبدیل اضافی ندارد.برای ساخت کلاهک شومینه گرد از یک پایه به قطر لوله ی رایزر استفاده میشود.با ساخت و آماده سازیِ پایه ی این کلاهک شومینه گرد،نسبت به ساخت پره های گردِ این کلاهک شومینه اقدام میکنیم.این پره ها با استفاده از رابط های سه گانه در فواصل منظم و متناسب بر روی همدیگر جانمایی شده و آماده تخلیه هوا یا دود میشوند.برای جلوگیری از نفوذ آب باران و برف و نیز ورود حیوانات و پرندگان از یک تاج کلاهک با طرح کلاه های چینی استفاده میشود.کلاهک شومینه گرد را در قطرها و ارتفاعات گوناگون میتوان تولید نمود.تعداد پره ها و ارتفاع پایه کلاهک شومینه گرد به میزان هوا یا دودِ خروجی از لاین دودکش بستگی دارد.ضخامت ورق کلاهک شومینه گرد نیز با سایز و قطر کلاهک شومینه ارتباط مستقیم دارد.برای جلوگیری از استهلاک و زنگ زدگی در بدنه ی کلاهک شومینه گرد و نیز برای زیباییِ ساختار کلاهک شومینه گرد از رنگ کوره ای در کدهای مختلف استفاده میشود.در صورتیکه آلاینده ی خروجی از کلاهک شومینه از نوع شیمیایی و خورنده باشد از جنس ورق استیل با عیار ۳۱۶ استفاده میشود تا بیشترین مقاومت را در برابر خورندگی داشته باشد.

کلاهک شومینه و استفاده آن به عنوان کلاهک دودکش شومینه 

همانطور که پیش تر در موارد کاربرد کلاهک شومینه مطرح گردید از کلاهک شومینه در مورد تخلیه دودِ دودکشِ شومینه در منازل ویلایی نیز استفاده میشود.با توجه ساختار و ظاهرِ شکیل کلاهک شومینه بر روی سطوحِ شیب دارِ بام و سقف خانه های ویلایی،استفاده از این نوع کلاهک شومینه در مناطق شمالی و ویلایی نشین رواج گسترده ای یافته است.با توجه به این که خروجیِ رایزرِ دودکش که ممکن است چهارگوش یا گرد باشد به همین منظور کلاهک شومینه برای شومینه را میتوان به دو صورتِ کلاهک شومینه گرد و کلاهک شومینه چهار گوش تولید کردد.از آن جا که تخلیه سریع و آسان دودِ شومینه از طریق کلاهک شومینه از اهمیت فوق العاده برخوردار است لذا تعیین ارتفاع پایه کلاهک شومینه و نیز تعداد پره های کلاهک شومینه در مرحله ی طراحیِ کلاهک شومینه فوق العاده مهم مینماید. همانطور که اشاره شد کلاهک شومینه شومینه با دو مدلِ گرد و چهارگوش مورد استفاده قرار می گیرد.در هر دو مدل می شود از انواع ورق سیاه یا گالوانیزه و حتی از ورق استیل استفاده کرد.ضخامت ورق کلاهک شومینه شومینه به قطر یا ابعاد و سایز پایه کلاهک شومینه بستگی دارد.اما عموما از ورق یک میل با پوشش رنگ کوره ای الکتروستاتیک به این منظور استفاده می شود.علاوه بر ضخامت ورق، انتخاب رنگ مناسب برای سطوح داخلی و بیرونیِ کلاهک شومینه که با سطوح اطراف نیز همخوانی دارد از اهمیت برخوردار است. نوع جنس رنگی که برای سطوح کلاهک شومینه به کار میرود از نوع الکتروستاتیکِ کوره ای و مرغوب است که در برابر گرم و سردشدن های ساختار کلاهک شومینه بسیار مقاوم باشد و ساختار کلاهک شومینه به راحتی دچار استهلاک و موارد تخریبی نگردد.اگر کلاهک شومینه شومینه بر روی سطوح صاف نصب شود باید در قسمت پایینِ پایه کلاهک شومینه یک لبه ۳ سانتی به بغل ها ایجاد کرد که کلاهک شومینه را با پیچ رولپلاک به زمین متصل نمود.اما اگر قرار باشد کلاهک شومینه شومینه بر روی سطوح شیبدار بام تعبیه شود باید بر اساس زاویه و شیب بام،خطوط نصب را بر روی دیواره ی پایه کلاهک شومینه تعیین و برش داد تا بشود آنرا بصورت شاقول و کاملا عمود در محل مورد نظر نصب کرد. کلاهک شومینه که برای شومینه در نظر گرفته میشود حتما باید نسبت به موارد کاربرد دیگر،از تعداد پره های بیشتری برخوردار باشد تا بتواند در کمترین زمان دود و آلاینده را از مخزن و محفظه خود رها و تخلیه نماید. ابعاد پایه کلاهک شومینه باید طوری سایز و تولید شود که بر روی پایه کاور شده و از نفوذ آب باران و برف جلوگیری شود.فاصله پره های کلاهک شومینه شومینه نیز باید طوری باشد که همزمان با تخلیه دود از نفوذ باد،گردوخاک و نیز حشرات یا پرنده های کوچک به قسمت داخلیِ کلاهک شومینه جلوگیری شود.یک نکته دیگر در طراحی و ساخت کلاهک شومینه شومینه این است که ارتفاع کلاهک شومینه نباید از یک حد بالاتر رود که باعث بادگیرشدن و از جاکنده شدنِ کلاهک شومینه در برابر بادهای شدید شود. 

چگونگی تولید و کاربرد انواع کلاهک های بام

برای تخلیه آلاینده هایی از قبیل دود،هوای ونت ها در ساختمان های مسکونی،تجاری،درمانی،صنعتی و نیز بخارات ناشی از فعل و انفعالات شیمیایی در محیط های آزمایشگاهی و تحقیقاتی در بام ساختمان ها از انواع کلاهک بام استفاده میشود.کلاهک بام دارای مدل ها و انواع متنوع است.جنسی که برای ساخت کلاهک بام بکار می رود از نوع ورق روغنی، گالوانیزه،آلومینیوم و حتی استیل است.انواع کلاهک بام عبارت از کلاهک اچ،کلاهک کلبه ای یا کلاهک کلبه ای،کلاهک آلمانی و کلاهک گردان است.از جمله پرکاربردترین این کلاهک ها،کلاهک پره ای یا کلاهک کلبه ای است.کلاهک کلبه ای که در بام ساختمان های ویلایی،مسکونی و تجاری مورد کاربرد قرار میگیرند از یک پایه و چند پره ی تخلیه هوا و یک تاج کلاهک تشکیل میشود.ارتفاع پایه ی کلاهک شومینه برای اینکه کلاهک بادگیر نگردد بطور استاندارد ۳۰ سانتی متر در نظر گرفته میشود.تعداد پره ها یا گریل های تخلیه هوا نیز عموماً ۴ پره در نظر گرفته میشود.جهت تاج کلاهک شومینه نیز از مدل های مختلف از قبیل یک شیب،دوشیب و چهارشیب بهره گرفته میشود.بنا به ضرورت های مختلف از قبیل تناسب،زیبایی و جلوگیری از استهلاک زودرس،از پوشش رنگ الکتروستاتیک بر سطوح داخلی و خارجی کلاهک شومینه استفاده میشود.

با توجه به تنوع جنس کلاهک شومینه و همچنین نوعِ کاربری های متنوع برای کلاهک شومینه ،لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان، می توانید با تماس با مسئولِ مشاوره و فروش شرکت، با شماره های ۰۹۱۲۱۲۳۳۹۴۲ و ۶۶۰۰۰۳۶۵ تماس حاصل نمایید.

گالری تصاویر

محصولات مرتبط

مشاهده محصولات تهویه فراز در یک نگاه . با کلیک بر روی هر محصول جزئیات آن را مشاهده نمایید.   www.tfduct.com

 

                 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/flexibel-Ducts.jpg

کانال فلکسیبل

                            

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Spiral-channel-air.jpg

کانال اسپیرال

                          
 
دریچه-بازدید-آلومینیومی-و-چوبی

دریچه​ بازدید​ فن کویل

آلومینیومی​ و چوبی


                          
 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Industrial-Hood.jpg

هود صنعتی


                           
کانال گرد هوا جهت سوله و سالن

کانال گرد هوا جهت

سوله و سالن


                          
           

دریچه-گرد

دریچه گرد

    
 
 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Flushing-Facade.jpg

فلاشینگ نما


  اجرای سقف شیبدار، آبرو، فلاشینگ نما

اجرای سقف شیبدار،

آبرو، فلاشینگ نما


 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Elastomeric-insulation-Ducts.jpg

عایق الاستومری

 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/planiom-box.jpg

پلنیوم باکس

 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Industrial-chimney-cap-Roof.jpg

کلاهک بام


   http://www.tfduct.com/Files/Editor/Images/Similar-Products/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C.jpg

اجرا​ و​ ساخت​ غبارگیر صنعتی

 
  انواع دریچه استیل و شوت زباله

انواع دریچه استیل

و شوت زباله

    اجرای-غبارگیر-صنعتی

اجرای​ غبارگیر​ صنعتی

    کاور کانال

کاور کانال

 

 

ساخت و اجرای سانتریفیوژ و داکت مکنده

طراحی و اجرای  مکنده و داکت

     اجرای-کانال-فلکسیبل

اجرای​ کانال فلکسیبل

    انواع-دریچه-سقفی

انواع​ دریچه سقفی

 
     دریچه-اسلوت

دریچه اسلوت

     http://www.tfduct.com/Files/Editor/Images/Similar-Products/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84.jpg         

اتصالات​ و​ قطعات اسپیرال


     دریچه خورشیدی با پلنیوم

دریچه خورشیدی با پلنیوم

     دریچه هوا

دریچه هوا

     دریچه پادری

دریچه ​پادری

    دریچه پلاستیکی

دریچه پلاستیکی

 
   دریچه کروی

دریچه کروی

    دریچه گرد

دریچه گرد

   دودکش موتورخانه

دودکش موتورخانه

    رابط برزنتی

رابط برزنتی

    هواکش بین کانالی

هواکش بین کانالی

    انواع دریچه های آلومینیومی و چوبی

انواع دریچه های

آلومینیومی و چوبی

 
      کانالهای اکسپوز جهت کافی شاپ،فست فود و محیطهای تجاری و اداری

کانالهای اکسپوز جهت کافی شاپ

،فست فود و محیطهای تجاری و اداری

      کانال هواساز

کانال هواساز

     

دریچه-بازدید

اجرای ساندویچ پنل

سقف، دیوار و پارتیشن
      هود صنعتی ۲

هود صنعتی ۲

  کلاهک آلمانی

کلاهک آلمانی

       اجرای پوشش سقف های شیبدار و فضایی

 اجرای پوشش سقف

های شیبدار و فضایی

 
   ساخت انواع فیلتر هود و دریچه هوا

ساخت انواع فیلتر هود

و دریچه هوا

  خدمات استیل آشپزخانه های صنعتی

خدمات استیل آشپزخانه

های صنعتی

 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Damper-channel.jpg

دمپر بین کانالی(هوا)


   ساخت و نصب انواع مکنده ها با کانالهای مربوطه

ساخت و نصب انواع

مکنده ها با کانالهای

مربوطه

  ورقکاری،استیل کاری و ساخت سازه های گنبدی

ورقکاری،استیل کاری

و ساخت سازه های گنبدی

   کانال گرد اسپیرال

کانال گرد اسپیرال

 
   
   
   
   
   
   
 

www.tfduct.com