شنبه 26 آبان 1397
دریچه بازدید فن کویل

دریچه بازدید فن کویل

به منظور دسترسی و تعمیر و نگهداری دستگاه فن کویل و دمنده و مکنده هایی که در سقف تعبیهدریچه بازدید فن کویل می شوند از این نوع دریچه استفاده می شود.

ابعاد و سایز این دریچه به ابعاد دستگاه دمنده یا مکنده وابسته است. این نوع دریچه از دو نوع لولایی و وزنه ای تشکیل می شود که هر نوع از این دریچه های لولایی و وزنه ای به انواع مختلف از قبیل گل سقفی ، گریل دار ، معمولی ، مشبک و خطی تقسیم می شود. البته لازم به ذکر است این نوع دریچه نیز از دو نوع متریال آلومینیومی و چوبی (MDF) ساخته می شود. برای پوشش دریچه های آلومینیومی از رنگ کوره ای و برای دریچه های چوبی از پوشش پلی یورتان استفاده می شود.

انواع دریچه بازدید فنکویل آلومینیومی:

۱-دریچه بازدید فنکویل ساده بدون مکش

۲- دریچه بازدید فنکویل ساده با گریل مکش ۹ سانتی

۳- دریچه بازدید فنکویل ساده با گریل مکش ۱۸ سانتی

۴- دریچه بازدید فنکویل خطی یک طرفه

۵- دریچه بازدید فنکویل خطی دوطرفه

۶- دریچه بازدید فنکویل خطی طرح دریچه اسلوت

۷- دریچه بازدید فنکویل مشبک

۸- دریچه بازدید فنکویل گل سقفی(تک گل)

۹- دریچه بازدید فنکویل گل سقفی(دو گل)

۱۰- دریچه بازدید فنکویل خطی کله قتدی

لازم به توصیح است تمام نمونه های دریچه بازدید فنکویل که ذکر شد را هم میتوان بصورت وزنه ای و هم بصورت لولایی با قفل تولید و عرضه نمود.

 مشخصات فنیِ دریچه های بازدید فنکویل:

 

دریچه بازدید فنکویل ساده:

برای بازدید و تعمیر فنکویل هایی که مکش و تامینِ هوای سیستم برگشت از طریق داکتی که به فضای محیط مرتبط است، نیازی به ایجاد منفذ روی درب دریچه بازدید فنکویل نیست و درب دریچه بصورت ورق ساده و بدون شیار ساخته می شود.

دریچه بازدید فنکویل ساده با دو مدل وزنه ای و لولایی با قفل زیمنس تولید می گردد. دریچه بازدید فنکویل لولایی به وسیله قفل زیمنس بسته می شود اما دریچه بازدید وزنه ای هنگام تعمیر یا بازدید فنکویل، کاملا از چهارچوب فریمِ دریچه جدا و بعد از بازدید مجددا در محل خود جانمایی می شود.

دریچه بازدید فنکویل ساده را می توان هم بصورت پیچ از رو و هم بصورت پیچ از داخل( پیچ مخفی) ،در جای خود نصب نمود.

بنا به ابعاد دریچه بازدید فنکویل ،ضخامت ورقِ دربِ دریچه تعیین می گردد.

فریم دریچه بازدید فنکویل با دوسایز ۳ و ۵ سانتی قابل عرضه میباشد.

سطح دریچه بازدید فنکویل با رنگ کوره ای در رنگهای متنوع از قبیل سفید،کرم،مشکی،طوسی و... پوشش داده می شود.

دریچه بازدید فنکویل ساده با گریل ۹ و ۱۸ سانتی

از دریچه بازدید فنکویل ساده با گریل ،برای بازدید و تعمیرِ فنکویل هایی که باید هوای برگشت از طریق دریچه بازدید به دستگاه برسد استفاده می شود. ساختارِ این دریچه به لحاظ شکلی بسیار شبیه به دریچه بازدید فنکویل ساده است. گریل ها یا شیار این نوع دریچه بازدید در طولهای ۹ و ۱۸ سانتی روی درب دریچه بصورت عمودی یا افقی قابل ایجاد است. عرص گریل و تعداد گریل های روی درب دریچه بازدید فنکویل به قدرت مکشِ دستگاه فنکویل مربوط است، یعنی هرچه قدرت مکش دستگاه بالا باشد تعداد گریل های ایجاد شده در بدنه درب دریچه بازدید بیشتر می شود، گاهی اوقات این گریلها در یک ردیف و بعضی اوقات در دو ردیفِ موازی روی درب دریچه بازدید فنکویل ایجاد می شود که هوای لازم برای مکش دستگاه به وفور و میزان مورد نیاز در دسترس دستگاه قرار گیرد. اگر قرار باشد یک ردیف گریل روی درب دریچه بازدید فنکویل ایجاد شود این یک ردیف را هم می توان در آکس درب دریچه و هم در یک سومِ عرضِ درب دریچه بازدید فنکویل ایجاد نمود.محل ایجاد گریل روی درب دریچه بازدید دلایل مختلفی دارد که از جمله مهمترین دلایل می توان به نزدیکیِ مجرای ورود هوا به نقطه ی مکنده ی دستگاه اشاره کرد.

درب دریچه بازدید با گریل را می توان هم به صورت لولایی و هم به صورت وزنه ای تعبیه نمود، البته اگر فاصله ی زیر دستگاه فنکویل با افقِ سقفی که قرار است دریچه بازدید فنکویل در ان نصب گردد کم باشد امکانِ استفاده از دریچه وزنه ای وجود ندارد و الزاما باید از درب لولایی استفاده کرد که بازشوی درب دریچه بازدید فنکویل به بیرون باشد و هیچ محدودیتی برای باز کردن درب دریچه بازدید فنکویل وجود نداشته باشد.

دریچه بازدید فنکویل را هم می توان بصورت پیچ از رو نصب نمود و هم بصورت پیچ از داخل(پیچ مخفی)، که حالتِ پیچ از تو باعث می شود نمای دریچه شکیل تر به نظر برسد، اما عمدتا در دریچه بازدید فنکویل لولایی به خاطر محدودیت در نصب، حالت پیچ از رو به کار میرود.

فریم دریچه بازدید فنکویل ساده با گریل به دوصورت ۳ و ۵ سانتی قابل تولید و عرضه می باشد.

در حالتی که درب دریچه بازدید با گریل، بصورت لولایی ساخته میشود درب دریچه با قفل های زیمنس که روی درب دریچه تعبیه میشود قابل باز و بسته شدن است.

سطح دریچه بازدید فنکویل ساده گریل دار، به وسیله رنگ کوره ای در رنگهای متنوع از قبیل سفید، کرم،قهوهای، مشکی،طوسی و... قابل رنگ امیزی و ارایه می باشد.

دریچه بازدید فنکویل خطی یک و دوطرفه 

از دریچه بازدید فنکویل خطی نیز جهت تعمیر و بازدید دستگاههایی که لزوما باید هوای برگشت را از محیط زیرِ فنکویل دریافت کنند استفاده می شود.این نوع دریچه بازدید فنکویل در واقع ترکیبی از دریچه بازدید ساده با دریچه خطی یک یا دوطرفه است. 

دریچه خطی منصوب بر روی بدنه ی اصلیِ دریچه بازدید با منافذی موازی و ابعادی متناسب با بدنه ، این امکان را می دهد که هوای کافی جهت پشتیبانیِ هوای برگشتِ دستگاه ،بطور مستقیم توسط دریچه بازدید فنکویل از محیط تامین گردد. 

درب دریچه بازدید فنکویل خطی به دو صورتِ وزنه ای و لولایی باز و بسته می شود. 

فریم دریچه بازدید فنکویل خطی نیز با دو سایز ۳ و ۵ سانتی قابل تولید می باشد. 

دریچه بازدید خطی یک طرفه با زاویه ای که دارد می تواند هوا را از یک سو مکش کند و بیشتر در جاهایی که یک بُعد دریچه به دیوار نزدیک است استفاده می شدود. 

دریچه بازدید خطی دوطرفه نیز بصورتِ زاویه دار از دوطرف هوای محیط را وارد محفظه ی دریچه بازدید فنکویل میکند و این دریچه بیشتر در جاهایی استفاده می شود که دریچه بازدید فنکویل از دیوارها فاصله لازم را دارد و از هر دوطرف هوای محیط را جذب می کند. 

دریچه بازدید فنکویل خطی را هم می توان بصورت پیچ از رو و هم بصورت پیچ مخفی نصب و تعبیه نمود.  

اگر درب دریچه بازدید خطی لولایی باشد برای قفل کردنِ آن از قفل زیمنسی استفاده می گردد. 

سطحِ بدنه ی دریچه بازدید فنکویل خطی ،بوسیله رنگ کوره ای در رنگ های متنوع متناسب با رنگ فضای محیط قابل رنگ آمیزی می باشد. 

تعداد قفل های دریچه بازدید فنکویل متناسب با ابعاد دریچه می تواند متغیر باشد. 

ضخامت ورق آلومینیومِ استفاده شده در بدنه دریچه بازدید فنکویل خطی بسته به ابعاد دریچه بازدید قابلِ افزایش می باشد.

دریچه بازدید فنکویل مشبک 

دریچه بازدید فنکویل مشبک برای بازدید و تعمیرِ دستگاههایی استفاده می شود که هوای برگشتِ دستگاه را با کمترین مزاحمت و بیشترین مقدار به دستگاه منتقل کنند. 

در واقع شبکه های موجود در قسمتِ مشبکِ دریچه بازدید فنکویل جریانِ هوا را بصورت مستقیم و آزاد به دستگاه تزریق می کند و از هر گونه افت فشار جلوگیری به عمل می آورد. 

از دریچه بازدید فنکویل مشبک همچنین برای هماهنگیِ بیشترِ نمای دریچه بازدید با دریچه دمنده مشبک استفاده می گردد. 

دریچه بازدید فنکویل مشبک نیز دریچه ای است از ترکیبِ یک دریچه بازدید ساده و دریچه مشبک، که ابعاد دریچه مشبک باید با ابعاد دریچه اصلیِ بازدید متناسب و هماهنگ باشد که هم ترکیبِ نمای دریچه بازدید فنکویل دارای تناسب باشد و هم میزانِ هوای ورودی از قسمت دریچه مشبک به داخل محفظه ی دریچه بازدید کنترل و مدیریت شود. 

دریچه بازدید فنکویل مشبک از دو نوع فریم ۳ و ۵ سانتی قابلیتِ تولید و عرضه دارد. 

درب دریچه بازدید فنکویل مشبک به دو صورت وزنه ای و لولایی با قفل زیمنس تعبیه می گردد. 

دریچه بازدید فنکویل مشبک هم بصورتِ پیچ از رو و هم بصورت پیچ مخفی قابل نصب می باشد. 

بدنه دریچه بازدید فنکویل مشبک در رنگ های گوناگون و متناسب با محیط سطح بصورت رنگ کوره ای پوشش داده می شود. 

قسمت اصلی و داخلیِ دریچه بازدید فنکویل معمولا از ورق آلومینیوم به ضخامت یک میل تولید می شود، که این ضخامت با توجه به ابعادِ دریچه بازدید فنکویل قابل افزایش می باشد. 

در صورتیکه درب دریچه بازدید فنکویل مشبک بصورت لولایی باشد برای بستن درب دریچه بازدید از قفل زیمنسی استفاده می شود که تعداد این قفل ها بنا به ابعاد دریچه و کوچکی و بزرگیِ دریچه می تواند متغیر باشد.

دریچه بازدید فنکویل خطی کله قندی

دریچه بازدید خطی کله قندی برای بازدید و تعمیرِ دستگاههایی به کار می رود که مکشِ دریچه بازدید از طریقِ دریچه خطی کله قندیِ تعبیه شده بر روی بدنه ی دریچه بازدید فنکویل انجام می پذیرد و دلیلِ نامگذاریِ این دریچه بنام دریچه بازدید فنکویل خطی کله قندی نیز وجودِ این دریچه خطی می باشد.

در واقع دریچه خطی کله قندی وظیفه ی هوارسانیِ دریچه بازدید را به عهده میگیرد.

در فضاهایی که از دریچه بازدید فنکویل خطی کله قندی استفاده میشود برای دمشِ هوا نیز از همین نوع دریچه خطی کله قندی استفاده می شود.

دریچه بازدید فنکویل خطی کله قندی دارای دو مدل درب بصورت لولایی و وزنه ای می باشد.

درب دریچه بازدید فنکویل خطی کله قندیِ لولایی بوسیله قفل زیمنسی باز و بسته می شود.

نصبِ دریچه بازدید فنکویل خطی کله قندی به دو صورت پیچ از رو و پیچ مخفی در محل خود نصب و تعبیه می گردد.

سطوح دریچه بازدید فنکویل خطی کله قندی با رنگ کوره ای در انواع رنگهای متنوع از قبیل سفید،کرم و... قایل رنگ آمیزی می باشد.

ورقِ قسمت داخلیِ درب دریچه بازدید فنکویل خطی عمدتاً دارای ضخامتِ یک میلیمتر می باشد اما درصورت بالا بودنِ سایز و ابعاد دریچه بازدید فنکویل این ضخامت می تواند بیشتر شود.

دریچه بازدید فنکویل خطی کله قندی از دو نوع فریم به اندازه های ۳ و ۵ سانتی درست می شود.


 

جهت کسب اطلاعات بشتر برای خرید یا سفارش دریچه اسلوت لطفا با مسئول مشاوره و فروش شرکت به شماره های 09121233942 و66000365-021 تماس حاصل فرمایید.

 

برای مشاهده بیشتر : دریچه کولر، دریچه بازدید

گالری تصاویر دریچه بازدید فن کویل
دریچه چوبی هوا
مقالات دریچه بازدید فن کویل

 دریچه بازدید فنکویل خطی کله قندی

دریچه بازدید خطی کله قندی برای بازدید و تعمیرِ دستگاههایی به کار می رود که مکشِ دریچه بازدید از طریقِ دریچه خطی کله قندیِ تعبیه شده بر روی بدنه ی دریچه بازدید فنکویل انجام می پذیرد و دلیلِ نامگذاریِ این دریچه بنام دریچه بازدید فنکویل خطی کله قندی نیز وجودِ این دریچه خطی می باشد.

در واقع دریچه خطی کله قندی وظیفه ی هوارسانیِ دریچه بازدید را به عهده میگیرد.

در فضاهایی که از دریچه بازدید فنکویل خطی کله قندی استفاده میشود برای دمشِ هوا نیز از همین نوع دریچه خطی کله قندی استفاده می شود.

دریچه بازدید فنکویل خطی کله قندی دارای دو مدل درب بصورت لولایی و وزنه ای می باشد.

درب دریچه بازدید فنکویل خطی کله قندیِ لولایی بوسیله قفل زیمنسی باز و بسته می شود.

نصبِ دریچه بازدید فنکویل خطی کله قندی به دو صورت پیچ از رو و پیچ مخفی در محل خود نصب و تعبیه می گردد.

سطوح دریچه بازدید فنکویل خطی کله قندی با رنگ کوره ای در انواع رنگهای متنوع از قبیل سفید،کرم و... قایل رنگ آمیزی می باشد.

ورقِ قسمت داخلیِ درب دریچه بازدید فنکویل خطی عمدتاً دارای ضخامتِ یک میلیمتر می باشد اما درصورت بالا بودنِ سایز و ابعاد دریچه بازدید فنکویل این ضخامت می تواند بیشتر شود.

دریچه بازدید فنکویل خطی کله قندی از دو نوع فریم به اندازه های ۳ و ۵ سانتی درست می شود.

دریچه بازدید فنکویل طرح اسلوت 

در فضاهایی که برای دمشِ هوای دستگاههای فنکوئل از دریچه اسلوت استفاده گردیده، برای هماهنگی و تناسب بیشتر در طراحیِ داخلی و معماریِ ساختمان، برای مدلِ دریچه بازدید فنکویل نیز از مدلِ خطیِ اسلوت استفاده می شود. 

در واقع دریچه طرح اسلوت که بر روی بدنه دریچه بازدید نصب می شود وظیفه هوارسانیِ برگشتِ دستگاه را به عهده میگیرد. 

زیبایی و دکوراتیو بودنِ دریچه طرح اسلوت بر روی دریچه بازدید فنکویل اسلوت از جمله مزایای اصلیِ این نوع دریچه بازدید می باشد. 

جنس دریچه بازدید فنکویل طرح اسلوت از آلومینیوم می باشد. 

فریمِ دریچه بازدید فنکویل طرح اسلوت به دو صورتِ ۳ و ۵ سانتی قابلِ ساخت می باشد. 

درب دریچه بازدید فنکویل طرح اسلوت به دو صورت وزنه ای و لولایی ساخته می شود، که در نوعِ لولایی ، درب دریچه بازدید فنکویل با قفل های زیمنسی که بر روی درب تعبیه شده،باز و بسته می شود. 

سطحِ کلیِ بدنه دریچه بازدید فنکویل طرح اسلوت بوسیله رنگ کوره ای در رنگهای متنوع پوشش داده میشود. 

تعدادِ قفل های دربِ دریچه بازدید فنکویل طرح اسلوت معمولا دو عدد می باشد که بنا به بزرگیِ درب دریچه، این تعداد بیشتر هم می کردد. 

دریچه بازدید فنکویل طرح اسلوت به دو صورتِ پیچ از رو و پیچ از داخل( پیچ مخفی) در محلِ مورد نظر نصب و تعبیه می گردد.

دریچه بازدید فنکویل گل سقفی

دریچه بازدید فنکویل گل سقفی دارای کادر محیطی بصورتِ پرّه ی پله ای رو به داخل در یک ردیف یا دو ردیف در حاشیه یا داخلِ درب دریچه بازدید می باشد. 

این حفره ی چهارگوشِ یک و دوردیفه درواقع منفذِ ورود هوای برگشت دریچه بازدید فنکویل می باشد. 

در اصطلاحِ کارگاهی، به هر یک از این حفره های ورودِ هوا گل سقفیِ دریچه بازدید فنکویل می گویند. 

اگر این حفره ی چهارگوش بصورت واحد باشد به این نوع دریچه بازدید، دریچه بازدید فنکویل تک گل، و اگر این حفره چهارگوش بصورت دوبل بر روی دریچه بازدید فنکویل تعبیه گردد، دریچه بازدید فنکویل را دریچه بازدید فنکویل دوگل نامیده می شود. 

درب دریچه بازدید فنکویل گل سقفی نیز با دو حالت وزنه ای و لولایی باز و بسته می شود.  

برای کاربردهای گوناگون می توان فریمِ  دریچه بازدید فنکویل را به دو صورت ۳ و ۵ سانتی استفاده نمود. 

جنس دریچه بازدید فنکویل گل سقفی تماماً از آلومینیوم بوده و بسته به ابعاد دریچه بازدید فنکویل می توان ضخامت ورقِ درب آن را بالاتر انتخاب نمود. 

پوششِ بدنه ی دریچه بازدید فنکویل از رنگ کوره ای در انواع متنوع از قبیل سفید، کرم و... می باشد. 

دریچه بازدید فنکویل گل سقفی را می توان بصورت پیچ مخفی یا پیچ از رو در محل خود نصب نمود.

 

 

 

دریچه بازدید فنکویل پرّه z 

دریچه بازدید فنکویل پرّه zاز جمله دریچه هایی است که شیارهای ورود هوا به داخل محفظه دریچه بازدید بصورت گریل های پرّه ای با طرحِ خم به شکل z ساخته می شود. 

این پرّه های zشکل بصورت موازی در یک وجه یا دو وجهِ طولِ درب دریچه بازدید فنکویل تعبیه می گردد و امکانِ ترددِ هوا به داخل و بیرونِ دستگاه فنکویل را ایجاد می کند. 

تعدادِ پرّه های zدر روی دریچه بازدید فنکویل به میزانِ فشارِ مکشِ دستگاه بستگی دارد. 

برای شکیل شدنِ نمای دریچه بازدید فنکویل می توان این شیارهای پرّه zرا در دو سمتِ درب دریچه بازدید فنکویل تقسیم نمود. 

درب دریچه بازدید فنکویل پره zهم بصورت وزنه ای باز و بسته می شود و هم بصورت لولایی. 

رنگ کوره ای بر سطح دریچه بازدید فنکویل پرّه zاین امکان را می دهد که دریچه هم نمای شکیل پیدا کند و هم تنوع نمایش برای نمودِ انواع دریچه بازدید فنکویل در رنگ های مختلف از قبیل سفید، کرم و...ایجاد شود. 

درب دریچه بازدید فنکویل لولایی عموماً دارای دو قفل زیمنسی می باشد که تعداد قفل های دریچه بازدید فنکویل می تواند با افزایش سایزِ ابعاد دریچه می تواند بیشتر گردد. 

ضخامت درب دریچه بازدید فنکویل پرًه zاز ورق آلومینیوم و فریم دریچه بازدید فنکویل پرّه  zنیز با دو نوع پروفیلِ ۳ و ۵ سانتی ساخته می شود.  

برای نصب دریچه بازدید فنکویل هم می توان به روش پیچ از رو اقدام نمود و هم می توان بصورت پیچ مخفی اقدام کرد.

دریچه بازدید فنکویل ترکیبی 

 

در دستگاههای فنکویلی که نیاز به منفذِ ورودیِ هوای زیادی به داخلِ محفظه ی داخلیِ فنکویل وجود دارد برای حفظِ استانداردِ ورودیِ هوا و همچنین شکیل تر شدنِ نمای بیرونیِ دریچه بازدید فنکویل از دریچه بازدید فنکویل ترکیبی استفاده می شود. 

برای مثال، بر روی درب دریچه بازدید فنکیل می توان از شیارهای پرّه z، در کناره های طولیِ درب دریچه بازدید و ورق پانچ در قسمت داخلیِ درب استفاده نمود. 

درب دریچه بازدید فنکویل ترکیبی هم بصورت وزنه ای و هم بصورت لولایی تولید می شود. 

برای بازوبست کردنِ درب لولاییِ دریچه بازدید فنکویل ترکیبی می توان از قفل زیمنسی استفاده نمود. 

بدنه ی دریچه بازدید فنکویل ترکیبی در رنگ های متنوع بصورت رنگ کوره ای قابل پوشش می باشد. 

برای فریم دریچه بازدید فنکویل ترکیبی از دو نوع فریمِ ۳ و ۵ سانتی استفاده می گردد. 

جنس دریچه بازدید فنکویل ترکیبی از آلومینیوم با پوشش رنگ کوره ای می باشد. 

دریچه بازدید فنکویل ترکیبی را بصورت پیچ از رو و پیچ مخفی نصب می کنند.

دریچه بازدید فنکویل چوبی

در محیط هایی که در طراحیِ دیوارها و کفِ آنها از چوب استفاده شده برای تناسب در نمای داخلیِ آن فضا، الزاما باید برای پوشش محفظه داخلیِ دستگاه فنکویل بلید از دریچه بازدید فنکویل چوبی( ام دی اف) با پوشش رنگ ضدآب استفاده نمود. 

دریچه بازدید فنکویل چوبی ماهیتاً از جنس ام دی اف ساخته می شود. 

با توجه به پیشرفت فن آوری در ساخت ماشین آلات نوین، ساخت دریچه های چوبی(ام دی اف) وارد مراحل پیشرفته و نوین گردیده است. 

با توجه به ویژگیِ دکوراتیوِ دریچه بازدید فنکویل چوبی، این موضوع بطور خاص باعث استقبال کارفرمایان، مهندسینِ آرشیتکت نسبت به کاربردِ این نوع دریچه بازدید فنکویل گردیده است. 

استفاده از دستگاههای cncباعث گردیده ساختِ دریچه بازدید فنکویل چوبی در انواع مدلها قابلیت پیدا کند.  

دریچه بازدید فنکویل چوبی داری دو قطعه از جمله فریمِ چوبی و درب دریچه بازدیدِ چوبی می باشد که هر دو قطعه می تواند با طرح و رنگ های متنوع طراحی و ساخته شود. 

مهمترین نکته در ساختِ دریچه بازدید فنکویل چوبی این مطلب می باشد که رنگِ سطحِ دریچه بازدید فنکویل حتماً و لزوماً ضدآب باشد تا در برابرِ رطوبت و نم مقاومت کافیراز خود نشان دهد. 

با توجه به ظاهرِ دکوراتیوِ دریچه بازدید فنکویل چوبی، استفاده ازآن در تمام مناطق کشور رواج دارد، اما به لحاظ ماهیتِ چوبیِ این دریچه و مقاومتِ ان در برابرِ رطوبت و هوای شرجی،لذا بیشترین کاربردِ دریچه بازدید فنکویل چوبی در مناطق شمالی و جنوبیِ کشور می باشد. 

دریچه بازدید فنکویل استیل

دریچه بازدید فنکویل استیل در فضاهایی با کاربریِ بهداشتی مثل اتاق های تمیز و یا محیط هایی که فنکویل در سقف فضایی با آلایندگیِ اسیدی و... بطورِ ویژه کاربرد دارد. 

جنس دریچه بازدید فنکویل استیل از ورق استیل نگیر با عیار ۳۰۴ یا ۳۱۶ می باشد. 

جنس تمام اجزا دریچه بازدید فنکویل استیل،از جمله لولای درب دریچه بازدید باید بصورت تمام استیل بکار رود. 

کلیه مقاطع دریچه بازدید فنکویل استیل شامل فریم و درب دریچه بازدید فنکویل استیل،در اندازه های دلخواه و سفارشی قابل تولید و عرضه می باشد. 

درب دریچه بازدید فنکویل استیل به دو صورتِ وزنه ای و لولایی قابل ساخت است.  

دریچه بازدید فنکویل استیل را هم بصورت پیچ ازرو و هم بصورت پیچ ازتو (پیچ مخفی) در محل خود تعبیه می کنند.

دریچه بازدید فنکویل پی وی سی 

این دریچه بازدید فنکویل ماهیتاً از پی وی سی ساخته می شود.بنا به شکل پذیریِ پی وی سی توسطِ دستگاههای سی ان سی می توان نقوش و طرح های جذاب و دکوراتیوی را روی آن اِعمال نمود. 

دریچه بازدید فنکویل پی وی سی نیز همچون بقیه ی انواع دریچه بازدید فنکویل دارای یک فریم که بعنوان قاب نیز از آن نام برده می شود می باشد. این قاب،وزنِ درب دریچه بازدید فنکویل پی وی سی را بر روی خود تحمل نموده و در واقع درب دریچه بر روی آن سوار می شود. 

همانطور که اشاره گردید با دستگاه سی ان سی همزمان بر روی درب و قابِ دریچه بازدید فنکویل می توان به اصطلاح ابزارِ فانتزی با طرح ها و نقوشِ مختلف اجرا نمود. 

از جمله مزایای دریچه بازدید فنکویل پی وی سی می توان به خاصیتِ ضدآب بودنِ آن اشاره نمود.در واقع این دریچه، هم ماهیتِ مشابه با ام دی اف را دارا می باشد و هم ویژگیِ ضدآب بودن را دارد. 

دریچه بازدید فنکویل پی وی سی در ابعاد مختلف و در نمونه های متنوع تولید و عرضه می گردد.

 

دریچه بازدید فنکویل پلاستیکی 

با توجه به ماهیت دریچه بازدید فنکویل پلاستیکی،می توان اذعان نمود که این دریچه بازدید فنکویل در برابر رطوبت و نشت آب از لوله های تاسیسات، مورد توجهِ ویژه ی مهندسین و کارفرمایان قرار گرفته است. 

ساختار دریچه بازدید فنکویل پلاستیکی، از یک فریم و یک دربِ بازشونده تشکیل شده است.لازم به ذکر است درب دریچه بازدید فنکویل پلاستیکی هم بصورت لولایی و هم بصورت وزنه ای قابل ساخت و تعبیه می باشد. 

ماهیت جنس دریچه بازدید فنکویل پلاستیکی از مواد پلیمری بنام ABS می باشد.لازم به ذکر است چگالیِ  بالای مواد اولیه ی پلاستیکی در ساختارِ بدنه دریچه بازدید فنکویل پلاستیکی،باعث افزایش کیفیت و مرغوبیتِ دریچه بازدید فنکویل پلاستیکیِ تولیدیِ این شرکت گردیده است. 

از دریچه بازدید فنکویل پلاستیکی بیشتر در شهرهای شمالی یا جنوبی که دارای رطوبت بالایی می باشند و امکانِ استفاده از دریچه آلومینیومی یا چوبی وجود ندارد،استفاده می گردد.یکی از دلایلی که از دریچه چوبی نیز برای بازدید فنکویل در این شهرها استفاده نمیگردد،احتمال نشت آب از لوله های تاسیسات فنکویل می باشد که باعث طبله کردنِ بدنه ی دریچه بازدید فنکویل چوبی می شود. 

همچنین از دریچه بازدید فنکویل پلاستیکی در محیط هایی مثل استخرها، سرویس های بهداشتی و... که رطوبت در این محیط ها بالاست مورد استفاده قرار می گیرد. 

فریم دریچه بازدید فنکویل پلاستیکی به اندازه ۳ الی ۳.۵ سانت عرض دارد که این عرض باعث پوششِ حفره ی حاشیه ی دریچه بازدید فنکویل پلاستیکی می گردد. 

دریچه بازدید فنکویل پلاستیکی بوسیله پیچ در محلِ حفره ی خود نصب و تعبیه می گردد. 

از جمله مزایای مهم دریچه بازدید فنکویل پلاستیکی، وزن سبکِ آن می باشد که این موضوع به خودیِ خود باعثِ نصب سریع و آسان و همچنین کم خطر بودنِ استفاده از دریچه بازدید فنکویل پلاستیکی می گردد،چون وزن سبک مانع از افتادن یا جداشدن از سقف می شود. 

از جمله ویژگی های مهمِ دیگرِ استفاده از دریچه بازدید فنکویل پلاستیکی، قیمت مقرون به صرفه ی آن می باشد. 

لازم به ذکر است با توجه به نمای ظاهری و مطلوب دریچه بازدید فنکویل پلاستیکی نیازی به استفاده از مقوله رنگ بر سطح این دریچه نیست. 

درب دریچه بازدید فنکویل هم می تواند بصورت کاملا بسته طراحی و ساخته شود و هم بصورت گریل دار و شبکه ای که امکان ورود هوا به محفظه فنکویل را نیز ایجاد کند تولید گردد.

روش های ساخت انواع دریچه بازدید فنکویل:

الف- روش ساخت دریچه بازدید فنکویل ورقی(آهنی):

برای ساخت این نوع دریچه بازدید فنکویل برای تمام اجزا اعم از درب دریچه بازدید فنکویل و فریمِ دریچه بازدید فنکویل از ورق روغنی یا گالوانیزه استفاده می گردد.

با توجه به میزان عرض فریم دریچه بازدید فنکویل که عمدتاً ۳ سانت می باشد،ورقی که برای فریم دریچه بازدید فنکویل نیاز هست را به میزان لازم برش می دهیم و با خَمکاریِ لبه های ورقِ فریم دریچه بازدید فنکویل ،ساختارِ فریم آماده می گردد.

ورقِ خم شده ی فریم دریچه بازدید فنکویل ،بر اساس ابعاد دریچه بازدید فنکویل ،برش داده شده و بصورت چهارگوش با زاویه قائمه(گونیا)به هم متصل می شود.بعداز ساخت فریم دریچه بازدید فنکویل ،نوبت به مرحله ی طراحی و ساخت درب دریچه بازدید فنکویل آهنی می رسد.

ابعاد درب دریچه بازدید فنکویل نیز بر اساس ابعاد تودرتوی فریم دریچه بازدید فنکویل بدست می آید.

اگر درب دریچه بازدید فنکویل بصورت لولایی باشد،باید در یک بُعد ازدرب دریچه بازدید فنکویل از لولا استفاده نمود.در واقع درب دریچه بازدید فنکویل بوسیله لولا به فریم وصل و توسط قفل زیمنسی، بسته و قفل می شود.

بر روی درب دریچه بازدید فنکویل بر اساس نیاز و درخواست کارفرما هر نوع شیار و معبر هوایی را می توان ایجاد نمود.

اگر درب دریچه بازدید فنکویل وزنه ای باشد،درب دریچه بازدید فنکویل ،زمان بسته یا باز بودن اتصالِ جدانشدنی ندارد و درب دریچه بازدید فنکویل با نشستن در نشمین گاهِ فریم دریچه بازدید فنکویل بسته و با بلند کردنِ آن باز می شود.

مرحله ی بعدی در ساخت دریچه بازدید فنکویل آهنی،رنگ کاریِ آن می باشد.نوع رنگِ مصرفی جهت دریچه بازدبد فنکویل آهنی،رنگ پودری استاتیک می باشد که پس از پاشیدن و پخت رنگ در کوره،دریچه بازدید فنکویل ، آماده ی بسته بندی و تحویل می گردد.

جای پیچ را هم می توان روی نما و هم در دیواره ی داخلیِ فریمِ دریچه بازدید فنکویل نصب نمود.

کیفیت رنگ دریچه بازدید فنکویل ورقی،از جمله نکات مهم در مراحل ساخت دریچه بازدید فنکویل می باشد.

ابعاد قسمت فرورونده دریچه بازدید فنکویل آهنی،باید در حدِ یک سانت کمتر از ابعادِ تودرتوی قاب دریچه بازدید فنکویل باشد تا دریچه بازدید فنکویل به راحتی در محل خود نصب و تعبیه گردد.


 

محصولات مرتبط

مشاهده محصولات تهویه فراز در یک نگاه . با کلیک بر روی هر محصول جزئیات آن را مشاهده نمایید.   www.tfduct.com

 

                 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/flexibel-Ducts.jpg

کانال فلکسیبل

                            

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Spiral-channel-air.jpg

کانال اسپیرال

                          
 
دریچه-بازدید-آلومینیومی-و-چوبی

دریچه​ بازدید​ فن کویل

آلومینیومی​ و چوبی


                          
 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Industrial-Hood.jpg

هود صنعتی


                           
کانال گرد هوا جهت سوله و سالن

کانال گرد هوا جهت

سوله و سالن


                          
           

دریچه-گرد

دریچه گرد

    
 
 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Flushing-Facade.jpg

فلاشینگ نما


  اجرای سقف شیبدار، آبرو، فلاشینگ نما

اجرای سقف شیبدار،

آبرو، فلاشینگ نما


 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Elastomeric-insulation-Ducts.jpg

عایق الاستومری

 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/planiom-box.jpg

پلنیوم باکس

 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Industrial-chimney-cap-Roof.jpg

کلاهک بام


   http://www.tfduct.com/Files/Editor/Images/Similar-Products/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C.jpg

اجرا​ و​ ساخت​ غبارگیر صنعتی

 
  انواع دریچه استیل و شوت زباله

انواع دریچه استیل

و شوت زباله

    اجرای-غبارگیر-صنعتی

اجرای​ غبارگیر​ صنعتی

    کاور کانال

کاور کانال

 

 

ساخت و اجرای سانتریفیوژ و داکت مکنده

طراحی و اجرای  مکنده و داکت

     اجرای-کانال-فلکسیبل

اجرای​ کانال فلکسیبل

    انواع-دریچه-سقفی

انواع​ دریچه سقفی

 
     دریچه-اسلوت

دریچه اسلوت

     http://www.tfduct.com/Files/Editor/Images/Similar-Products/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84.jpg         

اتصالات​ و​ قطعات اسپیرال


     دریچه خورشیدی با پلنیوم

دریچه خورشیدی با پلنیوم

     دریچه هوا

دریچه هوا

     دریچه پادری

دریچه ​پادری

    دریچه پلاستیکی

دریچه پلاستیکی

 
   دریچه کروی

دریچه کروی

    دریچه گرد

دریچه گرد

   دودکش موتورخانه

دودکش موتورخانه

    رابط برزنتی

رابط برزنتی

    هواکش بین کانالی

هواکش بین کانالی

    انواع دریچه های آلومینیومی و چوبی

انواع دریچه های

آلومینیومی و چوبی

 
      کانالهای اکسپوز جهت کافی شاپ،فست فود و محیطهای تجاری و اداری

کانالهای اکسپوز جهت کافی شاپ

،فست فود و محیطهای تجاری و اداری

      کانال هواساز

کانال هواساز

     

دریچه-بازدید

اجرای ساندویچ پنل

سقف، دیوار و پارتیشن
      هود صنعتی ۲

هود صنعتی ۲

  کلاهک آلمانی

کلاهک آلمانی

       اجرای پوشش سقف های شیبدار و فضایی

 اجرای پوشش سقف

های شیبدار و فضایی

 
   ساخت انواع فیلتر هود و دریچه هوا

ساخت انواع فیلتر هود

و دریچه هوا

  خدمات استیل آشپزخانه های صنعتی

خدمات استیل آشپزخانه

های صنعتی

 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Damper-channel.jpg

دمپر بین کانالی(هوا)


   ساخت و نصب انواع مکنده ها با کانالهای مربوطه

ساخت و نصب انواع

مکنده ها با کانالهای

مربوطه

  ورقکاری،استیل کاری و ساخت سازه های گنبدی

ورقکاری،استیل کاری

و ساخت سازه های گنبدی

   کانال گرد اسپیرال

کانال گرد اسپیرال

 
   
   
   
   
   
   
 

www.tfduct.com