پنجشنبه 27 دی 1397
کانال اسپیرال

کانال اسپیرال

در صنعت تهویه مطبوع، کانال اسپیرال جزو سریعترین و مقرون به صرفه ترین کانالهای فلزی است که هم اکنون درزمینه داکت های تهویه مطبوع مورد استفاده قرار می گیرد.این محصول هم دارای ظاهری شکیل و هم کیفیتی فراتر از انواع دیگر کانالهای هوا می باشد،بطوریکه استفاده ازآن در صنعت تهویه مطبوع به امری اجتناب ناپذیر مبدل شده است. گروه صنعتی تهویه فراز با استفاده از ماشین آلات وتجهیزات نوین در زمینه ی تولید این محصول افتخاردارد جزییات بیشتری در اختیار مصرف کنندگان این کالا قرار دهد که شرح آن بطور مفصل ذیلاً به اطلاع می رساند: کانال اسپیرال از به هم تنیدگی یک تسمه ی ممتدِ ورقی از جنس گالوانیزه (برای مصارف عمومی)،یا آلومینیوم(برای مناطق مرطوب) و یا استیل (برای مصرف درمحیطهای بهداشتی یا محیطهایی با کاربریهای خاص)بصورت اتصالِ درز مورب ساخته میشود و سطحِ صافِ این درز در داخل کانال باعث میشود جریان هوا در داخل کانال با کمترین اصطکاک مواجه بوده و بیشترین دبی و بازدهی در جریان انتقال هوا به عمل آید.این درزهای موربِ گِرد و بدون انقطاع باعث هوابندی کامل کانال اسپیرال در طول خود میشود و از هرگونه نشت و افت فشارِ احتمالی تا نهایت ممکن ممانعت به عمل می آورد.

http://www.tfduct.com/Files/Editor/Images/Products/Spiral/Spiralchannel.png

با توجه به تولید کانال اسپیرال به صورت ماشینی،دقتِ کار به حداکثرِ امکان رسیده،همچنین زمان تولید نیز بطور قابلِ ملاحظه ای کاهش می یابد و درروندِعملیات تولیدِ کانال اسپیرال، هم کیفیت و هم کاهشِ زمانِ تولید حرفِ اول را میزند.

یکی ازعواملی که باعث گرایش و تمایل مهندسین و کارفرمایان محترم به استفاده از این محصول در روندِ هوارسانی در بحث تهویه مطبوع گردیده همین عواملی چون دقت در کیفیت و زمان سریع در تولید و قابلیت انبارکردن این نوع کانال در قطرها،سایزها و طولهای متنوع میباشد.

 

 

 

جداول :

 http://www.tfduct.com/files/editor/images/gallery/Sprial-duct/spiral16.jpghttp://www.tfduct.com/files/editor/images/gallery/Sprial-duct/spiral17.jpg

ضخامت ورق کانال اسپیرال بنا به میزان فشار هوا و قطر کانال میتواند بین 0/6 الی 1/25 میلیمتر متغیر باشد.

قطعات کانال اسپیرال 

جهت اجرا و نصب کانال اسپیرال بر اساس نقشه های مربوطه،تغییرِلاین و همچنین تغییر قطریا مقطعِ کانال وهمچنین ایجادِ تیک آف و تقسیم هوا در مسیر کانال،امری ضروری میباشد.لذا جهت امکان اجرای کانال اسپیرال از قطعاتی چون انواعِ زانو،سه راه،چهارراه،تبدیل،شلواره و درپوش ها که با اتصالاتی مثل فلنچ،رابط ،گسکت و یا اُورلپ به لاین اصلی کانال متصل می شوند استفاده می شود.قطعات کانال اسپیرال شامل آیتم های زیر میباشد:
الف-انواعِ زانوی گرد
الف-1-زانو 90درجه همقطر
الف-2-زانو 90درجه غیرهمقطر(چپقی)
الف-3-زانو 45درجه همقطر
الف-4-زانو 45درجه غیر همقطر
الف-5-زانو به شکل "اس"
الف-6-زانوبا زوایا و قطرهای متغیر مثلا برای بام سالنهای تولید قارچ یا مرغداریها یا سالنهای تولید و یا سوله ها با کاربریهای متفاوت.
ب-انواعِ سه راهِ گرد
ب-1-سه راه 90درجه همقطر
ب-2-سه راه 90درجه غیرهمقطر
ب-3-سه راه 45درجه همقطر
ب-4-سه راه 45درجه غیرهمقطر
ب-5-سه راه شلواره 90درجه همقطر
ب-6-سه راه شلواره 90درجه غیرهمقطر
ب-7-سه راه شلواره 45درجه همقطر
ب-8-سه راه شلواره 45درجه غیر همقطر
ب-9-سه راه شلواره چهارگوش به گرد
ب-10-سه راه "تی سی"
پ-انواع چهارراه گرد
پ-1-چهارراه 90درجه همقطر
پ-2-چهارراه 90درجه غیرهمقطر
پ-3-چهارراه تبدیل 90 درجه
پ-4-چهارراه تبدیل 45 درجه
پ-5-چهارراه "تی سی"
ج-انواع تبدیل
ج-1-تبدیل گرد به گرد متقارن
ج-2-تبدیل گرد به گرد یکطرفه
ج-3-تبدیل گرد به گرد مورب
ج-4-تبدیل گرد به نیم گرد
ج-5-تبدیل گرد به چهارگوش متقارن
ج-6-تبدیل گرد به چهارگوش یکطرفه
ج-7-تبدیل گرد به چهارگوش مورب
ج-8-تبدیل گرد به چهارگوش در زاویه 90 درجه

د-انواع کلاهک
د-1-کلاهک آلمانی
د-2-کلاهک چینی
د-3-کلاهک اچ گرد
د-4-کلاهک اچ چهارگوش
درپوش:از این محصول برای مسدود کردنِ انتهای کانال اسپیرال استفاده میشود تا از خروج هوا جلوگیری نماید.
ساخت انواع قطعات

قطعات مربوط به کانال اسپیرال از قبیل انواع زانویی،سه راه،چهارراه، تبدیل،شلواره،کلاهک،هود،رابط و دیگر قطعات سفارشی، ابتدا با استفاده از نرم افزارهای دیجیتالی بصورت سه بعدی طراحی و سپس نقشه ی گسترده ی الگو(شابلون) برسطحِ ورق رسم و با دستگاهِ سی ان سی بصورتِ برش پلاسما با دقت فوق العاده بالا برش داده میشود و در مراحل بعد با استفاده از ماشین آلاتی چون:نورد،خم کن،یک لب دو لب، درز جوش،پانچ، نقطه جوش و...قطعه مربوطه مونتاژ و آماده نصب میشود.

اتصالات کانال اسپیرال
قطعات کانال اسپیرال با استفاده از انواعِ اتصالات به لاین اصلی کانال متصل میشوند:
روش اول: روش "اُور لپ"
دراین روش قطعات و کانال بصورتِ همپوشانی در داخلِ هم قرارگرفته و تثبیت می گردند.نکته مهم در این روش اینستکه با این روش میتوان کانالها و قطعاتی با قطرِ پایین را به هم متصل نمود.
روش دوم:روش استفاده از "فلنچ"
دراین روش به علتِ بالا بودنِ قطرِکانال که امکانِ استفاده از اتصالِ اُورلب وجود ندارد، جهت استحکامِ بیشتر،برای اتصالِ دوقطعه کانال از فلنچ استفاده می شود.فلنچ گرد به دو نوع تقسیم میگردد:
1-فلنچ با جنس نبشی:این نوع فلنچ از نوردکردنِ نبشی با استفاده از قالبهای مخصوص در نورد ساخته میشود و طریقه اتصال فلنچها نیز با استفاده از پیچ و مهره و نوار درزگیر برای هوابندیِ نقطه اتصال میباشد.
2-فلنچ گردِ تخت از جنسِ ورق:این نوع فلنچ از ورق ضخیم که بصورتِ تسمه گرد از ورقِ ضخیمِ بریده شده ساخته میشود و معمولا از این فلنچ برای اتصالِ کانالها و قطعات با قطرِمتوسط استفاده میشود.


روش سوم:روش استفاده از"گَسکِت"(فیتینگ)
در کانال کشیِ نوین با سیستمِ"پوش_فیت" از این نوع اتصالات استفاده میشود که مجهز به گسکت (فیتینگ) میباشد. در سالهای اخیر سیستم هوارسانی و تهویه مطبوع با تحولات چشمگیری مواجه است که سیستم کانال هوای پوش-فیت نیز جزو همین تحولات میباشد. دراین نوع کانال کشی،قطعات و اتصالات،مجهز به گسکت های هوابند از جنس"ای پی دی ام" میباشد که هم باعث افزایش کیفیتِ هوارسانی میشود و هم اجرا و نصب کانال هوا را تسهیل بخشیده و هوابندیِ کانال را به حداکثرِمیزان ارتقا می بخشد که باعثِ بهره وریِ بالا و صرفه جویی در مصرف انرژی می شود. گسکتِ هوابندی (نوارِلاستیکی ای پی دی ام) در بازه دمایی بینِ 30- درجه تا 100+درجه سانتیگراد قابل استفاده میباشد.
محاسنِ استفاده از کانال کشیِ پوش-فیت:
*حداکثر هوابندیِ ممکن
*همزمان با نصب و هوابندی،امکانِ چرخشِ کانالها و قطعات در یکدیگر
*هوابندی در محلهایی که امکان استفاده از فلنچ نیست
*تحمل فشار هوای بین 5000- تا 3000+پاسکال
*مقاومت در برابر اشعه "یو وی"
*تسهیل و تسریع در اجرا و نصب کانال هوا


روش چهارم:روش استفاده از "رابط"
رابط نیز وسیله ای ست که برای اتصال دوقطعه کانال اسپیرال استفاده میشود که ظاهری استوانه ای شکل دارد که در بدنه ی خود دارای برجستگی به نام رُخ میباشد تا رابط هم قوام بیشتری پیدا کند و هم از اتصال مستقیم دو قطعه که درطرفین رابط قرار میگیرند جلوگیری نماید و طریقه اتصال دو کانال توسط رابط نیز بصورت اُورلپ میباشد.

نصب کانال اسپیرال
جهت نصب کانال اسپیرال باید از ساپورت استفاده نمود. ساپورت وسیله ای ست که باعث نگهداری کانال در مسیر و محلِ خود میشود و بوسیله یک یا دو آویز از جنس میلگرد یا پیچِ متری یا سیم بکسل به سقف محل اجرای کانال متصل و تثبیت میگردد.جنس ساپورت از تسمه ی ضخیم ورقی در ضخامتهای مختلف (یک یا دو یا سه میلیمتر )و با پهنای متفاوت( دو یا سه یا چهار سانتیمتر،بسته به وزن کانال) بصورت دایره ی کامل یا نیم دایره و یا بصورت "یو"شکل تولید میگردد.
انواع دمپر گرد
1-دمپرِگردِ برقی:دمپر گرد متشکل از یک کانال استوانه ای میباشد که یک سطح گرد لولایی از ورق ضخیم با قابلیت چرخش صفر تا 90 درجه دروسط آن تعبیه شده که باعث تنظیم و یا انسداد جریان هوا میشود. موتور الکتریکیِ تعبیه شده درقسمت بیرونیِ این دمپرباعث میشود تا دمپر با سیستم کنترل اتوماتیک قابل استفاده شود.این نوع دمپر در سایزهای 10 سانتیمتر به بالا و در قطرهای دلخواه قابل تولید میباشد.
2-دمپرِگردِ دستی:این دمپرنیز دقیقا دارای ساختاری ست مشابه با دمپر برقی ، با این تفاوت که تنظیم کننده ی این دمپر بصورت دستگیره دستی که ظاهری اهرم گونه دارد تولید میگردد.این دمپر نیز در قطرهای 10 سانتیمتر به بالا تولید و عرضه میگردد.
3-دمپرِبرقیِ صداگیر:در این نوع دمپر که منحصرا توسط این گروه صنعتی تولید میگردد،هم میزان عبور هوا از کانال تنظیم میگردد و هم صدای احتمالی در سیستم کانال صداگیری میشود.درساختار درونیِ این نوع دمپر از الیاف نانو استفاده شده که میزانِ صداگیری به حداکثر میزان ارتقا یابد.

  

 

تعریف کانال تهویه مطبوع

کانال تهویه مطبوع محفظه ای برای عبور هوا می باشد. وظیفه یک سیستم کانال در تاسیسات صنعتی و ساختمانی عبارتست از انتقال هوای حاصل سرما, گرما یا هوای تازه به داخل محیط ساختمان و یا تخلیه هوای داخل به محیط بیرون،‌کانال ها معمولاً در سطح مقطع های دایره ای یا مربع مستطیلی ساخته می شوند که معمولاً در ساختمان ها از کانال‌های با مقطع مستطیلی استفاده می شود. کانال ها دارا جنس های مختلفی از جمله پارچه‌ای ، ورق گالوانیزه و گاهی آلومینیوم ساخته می شوند. ابعاد آن‌ها نیز براساس میزان دبی هوای مورد نیاز تعیین می شود که در طول مسیر کانال از زانوها استفاده می شود و این زانوها باید به گونه‌ای باشند که افت فشار زیادی را ایجاد نکنند. کانال‌ها را در برخی موارد عایق بندی نیز می کنند تا اتلاف انرژی کاهش یافته و یا اصلاً صورت نگیرد. در اکثر سیستم های تهویه مطبوع، انتقال سرما و گرما توسط کانال انجام می شود. بدین ترتیب که هوا پس از تغییراتی که بر روی آن در دستگاه از نظر دما و رطوبت صورت می گیرد، ابتدا از کانال رفت خارج شده و وارد محیط می شود و سپس از طریق کانال برگشت وارد دستگاه شده تا تغییرات دوباره بر روی آن اعمال شود.

 

کانال تهویه مطبوع می باید به گونه ای انتخاب شود که مقدار حداقل هوادهی آن برابر هوای محاسبه شده و مقدار حداقل فشار ساکن آن مساوی مجموع افت فشارهای کانال باشد.

 

سطح مقطع کانال به گونه ای انتخاب می شود که سرعت هوای مناسبی در آن به وجود آید. همچنین باید توجه داشت که در کانال صدا، ارتعاش و افت فشار زیادی ایجاد نشود و از طرفی فضای کمتری را اشغال کند تا مصالح کمتری مصرف شود.

  

طبقه بندی انواع سیستم کانال

سیستم های کانال رفت و برگشت با توجه سرعت و فشار جریان هوا در داخل کانال، به ترتیب زیر طبقه بندی می شوند:

 

1-سرعت : سیستم های انتقال هوا را می توان براساس سرعت ابتدایی در کانال رفت به ترتیب زیر تقسیم بندی نمود: در تهویه مطبوع ساختمان های معمولی و صنعتی : -سرعت کم – حداکثر تا fpm 2500 . معمولاً بین fpm1200 تا fpm2200 - سرعت متوسط – بین fpm 2000 تا fpm4000 - سرعت زیاد- بیش از fpm 4000 2-فشار : سیستم های انتقال هوا براساس فشار کلی به سه طبقه تقسیم می شوند. -فشار پایین – حداکثر تا 2 اینچ آب - فشار متوسط – از 2 تا 6 اینچ آب - فشار بالا – بیشتر از 6 اینچ آب

 

کفشار کلی سیستم عبارت است از مجموع افت فشار در طول کانال ، افت فشار در دستگاه تهویه مطبوع، افت فشار در دریچه ورود هوا به فضای مورد نظر و فشار استاتیکی لازم در انتهای کانال که در مورد هر یک در بخش بعدی توضیح داده خواهد شد.

هدر دادن انرژی و افزایش هزینه ها

سیستم های کانال معمولی 25 تا 40 درصد انرژی گرمایش یا سرمایش خود را در نزدیکی دستگاه هواساز از دست می دهند. منازلی که کانال ها در محدوده محافظت شده‌ای مانند زیرزمین هستند، مقدار کمتری انرژی از دست خواهند داد، در حالی که سیستم‌های دیگر (مانند کانال هایی که در سقف یا زیرشیروانی قرار دارند) انرژی بیشتری از دست می‌دهند.

 

در سیستم‌هایی که کانال ها در زیر شیروانی قرار دارند، یکی از مهمترین راهکارهایی که می توان در انرژی صرفه جویی کرد، تغییر و تعمیر وضعیت کنونی کانالهاست. در تحقیق صورت گرفته در امریکا نشان داده شده است که اگر تنها در نیمی از کانال های بدون عایق و درزگیری نشده یک منزل معمولی جلوی هدر رفتن گرما گرفته شود، 160 دلار در هزینه قبض انرژی صرفه جویی می شود. در نتیجه هزینه عایق کردن و درزگیری کانال‌ها در کمتر از 3 سال جبران می گردد.

 

انرژی در سیستم های کانال به دو صورت هدر می رود: از طریق سطوح گرم و نشت هوا از درزها. برای بیان ساده تر می توان کانال برای هوای گرم را مثال زد، اما این اطلاعات برای هوای سرد نیز صدق می کند.

نشت هوا

یکی دیگر از راه های هدر رفت گرما نشت هواست. گاهی نشت هوا به دلی سوراخ شدن اتفاق کانال و گاهی به دلیل اتصالات ضعیف می باشد. حتی اگر کانال‌ها درزگیری شوند عملکرد نامناسب آن‌ها می تواند موجب نشت هوا از داخل خود منزل شود. هوا از فشار بالا به سمت فشار پایین حرکت می کند. برای اینکه هوای رفت از داخل کانال به هوای مورد نظر برود، باید هوای داخل کانال فشار بالاتری نسبت به هوای اتاق داشته باشد.به طور مشابه برای برگشت هوا از داخل اتاق به کانال برگشت، هوای داخل کانال باید فشار کمتری نسبت به هوای اتاق داشته باشد. فن دستگاه هواساز مرکزی ، تولید کننده این اختلاف فشار می باشد . به محض اینکه فن خاموش شود فشار به سرعت برابر شده و جریان هوا نیز متوقف می شود. فن دستگاه هواساز مرکزی یک فشار بالا در کانال های رفت و یک فشار پایین در کانال برگشت تولید می کند. فشار بالا، هوای گرم را مجبور به حرکت در کانال و جریان یافتن به اتاق می کند و فشار پایین ، هوای داخل اتاق را به داخل کانال برگشت می کشد

شبکه برگشت هوا

در سیستم تهویه مطبوع ساختمانهای مسکونی و اداری ، در مقابل 100 درصد هوای مصرفی رفت، 20 درصد هوای تازه و 80درصد هوای برگشتی در نظر گرفته می شود. طرح کانال برگشت بطور کلی مشابه کانال رفت می باشد. دریچه های برگشت هوا را می توان در هر نقطه ای از اتاق نصب نمود به شرط آن که مسیر هوای خروجی از دریچه اصلی کوتاه تر نشود، یعنی می باید هوا پس از خارج شدن از دریچه اصلی در اتاق جریان یافته و سپس به دریچه برگشت برسد و اگر این فاصله کم باشد راندمان سیستم پایین خواهد آمد. شبکه برگشت کانال هوا به سه روش کلی طراحی می شوند. این سه روش عبارتند از :

 

عبارتند از : 1-کانال جداگانه به موازات کانال رفت اجرا شود. در این روش همانطور که برای هر یک از اتاق ها کانال رفت در نظر گرفته می شود، در محل مناسب نیز کانال برگشت برای همه اتاق ها تعبیه می گردد. در این روش که عملاً منطقی ترین و کامل ترین روش می باشد دو اشکال عمده وجود دارد: مقدار و هزینه کانال کشی زیاد می شود و همچنین به علت تقاطع زیاد کانال رفت و برگشت ارتفاع سقف کاذب زیاد می گردد. 2- در روش دوم از راهرو و هال به عنوان جمع کننده هوای برگشتی استفاده می شود و دریچه برگشت هوا در قسمت پایین درب ها نصب و از یک یا چند قسمت راهرو و هال، هوای برگشتی توسط کانال به دستگاه باز می گردد. 3-در این روش از سقف کاذب به عنوان جمع آورنده هوای برگشتی استفاده شده و هوای برگشتی از طریق یک یا چند دریچه به دستگاه می رسد.


کانال اسپیرال هوا، فروش کانال اسپیرال، تولید کانال اسپیرال، کارخانه کانال اسپیرال، کانال گالوانیزه، قیمت کانال اسپیرال، کانال فلکسیبل، کانال تهویه مطبوع

 
تصاویر کانال اسپیرال
مقالات جدید کانال اسپیرال

عایق کاری بر سطح کانال

کانالها هم مانند لوله ها ممکن است به صورت توکار یا داخل داکت و یا روکار نصب شوند که نصب در داخل داکت متداولتر میباشد، جهتِ جلوگیری از استهلاکِ کانال باید به نکات زیر توجه نمود:
الف-به منظورِجلوگیری از پوسیدگیِ کانالها،باید فاصله ای بین آنها و مصالح ساختمانی باشد.
ب-تنها قسمتی از کانال رفت و برگشت که از محیطِ گرم نشده میگذرد عایق شود.
ج-کانالهای توسط پشم شیشه با مفتول گالوانیزه یا عایق الاستومری عایق گردد.
عایق کاری بر سطحِ کانال عموماً با چهارنوع مَتریال انجام می پذیرد:
1-عایق حرارتی
2-عایق رطوبتی
3-عایق صوتی
4-عایق الاستومری.

عایق کاری حرارتی:عایقهای حرارتی، مواد و مصالحی هستند که مقاومتِ زیادی در مقابل عبور گرما دارند و میتوان بوسیله آنها تا آنجا که ممکن است از انتقال حرارتِ محل گرم شده یا لوله های حامل آبِ گرم یا کانالها و... جلوگیری کرد تا بدین وسیله در مصرف سوخت صرفه جویی شود.از انواع عایقهای حرارتی میتوان انواعِ پشم شیشه و انواعِ پشم سنگ را نام برد.
عایق کاری رطوبتی: نفوذ رطوبت به عایقهای حرارتی باعثِ کاهشِ خاصیتِ آن میشود.برای جلوگیری از این امر می باید از عایقهای رطوبتی استفاده نمود. عایق های رطوبتی موادی هستند که از رسیدنِ رطوبت از یک طرف به طرفِ دیگر جلوگیری می کنند.عایقهای رطوبتی را می توان به انواع ِ گونی، مواد آغشته به قیر ، لاستیک، پلاستیک و انواعِ ضدزنگ تقسیم نمود.
عایق کاری صوتی:این عایق از انتقال صدا از یک محل به محل دیگر جلوگیری می کند.مسئله ی کنترل صدای حاصل از فن ها ،موتورها و حتی حرکتِ سیال در لوله ی تاسیسات از اهمیت بالایی برخوردار است که اهمیت استفاده از عایق صوتی را مضاعف می نماید.
عایق کاری با عایق الاستومری:در سالهای اخیر به علت توجه بیشتر به موضوع محیط زیست و سلامتیِ انسانها،استفاده از عایقهای جدید و با تکنولوژیِ بالا،امری اجتناب ناپذیر گشته است، عایقهای الاستومری در مقایسه با دیگر عایقهای سنتی دارای ویژگیهای منحصر به فردی ست که مشخصاتِ کاملِ آن در قسمت عایق الاستومری در ستونهای معرفیِ همین سایت به تفسیر بیان شده است.

مقاله تکمیلی جهت کانال اسپیرال اکسپوز:

برای زیباتر جلوه کردنِ نمای کانال اسپیرال اکسپوز می توان برای انشعابات کانال اسپیرال از جمله انشعابات گرد و چهارگوش از ساختار خودِ کانال اسپیرال استفاده نمود.

درواقع در این روش اگر دهانه انشعاب کانال اسپیرال ، چهارگوش باشد می توان شابلونِ یک قالبِ چهارگوش را بر اساس سایزِ دریچه چهار گوش تهیه و بر روی قوسِ کانال اسپیرال جانمایی و برش کاری نمود و محل دریچه ی چهارگوشِ قوس دار را روی کانال اسپیرال تعبیه نمود و حتی بدون واسطه ، دریچه ی قوس دار را روی سطح کانال اسپیرال تعبیه  کرد. در این حالت هیچ زایده ای بعنوان انشعابات کانال ، در خارج از سطح بدنه ی کانال اسپیرال و همچنین خارج از افقِ کانال اسپیرال دیده نمیشود.

همچنین اگر دهانه انشعابِ کانال اسپیرال ، گرد باشد می توان سطح اصلیِ بدنه کانال اسپیرال را بصورت گُرده ماهی در نقاطِ سه راهی ها برش داد و با یک گُرده ماهیِ کوچک بعنوان رابط ، دریچه گرد را در محل مورد نظر نصب نمود. این روش در محل هایی که ارتفاع سقف کم می باشد ،بیشتر می تواند مورد کاربرد قرار گیرد.

انواع زانوهای کانال اسپیرال

 

الف- زانوی  همقطر کانال اسپیرال:

زانوی کانال اسپیرال جهت انتقال هوای کانال اسپیرال که در زاویه ی ۹۰ و یا غیر ۹۰ درجه نیاز به گردش دارد به کار می رود و هر دو طرفِ آن دارای قطرِ واحد می باشد. 

زانوی کانال اسپیرال بصورت مهندسی ساز و عمدتاً به دو صورتِ ۴تکه و ۵تکه ساخته می شود.البته لازم به ذکر است هر چه تعداد اجزای زانوی کانال اسپیرال بیشتر باشد اصطلاحاً زانو، اِیر می گیرد واین حالتِ دَورانی زانوی کانال اسپیرال باعث انتقال استانداردِ هوای داخلِ کانال اسپیرال می گردد. 

اجزای داخلیِ زانوی کانال اسپیرال پس از طراحی با نرم افزارِ مربوطه و تعیینِ تعدادِ اجزا، قطعات به وسیله ی دستگاه سی ان سی برش داده شده و دوسویِ هر قطعه بصورت "یک لب-دولب" ماشین کاری شده و بصورتِ نِروماده آماده مونتاژ می شود. 

دو سرِ زانوی کانال اسپیرال همقطر را با توجه به نوعِ اتصالِ زانو به کانال اسپیرال رُخ می زنند تا در زمان اتصال به قطعه ی بعدی بصورتِ فیت شده قابلِ نصب باشد.درصورتی هم که قرار باشد کانال اسپیرال بصورتِ فلنچی به کانال اسپیرال متصل گردد این رُخ ها در دو سرِ زانو باعثِ نشیمنِ لبه ی فلنچ بر دوسرِ زانو می گردد و با لبه زنیِ پشت فلنچ ، فلنچ در دوسرِ زانوی کانال اسپیرال تثبیت می گردد. 

در قطرهای بالا جهتِ مونتاژ اجزای زانوی کانال اسپیرال اجباراً دیگر امکانِ استفاده از حالتِ یک لب-دولب برای اتصال دو قطعه وجود ندارد و حتی برای اتصالِ دو قطعه از زانوی کانال اسپیرال نیز از فلنچ استفاده نمود. 

نکته ی دیگری که در ساخت زانو می تواند مهم تلقی گردد و باید مورد توجه قرار گیرد اینست که در بعضی موارد ارتفاعِ گلویی زانو بایو کم باشد که در این حالت باید اجزای گُرده ماهیِ زانوی کانال اسپیرال بصورتِ کمترین مقدار در نظرگرفته و بُرش داده شده و مونتاژ گردد. 

ضخامت ورقِ زانوی کانال اسپیرال ،بستگیِ مستقیم به قطر زانو و فشار هوای داخلیِ کانال اسپیرال دارد. 

زانوی کانال اسپیرال بنا به مقتضیاتِ نقشه، در هر زاویه ای از قبیلِ ۳۰ ،۴۵، ۶۰، ۹۰و ۱۲۰ درجه قابل تولید می باشد 

زانوی کانال اسپیرال با توجه به درخواست کارفرما و نیازِ پروژه، از انواع ورقِ گالوانیزه، آلومینیوم،استیل و رنگی و حتی روغنی بصورت سفارشی تولید و عرضه گردد.

 

ب- زانوی غیرهمقطر کانال اسپیرال : 

برای مواردی که در مسیر کانال هوا همزمان نیاز به تغییرِسایزِ قطر کانال اسپیرال و تغییر مسیر کانال اسپیرال می باشد از زانوی غیرهمقطر یا در اصطلاح از زانوی چپقی استفاده می گردد. 

زانوی غیرهمقطر(زانوی چپقی) در سایزهای متنوع برای ارتباط دو لاین کانال اسپیرال در زوایای مختلف بکار می رود. 

برای ارتباطِ زانوی چپقی با لاینهای کانال اسپیرال نیز به روشهای مختلف از قبیلِ "فیتینگی"، "فلنچی" و "یک لب دولب" می توان اقدام نمود. 

زانوی چپقی در زوایای مختلف از قبیل 30, 45 ,60 ,90 و... قابلیت ساخت دارد. 

زانوی غیرهمقطر را در هر زاویه ای می توان بصورت ترکیبی با قطعات موردِ نظر، تلفیق و بنا به نیاز و ابعادِ مورد نطر تولید و استفاده نمود. 

ضخامتِ ورقِ زانوی چپقیِ کانال اسپیرال از ۰.۴ میلیمتر به بالا ( ۰.۵، ۰.۶ ، ۰.۷ ، ۰.۸ ، ۰.۹ و ۱ میل) می باشد.


ج-زانوی S  کانال اسپیرال :  

درمسیرهایی که فاصله تغییرِ مسیرِ موازی یا غیرموازی به حداقل رسیده باشد و امکان استفاده از دو زانوی کانال اسپیرال وجود نداشته باشد از یک زانوی یک تکه ی S  شکلِ کانال اسپیرال استفاده می گردد. 

زانوی S شکلِ کانال اسپیرال در دو نوعِ همقطر و غیرهمقطر قابل ساخت می باشد. 

در مواردی که قطرِ امتدادِ کانال اسپیرال در راستای خود تغییر نداشته باشد از زانوی S کانال اسپیرال همقطر استفاده می شود. 

اما در مواردی که قطر امتداد کانال اسپیرال در مسیر متغیر باشد از زانوی S کانال اسپیرال غیرهمقطر استفاده می شود. 

 

انواع سه راهیِ کانال اسپیرال

تغییرِمسیر کانال اسپیرال و تقسیمِ هوای داخلِ کانال اسپیرال از یک لاین به دو لاین، بوسیله قطعه ای بنامِ سه  راهیِ کانال اسپیرال صورت می پذیرد. 

سه راهیِ کانال اسپیرال با توجه به کاربردِ آن در هر مقطع دارای انواعِ مختلفی می باشد که به شرح آنها می پردازیم: 

 

الف-سه راهی نود درجه همقطرِ کانال اسپیرال :

 سه راهی ساده ترین و پُرکاربردترین سه راهیِ کانال اسپیرال می باشد که شاملِ یک لوله اصلیِ کانال اسپیرال و یک نافی به همان قطرِ لوله اصلی می باشد. 

 زاویه لوله اصلیِ کانال اسپیرال و نافیِ سه راهی در این قطعه کانال اسپیرال، نود درجه می باشد. 

ضخامت ورقِ سه راهیِ نود درجه ی همقطرِ کانال اسپیرال بنا به قطرِ آن متغیر می باشد. 

سه راهی نود درجه همقطرِ کانال اسپیرال فاقد هرگونه تِک آف و تقسیم کننده ی هوا به میزانِ مشخص می باشد و باعثِ تکمیلِ شبکه کانال اسپیرال در دو مسیرِ قائمه و همقطر می گردد. 

 

ب-سه راهی نود درجه غیرهمقطرِ کانال اسپیرال: 

وقتی در تعییرِ مسیر شبکه کانال اسپیرال نیاز به چند خروجیِ کوچکتر از قطر اصلی ِ کانال اسپیرال نیاز باشد، لاجرم نیاز به سه راهیِ نود درجه غیرهمقطر میباشد. در این نوع سه راهی، قطرِ لوله اصلیِ سه راهیِ کانال اسپیرال با قطرِ خودِ کانال اسپیرال یکسان می باشد اما قطرِ نافیِ این نوع سه راهی کمتر از قطرِ لوله اصلی می باشد. 

زاویه لوله اصلیِ کانال اسپیرال با نافیِ سه راهیِ غیرهمقطرِ کانال اسپیرال دقیقا نود درجه می باشد. 

ضخامتِ ورقِ لوله اصلیِ سه راهیِ غیرهمقطر کانال اسپیرال با لوله ی نافیِ این سه راهی می تواند متغیر باشد. 

این سه راهیِ کانال اسپیرال نیز فاقدِ تِک آف می باشد.

پ-سه راهی چهل و پنج درجه همقطر کانال اسپیرال: 

زاویه ی لوله ی اصلیِ این سه راهِ کانال اسپیرال با نافیِ خود ۴۵ درجه می باشد.مشخصه بارزِ این سه راه کانال اسپیرال، هممقطر بودنِ لوله اصلی و خروجیِ نافی می باشد. 

سه راه ۴۵ درجه همقطر کانال اسپیرال جهت اتصال به لاین اصلیِ کانال اسپیرال با دو روشِ اُورلپ و فلنچی صورت می پذیرد. 

در روش اُورلپ، قطر سه راه از قطرِ کانال اسپیرال به میزانِ یک تا دو میلیمتر کوچکتر ساخته می شود که دهانه های سه راه کانال اسپیرال ،امکانِ ورود به حفره ی کانال اسپیرال داشته باشد. برجستگیهای(رُخ) دهانه های سه راه کانال اسپیرال که به سمت بیرون می باشد باعثِ می شود بعد از  در لوله ی کانال اسپیرال هم در یک نقطه ی مشخص جانمایی شود و هم هوابندیِ نقطه اتصال کامل گردد. 

روش اورلپ در اتصالات کانال اسپیرال ،مربوط به قطرهای کوچک و عموما کمتر از ۳۵ یا ۴۰ سانت بکار می رود. 

در قطرهای بالای ۴۰ سانت برای ایجاد استحکام در مسیر و لاین کانال اسپیرال در نقاط اتصال، از فلنچ گرد استفاده می شود. 

سه راهی چهل و پنج درجه همقطر کانال اسپیرال ،برای سیستم های مکش و دمش قابل کاربرد می باشد. 

ضخامت ورق قطعه ی سه راه ۴۵ درجه همقطر  کانال اسپیرال بنا به قطر کانال اسپیرال ،متغیر می باشد.

 

ت- سه راهی چهل و پنج درجه غیرهمقطر کانال اسپیرال :

این قطعه کانال اسپیرال از یک لوله ی اصلی گردِ هوا با نافیِ غیرهمقطر با زاویه ۴۵درجه تشکیل یافته است. 

سه راهیِ مذکورِ کانال اسپیرال از ورق گالوانیزه،آلومینیوم، استیل و حتی ورق روغنی قابل ساخت می باشد. 

در حاشیه ی دهانه های ورود و خروج هوای این رابط کانال اسپیرال جهت استحکام بیشتر، برجستگیِ"رُخ" حک می شود که این برجستگی هم باعث تحکیم و ایستاییِ حالت گردِ این قطعه کانال اسپیرال می گردد و هم باعث ایجاد نقطه ی شاخصِ جانماییِ فلنچ می گردد.یعنی نقطه ی نشیمن یا نقطه ی اتکای فلنچ به دهانه ی این سه راهیِ کانال اسپیرال ،همین برجستگیِ رُخ می باشد. 

ضمنا اگر جهت اتصال سه راهیِ کانال اسپیرال ، به دهانه ی کانال اسپیرال ،از روش اُورلپ استفاده شود،باز هم این برجستگیِ رُخ باعث می شود نقطه ی اتصال در یک محلِ مشخص فیکس گردد. 

لازم به ذکر است برای اتصالِ این سه راهی کانال اسپیرال به بدنه ی کانال اسپیرال در قطرهای پایین(مثلا کمتر از ۴۰ سانت) از روش اورلپ و برای قطرهای بالا از فلنچ با نبشی استفاده می گردد. 

از سه راهیِ چهل وپنج درجه غیر همقطر کانال اسپیرال در سیستم های برودتی و حرارتی به سهولت استفاده می گردد. 

جدول ضخامت ورقِ این سه راهیِ کانال اسپیرال بنا به افزایش یا کاهشِ قطر کانال اسپیرال متغیر می باشد.

محصولات مرتبط

مشاهده محصولات تهویه فراز در یک نگاه . با کلیک بر روی هر محصول جزئیات آن را مشاهده نمایید.   www.tfduct.com

 

                 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/flexibel-Ducts.jpg

کانال فلکسیبل

                            

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Spiral-channel-air.jpg

کانال اسپیرال

                          
 
دریچه-بازدید-آلومینیومی-و-چوبی

دریچه​ بازدید​ فن کویل

آلومینیومی​ و چوبی


                          
 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Industrial-Hood.jpg

هود صنعتی


                           
کانال گرد هوا جهت سوله و سالن

کانال گرد هوا جهت

سوله و سالن


                          
           

دریچه-گرد

دریچه گرد

    
 
 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Flushing-Facade.jpg

فلاشینگ نما


  اجرای سقف شیبدار، آبرو، فلاشینگ نما

اجرای سقف شیبدار،

آبرو، فلاشینگ نما


 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Elastomeric-insulation-Ducts.jpg

عایق الاستومری

 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/planiom-box.jpg

پلنیوم باکس

 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Industrial-chimney-cap-Roof.jpg

کلاهک بام


   http://www.tfduct.com/Files/Editor/Images/Similar-Products/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C.jpg

اجرا​ و​ ساخت​ غبارگیر صنعتی

 
  انواع دریچه استیل و شوت زباله

انواع دریچه استیل

و شوت زباله

    اجرای-غبارگیر-صنعتی

اجرای​ غبارگیر​ صنعتی

    کاور کانال

کاور کانال

 

 

ساخت و اجرای سانتریفیوژ و داکت مکنده

طراحی و اجرای  مکنده و داکت

     اجرای-کانال-فلکسیبل

اجرای​ کانال فلکسیبل

    انواع-دریچه-سقفی

انواع​ دریچه سقفی

 
     دریچه-اسلوت

دریچه اسلوت

     http://www.tfduct.com/Files/Editor/Images/Similar-Products/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84.jpg         

اتصالات​ و​ قطعات اسپیرال


     دریچه خورشیدی با پلنیوم

دریچه خورشیدی با پلنیوم

     دریچه هوا

دریچه هوا

     دریچه پادری

دریچه ​پادری

    دریچه پلاستیکی

دریچه پلاستیکی

 
   دریچه کروی

دریچه کروی

    دریچه گرد

دریچه گرد

   دودکش موتورخانه

دودکش موتورخانه

    رابط برزنتی

رابط برزنتی

    هواکش بین کانالی

هواکش بین کانالی

    انواع دریچه های آلومینیومی و چوبی

انواع دریچه های

آلومینیومی و چوبی

 
      کانالهای اکسپوز جهت کافی شاپ،فست فود و محیطهای تجاری و اداری

کانالهای اکسپوز جهت کافی شاپ

،فست فود و محیطهای تجاری و اداری

      کانال هواساز

کانال هواساز

     

دریچه-بازدید

اجرای ساندویچ پنل

سقف، دیوار و پارتیشن
      هود صنعتی ۲

هود صنعتی ۲

  کلاهک آلمانی

کلاهک آلمانی

       اجرای پوشش سقف های شیبدار و فضایی

 اجرای پوشش سقف

های شیبدار و فضایی

 
   ساخت انواع فیلتر هود و دریچه هوا

ساخت انواع فیلتر هود

و دریچه هوا

  خدمات استیل آشپزخانه های صنعتی

خدمات استیل آشپزخانه

های صنعتی

 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Damper-channel.jpg

دمپر بین کانالی(هوا)


   ساخت و نصب انواع مکنده ها با کانالهای مربوطه

ساخت و نصب انواع

مکنده ها با کانالهای

مربوطه

  ورقکاری،استیل کاری و ساخت سازه های گنبدی

ورقکاری،استیل کاری

و ساخت سازه های گنبدی

   کانال گرد اسپیرال

کانال گرد اسپیرال

 
   
   
   
   
   
   
 

www.tfduct.com