چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403
کانال اسپیرال گالوانیزه

کانال اسپیرال گالوانیزه

021-44000365

کانال اسپیرال گالوانیزه از پرکاربردترین انواع کانال با مقطعِ گرد می باشد.http://www.tfduct.com/files/editor/images/Products/Spiral-channel-air.jpg این کانال از به هم پیوستگیِ مارپیچ گونه تسمه ی ورقیِ گالوانیزه ساخته میشود. این نوع کانال در تمامیِ قطرها و در ضخامتهای متفاوتِ ورق و در طولهای متنوع تولید و عرضه میگردد. به دلیلِ ظاهر زیبا و شکیل و مقاوم از کانال اسپیرال گالوانیزه در پروژه هایی که تاسیسات بصورتِ اکسپوز اجرا می شود. برای زیباتر شدنِ این نوع کانال می توان از آیتمِ رنگ( رنگ کوره ای) با تنوع زیاد استفاده نمود. این شرکت با توجه به نیاز و مصرفِ قطرهای متفاوت و حتی غیر استاندارد، تصمیم به تولید کانال اسپیرال گالوانیزه در هر قطری نموده است. از مزایای استفاده از کانالِ اسپیرال گالوانیزه تولید سریع این کانال با ماشین آلاتِ جدید و به روز میباشد. نصب سریع و آسان نیز از مزایای دیگر این نوع کانال هوا میباشد. با توجه به امکان دپو و انبارکردنِ این نوع کانال لذا امکان تهیه ی این کانال از نظر زمانی برای مصرف کننده به حداقل رسیده است. قطعات لازم برای کانال اسپیرال گالوانیزه از جمله زانوها،سه راه ها، تبدیلها، چهارراه ها بر اساس طراحی با نرم افزار و مونتاژ با ماشین آلات پیشرفته انجام پذیرفته و همزمان با تحویل کانال اسپیرال گالوانیزه به خریدار تحویل میگردد. برای اتصال این نوع کانال از چهارروشِ اُورلپ،رابطِ معمولی،رابط گَسکِت دار (فیتینگ) و فلنچ استفاده میشود. جهت نصبِ کانال اسپیرال گالوانیزه از ساپورتِ گرد که از تسمه ی نورد شده ساخته می شود استفاده می شود،این ساپورت میتواند به شکل دایره ی کامل و یا دو نیم دایره و حتی یک نیم دایره باشد.

برچسب های مرتبط:

تهویه مارکت

کانال اسپیرال

کانال اسپیرال گالوانیزه

کانال گرد


تصاویر کانال اسپیرال
اتصالات و قطغات کانال اسپیرال گالوانیزه

قطعات و اتصالات کانال اسپیرال گالوانیزه 

با توجه به نیاز به انواع قطعات رابط و اتصالات در یک لاین کانال اسپیرال گالوانیزه کاربرد متعلفقات مربوطه در هر شبکه کانال اسپیرال گالوانیزه امری اجتناب ناپذیر است.به همین منظور شرکت تهویه فراز جهت تامین نیازِ نقشه های محاسباتی و تاسیساتی در زمینه کانال اسپیرال گالوانیزه کلیه خدمات مربوطه را به انجام می رساند. به همین منظور به بررسی کامل مراحل تولید قطعات رابطِ کانال اسپیرال گالوانیزه و اسامیِ مربوطه می پردازیم: 

زانوی ۹۰ درجه همقطر کانال اسپیرال گالوانیزه 

برای هدایت هوای داخل لاین کانال اسپیرال گالوانیزه در یک مسیر از یک راستا به راستای دیگر با زاویه ۹۰ درجه و قطر یکسان از زانوی نوددرجه همقطر کانال اسپیرال گالوانیزه استفاده می شود.این زانوی ۹۰درجه از جنس ورق گالوانیزه در ضخامت های مختلف ساخته می شود.ضخامت ورق زانوی ۹۰درجه کانال اسپیرال گالوانیزه به قطر کانال اصلی وابسته است.در واقع برای تعیین ضخامت ورق زانوی ۹۰درجه کانال اسپیرال گالوانیزه باید به بر اساس جدول ضخامت ورق که با تناسب قطر بصورت جداول اسنتاندارد تعیین شده است عمل می گردد.پس از تععین ضخامت ورق گالوانیزه جهت ساخت زانوی کانال اسپیرال گالوانیزه ،اولین اقدام برای ساخت این قطعه ی کانال اسپیرال گالوانیزه باید بر اساس برنامه های نرم افزاریِ موجود به طراحیِ شابلونِ تکه های زانو در هر قطر می پردازیم.در واقع هر زانوی ۹۰ درجه کانال اسپیرال گالوانیزه از تکه های متعدد(دو تکه،چهارتکه،پنج تکه،هفت تکه و...)امکان ساخت دارد.هرچه تعداد تکه های زانوی کانال اسپیرال گالوانیزه بیشتر باشد در اصطلاح، زانو دارای اِیرِ بیشتری می باشد امکان دمش و مکش هوا از زانوی کانال اسپیرال گالوانیزه با سهولت بیشتری صورت می پذیرد. 

پس از طراحی شابلون هر قطر از زانوی کانال اسپیرال گالوانیزه برای بالابردنِ دقتِ برش شابلون های مریوطه از دستگاههای سی ان سی استفاده می گردد.این دقت برش در زمان برشکاری نتیجه مهمی در بر دارد که در زمان مونتاژ ارزش آن مشخص می شود.در صورت هرگونه اهمال در طراحی و برش قطعات زانوی کانال اسپیرال گالوانیزه ،در زمان مونتاژ کیفیت مطلوب از دست خواهد رفت و امکان نشت هوا از درز تکه های به هم چسبیده ی زانوی کانال اسپیرال گالوانیزه بالا می رود که همین موضوع باعث افت راندمان مکش یا دمش هوا در سیستم کانال اسپیرال گالوانیزه گشته و در درازمدت به کارکرد دستگاه مکنده یا دمنده فشار وارد آید و موجبات خرابی یا استهلاک زودرسِ دستگاه فراهم آید. 

زانوی ۹۰درجه همقطر کانال اسپیرال گالوانیزه به دو روش به لاینِ اصلیِ کانال اسپیرال گالوانیزه متصل می شود. 

در روش اول که روش اورلپ یا فیتینگی محسوب می شود قطر هریک از  دهانه های زانوی کانال اسپیرال گالوانیزه به میزان ۲ تا ۳ میل کمتر از میزان قطر داخلی کانال اسپیرال گالوانیزه در نظر گرفته می شود تا هر دهانه  زانوی کانال اسپیرال گالوانیزه به راحتی در درون ساختارِ اصلی کانال اسپیرال گالوانیزه امکان جانمایی داشته باشد. 

در روش دوم که به روش فلنچی معروف است قطر هر دهانه از دهانه های زانوی کانال اسپیرال گالوانیزه دقیقا همسان با قطر اصلی کانال اسپیرال گالوانیزه در نظر گرفته می شود و فلنچ را بر اساس همین قطر بر سرِ هریک از قطعات کانال اسپیرال گالوانیزه متصل نمود. 

برای استحکام دهانه های زانوی ۹۰ درجه همقطر کانال اسپیرال گالوانیزه بر سرِ هر یک از دهانه های زانویی یک برجستگی به نام رُخ حک می شود که باعث قوام و ایستاییِ دهانه های زانوی کانال اسپیرال گالوانیزه می گردد. 

با توجه به نیاز به تولید انواع زانوی ۹۰ درجه با قطرهای مختلف و اِیرهای متنوع،لازم به ذکر است این شرکت محدودیتی در تولید و ساخت انواع زانوی ۹۰درجه همقطر کانال اسپیرال گالوانیزه ندارد.

 

نقش عایق الاستومری بر روی پوشش کانال اسپیرال گالوانیزه 

کانال اسپیرال گالوانیزه دارای پوشش قلع اندودی می باشد و به خودیِ خود دارای پوشش محافظ در برابر عوامل فرسایشی و تخریبی در محیط می باشد.اما برای حفظ انرژی حرارتی یا برودتی و حتی عدم بروز استهلاکِ زودرس در ساختار کانال اسپیرال گالوانیزه ،از عایق الاستومری بعنوان عایقی با راندمان بالا و دوستدارِ محیط زیست استفاده می شود.کانال اسپیرال گالوانیزه در ضخامتهای گوناگون تولید می شود که کاربرد عایق الاستومری را طیِ جدولی استاندارد مورد توجیه قرار می دهد.یعنی بنا به تناسب قطر کانال اسپیرال گالوانیزه و نیز تناسب برودت و حرارت عبوری از سیستم کانال اسپیرال گالوانیزه باید از عایق الاستومری رولیِ خاصی به لحاظ ضخامت بهره گرفت.برای عایق کاریِ کانال اسپیرال گالوانیزه بخاطر برجستگیِ درزهای مارپیچ ِ ساختارِ کانال اسپیرال گالوانیزه دقت شایانی باید به خرج داد که سیستم عایق کِشی شده ی کانال اسپیرال گالوانیزه در زمان کوتاهی مستهلک نگردد.کانال اسپیرال گالوانیزه در قطرهای متنوعی تولید می گردد،به همین لحاظ پوشش یا کاورِ آن با عایق الاستومری باید طوری صورت گیرد که کمترین پِرت به لحاظ عایق الاستومری حاصل شود.اگر کانال اسپیرال گالوانیزه بصورت فیتینگی به هم متصل شده باشد ساختار عایق کاری شده ی آن بصورت یکدست دیده می شود اما اگر از فلنج برای اتصال کانال اسپیرال گالوانیره استفاده شده باشد احتمالا در نقاط اتصال شاهد برجستگی هایی خواهیم بود که از برجستگی فلنج ناشی می گردد.از انجا که سطوح کانال اسپیرال گالوانیزه دارای برجستگی های درزِ مارپیچ می باشد لذا کیفیت انجام عایق الاستومری بر روی سطوح غیرمسطحِ بیرونیِ کانال اسپیرال گالوانیزه باید با ظرافت و دقت صورت پذیرد تا احتمال جداشدگی و پُف کردنِ عایق الاستومری بر روی کانال اسپیرال گالوانیره به حداقلِ ممکن و حتی به صفر برسد.سطوح کانال اسپیرال گالوانیزه پس از تولید و ارسال به محل پروژه امکان دارد آغشته به گردوخاک شده باشد،لذا جهت چسبناکیِ حداکثریِ عایق الاستومری به سطوح کانال اسپیرال گالوانیزه باید کلیه ساختار بیرونی کانال اسپیرال گالوانیزه را که قرار است عایق الاستومری بر روی آن چسبانده شود با دستمال یا هر وسیله ی دیگری پاکسازی و از هرگونه گردوغبار پاکسازی نمود.البته علاوه بر پاکسازیِ سطوح کانال اسپیرال گالوانیره ،کیفیت چسب عایق الاستومری از اهمیت شایانی برخوردار است.برای عایق کاریِ کانال اسپیرال گالوانیزه از دو روش می توان بهره گرفت.اگر عایق الاستومری از قبل چسبدار شده باشد به راحتی می توان آنرا همزمان با برداشتنِ چسب کاغذِ پوششِ عایق الاستومری بر روی کانال اسپیرال گالوانیزه چسباند.در صورتی که عایق الاستومری بصورت خام خریداری شود در زمان اجرای کانال اسپیرال گالوانیزه باید چسب مایعِ عایق الاستومری را بصورت کامل بر روی سطوح کانال اسپیرال گالوانیزه آغشته نمود و در زمان مناسب عایق الاستومری را بر روی این سطوح( کانال اسپیرال گالوانیزه ) پوشش داد.با توجه به مدور بودنِ ساختار کانال اسپیرال گالوانیزه،وقتی قطعات عایق الاستومری در نقطه اتصال به هم می رسد برای پوشش دادنِ درز اتصالِ عایق الاستومری از نوار درزگیرِ استاندارد استفاده می شود تا از این درزها منفذی برای رسوخ آب یا رطوبت و گردوخاک بر سطوح کانال اسپیرال گالوانیزه باقی نماند.

 

کانال اسپیرال گالوانیزه دریک نگاه

کانال اسپیرال گالوانیزه چیست

در صنعت تهویه مطبوع، کانال اسپیرال گالوانیزه جزو سریعترین و مقرون به صرفه ترین کانالهای فلزی است که هم اکنون درزمینه داکت های تهویه مطبوع مورد استفاده قرار می گیرد.این محصول هم دارای ظاهری شکیل و هم کیفیتی فراتر از انواع دیگر کانالهای هوا است،بطوریکه استفاده ازآن در صنعت تهویه مطبوع به امری اجتناب ناپذیر مبدل شده است. گروه صنعتی تهویه فراز با استفاده از ماشین آلات وتجهیزات نوین در زمینه ی تولید این محصول افتخاردارد جزییات بیشتری در اختیار مصرف کنندگان این کالا قرار دهد که شرح آن بطور مفصل ذیلاً به اطلاع می رساند: کانال اسپیرال گالوانیزه از به هم تنیدگی یک تسمه ی ممتدِ ورقی از جنس گالوانیزه (برای مصارف عمومی)،یا آلومینیوم(برای مناطق مرطوب) و یا استیل (برای مصرف درمحیطهای بهداشتی یا محیطهایی با کاربریهای خاص)بصورت اتصالِ درز مورب ساخته می گردد و سطحِ صافِ این درز در داخل کانال باعث می گردد جریان هوا در داخل کانال با کمترین اصطکاک مواجه بوده و بیشترین دبی و بازدهی در جریان انتقال هوا به عمل آید.این درزهای موربِ گِرد و بدون انقطاع باعث هوابندی کامل کانال اسپیرال گالوانیزه در طول خود می گردد و از هرگونه نشت و افت فشارِ احتمالی تا نهایت ممکن ممانعت به عمل می آورد.

با توجه به تولید کانال اسپیرال گالوانیزه به صورت ماشینی،دقتِ کار به حداکثرِ امکان رسیده،همچنین زمان تولید نیز بطور قابلِ ملاحظه ای کاهش می یابد و درروندِعملیات تولیدِ کانال اسپیرال گالوانیزه، هم کیفیت و هم کاهشِ زمانِ تولید حرفِ اول را میزند.

یکی ازعواملی که باعث گرایش و تمایل مهندسین و کارفرمایان محترم به استفاده از این محصول در روندِ هوارسانی در بحث تهویه مطبوع گردیده همین عواملی چون دقت در کیفیت و زمان سریع در تولید و قابلیت انبارکردن این نوع کانال در قطرها،سایزها و طولهای متنوع میباشد. 

ضخامت ورق کانال اسپیرال گالوانیزه بنا به میزان فشار هوا و قطر کانال میتواند بین 0/6 الی 1/25 میلیمتر متغیر باشد.

قطعات کانال اسپیرال گالوانیزه 

جهت اجرا و نصب کانال اسپیرال گالوانیزه بر اساس نقشه های مربوطه،تغییرِلاین و همچنین تغییر قطریا مقطعِ کانال وهمچنین ایجادِ تیک آف و تقسیم هوا در مسیر کانال،امری ضروری میباشد.لذا جهت امکان اجرای کانال اسپیرال گالوانیزه از قطعاتی چون انواعِ زانو،سه راه،چهارراه،تبدیل،شلواره و درپوش ها که با اتصالاتی مثل فلنچ،رابط ،گسکت و یا اُورلپ به لاین اصلی کانال متصل می شوند استفاده می شود.قطعات کانال اسپیرال گالوانیزه شامل آیتم های زیر میباشد:
الف-انواعِ زانوی گرد
الف-1-زانو 90درجه همقطر
الف-2-زانو 90درجه غیرهمقطر(چپقی)
الف-3-زانو 45درجه همقطر
الف-4-زانو 45درجه غیر همقطر
الف-5-زانو به شکل "اس"
الف-6-زانوبا زوایا و قطرهای متغیر مثلا برای بام سالنهای تولید قارچ یا مرغداریها یا سالنهای تولید و یا سوله ها با کاربریهای متفاوت.
ب-انواعِ سه راهِ گرد
ب-1-سه راه 90درجه همقطر
ب-2-سه راه 90درجه غیرهمقطر
ب-3-سه راه 45درجه همقطر
ب-4-سه راه 45درجه غیرهمقطر
ب-5-سه راه شلواره 90درجه همقطر
ب-6-سه راه شلواره 90درجه غیرهمقطر
ب-7-سه راه شلواره 45درجه همقطر
ب-8-سه راه شلواره 45درجه غیر همقطر
ب-9-سه راه شلواره چهارگوش به گرد
ب-10-سه راه "تی سی"
پ-انواع چهارراه گرد
پ-1-چهارراه 90درجه همقطر
پ-2-چهارراه 90درجه غیرهمقطر
پ-3-چهارراه تبدیل 90 درجه
پ-4-چهارراه تبدیل 45 درجه
پ-5-چهارراه "تی سی"
ج-انواع تبدیل
ج-1-تبدیل گرد به گرد متقارن
ج-2-تبدیل گرد به گرد یکطرفه
ج-3-تبدیل گرد به گرد مورب
ج-4-تبدیل گرد به نیم گرد
ج-5-تبدیل گرد به چهارگوش متقارن
ج-6-تبدیل گرد به چهارگوش یکطرفه
ج-7-تبدیل گرد به چهارگوش مورب
ج-8-تبدیل گرد به چهارگوش در زاویه 90 درجه

د-انواع کلاهک
د-1-کلاهک آلمانی
د-2-کلاهک چینی
د-3-کلاهک اچ گرد
د-4-کلاهک اچ چهارگوش
درپوش:از این محصول برای مسدود کردنِ انتهای کانال اسپیرال گالوانیزه استفاده می گردد تا از خروج هوا جلوگیری نماید.
ساخت انواع قطعات
قطعات مربوط به کانال اسپیرال گالوانیزه از قبیل انواع زانویی،سه راه،چهارراه، تبدیل،شلواره،کلاهک،هود،رابط و دیگر قطعات سفارشی، ابتدا با استفاده از نرم افزارهای دیجیتالی بصورت سه بعدی طراحی و سپس نقشه ی گسترده ی الگو(شابلون) برسطحِ ورق رسم و با دستگاهِ سی ان سی بصورتِ برش پلاسما با دقت فوق العاده بالا برش داده می گردد و در مراحل بعد با استفاده از ماشین آلاتی چون:نورد،خم کن،یک لب دو لب، درز جوش،پانچ، نقطه جوش و...قطعه مربوطه مونتاژ و آماده نصب می گردد.

اتصالات کانال اسپیرال گالوانیزه
قطعات کانال اسپیرال گالوانیزه با استفاده از انواعِ اتصالات به لاین اصلی کانال متصل میشوند:
روش اول: روش "اُور لپ"
دراین روش قطعات و کانال بصورتِ همپوشانی در داخلِ هم قرارگرفته و تثبیت می گردند.نکته مهم در این روش اینستکه با این روش میتوان کانالها و قطعاتی با قطرِ پایین را به هم متصل نمود.
روش دوم:روش استفاده از "فلنچ"
دراین روش به علتِ بالا بودنِ قطرِکانال که امکانِ استفاده از اتصالِ اُورلب وجود ندارد، جهت استحکامِ بیشتر،برای اتصالِ دوقطعه کانال از فلنچ استفاده می شود.فلنچ گرد به دو نوع تقسیم میگردد:
1-فلنچ با جنس نبشی:این نوع فلنچ از نوردکردنِ نبشی با استفاده از قالبهای مخصوص در نورد ساخته می گردد و طریقه اتصال فلنچها نیز با استفاده از پیچ و مهره و نوار درزگیر برای هوابندیِ نقطه اتصال میباشد.
2-فلنچ گردِ تخت از جنسِ ورق:این نوع فلنچ از ورق ضخیم که بصورتِ تسمه گرد از ورقِ ضخیمِ بریده شده ساخته می گردد و معمولا از این فلنچ برای اتصالِ کانالها و قطعات با قطرِمتوسط استفاده می گردد.


روش سوم:روش استفاده از"گَسکِت"(فیتینگ)
در کانال کشیِ نوین با سیستمِ"پوش_فیت" از این نوع اتصالات استفاده می گردد که مجهز به گسکت (فیتینگ) میباشد. در سالهای اخیر سیستم هوارسانی و تهویه مطبوع با تحولات چشمگیری مواجه است که سیستم کانال هوای پوش-فیت نیز جزو همین تحولات میباشد. دراین نوع کانال کشی،قطعات و اتصالات،مجهز به گسکت های هوابند از جنس"ای پی دی ام" میباشد که هم باعث افزایش کیفیتِ هوارسانی می گردد و هم اجرا و نصب کانال هوا را تسهیل بخشیده و هوابندیِ کانال را به حداکثرِمیزان ارتقا می بخشد که باعثِ بهره وریِ بالا و صرفه جویی در مصرف انرژی می شود. گسکتِ هوابندی (نوارِلاستیکی ای پی دی ام) در بازه دمایی بینِ 30- درجه تا 100+درجه سانتیگراد قابل استفاده میباشد.
محاسنِ استفاده از کانال کشیِ پوش-فیت:
*حداکثر هوابندیِ ممکن
*همزمان با نصب و هوابندی،امکانِ چرخشِ کانالها و قطعات در یکدیگر
*هوابندی در محلهایی که امکان استفاده از فلنچ نیست
*تحمل فشار هوای بین 5000- تا 3000+پاسکال
*مقاومت در برابر اشعه "یو وی"
*تسهیل و تسریع در اجرا و نصب کانال هوا

روش چهارم:روش استفاده از "رابط"
رابط نیز وسیله ای ست که برای اتصال دوقطعه کانال اسپیرال گالوانیزه استفاده می گردد که ظاهری استوانه ای شکل دارد که در بدنه ی خود دارای برجستگی به نام رُخ میباشد تا رابط هم قوام بیشتری پیدا کند و هم از اتصال مستقیم دو قطعه که درطرفین رابط قرار میگیرند جلوگیری نماید و طریقه اتصال دو کانال توسط رابط نیز بصورت اُورلپ میباشد.

نصب کانال اسپیرال گالوانیزه
جهت نصب کانال اسپیرال گالوانیزه باید از ساپورت استفاده نمود. ساپورت وسیله ای ست که باعث نگهداری کانال در مسیر و محلِ خود می گردد و بوسیله یک یا دو آویز از جنس میلگرد یا پیچِ متری یا سیم بکسل به سقف محل اجرای کانال متصل و تثبیت میگردد.جنس ساپورت از تسمه ی ضخیم ورقی در ضخامتهای مختلف (یک یا دو یا سه میلیمتر )و با پهنای متفاوت( دو یا سه یا چهار سانتیمتر،بسته به وزن کانال) بصورت دایره ی کامل یا نیم دایره و یا بصورت "یو"شکل تولید میگردد.

مقاله تکمیلی جهت کانال اسپیرال گالوانیزه اکسپوز

برای زیباتر جلوه کردنِ نمای کانال اسپیرال گالوانیزه اکسپوز می توان برای انشعابات کانال اسپیرال گالوانیزه از جمله انشعابات گرد و چهارگوش از ساختار خودِ کانال اسپیرال گالوانیزه استفاده نمود.

درواقع در این روش اگر دهانه انشعاب کانال اسپیرال گالوانیزه ، چهارگوش باشد می توان شابلونِ یک قالبِ چهارگوش را بر اساس سایزِ دریچه چهار گوش تهیه و بر روی قوسِ کانال اسپیرال گالوانیزه جانمایی و برش کاری نمود و محل دریچه ی چهارگوشِ قوس دار را روی کانال اسپیرال گالوانیزه تعبیه نمود و حتی بدون واسطه ، دریچه ی قوس دار را روی سطح کانال اسپیرال گالوانیزه تعبیه  کرد. در این حالت هیچ زایده ای بعنوان انشعابات کانال ، در خارج از سطح بدنه ی کانال اسپیرال گالوانیزه و همچنین خارج از افقِ کانال اسپیرال گالوانیزه دیده نمی گردد.

همچنین اگر دهانه انشعابِ کانال اسپیرال گالوانیزه ، گرد باشد می توان سطح اصلیِ بدنه کانال اسپیرال گالوانیزه را بصورت گُرده ماهی در نقاطِ سه راهی ها برش داد و با یک گُرده ماهیِ کوچک بعنوان رابط ، دریچه گرد را در محل مورد نظر نصب نمود. این روش در محل هایی که ارتفاع سقف کم است ،بیشتر می تواند مورد کاربرد قرار گیرد.

انواع زانوهای کانال اسپیرال گالوانیزه

الف- زانوی همقطر کانال اسپیرال گالوانیزه

زانوی کانال اسپیرال گالوانیزه جهت انتقال هوای کانال اسپیرال گالوانیزه که در زاویه ی ۹۰ و یا غیر ۹۰ درجه نیاز به گردش دارد به کار می رود و هر دو طرفِ آن دارای قطرِ واحد است.

زانوی کانال اسپیرال گالوانیزه بصورت مهندسی ساز و عمدتاً به دو صورتِ ۴تکه و ۵تکه ساخته می شود.البته لازم به ذکر است هر چه تعداد اجزای زانوی کانال اسپیرال گالوانیزه بیشتر باشد اصطلاحاً زانو، اِیر می گیرد واین حالتِ دَورانی زانوی کانال اسپیرال گالوانیزه باعث انتقال استانداردِ هوای داخلِ کانال اسپیرال گالوانیزه می گردد. 

اجزای داخلیِ زانوی کانال اسپیرال گالوانیزه پس از طراحی با نرم افزارِ مربوطه و تعیینِ تعدادِ اجزا، قطعات به وسیله ی دستگاه سی ان سی برش داده شده و دوسویِ هر قطعه بصورت "یک لب-دولب" ماشین کاری شده و بصورتِ نِروماده آماده مونتاژ می شود. 

دو سرِ زانوی کانال اسپیرال گالوانیزه همقطر را با توجه به نوعِ اتصالِ زانو به کانال اسپیرال گالوانیزه رُخ می زنند تا در زمان اتصال به قطعه ی بعدی بصورتِ فیت شده قابلِ نصب باشد.درصورتی هم که قرار باشد کانال اسپیرال گالوانیزه بصورتِ فلنچی به کانال اسپیرال گالوانیزه متصل گردد این رُخ ها در دو سرِ زانو باعثِ نشیمنِ لبه ی فلنچ بر دوسرِ زانو می گردد و با لبه زنیِ پشت فلنچ ، فلنچ در دوسرِ زانوی کانال اسپیرال گالوانیزه تثبیت می گردد. 

در قطرهای بالا جهتِ مونتاژ اجزای زانوی کانال اسپیرال گالوانیزه اجباراً دیگر امکانِ استفاده از حالتِ یک لب-دولب برای اتصال دو قطعه وجود ندارد و حتی برای اتصالِ دو قطعه از زانوی کانال اسپیرال گالوانیزه نیز از فلنچ استفاده نمود. 

نکته ی دیگری که در ساخت زانو می تواند مهم تلقی گردد و باید مورد توجه قرار گیرد اینست که در بعضی موارد ارتفاعِ گلویی زانو بایو کم باشد که در این حالت باید اجزای گُرده ماهیِ زانوی کانال اسپیرال گالوانیزه بصورتِ کمترین مقدار در نظرگرفته و بُرش داده شده و مونتاژ گردد. 

ضخامت ورقِ زانوی کانال اسپیرال گالوانیزه ،بستگیِ مستقیم به قطر زانو و فشار هوای داخلیِ کانال اسپیرال گالوانیزه دارد. 

زانوی کانال اسپیرال گالوانیزه بنا به مقتضیاتِ نقشه، در هر زاویه ای از قبیلِ ۳۰ ،۴۵، ۶۰، ۹۰و ۱۲۰ درجه قابل تولید است 

زانوی کانال اسپیرال گالوانیزه با توجه به درخواست کارفرما و نیازِ پروژه، از انواع ورقِ گالوانیزه، آلومینیوم،استیل و رنگی و حتی روغنی بصورت سفارشی تولید و عرضه گردد.

ب- زانوی غیرهمقطر کانال اسپیرال گالوانیزه

برای مواردی که در مسیر کانال هوا همزمان نیاز به تغییرِسایزِ قطر کانال اسپیرال گالوانیزه و تغییر مسیر کانال اسپیرال گالوانیزه است از زانوی غیرهمقطر یا در اصطلاح از زانوی چپقی استفاده می گردد. 

زانوی غیرهمقطر(زانوی چپقی) در سایزهای متنوع برای ارتباط دو لاین کانال اسپیرال گالوانیزه در زوایای مختلف بکار می رود. 

برای ارتباطِ زانوی چپقی با لاینهای کانال اسپیرال گالوانیزه نیز به روشهای مختلف از قبیلِ "فیتینگی"، "فلنچی" و "یک لب دولب" می توان اقدام نمود. 

زانوی چپقی در زوایای مختلف از قبیل 30, 45 ,60 ,90 و... قابلیت ساخت دارد. 

زانوی غیرهمقطر را در هر زاویه ای می توان بصورت ترکیبی با قطعات موردِ نظر، تلفیق و بنا به نیاز و ابعادِ مورد نطر تولید و استفاده نمود. 

ضخامتِ ورقِ زانوی چپقیِ کانال اسپیرال گالوانیزه از ۰.۴ میلیمتر به بالا ( ۰.۵، ۰.۶ ، ۰.۷ ، ۰.۸ ، ۰.۹ و ۱ میل) است.

ج-زانویS کانال اسپیرال گالوانیزه

در مسیرهایی که فاصله تغییرِ مسیرِ موازی یا غیرموازی به حداقل رسیده باشد و امکان استفاده از دو زانوی کانال اسپیرال گالوانیزه وجود نداشته باشد از یک زانوی یک تکه ی شکلِ کانال اسپیرال گالوانیزه استفاده می گردد. 

زانوی S شکلِ کانال اسپیرال گالوانیزه در دو نوعِ همقطر و غیرهمقطر قابل ساخت است. 

در مواردی که قطرِ امتدادِ کانال اسپیرال گالوانیزه در راستای خود تغییر نداشته باشد از زانوی S کانال اسپیرال گالوانیزه همقطر استفاده می شود. 

اما در مواردی که قطر امتداد کانال اسپیرال گالوانیزه در مسیر متغیر باشد از زانوی S کانال اسپیرال گالوانیزه غیرهمقطر استفاده می شود. 

انواع سه راهیِ کانال اسپیرال گالوانیزه

تغییرِمسیر کانال اسپیرال گالوانیزه و تقسیمِ هوای داخلِ کانال اسپیرال گالوانیزه از یک لاین به دو لاین، بوسیله قطعه ای بنامِ سه  راهیِ کانال اسپیرال گالوانیزه صورت می پذیرد. 

سه راهیِ کانال اسپیرال گالوانیزه با توجه به کاربردِ آن در هر مقطع دارای انواعِ مختلفی است که به شرح آنها می پردازیم: 

الف-سه راهی نود درجه همقطرِ کانال اسپیرال گالوانیزه

 سه راهی ساده ترین و پُرکاربردترین سه راهیِ کانال اسپیرال گالوانیزه است که شاملِ یک لوله اصلیِ کانال اسپیرال گالوانیزه و یک نافی به همان قطرِ لوله اصلی است. 

 زاویه لوله اصلیِ کانال اسپیرال گالوانیزه و نافیِ سه راهی در این قطعه کانال اسپیرال گالوانیزه، نود درجه است. 

ضخامت ورقِ سه راهیِ نود درجه ی همقطرِ کانال اسپیرال گالوانیزه بنا به قطرِ آن متغیر است. 

سه راهی نود درجه همقطرِ کانال اسپیرال گالوانیزه فاقد هرگونه تِک آف و تقسیم کننده ی هوا به میزانِ مشخص است و باعثِ تکمیلِ شبکه کانال اسپیرال گالوانیزه در دو مسیرِ قائمه و همقطر می گردد. 

ب-سه راهی نود درجه غیر همقطرِ کانال اسپیرال گالوانیزه

وقتی در تعییرِ مسیر شبکه کانال اسپیرال گالوانیزه نیاز به چند خروجیِ کوچکتر از قطر اصلی ِ کانال اسپیرال گالوانیزه نیاز باشد، لاجرم نیاز به سه راهیِ نود درجه غیرهمقطر میباشد. در این نوع سه راهی، قطرِ لوله اصلیِ سه راهیِ کانال اسپیرال گالوانیزه با قطرِ خودِ کانال اسپیرال گالوانیزه یکسان است اما قطرِ نافیِ این نوع سه راهی کمتر از قطرِ لوله اصلی است. 

زاویه لوله اصلیِ کانال اسپیرال گالوانیزه با نافیِ سه راهیِ غیرهمقطرِ کانال اسپیرال گالوانیزه دقیقا نود درجه است. 

ضخامتِ ورقِ لوله اصلیِ سه راهیِ غیرهمقطر کانال اسپیرال گالوانیزه با لوله ی نافیِ این سه راهی می تواند متغیر باشد. 

این سه راهیِ کانال اسپیرال گالوانیزه نیز فاقدِ تِک آف است.

پ-سه راهی چهل و پنج درجه همقطر کانال اسپیرال گالوانیزه

زاویه ی لوله ی اصلیِ این سه راهِ کانال اسپیرال گالوانیزه با نافیِ خود ۴۵ درجه است.مشخصه بارزِ این سه راه کانال اسپیرال گالوانیزه، هممقطر بودنِ لوله اصلی و خروجیِ نافی است. 

سه راه ۴۵ درجه همقطر کانال اسپیرال گالوانیزه جهت اتصال به لاین اصلیِ کانال اسپیرال گالوانیزه با دو روشِ اُورلپ و فلنچی صورت می پذیرد. 

در روش اُورلپ، قطر سه راه از قطرِ کانال اسپیرال گالوانیزه به میزانِ یک تا دو میلیمتر کوچکتر ساخته می شود که دهانه های سه راه کانال اسپیرال گالوانیزه ،امکانِ ورود به حفره ی کانال اسپیرال گالوانیزه داشته باشد. برجستگیهای(رُخ) دهانه های سه راه کانال اسپیرال گالوانیزه که به سمت بیرون است باعثِ می شود بعد از  در لوله ی کانال اسپیرال گالوانیزه هم در یک نقطه ی مشخص جانمایی شود و هم هوابندیِ نقطه اتصال کامل گردد. 

روش اورلپ در اتصالات کانال اسپیرال گالوانیزه ،مربوط به قطرهای کوچک و عموما کمتر از ۳۵ یا ۴۰ سانت بکار می رود. 

در قطرهای بالای ۴۰ سانت برای ایجاد استحکام در مسیر و لاین کانال اسپیرال گالوانیزه در نقاط اتصال، از فلنچ گرد استفاده می شود. 

سه راهی چهل و پنج درجه همقطر کانال اسپیرال گالوانیزه ،برای سیستم های مکش و دمش قابل کاربرد است. 

ضخامت ورق قطعه ی سه راه ۴۵ درجه همقطر  کانال اسپیرال گالوانیزه بنا به قطر کانال اسپیرال گالوانیزه ،متغیر است.

ت-سه راهی چهل و پنج درجه غیرهمقطر کانال اسپیرال گالوانیزه

این قطعه کانال اسپیرال گالوانیزه از یک لوله ی اصلی گردِ هوا با نافیِ غیرهمقطر با زاویه ۴۵درجه تشکیل یافته است. 

سه راهیِ مذکورِ کانال اسپیرال گالوانیزه از ورق گالوانیزه،آلومینیوم، استیل و حتی ورق روغنی قابل ساخت است. 

در حاشیه ی دهانه های ورود و خروج هوای این رابط کانال اسپیرال گالوانیزه جهت استحکام بیشتر، برجستگیِ"رُخ" حک می شود که این برجستگی هم باعث تحکیم و ایستاییِ حالت گردِ این قطعه کانال اسپیرال گالوانیزه می گردد و هم باعث ایجاد نقطه ی شاخصِ جانماییِ فلنچ می گردد.یعنی نقطه ی نشیمن یا نقطه ی اتکای فلنچ به دهانه ی این سه راهیِ کانال اسپیرال گالوانیزه ،همین برجستگیِ رُخ است. 

ضمنا اگر جهت اتصال سه راهیِ کانال اسپیرال گالوانیزه ، به دهانه ی کانال اسپیرال گالوانیزه ،از روش اُورلپ استفاده شود،باز هم این برجستگیِ رُخ باعث می شود نقطه ی اتصال در یک محلِ مشخص فیکس گردد. 

لازم به ذکر است برای اتصالِ این سه راهی کانال اسپیرال گالوانیزه به بدنه ی کانال اسپیرال گالوانیزه در قطرهای پایین(مثلا کمتر از ۴۰ سانت) از روش اورلپ و برای قطرهای بالا از فلنچ با نبشی استفاده می گردد. 

از سه راهیِ چهل وپنج درجه غیر همقطر کانال اسپیرال گالوانیزه در سیستم های برودتی و حرارتی به سهولت استفاده می گردد. 

جدول ضخامت ورقِ این سه راهیِ کانال اسپیرال گالوانیزه بنا به افزایش یا کاهشِ قطر کانال اسپیرال گالوانیزه متغیر است.

ث- سه راه-شلواره ۴۵ درجه همقطرِ کانال اسپیرال گالوانیزه

برای هدایت هوای داخل لوله اصلیِ کانال اسپیرال گالوانیزه به دو مسیر مجزا و همقطر از سه راه-شلواره ی کانال اسپیرال گالوانیزه استفاده می گردد.این قطعه از یک ورودی  با قطر همسان یا غیرهمسان با خروجی های یکسانِ هوا تشکیل شده که این خروجی های همقطر، هوای کانال اسپیرال گالوانیزه را به دو لاین با زوایای ۴۵ درجه تقسیم می کند.تفاوت این سه راهِ کانال اسپیرال گالوانیزه با دیگر انواعِ سه راهیِ کانال اسپیرال گالوانیزه در امکانِ تقسیم هوا یا داشتنِ "تِیک آف" در ساختارِ این سه راه کانال اسپیرال گالوانیزه است.این تقسیم کننده هوا به دقت و بطور مساوی هوای داخل کانال اسپیرال گالوانیزه را بطور کاملا تعدیل شده به لاین های فرعی هدایت می کند.وجود این تیک آف در ساختار سه راه- شلواره کانال اسپیرال گالوانیزه هم باعث تقسیمِ هوا به نسبت مساوی می گردد و هم از ایجاد گردابه ی هوا در ساختارِ سه راه کانال اسپیرال گالوانیزه بطور کامل جلوگیری می کند که همین موضوع باعث عدم بروز صدای مزاحم یا زوزه ی باد در داخل لاین کانال اسپیرال گالوانیزه می شود. 

سه راه-شلواره ی ۴۵ درجه همقطرِ کانال اسپیرال گالوانیزه از انواع ورق از قبیل گالوانیزه،آلومینیوم و استیل قابلیت تولید دارد.ضخامت ورقِ این قطعه ی کانال اسپیرال گالوانیزه به میزان قطر کانال اسپیرال گالوانیزه وابستگی مستقیم دارد.طبعا با افزایش یا کاهش قطر کانال اسپیرال گالوانیزه ،به ضخامت ورقِ این قطعه سه راهی نیز افزوده یا کاسته می شود. 

با توجه به چند تکه بودنِ این سه راهِ کانال اسپیرال گالوانیزه ،کیفیت تولید و مونتاژِ آن از اهمیت شایانی برخوردار است.به همین منظور انجام مراحل طراحی، برش،مونتاژ و همچسبانیِ تکه های سه راه-شلواره ی ۴۵ درجه همقطر کانال اسپیرال گالوانیزه باید با دقت و تجهیزات پیشرفته صورت پذیرد تا امکانِ هرگونه نشت هوا و در نهایت افت راندمانِ مکش و دمش به صفر برسد. 

به همین منظوردر مرحله نخست طراحیِ شابلون های هریک از تکه های سه راه شلواره ی کانال اسپیرال گالوانیزه با نرم افزارهای دقیق انجام می پذیرد.پس از طراحیِ شابلون های مربوط به این سه راه کانال اسپیرال گالوانیزه نوبت به برشِ هریک از تکه ها می رسد.عملیات برشِ تکه های کانال اسپیرال گالوانیزه توسط دستگاههای سی ان سی با دقت بالا صورت میگیرد.این دقتِ بالا در برش باعث می شود لبه های منحنیِ هرتکه از حجمِ سه راه کانال اسپیرال گالوانیزه در زمانِ همچسبانی و مونتاز به راحتی و درستی به هم متصل و تشکیل یک قطعه ی هوابند را بدهد. 

برای استحکامِ لبه ی دهانه های سه راه شلواره ی کانال اسپیرال گالوانیزه در فاصله ی ۳ تا ۵ سانتیِ هر دهانه ی این سه راه کانال اسپیرال گالوانیزه یک برجستگی به سمت بیرون که در اصطلاح رُخ نامیده می شود ایجاد می شود که این برجستگی هم باعث استحکامِ لبه های سه داهِ کانال اسپیرال گالوانیزه می شود و هم بعنوانِ نشیمنِ فلنچ مورد کاربرد قرار می گیرد. 

اگر اتصال این سه راه کانال اسپیرال گالوانیزه به لاین اصلیِ کانال اسپیرال گالوانیزه به روش اُورلپ در نظر گرفته شده باشد،قطر دهانه های سه راه به میزان ۲ تا ۳ میل از قطرِ داخلیِ کانال اسپیرال گالوانیزه کوچکتر در نظر گرفته می شود تا دهانه های سه راه به راحتی در درون ساختار کانال اسپیرال گالوانیزه فرورفته و عملیات اتصال به راحتی صورت می پذیرد. 

لازم به ذکر است در روش اتصال فلنچی  این کاهش قطر انجام نمی پذیرد و قطر تمام دهانه ها با قطر کانال اسپیرال گالوانیزه همسان در نظر گرفته می شود.تا فلنچ با حالت کاملا کیپ در دهانه های سه راه و کانال اسپیرال گالوانیزه تثبیت شود. 

سه راه-شلواره ۴۵ درجه همقطر کانال اسپیرال گالوانیزه جهت سیستم های برودتی و حرارتی بطور یکسان قابلیت کاربرد و استفاده دارد.همچنین از این قطعه ی رابطِ کانال اسپیرال گالوانیزه در کانال های رفت و برگشت هوا بطور نامحدود استفاده می شود. 

در ساخت انواع قطرهای پیشنهادی جهت سه راه شلواره ۴۵ درجه همقطر کانال اسپیرال گالوانیزه محدودیتی وجود ندارد و این قطعه را در تمامیِ قطرها،طولهای درخواستی می توان تولید نمود.

ج- سه راه شلواره ۴۵ درجه غیرهمقطر کانال اسپیرال گالوانیزه

این قطعه ی رابط در لاین کانال اسپیرال گالوانیزه دارای یک دهانه ی گردِ هوا بعنوان مبداءِ کار و دو خروجی غیرهمقطر با زوایه ۴۵ درجه است.در واقع این سه راه هوای کانال اسپیرال گالوانیزه دردسیستمِ رفتِ هوا، هوا را به دو مسیرِ مجزا با قطرهای ناهمسان با تقسیمِ هوا به نسبتِ مطلوب جهت هر لاینِ جدید هدایت می کند.از مشخصه ی بارزِ این سه راه کانال اسپیرال گالوانیزه، امکان تقسیم هوا و جلوگیری از اغتشاش هوا در معبرِ سه راهی است. 

سه راه شلواره ۴۵درجه غیرهمقطر کانال اسپیرال گالوانیزه را می توان از انواع ورقِ گالوانیزه،استیل،آلومینیوم به راحتی تولید نمود.قطرِ دهانه های این سه راه با توجه به مقاطعی که در پلانِ کار مشخص است تعیین و سپس اقدام به طراحیِ شابلون های مربوطه و مراحلِ بعدیِ کار می شود. 

ضخامت ورقِ مصرفی جهت ساخت این سه راهِ کانال اسپیرال گالوانیزه بر اساس جدول ورقِ مربوطه تعیین می گردد.بدیهی است با افزایش قطر کانال اسپیرال گالوانیزه ،ضخامت ورق مصرفی نیز به همان نسبت افزایش می یابد. 

این سه راهیِ کانال اسپیرال گالوانیزه در ابتدا از چند تکه ی مجزا تشکیل می شود و هر تکه نیز دارای شابلونِ مشخصی است.در واقع برای ساخت این قطعه ی کانال اسپیرال گالوانیزه ابتدا باید شابلونِ تمامیِ تکه ها توسط نرم افزارِ ویژه طراحی شود.پس از طراحیِ شابلون هر تکه از سه راهِ کانال اسپیرال گالوانیزه ،نوبت به برشِ شابلون ها می رسد.عملیات برشِ تکه های سه راهِ کانال اسپیرال گالوانیزه بوسیله ی دستگاههای پیشرفته و سی ان سی انجام می پذیرد.دقتِ بالای برش، باعث می شود عملیات مونتاژِ سه راه کانال اسپیرال گالوانیزه ،به لحاظِ هوابندبودن با بالاترین درجه ی اطمینان صورت پذیرد. 

پس از مرحله ی برشِ تکه های کانال اسپیرال گالوانیزه ،نوبت به همچسبانی و اتصال تکه ها که همان مونتاژِ سه راهِ کانال اسپیرال گالوانیزه است می رسد.در صورتیکه ضخامت ورقِ مصرفی جهت ساخت این سه راه کانال اسپیرال گالوانیزه کمتز از ۱.۵ میلیمتر باشد نوعِ اتصال ِ تکه ها بصورتِ نقطه جوش و اگر ضخامتِ ورقِ سه راهِ کانال اسپیرال گالوانیزه بیشتر از این مقدار باشد از روشِ  اتصالِ جوش با الکترود استفاده می شود.همانطور که گفته شد کیفیتِ نقاط اتصالِ تکه های سه راهِ شلواره ی ۴۵ درجه غیرهمقطرِ کانال اسپیرال گالوانیزه به لحاظ هوابند بودن از اهمیت شایانی برخوردار است.این امر در ارتقا یا افت راندمانِ دمش یا مکش هوا در سیستم های تهویه و حتی اگر کانال اسپیرال گالوانیزه بعنوان دودکش بکار رود از اهمیت شایانی برخوردار است.به همین خاطر، هم دقت در طراحی،هم دقت در برش و هم دقتِ مونتاژکار در مراحل تولیدِ این سه راهِ کانال اسپیرال گالوانیزه می تواند از عوامل تعیین کننده در کیفیتِ این سه راهِ کانال اسپیرال گالوانیزه محسوب گردد. 

از نکاتی که باید هنگام طراحی دقت نمود اینستکه اگر قرار باشد این سه راهِ کانال اسپیرال گالوانیزه به روش اورلپ به خودِ کانال اسپیرال گالوانیزه متصل شود باید در هنگام طراحی، قطرِ دهانه های این سه راهِ کانال اسپیرال گالوانیزه را به میزان ۱.۵ تا ۲ میل کمتر در نظر بگیریم تا هنگامِ تداخلِ دهانه های سه راه در ساختارِ داخلیِ کانال اسپیرال گالوانیزه مشکلی پیش نیاید.(لازم به ذکر است اگر اگر قرار باشد اتصال سه راه به کانال اسپیرال گالوانیزه به روشِ فلنچی صورت گیرد دیگر نیازی به کاهش قطرِ دهانه های سه راهِ کانال اسپیرال گالوانیزه نیست و در اینصورت باید قطرِ سه راه را با قطرِ کانال اسپیرال گالوانیزه بصورت همسان در نظر گرفت تا فلنچ از هر دو سو به یک رِوال بر سرِ دهانه های سه راه و کانال اسپیرال گالوانیزه تعبیه گردد.) 

نکته ی مهمِ دیگر در زمان ساختِ این سه راهِ کانال اسپیرال گالوانیزه که باید رعایت گردد،ایجادِ برجستگیِ گِردی است که در فاصله ی ۵ سانتی از لبه ی دهانه های سه راه کانال اسپیرال گالوانیزه باید انجام پذیرد.این برجستگی اصطلاحا رُخ نامیده می شود و باعث استحکام و دوامِ دهانه های سه راه-شلواره ی ۴۵ درجه غیرهمقطر کانال اسپیرال گالوانیزه می شود.از جمله کاربردهای برجستگیِ رُخ، امکانِ اتصال فلنچ به دهانه ها و نیز امکانِ نشیمنِ دهانه ی کانال اسپیرال گالوانیزه بر لبه ی این برجستگی است که کارایی و اهمیتِ برجستگیِ رُخ از همین دو موضوع مهم به خوبی روشن می شود. 

با توجه به اینکه شاید کاربردِ این قطعه در بعضی جاها به لحاظ ارتفاع و طولِ شیب ها ی تبدیلِ بدنه ی سه راهِ کانال اسپیرال گالوانیزه با محدودیت روبرو باشد،لذا محدودیتی در ساخت این سه راهِ کانال اسپیرال گالوانیزه چه به لحاظِ نوعِ مَتریال،چه به لحاظ ضخامت ورق و چه به لحاظ ابعاد،سایز و قطرِ دهانه های سه راه وجود ندارد. 

در صورتی که لاین کانال اسپیرال گالوانیزه بصورت اکسپوز نصب گردد و برای هماهنگی ِ بیشتر برای تناسب رنگ محیط و بدنه ی لاین کانال اسپیرال گالوانیزه،به راحتی می توان کلیه ی مقاطع از جمله این سه راهِ کانال اسپیرال گالوانیزه را با استفاده از رنگ کوره ای، رنگ آمیزی نمود.

چ- سه راه شلواره ۹۰ درجه همقطر کانال اسپیرال گالوانیزه : 

برای هدایت یکسان هوای کانال اسپیرال گالوانیزه از یک لاین کانال اسپیرال گالوانیزه با قطر معین به دو لاین مجزای کانال اسپیرال گالوانیزه با قطر همسان از این سه راه کانال اسپیرال گالوانیزه استفاده می گردد.این سه راه کانال اسپیرال گالوانیزه با دارا بودن سیستم تیک آف(جداکننده هوا) به راحتی هوای ورودی از لاین اصلی کانال اسپیرال گالوانیزه را به دو خروجیِ کانال اسپیرال گالوانیزه با قطر یکسان که با هم زاویه ۹۰ درجه دارند هدایت می کند.در واقع این نوع تقسیم هوا در سیستم کانال اسپیرال گالوانیزه از ایجاد گِردابه و اغتشاش هوا در معبر سه راهِ کانال اسپیرال گالوانیزه جلوگیری نموده و هوای مورد نیاز هر لاینِ فرعی از کانال اسپیرال گالوانیزه را به خوبی تامین می نماید. 

مَتریال این سه راه کانال اسپیرال گالوانیزه از انواع ورق گالوانیزه،آلومینیوم،استیل و حتی ورق روغنی و  نیز می تواند باشد.ضخامت ورق این سه راه کانال اسپیرال گالوانیزه با قطر داخلیِ کانال اسپیرال گالوانیزه ارتباط مستقیم دارد.یعنی با افزایش قطر کانال اسپیرال گالوانیزه ضخامت ورق به کاررفته در این سه راه کانال اسپیرال گالوانیزه نیز افزایش می یابد و با کاهش قطر کانال اسپیرال گالوانیزه ضخامت ورق سه راه کانال اسپیرال گالوانیزه نیز کمتر می گردد. 

برای ساخت این سه راه کانال اسپیرال گالوانیزه که از تکه های متعدد نیز تشکیل شده است ابتدا باید شابلونِ هر یک از این تکه های سه راه کانال اسپیرال گالوانیزه توسط نرم افزارهای مربوطه طراحی و در مرحله بعد نسبت به برش این تکه های سه راه کانال اسپیرال گالوانیزه بوسیله ی دستگاههای برشِ سی ان سی اقدام نمود.در واقع دقت در مرحله طراحی و برش تکه های این سه راه کانال اسپیرال گالوانیزه باعث سهولت در مونتاژ و به همچسبانیِ تکه های سه راه کانال اسپیرال گالوانیزه می گردد.علاوه بر سهولت در مونتاژ این موضوع باعثِ هوابندیِ کامل این سه راه کانال اسپیرال گالوانیزه می گردد.به بیان دیگر اگر در زمان طراحی،برش و مونتاژ تکه های سه راه کانال اسپیرال گالوانیزه دقت لازم و کافی به عمل نیاید و سه راه کانال اسپیرال گالوانیزه دچار معضل نشت هوا گردد،در روند کلیِ هوادهی یا مکش هوا در لاین کانال اسپیرال گالوانیزه با افت شدید راندمان مواجه خواهیم بود.پس از مونتاژ تکه های قطعه ی سه راه شلواره ی ۹۰ درجه همقطر کانال اسپیرال گالوانیزه باید به مقوله اتصال آن به لاین کانال اسپیرال گالوانیزه بپردازیم. 

اگر مقرر باشد که قطعات کانال اسپیرال گالوانیزه بصورت اورلپ به هم متصل گردند باید قطر هریک از دهانه های این سه راه کانال اسپیرال گالوانیزه را به میزان دو تا سه میل از قطر داخلیِ کانال اسپیرال گالوانیزه کمتر در نظر گرفت تا هر یک از دهانه های سه راه به راحتی در درون ساختار کانال اسپیرال گالوانیزه داخل شده و عملیات نصب به راحتی صورت پذیرد. 

اگر هم قرار باشد که قطعات کانال اسپیرال گالوانیزه بصورت فلنچی به هم متصل شوند دیگر نیازی به کاهش قطر دهانه های سه راه کانال اسپیرال گالوانیزه نیست. 

در هر دو حالت اتصال فیتینگی و فلنچی باید در فاصله ی ۴ سانتی از هر یک از دهانه های سه راه کانال اسپیرال گالوانیزه یک برجستگی به نام رُخ ایجاد نمود تا هم ساختار دهانه های سه راه کانال اسپیرال گالوانیزه استحکام یابد وهم اینکه این برجستگی بعنوان نشیمنی برای فلنچ محسوب گردد. 

سه راه شلواره ۹۰ درجه همقطرِ کانال اسپیرال گالوانیزه در سیستم های رفت و برگشتِ هوا و نیز در تهویه مطبوع گرمایش و سرمایش به راحتی قابل کاربرد است. 

طول و ابعاد سه راه کانال اسپیرال گالوانیزه و نیز قطر دهانه های سه راه کانال اسپیرال گالوانیزه به میزان دلخواه و لازم قابل طراحی و ساخت است و محدودیتی در ساخت این قطعه از کانال اسپیرال گالوانیزه با ورقِ بخصوص وجود تدارد.

ح-سه راه شلواره ۹۰درجه غیرهمقطر کانال اسپیرال گالوانیزه : 

این سه راه کانال اسپیرال گالوانیزه هوای داخل خود را به دو انشعاب فرعی در قطرهای متفاوت در زاویه ۹۰ درجه هدایت می کند.همانطور که از نام این سه راه کانال اسپیرال گالوانیزه پیداست واژه شلواره به مفهوم وجود تقسیم کننده هوا(تیک آف) در ساختار این قطعه ی کانال اسپیرال گالوانیزه است.در این سه راه کانال اسپیرال گالوانیزه ،هوا به مقیاس معین و به میزانِ حساب شده در دو خروجی، تعدیل می شود و بر اساس نیاز هر لاینِ کانال اسپیرال گالوانیزه به هوای دمش یا مکش عمل می کند.جنس این سه راه کانال اسپیرال گالوانیزه عموما از ورق گالوانیزه،آلومینیوم یا استیل است.ضخامت سه راه شلواره ۹۰ درجه غیرهمقطر کانال اسپیرال گالوانیزه با قطر ساختار داخلی کانال اسپیرال گالوانیزه رابطه مستقیم دارد.به هر میزان که قطر کانال اسپیرال گالوانیزه افزایش یابد ضخامت ورق سه راه کانال اسپیرال گالوانیزه نیز ارتقا می یابد. 

این قطعه از کانال اسپیرال گالوانیزه دارای اجزای متعددی است که از به هم پیوستن و اتصال این اجزا یک ساختار واحد و کامل بنام سه راه شلواره ۹۰درجه غیرهمقطر کانال اسپیرال گالوانیزه پدید می آید.برای ساخت و تولید این قطعه از کانال اسپیرال گالوانیزه در وحله اول باید شابلون تمام اجزای این سه راه کانال اسپیرال گالوانیزه بطور دقیق بوسیله نرم افزارهای مربوطه طراحی گردد.پس از طراحی باید نسبت به برش اجزای مربوط به این سه راه کانال اسپیرال گالوانیزه بوسیله دستگاههای cnc که دارای دقت بالایی در برش قطعات دارند اقدام نمود.دقت و حساسیت در زمان طراحی و برشِ اجزای قطعه سه راه شلواره ۹۰درجه غیرهمقطر باعث می شود مرحله مونتاژ سه راه کانال اسپیرال گالوانیزه بدون مشکل سپری شود و این قطعه سه راه کانال اسپیرال گالوانیزه به بهترین شکل آببندی و مورد استفاده قرار گیرد.در صورت هرگونه تساهل در این زمینه در زمان بهره برداری از سیستم کانال اسپیرال گالوانیزه به شدت دچار مشکل و نشت هوا می شویم. 

لازم به ذکر است با توجه به غیرهمقطر بودنِ دهانه های این سه راه کانال اسپیرال گالوانیزه ،این شرکت محدودیتی در ساخت قطعات با سایزهای مختلف در قطر و طول های متنوع ندارد. 

دهانه های این سه راه کانال اسپیرال گالوانیزه به دو روش در قابل اتصال به لاین اصلی کانال اسپیرال گالوانیزه را دارند.در روش اول که به روش فیتینگی معروف است دهانه های این سه راه در داخل ساختار کانال اسپیرال گالوانیزه فرو رفته و عملیات نصب به طور متوالی با استفاده از این روش ادامه می یابد.در این روش باید قطر دهانه های سه راه از قطر انواع کانال اسپیرال گالوانیزه کوچکتر در نظر گرفت که سه راه به راحتی در درون کانال اسپیرال گالوانیزه داخل و تثبیت شود. 

در روش دوم که به روش فلنچی معروف است قطر دهانه های سه داه دقیقا با قطر کانال اسپیرال گالوانیزه برابری می کند و با توجه به کاربرد فلنچِ همسان جهت اتصال قطعه و کانال اسپیرال گالوانیزه قطر هر دو دهانه را یکسان در نظر می گیریم. 

در هر دو حالت فیتینگی و فلنچی باید در دهنه های سه راه کانال اسپیرال گالوانیزه در فاصله ی ۳ تا ۵ سانتیِ دهانه ها از برجستگیِ رخ استفاده می گردد.این برجستگی باعث شکل گیریِ ساختاری کاملا گرد در هر دهانه سه راه کانال اسپیرال گالوانیزه  می شود و در واقع بعنوان ترمز یا نشیمن فلنچ یا رابط ورقی عمل می کند. 

کیفیت مونتاژ و به همچسبانی اجزای این سه راه کانال اسپیرال گالوانیزه از اهمیت شایانی برخوردار است.در واقع با توجه ناموزون و غیر هماهنگ بودنِ تمام قطعات این سه راه کانال اسپیرال گالوانیزه نسبت به یکدیگر لذا باید با تخصص کامل نسبت به ساخت و مونتاژ این قطعه کانال اسپیرال گالوانیزه اقدام نمود.زیرا در صورت هرگونه سهل انگاری یا عدم دقت در این زمینه امکان بروز نشت هوا و مسایل دیگر را فراهم می آورد و باعث افت راندمان و فشار مکش و دمش هوا می گردد. 

این سه راه کانال اسپیرال گالوانیزه در قطرها و سایزها متنوع بدون محدودیت قابل تولید و ساخت است. 

خ- سه راه گرد به چهارگوش۹۰درجه اسپیرال 

در این سه راه کانال اسپیرال گالوانیزه از دو مقطعِ متقاطعِ گرد و چهارگوش که با هم زاویه ۹۰ درجه ایجاد می کنند استفاده شده است.اگر هوای ورودی یا خروجی از کانال اسپیرال گالوانیزه با کانال چهارگوش ارتباط پیدا کند از این سه راه کانال اسپیرال گالوانیزه استفاده می گردد.در واقع هوای کانال چهارگوش از طریق لوله ی کانال اسپیرال گالوانیزه تامین یا تخلیه می گردد.جنس این سه راهی می تواند از انواع مختلفِ ورق از جمله گالوانیزه،آلومینیومی،استیل،روغنی و حتی ورق رنگی باشد.ضخامت ورق این سه راه کانال اسپیرال گالوانیزه نیز به قطر کانال اسپیرال گالوانیزه بستگی دارد.طبیعتا با ارتقای قطر کانال اسپیرال گالوانیزه ضخامت ورق کانال اسپیرال گالوانیزه نیز افزایش می یابد. 

برای ساخت این سه راه کانال اسپیرال گالوانیزه که از دو قطعه(لوله گرد و مقطع چهارگوش) تشکیل شده ابتدا باید شابلون هر دو قطعه را توسط نرم افزار طراحی نمود و سپس طرحِ شابلون روی ورق بوسیله دستگاه سی ان سی به دقت برش داده می شود.پس از برشکاری نوبت به مونتاز این دو قطعه می رسد.با شکل گیریِ لوله و مقطع چهارگوش این دوقطعه بصورت متقاطع به هم متصل و عملیات همچسبانی صورت می پذیرد. 

از جمله مواردی که در زمان طراحیِ این سه راه کانال اسپیرال گالوانیزه باید به آن توجه نمود نوعِ اتصال دهانه های گردِ این سه راه کاتال اسپیرال به لاین اصلیِ کانال اسپیرال گالوانیزه است.اگر قرار باشد سه راه بصورت فیتینگی در داخل ساختار کانال اسپیرال گالوانیزه جانمایی شود قطر دهانه های سه راه کانال اسپیرال گالوانیزه لزوماً باید به میزان دو تا سه میل از قطر خودِ کانال اسپیرال گالوانیزه کوچکتر طراحی شود تا به راحتی در درون ساختار کانال اسپیرال گالوانیزه داخل و جانمایی گردد. 

اگرهم قرار باشد سه راه بصورت فلنچی به کانال اسپیرال گالوانیزه متصل شود باید قطر دهانه های گردِ سه راه بصورت کاملا مساوی با قطر کانال اسپیرال گالوانیزه طراحی و ساخته شود تا به فلنچِ همقطرِ کانال اسپیرال گالوانیزه متصل شود. 

نکته دیگر اینکه سه داه کانال اسپیرال گالوانیزه چه بصورت فیتینگی و چه بصورت فلنچی طراحی شود باید در فاصله ی ۳ تا ۵ سانتیِ هریک از دهانه های سه راه باید یک برجستگیِ گرد ایجاد نمود تا هم دهانه های سه راه کانال اسپیرال گالوانیزه فرم کاملا گرد به خود بگیرد و هم استحکام دهانه های سه راه کانال اسپیرال گالوانیزه بیشتر شود و هم قطعات نسبت به هم نشیمن و تکیه گاه پیدا کنند. 

عموما در قطر های پایین، این سه راه کانال اسپیرال گالوانیزه بصورت فیتینگی به کانال اسپیرال گالوانیزه متصل می گردد و در قطر های بالای ۳۰ سانتیمتر از فانچ استفاده می شود. 

در زمان مونتاژ لوله ی گردِ این سه راه به کانال اسپیرال گالوانیزه باید بیشترین دقت صورت پذیرد تا هیچ سوراخی باقی نماند که باعث نشت هوا و افت فشار در مکش و دمشِ هوای کانال اسپیرال گالوانیزه ایجاد گردد. 

برای نصب و جانمایی این سه راه کانال اسپیرال گالوانیزه از ساپورت های کمربندی فلزی که بصورت تمام گرد و یا دو نیم گرد تشکیل می شود استفاده می گردد. 

برای ساخت این سه راه کانال اسپیرال گالوانیزه محدودیتی در قطر یا طول و همچنین نوع و ضخامت ورق وجود ندارد و به راحتی می توان آنرا در ابعاد مختلف و متنوع طراحی و تولید نمود.

د- سه راه گرد به چهار گوش ۴۵ درجه کانال اسپیرال گالوانیزه 

این قطعه بصورت یک سه راه که ترکیبی از مقطع گرد و چهار کوش است تشکیل شده است.امتداد اصلیِ این سه راه کانال اسپیرال گالوانیزه ،لوله ای گرد و امتداد متقاطعِ این سه راه کانال چهارگوش است که با لوله گرد، زاویه ۴۵ درجه می سازد.جنس این سه راه کانال اسپیرال گالوانیزه از انواع ورق از قبیل گالوانیزه،آلومینیوم،استیل و...قابل ساخت است.قطر لوله و ابعاد مقطع چهارگوشِ این کانال اسپیرال گالوانیزه با سایز کانال اسپیرال گالوانیزه همسان است.ضخامت ورق این سه راه کانال اسپیرال گالوانیزه نیز با قطر کانال اسپیرال گالوانیزه متناسب است و ضخامت این ورق نیز با افزایش یا کاهش قطر کانال اسپیرال گالوانیزه ،افزایش یا کاهش می یابد. 

برای ساخت این سه راه کانال اسپیرال گالوانیزه نیز ابتدا باید از یک سیستم طراحی پیشرفته نرم افزاری بهره گرفت.با طراحی شابلون و انجام مقدمات نرم افزاری نوبت به برش شابلون یا طرحِ آماده شده مربوط به هر تکه از این سه راه می رسد.عملیات برش نیز بوسیله دستگاههای پیشرفته ی سی ان سی صورت می گیرد.دقت در طراحی و برشِ اجزای سه راه کانال اسپیرال گالوانیزه موجب افزایش دقت در مونتاژ نهاییِ سه راه کانال اسپیرال گالوانیزه می شود و از معضلاتی چون نشت هوا و موارد مشابه جلوگیری به عمل می آورد.در صورت هرگونه سهل انگاری و عدم دقت در این زمینه هم امکان نشت هوا و در نتیجه افت فشار و راندمان مکش و دمش در لاین کانال اسپیرال گالوانیزه وجود خواهد داشت و هم احتمالا تغییر زاویه و به هم ریختنِ اسلوب و ساختار سه راه کانال اسپیرال گالوانیزه پیش خواهد آمد.لذا یک طراحیِ و عملیات برش دقیق باعث تولید محصول کاربردی خواهد شد. 

از جمله مواردی که در زمان طراحی شابلون کانال اسپیرال گالوانیزه مدنظر قرار می گیرد نوع اتصال سه راه به لاین اصلی کانال اسپیرال گالوانیزه است.اگر مقرر باشد که سه راه بصورت فیتینگی به کانال اسپیرال گالوانیزه متصل شود باید قطر لوله سه راه به میزان ۲ میلیمتر از قطر لوله اصلی کانال اسپیرال گالوانیزه کوچکتر در نظر گرفته شود تا در زمان تداخلِ فیتینگی، سه راه به راحتی در درون ساختار کانال اسپیرال گالوانیزه جانمایی گردد. اگر هم که قرار باشد این سه راه کانال اسپیرال گالوانیزه بصورت فلنچی به کانال اسپیرال گالوانیزه متصل شود باید قطر سه راه را دقیقا با قطر لوله ی سه راه همسان در نظر بگیریم. 

شایان ذکر است در مواردی که قطر کانال اسپیرال گالوانیزه کمتر از ۳۰ سانت باشد بیشتر از روش فیتینگی و در سایزهایی که قطر کانال اسپیرال گالوانیزه از این مقدار بیشتر باشد از روش فلنچی برای اتصال سه راه به کانال اسپیرال گالوانیزه استفاده می گردد. 

مورد دیگری که در زمان ساخت و مونتاژ این سه راه کانال اسپیرال گالوانیزه مدنظر قرار می گیرد ایجاد برجستگی به نام رُخ در فاصله ۳ تا ۵ سانتیِ هر دهانه از مقاطعِ گردِ سه راه است.این برجستگی هم باعث استحکام دهانه های لوله ی سه راهِ کانال اسپیرال گالوانیزه می گردد و هم باعث ایجاد نقطه ی نشیمن نسبت به فلنچ می شود. 

با ساخت و اتصال این سه راه به کانال اسپیرال گالوانیزه ، برای حفظ آن در محل مورد نظر از ساپورت های گوناگونی برای نگهداری آن می توان استفاده نمود.این ساپورت ها از لرزش و تغییر جای این سه راه جلوگیری می نماید.نوع این ساپورت ها بصورت یک تکه یا دوتکه قابل تولید است.اگر قطر کانال اسپیرال گالوانیزه متوسط و کم باشد از ساپورتِ تک آویز و اگر قطر کانال اسپیرال گالوانیزه بزرگ باشد از ساپورت دو آویز استفاده می شود. 

در طراحی،ساخت و تولید این سه راه کانال اسپیرال گالوانیزه محدودیتی به لحاظ قطر،سایز و ابعاد وجود ندارد و این سه راه را در هر سایز و ابعادی به راحتی می توان تولید نمود.

 

ذ- سه راه تبدیل ۹۰ درجه کانال اسپیرال گالوانیزه: 

این قطعه رابط کانال اسپیرال گالوانیزه هم بصورت سه راهی و هم بعنوان تبدیل دارای عملکرد دوگانه است.بطور دقیق می توان گفت سه راه تبدیل ۹۰ درجه کانال اسپیرال گالوانیزه هوای عبوری را در یک فرایند تبدیلی از دو معبر عبور داده و فشار هوای لاین کانال اسپیرال گالوانیزه را تعدیل می نماید.این قطعه کانال اسپیرال گالوانیزه دارای مجرای مجزایی برای میزان عبور هوا از هر دهانه نیست اما حالت تبدیل که در قطعه ی اصلیِ این سه راهِ کانال اسپیرال گالوانیزه است بعنوان تقسیم کننده ی هوا یا اصطلاحاً(تِک آف) عمل می نماید. 

این سه راهِ کانال اسپیرال گالوانیزه معمولا از ورق گالوانیزه یا هر ورقی که با جنس لاین اصلیِ کانال اسپیرال گالوانیزه متناسب باشد ساخته می شود.یعنی اگر لاین اصلیِ کانال اسپیرال گالوانیزه از آلومینیوم باشد این سه راهِ کانال اسپیرال گالوانیزه هم از آلومینیوم و اگر از لاین اصلیِ کانال اسپیرال گالوانیزه از استیل باشد این رابطِ کانال اسپیرال گالوانیزه هم از استیل ساخته می شود. 

برای ساخت این رابط کانال اسپیرال گالوانیزه ابتدا قطعه اصلی یعنی تبدیلِ لاین اصلی طراحی و سپس با دستگاه برشِ سی ان سی به دقت بریده می شود.با نورد کردنِ اجزای سه راه تبدیلِ ۹۰ درجه ی کانال اسپیرال گالوانیزه ساختارِ اولیه ی دوگانه آن شکل می گیرد.وقتی دو قطعه ی تبدیل و نافی بصورت جداگانه حاضر شد نسبت به مونتاژ این اجزا اقدام می کنیم.شابلون تبدیلِ غیرهمسانِ اجزای این سه راهِ کانال اسپیرال گالوانیزه باعث می شود این فرایند با دقت زیادی صورت گیرد تا هیچگونه منفذ یا سوراخی بر ساختارِ تکمیل شده ی این رابط کانال اسپیرال گالوانیزه باقی نماند.در صورت هرگونه بی دقتی در این مرحله و وجود نقطه ی نشت هوا در نقاط اتصال اجزای این رابط کانال اسپیرال گالوانیزه،راندمان مکش یا دمش در ساختار کانال اسپیرال گالوانیزه به شدت افت می یابد و با توجه به هدررفتِ انرژی، هزینه ی مازادی بر کاربر وارد می گردد. 

در زمان طراحیِ دهانه های این رابط کانال اسپیرال گالوانیزه باید به چند موصوع دقت گردد.اول اینکه دهانه های این رابطِ کانال اسپیرال گالوانیزه بصورت فیتینگی به کانال اسپیرال گالوانیزه می گردد یا فلنچی؟ اگر این اتصال بصورت فیتینگی صورت پذیرد باید قطرِ دهانه های سه راهِ کانال اسپیرال گالوانیزه باید به میزان ۲ تا ۳ میل از قطر ساختار داخلی کانال اسپیرال گالوانیزه کمتر در نظر گرفته شود تا عملیات تداخلِ دهانه های سه راه به درون کانال اسپیرال گالوانیزه به راحتی و سهولت انجام گیرد. 

اگر هم که اتصال سه راه به کانال اسپیرال گالوانیزه بصورت فلنچی باشد،باید قطر دهانه های سه راه دقیقا با قطر کانال اسپیرال گالوانیزه همسان در نطر گرفت که از یک فلنچ رابط برای این اتصال بهره گرفته شود. 

دومین موضوع این است که چه اتصالِ سه راه به کانال اسپیرال گالوانیزه بصورت فیتینگی صورت پذیرد و چه فلنچی،باید در فاصله ی ۴ سانتیِ دهانه های سه راه یک برجستگیِ گرد به سمت بیرون بنام رخ ایجاد کرد که این برجستگی بعنوان نقطه ی ایست یا ترمزِ قطعات به هم یا فلنچ عمل کند. 

در واقع اگر اتصالِ سه راه به کانال اسپیرال گالوانیزه بصورت فیتینگی صورت گیرد،وقتی دو قطعه در هم تداخل می کنند در برجستگیِ این رُخ گیر کرده و نقطه اتصال کیپ می شود.اگر هم که اتصالِ رابط به کانال اسپیرال گالوانیزه بصورت فلنچی باشد این برجستگی(رُخ) بعنوانِ نشیمنِ فلنچ عمل کرده و فلنچ بر این برجستگی کیپ می شود. 

برای نصب و اجرای سه راهِ کانال اسپیرال گالوانیزه و تثبیت ان در محل مورد نطر می توان از ساپورت یا نگهدارنده ی استاندارد استفاده نمود. 

در صورتیکه کانال اسپیرال گالوانیزه بصورت اکسپوز یا نما اجرا شود، برای زیباتر و دکوراتیو جلوه دادنِ نمای کار می توان لاین کانال اسپیرال گالوانیزه و این سه راه را نیز با استفاده از رنگ الکتروساچتاتیکِ کوره ای رنگ امیزی نمود. 

وجود کدرنگ های متنوع و شیک می تواند جلوه ی زیبایی به ساختار کانال اسپیرال گالوانیزه ببخشد.

 

ر- سه راه تبدیل ۴۵ درجه کانال اسپیرال گالوانیزه : 

این قطعه کانال اسپیرال گالوانیزه هم بصورت تبدیل در لاین اصلی و هم با باله ی ۴۵ درجه ای هوای کانال اسپیرال گالوانیزه را جابجا می کند.در واقع در این قطعه هوا از یک معبرِ اصلیِ کانال اسپیرال گالوانیزه ورود و از دو معبر با قطرهای متفاوت که با هم زاویه ۴۵ درجه می سازند عبور می کند.اگر کاربرد کانال اسپیرال گالوانیزه مکش هوا باشد این عملیات بصورت برعکس صورت می پذیرد. 

تعداد اجزای این رابط کانال اسپیرال گالوانیزه از دو تکه تشکیل شده شده است.تکه اولِ این سه راهِ کانال اسپیرال گالوانیزه از یک تبدیلِ گرد به گرد و تکه دوم یا تکه فرعیِ این رابط کانال اسپیرال گالوانیزه از یک لوله با قطر غیرهمسان تشکیل یافته است. جانماییِ لوله فرعی یا اصطلاحا این نافی در قسمتِ شیبِ تبدیل باعث تعدیل فشار مکش یا دمش در سیستم مکنده یا دمنده ی کانال اسپیرال گالوانیزه می گردد.کانال اسپیرال گالوانیزه می تواند توسط این قطعه به دو مسیر مجزا با میزان فشار هوای غیرهمسان تقسیم گردد. 

جنس این سه راه کانال اسپیرال گالوانیزه همجنس با ماهیت جنس ورق کانال اسپیرال گالوانیزه است.یعنی اگر جنس کانال اسپیرال گالوانیزه از ورق گالوانیزه باشد جنس این سه راه نیز باید از ورق گالوانیزه باشد.به همین منوال اگر کانال اسپیرال گالوانیزه از متریال آلومینیوم یا استیل باشد لزوما باید جنس سه راه نیز باید از آلومینیوم یا استیل باشد. 

برای ساخت این سه راه کانال اسپیرال گالوانیزه ایتدا قطعه ی تبدیل و سپس باله یا نافی طراحی و بعد از آن با دستگاه برش طبق شابلون و الگویی که توسط نرم افزار طراحی شده،قطعات مختلفِ این رابط کانال اسپیرال گالوانیزه با دستگاه سی ان سی برش می دهیم.از آنجا که قسمتِ تبدیلیِ این سه راه کانال اسپیرال گالوانیزه به لحاظ ساخت در تقدم قرار دارد لذا با آماده شدنِ آن نسبت به باز کردنِ معبر خروجی در قسمت شیبِ تبدیل اقدام می کنیم تا نافی را به راحتی بر روی قالبِ این سوراخ بتولنیم جانمایی و مونتاژ کنیم.پس از این مرحله لوله ی نافی را با الگوی از قبل تعیین شده که بصورت گُرده ماهی با دقت طراحی و برش داده شده به قسمت شیب این سه راهِ کانال اسپیرال گالوانیزه متصل می کنیم.این اتصال و کیفیت آن به لحاظ مونتاژِ نهایی از اهمیت بسزایی در سیستم انتقال هوای کانال اسپیرال گالوانیزه ایفا می کند.در واقع اتصال نافی به قسمت شیب تبدیلِ سه راهِ کانال اسپیرال گالوانیزه نباید منفذ یا نقطه نشتی داشته باشد.هرگونه تساهل به این لحاظ به شدت می تواند در راندمان هوارسانی یا مکش هوای کانال اسپیرال گالوانیزه اثر منفی بگذارد.این موضوع علاوه بر اثر نامطلوب در راندمان مکش یا دمشِ کانال اسپیرال گالوانیزه، در دراز مدت باعث کاهش طول عمر مفید دستگاه های مکنده یا دمنده که وظیفه انتقال و تخلیه هوای کانال اسپیرال گالوانیزه را به عهده دارند می شود. 

نوع اتصال این سه راه کانال اسپیرال گالوانیزه به لاین اصلی کانال اسپیرال گالوانیزه در طراحی و ساخت قطر دهانه های کانال اسپیرال گالوانیزه تاثیرگذار است.اگر دهانه های سه راه-تبدیلِ ۴۵ درجه کانال اسپیرال گالوانیزه بصورت فیتینگی به کانال اسپیرال گالوانیزه متصل شوند باید قطر دهانه های سه راه نسبت به قطر کانال اسپیرال گالوانیزه در حدود ۳ میل کمتر در نظر گرفته شود که این اتصال بدون هیچ دردسری صورت پذیرد. 

اگر اتصال کانال اسپیرال گالوانیزه به دهانه های سه راه بصورت فلنچی صورت پذیرد، باید قطرهای دهانه های سه راه با قطر کانال اسپیرال گالوانیزه همسان باشد که فلنچ از هر دو سو به راحتی بر روی کانال اسپیرال گالوانیزه و دهانه های سه راه منطبق شود و قابلیت نصب بیابد. 

برای امکان اتکای فلنچ به دهانه های این سه راهِ کانال اسپیرال گالوانیزه باید در فاصله ۴ سانتی از دهانه های سه راه یک برجستگی بنام رُخ ایجاد کنیم که فلنج به راحتی در یک نقطه تثبیت شود. 

البته در حالت فیتینگی هم برای نقطه ی تثبیت و ایستاییِ قطعه به کانال اسپیرال گالوانیزه از همین برجستگیِ گرد استفاده می شود تا دهانه سه راه،بیش از اندازه در درون ساختار کانال اسپیرال گالوانیزه تداخل نداشته و در واقع نقطه ترمز داشته باشد.

 

 

انواع چهارراه کانال اسپیرال گالوانیزه 

برای هدایت هوای داخل کانال اسپیرال گالوانیزه به سه مسیر مجزا از چهارراه کانال اسپیرال گالوانیزه استفاده می شود.چهارراه کانال اسپیرال گالوانیزه دارای اشکال و قطرهای متنوع است که به تفصیل به شرح تمام انواع آن می پردازیم: 

۱-چهار راه ۹۰درجه همقطر کانال اسپیرال گالوانیزه :

این چهارراه کانال اسپیرال گالوانیزه دارای ورودی و خروجی های همسان و همقطر است.چهارراه کانال اسپیرال گالوانیزه از یک لوله اصلی و دو انشعاب فرعی با قطرهای همسان است که این فرعی ها با لوله اصلی زاویه ۹۰درجه دارند. جنس چهارراه کانال اسپیرال گالوانیزه به تناسب جنس خودِ کانال اسپیرال گالوانیزه می تواند از ورق گالوانیزه،استیل یا آلومینیوم باشد.در مورد ضخامت ورق چهارراه کانال اسپیرال گالوانیزه نیز می توان برای تعیین ضخامت ورق چهارراه کانال اسپیرال گالوانیزه از جدول ضخامت ورق که دارای استاندارد جهانی است استفاده می گردد،بدیهی است با افزایش یا کاهش قطر کانال اسپیرال گالوانیزه نیز ضخامت ورقِ به کار رفته در ساختار چهارراه کانال اسپیرال گالوانیزه نیز افزایش یا کاهش می یابد.برای ساخت چهارراه کانال اسپیرال گالوانیزه باید ابتدا با تعیین قطر دقیق دهانه های چهارراه کانال اسپیرال گالوانیزه ،شابلون قطعات از جمله لوله اصلیِ چهارراه کانال اسپیرال گالوانیزه و در مرحله بعد شابلون باله های چهارراه کانال اسپیرال گالوانیزه تعیین می شود و با طراحیِ دقیق شابلون این قطعات با نرم افزار مربوطه،آماده ی برشِ ورق شابلون ها می شویم.عملیات برش شابلون های چهارراه کانال اسپیرال گالوانیزه بوسیله دستگاههای سی ان سی با دقت بالا صورت می پذیرد تا در زمان مونتاژ با بهترین کیفیت و امکان بتوان قطعات چهارراه کانال اسپیرال گالوانیزه ۹۰درجه ی همقطر را به هم متصل نمود.برای اتصال تکه های چهارراه کانال اسپیرال گالوانیزه از دو روشِ نقطه جوش با جوش نقطه ای و نقطه جوشِ قرقره ای می توان بهره جست.دهانه های چهارراه کانال اسپیرال گالوانیزه به دو صورتِ فیتینگی و فلنچی به کانال اسپیرال گالوانیزه متصل می شود.به همین منظور در سه تا پنج سانتیِ هر یک از دهانه های چهارراه کانال اسپیرال گالوانیزه یک برجستگیِ نیم گرد به نام رُخ ایجاد می شود تا لبه ی کانال اسپیرال گالوانیزه یا فلنچ در نشیمنِ این برجستگی متوقف و تثبیت گردد و در واقع این برجستگی نقطه ی شاخص جهت ایستاییِ لبه های کانال اسپیرال گالوانیزه و فلنچ در هر یک از دهانه های چهارراه کانال اسپیرال گالوانیزه محسوب می شود.لازم به در این نوع چهارراه کانال اسپیرال گالوانیزه از تیک آف یا تغییر مسیر دهنده ی خاصِ هوا استفاده نشده و هوا طبق امکان هوارسانیِ عادی در مسیرها شروع به تقسیم شدن می کند. 

از چهارراه کانال اسپیرال گالوانیزه ۹۰ درجه همقطر در سیستم های رفت و برگشت هوا به وفور استفاده می گردد.همانطور که از کانال اسپیرال گالوانیزه در سیستم های گرمایش و سرمایش استفاده می شود از چهارراه کانال اسپیرال گالوانیزه نیز در هر دو سیستم استفاده می گردد. 

از نکات مهم در مونتاژ کانال اسپیرال گالوانیزه، هوابندیِ کاملِ این قطعه در نقاط اتصال است.زیرا در صورت هرگونه سهل انگاری در این مورد،امکان نشت هوا و افت فشار مکش و دهش هوا وجود خواهد داشت. 

به تناسب رنگ و فضای محیط چهارراه کانال اسپیرال گالوانیزه را هم بصورت بدون رنگ و هم بصورت رنگ شده می توان دردمسیر نصب به کاربرد.برای جانماییِ و مهار چهارراه کانال اسپیرال گالوانیزه ۹۰ درجه در محل مورد نطر می توان از ساپورت های یک تکه و دوتکه بصورت سقفی و دیواری استفاده نمود.

۲-چهارراه ۹۰ درجه غیرهمقطر کانال اسپیرال گالوانیزه :

این قطعه کانال اسپیرال گالوانیزه از یک لوله اصلی و دو نافیِ فرعی با قطرهای غیرهمسان تشکیل شده است.در واقع هوای ورودی یا خروجی از این قطعه کانال اسپیرال گالوانیزه از قسمت لوله اصلی تردد می کند و بر روی باله های فرعی این چهارراه کانال اسپیرال گالوانیزه تاثیر می گذارد.جنس این قطعه رابط کانال اسپیرال گالوانیزه از ورق گالوانیزه،آلومینیوم یا استیل است.ضخامت ورق کاربردی برای ساخت این چهارراه کانال اسپیرال گالوانیزه به قطر خودِ کانال اسپیرال گالوانیزه بستگی دارد.در واقع هرچه این چهارراه کانال اسپیرال گالوانیزه قطورتر باشد ضخامت ورق این رابط کانال اسپیرال گالوانیزه بیشتر می شود و هرچه قطر کانال اسپیرال گالوانیزه افت کند ضخامت ورق کانال اسپیرال گالوانیزه نیز کاهش می یابد.برای ساخت این چهارراه کانال اسپیرال گالوانیزه ابتدا شابلون لوله اصلی و سپس شابلون باله های غیرهمقطر کانال اسپیرال گالوانیزه بطور گُرده ماهی طراحی می شود.پس از طراحی شابلون ها،ورق لوله های چهارراه کانال اسپیرال گالوانیزه بوسیله دستگاه سی ان سی با دقت تمام برش داده می شوند.این قطعات مجزای کانال اسپیرال گالوانیزه پس از برش،بوسیله دستگاه نورد، لول می شوند.با گرد کاریِ این قطعات اقدام به نقطه جوش زدنِ آنها و بعد از آن نوبت به اتصال لوله های مجزای این چهارراه کانال اسپیرال گالوانیزه می رسد.این اتصال یا مونتاژ باید با دقت صورت پذیرد تا امکان نشت هوا از این نقاط به صفر برسد.چهارراه غیر همقطر کانال اسپیرال گالوانیزه به دو صورت به لاین اصلیِ کانال اسپیرال گالوانیزه متصل می شود.اولین روش حالت فیتینگی است.در این روش باید قطر دهانه های هر لبه از دهانه های چهارراه کانال اسپیرال گالوانیزه به میزان دو میلیمتر از قطر لوله ی اصلیِ کانال اسپیرال گالوانیزه کمتر در نظر گرفته می شود تا دهانه های چهارراه کانال اسپیرال گالوانیزه به راحتی در داخل لوله کانال اسپیرال گالوانیزه اماکن جانمایی داشته باسد.در این حالت برای نقطه ی ایستِ چهارراه کانال اسپیرال گالوانیزه در دهانه ی کانال اسپیرال گالوانیزه از یک برجستگی روبه بیرون در دهانه ی ۵ سانتیِ لوله های چهارراه کانال اسپیرال گالوانیزه استفاده می شود.در روش دوم جهت اتصال چهارراه کانال اسپیرال گالوانیزه به لاین اصلیِ کانال اسپیرال گالوانیزه از روش فلنچی استفاده می شود.درواقع در این روش در هر دهانه ی چهارراه کانال اسپیرال گالوانیزه یک قطعه فلنچ تعبیه می شود تا هنگامِ جفت شدن با لوله ی اصلیِ کانال اسپیرال گالوانیزه بوسیله چند پیچ و مهره عملیات اتصال انجام گیرد.در صورتیکه لاین اصلیِ کانال اسپیرال گالوانیزه بصورت رنگ شده اجرا گردد باید این قطعه چهارراه کانال اسپیرال گالوانیزه نیز به همان ترتیب رنگ امیزی گردد.برای حفظ این قطعه چهارراه کانال اسپیرال گالوانیزه در نقطه موردنظر از ساپورت فلزی با آویز و دیگر متعلقات مربوطه استفاده می گردد.   

۳- چهارراه ۴۵ درجه همقطر کانال اسپیرال گالوانیزه:

ساختار این رابط کانال اسپیرال گالوانیزه بصورت چهارراه با باله های ۴۵ درجه است.قطر لوله اصلی ِ این چهارراه کانال اسپیرال گالوانیزه با قطر باله های آن یکسان است.هوای ورودی و خروجی های این رابط کانال اسپیرال گالوانیزه بدون تغییر از نافی های این چهارراه همسان است.از این قطعه کانال اسپیرال گالوانیزه در سیستم های دمش و مکش هوا به راحتی می توان استفاده نمود.ضمنا محدودیتی در ساخت و تولید چهارراه ۴۵ درجه همقطر کانال اسپیرال گالوانیزه به لحاظ سایز و قطر وجود ندارد و به راحتی می توان آنرا در مقادیر مختلف تولید نمود.این رابط کانال اسپیرال گالوانیزه از ورق گالوانیزه،استیل و آلومینیوم قابل ساخت است. ضخامت ورق کاربردی در ساخت این چهارراه کانال اسپیرال گالوانیزه به میزان قطر کانال اسپیرال گالوانیزه وابسته است.با افزایش یا کاهش قطر کانال اسپیرال گالوانیزه،ضخامت ورق کاربردی در ساخت این چهارراه کانال اسپیرال گالوانیزه نیز تغییر می کند.اولین اقدام در ساخت کانال اسپیرال گالوانیزه طراحیِ شابلون لوله های آن است.این عملیات با استفاده از نرم افزار مربوطه صورت می پذیرد.پس از طراحی شابلون ها این برنامه های نرم افزاری به دستگاه برش سی ان سی داده می شود و این دستگاه با دقت بالا ورق خام را برش داده و سپس اقدام به نورد آنها می کنیم.پس از نورد و ایجاد ساختار لوله برای قطعات این چهارراه کانال اسپیرال گالوانیزه آنها را آماده مونتاژ و همچسبانی می کنیم.این اتصال قطعات باید با دقت و مهارت صورت پذیرد تا امکان نشت هوا از داخل به بیرون و بالعکس در ساختار چهارراه کانال اسپیرال گالوانیزه به بیرون وجود نداشته باشد.این چهارراه کانال اسپیرال گالوانیزه را به دو روش فلنچی و فیتینگی می توان به ساختار لاین اصلی کانال اسپیرال گالوانیزه متصل نمود.در روش فیتینگی قطر دهانه های چهارراه کانال اسپیرال گالوانیزه به میزان دو تا سه میل کوچکتر در نظر گرفته می شود تا به راحتی در داخل لوله ی کانال اسپیرال گالوانیزه جانمایی شود.در روش فلنچی قطر دهانه ی لوله های چهارراه کانال اسپیرال گالوانیزه با قطر ساختار داخلی و اصلیِ کانال اسپیرال گالوانیزه همسان است تا در زمان تعبیه فلنچ خللی در عملیات اتصال حاصل نشود.با توجه به ساختار فلزی و مقاوم این رابط کانال اسپیرال گالوانیزه،این امکان وجود دارد از آن در سیستم های سرما ساز و گرما ساز بطور همزمان استفاده نمود.از آنجا که در نقشه های تاسیساتی مربوط به تهویه مطبوع ممکن سایزها و ابعاد متعددی برای ساخت کانال اسپیرال گالوانیزه توصیه شود به همین منظور هیچ محدودیتی در ساخت و تولید این مدل چهارراه کانال اسپیرال گالوانیزه وجود ندارد و بر اساس هر سایزی می توان آنرا تولید و بکار برد.

۴- چهارراه تبدیل 90 درجه با باله های همقطر:

این قطعه کانال اسپیرال گالوانیزه هوای ورودی از لوله اصلی را بصورت تبدیل شده از سه خروجی هدایت می کند.در واقع لاین اصلی این رابط کانال اسپیرال گالوانیزه از یک تبدیل گرد به گرد تشکیل شده که در قسمت شیب تبدیل دو لوله فرعی با قطریکسان که با امتداد اصلیِ تبدیلِ چهارراه، زاویه ۹۰ درجه می سازد تشکیل یک قطعه واحد را می دهد. 

جنس این چهارراهِ کانال اسپیرال گالوانیزه عموما از ورق گالوانیزه است.برای تعیین ضخامت ورقِ این رابط کانال اسپیرال گالوانیزه باید به قطر کانال اسپیرال گالوانیزه و جدول تعیین ورقِ آن رجوع نمود.افزایش قطر کانال اسپیرال گالوانیزه، افزایش ضخامت ورقِ  این رابط کانال اسپیرال گالوانیزه را به همراه دارد. 

علت طراحی و کاربرد این چهارراه کانال اسپیرال گالوانیزه،تعدیل هوای خروجی از چهارراه در سه مسیر مجزا با فشار هوای مطلوب و دلخواه است. 

شیب این چهارراه در قسمت تبدیل، نقش "تیک آف" یا تقسیم کننده هوا را ایفا می کند.و با این کار نیازی به کاربرد قطعه ی اضافی در داخل ساختار چهارراه کانال اسپیرال گالوانیزه نیست. 

برای ساخت این رابط کانال اسپیرال گالوانیزه ابتدا نسبت به طراحی و ساخت قسمت تبدیل اصلی که مهمترین جزء این رابط است اقدام می کنیم.این قطعه خود از سه تکه تشکیل شده که در مرحله اول ساخته می شود.پس از آن، ساخت باله های چهارراه کانال اسپیرال گالوانیزه را شروع می کنیم.پس از تدارک این لوله ها،نوبت به اتصال باله ها به تبدیل اصلی می رسد.این اتصال باید بصورت کاملا هوابند صورت گیرد.درواقع کیفیت مونتاژ در افزایش راندمانِ هوارسانی یا مکش هوای لاین کانال اسپیرال گالوانیزه تاثیر بسزایی دارد.در صورتیکه این اتصالات در ساختار چهارراه کانال اسپیرال گالوانیزه دچار نشتی باشند،هوای عبوری از کانال اسپیرال گالوانیزه دچار افت فشار خواهد شد. 

اگر قرار باشد چهارراه بصورت فیتینگی به کانال اسپیرال گالوانیزه متصل شود باید قطر دهانه های چهارراه را به میزان ۳ میل کمتر از قطر ساختار داخلیِ کانال اسپیرال گالوانیزه در نظر گرفت تا عملیات نصب و تداخل چهارراه به کانال اسپیرال گالوانیزه لبه سهولت صورت پذیرد. 

البته درصورت اتصال فلنجی،دیگر نیازی به کسر از قطر دهانه های چهارراه نیست و قطر دهانه های آن باید با قطر کانال اسپیرال گالوانیزه بصورت یکسان در نظر گرفته شود.

۵- چهارراه تبدیل ۹۰ درجه کانال اسپیرال گالوانیزه با باله های غیرهمقطر

برای انتقال هوا از چهار معبر با قطرهای متفاوت که نسبت به هم زاویه ۹۰ درجه دارند از این رابط کانال اسپیرال گالوانیزه استفاده میگردد.از این چهارراهِ کانال اسپیرال گالوانیزه هم بعنوان لاین مکنده و هم بعنوان لاین دمنده استفاده می گردد. 

میزان تقسیم هوای ورودی یا خروجی از معابرِ این چهارراه کانال اسپیرال گالوانیزه بواسطه تبدیل قطرهای متفاوتِ این چهارراه کانال اسپیرال گالوانیزه صورت می گیرد. 

این قطعه کانال اسپیرال گالوانیزه از ورق گالوانیزه،آلومینیوم یا استیل قابل ساخت است.جهت تعیین ضخامت این چهارراه کانال اسپیرال گالوانیزه باید به جدول قطرهای آن توجه کنیم.به تناسب افزایش یا کاهش قطر کانال اسپیرال گالوانیزه،ضخامت ورقِ مصرفی برای این رابط کانال اسپیرال گالوانیزه نیز تغییر می یابد. 

جهت ساخت چهارراه تبدیل ۹۰ درجه کانال اسپیرال گالوانیزه با باله های غیرهمقطر ابتدا باید تبدیل اصلیِ آن و سپس باله های فرعیِ آنرا طراحی کنیم.پس از طراحیِ شابلونِ اجزای نسبت به برش تکه های چهارراهِ کانال اسپیرال گالوانیزه اقدام می کنیم.برش دقیق این اجزا موجب ارتقای کیفیتِ مونتاژِ چهارراه کانال اسپیرال گالوانیزه می شود.با لول کردن اجزای سه گانه این قطعه کانال اسپیرال گالوانیزه باید نسبت به همچسبانیِ آنها اقدام نمود.برای این منظور تمام شابلون ها باید بطور دقیق اجراشده باشند که بهترین کیفیت در همچسبانیِ اجزا حاصل گردد.برای سهولت در اتصال فیتینگِ دهانه های این رابط با کانال اسپیرال گالوانیزه باید قطر دهانه های چهارراهِ کانال اسپیرال گالوانیزه را به میزان سه میل از قطرِ داخلیِ کانال اسپیرال گالوانیزه کمتر در نظر گرفته شود عملیات فیتینگ به راحتی صورت پذیرد.در صورتیکه اتصال این چهارراه با کانال اسپیرال گالوانیزه بصورت فلنجی باشد قطر دهانه های چهارراه و کانال اسپیرال گالوانیزه یکسان در نظر گرفته می شود تا فلنچ در تمام دهانه ها به سهولت قابلیت جانمایی داشته باشد. 

برای اتکای نقاط اتصال چهارراه به کانال اسپیرال گالوانیزه از یک برجستگیِ نیمگرد به سمت بیرون بهره گرفته می شود که بتوان کانال اسپیرال گالوانیزه را پس از فیتینگ در یک نقطه تثبیت نمود.این برجستگی برای اتکای فلنچ به دهانه های چهارراهِ کانال اسپیرال گالوانیزه نیز مورد کاربرد دارد.از جمله نکات مهم در اتصال فیتینگیِ چهارراه کانال اسپیرال گالوانیزه اینستکه پس از عملیات فیتینگ باید با پیچ های مخصوص که دارای برجستگیِ زیادی نیستند این کار را به خوبی به انجام رساند.

 

6-چهارراه تبدیل ۹۰ درجه با باله های چهارگوشِ کانال اسپیرال گالوانیزه: 

در صورتیکه نیاز باشد هوای عبوری از کانال اسپیرال گالوانیزه در دو لاین چهارگوش به دو طرف هدایت شود از این چهارراه کانال اسپیرال گالوانیزه استفاده می گردد.با توجه به شیبدار بودنِ قسمتی که این چهارگوش ها به آن متصل می شوند عملیات طراحی و ساخت این قطعه کانال اسپیرال گالوانیزه باید با دقت کامل صورت پذیرد.جنس این چهارراه کانال اسپیرال گالوانیزه از ورق گالوانیزه است.باید توجه داشت ضخامت ورق چهارراه نیز بسته به قطر وابعاد این چهارراه کانال اسپیرال گالوانیزه تعیین می شود.مراحل ساخت این رابط کانال اسپیرال گالوانیزه ابتدا با طراحیِ آن نسبت به قطرهای ورودی و خروجی صورت می گیرد.این مرحله توسط نرم افزار صورت می گیرد.با استحصال شابلون چهارراه کانال اسپیرال گالوانیزه،نسبت به برش اجزای گسترده شده ی شابلون اقدام می کنیم.مراحل برش هم با استفاده از دستگاه برش سی ان سی صورت می پذیرد تا دقت کار در بالاترین شکل انجام گیرد.پس از برش اجزا نوبت به مونتاژ و هم چسبانیِ اجزا می رسد.این مرحله باید با حساسیت خاصی جلو برود،چون اگر در ساختار چهارراه کانال اسپیرال گالوانیزه پس از مونتاژ سوراخ یا موارد مشابهی باقی بماند کل عملیات هوارسانی یا مکش هوا دچار اختلال می گردد. 

در این مرحله ابتدا سه جزء اصلی تبدیل یعنی استوانه ها و قسمت شیبِ تبدیلِ چهارراه کانال اسپیرال گالوانیزه مونتاژ می گردد و بعد از آن نسبت به برش محل اتصال قطعات چهار گوش به قسمت شیبدارِ تبدیلِ چهارراه کانال اسپیرال گالوانیزه می رسد.این کار با قالب گیریِ اولیه شروع و با اتصال قطعات چهارگوش به ساختار چهارراه کانال اسپیرال گالوانیزه پایان می یابد. 

نوع و کیفیت جوشکاریِ اجزای چهارراه کانال اسپیرال گالوانیزه از اهمیت شایانی برخوردار است.به عبارت دیگر هوابند شدنِ ساختار چهارراه کانال اسپیرال گالوانیزه یکی از اهداف ساخت آن محسوب می شود. 

با توجه به نوع اتصالِ چهارراه کانال اسپیرال گالوانیزه به امتداد کانال اسپیرال گالوانیزه،قطر دهانه ی لوله های کانال اسپیرال گالوانیزه قابل تعیین خواهد بود.اگر این اتصال بصورت فیتینگی باشد قطر دهانه های چهارراه کانال اسپیرال گالوانیزه به میزان دومیل با قطر ساختار کانال اسپیرال گالوانیزه کمتر است.اگر هم اتصال چهارراه به کانال اسپیرال گالوانیزه بصورت فلنچی باشد قطر دهانه های چهارراه کانال اسپیرال گالوانیزه با قطر کانال اسپیرال گالوانیزه یکسان طراحی می شود. 

خواه اتصال چهارراه به کانال اسپیرال گالوانیزه بصورت فیتینگی باشد و خواه بصورت فلنچی، باید در فاصله ۳ تا ۵ سانتیِ دهانه لوله های چهارراه کانال اسپیرال گالوانیزه یک برجستگی بنام رخ ایجاد شود تا هم ساختارِ چهارراه محکمتر گردد و هم نوع اتصالات به هم دارای روش استاندارد شود.

در مورد کانال های جدید انتقال هوا بیشتر بدانیم

با توجه به پیشرفت تکنولوژی در صنایع گوناگون از جمله صنعت تهویه مطبوع و صنایع مرتبط با آن،تغییرات شگرفی در رابطه با روش های تولید و کاربرد انواع کانال های هوارسان پدید آمده است.از جمله از انواع جدید کانال هوا که در زیرمجموعه کانال های گرد قرار می گیرد کانال اسپیرال گالوانیزه است.این نوع کانال بصورت مارپیچی از تسمه ورقی با مقطع گرد به وسیله ماشین آلات پیشرفته در قطرها و سایزهای دلخواه بر اساس درخواست کارفرما قابل تولید است.برای تولید کانال اسپیرال گالوانیزه از انواع ورق گالوانیزه،استیل،آلومینیوم می توان استفاده نمود.کانال اسپیرال گالوانیزه با توجه به ساختار و ماهیت خود، یک محصول چند منظوره به حساب می آید و به وفور در سیستم های تهویه مطبوع جهت انتقال هوای گرم و سرد، در سیستم های شوت زباله بعنوان داکت انتقال زباله و در سیستم های مکنده به عنوان داکت انتقال ذرات ریز،گرد وغبار و موادی مثل گرانول به وفور مورد کاربرد قرار می گیرد.

با توجه به ساختار شیک،زیبا و مدرن و نمای دکوراتیو کانال اسپیرال گالوانیزه، استفاده از آن در محیط هایی مثل آفیس ها،نمایشگاه ها،فست فودها،کافی شاپ ها، رستوران ها و موارد مشابه بصورت اکسپوز مورد استقبال فراوان قرار گرفته و طراحان و مهندسان معمار در طراحی های داخلی برای داکت های انتقال هوا از این نوع کانال هوا بهره می گیرند.با توجه به رنگ پذیری نمای بیرونی کانال اسپیرال گالوانیزه گالوانیزه ، استفاده از کد رنگ های مختلف و زیبا(بنا به تناسب رنگ محیط)، باعث زیبایی مضاعفی در محیط می گردد. 

مزایای کاربرد کانال اسپیرال گالوانیزه

از جمله مزایای کاربرد کانال اسپیرال گالوانیزه امکان تولید ماشینی با صرف کمترین زمان است.کانال اسپیرال گالوانیزه در طول ها و قطرهای دلخواه بدون محدودیت قابل تولید و نگهداری است و با توجه به دارا بودن سطح جانبی کمتر در مقایسه با انواع کانال چهارگوش از اتلاف انرژی کمتری برخوردار است.

امکان کاربرد انواع ورق از جمله ورق گالوانیزه،استیل و آلومینیوم به مهندسان این امکان را می دهد بنا به موضع کاربرد کانال اسپیرال گالوانیزه در شرایط مختلف از هر یک از انواع ورق استفاده نمایند. 

روش های اجرا و نصب کانال اسپیرال گالوانیزه

همانطور که اشاره گردید کانال اسپیرال گالوانیزه به دلیل سهولت در تولید و نصب بسیار مورد استقبال مهندسان و کارفرمایان قرار گرفته است بطوریکه در بسیاری از موارد، اکثر کارفرمایان و مهندسین با نیروهای فنی و فعال در پروژه به راحتی اقدام به اجرا و نصب این نوع کانال هوا می نمایند.

بطور کلی کانال اسپیرال گالوانیزه و اتصالات مربوطه از قبیل انواع تبدیل،سه راهی و زانوها به دو روش فیتینگی و فلنچی به هم متصل و یک لاین منسجم و واحد از کانال هوا را ایجاد می نماید.

شرکت تهویه فراز با توجه به دو دهه فعالیت در زمینه تولید و اجرای کانال اسپیرال گالوانیزه در بیش از هزار پروژه افتخار دارد گام بلندی در ارتقا و توسعه این صنعت در کشور برداشته است. 

قیمت کانال اسپیرال گالوانیزه 

کانال اسپیرال گالوانیزه دارای اتصالات و قطعات جانبی از جمله انواع زانویی،سه راهی،تبدیل،فلنچ،رابط و مواردی از این قبیل است که هریک از موارد مذکور دارای لیست قیمت مشخص است که بطور مستقیم در قیمت کانال اسپیرال گالوانیزه تاثیر گذار است.بدین ترتیب می توان گفت برای تعیین قیمت کانال اسپیرال گالوانیزه باید به قیمت موارد یادشده نیز وقت و با قیمت لوله های اسپیرال تجمیع و به یک جمعبندی رسید. 

اینک به تاثیر موارد هر یک از این آیتم ها در رسیدن به یک رقم نهایی در قیمت کانال اسپیرال گالوانیزه می پردازیم: 

تاثیر قیمت انواع زانو در قیمت کانال اسپیرال گالوانیزه: 

در هر لاین کانال اسپیرال گالوانیزه به وفور از انواع زانو می توان استفاده نمود. 

اولین و ساده ترین زانوی کانال اسپیرال گالوانیزه ،زانوی همقطر ۳۰درجه است.این زانو را می توان با انواع ورق(ورق گالوانیزه،آلومینیوم و استیل) تولید نمود.این زانو در هر قطر و با هر جنس از ارزانترین انواع زانوها در تعیین قیمت کانال اسپیرال گالوانیزه به شمار می آید.هر چه ضخامت ورق این زانو در هرنوع جنس کمتر باشد قیمت کانال اسپیرال گالوانیزه پایین تر و هرچه ضخامت ورق این زانو بالاتر باشد قیمت کانال اسپیرال گالوانیزه بیشتر می گردد. 

به غیر از موضوع ضخامت ورق زانو که در تعیین قیمت کانال اسپیرال گالوانیزه موثر است نوع ورق زانوی ۳۰ درجه نیز در تعیین قیمت کانال اسپیرال گالوانیزه تاثیر بسزایی دارد.بطور مثال قیمت کانال اسپیرال گالوانیزه با زانویی که از ورق گالوانیزه ساخته می شود از قیمت کانال اسپیرال گالوانیزه که با زانوییِ ورق آلومینیوم ارزانتر است و نیز قیمت کانال اسپیرال گالوانیزه با زانویی که از ورق آلومینیوم ساخته می شود از قیمت کانال اسپیرال گالوانیزه با زانویی که از ورق استیل ساخته می شود کمتر است.یعنی هم ضحامت ورق زانوی ۳۰ درجه و هم نوع ورقِ این زانوی اسپیرال در تعیین قیمت کانال اسپیرال گالوانیزه به یک میزان موثر است. 

دوم زانوی کانال اسپیرال گالوانیزه، زانوی ۴۵ درجه است.این زانو را نیز می شود با انواع ورق از جمله آلومینیوم،گالوانیزه و استیل ساخت.این زانو با زاویه ۴۵ درجه به لحاظ جنس خور بودن از زانوی ۳۰ درجه بیشتر جنس می برد و به همین خاطر قیمت کانال اسپیرال گالوانیزه با زانوی ۴۵ درجه از قیمت کانال اسپیرال گالوانیزه با زانوی ۳۰ درجه بیشتر خواهد بود.ساخت زانوی ۴۵ درجه نیز در ساختار کانال اسپیرال گالوانیزه به لحاط قیمت کانال اسپیرال گالوانیزه تاثیرگذار است.اگر این زانو را با ورق گالوانیزه بسازیم قیمت کانال اسپیرال گالوانیزه کمتر از حالتی حاصل می شود که این زانو را با ورق آلومینیوم و استیل بسازیم.به همین نسبت قیمت کانال اسپیرال گالوانیزه با زانوی ۴۵ درجه از جنس آلومینیوم به لحاظ قیمت کانال اسپیرال گالوانیزه با زانوی ۴۵ درجه ای که از جنس استیل ساخته می شود ارزانتر می گردد.بعد از موضوع ضخامت ورق زانوی ۴۵ درجه،نوع ورق مصرفی برای ساخت زانوی کانال اسپیرال گالوانیزه است که تعیین کننده ی قیمت کانال اسپیرال گالوانیزه می گردد. یعنی قیمت کانال اسپیرال گالوانیزه با زانوی ۴۵درجه و ورق به ضخامت کمتر،پایینتر از قیمت کانال اسپیرال گالوانیزه با زانوی ۴۵درجه و ورق به ضخامت بالاتر است. 

سومین زانوی کانال اسپیرال گالوانیزه زانوی ۶۰ درجه است در زانوی ۶۰ درجه نیز قیمت کانال اسپیرال گالوانیزه به ضخامت و نوع ورق بستگی دارد.زانوی ۶۰ درجه نیز به لحاظ مَتریال بیشتر ازانواع قبلیِ زانوها جنس می برد و در ساده ترین مفهوم می توان گفت با کاربرد این زانو قیمت کانال اسپیرال گالوانیزه بیشتر از مقداری حاصل می شود که از زانوی ۳۰ و ۴۵ درجه استفاده گردد.ضخامت ورق این زانو بیشتر از قطرهای معادل در زانوهای دیگر با زوایای پایینتر است و لذا به همین خاطر موصوع ضخامت ورقِ بکار رفته در این زانو باعث افزایش قیمت کانال اسپیرال گالوانیزه می گردد.هرچه قطر زانوی ۶۰ درجه نیز بالاتر رود قیمت کانال اسپیرال گالوانیزه را ارتقا می بخشد. 

چهارمین زانوی کانال اسپیرال گالوانیزه، زانوی ۹۰ درجه است.این زانو بیشرین ورق بَری را در مقایسه با دیگر زانوها که تا الان بیان شده دارد.قیمت کانال اسپیرال گالوانیزه با این زانو هم به لحاظ ضخامت ورق و هم به لحاظ مقدار ورق بَری و هم به لحاظ نوع جنس ورق، از دیگر مواردِ بالا بیشتر حاصل میگردد.

اطلاعات تکمیلی درباره کانال اسپیرال گالوانیزه  

استفاده از کانال اسپیرال گالوانیزه امروزه به دلایل زیادی بسیار با استقبال مشتریان و کارفرمایان مواجه شده است. این دلایل عبارتند از: نصب ساده و نمای زیبا و مدرن، استحکام و دوام بالا، کاهش تلفات انرژی، افت فشار هوای کمتر نسبت به کانال های چهارگوش، بالا رفتن سرعت تولید و تحویل به علت اتصالات متداول، قابلیت پیش تولید و..... 

به همین دلیل شرکت تهویه فراز اقدام به ساخت و طراحی قطعات کانال اسپیرال گالوانیزه با کیفیت و دقت بر استاندارد معتبر در کوتاهترین زمان کرده است. 

طول کانال اسپیرال گالوانیزه تولید شده در گروه صنعتی تهویه فراز شاخه های سه متری است. این محصول از قطر ۱۰۰ تا ۲۵۰۰ میلیمتر با استفاده از نوار گالوانیزه، آلومینیوم و یا استنلس استیل تولید می گردد. کانال اسپیرال گالوانیزه با ورق گالوانیزه۶/۰ ، ۸/۰ ،۱ ، میلیمتر به طور استاندارد تولید می شود، اما هیچ محدودیتی در گروه صنعتی تهویه فراز برای ساخت کانال اسپیرال گالوانیزه گالوانیزه با ضخامت بالا تر وجود ندارد. 

نحوه ساخت کانال اسپیرال گالوانیزه اینگونه است که ورق مورد نظر حول محور کانال گرد می چرخد و از بیرون برجستگی روی کانال به وجود می آورد که خود باعث استحکام بالا نسبت به کانال های گرد معمولی با درز طولی و ضخامت مشابه خواهد شد. 

با اینکه سطح کانال اسپیرال گالوانیزه از بیرون دارای یک برجستگی است اما سطوح داخلی آن کاملاً صاف و صیقلی است و همین امر باعث می گردد که هیچگونه افت فشار ای در طول مسیر حرکت هوا وجود نداشته باشد. 

ویژگی های کاربرد کانال اسپیرال گالوانیزه 

 از آنجایی که نصب و استفاده از کانال اسپیرال گالوانیزه با اتصالات متداول ای امکان پذیر است در نتیجه انبار کردن کانال اسپیرال گالوانیزه و قابلیت پیش تولید این محصول باعث گردیده زمان تحویل و ساخت به حداقل برسد. 

کانال اسپیرال گالوانیزه نسبت به کانال چهارگوش دارای سطح جانبی کمتری است در نتیجه اتلاف انرژی در آن کمتر صورت می پذیرد. 

کانال اسپیرال گالوانیزه این قابلیت را دارد که با ورق گالوانیزه آلومینیوم یا استیل ساخته شود. 

 کانال اسپیرال گالوانیزه نسبت به کانال های گرد با درز طولی از استحکام و مقاومت بیشتری برخوردار است. 

 از کانال اسپیرال گالوانیزه می توان در نماهای باز زیبا و مدرن و همینطور طراحی های اکسپوز با رنگ های متنوع استفاده کرد. 

کانال اسپیرال گالوانیزه نسبت به کانال های گرد نیاز کمتری به ساپورت و فلنج دارد. نصب و تولید آن سریع و آسان است. عایق کاری کانال اسپیرال گالوانیزه با سهولت انجام می پذیرد.هیچ گونه نشتی هوا در آن وجود ندارد و تقسیم هوا و جریان یکنواخت در آن به صورت صحیح انجام می پذیرد. 

اتصالات مورد نیاز برای کانال اسپیرال گالوانیزه 

کلی در نصب کانال اسپیرال گالوانیزه زمانی از اتصالات استفاده می شود که بخواهیم مسیر شبکه کانال و یا  مقطع کانال یا تقسیم هوا را تغییر دهیم. 

 جهت اتصال مناسب و آسان قطعه ها به یکدیگر با در نظر گرفتن تلرانس دقیق ساخت اتصالات انجام می‌پذیرد. اتصالات سیستم کانال اسپیرال گالوانیزه در سه نوع فلنجی، گسکت دار و داخل کانالی و بر اساس سفارش مشتری از ورق استیل، آلومینیوم و یا گالوانیزه امکان پذیر است.

اتصالات مورد نیاز کانال اسپیرال گالوانیزه 

جهت راه اندازی کانال اسپیرال گالوانیزه به قطعاتی نیاز داریم که تکه های جدا از همه کانال اسپیرال گالوانیزه را به یکدیگر متصل نماید. این قطعات عبارتند از: رابط، سه راه شلوار مستقیم، زانوی ۹۰ درجه، زانوی ۴۵ درجه، سه راه ۹۰ درجه، سه راه ۴۵ درجه، سه راه تبدیل ۹۰ درجه، سه راه تبدیل ۴۵ درجه، سه راه شلوار ۹۰ درجه، سه راه شلوار ۴۵ درجه، انواع تبدیل گرد به گرد و همچنین تبدیل چهارگوش به گرد، فلنج، بست، ساپورت، چهار راه ۹۰ درجه و چهارراه ۴۵ درجه، زانوی چپقی، سه راه با انشعاب چهارگوش و.... 

گسکت چیست؟  

شرکت تهویه فراز به واسطه تجربه بسیار زیاد که با بهره گیری از فناوری روز اروپا به دست آورده است توانسته در زمینه طراحی و تولید قطعات سیستم انتقال هوا، سیستم کانال کشی پوش-فیت را ارائه کند. سیستم کانال کشی پوش فیت متشکل از کانال های اسپیرال و اتصالات مجهز به گسکت های هوابند است که علاوه بر افزایش کیفیت و راحتی در نصب و اجرا با هوابندی کردن محل اتصال قطعات موجب افزایش بهره وری سیستم و صرفه جویی در مصرف انرژی می شود. گسکت هوابند از نوار لاستیکی  EPDM تشکیل شده که در برابر اشعه ماوراء بنفش بسیار مقاوم بوده و در بازه دمایی ۳۰- تا۱۱۰+ مقاوم است.گسکت ها در قسمت انتهایی اتصالات روی شیار تعبیه می شوند و هنگام اتصال به داخل کانال درز محل اتصال به طور کامل توسط پروفیل پلاستیکی پر می شود. 

نحوه اتصال قطعات 

-) بین دو کانال مستقیم به وسیله رابط نر 

-) بین کانال و اتصالات که در داخل کانال صورت می پذیرد. 

-) بین دو اتصال توسط رابط ماده 

ویژگی های سیستم کانال کشی پوش-فیت 

این نوع کانال اسپیرال گالوانیزه درفشار بالای جریان هوا همچنان هوابند است 

در فضاهایی که غیر قابل دسترس باشند در روش‌های معمول اتصال مانند اتصال با فلنج امکان هوابند کردن آنها وجود نداشته، در حالی که درزهای اتصال از طریف پوش-فیت کاملا هوابند خواهد شد. 

در این مدل کانال اسپیرال گالوانیزه هنگام نصب بدون اینکه هوابند بودن سیستم به مشکلی برخورد قابلیت چرخش و تنظیم دقیق اتصال قطعات فراهم می شود. 

این نوع کانال کشی با همه شرایط آب و هوایی سازگار است و در برابر اشعه uv مقاوم است. نصب آن سریع و آسان است. 

موارد کاربرد کانال اسپیرال گالوانیزه 

از کانال اسپیرال گالوانیزه بسیار در کافه ها و رستورانهایی که سیستم کانال کشی اکسپوز دارند استفاده می شود.همچنین کانال اسپیرال گالوانیزه در بیمارستانها، سوله های صنعتی، باشگاه های ورزشی، استادیوم ها، آشپزخانه های صنعتی، ساختمانهای مسکونی و ادارر کاربرد دارد. 

اطلاعات تکمیلی در مورد کانال اسپیرال گالوانیزه 

کانال اسپیرال گالوانیزه از نوار های گالوانیزه استیل و یا آلومینیوم با ضخامت نیم میلیمتر تا ۲ میلیمتر به صورت مارپیچ تولید و به بازار ارائه می شود. 

طول هر شاخه از کانال اسپیرال گالوانیزه سه متر است. این محصول در بازه دمایی ۳۰- تا ۲۵۰+ درجه سانتیگراد مقاوم است. 

نسبت به کانال های چهارگوش می‌توان گفت که کانال اسپیرال گالوانیزه افت فشار کمتری ایجاد می کند و انتقال و تقسیم هوا به طور صحیح صورت می پذیرد. از ساپورت ها و فلنج های کمتری برای نصد کانال اسپیرال گالوانیزه استفاده می شود. کانال اسپیرال گالوانیزه دارای استحکام و زیبایی بیشتری نسبت به کانال چهارگوش است. 

می‌توان برای ساخت کانال اسپیرال گالوانیزه در مناطق مرطوب و شرجی از جنس ورق آلومینیوم استفاده نمود. همچنین در کلین روم ها و محیط های بهداشتی از جنس استیل برای ساخت کانال اسپیرال گالوانیزه استفاده می شود. همان طور که در بالا نیز اشاره کردیم می‌توان کانال اسپیرال گالوانیزه را به‌صورت پیش‌تولید در انبارها ذخیره نمود و هنگام سفارش مشتری در کمترین زمان ممکن این محصول را تحویل داد

محصولات مرتبط

مشاهده محصولات تهویه فراز در یک نگاه . با کلیک بر روی هر محصول جزئیات آن را مشاهده نمایید.   www.tfduct.com

 

                 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/flexibel-Ducts.jpg

کانال فلکسیبل

                            

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Spiral-channel-air.jpg

کانال اسپیرال

                          
 
دریچه-بازدید-آلومینیومی-و-چوبی

دریچه​ بازدید​ فن کویل

آلومینیومی​ و چوبی


                          
 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Industrial-Hood.jpg

هود صنعتی


                           
کانال گرد هوا جهت سوله و سالن

کانال گرد هوا جهت

سوله و سالن


                          
           

دریچه-گرد

دریچه گرد

    
 
 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Flushing-Facade.jpg

فلاشینگ نما


  اجرای سقف شیبدار، آبرو، فلاشینگ نما

اجرای سقف شیبدار،

آبرو، فلاشینگ نما


 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Elastomeric-insulation-Ducts.jpg

عایق الاستومری

 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/planiom-box.jpg

پلنیوم باکس

 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Industrial-chimney-cap-Roof.jpg

کلاهک بام


   http://www.tfduct.com/Files/Editor/Images/Similar-Products/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C.jpg

اجرا​ و​ ساخت​ غبارگیر صنعتی

 
  انواع دریچه استیل و شوت زباله

انواع دریچه استیل

و شوت زباله

    اجرای-غبارگیر-صنعتی

اجرای​ غبارگیر​ صنعتی

    کاور کانال

کاور کانال

 

 

ساخت و اجرای سانتریفیوژ و داکت مکنده

طراحی و اجرای  مکنده و داکت

     اجرای-کانال-فلکسیبل

اجرای​ کانال فلکسیبل

    انواع-دریچه-سقفی

انواع​ دریچه سقفی

 
     دریچه-اسلوت

دریچه اسلوت

     http://www.tfduct.com/Files/Editor/Images/Similar-Products/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84.jpg         

اتصالات​ و​ قطعات اسپیرال


     دریچه خورشیدی با پلنیوم

دریچه خورشیدی با پلنیوم

     دریچه هوا

دریچه هوا

     دریچه پادری

دریچه ​پادری

    دریچه پلاستیکی

دریچه پلاستیکی

 
   دریچه کروی

دریچه کروی

    دریچه گرد

دریچه گرد

   دودکش موتورخانه

دودکش موتورخانه

    رابط برزنتی

رابط برزنتی

    هواکش بین کانالی

هواکش بین کانالی

    انواع دریچه های آلومینیومی و چوبی

انواع دریچه های

آلومینیومی و چوبی

 
      کانالهای اکسپوز جهت کافی شاپ،فست فود و محیطهای تجاری و اداری

کانالهای اکسپوز جهت کافی شاپ

،فست فود و محیطهای تجاری و اداری

      کانال هواساز

کانال هواساز

     

دریچه-بازدید

اجرای ساندویچ پنل

سقف، دیوار و پارتیشن
      هود صنعتی ۲

هود صنعتی ۲

  کلاهک آلمانی

کلاهک آلمانی

       اجرای پوشش سقف های شیبدار و فضایی

 اجرای پوشش سقف

های شیبدار و فضایی

 
   ساخت انواع فیلتر هود و دریچه هوا

ساخت انواع فیلتر هود

و دریچه هوا

  خدمات استیل آشپزخانه های صنعتی

خدمات استیل آشپزخانه

های صنعتی

 

http://www.tfduct.com/files/editor/images/Similar-Products/Air channel/Damper-channel.jpg

دمپر بین کانالی(هوا)


   ساخت و نصب انواع مکنده ها با کانالهای مربوطه

ساخت و نصب انواع

مکنده ها با کانالهای

مربوطه

  ورقکاری،استیل کاری و ساخت سازه های گنبدی

ورقکاری،استیل کاری

و ساخت سازه های گنبدی

   کانال گرد اسپیرال

کانال گرد اسپیرال

 
   
   
   
   
   
   
 

www.tfduct.com